Idnes.cz: Dal vzniknout Scio testům, teď Šteffl zakládá síť škol budoucnosti

neděle 18. září 2016 ·

ScioŠkola cílí na rodiče se zájmem o inovativní vzdělávání. Ve škole se neznámkuje, žáci nejsou rozděleni do klasických tříd a učitel není učitel, ale průvodce. Koncept výuky vychází z předpokladu, že každé dítě se chce učit. „Naše představa je, že děti k učení nutit nemusíme, jenom je potřeba vytvořit jim dobré podmínky a trochu je směrovat,“ říká Ondřej Šteffl pro server iDNES.cz.


Ondřej Šteffl (archiv O. Šteffla)
Scio testy se po těžkých začátcích nakonec ujaly a firmě se dnes daří. Její služby využívá více než polovina fakult v České republice a 20 na Slovensku. Roční obrat Scia přesahuje 60 milionů korun ročně a společnost zaměstnává asi 60 lidem.

Loni se Šteffl pustil do úplně nového projektu. Dal si za cíl vytvořit síť škol s netradičním konceptem výuky, která má děti připravit na život v polovině 21. století.

V současné době existují čtyři ScioŠkoly a plán je otevírat každý rok přibližně tři další. „Ten nápad se ve Scio vznáší už řadu let. Loni přišla jedna kolegyně s tím, že poptávka roste a je nejvyšší čas začít školy zakládat. Tak jsme svolali celé Scio a na celofiremní poradě se rozhodli, že do toho půjdeme,“ popisuje Šteffl.


Celý text naleznete zde

24 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
18. září 2016 v 14:22  

Hezký medailonek. On se pan Šteffl chystá kandidovat na prezidenta?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
18. září 2016 v 16:02  

Sciofert.

Unknown řekl(a)...
18. září 2016 v 18:45  

Možná špatně hledám, ale na stránkách "sítě škol budoucnosti" jsem nenašel jejich ŠVP. Rád se totiž v mezích veřejné školy dovzdělám. Rád nakouknu, pač nás ČŠI v této oblasti pěkně stírá. Možná to mají v programu InspIS.

Nicka Pytlik řekl(a)...
18. září 2016 v 21:24  

na stránkách "sítě škol budoucnosti" jsem nenašel jejich ŠVP

V budoucnosti už ve školách žádné ešvépé ne-bu-de, totiž.
A tak už teď mají výjimku a inspekce česká školní chodí okolo nich po špičkách, protože v budoucnosti nebude ani čéeší. Žáci si sami ohlídají, jsou-li prováděni přípravou na svoji budoucí úspěšnou véeš profesi tak, aby to byla dostatečně velká švanda.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. září 2016 v 8:22  

Když učitelé na státních školách kvapem vadnou, je potřeba škol jiných, takových, kde učitelé nevadnou, přičemž důvody státního vadnutí jsou nedůležité.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
19. září 2016 v 9:06  

"je potřeba škol jiných"

Ale jsou to školy jen pro někoho: vyselektujeme ty bohatší a bohaté, třeba i ty motivovanější a motivované. Za podmínek se státní školou nesrovnatelných.

Za školství selektivěnjší! Pěkná budoucnost.

mirek vaněk řekl(a)...
19. září 2016 v 9:54  

Ano přivedl testování na profesionální úrovni do českého školství.
Ano děti se rády učí, ale jen některé, jen něco a jen do určitého věku. Biologický vývoj nejde zastavit. Když si vybere vhodné děti a omezí počet žáků ve třídě, může to nějakou dobu fungovat, zvlášť když bude mít výjimky od školských předpisů. Otázkou je, jak si děti poradí s testováním na konci ZŠ.
Co ale ty ostatní nenadané děti?

Tajný Učitel řekl(a)...
19. září 2016 v 9:55  

Pravda. Ale to není chyba soukromých škol. Je to důsledek krátkozraké vzdělávací politiky státu. Nelze tvrdit, že soukromé školy mohou za úpadek českého státního školství či selekci, ony pouze reagují na poptávku.

Eva Adamová řekl(a)...
19. září 2016 v 10:27  

A já se Vás Tajný zeptám po štefflovsku. Kde jste přišel na to, že učitelé ve státních školách vadnou? Máte to podložené nějakým výzkumem?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
19. září 2016 v 11:01  

Neviním soukromé školy z úpadku státního školství,

jen upozorňuji, že vytváření paralelního soukromého školství systémově nic neřeší, ale pouze posiluje selektivnost systému, neboť může být přínosem jen pro hrstku vyvolených. Nejsou to školy budoucnosti, ale jsou to školy nemocné současnosti.

Navíc si myslím, že pidiškola se šesti žáky zbytečně vytahuje peníze ze systému. Tam bych nedal ze státního nejen těch 60 %, ale ani korunu.

Janek Wagner řekl(a)...
19. září 2016 v 11:13  

"(soukromá) pidiškola se šesti žáky zbytečně vytahuje peníze ze systému" Při dnešním systému financováním je pro stát soukromé školství levnější variantou a bude tomu zřejmě tak i po reformě financování (provozní náklady se budou vždy hradit ze školného). Pokud pak dojde k omezení praktických či speciálních škol, budou vznikat soukromé školy i pro jejich klientelu (tedy ne, že by už dnes nebyly). Ale stále to bude jen pro 30 % populace, která na to bude mít.

Eva Adamová řekl(a)...
19. září 2016 v 12:21  

Dodám ještě myšlenky paní Markéty Klempířové, která dlouhá léta pracuje v alternativní škole komunitního typu.

- Rodiče, kteří umisťují své děti do alternativních škol velmi dobře vědí, co nechtějí, ale vůbec netuší, co vlastně chtějí.

- Rodič hledající alternativu má často jednoduchý důvod - strach. Obává se, že jeho dítě systém tradiční výuky nezvládne. Domnívá se zároveň, že jiný typ školy tuto úlohu zvládne a jeho potíže se vyřeší, respektive že tyto potíže v alternativní škole nenastanou. Jenže ony ho tam v naprosté většině doženou, protože jsou zkrátka jeho vlastní.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. září 2016 v 12:23  

Paní Adamová,
dle statistik, mnozí penzisté léta přesluhují, také protože mladá generace jaksi nejeví zájem o tu naši bohumilou profesi. Mladý učitel je údajně spíše raritou. Věkové složení učitelů většiny škol je 40+. Lze to nazvat vadnutím?

Nicka Pytlik řekl(a)...
19. září 2016 v 14:02  

učitelé na státních školách kvapem vadnou

Lépe:
'učitelé na státních školách kvapem vadní',
tedy stávají se vadnými. Trpí nějakou vadou. To se dá celkem pochopit. Časem se opotřebí a ošoupají. Ztratí glanc a občas i něco upadne. Třeba sebevědomí.
Otázka ale zní, je-li tomu tak jen ve školách státních, a je-li tomu tak vždy.
A jestli ano, tak proč. A dá-li se tomu zabránit, a jak.

Eva Adamová řekl(a)...
19. září 2016 v 14:13  

"Lze to nazvat vadnutím?"

Nelze, většina učitelů věkem zraje, stejně jako víno. Učitelství je prostě obor, kde je zkušenost nutná, nenahraditelná a bohužel v mnoha případech nedoceněná, a to v současné době zejména na školách, kde si ředitelé nasadili na 1. stupeň mladé pušky a myslí si, že Hejného metoda a používání písma Comenia Script v jejich podání, které není podložené zkušenostmi, to vytrhnou.

tyrjir řekl(a)...
19. září 2016 v 14:58  

VADNUTÍ ŠKOLSTVÍ JAKO DŮSLEDEK HLOUPOSTI, NESCHOPNOSTI, ZAPRODANOSTI ČI VYDÍRATELNOSTI vlády, MŠMT a jím řízených organizací, školských odborů atd.?

Jaké jsou důvody "vadnutí" učitelů ve státních (veřejných) školách a vadnutí státních (veřejných) škol jako takových?

Domnívám se, že jde o kombinaci v nadpisu uvedených možností. Hlavní prioritou vlády, MŠMT, jím řízených organizací atd. nemá být např. čerpání vzdělávacích EU dotací na nesmysly a podpora tzv. neziskových organizací na úkor resortních organizací. Podle příslušných předpisů jí má být soustavná a zodpovědná péče o školy na odborném základě. Tato péče byla, myslím, v českém školství do značné míry rozlámána neboli zkorumpována: Veřejné školstvi je vcelku mizerně řízeno, financováno a kontrolováno. Přitom je postupně nemilosrdně drobeno mezi ostatní resorty (další vzděláváni například do FDV pod MPSV, uvažuje se o odtržení VŠ do nového "bělobrádkova" ministerstva MVAVAVŠ). Nespokojenost veřejnosti s veřejnou školou roste a rodiče jsou mnohdy fakticky nuceni zakládat soukromé školy. Za tohoto stavu učitelé ve veřejných školách dostávají při nesmyslně nízkých platech mnohdy neúnosně nesmyslnou pracovní nakládačku. Atd. Je anebo není tohle vše vcelku korupce veřejného zájmu na kvalitním školství?


Myslím, že současná paní ministryně tomu všemu zřejmě není schopna účinně čelit a to i z některých objektivních důvodů. Rodiče, učitelé, zřizovatelé škol i vysoké školy (!) jsou k tomu zatím relativně neteční. Školské odbory se k vládním a ministerským korupčníkům (tj. "lamačům" řádného stavu a průběhu věcí) stavějí, domnívám se, velmi oportunisticky.

Myslím, že toto vše je součástí jakéhosi neoliberálního trendu, na který bychom si měli pořádně posvítit metodou "Více svic, více světla."
Měla by, myslím, být například dost důrazně, tj. řádně podaným písemným přípisem, vyžádána informace, kolik poradců, ministerských úředníků a zaměstnanců ministersky řízených organizací, pracovníků krajů, obcí a různých odborně se tvářících asociací atd., je na tomto neoliberálním rozinkozobačství parazitujícím na rozpočtu i pracovní energii dosud jakž takž fungujících veřejných škol přímo nebo nepřímo zainteresováno.

Nevěříte, že tu jde o velmi vážný problém? V tom případě si, prosím, třeba znovu vyhledejte a přečtěte například komentáře pana Velety na serveru Česká škola. Pracoval mnoho let v NÚV, potom na MŠMT. Teď už je taky v soukromé sféře a přesto na tyhle věci, jako mnozí další, otevřeně pokazuje. Myslím, že ví, o čem mluví.

Nevěřím, že všechy motivy aktivistických organizací, např. EduInu, a soukromých škol a dalších vzdělávacích organizací jsou tak záporné, jak někteří učitelé žehrají. Mnozí vzdělávací aktivisté a provozovatelé soukromých škol jsou tím vším také hluboce frustrováni. Učitelé, včetně učitelů VŠ, by myslím neměli v tomhle směru spolupráci s nimi apriorně odmítat. Myslím, že by měli sebevědomě nastoupit do ringu.

Těch, kteří by mohli takovou iniciativu škol zvenčí účinně podpořit, je myslím mnoho. Napadá mě namátkou například Nejvyšší kontrolní úřad, Svaz měst a obcí, Svaz průmyslu a dopravy, OSF, Eduin, Transparency International, Nadační fond proti korupci, server Neovlivní atd. Omlouvám se těm, na které jsem v tom zkráceném výčtu zapomněl.

S pozdravem

Provětrat faldy MŠMT a jím řízeným organizacím - to je nyní zejména potřeba!

PaedDr. Jiří Týř (ČSSD)
Volený člen školského výboru zastupitelstva Libereckého kraje (VVVZS)

Miloslav Novotný řekl(a)...
19. září 2016 v 15:22  

"Myslím, že současná paní ministryně tomu všemu zřejmě není schopna účinně čelit a to i z některých objektivních důvodů."
Jakpak by mohla, když to sama zavádí a prosazuje.

Miloslav Novotný řekl(a)...
19. září 2016 v 15:57  

Kvituji, že pan Šteffl si ani jednou nekopl do "běžné školy". Tak ať zakládá. Je to jeho nabídka a volba rodičů. Pokud není v nějakém daňovém ráji, tak ty prachy ze školného nakonec z větší části zůstanou tady. Takže zatím dobrý. Až čas ukáže, je-li to šíp, nebo právě vržený bumerang.

Miloslav Novotný řekl(a)...
19. září 2016 v 16:05  

Tak do třetice: Pane Týři, o žádném vadnutí zde nemůže být řeči, to jsou jen nejapná přání nejapných. Proč nám tu hloupou odrhovačku pouštíte? On do Vás někdo hodil žeton?

tyrjir řekl(a)...
19. září 2016 v 16:20  

...o žádném vadnutí zde nemůže být řeči, to jsou jen nejapná přání nejapných. Proč nám tu hloupou odrhovačku pouštíte? On do Vás někdo hodil žeton?

Něco je bouráno, něco vadne, něco ani nevzchází. Proč by o tom NEMOHLA BÝT řeč?

Mírněte se, prosím, pane Novotný, v používání autoritativních výroků a pavlačové personalizace za vyslovení názoru. Třeba proto, abyste případně sám nebyl, třeba někde jinde a někým jiným, označen za nějakého "nejapného" ptáka (jistě víte, kterého mám na mysli;-), za kterého vás nepovažuji.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
19. září 2016 v 19:07  

Pan Šteffl si nekopl, ale všimněte si titulku. A za ten zřejmě (opět) nenese odpovědnost.

Škol budoucnosti?

Jak víme, že právě toto jsou školy budoucnosti? Kdyby mi žák odevzdal ZPRÁVU s tímto titulkem, má pět. Kdyby to měla být REKLAMA, má jedna.

krtek řekl(a)...
20. září 2016 v 12:20  

Pane Týři, když Vy si nabíháte na vidle - nabízet "provětrání" MŠMT pomocí OSF, které financuje ČOSIV a EDUin, ...

tyrjir řekl(a)...
20. září 2016 v 12:28  

A proč by ne? To by ale museli učitelé vstoupit v boji dogmatismem ČSOIV a EduInu do skutečného ringu. Špína je špína a zlodějna je zlodějna. To ví i OSF. Je potřeba jim to vysvětlit a to je přeci náš obor. Jsme sebevědomí a kompetentní učitelé, nebo ne? :)))

tyrjir řekl(a)...
20. září 2016 v 12:45  

Zlo-dějna zaprděných Zlo-jedů vede ke Zlo-řádům. To přeci OSF pochopí. Nechápu, proč by měl být právě OSF vynechán.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.