Zdeněk Sotolář: Jak naloží bulvár s maturitními daty?

pátek 3. června 2016 ·

Kdykoliv čeští žáci zaznamenali úspěch, našli se experti, kteří ihned zpochybnili přínos školy. Naopak za každý neúspěch nese odpovědnost samozřejmě škola. Negativní zpráva přitahuje pozornost. To bulvární novináři dobře vědí.


Zejména EDUin má v této praxi dlouhodobou tradici. Naposledy to předvedla eduinská dvojčata Tomáš Feřtek a Bohumil Kartous. Oba shodně reagují na maturitní data zveřejněná Cermatem.

„Úspěšnost je velmi vysoká, i když šlo o složitý text s mnoha cizími slovy. Podobně je to i u dalších takto konstruovaných úloh testu. Znamená to, že učitelé zvládají to důležité. Naučit žáky dobře číst a pracovat s textem. Nebo se to žáci naučili sami někde jinde. Ať tak či tak, je to dobrá zpráva.

„Interpretací tohoto zjištění bude více, já si dovolím předložit tuto hypotézu: zatímco jazyk je možné rozvíjet nezávisle na škole ? například čtením, psaním, mluvením nebo třeba posloucháním, rozvoj v matematice je na škole přímo závislý. Proto je možné, že český jazyk dopadl výrazně lépe, paradoxně škole navzdory.


EDUin, obecně neprospěšná společnost, se tak opět podílí na vytváření negativního obrazu českého školství. Od nedostudovaných a neúspěšných učitelů je to vskutku velmi „věrohodné“ poselství.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz

158 komentářů:

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. června 2016 7:15  

Pane Sotoláři,

vy snad umíte dokázat, že zmiňované výsledky jsou zásluhou školy?

Pokud takový důkaz máte, sem s ním!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
3. června 2016 7:38  

A uměli někdy experti dokázat ono "navzdory škole"?

Pane Botlíku,

buďte fér a žádejte důkazy také po Kartousovi a Feřtekovi. Je zvláštní, jak se v diskurzu o školství a vzdělávání běžně měří dvojím metrem. Viz třeba počty členů různých spolků.

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. června 2016 7:51  

Jste češtinář, pane Sotoláři.

Oni přece napsali "Je možné, že ...", což je podle mého názoru vyjádření zcela přiměřené neurčitosti dané situace.

Natvrdo jste se vyjádřil POUZE VY. Podle vás se pánové Feřtek a Kartous podílejí na záměrném vytváření negativního obrazu českého školství.

Takže znovu: Předložte důkaz, že zmiňované výsledky jsou zásluhou školy. Nebo jiný důkaz, že pánové Feřtek a Kartous tímto svým vyjádřením záměrně vytvářejí negativní obraz českého školství.

Jinak si už budu muset myslet, že VY ZÁMĚRNĚ A NEPODLOŽENĚ OČERŇUJETE EDUin.

mirek vaněk řekl(a)...
3. června 2016 7:58  

Pane Botlíku je možné, že nemáte pravdu. A je možné, že pan Sotolář má pravdu. Je to tak korektní?


Eva Adamová řekl(a)...
3. června 2016 8:10  

Proboha, jak by to mohlo být korektní? Pan Botlík má totiž pravdu vždy a všude!!!

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. června 2016 8:11  

Není, pane Vaňku, i když vnímám, že jste to napsal jako vtípek. A oceňuji ho.

V případě této drobné výměny názorů Botlík vs. Sotolář je totiž důkazní situace mnohem určitější.

Fanda Moudry řekl(a)...
3. června 2016 8:12  

Pane Botlíku, buďme upřímní. Tato obecně prospěšná společnost EDUin vskutku neoplývá originalitou. Mnohdy manipuluje (viz. inkluze ve Skandinávii), občas jsou to vskutku nekompetentní sdělení. A nemusíte mít obavy, většina učitelů jsou naprosto kompetentní a vzdělaní lidé.

mirek vaněk řekl(a)...
3. června 2016 8:12  

Je možné že většina žáků navzdory EDUinu chodí do státních škol a něco se tam přece jen naučí. Je možné, že čeština dopadá lépe, protože testy jsou jednodušší než testy z matematiky.
Je možné, že žáci z matematiky dopadají hůře, protože se už od základní školy neučí základní fakta a tedy nemají co by použili. Při kobercových metodách výuky převažuje hádání nad přemýšlením.
Je možné, že za to mohou pseudoodborníci, kteří za podpory některých školských projektůchtivých úředníků minulých 20 let rozbíjejí české školství.

Jana Karvaiová řekl(a)...
3. června 2016 8:17  

A kdo jiný než škola? Nebo někdo máte pocit, že tisíce žáků a studentů po odpoledních místo PC her biflují přes počítač literaturu, gramatiku apod.? Chodí pravidelně do divadel, čtou spoustu literatury?

Fanda Moudry řekl(a)...
3. června 2016 8:23  

mirek vaněk

Přemýšlení strašně bolí. A o přemýšlení matematika je (nemyslím tím samozřejmě počty na ZŠ). Výhodnější je přece se něco nabiflovat a naučit zpaměti. Taktéž pobyt na sociálních sítích je velmi příjemný. Několikadenní výpadek proudu + signálu by dozajista "položil" nejednoho našeho žáka. Spotřeba antidepresiv by stoupla několikrát. Ale to už jsme u závislostí.

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. června 2016 9:08  

ad Eva Adamová, 3. června 2016 8:10

Pan Botlík má totiž pravdu vždy a všude!!!

Moje žena vás pozdravuje, paní Adamová. Vždycky, když si přečtu nějaký váš komentář, jdu a dám jí pusu. Z vděčnosti, že nemám doma něco takového jako vás.

Dneska si moje žena řekla dokonce ještě o jednu.

V. řekl(a)...
3. června 2016 9:26  

Takže tip pro bulvár:
Nadpis: Ani odborníci se neshodnou na kvalitě testu z matematiky
Oldřich Botlík „...v testu bylo i několik opravdu pěkných úloh...“
Ondřej Šteffl: „...V matematice je ovšem nevhodných úloh naprostá většina....“

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. června 2016 9:40  

Oldřich Botlík: "... V matematice je ovšem nevhodných úloh naprostá většina..."

V. řekl(a)...
3. června 2016 9:49  

Oldřich Botlík:

https://www.blogger.com/comment.g?blogID=9210966517210062357&postID=8399648653068189464

3. června 2016 7:09

-----
Takže další tip pro bulvár: O. Botlík změnil svůj názor na testy.

Eva Adamová řekl(a)...
3. června 2016 10:39  

No bodejť byste chtěl mít doma někoho, kdo by si nenechal narvat na hlavu Vaši pověstnou karnevalovou čepičku, pane Botlíku.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
3. června 2016 12:22  

Mám neodbytný dojem, že tímot výrokem: "Moje žena vás pozdravuje, paní Adamová. Vždycky, když si přečtu nějaký váš komentář, jdu a dám jí pusu. Z vděčnosti, že nemám doma něco takového jako vás." se otevřela hodně velká a smradlavá senkruvna.

Dovolím si nejprve ocitovat závěr fejetonu Taková hloupost... Karla Horkého z roku 1928: "Člověk je málo. Nadčlověk je mnoho. Je nejlíp býti vždy panem člověkem. Přestat být panem je tragedie maličkosti."

Botlíku, jste jen parodie na chlapa a neskutečný hulvát. Kdo něčím podobným v diskusi počastuje ženu, kdo ji zredukuje na "něco", na věc, ukazuje jen svou nebetyčnou ubohost, malost a trapnost.

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. června 2016 13:31  

Ještě jednou, pane Sotoláři:

Předložte důkaz, že zmiňované výsledky jsou zásluhou školy. Nebo jiný důkaz, že pánové Feřtek a Kartous tímto svým vyjádřením záměrně vytvářejí negativní obraz českého školství.

V. řekl(a)...
3. června 2016 14:07  

Pane Stanzele, nebuďte takový morous. Vždyť trocha rýpnutí do diskuse patří. Zvláště když paní (doufám, že stále kolegyně) Adamová svými příspěvky v diskusích jasně ukazuje svou úroveň a ihned dokázala Botlíka odpálkovat sama.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
3. června 2016 14:35  

V.,

mezi chlapy klidně, ale chovat se podobným způsobem k ženě je pro mě nepřípustné hulvátství. Tak jsem byl vychován - můj tatínek, ačkoliv to byl jinak nesmírně mírumilovný a nekonfliktní člověk, by mi za takovou sprosťárnu vypucoval žaludek nebo ve věku nedospělém střihl takovou, že bych měl otisk jeho dlaně na obličeji minimálně den. A kdyby si dovolil někdo něco podobného k mamince, tak by dotyčnému pravděpodobně velmi rázně vysvětlil, jak se má propříště chovat. Jsou zkrátka věci, které muž nedělá.

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. června 2016 15:00  

ad Vladimír Stanzel 3. června 2016 12:22

… kdo ji [tj. ženu, paní Adamovou] zredukuje na "něco", na věc, ukazuje jen svou nebetyčnou ubohost, malost a trapnost.

Dnes už podruhé konstatuji, že nechápu, proč zrovna vy můžete chtít zasvěceně diskutovat o státní maturitě.

Katalog k maturitnímu testu z českého jazyka a literatury uvádí v části 1.5 mj. požadavek „(žák) rozezná různé možné způsoby čtení a interpretace textu, …“.

Zjevně vůbec nepočítá s tím, že by to neuměl vystudovaný bohemista a učitel na gymnáziu jako vy. Je vaše slovní zásoba opravdu tak chudá, že si nedokážete představit mluvčího, který by slovem něco ve větě „Z vděčnosti, že nemám doma něco takového jako vás.“ mohl myslet třeba takové jízlivé děvče jako vás? Případně „takové jedovaté třeštidlo jako vás“ nebo – poněkud drsněji – třeba „takové prostořeké trdlo jako vás“?

Abyste mi tedy rozuměl: „děvče“, „třeštidlo“ i „trdlo“ jsou podstatná jména středního rodu, tzv. neutra. Zájmeno neurčité „něco“ označuje „věc, událost, příčinu ap. blíže neurčenou“. Zkratka „ap.“ znamená „a podobně“ – tedy například osobu ženského pohlaví pojmenovanou podstatným jménem středního rodu.

Žák, který rozezná různé možné způsoby čtení a interpretace textu, tedy nejspíš ví, že zájmeno „něco“ může označovat jak věc, tak osobu. Opravdu nemůžu za to, že vy – při svém vzdělání – to nevíte.

V. řekl(a)...
3. června 2016 15:19  

Při těch diskusích o maturitách se navzájem urážíte kvůli smyslu a obsahu maturit a kvůli tomu, jaké máte rodinné vztahy. Uvědomte si ale, že nyní prožíváme jedno z krátkých období klidu. Jarní výsledky už má většina žáků k dispozici, přihlášky k podzimnímu termínu se ještě nepodávají. Ale za 10 dnů to zase začne – protokoly o výsledcích společné části z jara, přihlášky k podzimu, ruční přepis předmětů do Certisu, předání výpisu z přihlášky žákovi, jmenování komisí, jmenování zadavatelů, jednotné zkušební schéma, podzimní rozpis profilových zkoušek, přihlášení a odhlášení předsedů maturitních komisí zdravotním pojišťovnám, tisk protokolů, zpřístupnění výsledků testů žákům, profilové a ústní zkoušení, skenování protokolů, vysvědčení, čekání na odvolání, rozesílání prezenčních listin a záznamových archů na kmenové školy, hlášení zřizovatelům průměrného prospěchu v jednotlivých předmětech, ... A jsme už u jarního termínu 2017: zveřejnění školního seznamu literárních děl, zpřístupnění pracovních listů ČJ Cermatem, zpřístupnění školních úloh z cizího jazyka,vyhlášení skladby profilových předmětů, stanovení témat školních zkušebních úloh, podání přihlášky a ruční přepis dat do Certisu, předání výpisu z přihlášky žákovi, ...
Moje maminka říkala: bič - a malý dvorek.

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. června 2016 15:33  

Takže, pane Sotoláři:

Pořád čekám, až předložíte důkaz, že zmiňované výsledky jsou zásluhou školy. Nebo jiný důkaz, že pánové Feřtek a Kartous tímto svým vyjádřením záměrně vytvářejí negativní obraz českého školství.

Nico Pytlik řekl(a)...
3. června 2016 18:41  

důkaz, že pánové Feřtek a Kartous tímto svým vyjádřením záměrně vytvářejí negativní obraz českého školství.

Nu dobrá. Tak ten negativní obraz vytvářejí nezáměrně.

Dagmar Dankova řekl(a)...
3. června 2016 18:45  

Pane Botlíku,
je pozoruhodné, jak sofistikovaně dokážete obkecávat své zjevné společenské faux pas. Ať se na to díváte od Šumavy nebo od Tater, "mít doma něco takového" je hrubá urážka, o to trapnější, že je namířena vůči ženě, kterou navíc znáte jen virtuálně.

Nejsem na tomto fóru členkou žádných koalic, vůči společné části maturitní zkoušky jsem spíše kritická, přesto v něčem mohu souhlasit s panem Soukalem či Stanzelem, jindy ale zase třeba s paní Ygrain, ba dokonce občas i s Tajným Učitelem. A z této své poměrně "nezávislé" pozice konstatuji, že to, co jste právě předvedl vůči paní Adamové, bylo arogantní a hnusné :-(.

Renata Kalabisová řekl(a)...
3. června 2016 19:29  

Paní Daňková, je vidět, že zde nejste často (ne že bych se Vám divila, smysl to moc nemá :)), ale než se zapojíte, přečtěte si celé diskuze, ať vidíte, kdo zde hrubě a trapně uráží, páchá nejen společenské faux pas....

Kdo zde hnusně a arogantně blábolí?

Kdo naopak nejen zde diskutuje o cílích vzdělání, o skutečných životních potřebách? Jste to vy, kontroloři dogmat a pojmů, kdo nabízí přínosné diskuse SKAV? Na té jsem si v diskuzi mezi zástupci vzdělávání a zástupci praxe, průmyslu atd, znovu prošla vývojem svých představ o tom, co potřebují absolventi pro život - zapamatování si pojmů bez porozumění určitě ne!

k poklesu vzdělanosti - ve výše zmíněné diskuzi jsem se také dozvěděla, že v Německu, konkrétně v Porýní-Vestfálsku, již existuje učňovská univerzita! Ano, místo odsudků, zvláště pro jiné vnímání světa, pro jiné schopnosti, tyto nezatracují, nýbrž jim nabízí způsob, jak se zapojit, přispět, učit se od sebe navzájem! Jen tak můžeme svět posunout kupředu, odkrýváním dalších možností, ne stavěním hrází a kopáním propastí typu nestíháš v MÉM tempu, nemáš zde místo!

cíle vzdělání - o nich hlavně mluví iniciativa "Maturitní data - Odtajněno!" - jsou v současnosti velmi úzké, omezené, nevyhovující až na mez stupidity. Kdo z vás tady mluví se studenty o skutečně závažných tématech typu přijetí zločinné smlouvy TTIP? Četli jste někdo v červnových Literárních novinách článek amerického profesora ekonomie Michaela Hudsona na téma TTIP: Hrozba pro evropské seniory? To je skutečně text hodný pozornosti.

cituji: "Na píár a na podporu POLITIKŮ OCHOTNÝCH hájit moc korporátních monopolů proti demokratickým vládám a voličům se vynakládají NEZMĚRNÉ sumy. Největší hrozbou pro evropské systémy zdravotní péče a péči o seniory obecně je tlak ze strany amerických firem a diplomatů, kteří prosazují TTIP."

ptám se, kdo jsou to ti POLITIKOVÉ OCHOTNÍ zaprodat lidství, duši? Nejsou to ti, kteří jsou ochotni podrobit se stresu, odpovědět na kdejakou blbost, která je v nějakém nesmyslném katalogu???

Jak to souvisí s maturitou? Pokud nebudeme se svými studenty, žáky,MLUVIT, DISKUTOVAT, nýbrž podlehneme tlaku nějakých tupých formulářů, katalogů, schémat, teorií a jim podobných, můžeme rovnout život zabalit a jít si chystat virtuální realitu, však roboti zde již nějak přežijí :)

Sokrates by se asi podivil, kdyby měl se svými žáky, diskutujícími, podrobit standardizaci ústní zkoušky.......

Nebo toho také považujete za bohapustého obcovače s duchovnem????

V. řekl(a)...
3. června 2016 20:23  

Jen tak můžeme svět posunout kupředu,
Kupředu levá!
Největší zlo vždy napáchali ti, kteří chtěli spasit svět.

Dagmar Dankova řekl(a)...
3. června 2016 20:27  

Paní Kalabisová,
se svými žáky mluvím opravdu hodně, teď mi odmaturovala moje milovaná třída, zpětnou vazbu mám od nich překrásnou.
Lejstrům zrovna moc neholduji.
O problematiku TTIP se jako členka Strany zelených docela intenzivně zajímám.
Muže, který se o nějaké ženě vyjádří tak, jako pan Botlík o paní Adamové, považuji za ubožáka.
I sókratovský dialog má svoji jasnou strukturu, kdy z jednotlivých stavebních kamenů slov vytváříme základnu domu s výroky a větami.

Víte, ono se to "tradiční" s "alternativním" ve skutečnosti velmi dobře doplňuje.Renata Kalabisová řekl(a)...
3. června 2016 20:35  

Paní Daňková,

tradiční a alternativní bych nerozdělovala, dobré, rozumné, smysluplné nezná škatulkování...

ano, jasnou strukturu vítám, zmatečnost testů a následně výuky ne

Renata Kalabisová řekl(a)...
3. června 2016 21:09  

ještě jednou připomínám, že kdybyste zde trávila více času, všimla byste si, že zde vládne nadvláda kognitivní neomylnosti, takže na nějakou slušnost si zde někteří dávno nehrají a častují vše hlava nehlava svou neomylnou arogancí, navíc hulvátskou! To ovšem není případ výrazu "mít něco takového doma". Takové vyjádření je spíš na úsměvné zamyšlení nad adresátem.

Nico Pytlik řekl(a)...
3. června 2016 22:21  

kdybyste zde trávila více času

patrně by i Vám, paní Daňková, hrozilo nepřehlédnutelné zhrubnutí projevu tak, jak se to přihodilo tajné paní Kalabisové. A možná i zhrubnutí rysů. Charakterových totiž. Logicky jasně strukturované stanovisko je shledáno neomylnou arogancí, ovšem projev zřejmého hulvátství se vnímá jako úsměvné zamyšlení.
A tak se mi ta neustále předkládaná představa průběžně přátelské a plodné diskuse s žáky rozplývá v mlžném oparu přaného sebebludu. Tak krááásnýýý víííkéééndddddddd

Pavel Doležel řekl(a)...
3. června 2016 22:52  

"vy snad umíte dokázat, že zmiňované výsledky jsou zásluhou školy?"

Pokud tohle napíše novinář, člověk se zasměje jeho tuposti. Pokud to napíše učitel, je to k pláči. Ale jak může takový nesmysl napsat matematik? Odpověď na takovou otázku přece musí předem znát. Tak buď dělá blbého schválně, nebo zblbnul.

Nelze dokázat, že cokoliv je kohokoliv zásluha. Dokazování je proces čistě abstraktní.

To je právě to, co pánové Šteffl s Botlíkem doteď evidentně nepochopili. Pánové, z dat můžete testovat hypotézy, ale nemůžete z nich nic dokázat. Já vím, že to je těžké pochopit, ale je to tak. Budete se s tím muset smířit.

Tím ovšem netvrdím, že ve statistice není co dokazovat - naopak. Jsou to ale takové chuťovky, jako je kupříkladu Ljapunovova centrální limitní věta, Cramér-Raova nerovnost, nebo Battacharyova nerovnost. Rozhodně ne to, že Pepíček Vonásků byl totálně zdiskriminován. To jsou jen ubohé úvahy zbloudivších matematiků, kteří na cestě za složitostí světa někde sešli z cesty za poznáním a místo dokazování Riemanovy hypotézy počítají průměry a průměry z průměrů.

Pavel Doležel řekl(a)...
3. června 2016 23:15  

Paní Howe, konečně se dočkávám nějakého konkrétního tématu.

Co je tedy na TTIP konkrétně špatné? Co vám vadí? Že někdo vydává peníze na PR, to není nic neobvyklého.

Co je špatného na nadnárodních společnostech? Můžete být konkrétní? Pracovala jste někdy v nějaké?

To by mě opravdu zajímalo. Snad se konečně dostaneme k těm velikým myšlenkám, kterými by se měli žáci zabývat.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
3. června 2016 23:28  

"Jste to vy, kontroloři dogmat a pojmů, kdo nabízí přínosné diskuse SKAV?"

Problém není v nás "kontrolorech", ale ve vymetených palicích nadšenců jako jste vy Renátko. Kdyby takových "kontrolorů" v historii lidstva nebylo, tak umřete asi hlady.

Vizionáře připravující nové zítřky jsme už měli - Hitler, Stalin, Lenin...

Tajný Učitel řekl(a)...
4. června 2016 8:53  

Pan V. A já myslel, že smz má šetřit časem pedagogů, kteří dostanou vše od Cermatu takříkajíc na podnosu. S dovolením použiji váš vynikající výpis jako seznam úkolů pro našeho zástupce. Bude rád. Konečně to někdo zformuloval.

Tajný Učitel řekl(a)...
4. června 2016 9:04  

Anonymní, nadšenců ve školství není nikdy dost. Tím nemyslím našeptávače, kteří pod hesly objektivita, efektivita, měřitelnost podsouvají úředníčkům koncepty výhodné pouze pro úředníčky, nýbrž učitele, kteří mají jako cílovou skupinu žáky. Toto by se mohlo zdát evidentní, bohužel úředníci většinou slyší na úředničinu. Zdravé nadšení pro předmět, práci, inovaci, kreativitu je ve škole vítáno mnohem více, než vyježděné sucharské mentorování a válení se ve vavřínech vlastní výjimečnosti.

V. řekl(a)...
4. června 2016 10:07  

Pro Tajný učitel: kopírujte, kopírujte. Pokud zástupce MZ zpracovává, tak vám sdělí jedině to, že seznam není úplný...

A proto nepodporuju současnou podobu maturit. Kvůli obrovské byrokracii, kvůli nákladům a hlavně kvůli tomu, že ubírá čas na výuku a přípravu výuky. Proti rokům 2011 a 2012 už došlo k podstatnému zjednodušení, ale to nestačí.

To, že jsou studenti ve stressu, že mají málo času, ... – to podle mého názoru není pravda. Přesněji malá příprava na skutečný stress (ať už pracovní nebo „lidský“) je naopak klad. Skleníková květinka přežije jen ve skleníku a škola má připravit svého absolventa aspoň trochu na reálný život.
I mnoha učitelům by pomohlo, kdyby "nějakou dobu" pracovali mimo školství.

Dagmar Dankova řekl(a)...
4. června 2016 10:44  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Dagmar Dankova řekl(a)...
4. června 2016 10:49  

Psala jsem to už jednou paní Kalabisové, napíšu to znovu i Vám, pane Tajný Učiteli. Opakovaně zde vytváříte falešné dilema, že snad existují dvě jasně oddělené skupiny učitelů — těch "správňáků", kteří žáky inspirují k tvořivému myšlení, a těch "dogmatiků", kteří pedantsky bazírují na definicích. Do první skupiny s obdivuhodnou skromností řadíte sám sebe nebo paní Kalabisovou, do té druhé pány Soukala, Stanzela a další.
Ve skutečnosti je ale škola velice složitý organismus, kde koexistuje pestrá směsice pedagogických osobností. Ne vždy jsou ti tzv. "správňáci" mezi žáky skutečně oblíbení, zato se často až překvapivé oblibě těší takoví učitelé, kteří jsou velmi nároční, jejich hodiny jsou přesně strukturované, dbají na přehlednou organizaci výuky i disciplínu žáků. A většina z nás není úplně vyhraněná: tu s "děckama" trochu "posrandujeme", tu zase nasadíme přísnější tvář. Řekla bych, že je to tak docela v pořádku :-).

Tajný Učitel řekl(a)...
4. června 2016 10:56  

Pane V. Nejsem si jist, zda je úkolem školy vytvářet umělé stresující situace v rámci "přípravy pro život".

V. řekl(a)...
4. června 2016 11:47  

Pro Tajný: škola (tím teď myslím učitele a ředitele) nemá vytvářet uměle stresující situace (pokud se nejedá o cílený nácvik v rámci nějakého volitelného předmětu, např.). Zkoušení odpovídající požadavkům na určitý stupeň kompetencí a dovedností žáků (kdysi se mohlo říkat "aby žáci něco uměli")není nic umělého a hlavně nic stresujícího.
Těším se na dnešní maturitní večírek. Protože vím, že tam potkám mladé zdravě sebevědomé a ještě trochu naivní lidi, nikoli hromádky rozklepaných chudáků zničených čtyřletým deptáním ve škole.

Tajný Učitel řekl(a)...
4. června 2016 12:03  

Paní Daňková, reagoval jsem na větu "...problém je ve vymetených palicích nadšenců jako jste vy...", jak ji tak pěkně položil p. anonymní. Mimochodem, když už je řeč o invektivách, ve srovnání s Botlíkovým "...mít tohle doma...", je toto učebnicovou ukázkou dvojího standardu zdejších pravověrných. Klíčové je být na správné straně barikády a je dovolené vše. Pánům z asč vadí Botlíkovy výhrady k nové maturitě z důvodu jeho "češtinářské nekvalifikovanosti", ale komentáře jistého pana Doležela je naplňují slastí, protože s nimi souhlasí, ačkoliv je zmíněný pán evidentní laik.

Z prohlášení skupiny asč čiší arogance, sebestřednost a patent na rozum, což samo o sobě je u učitelů jev celkem běžný a tudíž nepřekvapivý. Nicméně, vpravdě zarážející je neochota těchto učitelů zabývat se oběťmi nové maturity, kterých jsou každým rokem tisíce. (Oběťmi smz nemíním žáky, kteří se nepřipravili, ale ty, kteří neměli čas test pečlivě dokončit.) Nechápu, jak může někdo pracovat ve školství a nezabývat se spravedlivými podmínkami při testování svých žáků. Navíc při testování, které není pouze ověřovacím nástrojem výstupů vzdělávání, nýbrž které zásadně určuje další profesní a životní dráhu žáka.

Tato úroveň nezájmu, nadhledu či přezírání do očí bijící nespravedlnosti je vskutku alarmující, protože svědčí o úzké myšlenkové zaměřenosti, emoční plochosti a ztrátě smyslu pro odpovědnost za dopady toho, co jako učitelé děláme. Vychází mi z toho pozorování, že pro tyto učitele nejsou nejdůležitější jejich žáci, nýbrž vnímání samých sebe jako zprostředkovatelů, dozorců, strážců či ochránců jakési vysněné, iluzorní úrovně dosaženého vzdělání, jež by měla být přístupná pouze pro malou, předem určenou, část populačního ročníku.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
4. června 2016 19:18  

"sebestřednost a patent na rozum, což samo o sobě je u učitelů jev celkem běžný a tudíž nepřekvapivý."

Za takové výroky si zasloužíš být označen za blba s vymetenou palicí a ani nemrknu a to jsem opravdu velmi slušný člověk.

Tady (a asi nejen tady) se ovšem často plete slušnost s ochotou nechat si srát na hlavu...

Nico Pytlik řekl(a)...
4. června 2016 21:40  

což samo o sobě je u učitelů jev celkem běžný

U vás učitelů, dlužno dodat. Nás, dobrokálelů se to netýká, přec!

se ovšem často plete slušnost s ochotou nechat si srát na hlavu...

Přesně řešeno. Serou s vervou, a ještě se diví, že je člověk odhoven.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
5. června 2016 11:48  

Tajn(otup)ý,

doporučuji vám omývat si jistou část těla vlažnou vodou, mohlo by to pomoci. Nechť si Botlík kritizuje společnou část maturity, její obecný rámec, jak chce. Nemá ale předpoklady pro korektní a odbornou diskusi o parametrech maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, neboť není vystudovaný bohemista. Protože se v odborné problematice jazyka českého a literatury, stejně jako v jejich didaktice, cílech výuky ap. neorientuje, padají z něj zpravidla nesmysly. Chápete tento prostý fakt?

Své slinty o naplňování slastí si strčte tam, kde záda ztrácejí své dobré jméno. A proboha zkuste aspoň někdy trochu myslet, ať se úplně neztrapníte. On někde P. Doležel radil, jak má vypadat maturita z češtiny? Zpochybňoval její východiska? Obviňoval její tvůrce ze spiknutí? Tvrdil, že je nějaký typ úlohy v DT z ČJaL k ničemu? Proč bychom tedy měli řešit jeho posty?

O jakém prohlášení skupiny asč píšete? Co to vůbec je za skupinu? Pokud jste měl na mysli ASČ, pak byste měl být jednak schopen napsat zkratku v souladu s PČP, jinak si to schytáte od kolegyně Kalabisové-Howe, která zde zvolna usiluje o titul grammar naziho, jednak byste měl upřesnit, o jakém prohlášení cintáte. Samo toto slovo totiž dle SSČ znamená "veř. zpráva, oznámení, proklamace, projev" - a ASČ již hodně dlouho nic podobného do světa nevypustila. Jenže - to byste musel přemýšlet nad tím, co z vás padá, hledat zdroje ad., což je zřejmě nad vaše síly. Raději si hrajete na psychologa amatéra, produkuje přitom verbální, namnoze nenávistný, sliz.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. června 2016 14:45  

Ale drahý Stanzele, copak si nemohu si stěžovat na vadný počítač, ačkoliv nejsem vystudovaný ajťák? To máte vy "kapacity" společné. Plodíte perly typu, nová maturita je bezchybná, protože je k ní katalog, kdo se nefláká, maturitu udělá, nebo že k testu z čj se může vyjadřovat pouze velkokapacitní bohemista a podobná hlubokomyslná prohlášení. Pak obviňujete jiné z nepřemýšlení. Tesat do mramoru a pozlatit.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
5. června 2016 17:13  

Vladimír Stanzel řekl(a)... 5. června 2016 11:48

Nemá ale předpoklady pro korektní a odbornou diskusi o parametrech maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, neboť není vystudovaný bohemista. Protože se v odborné problematice jazyka českého a literatury, stejně jako v jejich didaktice, cílech výuky ap. neorientuje, padají z něj zpravidla nesmysly.

Vaše východisko, že cíle maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury mají určovat kvalifikovaní bohemisté (a analogicky u matematiky), pokládám za nesprávné. Celý vzdělávací systém ani maturita, zde není ani kvůli bohemistům ani matematikům. Funguji v kontextu celé společnosti a společnosti mají sloužit, ne naopak. Současný stav dobře vystihuje české rčení Kozel zahradníkem. Kozel, který ani nevychází ze své zahrádky.

Problém většiny Vašich příspěvků, jakož i třeba pana Kostečky, spočívá právě v tom, že ony jsou asi správné (to neumím posoudit nejsa bohemista), ale jen na Vaší zahrádce. Jenže my ostatní se zajímáme i o ten širší celospolečenský kontext. Třeba, co bude s žáky, kteří neuspějí, proč neuspěli, je to je jejich "vina", k čemu jim to, co se naučí k maturitě mimo bohemistickou zahrádku, bude, nepotřebovali by umět něco (úplně) jiného, má být v dnešní době předmět jazyk český a literatura pořád povinný atd., atd. A na diskusi nad těmito otázkami se já osobně cítím celkem kompetentní a rád bych o těchto otázkách diskutoval, a třeba i změnil názor.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
5. června 2016 17:52  

Napsal někdo, kdo na nezahradničí vůbec...

Už jste si opravil Ohmův zákon?

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 17:59  

Tak jsem si dnes přečetla docela strašidelný rozhovor s někým, kdo velmi silně rozhoduje o testování naší mládeže, ovšem vystudoval Mechanizační fakultu Vysoké školy zemědělské, vyučoval teroteickou mechaniku a termodynamika, po revoluci dělal finančního ředitele v soukromé firmě, v roce 2008 mu kamarád nabídl místo v Cermatu. Fakt výborná kvalifikace pro rohodování určování cílů a potřeb vzdělávání....

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
5. června 2016 18:48  

Evangelický farář by byl lepší, že?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
5. června 2016 18:50  

Paní Kalabisová, nejsou tohle přesně ti odborníci "mimo", o kterých mluví paní Nováčková?

Vladimír Stanzel řekl(a)...
5. června 2016 19:13  

Tajnej,

jako obvykle srovnáváte hrušky s jablky, neschopen nalézt funkční paralelu. Stěžujte si klidně, ale ajťák vás pošle do zadele, když zjistí, že to, co považujete za vadu, je zcela korektní chování počítače (a vice versa). To jen vy o něm víte kulové a máte zcela nerealistická a zkreslená očekávání.
Nemohu napsat, než že již zase trapně blábolíte, vině přitom jiné z toho, co je typické pro vás - z neschopnosti logicky myslet. A nedokážete se také vyjádřit k těm pasážím, z nichž vyplývá, že jste moula - o to víc ulpíváte na nesmyslech a jim se pak věnujete s péčí hodnou dr. Faustrolla. Zkrátka potvrzujete, co jste - přitroublý anonymní zbaběleček a samolibý troll.

Nico Pytlik řekl(a)...
5. června 2016 19:32  

má být v dnešní době předmět jazyk český a literatura pořád povinný
(? asi...)

No právě! K čemu to? Normální Čech umí česky od mala, přece. Ať se učí cizinci.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
5. června 2016 19:51  

Pane Šteffle,

nejsem si ani náhodou jist, že lze v kontextu mého příspěvku ztotožnit parametry maturitní zkoušky z ČJaL s jejími cíly. Podstata sporu s OB a to, co mu dlouhodbě vyčítáme, je fakt, že se míchá do ryze odborných a metodických problémů spjatých s ČJaL, aniž by jim rozuměl. Jak mohu já jako češtinář fundovaně přispět k diskusi o smyslu, východiscích a cílech výuky matematiky, když jsem z ní ve svém praktickém životě, takřka 30 let od absolutoria SŠ, užil maximálně trojčlenku a procenta? Mám tvrdit, že všechno učivo jdoucí nad to, je vlastně zbytečné, protože já jsem je nepotřeboval? To by přece byl absurdní a hloupý postoj. Tak čím bych mohl být v takové diskusi užitečný?
Ale budiž, přistupme na vaši tezi a řešme problém - kdo tedy má podle Vás ony cíle určovat? Dělníci a rolníci? Strana a vláda? Necháme snad o energetické koncepci státu rozhodovat filosofy? Kdo jiný může říct, co je smyslem výuky a závěrečné zkoušky jistého předmětu než ten, kdo danému předmětu rozumí a vyučuje jej? Buďte konkrétní a napište, jak si to představujete. Obecné proklamace nic neřeší.

"...nepotřebovali by umět něco (úplně) jiného" - jak to může posoudit někdo, kdo nezná důkladně náplň předmětu a metodiku ČJaL? Pak docházíme k podobným absurditám, jako když tělocvikář Kartous považuje znalost přísudku slovesně jmenného za bizarní. Vysvětlete mi to.

"má být v dnešní době předmět jazyk český a literatura pořád povinný" - to myslíte vážně? Kolik existuje vyspělých zemí, v nichž se povinně nematuruje z mateřského jazyka? Tušíte něco o tom, že Jiří Kostečka kdysi inicioval na stránkách časopisu Český jazyk a literatura diskusi o možnosti rozdělení profesní přípravy češtinářů na dvě složky - jazykovou a literární, takže by šlo o dvojobor? A že uvažoval o nepovinné maturitě z literatury, kterou ovšem razantně odmítli akademici i učitelé? Shrnutí najdete v č. 3/2002-2003. Je jednoduché strčit někoho do škatulky s nálepkou, když nejsem odborníkem v jeho oboru a neznám všechny jeho aktivity. A tohle imho hrozí, když se začnou k vysoce odborným záležitostem vyjadřovat nevzdělaní laici. Je velmi jednoduché přijít s obecným požadavkem, že maturant má být schopen produkovat texty adekvátní komunikační situaci - ale co to znamená prakticky, jak k tomuto cíli dojít, o tom vědí absolventi nebohemistických studií (včetně absolventů MFF) s prominutím velké kulové. Laická diskuse totiž přináší donebevolající nesmysly, jako je tento Feřtekův: "Smysl maturitního testu je ověřit, zda absolvent umí číst s porozuměním různé druhy textů a rozezná pravopisné chyby;" v žádném kurikulárním dokumentu nic podobného nenajdeme, jde jen o autorovu laickou konfabulaci. Co ověřuje DT, je jasně uvedeno v katalogu - "novinář" Feřtek to ale neví, nebo - což je ještě horší - to ignoruje. To se potom diskutuje vskutku jedna báseň.

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 19:59  

pane Sotoláři, zaznělo zde několikrát, že kdo nevystudoval a nepraktikuje bohemistiku jako obor, je laik a nemá se k maturitě co vyjadřovat....

Proč tedy pan Zíka píše:"...Nepamatuji si, že bych o něm /epizeuxis - nemá být o ní?/ během svých studií slyšel. Na druhou stranu básnické figury patří do literatury. Myslím ši, že diskuse, která se okolo toho strhla, je přehnaná." Je opravdu odborníkem na český jazyk a literaturu? Rozumí tomu, co se vlastně touto úlohou testuje?

Mé podezření, že neví, zde potvrzuje: "Podívejte se, kritici tohoto systému v něm byli sami vzděláváni. Vzdělal je dobře a oni ho teď kritizují. Můžeme se bavit o tom, jestli pro život potřebuji kvadratickou rovnici, integrál, diferenciální výpočet. Ale URČITĚ SE NEOBEJDU BEZ LOGICKÉHO MYŠLENÍ."

Má námitka zní: jak úloha na znalost pojmu opravdu testuje logické myšlení? To opravdu pro maturitní zkoušku, tu "nejvyšší" středoškolského, tj. všeobecného, nelze najít úlohy z českého jazyka, které zkoumají logické a kritické myšlení, čtenářskou gramotnost, schopnost vyjadřování atd atd, to nelze VYMYSLET ÚLOHY, KTERÉ BY DÁVALY SPRAVEDLIVÉ MOŽNOSTI OVĚŘENÍ TĚCHTO DOVEDNOSTÍ VŠEM?

Děti by se měly učit pořádně číst, rozebírat současné, aktuální texty nejen v mediální výchově, ale hlavně všude klást důraz na kritické myšlení, jako je tomu na Západě. Taková výuka učí lidi rozumět textu, kontextu a podtextu, umět si srovnávat fakta a rozpoznávat silné argumenty. Bez těchto dovedností je to všechno o emocích a přáních.

Proč myslíte, že se v anglosaských zemích v hodinách literatury čtou tak 3-4 knihy za rok? A v Čechách se tak ze 100 knih, textů, přečtou jen krátké úryvky?

Který způsob naučí lidi s textem skutečně pracovat???

Pan Zíka ovšem vidí recept na zlepšení výuky, dovedností a znalostí žáků pouze v širším zařazování otevřených úloh. No třeba jako ta o epizeuxis.

Víte, ten, kdo třeba miluje bajky, rozumí jim, je schopen je psát, ani nemusí vědět, že se ten útvar jmenuje bajka, že nejstarším známým autorem tohoto útvaru byl Ezop.

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 20:09  

a ještě pan Zíka tvrdí, že ví, že nejtěžší otázky zodpoví jen malé procento studentů.....úloha o epizeuxi je POVAŽOVÁNA ZA NEJTĚŽŠÍ OTÁZKU! To je ta největší tragédie. Ona je to otázka primitivní, tak primitivní a nesmyslná, že prostě ani učitelé na tento pojem nekladli důraz. Jsou totiž asi celkem rozumní a přeci jen spatřují smysl maturitní zkoušky v něčem jiném. Ne tak pan Zíka.....

čas něco s tím dělat :)

a podle Václava Bělohradského spočívá smysl demokracie v tom, že lidé mají právo zpochybňovat většinové pravdy

proč vy toto právo zpochybňujete???

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 20:13  

nejsem si ani náhodou jist, že lze v kontextu mého příspěvku ztotožnit parametry maturitní zkoušky z ČJaL s jejími CÍLY???

Ústav pro jazyk český změnil pravidla pravopisu?

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 20:15  

Pane Sotoláři, odborníci různých oblastí jsou užiteční pro navrácení školy blíže realitě, ovšem způsobem motivujícím, nikoliv v pozici testovačů a dogmatických obhájců jediné pravdy.......

Nico Pytlik řekl(a)...
5. června 2016 20:28  

najít úlohy z českého jazyka, které zkoumají logické a kritické myšlení

Kdoví, kolik těch myšlení vlastně je.
V čem spatřujete, paní Kalabisová, rozdíl mezi myšlením logickým a kritickým?

spočívá smysl demokracie v tom, že lidé mají právo zpochybňovat většinové pravdy

Pan Bělohradský je člověk hloubavý. Co jiného čekat od filozofa...
Ano, v našem světě je pravda dána převažujím počtem hlasujících.
Zpochybňuji, že úloha na epizeuxis je primitivní a nesmyslná.

Josef Soukal řekl(a)...
5. června 2016 20:30  

Na řadu nesmyslů zde uvedených nemá smyslu odpovídat. Jen k poslednímu příspěvku: Paní Kalabisová, podívejte se na úspěšnost řešení u další "primitivní" (pod)úlohy věnované přísudku jmennému se sponou. To je také pojem, na který učitelé nekladli důraz? Ačkoli přísudek je základem české věty a někdy na v sedmé třídě ho bezpečně rozpoznají desítky procent žáků?
Neúspěšnost v případě těchto dvou úloh bude zřejmě v něčem úplně jiném.

Josef Soukal řekl(a)...
5. června 2016 20:32  

Co se týče myšlenky, že k určitému oboru by se měli vyjadřovat jen neodborníci: Čekám tedy, že se p. Šteffl okamžitě přestane vyjadřovat k otázkám testování.

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 20:42  

á, děkuji za připomenutí, pane Soukale! Jistěže je to také nesmyslná úloha. Učím přísudek jmenný se sponou, učím, ale on, prevít, nijak nezlepšuje vyjadřování, úroveň myšlení mých žáků. On je jim celkem fuk, víte? Za to aktivity typu "poslední slovo patří mně" na vybranou báseň, úryvek, k objasnění jejího smyslu, významu, přínosu pro ně osobně je například velmi velmi baví a v jejich slohovky či v příspěvky do školního časopisu dokazují, že dovedou psát velmi kultivovaně a přemýšlivě. Abychom na toto smysluplné psaní měli čas, přísudek jmenný či slovesný, přívlastek těsný volný atd prostě časově redukuji.

Mně mluví z duše knížečka Ondřeje Hausenblase "Vrátíme smysl hodinám češtiny?"

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
5. června 2016 20:43  

"proč vy toto právo zpochybňujete???"

Jaké právo já zpochybňuji? Co to plácáte, paní Kalabisová?

Zpochybňovat většinové pravdy je brnkačka vedle toho zpochybňovat menšinové pravdy.

Josef Soukal řekl(a)...
5. června 2016 20:45  

Nějak se tady zamluvil Botlíkův "rod střední". Divím se, že se mu zde někdo vůbec diví. Arogantní a vysoce urážlivé vyjadřování patří k Botlíkovu stylu zcela neodmyslitelně, a stejně tak vysvětlení formou vytáček či další urážky - nedávno totéž předvedl při návratu ke svému neslavnému "věšení za ...".
Zdá se, že vrcholem uspokojení O. Botlíka je zasáhnout oponenta po osobní stránce. Zastávat se ho znamená hlásit se k téže ubohosti.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. června 2016 20:49  

Ach jo, Stanzele. Nezklamal jste. Co dělat, když ta věc evidentně nefunguje? Mlčet? Vy vážně nedovedete nic jiného, než se ostentativně ohánět tou svojí erudicí?

Jak zjistíte, zda žák učivo ovládá, když to NESTIHNE prokázat?
Proč je u zkoušky ověřující znalosti odměňovaná rychlost namísto pečlivosti?
Proč je znalost epizeuxis nevyhnutná pro 99.9% žáků, kteří nehodlají studovat bohemistiku? Kdo a podle jakých kritérií kalibruje úspěšnost dt?
Proč jsou dt každým rokem o něco těžší?
Kolik procent populačního ročníku by mělo studovat sš s maturitou/(od)maturovat k ukojení vaší touhy po prestiži maturity?
Proč důvěřujete kolegům s výchovou, výukou a hodnocením dětí od mš až po 4. ročník sš, ale u maturity je najednou shledáváte zcela nekompetentními?
Kde jsou data potvrzující benefity smz pro úroveň české vzdělanosti/požadavky průmyslové lobby?
Proč aplikujete vlastní elitářské laťky na všechny střední školy?
Proč vás netrápí osud žáků, kteří kvůli nedostatku času test nestihli vyřešit?
Proč vás netrápí fakt, že výuka od zavedení smz trpí drilovaním na testy, přičemž s povinnou matematikou a centrálními přijímačkami bude ještě mnohem hůř?

Stokrát opakované dotazy a stokrát namísto odpovědí vata. Nejsem to já Stanzele, kdo se nedokáže koherentně vyjádřit k tématům. Váš guru Kostečka také jen mlží. Jste prázdné samolibé elitářské bečky, sice otitulované a vyleštěné, ale pořád dunivě prázdné.

Nico Pytlik řekl(a)...
5. června 2016 21:19  

Proč vás netrápí osud žáků, kteří kvůli nedostatku času test nestihli vyřešit?

1. Mne ten osud trápí. Uvědomil jsem si, totiž, že jsou odsouzeni k životu na pracáku. Myslím, že by nebylo od věci založit nějaký peněžní fond, nadaci, nebo něco na ten způsob. Domluvme se na pravidelných srážkách z platu.
2. Dal bych jim na to klidně celý den, nebo i dva. Mám ale obavy, že by se někteří žáci mohli obrátit na soud pro nepřiměřeně dlouhé trýznění stresem.

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 21:23  

vašim švejvokinám pane Pytlíku chybí Haškova lidskost, skutečný smysl a podstata humoru

Josef Soukal řekl(a)...
5. června 2016 21:23  

Přečetl jsem si komentář O. Botlíka v LN a už vím, jak naložil s maturitními daty on: Po svém, to jest zcela tendenčně a místy zcela diletantsky, resp. v rozporu se skutečností či logikou. Za komentář by jeho vývody nestály, kdyby se mu jimi nepodařilo zaplevelit média. Takže zase nezbyde než napsat článek, na který O. Botlík "zapomene" odpovědět. Jako každý skandalista totiž ví, že důležité jsou mediálně vděčné výkřiky, na věcné správnosti nezáleží. Jestli je ovšem tohle základní forma maturitní kritiky, jakým cílům může tato kritika sloužit?

Josef Soukal řekl(a)...
5. června 2016 21:26  

Haškova lidskost a podstata jeho humoru jsou často diskutovány. A někdy je ze závěrů neveselo.

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 21:29  

tak ono stačí, když je zesměšní pan Zíka: "..u těch dobrých, u těch se úspěšnost nezměnila, ale u těch nejhorších.Požadavek na praktické dovednosti se dotkne vždycky těch nejhorších." Hospodářské noviny, pátek - neděle 3.-5.června 2016, str. 14-15, Rozhovor

těmi praktickými dovednostmi myslí vyhledání epizeuxis a přísudku jmenného se sponou? :) :)

a další podobné těžké otázky?

jaká kritéria má na to, aby soudil, kdo je nejhorší? A kdo dobrý? V čem? V tipování, v biflování?

Vladimír Stanzel řekl(a)...
5. června 2016 21:30  

Tajný,

o diskusi s vámi platí: Zápasit s prasetem nemá smysl: oba budete špinaví, jenže jen praseti se to bude líbit. Víc nemám, co bych dodal.

Paní Kalabisová - Howe, alias The Highest Grammar Nazi,

v diskusi se holt někdy jeden upíše. Češtináři by se to stát nemělo, ale již staří latiníci pravili, že Errare humanum est. Lidé tolerantní to vědí a nepouštějí se do kritiky těch, kdo chybu v příspěvku udělají. Pokrytci, kteří vidí smítko v očích bližního, ale ne trám ve svém oku, ti pak 5. června 2016 17:59 píší:

"vyučoval teroteickou mechaniku a termodynamika, Fakt výborná kvalifikace pro rohodování určování cílů a potřeb vzdělávání...."

Není nad umění dokonale se ztrapnit tunou másla na hlavě, která vynikne o to víc, když se srovná rozsah obou příspěvků. Gratuluji vám.

Nico Pytlik řekl(a)...
5. června 2016 21:35  

V čem spatřujete, paní Kalabisová, skutečný smysl a podstatu humoru?

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 21:35  

ha ha ha, to jsou překlepy, písařku je třeba požádat o větší bedlivost ....

jinak jsem proti odsuzování někoho, zvláště formou trapných přijímacích a maturitních testů, za chybu z nepozornosti, časové tísně. Souhlasím totiž, že chybovat je lidské. Ovšem o CÍLY, to člověka /nejen češtináře/ hned zasáhne :)

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 21:38  

přečtěte si, pane Pytlíku, například M.Kunderu, má o humoru, o jeho podstatě krásné eseje

asi ano, pane Soukale, vyhledávačům epizeuxí a přísudků jmenných se sponou může být neveselo z diskuzí o podstatě humoru, i toho Haškova

Nico Pytlik řekl(a)...
5. června 2016 21:43  

A v čem spatřujete, paní Kalabisová, rozdíl mezi myšlením logickým a kritickým?

Vladimír Stanzel řekl(a)...
5. června 2016 21:45  

Stejně jako je překlepem ve vašem příspěvku "ha ha ha, to jsou překlepy, písařku je třeba požádat o větší bedlivost ...." - ignorance velkého písmene na začátku věty (totéž ve velkém 21:29), chybějící čárka za oslovením, chyba ve slově písařku?
Na to se opravdu nedá normálně reagovat, protože přesně takhle se chovají ty nejtrapnější a nejnenáviděnější učitelky, neschopné přiznat vlastní chybu, ale nemilosrdně stíhající chyby ostatních.

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 21:46  

pane Pytlíku, vy nemáte tato myšlení zkompetentněna? Co ještě takhle kompetentní myšlení?

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 21:50  

áááh, promluvil zákon

o cíly je prostě jen drobný překlep, to jsem ráda, že také své omyly uznáváte a vyžadujete od ostatních pochopení

ok, v pohodě

Josef Soukal řekl(a)...
5. června 2016 22:20  

"asi ano, pane Soukale, vyhledávačům epizeuxí a přísudků jmenných se sponou může být neveselo z diskuzí o podstatě humoru, i toho Haškova"
Paní Howe, nevím, proč máte potřebu se ztrapňovat hůře než vaši diskusní pobratimové. Přečtěte si pořádně alespoň první díl Švejka a zkuste alespoň jednu kapitolu z kanonické haškovské odborné literatury; pak možná pochopíte, o čem jsem psal.

Oldřich Botlík řekl(a)...
5. června 2016 23:04  

ad Vladimír Stanzel, 5. června 2016 21:30

Paní Kalabisová - Howe, alias The Highest Grammar Nazi,

Paní Dagmar Daňková, není čas zakročit?

Josef Soukal řekl(a)...
5. června 2016 23:49  

Paní Daňková se vyjádřila jasně:
"Muže, který se o nějaké ženě vyjádří tak, jako pan Botlík o paní Adamové, považuji za ubožáka."
To se jen jakýsi ubožák pokouší překrýt svou ubohost.

Pavel Doležel řekl(a)...
6. června 2016 2:57  

No tak tedy znovu.

"Ale URČITĚ SE NEOBEJDU BEZ LOGICKÉHO MYŠLENÍ."

V pořádku paní Howe. Uveďte příklad. Co nazýváte onou logikou? Máte na mysli výrokovou, predikátovou, fuzzy, ...? Jaká logické pravidla aplikujete? Jedna věc je o logice kecat (nebo o diferenciálním výpočtu, což je mi záhadou, co je) a druhá věc, je logiku skutečně ovládat. Nám se v poslední době rozmohlo spíš to žvanění o všem. Žvaní se o tom, čemu žvanící nerozumí, žvaní se o kompetencích, žvaní se o kritickém myšlení a o logice a nakonec se žvaní i o žvanění.
Osobně nevidím zásadního rozdílu mezi integrálním počtem a logikou. Je to malinkou jiná oblast, ale jejich zkoumání vyžaduje stejný druh exaktního uvažování. Abstraktní struktury je třeba chápat v obou případech a manipulovat s nimi prostřednictvím myšlení také. Proto nemohu chápat neustálé spílání na matematické postupy a klanění se logice. Jde téměř o totéž. Když Kurt Gödel dokázal úplnost predikátového kalkulu, tak ten důkaz v zásadě není zase tak odlišný od důkazů v jiných oblastech matematiky. Možná je malinko obecnější, ale to je tím, že pracuje s obecnějšími strukturami a využívá menší množství již definovaných objektů a dokázaných tvrzení.

Pokud někdo nazývá logickým myšlením kupříkladu takovou trivialitu, jako že když zvýším snížím sazbu přímé daně, tak se sníží celkový daňový výběr, tak to pak je těžké. Zaprvé je to triviální poznatek a za druhé to obecně není pravda. To by ale zase dotyčný musel znát obor, do kterého kydá a v němž domněle nachází veliké myšlenky, které jsou ovšem v lepším případě několik desítek let, v horším stovek, vyvrácené. Když někdo nezná Lafferovu křivku a nějaké empirické studie na toto téma, nechápe princip mrtvé váhy, nebo ani princip nabídky a poptávky, tak pak může opravdu za logické myšlení považovat i žákovo tvrzení, že vzdělání je třeba ponechat volné ruce trhu, nebo že pro nízkopříjmové skupiny je výhodné stanovení vysoké minimální mzdy. Těžko ale vyvracet hloupost, která se projevuje jen tak, aby nemohla být usvědčena - obecnými frázemi a proklamacemi a která se jako čert kříži vyhýbá čemukoliv, co by mohlo být ověřeno, porovnáno, nebo dokázáno.

Pavel Doležel řekl(a)...
6. června 2016 3:35  

"Jak zjistíte, zda žák učivo ovládá, když to NESTIHNE prokázat?"

Maturita ale přece netestuje pouze znalosti, ale také žákovy kompetence. To jste nevěděl?

"Proč je u zkoušky ověřující znalosti odměňovaná rychlost namísto pečlivosti?"

Pokud odpovíte rychle a úplně blbě, budete snad odměněn? Neplácejte. Většina žáků test stihne. Pokud některý žák odpovídá správně, ale nestihne ani na 40% otázek odpovědět, pak je problém v něm.

"Proč je znalost epizeuxis nevyhnutná pro 99.9% žáků, kteří nehodlají studovat bohemistiku?

To je lež. Znalost není nevyhnutná. Však na ní také dvě třetiny žáků odpovědělo špatně. A většina z nich vesele pokračuje za svojí cestou za vzděláním v úplně jiném oboru, než je bohemistika.

"Kdo a podle jakých kritérií kalibruje úspěšnost dt?"

Nemám tušení. Domnívám se, že se odborné komise učitelů a odborníků na daný předmět shodne na obsahu a struktuře otázek a pak se test vyzkouší na nějakém testovacím vzorku.

"Proč jsou dt každým rokem o něco těžší?"

Tvrzení, že je stále těžší, je čiročirá hypotéza. Ptát se na hypotézu, která nebyla potvrzena, jako by platila, to je jedním ze základních znaků manipulace.

"Kolik procent populačního ročníku by mělo studovat sš s maturitou/(od)maturovat k ukojení vaší touhy po prestiži maturity?"

Tolik, kolik je schopno splnit podmínky maturitního testu. Záleží pak na tom, kolik procent se řádně připravilo a kolik nikoliv. Vaše otázka předpokládá, že lze předem říci, kolik procent dětí na danou úroveň nedosáhne. To ovšem odporuje vaší argumentaci proti centralizovaným jednotným přijímacím testům.

"Proč důvěřujete kolegům s výchovou, výukou a hodnocením dětí od mš až po 4. ročník sš, ale u maturity je najednou shledáváte zcela nekompetentními?"

Tady nejde o nekompetentnost, i když i ta může hrát mnohdy svoji roli. Tady jde především o střet zájmů a o to, že se začala objevovat protekce, nejrůznější zastrašování a jiné mafiánské metody. I na mém gymnáziu byla protekce. Znám takových případů dost i z vyprávění mých známých učitelů a učitelů v rodině.

"Kde jsou data potvrzující benefity smz pro úroveň české vzdělanosti/požadavky průmyslové lobby?"

Na to je brzy. každopádně jsem neviděl žádná data, která by prokazovala zlepšení úrovně vzdělání po roce 1989, kdy se školství začalo liberalizovat a decentralizovat. Že bezbřehý liberalismus bez pravidel nefunguje v ekonomice a veřejném sektoru, je myslím celkem již známo. Jaké tunely, podvody a krádeže za bílého dne se dějí, když nikdo ta pravidla nenastaví a nevynucuje jejich dodržování, je každému, kdo sleduje společenské dění, známo. Ve školství to platí také.

"Proč aplikujete vlastní elitářské laťky na všechny střední školy?"

Žádné elitářské laťky nikdo neaplikuje. My nemůžeme za to, že pro vás je elitní i znalost dělení mnohočlenu mnohočlenem, nebo znalost Moivrovy věty. To je s prominutím váš problém a vaše blbost. Pro blbce bude elitářská každá trivialita, která není blbá a přesahuje jeho obzory.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
6. června 2016 7:19  

Botlíku,

Wikipedie definuje GN takto: "Grammar nazi (též grammar natzi, grammar nazzi, spelling nazi) je v anglickojazyčném prostředí typ internetového trolla, který je nemístně zaměřen na spisovnost projevu. Grammar zde označuje gramatiku a nazi odkazuje k nacismu. Grammar nazi například využívá náhodné překlepy k agresivnímu zpochybňování kulturnosti a celkové intelektuální kapacity ostatních diskutujících."
Nepamatuji v diskusi na ČŠ, že by se někdo pouštěl do oponentů kvůli překlepům a přepisům v příspěvcích tak, jak to v poslední době dělá kolegyně Kalabisová - Howe. Svým chováním jednoznačně naplnila podstatu daného jevu a byla zařazena tam, kam poprávu patří, což normální člověk pozná. Vy ne. Hádejte, co z toho vyplývá?

Oldřich Botlík řekl(a)...
6. června 2016 9:00  

ad Vladimír Stanzel, 6. června 2016 7:19

Vyplývá z toho, že jste označil paní Kalabisovou za "Nejvyšší nacistku gramatiky".

Sám jste napsal (k případu, který vadil vám): Chovat se podobným způsobem k ženě je pro mě nepřípustné hulvátství. Tak jsem byl vychován - můj tatínek, ačkoliv to byl jinak nesmírně mírumilovný a nekonfliktní člověk, by mi za takovou sprosťárnu vypucoval žaludek nebo ve věku nedospělém střihl takovou, že bych měl otisk jeho dlaně na obličeji minimálně den.

Výchovné snažení vašeho otce se tedy zjevně minulo účinkem.

Tajný Učitel řekl(a)...
6. června 2016 9:39  

Typické, Stanzel se schovává za povýšenost, Soukal mlčí, Kostečka opravuje písemky, nechají nebožáka Doležela, aby za ně vybojoval jejich bitvy.

Doležele tak naposledy.
"Jak zjistíte, zda žák učivo ovládá, když to NESTIHNE prokázat?" Maturita ale přece netestuje pouze znalosti, ale také žákovy kompetence. To jste nevěděl?

Kdepak že je ta kompetence pracovat rychle a pod velkým časovým tlakem, nebo vyřešit x příkladů za t minut v rvp přesně uvedena?

"Proč je u zkoušky ověřující znalosti odměňovaná rychlost namísto pečlivosti?"
Pokud odpovíte rychle a úplně blbě, budete snad odměněn? Neplácejte. Většina žáků test stihne. Pokud některý žák odpovídá správně, ale nestihne ani na 40% otázek odpovědět, pak je problém v něm.


Jaký problém? Nenaučil se? Fláká se? Je líný? Má špatné známky? Je příliš pečlivý?

"Proč je znalost epizeuxis nevyhnutná pro 99.9% žáků, kteří nehodlají studovat bohemistiku? To je lež. Znalost není nevyhnutná. Však na ní také dvě třetiny žáků odpovědělo špatně. A většina z nich vesele pokračuje za svojí cestou za vzděláním v úplně jiném oboru, než je bohemistika.

Promiňte, co je lež? Je v katalogu, ne? Kolika chyběl právě ten jeden bod?

"Kdo a podle jakých kritérií kalibruje úspěšnost dt?" Nemám tušení. Domnívám se, že se odborné komise učitelů a odborníků na daný předmět shodne na obsahu a struktuře otázek a pak se test vyzkouší na nějakém testovacím vzorku.

Jo vy nevíte... Proto jsem dotazy kladl Stanzelovi a Co. a ne vám. Ti to totiž vědí, jen mlží.

"Proč jsou dt každým rokem o něco těžší?"
Tvrzení, že je stále těžší, je čiročirá hypotéza. Ptát se na hypotézu, která nebyla potvrzena, jako by platila, to je jedním ze základních znaků manipulace.


Není to hypotéza, potvrdil to veřejně jak Zíka, tak i Kostečka.

"Kolik procent populačního ročníku by mělo studovat sš s maturitou/(od)maturovat k ukojení vaší touhy po prestiži maturity?" Tolik, kolik je schopno splnit podmínky maturitního testu. Záleží pak na tom, kolik procent se řádně připravilo a kolik nikoliv. Vaše otázka předpokládá, že lze předem říci, kolik procent dětí na danou úroveň nedosáhne. To ovšem odporuje vaší argumentaci proti centralizovaným jednotným přijímacím testům.

Kostečka a jiní tvrdí, že je příliš mnoho maturantů. Rád bych tedy OD NICH věděl, kolik těch maturantů má být, aby to procento odpovídalo jejich představám.

Tajný Učitel řekl(a)...
6. června 2016 9:41  

"Proč důvěřujete kolegům s výchovou, výukou a hodnocením dětí od mš až po 4. ročník sš, ale u maturity je najednou shledáváte zcela nekompetentními?" Tady nejde o nekompetentnost, i když i ta může hrát mnohdy svoji roli. Tady jde především o střet zájmů a o to, že se začala objevovat protekce, nejrůznější zastrašování a jiné mafiánské metody. I na mém gymnáziu byla protekce. Znám takových případů dost i z vyprávění mých známých učitelů a učitelů v rodině.

Zkoušením a hodnocením mých žáků se dostávám, po 13 a půl roku, do střetu zájmů? Pěkné. Jako že si ve čtvrťáku učitelé mastí kapsy bakšišem ambiciózních rodičů? Pěkné.

"Kde jsou data potvrzující benefity smz pro úroveň české vzdělanosti/požadavky průmyslové lobby?" Na to je brzy. každopádně jsem neviděl žádná data, která by prokazovala zlepšení úrovně vzdělání po roce 1989, kdy se školství začalo liberalizovat a decentralizovat. Že bezbřehý liberalismus bez pravidel nefunguje v ekonomice a veřejném sektoru, je myslím celkem již známo. Jaké tunely, podvody a krádeže za bílého dne se dějí, když nikdo ta pravidla nenastaví a nevynucuje jejich dodržování, je každému, kdo sleduje společenské dění, známo. Ve školství to platí také.

Výzkum potvrzuje, že úroveň znalostí žáků 9. tříd je dnes vyšší, než před dvaceti lety. http://zpravy.idnes.cz/devataci-jsou-chytrejsi-nez-pred-20-lety-d9w-/domaci.aspx?c=A160527_214708_domaci_san

"Proč aplikujete vlastní elitářské laťky na všechny střední školy?" Žádné elitářské laťky nikdo neaplikuje. My nemůžeme za to, že pro vás je elitní i znalost dělení mnohočlenu mnohočlenem, nebo znalost Moivrovy věty. To je s prominutím váš problém a vaše blbost. Pro blbce bude elitářská každá trivialita, která není blbá a přesahuje jeho obzory.

Myslel jsem spíše formu než obsah DT.(a několikrát už to jinde na čš vysvětloval) Takhle je to s vámi pořád dokola Doležele. Z nějakého důvodu jste se našel v určitém ideovém proudu ve vzdělávání a děláte za ně, zcela zbytečně, jejich práci. Tito pánové z asč, když nevědí, nebo jsou jim otázky nepříjemné, argumentují svoji nadřazeností, erudicí apod., jakoby se mohli debatou s nehodnými oponenty ušpinit. Vy za ně, značně naivně, jdete do bitky a oni si zatím ve svých sborovnách mnou ručičky.

Dagmar Dankova řekl(a)...
6. června 2016 10:00  

Termín "Grammar Nazi" má i tento možný význam: A nickname, pseudonym or handle for a well-known grammar nazi within a particular social circle, used to show either great respect or great contempt for his or her abilities.
Je možno použít třeba ve větě: Grammar Nazi, please, help me with my English homework. :-)

Osobně na gramatické chyby škodolibě poukazuji jen u lidí, kteří se na sociálních sítích posmívají Romům či deklarují péči o národ a zachování našich tradic, a přitom co věta, to hrubka.

U pana Stanzela, s nímž sice v mnohém nesouhlasím, ale naprosto se skláním před jeho dokonalými formulačními schopnostmi, bych si v životě nedovolila ironizovat nějakou jeho chybičku. Je to trapné, zvlášť když paní Kalabisová nepíše ani zdaleka tak dobře jako on.

Legrační na tom je, že kdybych seděla ve sborovně s nimi dvěma, stoprocentně bych se spřátelila spíše s paní Kalabisovou než s panem Stanzelem. Ale, a to je vážně důležité!, pana Stanzela bych i navzdory možným profesním sporům vždy respektovala. A jsem přesvědčena, že žáci a žákyně by jej ctili neméně. Až si tohle připustí paní Kalabisová, bude z ní teprve vážně super učitelka.

Pavel Doležel řekl(a)...
6. června 2016 10:02  

Mého otce taky. A nejen otce. Já jsem ve výchově samouk.

Nicméně vraťme se k podstatě. Tajnému jsem opakovaně odpověděl na jeho otázky, ale diskusi to nijak nerozvíjí, neboť on na mé odpovědi není schopen argumentačně reagovat. Pouze je označí za vatu, nebo jim přiřadí nějaké jiné nálepky a toť vše.

Howe alias Kalabisovou opakovaně žádám, aby nám vyjevila ty veliké myšlenky hodné maturit, když zkoušení znalostí je bigótní a omezené. Rovněž bez reakce. Stále ta samá klišé, ty samé prázdné řeči.

Před časem jsem vymýšlel příklad, na němž jsem ukazoval, že obecně neplatí, že pro společnost je z hlediska jejího ekonomického výkonu výhodné, aby se každý vzdělával na maximum. Lidé jsou různí, mají různý potenciál a různé schopnosti. A i když jeden je ve všem horší, než druhý, stále má pro společnost přidanou hodnotu. A to ještě kdybychom k tomu přidali náklady, tak se posuneme ještě dál. Chtěl jsem ale ukázat, že i bez nákladů, je ta představa o studnici vzdělání a přístupu všech k ní, poněkud nepřiléhavá. Na každého totiž ta voda z té studně působí trochu jinak a možná, když z ní někteří pijí příliš dlouho, tak je jim pak příliš blbě.

Josef Soukal řekl(a)...
6. června 2016 10:59  

Tajný, dlužíte odpovědi zhruba tak na tisíc otázek, tak se do nich pusťte, chcete-li skutečně diskutovat. Většina vašich tvrzení jsou ovšem demagogické nesmysly provázené urážlivým tónem, takže se nedivte nezájmu o každý (další) váš výplod.

Tajný Učitel řekl(a)...
6. června 2016 14:47  

Pokuste se několik z té tisícky otázek zformulovat. Že něco označíte jako demagogický nesmysl, ještě neznamená, že to tak je. Já zase mohu snadno označit za demagogický nesmysl tvrzení, že maturantů je příliš mnoho. Příliš mnoho vzhledem k čemu, dle jakých kritérií? Nedivím se údajnému nezájmu o mé "výplody" z vaší strany. Povýšeným nezájmem, či neochotou špinit si ruce s plebsem, se často maskuje neschopnost konkrétně reagovat na konkrétní argumenty.

Nico Pytlik řekl(a)...
6. června 2016 15:11  

Příliš mnoho vzhledem k čemu, dle jakých kritérií?

Pokud má maturitu i tazatel, pak je zřejmé, že je tu bezkriteriálně nejméně o jednoho maturanta víc, než by bylo žádoucí. Možná, že k nedopatření došlo, tak jako u mne, už při početí.
Poslední dobou mívám poměrně intenzivní pocit, totiž, že do tohoto světa nepatřím. Na moje možnosti nezvykle vysoká četnost pitomců na jeden metr čtvereční.

Pavel Doležel řekl(a)...
7. června 2016 14:32  

"Kdepak že je ta kompetence pracovat rychle a pod velkým časovým tlakem, nebo vyřešit x příkladů za t minut v rvp přesně uvedena?"

Takto to tam pochopitelně napsáno není a ani nemůže být. Jedná se o obecný dokument, který obsahuje obecný popis klíčových kompetencí. Mezi nimi mimojiné:

- uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný;
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.

Projevem osobní efektivity je poměr mezi dosaženými výsledky a vynaloženým časem, viz Osobní efektivita.

Mimo to EDUin nedávno zveřejnil "studii", kde se v rámci dotazníkového šetření ptali úspěšných lidí, jakou kompetenci považují pro dosažení úspěchu za důležitou a jedním z výstupů tohoto šetření bylo, že velmi důležitá je psychická odolnost.

Myslím, že každý trochu myslící člověk chápe, že nemůžeme ověřovat nabyté kompetence tak, že žáka posadíme na potítko a dáme mu další čtyři roky na přípravu.

Tajný Učitel řekl(a)...
7. června 2016 15:12  

Možná zaměňujete pojem efektivita a osobní efektivita, který jste převzal z článku v novinách. Možná tyto dva pojmy nejsou totéž. "Osobní efektivity" na pracovišti lze dosáhnout opakováním daných úkonů do té míry, že jejich vypracování je rychlé. Například dělník v montovně opakuje určité úkony tak dlouho, než je schopen rychle a efektivně "plnit normu". Pojem efektivně vyhledávat a zpracovávat informace v kompetencích RVP lze také interpretovat jako správně, pečlivě, důsledně. Rychlost se v některých typech zaměstnání cení, ale rychlosti lze docílit postupem času opakováním. Nemyslím proto, že by rychlost měla být důležitým faktorem při jedné osudové zkoušce, která zjišťuje co žák zná a dovede. Chceme-li (učitelé/zaměstnavatelé)zjistit, zda žák/zaměstnanec disponuje rychlou inteligencí, stačí mu dát standardní IQ test. Není ale potřeba tyto dvě věci matlat dohromady.

Psychická odolnost je rychlosti podobná. Mění se v čase. Například před třiceti lety by se mne vaše (a jiných) osobní útoky na mou osobu velmi dotkli, dnes, poté co jsem se v životě setkal a pracoval se stovkami různých osobností, mne nechávají v klidu.

Nico Pytlik řekl(a)...
7. června 2016 15:40  

Rychlost se v některých typech zaměstnání cení

Namátkou soudnictví nebo tvorba legislativy.

by se mne vaše (a jiných) osobní útoky na mou osobu velmi dotkli

Ono by to šlo poměrně dost těžko, protože nejste fyzická osoba, ale osoba příspěvková.
To jest 'uměle vytvořený subjekt, který v komunikaci vystupuje a jedná jako člověk'.
Jsem ale přesvědčen, že pod nickem Tajný Učitel působí možná i větší skupina lidí, protože chrlit takovou spoustu pitomostí by jeden člověk běžně nezvládl.

Tajný Učitel řekl(a)...
7. června 2016 16:30  

Jsem přesvědčen, že pod nickem Pytlík se skrývají pytlíci nejméně dva, protože chrlit takovou snůšku rádoby roztomilé, zcela nicneříkající a přitom trapné ironie, je nad síly pytlíka jednoho.

Eva Adamová řekl(a)...
7. června 2016 16:40  

Tajný, nevím, jestli by ty útoky, které se Vás dotkli či nedotkli, neměly být tvrdší.

Tajný Učitel řekl(a)...
7. června 2016 16:52  

S chutí do toho paní Adamová, půl práce hotovo.

Josef Soukal řekl(a)...
7. června 2016 18:13  

"Efektivně" nelze interpretovat "také jako...", ale pouze v plném smyslu. Vy stále přehlížíte fakt, že dnešní maturitní test z češtiny sestává odhadem ze tří čtvrtin z úkolů, jež dokáže řešit žák na konci základní školy. Nedokáže-li někdo složit takto poddimenzovanou zkoušku, těžko si může nárokovat osvědčení, že je vzdělán o stupeň výše. Podobně nedokáže-li někdo odevzdat diplomku v termínu navzdory tomu, že je schopen ji napsat skvěle, nedokázal pracovat efektivně a neznamená to, že má nárok na diplom z VŠ.

Tajný Učitel řekl(a)...
7. června 2016 18:42  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
7. června 2016 18:44  

Opakovaně jsem zde vysvětloval, že nemám výhrady vůči obsahu DT, spíše vůči formě, kterou jsou znalosti ověřovány. Máte-li 50 byť jednoduchých úloh a 60 minut, včetně přečtení výchozích obsáhlých textů, na jejich vyřešení, dostanete se do časové tísně bez ohledu na to, jak jednoduché úlohy jsou. Dopadem může být snížené bodové ohodnocení. Otázka, do jaké míry žák učivo zvládl, co skutečně ví a co umí, zůstane nezodpovězená. V krajním případě může dojít k nesložení zkoušky.

Tvrzení, že zkouška je poddimenzovaná je rovněž problematické. Pro některé její části to zřejmě platí, pro jiné nikoliv. Například výňatek z Mechanického pomeranče poddimenzovaný zcela jistě nebyl. Nevím, co bych řekl ke srovnání časového limitu diplomky a didaktického testu. Schopnost plnit termíny a situace u DT je zcela jiné kafe, takříkajíc.

Pavel Doležel řekl(a)...
7. června 2016 20:03  

"Promiňte, co je lež? Je v katalogu, ne? Kolika chyběl právě ten jeden bod?"

V katalogu je, ale její znalost rozhodně není nevyhnutná. Je úplně jedno, kolika studentům chyběl jeden bod.

Pavel Doležel řekl(a)...
7. června 2016 20:09  

"Jaký problém? Nenaučil se? Fláká se? Je líný? Má špatné známky? Je příliš pečlivý?"

Není schopen vyřešit zadnané úlohy v předepsaném čase. Neosvojil si klíčovou kompetenci řešit úlohy efektivně. Tj. s využitím co nejmenšího množství zdrojů.

Josef Soukal řekl(a)...
7. června 2016 20:09  

V konečném výsledku je to úplně stejné a má to stejné důsledky.
Psal jsem o dvou třetinách zkoušky.
Pro zajímavost: Úlohy k Mechanickému pomeranči řešitelé zvládali v rozmezí průměrně - výborně, s výjimkou dvou; první z nich úspěšně řeší i část žáků z druhého stupně nevýběrové základní školy (na víceletých gymnáziích bude procentní úspěšnost odhadem 9 ku 1, nikoli 1 ku 9 jako u letošních maturantů), druhá stála na znalosti elementárního slohového pojmu; třeba jako novověk v dějepisu.

Pavel Doležel řekl(a)...
7. června 2016 20:32  

"Není to hypotéza, potvrdil to veřejně jak Zíka, tak i Kostečka."

Pane kolego, hypotézy se nepotvrzují. Hypotézy se statisticky testují. Testuje se, že podmíněná pravděpodobnost toho, že pozorujeme taková data, jaká pozorujeme, za podmínky, že hyptéza platí, je nižší, než předem daná hodnota. Pokud je, pak hypotézu zamítáme na dané hladině významnosti. Pokud není, pak hypotézu na dané hladině významnosti nezamítáme. Nikdy ovšem nepotvrzujeme. A už vůbec ne prohlášením. Máte základní nedostatky v metodologii vědy.

Pavel Doležel řekl(a)...
7. června 2016 20:36  

"Zkoušením a hodnocením mých žáků se dostávám, po 13 a půl roku, do střetu zájmů? Pěkné. Jako že si ve čtvrťáku učitelé mastí kapsy bakšišem ambiciózních rodičů? Pěkné."

To ani ne. Většinou přichází příkazy shora, že ten a ten konkrétní žák, nesmí propadnout. Není to nic výjimečného. Spíše se to dnes mnozí snaží stavit do roviny, že když je žák na propadnutí, tak masírují učitele.

Pavel Doležel řekl(a)...
7. června 2016 20:38  

"Výzkum potvrzuje, že úroveň znalostí žáků 9. tříd je dnes vyšší, než před dvaceti lety. http://zpravy.idnes.cz/devataci-jsou-chytrejsi-nez-pred-20-lety-d9w-/domaci.aspx?c=A160527_214708_domaci_san"

To není žádný výzkum. To je agitka firmy Kalibro. Už jen tvrzení, že někdo je chytřejší, než někdo jiný, je nefalsifikovatelné tvrzení.

Pavel Doležel řekl(a)...
7. června 2016 20:47  

"Myslel jsem spíše formu než obsah DT.(a několikrát už to jinde na čš vysvětloval) Takhle je to s vámi pořád dokola Doležele. Z nějakého důvodu jste se našel v určitém ideovém proudu ve vzdělávání a děláte za ně, zcela zbytečně, jejich práci. Tito pánové z asč, když nevědí, nebo jsou jim otázky nepříjemné, argumentují svoji nadřazeností, erudicí apod., jakoby se mohli debatou s nehodnými oponenty ušpinit. Vy za ně, značně naivně, jdete do bitky a oni si zatím ve svých sborovnách mnou ručičky."

Já bojuji za to, abychom "díky" podobným "inteligentům" jako jste vy neměli vysoké školy esoteriky, profesury z homeopatie a pí vody a doktoráty z práce se siderickým kyvadélkem. Bojuji za to, aby vzdělání bylo hodnotou a ne aby se rozmělnilo v nějakých neověřitelných nesmyslech blbečků a lenochů všeho druhu. Pan Kostečka a kolegové z ASČ bojují za totéž. Jste to vy, kdo je užitečným idiotem. Nemáte ani dost intelektu na to, abyste pochopil, že sloužíte mnohem chytřejším podnikavcům, kteří se na tom vašem omezeném světonázoru pěkně nabalí - na rozdílod vás.

Nico Pytlik řekl(a)...
7. června 2016 21:59  

pod nickem Pytlík se skrývají pytlíci nejméně dva

Je to trošku jinak. Mírně schýzotičtí pytlici mají dvě ega, totiž. A asi čtyři id.
Nezlé ego říká tomu nedobrému, tak už se na něj vyser, má toho dost sám se sebou.
A mohu-li poprosit, pak ne pytlík, tedy sáček, ale PYT LIK.

Nico Pytlik řekl(a)...
7. června 2016 22:05  

jestli by ty útoky, které se Vás dotkli či nedotkli, neměly být tvrdší

Asi měly. Ale na lidskou natvrdlost nestačí ani diamant.

Nico Pytlik řekl(a)...
7. června 2016 22:11  

To Pavel Doležel
Ano! Přesně!! Naprosto!!! Potvrzuji!!!! Souhlas!!!!! Skvěle!!!!!!

Pavel Doležel řekl(a)...
8. června 2016 0:57  

"Asi měly. Ale na lidskou natvrdlost nestačí ani diamant."

Těžko říci, zda kolega vůbec pochopil, na co je tou tvrdostí naráženo. Soudě dle jeho reakce si tím nejsem moc jist. Začíná se uplatňovat skrytá gramatická selekce. To bude zase keců o protekci a dyškriminácii.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. června 2016 7:43  

Pokud znalost epizeuxis není nevyhnutná, proč je v katalogu?

Z jakého důvodu by měl být žák schopen vyřešit předepsané úlohy v krátkém čase? Je to závod nebo ověřování znalostí? Chci-li po truhláři dobře udělanou komodu, nebudu u něj stát se stopkami. Za a) mne nebude mít rád a za b) výsledek možná nebude ideální.

Pokud ředitel cermatu řekne, že test byl náročnější, mne to stačí. Nepotřebuji dělat meta-výzkum, abych jeho sdělení ověřil.

O každém výzkumu lze říci, že je to "agitka" jeho autora.

Vysoká škola esoteriky, by zas nebyla tak marná, soudě dle toho, co se dnes na esoterním poli děje. Jinak, vzdělání hodnotou je, bez ohledu na to, kolik lidí k němu připustíte, či nepřipustíte. Nepotřebuje samozvané strážce ani ochránce. Nejsme ve věku antických mystérií. Myslím, že vzdělání, pokud ho personifikujeme, by protestovalo vůči elitářství, selekci i tomu, abychom lidem cestu k němu hatili různými uměle vykonstruovanými závody na čas.

Že "sloužím" podnikavcům? Pokud testy cermatu budou jednou nahrazeny testy kalibro či scio a budou podobně koncipované, věřte, budu se vůči nim vymezovat se stejnou vehemencí.
Josef Soukal řekl(a)...
8. června 2016 9:49  

Nezná-li žák jeden pojem, něco málo bodově ztratí, ale zkoušku složí. V tomto ohledu není znalost epizeuxe (přísudku jmenného se sponou, funkčního stylu apod.) pro jedince nevyhnutelná.
Tvrzení o "krátkém čase" je pouze spekulací. Část úloh je tak jednoduchá, že jejich řešení by nemělo zabrat více než několik vteřin. A netýká se to jen malé části úloh, jež jsou schopny řešit i děti v páté třídě.

Nico Pytlik řekl(a)...
8. června 2016 10:00  

Souhlasím a potvrzuji. Ani jeden z těch pojmů jsem neznal natolik dobře, a jestli vůbec, abych jej mohl při této příležitosti použít. Neuspět u zkoušky tohoto typu po několika měsíční přípravě je přinejmenším prekérka.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. června 2016 12:54  

V tom je přesně pes zakopaný. Chceme vědět co znají, nebo chceme dělat žebříčky? Došlo-li k situaci, kdy žák neudělal zkoušku kvůli právě jednomu bodu, začíná být znalost pojmu epizeuxis a jakéhokoliv jiného pojmu nevyhnutelná. Argumentovat tím, že to bylo o 1 bod, což znamená, že žák stejně nebyl připravený, snadno lze z našeho pohledu. Z jeho pohledu to je asi trochu jiné.

Právě proto, že jde zkoušku certifikační, znalostní a rovněž o nutnost žáky seřadit či porovnat mezi sebou pomocí podobných úloh, vzniká problém na hranici úspěšnosti, s jednotlivými pojmy a úlohami. Tak se může stát, že žák kvůli neznalosti jednoho pojmu, nebo nedostatku času vše pečlivě projít, neudělá zkoušku, či dosáhne nižšího hodnocení.

V dt smz se matlají různé cíle dohromady. Ověřování, řebříčky, certifikace. Použiji, protože se mi to hodí do krámu, zdejší oblíbený vytahaný příměr s řidičským průkazem. Pustil byste na silnici náctiletého mladíka, který test udělal za 4?

Josef Soukal řekl(a)...
8. června 2016 13:23  

Pokusím se orientovat v Tajných zmateninách:
To, že žák tzv. neudělal zkoušku o bod, znamená, že ztratil více než 56 procent bodů, nebyl tedy dostatečně připravený, neznal toho daleko více než jen jeden termín. Co se tady proboha řeší?
Jakýkoli test má nejnižší možnou hranici úspěšnosti. Pokud jí uchazeč dosáhl, splnil podmínky (či jednu z podmínek) pro vydání osvědčení. Co se tady proboha řeší?

Dagmar Dankova řekl(a)...
8. června 2016 13:24  

V testu k získání řidičského oprávnění je tuším maximální možný počet bodů 50 (otázek 25, časový limit 30 minut), získat musíte minimálně 43 bodů, což je poněkud jiná hranice než směšných 44 % správných odpovědí u didaktického testu z českého jazyka. Ano, člověka, který by v testu na řidičák ve více než v polovině položek chyboval, bych na silnici v žádném případě nepustila (a jsem tedy ráda, že stejné mínění mají i naši zákonodárci).

Tajný Učitel řekl(a)...
8. června 2016 14:08  

Co se tady proboha řeší?

Řeší se, proč se k ověřování znalostí používají metody IQ testování, proč je k certifikační zkoušce potřeba srovnávat uchazeče mezi sebou, proč se při srovnávání výsledků žáků a škol srovnávají hrušky s kozami, jak nám krátký časový limit pomůže při zjišťování znalostí a kompetencí žáků, proč jsou pečliví a pomalejší žáci znevýhodněni.

V neposlední řadě se řeší, proč musí žáci nevýběrových středních škol doplácet na ambice některých gymnaziálních učitelů a proč to nikomu nevadí.

Josef Soukal řekl(a)...
8. června 2016 14:36  

Pořád dokola, takže v tomhle případě za mne už naposledy:
Všechny vaše námitky zde byly opakovaně zodpovězeny, resp. odmítnuty jako zavádějící, neodpovídající skutečnosti. Problémy, které řešíte, jsou problémy vašeho myšlení a neschopnosti akceptovat vyvrácení vašich předsudečných tvrzení. Permanentní urážlivý tón pomíjím.

Pavel Doležel řekl(a)...
8. června 2016 14:44  

"Pokud znalost epizeuxis není nevyhnutná, proč je v katalogu?"

V katalogu je proto, že by jí studenti měli znát. Měli znát ale není totéž, jako musí bezpodmínečně znát. Já chápu, že je to na vás příliš komplikované.

"Z jakého důvodu by měl být žák schopen vyřešit předepsané úlohy v krátkém čase? Je to závod nebo ověřování znalostí?"

Je to ověřování znalostí a dovedností v oblasti klíčových kompetencí. Závod to není. Nezjišťuje se, kdo odevzdal první a kdo poslední. Student by na základě klíčových kompetencí, měl být schopen si práci efektivně rozvrhnout tak, aby jí ve stanoveném časovém limitu splnil. Viz Tajného pečlivost.

"Pokud ředitel cermatu řekne, že test byl náročnější, mne to stačí. Nepotřebuji dělat meta-výzkum, abych jeho sdělení ověřil."

Tak jednak nejde o žádný meta-výzkum a jednak ani ředitel Cermatu to nemůže vědět. Musel by test pustit na maturantech z minulého roku, aby to mohl alespoň do nějaké míry tvrdit. Obtížnost testu je totiž ryze subjektivní pojem. Musíte trošku přemýšlet sám.

"O každém výzkumu lze říci, že je to "agitka" jeho autora."

Říci lze cokoliv. Výzkum ale agitka být nemá. Právě proto existuje celá rozsáhlá metodologie vědeckých výzkumů a jejich vyhodnocení. Když jí ale někdo neovládá a vyhodnocení nerozumí, bude asi odkázán na marketingové žvásty typu "meta-výzkum".

"Jinak, vzdělání hodnotou je, bez ohledu na to, kolik lidí k němu připustíte, či nepřipustíte."

Jak přesně definujete hodnotu?

"Nepotřebuje samozvané strážce ani ochránce. "

Ochránce vzdělání ne. Ochránce společnosti ale ano. Ovšem máte pravdu, že nesmí být samozvaní, jako Kartous, Feřtek a spol. Musí být vybráni volenou reprezentací společnosti na základě objektivně ověřené odbornosti.

"Chceme vědět co znají, nebo chceme dělat žebříčky?"

Chceme vědět, co znají. To nám umožní vytvářet žebříčky, chceme-li být reliabilní.

"Došlo-li k situaci, kdy žák neudělal zkoušku kvůli právě jednomu bodu, začíná být znalost pojmu epizeuxis a jakéhokoliv jiného pojmu nevyhnutelná."

Jinými slovy, znalost pojmu epizeuxis nevyhnutelná není. A nestala se nevyhnutelnou ani pro těch pár set studentů, kteří tento pojem neznali a chyběl jim k vykonání MZ jediný bod. Proč? Protože té znalosti se mohli vyhnout znalostmi, které by jim ten bod umožnily získat v jiných úlohách.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. června 2016 15:05  

Soukale, problém je, že to co vy vnímáte jako problém, problém není a to, co jako problém nevnímáte, problémem je. Tudíž je problém ve vaší neschopnosti problém vidět, chápat a prožívat. Jste jednoduše zaslepený touhou po selekci. Vaše odpovědi jsou vyhýbavé, zavádějící, dogmatické a manipulativní. Dokládají neschopnost akceptovat vyvrácení vašich argumentů. Proč musí žáci nevýběrových středních škol doplácet na ambice některých gymnaziálních učitelů a proč je vlastně tak málo lidí, kterým tahle maškaráda zvaná nová maturita vadí?

Už vím. Je to směs stylu vzdělávání, čecháčkovství, provinčnosti, dědictví socialismu, iracionální respekt k formální autoritě, státní moci, samozvaným kapacitám, titulům a dlouhým slovům. Oni to musí vědět nejlépe. Mají sako a kravatu, napsali učebnici, byli v televizi. Poslouchat "osvícence". Adorovat gymnaziální profesůrky s neukojeným hladem po plošném nastavování latěk. Držet hubu a krok. Odsuzovat jinakost názoru i vzhledu. To nám jde.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. června 2016 15:18  

...ředitel Cermatu to nemůže vědět... Doležele, teď jste se překonal. Říká vám něco kalibrace? Nebo máme věřit, že Zíka neví co činí? Plácne každé jaro do vody a čeká co bude? Napište mu, začínám se o něj bát. Učebnicový důkaz do jaké slepé uličky vás může dostat fetiš empirizmu.

Nico Pytlik řekl(a)...
8. června 2016 16:45  

Nadělat v tak triviálním testíku chyb za dvacet osm bodů není snad už ani trapné. Pardon, dvacet sedm bodů.
Epizeuxis jsem vskutku nikdy k ničemu nepotřeboval. Ostatně jako všechno, co tam bílo.

Viz Tajného pečlivost.

Tak

to

mu

te

dy

do

o

pra

v

dy

ne

ro

zu

míííí

m

m

Josef Soukal řekl(a)...
8. června 2016 18:15  

Tajný, odmítám komunikovat s člověkem, který téměř každým svým komentářem vnáší na zdejší fórum agresivní, urážlivý tón, a který opakuje svoje apriorní odsudky jako kolovrátek. Už jsem to sem psal asi desetkrát: Jediným důvodem, proč jsem s vámi vůbec komunikoval, byla skutečnost, že vaše vřeštění bylo nesnesitelné. Hluboce vámi pohrdám, nikoli ovšem kvůli tomu, co jste na mne naplival. Pokud opravdu učíte, lituji vaše žáky i vaše kolegy. Možná si svůj mindrák "léčíte" pouze potajmu, tak jako zde, ale ani to neomlouvá vaši ubohost.

Renata Kalabisová řekl(a)...
8. června 2016 19:31  

Nečekala bych, že se dovedete až takto snížit, pane Soukale! Cožpak někým pohrdat je znakem morálně uvědomělého lidství?

Já s vámi zásadně nesouhlasím. Ale pohrdat vámi? Pouze se obávám důsledků činů vašich a vám podobných. Ovšem bez diskuze nad argumenty nikam nedospějeme. Proto je pohrdat nejen morálně nízké, ale i kontraproduktivní.

To si opravdu myslíte, že to, co nám schopnost řeči a žít ve společnosti nabízí, tj. diskuzi, můžeme jen tak odhodit jako nepotřebnou? Že můžeme diskutovat pouze s těmi, kteří s námi souhlasí?

Bída českého morálního kýče - Václav Bělohradský ji výstižně popisuje.

Josef Soukal řekl(a)...
8. června 2016 20:02  

Diskuse má smysl pouze s argumenty. Přesněji bez argumentů nejde o diskusi.

Nico Pytlik řekl(a)...
8. června 2016 20:20  

Trocha umravnění neuškodí v každém čase.
U Kalabisů sice přihlížejí, jak se jiní dětem pošklebují, ale pohoršit se neopomenou.

Josef Soukal řekl(a)...
8. června 2016 21:11  

Co se týče morálního kýče, děkuji za připomenutí - takhle nějak by se dala Tajného argumentace charakterizovat.
O mé lidství se nikdo starat nemusí. Obzvlášť ne ten, komu se lidství smrsklo do frází, omílaných donekonečna. Co se týče pohrdání, obecně jsem spíše stoupencem "... ty do něj chlebem", ale nic neplatí absolutně, obzvlášť tváří v tvář povýšeneckému ignorantství a permanentní demagogii a manipulaci.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. června 2016 21:52  

Pane Soukale, já přeci s vámi nediskutuji kvůli tomu, abych vás o něčem přesvědčil, či aspoň přinutil přemýšlet o věcech z jiného úhlu pohledu. Této bláhové naděje jsem se vzdal, už po naším prvním virtuálním střetu. Vy a já pocházíme z tak odlišných profesních, hodnotových, myšlenkových i duševních světů, že se prostě nikdy nedohodneme. Diskutuji s vámi, protože mi to pomáhá ujasnit si některé věci, vychytat protiargumenty, přemýšlet na chvilku o tématu z vaší pozice, poznat vaše myšlení, postoje a reakce. V neposlední řadě je to neocenitelná možnost nahlédnout do nitra jednoho z propagátorů nové maturity, člověka, který věří ve vlastní nadřazenost, v centralizaci školství, v kánony, v katalogy, v intelekt a který nedůvěřuje vlastním kolegům či žákům. Za tuto zřídkavou příležitost vám děkuji. Až přijde čas novou maturitu zrušit, budu vědět s kým mám u čest.

Renata Kalabisová řekl(a)...
8. června 2016 22:21  

Pane Soukale, je mi líto, že nemáte argumenty. Ale naslouchat argumentům druhých je také prospěšné! Vždyť byste tím mimo jiné měl příležitost prokázat, že u vás o žádné povýšenecké ignorantství a permanentní demagogii a manipulaci nejde.

Vy jste přeci na té správné, vládnoucí, většinové straně :) U vás jde "jen" o propagandu, takže odhalit nějaké vaše argumentační nedostatky není možné :)

Josef Soukal řekl(a)...
8. června 2016 22:54  

Názory jsme si vyměnili a přesvědčovat přesvědčené nemá smyslu. Jen doplním, že jsem málokdy zaznamenal, že zrovna vy dva byste byli ochotni naslouchat argumentům jiných či že byste si v diskusi něco ujasnili. Stejně tak jsem nezaznamenal něco jako konkrétní pozitivní program, pouze představy, s jejichž negativními důsledky se dnes musíme potýkat. Nemám pocit, že to je něco, na co by mohl být kdokoli v kterémkoli oboru hrdý.

Nico Pytlik řekl(a)...
8. června 2016 23:08  

Tedy Jan Ámos i zdejší čteři jsou mi svědky, že proti státní maturitě jsem byl od jejího počátku, a to jednoznačně. Problémy s kvalitou maturit na konkrétních školách měly být řešeny cestou české školní inspekce, tedy zvýšeným dohledem nad takovými školami, lépe nad řediteli těchto škol coby garanty výchovně vzdělávacího procesu.
Pokud je ale současná podoba didaktického testu třeba právě z českého jazyka taková, že ji bez větších problémů střihne kdejaký jazykově trubkoidní pytlik večer u televize, pak je nezbytné ji zrušit pro její funkční ne-dos-ta-teč-nost.

Pavel Doležel řekl(a)...
8. června 2016 23:26  

"Doležele, teď jste se překonal. Říká vám něco kalibrace?"

Ne, co to je? Ale teď vážně. Tvorbou a kalibrací modelů se živím. Na rozdíl od vás mám státnice ze statistiky na Matfyzu. Spíše by mě zajímalo, jaké pohádkové představy o kalibraci máte vy.

Pokud nechám otestovat nějaké dvě disjunktní skupiny lidí, každou jiným testem, a vyjde mi statisticky signifikantně odlišné průměrné skóre (toto je ovšem třeba otestovat dvouvýběrovým t-testem a to ještě možná se Sattertwaitovo korekcí), pak to může znamenat, že jsou testy odlišné co do jejich obtížnosti pro většinu populace. Také to ovšem může znamenat, že jsou odlišné ty dvě skupiny. K prokázání skutečnosti, že jde o vlastnost testů a nikoliv skupin, je třeba provést poměrně náročnou studii, kterou pokud vím, nikdo neprovedl. Ono se vám totiž stane i to, že zadáte tentýž test dvěma různým skupinám studentů a vyjde vám to také statisticky signifikantně odlišné.

Navíc tvrzení o tom, že jeden test je obtížnější, než jiný, je ve skutečnosti prázdné. Musíte říci přesně, co to znamená. Znamená to, že když existuje alespoň jeden žák, který test A vypracoval lépe, než test B, že pak test A nemůže být obtížnější, než test B? Pak vsadím boty, že označím-li tuto relaci R, pak neplatí ani ARB, ani BRA. Tvrzení o obtížnosti testu je pro mě subjektivní.

Pavel Doležel řekl(a)...
8. června 2016 23:46  

"Už vím. Je to směs stylu vzdělávání, čecháčkovství, provinčnosti, dědictví socialismu, iracionální respekt k formální autoritě, státní moci, samozvaným kapacitám, titulům a dlouhým slovům. Oni to musí vědět nejlépe. Mají sako a kravatu, napsali učebnici, byli v televizi. Poslouchat "osvícence". Adorovat gymnaziální profesůrky s neukojeným hladem po plošném nastavování latěk. Držet hubu a krok. Odsuzovat jinakost názoru i vzhledu. To nám jde."

Z vás hovoří frustrace a závist, nic víc. Takto se nevyjadřuje moudrý člověk.

Trpělivě vám vysvětlujeme cíle SMZ a vy si stále melete nějaké fráze, které nastupují vždy, když se diksuse dostane do stavu, kdy už jí nerozumíte. Uvedl jsem jasný příklad toho, že ekonomicky má smysl omezovat přístup ke vzdělání i bez započtení nákladů. S náklady je pak tento smysl ještě zřejmější. Možná to na vás bylo příliš složité k pochopení.

Respekt k titulům je iracionální teprve poté, kdy jste vy a vám podobní zničili jejich informační hodnotu. Vaším zjevným cílem je relativizace. Relativizace všeho a všech. Znemožnění cokoliv měřit, cokoliv porovnávat, cokoliv srovnávat. Znemožnit žebříčky, znemožnit hodnocení, zařazení, standardizování. A já se ptám proč. Aby nikdo nepoznal, že jste hloupí a nevzdělaní? Aby nikdo nepoznal, že neumíte učit? Aby nebylo možné zjistit, že jste si neosvojili klíčové kompetence a nedokážete pracovat efektivně? Aby vás nikdo nemohl za vaši práci hodnotit a porovnávat s ostatními?

Každý manažer ví, že bez definice cílů a metrik pro jejich měření, nemůže žádný projekt dopadnout dobře. Je to mnoha desítkami let prověřená praxe. No jo, ale vykládejte tohle někomu, kdo žije celý život ve skleníku, peníze se mu líhnou v bankomatu a řídil v životě tak nanejvýš tříkolku, že?

Tajný Učitel řekl(a)...
9. června 2016 10:01  

Doležele, fakt, že mi zde trpělivě vysvětlujete cíle smz, nic neznamená. Vy totiž nejste všeznalé/všemoudré kapacity, byť se tak rádi vidíte. Představujete (propagátoři nové maturity) určitý neatraktivní myšlenkový proud ve vzdělávání. Vy osobně jste se na tyto gymnaziální elitáře přisál, abyste si zde s nimi laskal svoji rádoby intelektovou nadřazenost. Toto máte společné. Blábolíte cosi o neměření, znemožnění žebříčků ze strachu aby se nezjistilo, že neumíme učit. Žvatláte cosi o ekonomickém smyslu omezování přístupu ke vzdělání. Toto je to nejlepší, na co se zmůžete. Jste jen chytrák s plnými ústy odborných termínů, zřejmě frustrován svým bullshit jobem.

Nejsem učitelem, abych byl předavačem informací, měřičem, nastavovačem latěk, třídičem lidí, zavíračem dveří, strážcem prestiže, ochráncem standardů, objektivním, neosobním nástrojem systému s patřičným odstupem a nadhledem. Kdybych tím chtěl být, byl bych býval šel pracovat jako bachař do vězení nebo na prasečí farmu. Nejsem proti ověřování výsledků vzdělávání ani proti patřičnému ocenění dobrých či špatných studijních výsledků žáků. Jsem zásadně proti tupému matlání cílů a stylů testování dohromady ve stylu pejsek-kočička. Výsledek je vždy na blití.

Nico Pytlik řekl(a)...
9. června 2016 10:39  

Tak holiny a na tu farmu farmu šup šup...

Josef Soukal řekl(a)...
9. června 2016 11:58  

Ta směsice předpojatosti, povýšeneckého nálepkování a překrucování je opravdu naprosto nestravitelná. Zřejmě i pro samotného autora, a proto musí ven, alespoň na Českou školu.

Anonymní řekl(a)...
9. června 2016 15:32  

Milí přátelé, jeden z vás, (též tlachal), na mne naléhal, abych poskytl svůj názor na vaše vysilující „….“, nelámu si hlavu, jak to označit, jelikož v těch závějích slov nespatřuji nic víc než opět vás, všechny jednotlivě. (Smutná i trpká pousmání místo pochopení i nepochopení.)
Váš svár, který cítím, jesti jeden z mnoha dalších nesmyslů. (Věru,všichni k tomu jednou dojdeme.) Každý má přeci nějaký názor, popřípadě i protinázor. Je nemoudré chtít, aby kdokoliv toleroval mé názory, pokud nechce či toho není schopen. Marné a nesmyslné je takové chtění. Stejná bláhovost je vyvracení názorů i protinázorů. V této situaci skutečný kompromis zní:
„Dohodněme se na tom, že se nedohodneme.“
Poté se v míru můžete rozejít, každý se svým názorem, a usilovat o jejich poctivé naplnění. Přiznám se, že k mému poctivému konání a uspokojení z něj nepotřebuji znehodnocovat protinázory, ani znevažovat jejich nositele. Naopak, z takových konfliktních způsobů jednání cítím u dotyčného toliko úzkost, nevyrovnanost, omezenost vlastní přijatou „pravdou“, nevstřícnost …… ale kdesi uvnitř (a tudíž i navenek!) jsme všichni chybující, ať zastíráme či nezastíráme nedostatky. Nikdo z nás pravdu nikdy nevytvořil, ani ji neuchopil! Z údivu mne nevyvádí ani neuměřené snahy něco měřit, poměřovat nesouměřitelné, vyhodnocovat. Snahy to bezvýsledné a navíc jdoucí proti logice samotné (pokud někdo pochybuje, postačí se obeznámit se základními díly antických myslitelů a soustředit se na pojem „mínění“, snadno si utvoříte vlastní závěr). (Dokonce jsou mezi vámi tací, kteří dokáží změřit pravdy druhých a poměřovatje mezi sebou, shodneme se, že jejich konání je už za mezemi soudnosti.) Kde se vzala ta PÝCHA?!
Upřímně, nezřídka spíše než o vlastní názory soupeříte ješitně a malicherně mezi sebou. Jeden se ohání praxí, druhý matfyzem, třetí neomylností, čtvrtý chytrými argumenty, pátý sociologií, šestý statistikou, x-tý pedagogikou,……..(teď se cítím jako jeden z vás, jako úplný hlupák, který něco umí a je na to hrdý a má nutkání to všem sdělit, ale v podstatě jen prozrazuje, že je hloupý, nikoliv, co skutečně umí). Nikdo z vás, (včetně těch nejnadřazenějších), nemůže dokázat svá tvrzení a výroky. Dokonce objevuji u erudovaných exemplářů přímé paradoxy matematické logiky, o logice jako takové ani nemluvě. Pokud tolik adorují vlastní erudovanost, tak buď záměrně z nějakých důvodů klamou neerudované a nebo by si měli vlastní vzdělání doplnit (konsistence, totál a vše s tím související, nejen pro pojem definice). Všem doporučuji pro lepší náhled na vaše „argumentace“ dílo Novum organum (F.Bacon) a zejména se pokochat rozpravou o idolech a objektivní gnosi, přesně to vás, účastníky „diskuse“, vystihuje.
Ale kdež, nečtěte to, vám je Saninsky „dobře i tak“. Ve vašem sváru jeden každý usilujete o tzv. „vítězství“ argumentů, PRO KAŽDÉHO TO ZNAMENÁ NĚCO JINÉHO – ŽEL BOHU! Vítězstvím se to stává ovšem pouze v očích druhého, vy sami před sebou jste už prohráli. Někdo to neskrývá, někdo to skrývá před ostatními, někdo sám před sebou a někdo na to nikdy nepřijde.
Z PRAVÍTKA SE STUPNICÍ SE STALA HAMPEJZNICE, S NÍŽ NENARÝSUJETE ANI ROVNOU ČÁRU.

Anonymní řekl(a)...
9. června 2016 15:33  

Škoda! Jedni jsou nedočkaví a snaží se přirozenost popohánět („Všeliké to kvaltování toliko pro hovada jest!“, Komenský), naopak druzí jdou proti přirozenosti samé. Obé konání považuji za nemoudré. Vodu nezastavíš, cestu si tak či tak najde sama, umělá koryta jsou dočasná právě tou nepřirozenou umělostí.
„POZNEJ VODU,PŘIZNEJ VÁŽNOST A POTÉ S NÍ TRPĚLIVĚ SPOLUPRACUJ!“
A malá poznámka k „odvážným“ způsobům, které, netuším, kde jste si je, ctění pánové, osvojili. (Týká se to jen vybraných hrdinů za mezemi slušnosti a úcty, kteréžto meze moudrost vždy dodržuje.)
NEJODVÁŽNĚJŠÍ ZE VŠECH JE HOVNO NA CHODNÍKU, KAŽDÝ SE MU VELKÝM OBLOUKEM VYHNE!
Je mrzuté, že právě skrytá bezmocnost nalézá téměř vždy východisko v neúctě. Překvapující je, že každý jeden z vás tuto zkušenost získává právě zde z obou stran, a přesto se z vlastní empirie dosud nepoučil. Totéž platí i o sváření se samotném.
Trpělivost, milí přátelé, do práce!! Nepochybuji, že každý z vás své povolání ovládá výborně, ačkoliv tím nemusí naplňovat představy druhých!
(Váš svár mi je vskutku lhostejný, všichni ztrácíte čas na úkor svého jednání, což je rys nestřídmosti. (Mně se už tolik času nedostává.) Přesto vám přiznám, že jsem možná hloupý a slabý človíček, který si v úctě podržel právě tu MÍRU, kteroužto marně hledám ve vašich sděleních. )
SNAD NEJEN VÁM VÁŠ KONFLIKT K NĚČEMU BUDE.
(Vyhověl jsem toliko na naléhání osoby, kterou mám v úctě, protože jí a snad i někomu dalšímu tím mohu učinit pomíjivou radost, ačkoliv to je hloupost. )
MOUDROST SE HLOUPOSTI NEŠTÍTÍ, TOLIKO JESTI VŮČI NÍ IMUNNÍ!
Bůh s vámi, přátelé! Škoda dalších slov.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. června 2016 17:31  

...všichni ztrácíte čas...

Snad máte pravdu, ačkoliv, umožní-li tyto výměny názorů o maturitě nějakému učiteli, aby začal přemýšlet, čeho že je to vlastně dobrovolnou součástí, aby začal pochybovat o zažraných autoritách a setrvačných pravdách, k čertu s časem.

Nico Pytlik řekl(a)...
9. června 2016 18:09  

(též tlachal), na mne naléhal, abych poskytl svůj názor na vaše vysilující „….“

Ještě, že jste se včas vmísil. Chytli jsme se za nos rázem, a hned v tom máme jasněji...

inanitas řekl(a)...
9. června 2016 21:18  

„POZNEJ VODU, RESPEKTUJ JI A POTÉ S NÍ TRPĚLIVĚ SPOLUPRACUJ!“

takto je to výstižnější

Pavel Doležel řekl(a)...
12. června 2016 10:23  

"Doležele, fakt, že mi zde trpělivě vysvětlujete cíle smz, nic neznamená. Vy totiž nejste všeznalé/všemoudré kapacity, byť se tak rádi vidíte."

Nikoliv, tak si pouze vy a vám obdobní myslíte, že se vidíme. Není to ale pravda. Jste pouze zapšklý, zpátečnický, frustrovaný a hlavně nervózní z budoucnosti, v níž nebude donekonečna možné se ze všeho neustále jen vykecávat. Je třeba výkon, je třeba práce, je třeba jistého odříkání. Jinak si na nás smlsnou ti, kteří se práce a myšlení neštítí a nepropagují nějaké bláhové sluníčkové koncepce ráje na Zemi, s individuálním přístupem.

"Představujete (propagátoři nové maturity) určitý neatraktivní myšlenkový proud ve vzdělávání."

Stále jste nepochopil, že maturita není nástroj vzdělávání, ale nástroj ověřovací. Jestli se domníváte, že váš plat je milodar pro chudé, tak není. Je to mzda, na kterou se vám skládají daňoví poplatníci a z tohoto titulu mají oni právo vědět, jaké jsou výstupy vaší práce. Můžete na to nadávat, můžete jít do jiného oboru, můžete dupat nožičkama, botičkama i hlavičkou, ale nebude vám to nic platné.

"Vy osobně jste se na tyto gymnaziální elitáře přisál, abyste si zde s nimi laskal svoji rádoby intelektovou nadřazenost. Toto máte společné."

Žádné gymnaziální elitáře nevidím a neznám. Jen ve vašich frustrovaných očích je každý zodpovědný učitel, kterému jde o skutečné vzdělávání žáků, elitář. Ten přívlastek "gymnaziální" svědčí pouze o vašem celoživotním traumatu.

"Blábolíte cosi o neměření, znemožnění žebříčků ze strachu aby se nezjistilo, že neumíme učit. Žvatláte cosi o ekonomickém smyslu omezování přístupu ke vzdělání. Toto je to nejlepší, na co se zmůžete."

To určitě ne. Umím poměrně dost jiných věcí. Zase to vypovídá spíše o vás, než o mě. Pro vás je ekonomika španělskou vesnicí. Nerozumíte jí, možná jí i do určité míry pohrdáte. A to je ten rozdíl mezi námi. Mě všechno, čemu nerozumím, přitahuje jako magnet. Nečiní mi problém přiznat jiným lidem schopnosti a dovednosti, které sám nemám. Vážím si lidí, kteří něco dokázali. Jenže tomu asi napomáhá, že jsem sám spokojený se svou prací a že se považuji za úspěšného a jsem spokojený. Že netrpím frustracemi z nenaplněných ambic. Že věřím tomu, že jsem schopen se většinu věcí naučit, znám své silné a své slabé stránky - necpu se tam, kam nepatřím. A co vy, kolego? Jeden velký uzlíček nervů a žluči. Čemu nerozumíte, na to nadáváte. Jste plný předsudků, nenávisti, závisti. Jste to vy, kdo je malý čecháček krčící se někde v koutě. Bojujete za neschopnost, lenost a hloupost. Nechápete základní principy fungování světa, protože žijete ve skleníku veřejného školství a navíc, na rozdíl od jiných vašich kolegů, nemáte dostatek kognitivních schopností, abyste dokázal dovozovat obecnější pravidla, než jsou ta skleníková, která přímo pozorujete.

Pavel Doležel řekl(a)...
12. června 2016 10:23  

"Jste jen chytrák s plnými ústy odborných termínů, zřejmě frustrován svým bullshit jobem."

Zase předsudek. Vy nemáte ani ponětí, co dělám a jaké kompetence k tomu musím využívat. Ujišťuji vás, že nouzí netrpím a navíc jsem velmi spokojený. Jestli je něco mým problémem, tak je to spíše příliš práce. Dělám totiž to, co mě baví. A o tom, že můj čistý příjem je více než trojnásobný oproti příjmu mé maminky, která je učitelkou s třicetiletou praxí a prakticky nejvyšším možným tarifem, asi nemá smysl se rozepisovat.

"Nejsem učitelem, abych byl předavačem informací, měřičem, nastavovačem latěk, třídičem lidí, zavíračem dveří, strážcem prestiže, ochráncem standardů, objektivním, neosobním nástrojem systému s patřičným odstupem a nadhledem."

To po vás ani nikdo nechce. Vaším úkolem, je vzdělávat děti. Ovšem tak, aby se jejich pokrok dal ověřit, nikoliv něco na způsob léčení rakoviny proutkem, nebo vesmírnou energií.

"Kdybych tím chtěl být, byl bych býval šel pracovat jako bachař do vězení nebo na prasečí farmu."

Zase jen ukazujete svůj systém hodnot. Bachaři a ošetřovatelé prasat jsou asi méněcenní, že? A co úředníčci? Taky nenávidíte? Jen to ukazuje na vaši omezenost a malost.

"Nejsem proti ověřování výsledků vzdělávání ani proti patřičnému ocenění dobrých či špatných studijních výsledků žáků. Jsem zásadně proti tupému matlání cílů a stylů testování dohromady ve stylu pejsek-kočička. Výsledek je vždy na blití."

Kdepak by vám někdo mohl předhazovat, že jste proti ověřování výsledků vzdělávání? Vy? Nikdy! A na závěr zase fráze. Pokud tedy nejste proti ověřování studijních výsledků, jak byste je tedy ověřoval? Ale nemyslím tím, takové to "jakoby" vysvětlení, že pohovorem s žákem. Mě zajímá přesný postup. Jak byste třeba ověřil, zda žák ovládá počty a základní logická pravidla? Třeba DeMorganova? To by mě opravdu zajímalo, protože jak vás, Howe a spol. čtu, tak to vypadá, že byste se zeptali žáka, zda tato pravidla zná, on by odvětil že ano a pak by začala pětiminutová diskuse o jejich společenském významu pro rozvoj občanské společnosti, rozvoj multikulturality a názorového pluralismu a nakonec by se to pěkně jako nasadilo na tu environmentální a etickou výchovu. To by bylo žvatlání, drahý kolego.

Pavel Doležel řekl(a)...
12. června 2016 10:28  

"POZNEJ VODU,PŘIZNEJ VÁŽNOST A POTÉ S NÍ TRPĚLIVĚ SPOLUPRACUJ!"

Vy jste se také povedl.

Pavel Doležel řekl(a)...
12. června 2016 10:31  

Pane Pytlíku, ondynojc jsem viděl brouka. A ať jsem hledal, jak jsem hledal, nos jsem na něm nenašel. Zkoušel jsem mu nasadit placatou karnevalovou čepičku, kterou nelze sestrojit, ale nelíbilo se mu to. Moje dcera dokonce říkala, že je slepý, protože chudinka opakovaně narážel do zdi.

Tajný Učitel řekl(a)...
12. června 2016 11:21  

Re: Doležel. Možná byste se měl spíše věnovat vašemu ekonomickému kalibrování, nebo co to děláte. Co kdybyste komentoval třeba zdravotnictví? Nebo uprchlíky? Je tolik nešvarů v nahnědlé Czechii. Vám je potřeba stále dokola vysvětlovat už dávno vysvětlené. Výsledky vzdělávání lze zjišťovat pomocí anonymních testů. Certifikační zkouška by měla sloužit k ověření znalostí a dovedností jednotlivce. Srovnávací zkouška by měla srovnávat srovnatelné, tedy gymnázia mezi sebou, sošky, průmyslovky, apod. Ále čo. Vy to stejně nikdy nepochopíte. Chybí vám k tomu zkušenost. Škola není továrna ani firma. Zde je potřeba souhlasit s inanitasem. Škoda času.

Nico Pytlik řekl(a)...
12. června 2016 13:27  

Škoda času.

Tak jej již netraťte zbůhdarma. Je to celkem snadné. Najděte si nějakého koníčka.
Hele, dopoledne jsme byli na bruslích, a teď odcházíme pobýt na zahradu. Pohoda...
Už drahně let zaznamenávám, jak mnozí lidé hlásající důslednou toleranci a porozumění, dokáží být nevstřícní a neporozumět vesměs ničemu.

Josef Soukal řekl(a)...
12. června 2016 15:15  

"Škoda času." Toho našeho určitě.

Pavel Doležel řekl(a)...
12. června 2016 18:43  

"Výsledky vzdělávání lze zjišťovat pomocí anonymních testů."

Jakési celkové výsledky ano, ale proč bych to měl dělat anonymně? A budou se studenti připravovat na testy, které vyplňují anonymně stejně pečlivě, jako na testy, které vyplňují nenaonymně? No nebudou. Nejsem zase tak dlouho ze školy, abych toto bezpečně nevěděl.

"Certifikační zkouška by měla sloužit k ověření znalostí a dovedností jednotlivce."

Ano. Maturita má být přesně takovou zkouškou.

"Srovnávací zkouška by měla srovnávat srovnatelné, tedy gymnázia mezi sebou, sošky, průmyslovky, apod."

V čem spočívá nesrovnatelnost gymnázií a SOŠ? Zadáte úlohy, a zjišťujete, jak je studenti vyřeší, ne? Proč by to jako mělo být nesrovnatelné? Samozřejmě, nebude to měřit přidanou hodnotu jednotlivých škol a už vůbec ne jednotlivých učitelů, ale znalosti studentů před jejich nástupem na VŠ to měří dobře. Nikdy jsem netvrdil a netvrdím, že maturita, tak jak je nyní koncipována, umožňuje porovnávat kvalitu škol, nebo učitelů. Zřejmě nejste plně srozuměn s obsahem pojmu "nesrovnatelné".

Tajný Učitel řekl(a)...
12. června 2016 19:57  

Váš poslední komentář hovoří za vše.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. června 2016 20:51  

P.D.:

"Certifikační zkouška by měla sloužit k ověření znalostí a dovedností jednotlivce.
Ano. Maturita má být přesně takovou zkouškou."

Proč má být takovou zkouškou? Co vlastně maturita certifikuje?

Tajný Učitel řekl(a)...
12. června 2016 20:57  

Už delší dobu si všímám jednoho charakteristického typu zdejších komentářů. Přispěvatelé v tomto spektru si navzájem notují, poplácávají se po ramenou, chrání se navzájem před argumenty oponentů, neváhají se vulgárně pustit do osobních útoků na kohokoli, kdo nesouhlasí. Zde je malý vzorek jejich názorů a přesvědčení.

A) Pokud se žáci nechovají a neučí podle našich představ, mohou za to oni a jejich rodiče, popřípadě společnost, ředitel, zřizovatel, neziskovky či experti, nikdy však učitelé.

A.1) Většina žáků a ve čtvrtém ročníku sš i učitelů (krom autorů komentářů), je apriori nespolehlivých, nezodpovědných a nemorálních, proto je žáky a učitele potřeba plošně, mocenskými centralizovanými prostředky, donutit k odpovědnosti za jejich vzdělání a práci.

A.2) Žáky je nutno pravidelně třídit a mezi sebou srovnávat. Žákům je nutno vstupní i výstupní zkoušku zkomplikovat jak nejvíce to jde, protože jen tak se dozvíme co doopravdy umí a zda jsou maturity hodni.

A.3) Maturantů je příliš mnoho, proto je nutno, pro blaho všech, omezit jejich počet téměř jakýmkoliv způsobem jenž lze racionalizovat ve smyslu účel světí prostředky.

A.5) Kdo s námi nesouhlasí, je zpátečník, diletant, "expert", zbabělec, mravně a/nebo profesně nezpůsobilý, pohrdání hodný, neschopen kritického/logického myšlení/pochopení textu, sluníčkář, dobroser, žoldák neziskovek popř. evropské unie. popř. soukromého sektoru ve školství, naivka, psychicky chorý, nikdy neučil, nenapsal učebnici, nebyl v televizi, nedopisuje si s kapacitami.

Zběsilé řádění těchto "kapacit", patrné v legislativních úpravách maturit, osnov, katalogů požadavků, kvalifikace apod. je symptomem posledních křečí starého řádu, zoufalým pokusem o návrat starých časů, kdy gymnaziální profesor byl někdo, před kým bylo potřeba smeknout a hlasitě pozdravit, než vás odbyl břitkým, "líný, nepozorný, neučí se". Naštěstí snad tato poslední křeč brzy odezní a starý řád se důstojně odebéře na zasloužený odpočinek někam na zahrádku.

Nico Pytlik řekl(a)...
12. června 2016 22:49  

Tak vidíte. Když se chce, leccos jde. Začínal jste tu jako osočovatel ledajakých pitomců v blíže neurčených sborovnách, a teď brilantní analýza společenských pořádků. Seznamy přiléhavých pojmů, nepřehlédnutelná pestrost přívlastků, výstižné a svěží... fakt dobrý.
Jen nemohu souhlasit s tím 'kdo s námi nesouhlasí, je zpátečník'. Jako zavilý herbartovec bych nikoho nemohl nazvat zpátečníkem. To by bylo proti pytlikovské logice.
Tak nashle na zahrádce! Je čas na postřik rajčat a mrkve jednocení. Kultivace, prostěěě!

tyrjir řekl(a)...
13. června 2016 4:54  

Přispěvatelé v tomto spektru si navzájem notují, poplácávají se po ramenou, chrání se navzájem před argumenty oponentů, neváhají se vulgárně pustit do osobních útoků na kohokoli, kdo nesouhlasí.

Souhlas

Nico Pytlik řekl(a)...
13. června 2016 8:59  

No vidíte, také jste se posunul. Pokud není v každé druhé větě Vašeho příspěvku potvrzení právě probíhajícího myšlenkového pochodu a alespoň patnáct odkazů na jiné příspěvky, dá se to číst. Krátké, výstižné.
Snad jen, že jste nemusel být na skupinu zdejších edu odborníků na vzdělávání zase až tak příkrý.

Pavel Doležel řekl(a)...
13. června 2016 22:38  

"A) Pokud se žáci nechovají a neučí podle našich představ, mohou za to oni a jejich rodiče, popřípadě společnost, ředitel, zřizovatel, neziskovky či experti, nikdy však učitelé."

Nejsem si jist, zda je podstatné, kdo za to může. Podstatné je, co s tím. Někomu to nevadí a říká, že je to přirozeně přírodní. Asi vyznavači nějaké prvobytně pospolné společnosti. Někomu to vadí a spokojí se s tím, že hodí vinu na učitele a propaguje metodickou podporu učitelů - čti za nemalé prachy daňových poplatníků budou učitele učit učit ti, kteří sami nikdy neučili. A nějací blázni věří, že to pomůže. Asi vyznavači marxistických utopií. Na o pak jsou ti, kteří vědí, že vina je na všech stranách a hledají způsob, jak s tím začít něco dělat. A začínají od dětí. Proč? Protože k tomu, aby se žák něco naučil, není dobrý učitel podmínkou nutnou a už vůbec ne postačující. Zatímco, to, že žák sám chce něco dělat, chce se učit, a chce pracovat, to je podmínkou nutnou. Proto nemá smysl začínat se zlepšováním stavu u učitelů. Nijak se to totiž neprojeví. Nejprve musíme začít vychovávat děti k tomu, že všechno, co je hodnotné a cenné, něco stojí. Že nejsou koláče bez práce a když už, tak velmi výjimečně - s pravděpodobností podobnou, jako je vysoká výhra v loterii. A až budeme vědět, že pro děti je hodnotou něco vědět a ne jen něco mít, že chápou, že k dosažení určité úrovně vzdělání musejí obětovat nějaké své pohodlí a svůj čas, který mohly věnovat hraní počítačových her, nebo tlacháním na Facebooku, pak začněme posuzovat dobré a špatné učitele. Pak to totiž bude možné. Dřív ne.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
14. června 2016 21:08  

Nejprve musíme začít vychovávat děti k tomu, že všechno, co je hodnotné a cenné, něco stojí. Že nejsou koláče bez práce a když už, tak velmi výjimečně - s pravděpodobností podobnou, jako je vysoká výhra v loterii. A až budeme vědět, že pro děti je hodnotou něco vědět a ne jen něco mít, že chápou, že k dosažení určité úrovně vzdělání musejí obětovat nějaké své pohodlí a svůj čas, který mohly věnovat hraní počítačových her, nebo tlachání na Facebooku - naprosto přesné!
Nicméně posuzovat učitele můžeme imho i dříve - ovšem pouze v případě, že jsme schopni objektivně stanovit a posoudit kritéria učitelské kvality (což se zatím nedaří).Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.