Přečtěte si: Rodiče zakládají vlastní školy. Veřejné základky se jim nelíbí

úterý 5. dubna 2016 ·

Školné přestává být sprosté slovo. Zaplatit tisíce až desítky tisíc měsíčně za vzdělání je ochotno stále více rodičů. Zvlášť na základních školách, ke kterým jsou rodiče čím dál kritičtější. Během pěti let se tak počet dětí, které chodí na soukromou základku, zdvojnásobil - už jich je bezmála deset tisíc.


Z článku Radky Hrdinové v iDNES.cz vybíráme:

Byznys se základním vzděláním stojí na pevnějších základech než dříve. Může za to i nedostatek míst v mateřských školách - rodiče s vyššími příjmy už si zvykli, že za péči o děti platí. „Nechtějí od škol příliš, chtějí jen něco jiného, než nabízejí,“ říká Ondřej Šteffl ze společnosti Scio, která v září otevřela školu v Praze.

Financování soukromé školy stojí na dvou základech - školném a příspěvku od státu. „Ten je dán jako procentní podíl objemu neinvestičních a mzdových prostředků, které připadají na dítě ve školském zařízení zřizovaném státem nebo obcí,“ říká tisková mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová.

101 komentářů:

Richard Veleta řekl(a)...
5. dubna 2016 9:29  

A dalším scénářem by mohla být i privatizace některých ZŠ do rukou učitelů s podporou zřizovatelů a investorů. Byl by to příspěvek k diskusi o kariérním řádu pro učitele.

Kritik společnosti řekl(a)...
5. dubna 2016 9:47  

Bylo by od státu férové, kdyby peníze vybrané od rodičů na daních byly alespoň částečně vrácené těm, kteří nestojí o veřejné školství. Proč mají všichni povinně dotovat něco (veřejné školství), co na mnohých místech nefunguje a neplní svoji funkci?

krtek řekl(a)...
5. dubna 2016 9:52  

Bylo by od rodičů fér, kdyby nepožadovali gramotnost od lidí, kterým nechtějí přispívat na vzdělávání. Proč mají vyžadovat schopnost čtení, psaní, počítání od někoho, kdo je jim lhostejný a nechtějí s ním mít nic společného?

laimes28 řekl(a)...
5. dubna 2016 9:59  

rodiče nechtějí slevu zadarmo aneb dnešní generace rodičů do 30 let je již přesvědčena,že co je levné, to je šunt

laimes28 řekl(a)...
5. dubna 2016 10:04  

je třeba , aby stát umožnil rozvoj soukromých subjektů ve školství,pro stát je levnější přispívat škole soukromé, než- li živit státní,stejně tak si na soukromé neškrtnou ty tlupy "neziskových" příživníků...

CatCatherine25 řekl(a)...
5. dubna 2016 10:05  

Skončí to tak, že ve veřejných školách zůstanou pouze děti chudé, postižené a nemocné. Děti, jejichž rodiče budou mít dost prostředků na vzdělávání, budou navštěovat soukromé školy velmi různé úrovně od kvalitních až po mizerné.

laimes28 řekl(a)...
5. dubna 2016 10:13  

dříve či pozdějí,možná již po příštím vítězství ano, dojde v našem bezplatném školství.stejně jako ve zdravotnictví,k pozvolným plíživým změnám...

laimes28 řekl(a)...
5. dubna 2016 10:13  

ano cat, tak funguje kapitalismus

Nico Pytlik řekl(a)...
5. dubna 2016 10:15  

Nezbývá už, než stanovit záruční dobu zakoupené služby.
Navrhuji standardní dva roky s možným příplatkem na více let.

Blíží se doba soudních sporů o náhradu škody za promarněné příležitosti a ušlé zisky způsobené zakoupeným nekvalitním vzděláváním. Nakonec vyjde najevo, že za úplatu bylo pohlídání dětí, a to vzdělávání bylo jako bonzus, pozornost podniku.

mirek vaněk řekl(a)...
5. dubna 2016 11:02  

Navrhuji školství zprivatizovat a ministerstvo školství a přilehlé úřady zrušit!!!
No a proč nepokračovat i mimo školství?

poste.restante řekl(a)...
5. dubna 2016 11:28  

Bylo by od státu férové, kdyby peníze vybrané od rodičů na daních byly alespoň částečně vrácené těm, kteří nestojí o veřejné školství.

A co třeba takhle:
Bylo by od státu férové, kdyby peníze vybrané na daních byly alespoň částečně vrácené těm, kteří nestojí o veřejné služby jako jsou soudy, armáda, ...

Anebo jinak:
Bylo by od státu férové, kdyby peníze vybrané od rodičů na daních nebyly vypláceny neziskovým organizacím a na jiné projekty, které odčerpávají prostředky ze školství a o které ostatní rodiče nestojí.

Anebo ještě jinak.
Bylo by od státu férové, kdyby peníze vybrané od rodičů na daních nebyly vypláceny soukromým školám. Když chce někdo exkluzivní vzdělání, pak laskavě za své.

P.S.: Uvedené výroky nevyjadřují názor autora, pouze demonstrují nesmyslnost výroku prvního, nebo možnost formulovat výroky alternativní, přinejmenším stejně oprávněné.

tyrjir řekl(a)...
5. dubna 2016 11:31  

Jde tu myslím o jakousi SUPERMARKETIZACI českého hrubě rozpočtově podfinancovaného veřejného školství jakousi politicky dirigovanou firmou "Hodinky s vodotryskem", která si říká MŠMT a která už se, zdá se, např. v NÚV, na pedagogickou vědu už vykašlala. Komu zelené maso a plesnivé ovoce obhospodařováné mizerně placenými zaměstnanci tvrdě školenými k používání "čárového kódu" nevyhovuje, ať si jde do drahé soukromé "speciálky".:))) J.Týř
Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/video-diskuse-dotazy-na-informacnim.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/prectete-si-penize-na-inkluzi-budou.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/jiri-tyr-kdo-jak-przni-ceske-skolstvi.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/vaclav-sneberger-o-cem-nemluvi-ti-co.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/video-jana-zapletalova-na-informacnim_1.html

poste.restante řekl(a)...
5. dubna 2016 11:37  

CatCatherine25 řekl(a)...
Skončí to tak, že ve veřejných školách zůstanou pouze děti chudé, postižené a nemocné. Děti, jejichž rodiče budou mít dost prostředků na vzdělávání, budou navštěovat soukromé školy velmi různé úrovně od kvalitních až po mizerné.

laimes28 řekl(a)...
ano cat, tak funguje kapitalismus.


Ano. Tak funguje kapitalismus 21. století, kdy úzká skupina majetných a mocných odčerpává prostředky střední třídě tím způsobem, že ji postupně zbavuje všech jistot, které byly ještě na konci 20. století nezpochybnitelné - zdravotní péče, vzdělání, zajištění ve stáří, ...


Nico Pytlik řekl(a)...
5. dubna 2016 13:33  

Opráším svoji už letitou ideu.
Nechť je normativ na žáka vyplacen zákonnému zástupci žáka, a ten ať je použije na jeho vzdělávání dle vlastního uvážení v souladu s jeho vzdělávacími potřebami.
Jsme lidi, přeceee, a vzdělání je za zdravím statkem nejvyšším.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
5. dubna 2016 14:06  

"Bylo by od státu férové, kdyby peníze vybrané od rodičů na daních byly alespoň částečně vrácené těm, kteří nestojí o veřejné školství. Proč mají všichni povinně dotovat něco (veřejné školství), co na mnohých místech nefunguje a neplní svoji funkci?"

A kolik mi stát vrátí, když nebudu používat dálnice? Apod. apod.

Kritik společnosti řekl(a)...
5. dubna 2016 14:07  

Pro poste restante: Netřeba generalizovat za jiné jejich výroky. Pokud něčemu nerozumíte, stačí se slušně zeptat.

Pro krtka: Vzdělávání mladé generace mi přece není lhostejné, nic takového mým výrokem míněno nebylo. Právě naopak:

Bylo by od státu férové, kdyby každý rodič (jak bohatý, tak i ten žijící ze soc. dávek) měl možnost volby, k jakým lidem ( zj.s jakými morálními a osobnostními rysy ...) a do jakého typu školy bude své ditě posílat na vzdělávání.

A vůbec by to nemuselo být až tak složité, vždyť svého lékaře či zubaře si také vybíráme sami. Pokud by stejné prostředky,jaké jsou nyní vynakládány na školství, byly spravedlivě rozděleny mezi všechny školou povinné děti, tj. finance by putovaly za dítětem a nikoli kamsi do černé díry, nebyl by jistě problém zrealizovat kvalitní vzdělávání pro všechny děti bez rozdílu.

Richard Veleta řekl(a)...
5. dubna 2016 14:47  

Hle příklad úspěšné privatizace střední školy učiteli téže školy: http://www.dakol-karvina.cz/www/cz/historie-skol-dakol/
Naše školy jsou na tom po materiální stránce většinou dobře, byl by to dobrý základ pro veřejně prospěšné podnikání. Co se týče učitelů, stávajících i budoucích - je tam obrovský potenciál. K nadechnutí stačí, kdyby se začala objevovat nějaká naděje na lepší časy. Pro většinu učitelů, které znám, by byl dar z nebes, kdyby se mohli jen tak prostě věnovat výuce a přípravě na výuku. Pokud bych teoreticky nějakou školu privatizoval, pak bych učitelům především slíbil právě toto - u nás ve škole se budete moci věnovat vyučování, ostatní nechejte na podpůrném personálu.

Jana Karvaiová řekl(a)...
5. dubna 2016 14:58  

A co třeba dát na veřejné školství tolik peněz, jako v těch ostatních vyspělých zemích, o kterých nám pořád někdo káže? Stejně to potom dopadne tak, že prostě soukromé školy budou.A tam si klidně budou dělat drsné přístupové zkoušky, bude drsné školné a bude třeba i drsná maturita či další testy. Rodiče si budou platit doučování. Rodiče budou platit všechno.

poste.restante řekl(a)...
5. dubna 2016 15:15  

Pokud něčemu nerozumíte, stačí se slušně zeptat.
1. Napsal jsem: "Uvedené výroky nevyjadřují názor autora, pouze demonstrují nesmyslnost výroku prvního, nebo možnost formulovat výroky alternativní, přinejmenším stejně oprávněné."

2. Nemyslím, že bych něčemu z Vámi napsaného nerozuměl. S podobnými názory se potkávám již desetiletí. V konečném důsledku by jejich uplatnění vždy vedlo k významné stratifikaci, chcete-li segregaci a v konečném důsledku nedostupnosti některých služeb pro neprivilegované a nemajetné vrstvy obyvatelstva. Proto je považuji za hloupé a nijak se tím netajím. Souhlasit nemusíte.


Proč mají všichni povinně dotovat něco (veřejné školství), co na mnohých místech nefunguje a neplní svoji funkci?
1. Proto, že na tom existuje společenský konsensus vyjádřený prostřednictvím vůle demokraticky zvolených parlamentů.
Uvědomte si, že legitimní je i opačný požadavek. Proč by měly chudé a střední vrstvy sponzorovat prostřednictvím svých daní nadstandard bohatých v soukromých školách?

2. Protože veřejné školství je prostě veřejnou službou, financovanou Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ. Tedy nikoliv z kapes rodičů ale i z kapes "nerodičů" a osaměle žijících osob.
Podobně platíme televizi veřejné služby, i když mnozí tvrdí, že se na ČT nedívají, podobně platíme muzea a galerie, i když tam nechodíme anebo třeba střediska vrcholového sportu, i když nám jsou nějaký fotbal, biatlon nebo MOTO GP ukradené.

3. Protože se dá dokázat, že je to pro společnost levnější a přínosnější.

Čili debata by neměla být o tom:
"Proč mají všichni povinně dotovat něco (veřejné školství)?"

...ale:
Co je třeba udělat proto, aby z veřejných zdrojů placené školství "fungovalo a plnilo svou funkci"?

Mimochodem, jaká je to vlastně funkce?
:-)

Richard Veleta řekl(a)...
5. dubna 2016 15:58  

Úvahy o finanční stránce vzdělávání napsal před časem Václav Klaus jr. zde: http://www.novinky.cz/komentare/345229-komentar-starat-se-o-sve-vzdelani-sam-vaclav-klaus-ml.html
Pokud je pro vás tento autor kontroverzní nebo nesympatický, zkuste se od toho oprostit a přečtěte si úvahu bez před-sudku.
Nadhazuje mimo jiné zajímavou myšlénku, že totiž je v rozpočtu na školství peněz dost.

Vl.Václavík řekl(a)...
5. dubna 2016 16:11  

Chybí mi v této diskusi vyjádření vyučujících z nějaké školy, že u nich soukromá škola zřízená v okolí nemá příliš mnoho šancí, protože oni poskytují tak kvalitní vzdělávání, že rodiče by považovali za zbytečnost platit za něco, co lze získat bezplatně (samozřejmě, veřejná škola funguje i z jejich daní). Máme mnoho kvalitních škol.
Ve veřejných školách by bylo možné řadu věcí zlepšit, aby rodiče nemuseli uvažovat o založení školy soukromé. Pokud by stát investoval více do vzdělávání, bylo by to snadnější. Ale školy lze zlepšit se stávajícími prostředky. Stačí se zeptat, proč vlastně rodiče soukromé školy zakládají.

Richard Veleta řekl(a)...
5. dubna 2016 16:19  

Jak by mohl vypadat bussiness model na úrovni státu i na úrovni škol, který by umožnil přijatelné školné na soukromých školách, tj. dejme tomu 1000 Kč měsíčně?

CatCatherine25 řekl(a)...
5. dubna 2016 16:25  

Na otázku, proč rodiče soukromé školy zakládají, je odpověď poměrně jednoduchá. Veřejné školy budou čím dál více inkluzivní a rodiče mají zájem na tom, aby se učitelé ve školách věnovali především jejich dětem a nemuseli se zdržovat s dětmi s různými druhy postižení, které nejsou schopny zvládat výuku na úrovni základní školy.

Richard Veleta řekl(a)...
5. dubna 2016 16:40  

Inkluze je - a bude čím dál tím více - důležitou hodnotou, kterou budou soukromé školy nabízet a prezentovat v rámci své společenské zodpovědnosti tak, jak to dělají firmy - ovšem v jiných oblastech. Jako součást společenské zodpovědnosti se inkluze prosadí i ve většině veřejných škol. Bude to hodnota, která nebude strašákem, nýbrž konkurenční výhodou, posléze se stane samozřejmostí. Asi jako kdysi volební právo žen.

CatCatherine25 řekl(a)...
5. dubna 2016 17:40  

Už vidím soukromé školy, které nabízejí inkluzi.....
Hodnotou je vzdělání a ne hraní si na inkluzi na veřejných školách, zatímco soukromých škol a víceletých gymnázií se tato vymoženost netýká.

tyrjir řekl(a)...
5. dubna 2016 18:31  

Stále více zemí na světě sází na soukromá vězení. Častým argumentem je, že jsou levnější než státní zařízení. To se ale často ukáže jako nepravda. Podniky zaměřené na privatizaci výkonu trestu expandují nejvíce ve Spojených státech.

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/usa-exportuji-soukroma-vezeni-levnejsi-ale-nejsou_281841.html

Obávám se, že mnozí diskutující berou slova V. Klause a R. Velety na lehkou váhu. J.Týř

Eržika řekl(a)...
5. dubna 2016 20:17  

Existují i soukromé školy s rozumným školným, v regionech (zřejmě mimo Prahu, Brno...), je jich čím dál víc. Nejsou to školy pro bohaté elity, ale především pro rodiče, kteří chtějí "jiný" přístup.

Souhlasím s názorem pana Velety: "Inkluze je - a bude čím dál tím více - důležitou hodnotou, kterou budou soukromé školy nabízet a prezentovat v rámci své společenské zodpovědnosti".

A ze života:
Na vycházce sportovního oddílu: učitel místní ZŠ "Vy se paní máte, že máte dítě na soukromé škole. Na vás ta inkluze nebude platit" - "Mám dítě na integrované na soukromé škole, protože si myslím, že to na rozdíl od státních škol v okolí umí."

Nico Pytlik řekl(a)...
5. dubna 2016 21:41  

Jeden známý švagra naší sousedky vyprávěl, jak dlouho mu trvalo, než našel běžnou základní školu, kde se děti normálně učí podle státem stanoveného vzdělávacího programu, kde jsou vedeny ke kázni a pořádku, klasifikovány podle toho, co doopravdy znají a umějí, kde není tolerováno neumětelství a lenost, kde se s dětmi ne jejich úkor neexperimentuje, kde mají jistotu předvídatelného denního rozvrhu. Už propadal beznaději, ale nakonec se zadařilo. Dítko musí pravda dojíždět každý den, ale ono i tatík si lebedí.

Fanda Moudry řekl(a)...
5. dubna 2016 21:49  

Školství je v nemalé míře veřejným statkem . Poskytuje ho veřejný sektor a je zajišťován státem, kraji a obcemi. Je financován z veřejných rozpočtů. Podobně se jedná třeba o armádu, bezpečnost, vzduch,.. To znamená, že jednotlivce nelze vyloučit ze spotřeby statku. Školství patří mezi kladné externality a z tohoto důvodu nepředpokládám, že školství bude zprivatizováno na 100%. Je tady taky skupina větší než malá, která nikdy na školné nedosáhne. Soukromé školy tedy vznikají všude tam, kde je bohatější klientela a to jsou velká města. Nelze tedy předpokládat, že soukromé školy vzniknou ve vyloučených lokalitách. Navíc si stát v žádné zemi na světě nedovolí neurčovat školskou politiku. Veřejné školství tedy zůstane a jak praví paní CatCatherine25. Budou to ve velkých městech školy pro chudé, nemocné, inkludované a pro děti migrantů, kteří nezvládají český jazyk.

Fanda Moudry řekl(a)...
5. dubna 2016 22:00  

"Inkluze je - a bude čím dál tím více - důležitou hodnotou, kterou budou soukromé školy nabízet a prezentovat v rámci své společenské zodpovědnosti".

Mám obavy, že těchto škol bude minimum. Většina soukromých škol hledí především na klientelu a její požadavky. Taky se za to platí slušné školné. Většina zámožných rodičů prostě nedovolí, aby na "jejich soukromé škole" byly nějaké děti s podpůrnými opatřeními III. a výše. U zápisu je přebytek, tak si prostě vybírají podle IQ + peněženek rodičů. Je to smutné, že. Měla jste se svým dítkem pořádné štěstí.

Richard Veleta řekl(a)...
5. dubna 2016 22:32  

Zatím se pouze učíme privatizovat školy, obavy jsou namístě. Příprava a průběh prodeje, jakož i další podpora zprivatizované školy ze strany obce má svá pravidla, která napadnou každého. Soukromé základky budou umět nulové školné, začleňování bude součástí jejich nabídky a učitelé budou na tom platově dobře. Postupně se během příštích 20 let oprostíme i v základním školství od předsudku, že podnikání do školství spíše nepatří. V tomto období se poměr soukromých ZŠ vyšplhá až na 30-35%, přičemž svou soukromoprávní povahu nebudou tyto školy přehnaně komunikovat. Ne snad proto, že by chtěly něco zamlčovat nebo naopak troubit do světa. Soukromoprávní nebo veřejnoprávní povaha totiž nebude příliš důležitá, nebude hlavním znakem, podle kterého se rodiče budou rozhodovat. Postupně zmizí pitomý princip, že soukromé školy jakoby nabízejí za školné něco navíc. Bude nám úplně stačit, že naše děti se v té škole cítí dobře.

Nico Pytlik řekl(a)...
5. dubna 2016 22:37  

Eržika řekl(a)...
Mám dítě na integrované na soukromé škole...
Fanda Moudry řekl(a)...
Měla jste se svým dítkem pořádné štěstí.

Tedy nevím dost dobře, v čem spočívá štěstí vyplývající ze sumarizace dítěte byť soukromé.

Miloslav Novotný řekl(a)...
5. dubna 2016 22:44  

Nesouhlasím s hloupým sloganem pana Velety. Přečtěte si prosím aspoň titul článku, pod nímž diskutujete. Zakládají-li rodiče vlastní školy, činí tak kvůli domnělému zvýhodnění svých dětí, v žádném případě z důvodu jakési pokrytecké firemní společenské odpovědnosti. Školy, zakládané rodiči pro vlastní děti, jsou nesmyslem z podstaty věci. Kolik žáků, tolik zřizovatelů? Tušíte, jaké hádky až rvačky se odehrávají jen v bytových družstvech a společenstvích vlastníků bytů? A to jde jen o peníze, ne o vlastní děti. Jakmile dítě školu opustí, zájem rodiče-zakladatele zanikne. Umíte si ty nesmysly, šířené nezodpovědnými obchodníky se vzděláváním, představit po několika letech? Ještě štěstí, že budou moci nabízet inkluzi. To je zachrání.

Nico Pytlik řekl(a)...
5. dubna 2016 22:44  

Bude nám úplně stačit, že naše děti se v té škole cítí dobře.

Co dotat...
Pak tomu ale neříkejte škola. Nabízí se třeba dětský klub nebo herna.
Neříkám, že je to špatně. Jen že by to mohlo kdekoho zmást. Něco jako pravé domácí buchty v prášku.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. dubna 2016 23:14  

Je mnohem lepší, pokud se dítě ve škole cítí špatně. Alespoň víme, že

se děti normálně učí podle státem stanoveného vzdělávacího programu, kde jsou vedeny ke kázni a pořádku, klasifikovány podle toho, co doopravdy znají a umějí, kde není tolerováno neumětelství a lenost, kde se s dětmi ne jejich úkor neexperimentuje, kde mají jistotu předvídatelného denního rozvrhu.

CatCatherine25 řekl(a)...
5. dubna 2016 23:38  

Nemyslím si, že se děti, které se
"normálně učí podle státem stanoveného vzdělávacího programu, kde jsou vedeny ke kázni a pořádku, klasifikovány podle toho, co doopravdy znají a umějí, kde není tolerováno neumětelství a lenost, kde se s dětmi ne jejich úkor neexperimentuje, kde mají jistotu předvídatelného denního rozvrhu" cítí špatně.

Děti potřebují discplínu, systém a řád. Jinak jsou bezradné, nejisté a často nevědí, jak se mají chovat.

Vl.Václavík řekl(a)...
6. dubna 2016 0:17  

Ano, jak říká klasik: Disciplína, vy klucí pitomí, musí bejt! Jinak byste lezli po stromech jako vopice!

Nico Pytlik řekl(a)...
6. dubna 2016 0:40  

Děti potřebují discplínu, systém a řád. Jinak jsou bezradné, nejisté a často nevědí, jak se mají chovat.

Co dodat...
Snad jen, že z dětí bezradných a nejistých vyrůstají nešťastní dospělí bez vnitřní disciplíny, systému a řádu. Zhusta pak těm šťastným závidí a škodí, seč jim síly stačí.

poste.restante řekl(a)...
6. dubna 2016 2:33  

Ge-ni-ál-ní.

Takže podle pana Velety, poté co budou školy "zprivatizovány", budou mít nulové školné.
Boudou začleňovat a integrovat, co jim budou síly stačit, protože budou cítit společenskou zodpovědnost.
Jejich učitelé na tom budou platově dobře.
Rodiče se oprostí od pitomého předpokladu, že soukromé školy mají nabízet něco navíc.
Všichni budou spokojení a bude jim stačit, že děti se budou cítit ve škole dobře.

Stačí jen oprostit se od "předsudku, že podnikání do školství spíše nepatří".

(Přemýšlím, kdy naposledy jsem slyšel takovou krásnou vizi. Asi v privatizačním projektu televize Nova, kde se psalo o kulturních a vzdělávacích pořadech.)

Jen mi není jasná jedna věc.
Podnikání je činnost za účelem zisku.
Když nebudou soukromé školy vybírat školné, z čeho budou financovány?
Dokonce tak, aby majitelům přinášely zisk?

Ale proč je tedy vlastně vůbec potřebné školy privatizovat?

Poslyšte, já si okamžitě podávám privatizační projekt.
Kde jinde najdete byznys, který plně uhradí veřejné zdroje, budete mít solidní příjem a ještě budou všichni šťastní? ;-)

Vlastně tu ani nemusí být zisk. Stačí, když si budu moci určit jako majitel výši svého platu a "služební" auto uplatnit jako náklad. :-)
(Vždyť taková "soukromá" škola je lepší byznys, nežli vlastnictví vodovodů, kde se jen náklady rozpočítávají na zákazníky.)

Nejlépe ještě bude přesvědčit poslance, aby dotace soukromým školám byla vůči veřejným 1:1, tedy 100%.
Ale ještě lepší je zjistit, jaká výše školného je pro rodiče "ještě přijatelná".
A všichni budeme šťastní, když budeme moci doplácet za službu, kterou ještě naši otcové měli úplně zadarmo.

Jak říkám. Geniální.

Josef Soukal řekl(a)...
6. dubna 2016 5:42  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
6. dubna 2016 5:43  

Pane Václavíku, pokud vám slovo řád stačí k tomu, abyste začal zveličovat stejně pitomě jako TU, měl byste si položit otázku, co vůbec děláte na vysoké škole a jaké jsou cíle vaší práce. Slušný učitel se za tajné učitele stydí.

Jana Karvaiová řekl(a)...
6. dubna 2016 7:25  

Můj dojem je, (dán rodiči, které znám a mají dítě na soukromé), že se na 99% jedná o čirý snobismu těch lidí. Mají pocit, že dávají dítěti něco IN. Přitom úroveň některých soukromých škol je tak hrozná, že berou propadlíky z gymplů a dalších státních středních škol. Na jednu takovou takyškolu teď odešla spolužačka mých synů. Vím pouze o jedné soukromé škole ( v krajském městě), která má dobrou až výbornou úroveň) . Ostatní je děs za peníze. Přesto mají plno právě z důvodů výše popsaných.

Tajný Učitel řekl(a)...
6. dubna 2016 8:01  

Soukale, cíle vaší práce jsou ovšem naprosto jasné. Budovat a bránit čest maturitní zkoušky vlastním tělem před mravně pokleslými kantory a lustrovat oponenty.

krtek řekl(a)...
6. dubna 2016 10:13  

K panu Klausovi: "Třeba již pro sedmičlennou skupinu dětí – můžeme zaplatit učiteli přes 40 000 měsíčně, a ještě zbyde na pěkné pomůcky a učebnice."
A učitel bude učit všechno - od fyziky po angličtinu. Ale za 40 000 měsíčně - neberte to. Další argumenty už nesleduji.
Většina studentů, kteří od nás odešli na soukromé školy, protože u nás studium nezvládali, na těchto školách vynikali, dokonce i v jazicích, se kterými začínali. Obávám se, že je někde problém, ale na naší straně ho nevidím. Kde je poptávka po lejstru, je i nabídka...

Josef Soukal řekl(a)...
6. dubna 2016 10:20  

Před mravně pokleslými Tajnými se určitě obhajovat nepotřebuji.

laimes28 řekl(a)...
6. dubna 2016 13:40  

školy dělíme na dobré a špatné a co je dobré a špatné pro žáka, o tom ať si rozhodnou rodiče,některým vyhovuje škola státní,stejně tak,pokud někdo z vás učil na státní a stední,ví, že mu to tam sedlo a tam nesedlo,každý jsme jiný,bohužel za situace,kdy stát na státní školy kašle a nehodlá s nimi nic dělat,tak jedině více soukromých škol.může způsobit pozitivní posun i na školách státních

laimes28 řekl(a)...
6. dubna 2016 13:58  

to krtek/jistě že je problém i na vaší straně,vždycky je to 50:50,na soukromé škole jsem se více nadřel než na státní, ale učil jsem s radostí,já se dokonce na ty holomky těšil,já ty čtyřkaře z devítky,kdy někteří neuměli ani pořádně číst a psát (jeden se neuměl ani podepsat),vypiplal na pěkné trojkaře,a to jsem měl menší plat než na té státní

laimes28 řekl(a)...
6. dubna 2016 14:11  

zatímco ještě před deseti lety většina rodičů upřednostňovala školu hrou,válení se na koberci,courání mimo školu a pohodu bez úsilí,dneska se situace mění,ono totiž téměř všichni se mohou od té základky přes střední proválet až k bc titulu,a teprve tehdy přijdou na to,že jsou na tom všichni stejně mizerně a nikdo je k ničemu pořádnému nechce,takže si protahují mládí brigádami,cestováním,až skončí doma rodičům na krku,takže mnozí rodiče si zaplatí za to,aby se jejich děti ve škole učily a taky něco naučily,aby se o ně nemuseli až do své smrti starat

Vl.Václavík řekl(a)...
6. dubna 2016 15:15  

Pane Soukale (5:43), docela mě baví, jak Vy utečete od tématu a přejdete do roviny osobní. Měl byste si položit otázku, zda tím netrpí věrohodnost Vašich příspěvků.
A ještě k věci: Vlastnost, kterou se člověk liší od zvířat, na pět písmen. Rozum? Ne! Kázeň! (Pavel Juráček, Postava k podpírání)

Tajný Učitel řekl(a)...
6. dubna 2016 16:25  

Problém s kázní je, že nostalgici kázeň vyžadují tak nějak apriori ze statusu své funkce, jako když vojín z principu salutuje majorovi. Tuto kázeň vyžadují bezpodmínečně a neváhají k jejímu vynucení použít...vynucovacích prostředků.
KÁZEŇ MUSÍ BYŤ. Lebo tak je to dobre a tak to má byť. Pak se diví, když jim žáci za zády ukázují prostředníček, či namalují auto na hnědo.

Někteří rodiče a učitelé už přišli na trik jak si kázeň a respekt zasloužit, a také na to, že tento zasloužený respekt má mnohem delší trvání a z hlediska pedagogického je mnohem přínosnější. Snaží se pak školám s nadprůměrným počtem post-soc ječících "autorit" vyhnout a založit jiné. Čo naděláme. Nafoukaní autoritáři mají bohužel tendenci virus vynucené autority kolem sebe šířit a to i na mladé absolventy, kteří tento mód přebírají a neštěstí je hotové.

Eržika řekl(a)...
6. dubna 2016 16:57  

Paní Karvaiová, nadpis článku - a i můj příspěvek - se týkal základních škol, nikoliv středních. Jaký je Váš názor na soukromé základní školy?

poste.restante řekl(a)...
6. dubna 2016 16:59  

Problém s kázní je především v tom, že nejvíce o ní mluví ti, kteří sami vnitřní kázeň nemají.

Josef Soukal řekl(a)...
6. dubna 2016 19:32  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
6. dubna 2016 19:36  

Pane Václavíku, vy jste snad argumentoval? Kdybyste použil to, co je "na pět písmem", snad by vám došlo, že takovéto hlouposti by učiteli a vědci neměly ujíždět ani v prosté internetové diskusi. Těžko pak můžete pronášet něco o věrohodnosti, tím spíš, že v závěru svého příspěvku jste místo polemiky s Pytlikovou formulací ukázkově utekl k další manipulaci. Čím se tyto vaše příspěvky liší od žvanění Tajného Chorobného Manipulátora, který samozřejmě sám nejlépe ví, o jakou kázeň jiným jde a jak si ji vynucují?
Kdybych takto vystupoval před svými studenty, dávno by mi nevěřili nos mezi očima a bylo by jim úplně lhostejné, co jim říkám.

Nico Pytlik řekl(a)...
6. dubna 2016 21:03  

nostalgici kázeň vyžadují tak nějak apriori ze statusu své funkce, jako když vojín z principu salutuje majorovi

"Tento pozdrav je tradičním projevem vzdávání úcty vůči nadřízeným, vyšším vojenským hodnostem a funkcím, státní vlajce, státní hymně, nejvyšším státním představitelům, případně úcty k zemřelé osobě apod." (wikipedie)

Počet obětí nekázně vlastní nebo cizí na našich silnicích v minulých třech letech:
2013 - 583
2014 - 629
2015 - 665
To je téměř jeden a tři čtvrtě nešťastníka denně.

Mnozí lidé si stále pletou projev vnitřní kázně, tedy respektování společenských norem a vyjádření úcty byť i formální, s projevy vnější kázně, tedy respektování právních norem a ustanovení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví. To první je vhodné, to druhé je nezbytné. U dětí a mládeže pak zejména.
Od žáků nevyžaduji nic jiného, než dodržování školního řádu. Pokud se nemýlím, je to zaměstnavatelem požadovaný projev mojí pracovní kázně. O otázce, jak si kázeň a respekt žáků zasloužit, jsem nikdy nepřemýšlel. Ani nevidím mnoho důvodů, proč bych se měl zasluhovat o něčí kázeň a respekt. Školní řád hovoří jasně, a bez diskuse.

Ygrain řekl(a)...
7. dubna 2016 11:59  

"Problém s kázní je, že nostalgici kázeň vyžadují tak nějak apriori ze statusu své funkce, jako když vojín z principu salutuje majorovi. Tuto kázeň vyžadují bezpodmínečně a neváhají k jejímu vynucení použít...vynucovacích prostředků. "

A tak. Takže požadovat po žácích automaticky něco jako minimální respekt k mé osobě i k mé práci, abych ji laskavě ku jejich prospěchu mohla vykonávat, ze mě dělá starou strukturu? Zřejmě to budu brát jako lichotku, náš milý TT (Tajný Trolle). Abyste se pak nedivil až vás z pod toho vašeho mostku vyženou za pomoci vynucovacích prostředků.

Tajný Učitel řekl(a)...
7. dubna 2016 13:54  

Co si představujete pod pojmem minimální respekt, YM (Ygrain Moudroučká)? Vstávání ze židlí, ticho a klid, nebo políbení ručky? Slintat povoleno? Pytlíka potěší třeba vehikulární kázeň, Soukal si potrpí na líbání nohou, poste.restante má zas rád něco velmi hlubokomyslného a zároveň neuvěřitelně hloupého.

Nebo jinak, mám třeba vyžadovat po žácích minimální respekt k Zemanovi poněvadž je teraz prezidentom a k vlajce čr, protože je na ní dvojocasý lev? Mají na něj být děti pyšné a respektovat ho protože to je tradičním projevem vzdávání úcty vůči nadřízeným, vyšším vojenským hodnostem a funkcím, státní vlajce, státní hymně, nejvyšším státním představitelům, případně úcty k zemřelé osobě apod. Prdlajs.

Tajný Učitel řekl(a)...
7. dubna 2016 14:02  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
7. dubna 2016 14:53  

"Ani nevidím mnoho důvodů, proč bych se měl zasluhovat o něčí kázeň a respekt. Školní řád hovoří jasně, a bez diskuse." Jo, je to hned vedle neolizovat zmrzlé zábradlí.

Josef Soukal řekl(a)...
7. dubna 2016 15:29  

Tajný, nevím, co vás přimělo k tomu, abyste přišel plivat a slintat na Českou školu, ale vám opravdu muselo být nějak hodně ubližováno. Tolik touhy někoho pošpinit, poléčit si své mindráky a taková neschopnost napsat jeden komentář bez křiváren, to se opravdu nevidí, alespoň co se týče míry obludnosti.

Renata Kalabisová řekl(a)...
7. dubna 2016 16:24  

ad pan Tajný Učitel:

'Je mnohem lepší, pokud se dítě ve škole cítí špatně. Alespoň víme, že

se děti normálně učí podle státem stanoveného vzdělávacího programu, kde jsou vedeny ke kázni a pořádku, klasifikovány podle toho, co doopravdy znají a umějí, kde není tolerováno neumětelství a lenost, kde se s dětmi ne jejich úkor neexperimentuje, kde mají jistotu předvídatelného denního rozvrhu.'

To je nádherné shrnutí hlouposti pojetí tradičních vymahačů vzdělanosti. Od srdce bych se zasmála, ale smutek, že to tak je, převládl. Tak jen alespoň letmý úsměv, že někteří zde i v naší společnosti vidí dále než za své přebujelé představy o vlastní důležitosti. Zdravím všechny diskutující!

Nico Pytlik řekl(a)...
7. dubna 2016 20:18  

nádherné shrnutí hlouposti pojetí tradičních vymahačů vzdělanosti

Přenáramně si to v hlavě srovnal rodič. Nechce mít hloupé dítě, a tak je tedy sám hloupý.
Budiž. Asi se ale v noci budil hrůzou, že bude muset svoje dítko živit až do nadosmrtě.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. dubna 2016 11:46  

Tajný, nevím, co vás přimělo k tomu, abyste přišel plivat a slintat na Českou školu...

Jednoduchá odpověď. Je to zaslepená víra vaše a vám podobných učitelů v centrální systém kontroly, v selekci, v přizpůsobení a protlačení všech dětí jedinou matricí, v přijatelné ztráty a v návrat starých časů.

Je to vaše odpudivá adorace vzdělání jako exkluzivního pramene pro vyvolené.

Je to vaše suchá arogance prvorepublikových gymnaziálních profesůrků.

Je to vaše víra, že titul a profese vám garantují respekt žactva a kolegů, bez ohledu na to, kým skutečně jste.

Je to vaše podlézavá připravenost nabízet nic nechápajícím papalášům jednoduchá, nepodložená a laciná řešení, bez vůle/schopnosti zvážení jejich dlouhodobých dopadů.

Je to vaše zoufalá potřeba lustrovat, kádrovat a diagnostikovat oponenty atd, atp, ad infinitum.

poste.restante řekl(a)...
9. dubna 2016 12:19  

Je to zaslepená víra vaše a vám podobných učitelů v centrální systém kontroly, v selekci, v přizpůsobení a protlačení všech dětí jedinou matricí, v přijatelné ztráty a v návrat starých časů.
"Centrální systém kontroly"?
Co tím myslíte?
Jednotné maturity? - Nikdy by nevznikly, kdyby nebylo v některých školách maturitní vysvědčení tištěno na rotačce a rozdáváno nedoukům.

"Selekce"? Proboha jaká? Brání někdo přijetí na jakýkoliv druh studia podle rasových, etnických, náboženských kritérií?

"Jediná matrice"? Co tím máte na mysli?

"Přijatelné ztráty"? - Které ztráty jsou přijatelnější? Je lepší rozdat řidičáky všem a pak počítat mrtvé na silnicích? Nebo je lepší "ztratit" lempla, který je líný se připravit na to, aby na tři pokusy přelezl (už ani ne přeskočil) maturitní laťku.

"Návrat starých časů"? Myslíte těch časů, kdy pojem "šikana učitele" byl něco nepochopitelného a nepředstavitelného? Nebo těch časů, kdy malou násobilku uměl v devátém ročníku u pětkař? Či o jakých starých časech to vlastně píšete?

Je to vaše odpudivá adorace vzdělání jako exkluzivního pramene pro vyvolené.
Pramen vzdělání je dostupný každému.
Jenže někteří dnešní adepti "vzdělanosti" nejsou ochotni ani sklonit hlavu a sami se napít.

Pokud "vyvolený" znamená ten, kdo je ochoten se vůbec namáhat se studiem a docházkou do školy, pak jsem

Je to vaše suchá arogance prvorepublikových gymnaziálních profesůrků.
Nezaslouží komentáře.

Je to vaše víra, že titul a profese vám garantují respekt žactva a kolegů, bez ohledu na to, kým skutečně jste.
Pletete si respekt a úctu.
Respekt znamená, že žák pošle kantora, jehož si neváží, do zadnice jen v duchu, ale nikoliv nahlas. A tento respekt má být vyžadován vůči každému učiteli.

Je to vaše podlézavá připravenost nabízet nic nechápajícím papalášům jednoduchá, nepodložená a laciná řešení, bez vůle/schopnosti zvážení jejich dlouhodobých dopadů.
Totéž lze říci i o Vás.

Je to vaše zoufalá potřeba lustrovat, kádrovat a diagnostikovat oponenty atd, atp, ad infinitum.
Což opět Vy sám, velmi rád a často činíte.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. dubna 2016 15:04  

Jednotné maturity? - Nikdy by nevznikly, kdyby nebylo v některých školách maturitní vysvědčení tištěno na rotačce a rozdáváno nedoukům.

A přijímačky. Je otázkou zda byla maturitní víza někde rozdávána zadarmo. Je to dojem, nebo dedukce? Nebo jsou nějaké důkazy? I kdyby tomu tak bylo, byl to pouze důsledek faktu, že maturity je v čr potřeba k přijetí do téměř jakéhokoliv zaměstnání.

Selekce - ne všichni žáci mohou, z různých důvodů, zvládnout matematiku na úrovni potřebné ke složení přijímaček a maturit z MA v jejich současné podobě.

Matrice - forma na odlévání výrobku, vzor, podklad pro kopírování. Opakujte si "Lidé nejsou stejní" a "Lidé nejsou výrobky."

Váš příměr s řidičáky je otřepaný, líbivý a hloupý.

"Vzdělání je dostupné každému" Mluvíme-li zde o vzdělání "oštemplovaném", pak výrok platí pouze je-li ten "každý" jednoho určitého dne svého života na určité úrovni dovedností/znalostí/vědomostí.

"suchá arogance prvorepublikových gymnaziálních profesůrků" sedí jak špunt do lahve.

Pletete si pravidla slušného chování a respekt. A co si budeme namlouvat, nějaké to poslání do zadnice je občas terapeutické.

Doložte, např. pokud vím na rozdíl od Soukala a Co. jsem tápajícím úředníčkům na mšmšt nepodsunul a neobhajoval koncept smz, který nebyl a dodnes není podložen jakýmikoli výzkumy o jeho proklamovaných přínosech/efektivitě krom dat kdo kde a jak byl v dané chvíli schopen pod časovým presem odpovědět správně na řadu snadno hodnotitelných otázek.

Ad lustrace ...Ježek v kleci. Prostudujete-li si mé příspěvky(byť bych vás nerad vystavoval takové hrůze), zjistíte, že to nejsem (s výjimkou anonymního přiznávám) já, kdo vytasí ad hominem jako první.

Dagmar Dankova řekl(a)...
9. dubna 2016 16:36  

Tajný Učiteli, "minimální respekt" není žádné "líbání ručky", je to elementární úcta k práci druhého. Já jsem například v mnoha věcech hodně liberální, mnohé dokážu přejít, odpustit, mám pochopení pro trable dospívání i pro adolescentní potřebu rebelie vůči autoritám. Ale nesnesu ubližování druhým (jakékoli projevy šikany vůči spolužákům či pedagogickým/nepedagogickým pracovníkům školy nehodlám tolerovat ani náhodou) a dále to, když si žáci neváží toho, co od svých učitelů dostávají. Teď myslím zcela přízemně na vzdělávací materiály, které pro ně vytváříme. Pokud strávím několik hodin přípravou pracovního listu (vybírám cvičení z různých učebnic, kopíruji, vystřihuji, lepím, znovu kopíruji, stahuji nahrávky, vymýšlím otázky k diskusi atd., atd. atd.) a výsledek je ten, že ten pracovní list další den najdu válet se poškubaný někde na zemi v šatně, berou mě všichni čerti. Maličkost? Pro mne ne, protože taková neúcta k práci druhých se pak setsakramentsky projeví v postojích těch mladých lidí v dalších oblastech života (plýtvání přírodními zdroji, bezohlednost k druhým, vandalismus, sobectví). Takže opravdu netřeba ironizovat slova jako je kázeň a respekt, nemusí v nich být nutně požadavek zupácké vojny, jen docela obyčejné lidské slušnosti.

Renata Kalabisová řekl(a)...
9. dubna 2016 17:15  

Paní Daňková, chápu Vás! I já jsem se tak cítila, trochu, dokud jsem nepochopila, že sice trávím spoustu času pro zpestření výuky pro děti, které ovšem toto mé zpestření nepotřebují! Ony potřebují výuku, která jim dává smysl, autonomii a možnost dosahovat mistrovství. Tyto mé pracovní listy jsou jako drezurní dráha pro psa, kterého chci naučit hlavně poslušnosti a umění vykonat jakýkoliv příkaz.

Pokud chci ukazovat důležitost respektu k práci druhého, musím začít od respektu k dětem, k jejich učebním stylům, potřebám a preferencím. Nejsme všichni stejní, nejsme roboti ani cvičení pejsci!

Proto se již tolik přípravami pracovních listů nezabývám, dávám více prostoru pro tvořivost dětí. Ono je to více baví, více se toho naučí a já se tolik zbytečně nenadřu. Učím na základní škole, kde z pátých tříd odchází až 60% a přesto mám ve třídách, kde učím, pocit, že jsme výběrová škola. Děti jsou úžasné - musí se jim ovšem dát možnost a nevidět v nich hloupé primitivy, jak to činí někteří mí kolegové, kteří jsou pak z výuky unaveni a těší se jen na víkend, na prázdniny....

Pokud nemáme za cíl právě vzájemný respekt, který umožňuje smysl, autonomii a mistrovství žákům hledat a nacházet, nepřestane nikdy šikana, lhostejnost, lenost, nikdy se nám nepodaří zvýšit opravdovou vzdělanost, navzdory všem různým nesmyslným plošným testům - srovnávacích, plošných, přijímacích, maturitních, povinné maturity z matematiky a jiným VNĚJŠÍM prostředkům. Od vnitřní motivace, od duše člověka je třeba začít, tam hledejme respekt, ne slepou kázeň.

Děkuji za sdílení.

Josef Soukal řekl(a)...
9. dubna 2016 17:20  

Výdrž Tajného Učitele bohužel odpovídá jeho drzosti a demagogičnosti. Tajný vstoupí na Českou školu s apriorními útoky na učitele, tj. většinu přispěvatelů, takřka ve všem, a pak se opovažuje psát, že neargumentuje ad hominem jako první. Člověk, jehož hlavní argumentační výbavou v diskusích (nejen) o maturitě z češtiny je o jemu nepohodlných skutečnostech mlčet, popř. opakovat stále totéž a řadu skutečností ignorovat, protože dané problematice prostě nerozumí, žvaní cosi o nepodloženosti. S tímto přístupem se dá tvrdit, že nikdo nikdy zatím nedokázal, že jedna a jedna jsou dvě. Člověk, který slovo respekt automaticky a bezdůvodně spojuje s řadou negativních přídomků, poučuje o tom, že si někdo respekt s čímsi plete. Atd. apod. Jen doufám, že navzdory svým proklamacím ve skutečnosti nikde neučí a jen "expertuje", protože takhle podivného učitele s pokřivenými představami o etice nejen diskusní bych žákům nikdy nepřál.

Renata Kalabisová řekl(a)...
9. dubna 2016 17:49  

Pane Soukale, víte, že 1+1 se opravdu nemusí vždy rovnat dvěma? Četl jste například hru Lekce od Eugéna Ionescu? Velmi zábavné a poučné...o zoufalém učiteli :)

Tajný Učitel řekl(a)...
9. dubna 2016 18:17  

Víte paní Daňková, s tím respektem, úctou a kázní u žactva je to dnes ošemetné. Doma slyší znavené rodiče lát na politiky,šéfy, uprchlíky, učitele, vlastně kohokoli, kdo je na ráně. Úcta k autoritám, i těm velestátním, obecně mizí, protože skutečných autorit ubývá. Vždyť koho byste dnes označila slovem autorita? Toto se zákonitě promítá i do škol, jak jinak. O to více adolescenti autoritu potřebují; vyhledávají ji třeba i konfrontací. Nelze se spoléhat na "dobrou výchovu", mravy, úctu k práci jiného, toleranci, formální respekt apod. Pak je na učitelích aby autoritu, tu zaslouženou, suplovali. Ono se pak i lépe učí, dělají se úkoly a tak. Bohužel volání po časech minulých je nic než...volání. Minulost zůstane minulostí.

Josef Soukal řekl(a)...
9. dubna 2016 18:28  

Už když jsem to psal, tušil jsem, že někdo si z mých řádků vybere to, co vůbec není podstatné.

Josef Soukal řekl(a)...
9. dubna 2016 18:39  

Upřímně doufám, že jisté hodnoty přece jen přetrvají. Protože zvyknout se dá na ledacos, třeba na jednání dozorců v koncentráku. Jen ten život je pak nějaký jiný. Učitel je tu mj. od toho, aby žákům tyto elementární pravdy vysvětlil. Nikoli od toho, aby jim tvrdil, že život bez jistých konstant je normální.

Josef Soukal řekl(a)...
9. dubna 2016 19:11  

I když proč vlastně vysvětlovat některé elementární věci někomu, kdo předstírá, že nerozumí významu základních pojmů, a to jen proto, aby mohl útočit na ty, z nichž má zjevně mindrák.

Dagmar Dankova řekl(a)...
9. dubna 2016 19:32  

Paní Kalabisová, ale já přece mám za cíl "vzájemný respekt, který umožňuje smysl, autonomii a mistrovství žákům hledat a nacházet". Učím angličtinu na gymnáziu, žáci už jsou prakticky mladí dospělí, sami mne třeba prosí, abychom procvičili nějaký okruh slovní zásoby, tak já celé odpoledne tvořím handout (hledám články, kde budou slovíčka použita v kontextu, vymýšlím cvičení, stahuji nahrávky, vymýšlím stimuly pro ústní projev, téma pro slohovou práci), a pak výsledek několika hodin své vysoce kvalifikované práce, své pozornosti, svého soustředění najdu zmuchlaný pod lavicí, tak promiňte, ale mám právo být zklamaná i naštvaná. Jasně, žáci i rodiče mají právo mít na nás nějaké požadavky, ale když vy se snažíte a oni na to kašlou, tak je něco hodně hodně špatně na jejich straně. A taková masochistka, abych neustále hledala chybu jen v sobě, zase nejsem.

Renata Kalabisová řekl(a)...
9. dubna 2016 20:03  

Paní Daňková, já raději co nejvíce přenáším zodpovědnost za náplň, nápady, činnosti na studenty, oni se buď chopí iniciativy (téma je chytlo), nebo ne (některé nechytlo - tak je třeba chytne téma jiné...). Nemám pak důvod být zklamaná, prostě je přirozené, že ne každého všechno zaujme. Navíc s tím nemám tolik práce, takže nemusím litovat promarněného času.

Tímto způsobem také lépe poznám opravdové schopnosti a dovednosti žáků. Například učím hocha, velmi kreativního, čtenáře, nicméně "líného". Měl vždy z angličtiny trojku. Nedávno dělal prezentaci na téma Minecraft a já zjistila, že jeho angličtina je na velmi dobré úrovni, rozhodně si nezasluhuje na vysvědčení trojku. Ovšem z "normálních" hodin aj, kde se procvičují slovíčka, gramatika atd se jeho úroveň nepozná, protože on při těchto hodinách vypíná, papíry nechává pohozené. Ne snad úmyslně, aby mi ukázal, jak pohrdá mou prací, my se navzájem oceňujeme, ale prostě proto, že to jde mimo něj....

Přeji Vám hodně radosti ve spolupráci se studenty.

Dagmar Dankova řekl(a)...
9. dubna 2016 21:07  

Renato, tyto typy studentů (co píšou super fantasy povídky v angličtině, ale v hodinách jsou trochu "mimo") na mysli tak úplně nemám, to je jiný případ. Vadí mi, když mají spíše průměrní studenti ambice skládat jazykové zkoušky, dožadují se, abychom je "připravili", ale sami nedělají takřka nic.
Zklamaná ani smutná moc nebývám, spíš naštvaná, což je z hlediska osobní psychohygieny mnohem zdravější :-).

Renata Kalabisová řekl(a)...
9. dubna 2016 21:27  

Paní Dagmar, asi také takové mám, ale není jich mnoho, takže mě nemohou naštvat. Mám spíš radost, protože většina třídy je aktivní, výuku oceňuje, spolupracuje. Proč se zlobit na jednoho či dva, když ani neznáme příčiny jejich chování. Možná měli od začátku školní docházky špatnou zkušenost s aktivním zapojováním, tak se stali pasivní. Zkusila jste s nimi promluvit a navrhnout, aby přípravu na hodinu i hodinu převzali oni? Vždyť jsou přeci téměř dospělí. V mé třídě i slabší žáci rádi připravují na google classroom dotazníky, testy pro zbytek třídy z tématu, které jsme právě procvičili, slyšeli v prezentaci...

V hodinách českého jazyka je to například mnohem těžší, protože látka tam vyžadovaná (zvláště mluvnice), opravdu baví málokoho. Tam své žáky naprosto chápu a oni za to příliš mnoho zmuchlaných papírů nevytrousili někde po škole :)

Dagmar Dankova řekl(a)...
9. dubna 2016 23:08  

Opravdu se Vás nechci dotknout, paní Renato, ale nemohu si odpustit vzpomínku na radu jednoho výborného psychologa, který nám kdysi na školení řekl, že když se nám kolega svěří s problémem, není úplně nejvhodnější reakce "ale já s něčím takovým problémy vůbec nemám" ;-).
Nejsem žádný začátečník, vyzkoušela jsem všechno možné, znám aktivizační metody a samozřejmě je používám, ale jsou jedinci, na něž to nezabírá, ti mě štvou, a to tím víc, čím větší mají ambice a menší snahu. Tak nějak jsem si myslela, že si na učitelském fóru smím povzdechnout, aniž by se mi dostalo rady, jak mám pracovat lépe a radostněji.

Renata Kalabisová řekl(a)...
9. dubna 2016 23:21  

Paní Dagmar, neřekla jsem, že s něčím takovým problémy nemám, jen jsem se přiznala, že naštvat se na těch pár, co prostě někdy výuka nezaujme, prostě nedokážu.

Řešily jsme původně elementární respekt k práci druhého, kázeň či nekázeň - snažila jsem se proto hledat východiska, řešení, snahu vidět problém i z druhé strany, neobviňovat pouze studenty. Víte, já těch 'povzdechnutí' na hrozné chování žáků slyším přes týden tolik, že raději vidím ty pozitivní momenty.

Hodně zdaru a radosti přeji!

Nico Pytlik řekl(a)...
10. dubna 2016 0:59  

To je přesně ono! Také se radši zaobírám dětmi, které to baví. Kdo nechce, nechť.
Proto jsem zastánce volby, a ne povinnosti. Povinná školní docházka je přežitek. Ale když už to musí být, protože to vyžaduje zákon nebo rodiče, alespoň bych zrušil klasifikaci. K čemu je, netuším. Žák přece sám nejlíp ví, kde jej botka tlačí, a co bude, nebo nebude, v životě potřebovat. Úplně nejlepší by bylo, kdyby žáci už v přijímacím řízení dali zřetelně najevo, čemu se hodlají věnovat, a podle toho by si určili skladbu předmětů a samozřejmě i učitele.
První vlaštovky se už ale objevují a dokazují, že když se chce, tak to jde. Žáků se třeba nedávno dotklo volitelné téma práce, a ředitel školy tu měsíční práci anuloval. Žákům jsem se taky nelíbil i já, a byl jsem neprodlenně vyměněn. Žádný problém.
Sám jsem radši, když si žáci sami rozhodnou, čemu by se danou hodinu chtěli věnovat. Bohužel, jsme pořád omezeni rozvrhem. V angličtině, a taky i v němčině to jde. Děti si určí, jaké konverzační téma je zajímá, posháníme informace na netu, navodíme situaci, a máme co dělat až do konce hodiny. Nevím proč, ale ve francouzštině a taky italštině to z nějakého důvodu vázne. Děti se nějak nemohou otevřít, a drží se spíš při zdi. V češtině bohužel prakticky žádný prostor není. Témata jsou jasně daná požadavky k maturitě, a dokonce je i nařízeno, které knihy mohou žáci číst. To se pak špatně tvoří.
V matematice a fyzice také moc volnosti nemáme. I když děti mají také možnost vybrat si oblast svého zájmu, musí ale u stejného tématu vydržet alespoň dvě hodiny, protože je vhodné osvojit si nějaké ty základy. Takže než vlítneme třeba na teorii strun, musíme pohovořit o kvantovém pojetí světa. To v chemii nebo biologii je to lepší. Často zažíváme i humorné situace. Žáci třeba chtěli zkoumat freony. Že prý, jak je použít při výběru partnera. Tak zkraje jsem tomu moc nerozuměl, ale řekl jsem si, že aspoň zkombinujeme s výchovou k rodičovství. A když jsem oprášil svoje letité znalosti o chladicí technice, vyšlo najevo, že si to děcka spletla s feromony. To bylo veselo.
Úplně nejlepší je to ale v dějepise a ve společenských vědách. Tam se doopravdy neomezujeme ničím. Filozofie, politologie, diplomacie, ekonomie, psychologie, psychiatrie, terapie... nic není nemožné. Stačí nahlédnout na novinky všedního dne, a témata se nám valí jak tsunami. Kolikrát se i ošetřující lékař podiví, co všechno stihneme v pohodě a rádi.

Tak se mějte moc hezky, děvčata. Ať se vám daří, a děti jsou ve škole šťastné.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. dubna 2016 8:44  

Jak vidím, kolegové, krmíte toho pitomce dostatečně.

Pavel Doležel řekl(a)...
10. dubna 2016 10:07  

"...předsudku, že podnikání do školství spíše nepatří..."

Nepatří. Veřejné školství poskytuje veřejný statek. Přečtěte si nějaký úvod do úvodu do ekonomie. To, co se u nás děje, je systematická devastace státu a jeho služeb - aniž by ovšem klesal státní dluh, nebo se snižovaly daně. Jen se penězovody dlouhodobě přesunují od profesí, které veřejnost potřebuje a poptává (učitelé, lékaři, ...), k profesím o které prakticky nikdo nestojí (aktivisté, komentátoři, projektoví koordinátoři, ...). Je mi z toho na blití a vážně začinám uvažovat o tom, že půjdu do politiky - byť z finančního hlediska se mi to nevyplatí. Nechci ale nechat náš stát zničit nedouky a pomatenci všeho typu od eurohujerů, až po nelítostné bojovníky za práva Tibetu (pochopitelně v ulicích Prahy).

Ať existují soukromé školy, to zakázat nemohu, ale povinností státu je zajistit kvalitní bezplatné veřejné školství. Všechno ostatní vede k mrhání tím nejcennějším, co máme - lidského potenciálu.

Pavel Doležel řekl(a)...
10. dubna 2016 10:19  

"To je nádherné shrnutí hlouposti pojetí tradičních vymahačů vzdělanosti."

Hloupá jste tak akorát vy a ten tajný smrad. Nikdo, vyjma tajného smrada nenapsal, že je lepší, když se dítě ve škole cítí špatně. Vaše demence už je opravdu do nebe volající. Jak takoví "intelektuálové", jako jste vy a tajný smrad mohou učit děti, to nepochopím. Asi projev hlubokého podfinancování školství, jinak si to neumím vysvětlit. Já bych vám dítě nesvěřil ani na pět minut.

Pan Pytlík pouze naznačil, že cílem školní docházky není to, aby se dítě cítilo dobře. Pokud je vaším cílem toto, pošlete ho do bordelu, do kina, nebo ho nechte 24 hodin denně pařit hry na kompu. Bude se cítit dobře až do okamžiku, kdy vy zatřepete bačkorama a bude muset nést nějakou odpovědnost za sebe samo. Najednou zjistí, že ten počtač žere elektřinu, kterou musí někdo zaplatit, že se musí platit daň z nemovitosti a že pečení holubi do huby sami nelétají.

Pavel Doležel řekl(a)...
10. dubna 2016 10:28  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
10. dubna 2016 10:42  

"Pletete si pravidla slušného chování a respekt. A co si budeme namlouvat, nějaké to poslání do zadnice je občas terapeutické."

Tajný, jdi do prdele.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. dubna 2016 11:48  

Doležele díky, hned se mi ulevilo. Být poslán kamsi vámi, být označen anonymním za trolla a Soukalem za zamindrákovaného jedince, který závidí "skutečným" učitelům, je pro mne jasné znamení, že něco píšu dobře. Je to pro mne pocta srovnatelná jen s nějakým Zemanovým bonmotem o idiotech na mou adresu. Spíš by mne ranilo a znepokojilo, kdybyste vy, zářné hvězdy na poli internetových diskuzí, se mnou v něčem souhlasili.

Renata Kalabisová řekl(a)...
10. dubna 2016 12:31  

Pane Doležele, doufám upřímně, že Vaše dítě bude mít štěstí na učitele a bude mu dopřáno své názory a postoje si uvářet samo.

Vás beru jako své žáky - asi měli špatné zkušenosti, něco se v nich zlomilo, ALE zlobit se na ně, být na ně naštvaná, to nedovedu. Chtěla bych jim pomoci být HRO.

Pěkné odpoledne všem přeji.RK

Josef Soukal řekl(a)...
10. dubna 2016 13:50  

Ano, Tajný, děláte to dokonale - jste téměř na dostřel svým mistrům z řad tzv. expertů. V jednom už jste asi všechny předčil - neschopný skutečné diskuse.

Nico Pytlik řekl(a)...
10. dubna 2016 14:01  

Vidím to obdobně. V každé třídě se pořád ještě najdou dvě, tři děti, které vlastního názoru zřejmě nemaje, se chtějí normálně učit. Někdo jim nakukal, že jinak to snad ani nejde.
Já se na ně ale nezlobím. Jen se shovívavě usměji, a nechám je ať si klidně něco tupě biflují. Třeba odborné pojmy, nebo ověřené algoritmy. Věřím, že je to časem přjde a nahlédnou, že smysl života spočívá především ve svobodné volbě žít a užívat si okolnostem a nepřízni ostatních navzdory.

Nádherný zbytek prosluněného dne.
Kdyby bylo někomu smutno, dejte si na dlaň nějakého broučka, a dívejte se jak si pobíhá sem a tam. I ten drobný tvoreček se umí radovat z volnosti. Leť si pytličku, leť. Roztáhni krofky a do nebíčka, nebo do peklíčka...

Nico Pytlik řekl(a)...
10. dubna 2016 14:05  

Chtěla bych jim pomoci být HRO.

HRO? Jako že Ham Radio Outlet?

Pavel Doležel řekl(a)...
10. dubna 2016 14:18  

Pro pitomce:

Z věty: "Cílem školství není, aby se dítě ve škole cítilo dobře." neplyne věta "Cílem školství je, aby se díte ve škole cítilo špatně."

Pitomci, nastudujte si základy výrokové logiky, jmenovitě implikaci.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. dubna 2016 17:12  

Soukale, a proč bych měl diskutovat s někým, kdo je vulgární, hluchý k argumentům, faktům, výzkumu, vlastně čemukoliv, co se mu nehodí do krámu a ještě má tu drzost a z tohoto chování nařkne své oponenty?

Proč bych měl diskutovat s buranským technokratickým grafomanem?

Proč bych měl diskutovat se zavilým xenofobem,, šířícím nenávistnou agresivní propagandu na webu pro učitele?

Josef Soukal řekl(a)...
10. dubna 2016 17:29  

Tajný, pominu, že jste se snad až na slovo technokratický velice přesně charakterizoval, a jen připomenu, že vy se na této úrovni vyjadřujete ke každému, kdo poukáže na vaše provokativní nesmysly.

Josef Soukal řekl(a)...
10. dubna 2016 17:41  

Komentáře TU na České školy ukazují, jak ošidná je představa, že nemá smyslu o něčem rozhodovat, dokud nedojdeme k všeobecnému konsensu. Jsou individua, jež je možné vyslechnout, pak jim několikrát zopakovat argumenty, načež nezbývá než je ignorovat. Naštěstí si nedovedu představit, že by tak podivná existence jako TU o něčem rozhodovala; a opakuji, doufám, že nemá možnost šířit svůj pokřivený postoj ke světu mezi žáky.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. dubna 2016 18:55  

Pikantní Soukale, Jsou individua, jež je možné vyslechnout, pak jim několikrát zopakovat argumenty, načež nezbývá než je ignorovat.

Odpovězte tedy konečně již po sto-padesáté, kde je k nalezení výzkum o positivních/žádaných dopadech SMZ v podobě cermat-high stakes testů na jakoukoli oblast vzdělávání nebo úroveň vzdělání obecně?

Kde je k nalezení výzkum o pozitivních/žádaných dopadech jednotných přijímacích zkoušek na jakoukoliv oblast vzdělávání nebo vzdělání obecně?

Kde je k nalezení výzkum o positivních/žádaných dopadech centrální maturity z MA.

Kde je k nalezení výzkum, že znalost terminologie (personofikace) a literární historie (Lumírovci) je klíčová k zvládnutí mateřského jazyka na středoškolské úrovni, k ocenění kvalitní literatury, k napsání dopisu?

ODPOVĚZTE SOUKALE, nebo se zařaďte mezi, jak sám říkáte, individua, jež je možné vyslechnout, pak jim několikrát zopakovat argumenty, načež nezbývá než je ignorovat.
Nebo mezi, což je ještě horší, experty.

Abychom se vrátili k původnímu článku, jsou to lidé jako vy, kvůli kterým si rodiče zakládají soukromé školy a dobře dělají.

Nico Pytlik řekl(a)...
10. dubna 2016 20:52  

lidé jako vy, kvůli kterým si rodiče zakládají soukromé školy

Soukromé školy se zakládají z důvodů rozličných. Třeba i proto, že školy stávající nezabírají tak široké spektrum nabídky. To ale vůbec nemusí nutně znamenat, že jsou špatné. Třeba naše městečko, hezké, střediskové je na soukromé školy poměrněn chudé.
Kdo a kde jsou ale ti lidé, jejichž mizerný přístup k předmětu svojí odpovědnosti a absence profesní cti přiměly státní mašinerii, aby ustavila jednotné a povinné přijímací zkoušky na střední školy, jednotné a všelijak povinné maturity, a v neposlední řadě ji vedla k intenzivní snaze změnit způsob financování regionálního školství? Kdo jsou ta paka, s kterými pohne až změna zákona?

Tajný Učitel řekl(a)...
10. dubna 2016 21:07  

Přesné. Moje interpretace. Státní mašinérie vytvořila takové podmínky ve školství, že učitelé v zájmu přežití snižovali standardy. Budiž. Mimochodem, co učitelé na zš? Ta je přeci povinná, nebo ne? Pak státní mašinérie kompenzuje za svoji blbost napůl upečenou centralizací všeho, aniž by adresovala původní příčinu problému. Jinými slovy, namísto opravení díry, stát díru provizorně zaplácává, přičemž sama záplata je korozivní.

Nico Pytlik řekl(a)...
10. dubna 2016 21:31  

namísto opravení díry, stát díru provizorně zaplácává

Díra, jako že prázdno. Nicota požírající fantazii.
To je trefné, nazvat ředitele škol dírami.

Renata Kalabisová řekl(a)...
10. dubna 2016 21:36  

a všechno to začíná od špatného výběru budoucích učitelů. Ne-prestiž tohoto povolání skutečně přitahuje jen ty nejméně schopné empatie, rozhledu a lidskosti. Navíc jim ani studium na vysoké škole nepomůže si uvědomit, že toto jsou skutečně vlastnosti a dovednosti nejvíce přispívající k dobrému učení tak, aby z našich žáků vyrostli zdraví lidé. V naší sborovně i jinde jsem potkala mnoho mladých učitelů, kteří mne svou necitlivostí a nekulturností velmi zklamali.

Je to začarovaný kruh. Jak z něj ven?

Pavel Doležel řekl(a)...
10. dubna 2016 21:47  

"Odpovězte tedy konečně již po sto-padesáté, kde je k nalezení výzkum o positivních/žádaných dopadech SMZ v podobě cermat-high stakes testů na jakoukoli oblast vzdělávání nebo úroveň vzdělání obecně?"

Takových prací jsou stovky a jsou i veřejně dostupné. Otázkou je pouze, jak je definován ten pozitivní/žádoucí dopad na vzdělávání, či úroveň vzdělání. To už vám nikdo nedefinuje, protože to je normativní otázka. Pokud je vaším cílem, aby se děti ve škole dobře cítily, pak jsou jakékoliv testy, jakékoliv negativní hodnocení a tudíž a priori hodnocení jako takové, špatné, resp. nevedou k požadovanému cíli. Já se ale domnívám, že cílem vzdělávací soustavy je vzdělávat, nikoliv dělat někomu dobře. Vaše školství není veřejným statkem, ale vykřičeným domem, v němž hlavním cílem je udělat klientům dobře. K tomu ale nepotřebujete učitele, k tomu vám stačí kur...

Pavel Doležel řekl(a)...
10. dubna 2016 21:52  

Kalabisová, jestli vyrábíte tak "zdravé" žáky, jako ráčíte býti sama, tak byste měla své působiště co nejdříve změnit.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.