MŠMT: Nová kariérní cesta - lepší finanční podmínky

pátek 8. dubna 2016 ·

Připravená novela zavádí novou kariérní cestu – cestu rozvoje profesních kompetencí, přičemž jsou definovány tři kariérní stupně (začínající učitel, samostatný učitel, vynikající učitel) a podmínky pro postup učitele kariérním systémem. Pro učitele na prvním kariérním stupni je zakotveno adaptační období a povinnost školy vytvářet jim podmínky pro následný profesní rozvoj nutný k získání úrovně samostatného učitele.


Začínající učitel bude mít nárok na vícezdrojovou podporu v adaptačním období – od svého zaměstnavatele (uvádějící učitel) i z dalšího zdroje (vysoké školy, učitel na třetím kariérním stupni z jiné školy). Na tuto podporu školy dostanou finanční prostředky od státu, a nebudou tak odkázány na využívání nadtarifních složek platů ostatních učitelů, jako je tomu dnes. Tento postup zakotvuje souběžně předkládaný návrh novely školského zákona k reformě financování regionálního školství.

Jednou z hlavních priorit je zlepšení postavení učitelů a jejich finančního ohodnocení. Je proto logické, že postup na vyšší kariérní stupeň má být vždy spojen se zvýšením platu (v případě druhého kariérního stupně o cca 1 000 Kč, v případě třetího kariérního stupně prosazuje MŠMT zvýšení o cca 5 000 Kč).

Při přechodech mezi jednotlivými kariérními stupni budou učitelé procházet atestačním řízením, kdy se posoudí, zda splňují požadované profesní kompetence. Atestační řízení mezi prvním a druhým stupněm bude v gesci školy, kde začínající učitel absolvuje adaptační období. Atestační řízení mezi druhým a třetím kariérním stupněm bude organizovat MŠMT (resp. pověřená organizace). Úroveň profesních kompetencí bude posuzována podle standardu učitele, který bude zároveň sloužit jako nástroj pro plánování osobního profesního rozvoje pro všechny učitele, včetně těch, kteří nebudou aspirovat na třetí kariérní stupeň.

Základními oblastmi hodnocení bude oblast osobního profesního rozvoje, oblast vlastní pedagogické činnosti a oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy.

Po sedmi měsících intenzivní práce byl návrh novely odeslán do vnějšího připomínkového řízení. Ministerstvo došlé připomínky odborné veřejnosti posoudilo a v návaznosti na to rozhodlo o nezbytných úpravách. V tuto chvíli se chystá předložení návrhu do vlády. Jsme připraveni na konstruktivní diskusi. Ministryně školství Kateřina Valachová je odhodlána bojovat za zlepšení postavení učitelů, které zavedení kariérního řádu slibuje. Jasná vize osobního profesního růstu a zlepšení podmínek pro zvyšování profesionality učitelů povede ke zkvalitnění vzdělávání.

Petr Pavlík 
vedoucí poradního sboru ministryně

Kariérní stupně - přehled

První kariérní stupeň (KS1)

 • začínající učitel 
 • povinnost absolvovat dvouleté adaptační období 
 • vícezdrojová podpora pro rozvoj všech profesních kompetencí 
 • profesní rozvoj v KS1 se řídí plánem profesního rozvoje učitele na konci adaptačního období proběhne hodnocení (atestační řízení v gesci školy) zaměřené na plnění plánu profesního rozvoje a na konkrétní pokroky v práci učitele ve vztahu k výsledkům žáků

Druhý kariérní stupeň (KS2)

 • povinný pro všechny z KS1 
 • učitel splnil požadavek adaptačního období v délce 2 let 
 • učitel podává standardní výkon odpovídající popisu profesních kompetencí ve standardu učitele na KS2 
 • učitel prošel úspěšně atestačním řízením na KS2

Třetí kariérní stupeň (KS3)

 • nepovinný 
 • učitel splnil požadavek délky pedagogické praxe v délce 8 let na KS2 (přičemž stávajícím učitelům se část jejich dosavadní praxe započítá) 
 • učitel podává dlouhodobě nadstandardní výkon odpovídající popisu profesních kompetencí ve standardu učitele na KS3 (zejména vyšší kvalita práce s dětmi, žáky a studenty) 
 • učitel prošel úspěšně atestačním řízením na KS3 (v gesci MŠMT)

KARIÉRNÍ STUPNĚ A ODMĚŇOVÁNÍ - souhrn

Přechod na KS2 – MŠMT navrhuje zvýšení platu o cca 1 000 Kč (předpokládá se, že dojde k úpravě struktury stupnice platových tarifů pedagogických pracovníků, spočívající v rozdělení současného prvního platového stupně na dva platové stupně: prvního platového stupně pro dobu započitatelné praxe do 2 let a druhého platového stupně pro dobu započitatelné praxe do 6 let; tento platový stupeň bude vytvořen před náběhem kariérního řádu). Kupříkladu začínající učitel základní školy bude zařazen do 11. platové třídy a 1. platového stupně. Poté, co úspěšně absolvuje adaptační období a získá status samostatného učitele, bude moci vykonávat komplexní výchovně- vzdělávací činnost zařazenou ve 12. platové třídě a svou dobou započitatelné praxe bude zařazen ve druhém platovém stupni.

Přechod na KS3 – MŠMT navrhuje zvýšení platu o cca 5 000 Kč pro učitele, po nejméně 8 letech praxe na KS2 a úspěšném absolvování atestačního řízení. Stávajícím učitelům se část jejich dosavadní praxe započítá.

ODBORY: KARIÉRNÍ ŘÁD NESMÍ ZŮSTAT JEN NA PAPÍŘE

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a karierní systém učitelů je velké profesní téma i pro Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Hovořilo se o něm již delší dobu a vzbuzoval značné očekávání v souvislosti s finančním ohodnocením. Poslední návrh, který je rozpracován již v paragrafovém znění novely zákona o pedagogických pracovnících, zjednodušuje předchozí známou verzi čtyř atestačních stupňů na tři. Obdobně i připravovaný standard učitele je v návrhu zákona založen na jednodušších principech. Novela nově zakotvuje pro všechny pedagogy osobní plán profesního rozvoje, který vychází z plánu pedagogického rozvoje školy. Pozitivní je, že tento plán ředitel projednává s odborovou organizací a učitelé budou transparentně informováni a budou se moci vyjádřit k východiskům a podmínkám vzdělávání na svém pracovišti a také k ekonomickým možnostem školy ohledně svých pracovních podmínek. Za další pozitivní považuji, že hodnocení plnění osobního plánu profesního rozvoje bude mít vazbu na osobní příplatek konkrétního pedagoga. Pokud má karierní řád přispět k větší motivaci a být impulsem pro učitele, aby se více rozvíjeli a byli přínosem pro své žáky a svoji školu, musí být zajištěn dostatečný finanční rámec v rozpočtu kapitoly školství postupně tak, jak bude karierní systém nabíhat. Podle mého názoru bez adekvátní finanční podpory zůstanou záměry na zlepšení kvality vzdělávání jen na papíře.

František Dobšík 
předseda ČMOS PŠ

Zdroj: Zpravodaj MŠMT č. 3

17 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
8. dubna 2016 v 14:42  

1000Kč měsíčně = 12 000 Kč / rok = 480 000 Kč/40 let. Stojí to za to?

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. dubna 2016 v 15:12  

Přidání o tisíc korun je výsměch. Tedy ,ne že bych každý měsíc nalezla na zemi tisícovku. Ale jestliže má slovo KARIÉRA být nějak splněno, musí ten platový posun být výrazný. Jinak se mi to na pásce projeví cca 600,- a to mám dnes jídlo na 4 dny pro rodinu.
To už je fakt trapné.
Třetím stupněm se z učitele stane spíš úředníček. Bude také záležet na tom ,zda se na 3 stupeň bude moci hlásit každý, kdo by o to měl zájem, nebo nás budou limitovat. když si uvědomím, že se musí nalejvat peníze do inkluze, teď do kariérního řádu a pak ještě přijde na řadu změna financování regionálního školství, vychází mi z toho - chiméra, na kterou nikdo nedá.

Unknown řekl(a)...
8. dubna 2016 v 15:36  

Který učitel vydrží v tomto školském systému učit 40 let?

Eva Adamová řekl(a)...
8. dubna 2016 v 17:03  

Ježišimarjá, jaké přidání? Přečtěte si to pořádně!!! Naopak začínající kantor pod dva roky praxe půjde s platem dolů (podle těch keců bude zařazen do 11. třídy). Teprve po atestačním řízení se dostane na tu úroveň, kterou mají začínající učitelé teď. Všichni ostatní nad dva roky praxe zůstanou na svém. Tragédie.

Eva Adamová řekl(a)...
8. dubna 2016 v 17:10  

Takže suma sumárum se odrbáním začínajících ušetří nějaká ta kačka pro uvádějící učitele. Jenom, aby bylo za těchto podmínek koho uvádět.

turistao 982 řekl(a)...
8. dubna 2016 v 17:41  

Najdou se po tom všem ještě lidé, kteří budou mít zájem skutečně učit? (Ne vystudovat a ukončit Pedagogickou fakultu, ale skutečně nastoupit do školy a zůstat v ní čtyřicet let?)

Unknown řekl(a)...
8. dubna 2016 v 22:33  

Uzavřel bych to klasikem českého školství B. Henrym z roku 2001:

Reklama

Staň se učitelem/učitelkou !
Jde o tvůrčí práci s mladou generací.
Není to povolání, je to poslání !
——————————————–
(MŠMT varuje: platy jsou k posmání !)


P.S. To písmenko v posledním slově si může změnit každý sám.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
8. dubna 2016 v 23:17  

turistao 982 řekl(a)...
Najdou se po tom všem ještě lidé, kteří budou mít zájem skutečně učit? (Ne vystudovat a ukončit Pedagogickou fakultu, ale skutečně nastoupit do školy a zůstat v ní čtyřicet let?)

Právě proto naprosto nechápu, co brání tomu, aby do prvního stupně nastoupil, kdokoliv kdo má magisterský titul a má zájem a chuť učit.

turistao 982 řekl(a)...
9. dubna 2016 v 7:29  

Pro O.Šteffla:Třeba magisterský titul v oboru Konzervace potravin?

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. dubna 2016 v 9:24  

titul v oboru Konzervace potravin?

Na průvodce to zřejmě stačí.
Dneska ale k malým dětičkám už jen speciální pedagogové s doktorátem z psychologie.
A maturitou s matematiky, samozřejmě.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
9. dubna 2016 v 9:49  

A že se má atestace platit odborům nevadí? A s kým se bude co projednávat, když na škole odbory nefungují? A k čemu budou nové posty?

Unknown řekl(a)...
9. dubna 2016 v 10:17  

Tzv. "Kariérní řád" rychle spíchnutý horkou jehlou. Ve výsledku další devastace veřejného školství. Již dopředu se na naší škole ví, kdo bude navržen do KS3. Dávno všichni víme jaké existují mezi paní ředitelkou a těmito osobami vazby. Dávno víme, že tito lidé nedělají ani to, co by měli dělat. Dávno víme o jejich nehorázných odměnách na konci roku - 35 000 - 34 000,-Kč. Tím jsem jen chtěl říci to, že systém je subjektivní, včetně tzv. atestační komise. Nelze vůbec předpokládat, že do KS3 bude navrženo 75% kantorů. Nebudou na to peníze a počet osob bude limitován. Již minulý návrh z dílny pana Chládka počítal s tím, že do KS3 půjde maximálně 15% pedagogů a do KS4 pak 5%. Na víc peníze nebyly.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
9. dubna 2016 v 10:58  

Ale peníze budou odtékat na členy atestačních komisí a na zbytenmčé posty mentorů a koordinátorů evaluace.

Unknown řekl(a)...
9. dubna 2016 v 14:00  

I školitelé si přijdou na své. Před 10 lety brali 600,- Kč na hodinu, tvorba ŠVP pod NIDV. Kolik je to dnes? Nevím. Školili 8 hodin (8x 600,- Kč = 4 800,-Kč), po ČR zvládli i 4 dny v týdnu (4 x 4 800,-Kč = 19 200,- Kč). Vynásobte počtem týdnů v měsíci a nebudete se stačit divit. Nyní je třeba zdůraznit, že tito školitelé byli zároveň řediteli škol,...Takový menší šolich. A učitelé se s ŠVP plácali naprosto zdarma.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
9. dubna 2016 v 14:51  

Pro O.Šteffla: Třeba magisterský titul v oboru Konzervace potravin?

A proč ne? Máte dojem, že když absolvent biologie učí chemii nebo matematiku nebo angličtinu nebo naopak, že to je lepší? Vysoká škola by měla především kultivovat myšlení - každá! Bohužel právě u pedagogických fakult o tom mám největší pochyby.

3:0=0 napsala jedna prvostupňařka na vyzdobenou tabuli s dělením. Ale nechala si od kolegy matematika, který to náhodou viděl, vysvětlit, že to není dobře. A byla hodná a s dětmi to uměla ;-)


Unknown řekl(a)...
9. dubna 2016 v 17:43  

Výborní učitelé skvěle rozvíjí své žáky. K tomu, aby je ředitel školy ocenil, potřebuje soudnost a peníze, nikoli karerní řád. Kdo potřebuje karierní řád? Myslím, že výborní učitelé a ředitelé to nejsou.

tyrjir řekl(a)...
12. dubna 2016 v 12:56  

Plazil se cestovatel na poušti konečně narazil na studnu. Radostně zvolal "Sláva, konečně voda!" "A kde?!" ozvalo se ze studny.:)))

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.