FAQ - Často kladené otázky ke společnému vzdělávání: § 5, § 18 Asistent pedagoga

čtvrtek 7. dubna 2016 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v pátek 1. dubna 2016 aktualizovalo v souvislosti se zahájením série informačních seminářů na části webu věnovanému společnému vzdělávání stránku FAQ - Často kladené otázky. Počet zodpovězených otázek stoupl zhruba na čtyřnásobek, přinášíme je proto členěné dle tématiky dotazů k jednotlivým paragrafům vyhlášky č. 27/2016 Sb. a novely školského zákona č. 82/2015 Sb.


Již několikrát nám bylo přednášeno, že dle novelizované legislativy od 1. 9. 2016 budou školská poradenská zařízení při doporučení asistenta pedagoga vyplňovat dlouhý asi 12 ti stránkový formulář, budou posuzovat potřebnost asistenta pedagoga v každém vyučovaném předmětu. Slyšela jsem, že ten formulář je na webu NÚVu, ale ač jsem jej zde opakovaně hledala, nikde jsem jej zde nenašla. Pěkně prosím o zaslání tohoto formuláře e-mailem, s odkazem, kde je umístěn, třeba je tam více užitečných informací ke stažení.

Tato informace se nezakládá na pravdě. Doporučení asistenta pedagoga bude součástí formuláře Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V doporučení se tak jako v minulosti uvádí specifika žáka a následně doporučení k jeho vzdělávání podle zvoleného stupně podpůrných opatření, případně jejich kombinace. Údaj o asistentovi tak bude jako dosud obsahovat velikost úvazku a klíčové činnosti, které má asistent zajišťovat. Doporučení je součástí dokumentů, které jsou ve vyhlášce. Vyhláška je na webových stránkách NÚV, včetně vzorově vyplněného formuláře.

Je již znám termín - pokud bude jiný - kdy se budou podávat požadavky na asistenty pedagoga pro období 9-12/2016?

Požadavky půjdou prostřednictvím doporučení ke vzdělávání žáka až po 1. 9. 2016, prostřednictvím školní matriky.

Můj dotaz se týká se asistentů pedagoga ve školních družinách. Jak to bude s jejich financováním od 1. 9. 2016, pokud žák ještě nebude přešetřen a nebude mít stanovenou míru podpůrných opatření, z jakých prostředků bude financován, pokud z KÚ dostaneme pouze určitou částku, která stěží pokryje náklady na dobu výuky. Budeme muset čekat na kontrolní přešetření?
Pokud bude vzdělávání žáka vyžadovat asistenta pedagoga ve družině, tak jej může žák získat po 1. 9. 2016. Současně již dnes je možné získat AP pro školu, družina je obvykle součástí školy, takže by asistent ve škole mohl působit. Jinak to bude možné až k uvedenému datu. „Asistenti pedagoga jsou i v současnosti financováni jak normativně (příplatek na zdravotní postižení, který je součástí krajských normativů), tak mimonormativně (dofinancování z rezervy). Otázka systémové podpory (nejen) formou asistenta pedagoga bude řešena jednak novelou školského zákona s účinností od 1. 9. 2016, tak připravovanou reformou financování regionálního školství. V roce 2016 byla novelou směrnice čj. 28768/2005-45 dána KÚ větší možnost vytvoření rezervy (až do výše 3,1 % z normativně přidělených finančních prostředků) a tato možnost byla i ze strany MŠMT finančně pokryta. Zvýšení oproti roku 2015 je ve výši 528 mil. Kč, která má být využita v roce 2016 na zvýšenou podporu společného vzdělávání.

Naše škola zaměstnává již řadu let na dobu neurčitou asistenty pro sociálně znevýhodněné děti. Někteří tu už pracují více než 10 let. Mají smlouvu na dobu neurčitou. Jejich práce obsahuje přesně náplň práce asistenta pedagoga, včetně komunikace s minoritní skupinou obyvatel Ústí nad Labem. Jako odborníci byli často zváni k řadě diskusí a také se jako specialisté účastnili řady přednášek či školení. Pro místní jsou vzorem proto, že chodí pravidelně do práce, mají stálý příjem a žijí “normální život” jako majoritní společnost (z 5 asistentů jsou 4 Romové). Financováni byli různě, pomáhalo město, samozřejmě rozvojový program, atd. S příchodem nových zákonů a vyhlášek jsem získal dojem, že se vše musí zjednodušit. Absolvoval jsem však dvě školení (jedno v Ústí nad Labem, jedno včera v Praze), kde mi bylo sděleno, že bude velký problém na takové asistenty získat finanční prostředky. Peníze na asistenty mám do srpna 2016.1. Mám zde cca 30 lehce mentálně postižených dětí (říkám cca, protože vzhledem k časté migraci se ten počet neustále mění). Další děti jsou sociálně znevýhodněné. Budu mít nárok na asistenta pedagoga podle nových pravidel od září 2016?
Pokud máte tolik žáků s LMP tak by bylo vhodné dělit třídu a podle novely školského zákona a vyhlášky č.27/2016 Sb., máte nárok na celé spektrum podpůrných opatření. Asistent pedagoga je vydefinován v § 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., zde se předpokládá, že bude poskytován od 3. stupně podpůrných opatření v rozsahu od 0,25 až do 1,0 včetně družiny a školního klubu. Výuku žáků můžete podpořit i podpůrným opatřením na podporu domácí přípravy (1 h denně), dále posílit výuku českého jazyka nebo dalších předmětů v rámci disponibilních hodin. Pokud máte ve třídě více žáků, kteří vyžadují podporu, pak můžete postupovat dle § 18 odst. 1 vyhlášky č.27/2016 Sb., pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně v souladu s § 17 odst. 4 vyšší než pět, lze pro jejich vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření, omezení počtu žáků připadajících na asistenta pedagoga se neuplatní. Tzn., že § 18 vyhlášky č.27/2016 Sb. umožňuje přítomnost asistenta pedagoga ne pro žáka, ale pro třídu. Tento asistent pedagoga se bude saturovat z rozvojových programů a bude pro žáky dnes ze sociálně znevýhodněného prostředí. V tomto případě o asistentovi pedagoga nebude rozhodovat školské poradenské zařízení (PPP, SPC), ale bude o něm rozhodovat a žádat si o něj sám ředitel školy. Ředitel školy může o tohoto asistenta pedagoga požádat v případě, že žáků dnes se sociálním znevýhodněním, má ve třídě více než 5 (do tohoto počtu se nezapočítávají žáci, kteří mají asistenta pedagoga jako podpůrné opatření, nebo mají jiná podpůrná opatření).

Bylo mi sděleno i extrémní řešení, že tyto asistenty mít nebudu. Je možné, že by tato situace nastala?
Není. Doporučení asistenta pedagoga jako podpůrné opatření pro žáka bude součástí formuláře Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami od školského poradenského zařízení. Asistent pedagoga jako podpůrné opatření pro žáka bude normativně financován, tzn., bude na něj nárok ze zákona. Z hlediska přiznaných podpůrných opatření u dětí, žáků a studentů bude jejich financování nárokové, ve stejné výši v rámci celé republiky. Formou rozvojových programů bude finančně řešen asistent pedagoga pro žáky dnes ze sociálně znevýhodněného prostředí.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.