Martin Šimáček: Bezprecedentní kampaň Blesku proti inkluzi rozvrací školství

pátek 18. března 2016 ·

Deník Blesk spustil před několika týdny KAMPAŇ proti inkluzivnímu vzdělávání. Začal tím, že po celý týden vykresloval čtenářům inkluzivní vzdělávání prostřednictvím klišé, mýtů i lží čtenářům jako zhoubu českého školství.


Příkré soudy redaktorů a šéfredaktora prokládal „expertizami“ zkušených psychologů a učitelů – odborníků, kteří se zaklínali tím, jak inkluze poškodí obyčejné, nadané a nakonec i „hendikepované“ žáky, zničí učitele a zlikviduje funkční speciální školství. V podstatě nic z toho, co se v Blesku o inkluzi psalo, není pravda (a nebudu se v tomto formátu detailně rozepisovat proč – odkážu na své starší blogy či komentáře). A kromě toho – ve formátu krátké glosy (tak vypadají články Blesku) ani nejde inkluzi ve školství alespoň trochu seriózně popsat.

Následně, po bulvární masáži nejméně čtvrt milionu lidí (prodaný denní náklad Blesku), se Blesk svých čtenářů zeptal, co si o inkluzi myslí. A nepřekvapivě se dozvěděl, že 9 z 10 lidí z dvoutisícového vzorku se domnívá, že společné vzdělávání dětí bez a se znevýhodněním uškodí.

A pak – konečně – vyhlásil oficiální kampaň „Stop škodlivé inkluzi“.

Nyní pokračuje osobními útoky na ty, kteří v Česku inkluzi pomáhají vysvětlovat a zavádět. (pro úplnost dodávám, že jsem také mezi těmi, které Blesk na svých stránkách diskredituje)

Kromě plného využití bulvárních metod Blesk překračuje další, velmi významný, a v demokracii se svobodnými a nezávislými médii eticky nepodkročitelný milník – vede kampaň. A to neznámo proč a v čím zájmu. Respektive o tom lze pouze podloženě spekulovat.

Kampaň je totální etické selhání Blesku

Ať tak či onak, je to eticky nepřípustné. Bez ohledu na to, že Blesk je bulvár, stále se jedná o zpravodajský deník, který by měl poskytovat vyvážené a objektivní informace, a názory členů redakce či dalších pisatelů vyjadřovat v komentářích a rozhovorech. Nyní nejenže kontaminuje zpravodajství názorem, ale dokonce se aktivně pouští do jeho kampaňovitého rozšiřování. V důsledku je to prašť jako uhoď – Blesk už to stejně několik týdnů dělá. Ale jako by to nestačilo a kampaní chtěl říci: obvyklé stranící zpravodajství nestačí a nyní musíme čtenáře šikovat na aktivní odpor.

Mimochodem – ani Blesk svůj etický kodex nezveřejňuje, pouze ho na svém webu vágně opisuje. Doslova se tu však píše: „Etické chování je při novinářské práci na prvním místě“ a „zaměstnanci řídící se etickým kodexem dbají na udržení důvěryhodnosti a novinářské cti“. V tomto případě – počínaje šéfredaktorem – jednoduše nedbají.

A přechodem na kampaň je dosaženo toho, co vyhovuje aktivním odpůrcům inkluzivního vzdělávání, jako je například Miloš Zeman, nebo Asociace speciálních pedagogů (jejíž zástupci jsou v Blesku často citováni), nebo náměstek ministryně školství Stanislav Štech. Rozdělené tábory PRO a PROTI inkluzi proti sobě ještě více poštvat, vyostřit pozice, aby nikdo nezůstal stát s otevřenými otázkami uprostřed čekající na skutečně rozumné odpovědi, které mu pomohou se ve věci zorientovat. A to je peklo především pro učitele a rodiče.

O co komu jde?

Každému jde o něco jiného, ale v této kampani jsou si blízcí.

Například Zemanovi nejde především o inkluzi, on prostě potřebuje lidi rozdělovat a štvát je (na náměstí) proti sobě, ať už jde o vzdělávání hendikepovaných či jinak znevýhodněných dětí nebo uprchlíky ze Sýrie. Ve vyhrocené situaci sbírá hlasy vystrašených a staví se do role jejich ochránce, přestože to byl předtím znovu on, kdo je strašil, až vystrašil.

O něco jiného jde (nejen) Asociaci speciálních pedagogů. Vedení asociace dlouhodobě straší své členy (a nejen je) tím, že prosazením inkluze na ně nezbyde ve školství místo. V rozporu s více než desetiletou praxí na desítkách či stovkách škol vytváří dojem, že inkluze nefunguje a fungovat nemůže, a jejím prosazováním se jen zatěžují již tak přetížení a podfinancování učitelé. Na problémy žáka ve škole se dívá ne jako na špatné změření možností žáka a následné nevhodné metody jeho vzdělávání, aby dosáhl svého vzdělávacího maxima, ale prostě jako na selhání žáka. Proto v asociaci připravili a prosazují nový vzdělávací program pro žáky „selhávající ve vzdělávacím programu“ a na základě těchto odborně měřitelných selhání je plánují odkládat do druhořadého vzdělávacího programu. Usilují o zachování státu quo ve financování školství, které v současné době přináší škole dva i vícekrát více prostředků na žáka, pokud je vzděláván mimo vzdělávací program pro základní vzdělávání, tedy i podle stále ještě platné tzv. přílohy pro děti s lehkým mentálním postižením (nejčastěji v tzv. základních školách praktických; v tomto bodě je nutné si znovu a znovu opakovat, že ZŠ praktické ≠ ZŠ speciální pro děti s IQ nižším než 50, čili se středním a těžkým mentálním postižením, o jejichž pozici v systému snad nikdo nepochybuje a jsou nezbytnou součástí vzdělávací soustavy i v budoucnu a v souladu s novelou školského zákona).

Asociace přímo a Zeman nepřímo říkají, že hodnota vzdělání je ve známkách na vysvědčení, v tom, kolik toho žákovi nacpeme do hlavy. Opomíjejí to, co školské soustavy, které v měření kompetencí žáků podle PISA pravidelně uspívají vice než česká, mnohem více zdůrazňují, a sice: schopnost zjišťovat, třídit a kriticky hodnotit informace, aktivně se zapojovat do společenského a politického dění, ale také respektovat ve stále rozmanitějším světě odlišnosti a učit se jich nebát, ale využívat je ve prospěch kolektivu i sebe sama. Škola má stále více vedle vzdělávací funkce také funkci výchovnou, a to se prokazuje více a více tváří v tvář šikaně na školách, ztrátě autority učitelů, rozpadu elementární tolerance mezi dětmi v tupé orientaci na osobní prospěch.

Nejen v rodinách, ale stejným dílem ve školách, se utváří základní hodnoty dětí pro život. Jak dnes vypadají žákovské kolektivy, tak bude vypadat česká společnost za 20 let. A co ve škole a jak děti dělají dnes, budou dělat za 20 let ve svém profesním a osobním životě.

Hlavní brzdy rozvoje školství jsou uvnitř ministerstva

Zvláštní roli v celé věci hraje náměstek ministryně Štech. Je odpůrce inkluze, což osvědčil například vloni při projednávání novely školského zákona ve sněmovním školském výboru. Tvrdě a bezohledně útočil na kohokoliv, kdo ji vysvětloval či snad dokonce podporoval. Dnes je pravou rukou ministryně, která přirozeně novelu školského zákona podporuje, byť ji nepřipravila, ale na klíčová jednání často vysílá (paradoxně) právě Štecha, nebo náměstkyni Národního ústavu pro vzdělávání Janu Zapletalovou. Ta z jiných pozic na ministerstvu pomáhala před lety tehdejšímu řediteli klíčového odboru MŠMT (a dnes předsedovi Asociace speciálních pedagogů) Jiřímu Pilařovi budovat systém separovaného vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením, který si Česko udržuje v podstatě jediné z celé Evropy.

Sama ministryně Valachová přitom trvá na pozici, že zákon je platný a snaží se jej obhajovat a vysvětlovat. Dodává, že vícenáklady, které přinese, musí být uhrazeny ministerstvem financí. Jakkoliv je to těžko průchodné, je to zcela logické, zejména pokud si znovu uvědomíme, jak je české školství extrémně podfinancováno ve srovnání nejen s evropským průměrem, ale také například OECD.

A v tom je potřeba Valachovou podpořit, protože české školství je nadále neufinancovatelné, má-li se rozvíjet, lákat do škol elitní učitele a pomoci těm současným, aby zvládali stále větší nároky kladené na vzdělávání, které vůbec primárně nespočívají v zavedení inkluze, ale mnohem víc v celkové změně metod vyučování a cílů vzdělávání, jak je popsáno výše. A že tisícovky učitelů nečekaly na pokyny ministerstva a samy se začaly (často s oporou v neziskových organizacích, odbornících z Česka i zahraničí) připravovat nejen na inkluzi, je pod mediální prezentací novely školského zákona, inkluzivního vzdělávání a dalších témat, zcela ukryto.

A nejde jen o peníze. Jde i o samotnou přípravu na start novely zákona. Učitelská i ostatní veřejnost by tu potřebovala uklidnění, že ministerstvo a ostatní patra ve vzdělávací soustavě vědí, co s tím. A toho se jim nedostává, avšak nikoliv pouze či zejména vinou ministerstva jako takového, ale právě některých velmi konkrétních osob. Například zmiňovaná Jana Zapletalová měla v minulosti za úkol připravovat z evropských prostředků klíčový katalog podpůrných opatření, který měl být pro učitele a psychology hlavní pomůckou při práci s dětmi, které potřebují nějakou individuální podporu.

Pro ministerstvo nakonec katalog ve velmi vysoké kvalitě zpracovaly společnost Člověk v tísni a Univerzita Palackého v Olomouci společně s Asociací pracovníků Speciálně pedagogických center a Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání, ale Zapletalová si místo hladkého uvedení katalogu do praxe vymyslela nesmyslný model katalogů dvou – jednoho pro učitele, a druhého „jejího“ pro psychology v poradnách. Blokuje tak vydání životně důležitého dokumentu, podle kterého je také možné s vysokou přesností nacenit nový systém financování školství, do kterého je nejen nutné přisypat určité prostředky ze státního rozpočtu, ale také jej učinit spravedlivějším, než je dnes.

V šoku hledím na neutuchající rozvratnou aktivitu Asociace speciálních pedagogů (kterou jednou reprezentuje Pilař, jindy někdo jiný), kteří místo toho, aby poté, co novelu před více než rokem podpořilo 180 ze 186 poslanců (!), senátoři a nakonec i prezident (?), napomohli její implementaci, ji zpochybňují a dezinterpretují. Odborníci, jak sami sebe s oblibou titulují, by měli být první, kdo pomohou pedagogickou veřejnost, a v případě členů asociace velmi důležitou, se na změny zodpovědně připravit.

Proč to Blesk dělá?

Jak moc znají novelu školského zákona v Blesku? Vědí, co nové či inovované paragrafy skutečně mění? Viděli novináři Blesku někdy katalog podpůrných opatření, četli ho? Vědí aspoň toto málo, pokud neznají souvislosti celých 25 let vývoje vzdělávací soustavy v Česku, která se doklopýtala k významnému milníku v podobě individuální podpory žákovi, který je potřebuje, že si troufají přes všechny etické zásady rozpoutat kampaň „proti škodlivé inkluzi“?

Na tyto otázky jsou odpovědi nedostupné, stejně jako na otázku ještě znepokojivější: Je možné, že kampaň Blesku nevznikla jen v hlavách jeho redaktorů, ale také v jiných, které do redakce nepatří?

Destruktivním odporem proti inkluzivnímu vzdělávání či novele školského zákona (což není totéž, ale dosti se prolíná) prohrávají všichni – děti, rodiče, učitelé – a tím celá společnost.

Převzato s laskavým souhlasem autora z jeho blogu na Aktuálně.cz.

35 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
18. března 2016 v 10:38  

To je děs.

Anonymní řekl(a)...
18. března 2016 v 10:41  

Tak jsem si přečetla, že všichni, kdo jsou proti inkluzi, jsou Zemanovci a škůdci, ale ptám se vás, pane Šimáčku - ta fakta o neziskovkách a jejich financování, to, že ve správní radě EDUinu zasedá pan Marek Herman, lobbista Penty - to je taky lež? Protože o to tu jde.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
18. března 2016 v 10:56  

Školství rozvracejí agresívní, ideologičtí inkluzisté, nikoliv Blesk, o němž bych si nikdy dříve nemyslel, že s ním budu sympatizovat.

Josef Soukal řekl(a)...
18. března 2016 v 10:58  

Ano, je to děs. Připomíná to psaní konzervativců, když se rozjížděl tzv. obrodný proces v r. 1968. Doufám, že nedojde na normalizaci.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
18. března 2016 v 11:02  

To už dávno došlo. Většina ředitelů se bojí a drží ústa. Jinak by se museli zákonitě ozvat proti nesmyslům, kterýma je bombardují zřizovatelé a všechny úrovně nad nimi až po ministerstvo. Jsou to loutky které bezmocně přihlížejí (čest výjimkám).

Jiri Janecek řekl(a)...
18. března 2016 v 11:52  

Ja bych i tu zopakoval sve namitky k clanku:
1. Kampan Blesku trva tydny. Proc prisla reakce MS den po zverejneni clanku, ktery kritizuje personalni propletenec MSMT a nekterych neziskovych organizaci ci obcanskych sdruzeni?
2. Proc by si Blesk nemohl zvysovat ctenost jednostrannym postojem k nejake aktualne probihajici zmene? Vzdyt tim vlastne zvysuje angazovanost te ne zrovna aktivni casti spolecnosti... Oc je horsi "sirit myty a stereotypy" o inkluzi nez treba publikovat uniky z zivych policejnich spisu (LN ci Mlada Fronta) ci duverne informace "z okruhu tajnych sluzeb" (Respekt)?

---
Proc se v clanku o Blesku resi nejaky Stech a Zeman?
Proc se v clanku MS nijak nevyjadri k tem nejaktualnejsim difamacim, treba na adresu jeho zeny?

(odpoved experta na otazky pod carou - asi protoze se na skolach neuci kriticky myslet a psat eseje... Uz aby ty neschopne ceske ucitele nahradili mileniani.)

Datel řekl(a)...
18. března 2016 v 12:07  

O co jde M. Šimáčkovi? Jen a pouze o peníze, které získají ze školství.Děti jsou až na posledním místě.

Unknown řekl(a)...
18. března 2016 v 13:21  

Šimáček, Šimáček, Šimáček. Argumentace "sluníčkáře", který vůbec nezná podstatu.

Jana Karvaiová řekl(a)...
18. března 2016 v 14:34  

Mysleli si soudruzi, že jak blbé ovce lidé vše zkousnou. A najedou :PŘEKVÁPKO. Oni začali drze myslet, ty lidičky. To, že před Bleskem probíhala totální masáž pro inkluzi ze strany Eduinu, lidových novin, Respektu a dalších, bylo v pohodě. Teď se toho ujal Blesk, a už se hledá, že je něco špatně. Že jako bulvár a tak. To, co píše pan Šimáček, je větší bulvár,než Blesk. Je to snůška demagogických blábolů. Lze je velmi snadno vyvrátit. A dokonce si myslím, že již dávno (třeba zde na ČŠ ) vyvráceny byly. A velmi seriozně.
Mohl by nám zde pán Šimáček vysvětlit, co mělo znamenat :Strategie pro sociální začleňování, která vznikala v jeho režii. Kde se doslova hovoří o : znemožnění vzdělávání v praktických školách, zrušení vzdělávacího programu pro LMP, zrušení praktických škol? To je usurpace moci, nic víc, nic míň. JE MI ZLE, že takoví lidé ještě mají tu drzost vyplodit něco takového, jako dnes zplodil on. Jenže, lidé jako on a další (už jsem tu myšlenku zde psala před pár dny) ,mají ,na rozdíl ode mne, moc. A jsou si toho setsakra vědomi. Fuj.

tyrjir řekl(a)...
18. března 2016 v 14:37  

Kampaň je totální etické selhání Blesku?
Není. Blesk přispívá vyváženosti zpravodajství a upozorňuje na systémově významné věcí, které MŠMT nevzalo řádně v úvahu.

O co komu jde?
Rozumným lidem jde o kvalitní vzdělávání ve veřejných školách v Česku.
Neoliberálně orientovaným vzdělávacím ezoteristům a mnohým rozpočto a granto žroutům jde o devastaci veřejného školství ve prospěch školství soukromého.

Hlavní brzdy rozvoje školství jsou uvnitř ministerstva?
Ano, těmi brzdami jsou ti, kteří podporují a angažují neoliberálně orientované vzdělávací ezoteristy a mnohé rozpočto a granto žrouty.

Proč to Blesk dělá?
Záleží mu na osudu kvalitního vzdělávání ve veřejných školách v Česku.

Toť můj stručný názor.:))) J.Týř

Tajný Učitel řekl(a)...
18. března 2016 v 14:53  

Můj milááááášek Blesk. Rád si počtu o inkluzi a podívám se přitom na pěkné obrázky českých celebrit v plavkách.

Unknown řekl(a)...
18. března 2016 v 15:26  

Pane Týři,
a navíc jsou redaktorky Blesku velmi dobře připraveny vést odbornou diskusi o všech aspektech "společného vzdělávání". Po rozhovoru s nimi jsem usoudila, že se na tu inkluzi připravovaly lépe než pracovníci MŠMT.

Q. E. D. řekl(a)...
18. března 2016 v 15:35  

Potrefený houser Šimáček hlasitě kejká. Pro mě znamení, že Blesk skutečně vytáhl na světlo to, co vytaženo být nemělo.

Nicka Pytlik řekl(a)...
18. března 2016 v 16:33  

Bulvární média se mají zabývat skandálními kauzami. Nebo kauzálními skandály? Teď nevím.
V případě bezbřehé inkluze se tak evidentně děje. Je to skandál, totiž.
Bulvární média tak nahrazují ta 'seriozní'. A naopak...

Unknown řekl(a)...
18. března 2016 v 18:12  

Pane Šimáčku, bojujete s otevřeným hledím. To si cením. Co vám, demaskovanému Bleskem, taky zbývá, že? Jsem přesvědčen, že v případě zrušení vzdělávacího programu pro žáky s lehkou mentální retardací, a tedy i základních škol praktických bojujete za zlou věc. Až tenhle boj prohrajete a pravda a láska zvítězí nad vaší lží a nenávistí, jděte se živit něčím, co nebude nikomu škodit. Mnoho zdaru.

Eva Adamová řekl(a)...
18. března 2016 v 18:27  

Ale samozřejmě, že Blesk si občas ledacos překroutí, není však více alarmující, že lže, manipuluje a překrucuje samo MŠMT? Vždyť jejich početní hrátky s SVP žáky na běžných školách je k zblití.

Anonymní řekl(a)...
18. března 2016 v 19:23  

Zajímalo by mě, jaký v tom má zájem Penta. Marek Herman, člen správní rady "neziskovky" EDUin,je hlavní lobbista skupiny Penta. Dříve - ještě před novelou Loterijního zákona, která zestátnila povinné odvody na "dobročinné projekty" (nazývané "dobro"), bych to chápala. Tehdy hazardní firmy musely někam dávat peníze z "dobra". A podobných "prádelen" byly mraky. Ale nyní je mi to dost divné. Že by šlo o nějaké dotace velkého rozsahu, kterých se chce Penta zmocnit? Tihle pánové neřeší pětikoruny ani tisíce. A dokonce i miliony jsou pro ně malé peníze, kvůli kterým se nenamáhají ráno vstát z postele.

Unknown řekl(a)...
18. března 2016 v 19:33  

Vypadá to na totální etické selhání Aktuálně.cz.
Takže soudruzi, kdo nejde s námi jde proti nám a podrývá naše (ne)demokraticko (ne)edukační (z)řízení. Aneb my s tím Bleskem zatočíme.

Simona CARCY řekl(a)...
18. března 2016 v 20:51  

Pan Laurencik (Simacek) se zlobi na Blesk a cesky Berlusconi Babis se zlobi na jina nez vlastni media kvuli Capimu hnizdu. Dvakrat spatne skryvane vazby. At zije Blesk!

Tajný Učitel řekl(a)...
18. března 2016 v 22:02  

Pomoc pronásleduje mne inkluze. Každou noc mám tu samou noční můru, že nám do sborovny někdo nasadil učitele s elempé. Pak přijdu do školy, zapnu písí a tam zas inkluze, načež přijde kolegyně (ta s elempé) ze musím předělat ešvépé. Přijdu domů, žena na mne vybafne od plotny s inkluzí, já si crvnknu, vemu lexaurin na ócédé a rohypnol na emárj, jdu spat a zas ta noční můra. To snad už byli lepší ti uprchlíci.

Unknown řekl(a)...
18. března 2016 v 22:57  

Ta pronásleduje mnoho lidí a některé nejen jako noční můra.

tyrjir řekl(a)...
19. března 2016 v 3:52  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
turistao 982 řekl(a)...
19. března 2016 v 12:43  

... rozvrací školství...

Rozvrátit lze něco, co funguje nebo alespoň donedávna fungovalo. Je to případ našeho školství?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
19. března 2016 v 13:00  

Ano, je. Donedávna fungovalo a je rozvraceno systematicky posledních 10 let.

tyrjir řekl(a)...
19. března 2016 v 15:33  

Různých uprchlíků a potřeb pomáhat lidem v zahraničí bude myslím v budoucnu čím dál víc. Nejen proto, že tzv. Západ měl, má a bude mít v zahraničí své zájmy a tudíž i zodpovědnost. Například i z klimatických důvodů.*

Neoliberálně a multikulturalisticky pojatý "výplach mozků", jehož jsme myslím i v českém školství svědky, to nevyřeší.

Je škoda, že se to s kvalitou vzdělávání ve veřejných školách i s tou inkluzí v Česku tak matlapatlá**. Zdá se, že možná až příliš ztrácíme rozum, který budeme ještě hodně potřebovat. Například i k tomu, abychom pomáhali, ale nebyli k tomu zvenčí nuceni za pro nás nespravedlivých podmínek.

Zdá se mi, že MŠMT má v některých systémově důležitých věcech tzv. "Rozum v tísni"


J.Týř

Viz např.

* Sucho a rostoucí teploty ohrožují 36 milionů lidí v Africe hladomorem
http://blisty.cz/art/81580.html

**
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/aktuality-cst-linkovani-skolnich-sesitu.html

Jana Karvaiová řekl(a)...
19. března 2016 v 17:16  

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/04775279/quotinstitut-pro-socialni-inkluzi-z-uquot/

Pavel Doležel řekl(a)...
20. března 2016 v 14:24  

"Následně, po bulvární masáži nejméně čtvrt milionu lidí (prodaný denní náklad Blesku), se Blesk svých čtenářů zeptal, co si o inkluzi myslí. A nepřekvapivě se dozvěděl, že 9 z 10 lidí z dvoutisícového vzorku se domnívá, že společné vzdělávání dětí bez a se znevýhodněním uškodí."

Podobnou anketu dělali na iDnes a tam to bylo 85% z více, než 7000 lidí. Docela by mne zajímalo, jak dospěli soudruzi z COSIV k těm svým číslům v nedávno zveřejněné "pseudostudii" jakéhosi Mgr. Klusáčka. A také by mne zajímalo, kdo tyto průzkumy platí. Pokud by mi takovouto práci odevzdali studenti, tak jim to hodím na hlavu.

tyrjir řekl(a)...
20. března 2016 v 16:43  

Základní téze, že je možné a potřebné upřednostněním inkluzívní složky tzv. SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH DĚTÍ VE VNITŘNĚ DIFRERENCOVATELNÉ A K TOMU ÚČELU I VYBAVENÉ, TJ.ORGANIZAČNĚ, PERSONÁLNĚ, MATERIÁLNĚ I FINANČNĚ ZAJIŠTĚNÉ VEŘEJNÉ ŠKOLE (SV) před zajištěním potřebných prostředků a podmínek pro SV je NESMYSL vedoucí ke zhoršení kvality vzdělávání ve veřejných školách a k posilování soukromých škol. Tuto myslím nesmyslnou hypotézi (neověřenou a odbornými argumenty nepodloženou domněnku), bohužel, dodnes obhajuje paní ministryně a, bohužel, i pan předseda vlády, který ji například v rozhovoru pro Blesk v podstatě hájil. Bez valného ohledu na to, že věci z první věty v tomto odstavci (podmínky a prostředky pro SV) nejsou splněny ani se zárukou zajištěny.

Argument, že výše popsaný nesmysl (tj. tzv. inkluzi bez předchozího řádného zajištění celého SV) je možné a potřebné realizovat proto, že je údajně ve veřejných školách potřebné zdůraznit tzv. "výchovnou" složku na úkor složky vzdělávací, je argument pro neoliberálně pojatou privatizaci veřejného školství: Veřejné školy by se, ad absurdum dotaženo, staly jakýmisi sociálně zaopatřovacími ústavy pro chudé a kvalitní vzdělávání by bylo poskytováno jen ve školách soukromých. Z tohoto hlediska lze myslím konstatovat, že tím, kdo české veřejné školství neeticky rozvrací je pan Šimáček a jemu podobní přesto, že MŠMT a NÚV jim jdou v mnohém na ruku, i když jim to jde tzv. "Jak psovi pastva". A tím, kdo české veřejné školství obhajuje je Blesk. A taky, že "Kdo ve věci tzv. Inkluze nečte Blesk, ví možná kulový...":))))

J.Týř

Viz odkazy výše a viz také například

Tajná organizace v českém školství a tzv. Koordinátor šrumce
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/kdo-ma-ucit-na-ceskych-skolach.html#comment-7598267978327881826

EduOutníci, "provozní privatizace školství", školský maglajs a NÚV
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/prectete-si-kancelar-pro-uvadeni-veci.html#comment-5786073767465214752

Neoliberální přihrbenost školské politiky MŠMT a vlády ČR
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/aktuality-cst-linkovani-skolnich-sesitu.html#comment-1014695139232257146

Unknown řekl(a)...
20. března 2016 v 17:06  

Školství rozvrací ČSSD, kdysi zrušením odvětvového řízení, v současnosti inkluzí.

tyrjir řekl(a)...
20. března 2016 v 18:51  

Školství rozvracejí chamtivci a hlupáci z různých stran a pod různými záminkami.

Vynechám-li, jen pro zjednodušení, rány, které školství dostalo před rokem 1990, je myslím nutno říci, že například

- Už počátkem 90 let nastala liberalizace, která mnohé dobré přinesla i vzala a to i pod různými ideologickými a ekonomickými záminkami. Ta liberalizace se postupně zvětšovala, až se stala téměř bezbřehou (těžko zvladatelnou). Školy přitom byly podfinancované, podivně řízené a dobří učitelé odcházeli z veřejných škol jinam. Znechucení učitelů myslím poprvé významně vyvrcholilo v roce 1997, když přišly tzv. Klausovy úsporné balíčky. V té době se postupně uskutečňovala privatizace středních škol a do škol přicházely čím dál víc tzv. dotované projekty (vzpomeňte např. na Phare). V roce 1998 přišla do vlády ČSSD a v MŠMT už byla usazená skupina, která se tzv. orientovala v EU projektech a těšila se na vstup do EU a na to, že v tzv. strukturálních fondech budou mnohem větší EU dotace...

-V roce 2000 vznikly kraje a nastal tzv. sešup resortní zodpovědnosti směrem dolů. Kraje dostaly na starost SŠ, obce dostaly na starost ZŠ. Byla zrušena do té doby fungující Pedagogická centra. Vzniklo mnoho soukromých SŠ. DVPP se rozmělnilo a chaos se zvětšil. Kraje si z nouze zřídily vlastní Vzdělávací centra. Nastala první vlna "Optimalizace sitě veřejných SŠ" atd. atd.

- V roce 2004 jsme vstoupili do EU a teď teprve začalo to pravé EU dotačně projektové administrativně i odborně náročné "čongo-mongo". Za ministryně Buzkové dostali učitelé poprvé významněji přidáno na platech i na práci v rámci těch dotovaných projektů. V počátečním vzdělávání byla zplozena kurikulární revoluce v systému RVP/ŠVP. Když jsem se ptal, co je to zač, bylo mi řečeno, že učitelé mají dostat 12. platovou třídu a aby to prošlo, je potřeba ukázat i samostatný charakter jejich práce. Pro celoživotní (další) vzdělávání vznikly v rámci systémového projektu KONCEPT projekty Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK), se kterou pracovaly ve spolupráci se SŠ projekty UNIV, POSPOLU atd. atd.

- V roce 2010 už byl v počátečním vzdělávání na ZŠ a SŠ takový zmatek, že s tím bylo potřeba něco udělat. Pokusil se o to ministr Dobeš, který se i za cenu nějakých "přehmatů" snažil situaci zpřehlednit (vznikl např. NÚV) a přidat peníze do školství. Skončil dobrovolně v roce 2013, protože ty peníze nedostal... V té době už se silně projevovala na politických stranách celkem nezávislá síť lidí, kteří tzv. "umějí čerpat dotace" (což není žádná legrace!) a se kterou politikové mnoho nenadělají, protože ji "bytostně" potřebují.

- Pokusil se o to ministr Chládek, který na jaře 2014 odhalil na MŠMT cca 3 000 tzv.externích smluv, kterými si lidé na MŠMT zřejmě někdy i "uvolňovali ruce", aby mohli... Byl to myslím člověk dost statečný, když to v MŠMT vydržel až do června 2015, kdy ho "vystřídala" současná paní ministryně...:))) A dnes k tomu RVP/ŠVP kompetenčnímu maglajsu přibyl ještě pseudo společněvzdělávací maglajs inkluzivní a "kariérořádní" ...

Správní, odborné i klientelistické síťě, které tahahají za školské nitky jsou, pokud vím, velmi propletené a zasahují do různých koutů vod vzdělávacího zálivu Česka. Včetně do těch, kde v kalných vodách dlí různé chobotničky, škeble, měkkýši, měňavky, nezmaři, máčkové, šimáčkové atd. Správce těch sítí, nejvyšší správní orgán pro vzdělávání zvaný MŠMT a jeho paní ministryně to zkrátka nemají vůbec snadné - viz výše:)))

J.Týř

Unknown řekl(a)...
21. března 2016 v 7:07  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
21. března 2016 v 7:08  

Ono je úplně jedno zda je to nyní ČSSD, zítra pak TOP09, ODS. Ony ty strany se přestávají lišit. Jsou tak odlišeny pouze barvou - oranžová, modrá,..

tyrjir řekl(a)...
21. března 2016 v 15:28  

Evropští soudci: Česko bylo potrestáno vlastně za to, že se snažilo vzdělávat Romy

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České republice konstatující diskriminaci romských dětí v českých speciálních školách byl přijat samotnými evropskými soudci s velkými rozpaky.

http://www.pravo.cz/

tyrjir řekl(a)...
23. března 2016 v 13:12  

České školství bylo myslím během posledních 12 let docela dost poškozeno nepořádkem v čerpání EU dotací (viz i komentář 21. března 2016 7:07) a MŠMT si s tím, zdá se, stále neví rady:

Experti jsou na odchodu

Právě Zaorálek byl náměstkem, který fondy řídil ještě pod Marcelem Chládkem. Pak jej opustil, přičemž ho vystřídala Petra Bartáková. Po jejím odchodu na mateřskou byl pověřeným náměstkem Radek Rinn, jehož loni nahradil bohemista Velčovský, již čtvrtý šéf fondů za sociálnědemokratické vlády, v nějž Kateřina Valachová (ČSSD) vkládá svou důvěru.
„Fondová sekce a její náměstek dělá maximum pro to, aby běželo dočerpání a nové výzvy se nezpožďovaly. Je jich řada a v obrovských alokacích – takže je patrné, že se tady jen tak nekoukáme z okna,“ uvedla Valachová v interview LN. Její resort nyní spravuje hned tři operační programy (dobíhající OP VK a OPV a VpI) a zároveň také aktuální OP VVV.

Práce je dost, ovšem z ministerstva se vytrácejí experti, kteří mají zkušenosti z minulých let. Loni odešla ředitelka nového operačního programu Jitka Baťková; zpět se nevrátila exnáměstkyně Bartáková. „Nevnímám pozitivní atmosféru v sekci, ani prostor pro svůj profesní rozvoj, takže jsem se rozhodl k 15. březnu odejít,“ řekl LN ředitel Rinn. Na odchodu jsou už i další sekční a odboroví ředitelé: například Jan Kuchařík či Jakub Peterka.

Do úřadu naopak přibyl Velčovského zástupce Adam Georgiev, básník, jenž ovšem dle bulvárního webu Expres.cz předtím nikde nepracoval a dvanáctkrát se neúspěšně ucházel o místo v České televizi. Údajně byl diskriminován. Resort si za výběrem stojí; Georgiev loni na podzim prošel výběrovým řízením, ač je otázkou, v čem může kolegům radit.

Některé dotační výzvy pro vysoké školy či vědce se již nyní zpožďují (i když na vině je také monitorovací systém ministerstva pro místní rozvoj) či jsou zmatečné. Zkušených odborníků tak bude jistě zapotřebí, aby se unijní peníze rozumně využily a nevracely. Neřkuli nevyhodily.


Zdroj:
http://ceskapozice.lidovky.cz/podivne-projekty-a-malo-expertu-skolske-fondy-cekaji-trable-plg-/tema.aspx?c=A160321_163723_pozice-tema_houd

Z celkem cca 24 systémových projektů jich v OP VK tuším osm nebo devět realizoval NÚV. Na MŠMT, zdá se, nezůstal v posledních třech čtyřech létech z personálního hlediska v čerpání dotací tzv. kámen na kameni. V NÚV sice před rokem odešel (byl odejit?) ředitel, ale na jeho místo myslím postoupili ti, kteří byli za ten stav zodpovědni. Nový ředitel NÚV není dosud jmenován a práce NÚV je, jaká je. V NÚV se tedy mnoho nezměnilo. Uvidíme, co s tím vším paní ministryně udělá a pak myslím bude jasnější, kam to vše vede.

Myslím, že účelnost s efektivnost čerpání dotací u systémových programů OP VK a OP VVV by měla být důkladně prověřena, aby se předešlo dalším problémům v českém školství.

Viz např.

http://www.ceskaskola.cz/2016/02/msmt-zasady-karierniho-radu.html

V evropsky dotovaných projektech nejde o jednotky, desítky nebo stovky miliónů. Tady jde o miliardy, jejichž neúčelné a neefektivní využití může přinést (a domnívám se že i přináší) českému hrubě podfinancovanému a podivně koncipovanému školství nedozírné škody.


J. Týř

Viz např.

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/prectete-si-podivne-projekty-malo.html

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/martin-simacek-bezprecedentni-kampan.html#comment-4905579665309942490

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/prectete-si-jde-skutecne-o-inkluzi.html#comment-8182543970070593347

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/prectete-si-kdo-nepomaha-valachove.html#comment-5624149707620020476

Viz též
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/aktuality-cst-linkovani-skolnich-sesitu.html#comment-1014695139232257146

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/prectete-si-k-cemu-jsou-skoly.html http://www.ceskaskola.cz/2016/03/kdo-ma-ucit-na-ceskych-skolach.html http://www.ceskaskola.cz/2016/03/stanislav-stech-inkluze-zadny-blaznivy.html

tyrjir řekl(a)...
23. března 2016 v 13:46  

Národní ústav pro vzdělávání a Pedagogika v Česku
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/ministryne-valachova-pro-blesk-chci.html#comment-5981921854357373428

Pedagogický výzkum v Tísni
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/ministryne-valachova-pro-blesk-chci.html#comment-6443428365983678975

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.