Kdo má učit na českých školách?

středa 9. března 2016 ·

Institut pro politiku a společnost pořádal v úterý 8. března 2016 druhou debatu z cyklu Vzdělávání, tentokrát na téma Kdo má učit na českých školách? Kromě Dáši Divišové, nezávislé konzultantky a členky pracovní skupiny Vzdělávání, která působí v Institutu pro politiku a společnost, přijali pozvání také Pavel Kysilka, bývalý výkonný guvernér ČNB a generální ředitel ČS a Pavlína Žáková, ekonomická poradkyně zastoupení Evropské komise v ČR. Debatu moderoval Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin a rovněž nezávislý konzultant Institutu.


Pavel Kysilka začal debatu velmi pesimisticky – Česká republika nedrží s ostatními zeměmi (nejenom Evropské unie) krok ve vzdělávání a školství. Ačkoli podle studií (OECD, IDEA atp.) je Česko v lehkém nadprůměru, co do výsledků žáků, které jsou chápány jako jeden z nástrojů, jak měřit kvalitu učitelů a stav školství a vzdělávání, od 90. let je zde patrná klesající tendence.

Řešením jsou peníze. Pedagogům by mělo být přidáno podle bývalého výkonného guvernéra ČNB a generálního ředitele ČS 50 až 100 % současných platů. Čeští učitelé jsou totiž ve srovnání s ostatními vysokoškoláky jen na 52 – 59 % výše platů. Tento poměr by měl být zvýšen až na 80 %. Učit budoucí generaci totiž musí ti nejlepší (na tom se shodli všichni řečníci i publikum), což ale znamená, že za to musí být náležitě odměněni. Nedostatečné financování souvisí s nízkou mírou spokojenosti s výkonem učitelského povolání a vírou ve vlastní práci.

To otevřelo také otázku a následnou kritiku připravovaného zákona o pedagogických pracovnících. Požadavek pedagogického vzdělání byl opět kritizován napříč panelisty i publikem. Učit by měli ti, kteří jsou nejlepší v oboru, kteří mají chuť a motivaci učit, čímž by se zvyšovala odbornost žáků/studentů (i přes to, že připravovaný zákon povoluje přednášet bez pedagogického vzdělávání do výše, úvazku).

Kromě platové politiky by ke zvýšení prestiže mohlo vést také širší využívání mentoringu, další vzdělávání učitelů skrze konzultace či návštěvy jiných škol. Diskutována byla také otázka pravidelného monitoringu výsledků žáků. Divišová vyzdvihla zapojení strategií Průmyslu 4.0 do vzdělávání, které od základu změní jak systém vzdělávání, tak i následné uplatnění a systém trhu práce.

Musí být vůle a chuť s tím něco dělat a především, nesmí chybět trpělivost. Výsledky zvýšení platů budou totiž vidět až za 15, 20 let. Inspirací pro ČR se v tomto ohledu může stát Finsko či Polsko.

Zdroj: PolitikaSpolecnost.cz

39 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...
9. března 2016 v 14:07  

"Požadavek pedagogického vzdělání byl opět kritizován napříč panelisty i publikem. Učit by měli ti, kteří jsou nejlepší v oboru, kteří mají chuť a motivaci učit, (...)"
Co to znamená být "nejlepší v oboru"? Jak to lze spolehlivě zjistit?

Být nezávislým konzultantem zřejmě znamená především mluvit k čemukoli bez nutnosti cokoli logicky a odborně zdůvodňovat a bez jakékoli zodpovědnosti. Kdybych měl čas na hlouposti, neprodleně bych se jmenoval nezávislým konzultantem Institutu všeobecných mezioborových studií všeho. Pro začátek.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
9. března 2016 v 14:20  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymni z 21:30 řekl(a)...
9. března 2016 v 14:24  

"Učit by měli ti, kteří jsou nejlepší v oboru, kteří mají chuť a motivaci učit" - Ve všech tady těch pindech je vidět, že se vůbec nemluví o základních školách a jestli ano, je to důkaz naprostého mimoňství.

Už vidím pana profesora z matfyzu jak učí naše osmáky. Jenom je otázka, kolik profesorů naše univerzity a vědecké ústavy mohou dodat jako učitele matematiky.

Kdo bude učit ve zbývajících 10 000 třídách, na to panelisté asi odpověď nemají...

Já třeba nejlepší ve fyzice 100% nejsem. Kdybych byl, asi bych byl někde v laboratoři NASA nebo v CERNu (nebo bych měl hostující roli v TBBT).

Možná mě teď za specialistu vymění. Jdu si koupit "Anglicky snadno a rychle pro učitele fyziky", ať se v NASA domluvím.

Unknown řekl(a)...
9. března 2016 v 14:33  

Pan Kysilka včera na diskusi v podstatě řekl, že učitelům je třeba přidat až 100%. Výsledky se projeví za roky, v horizontu 15-20 let, a proto je potřeba radikální zvýšení platů udělat CO NEJDŘÍVE, není čas, teče nám do bot. Období postupného příchodu jiné krve do učitelství je třeba ohlídat státem. Do profese přitáhne spravedlivá odměna postupně jiný vzorek společnosti. Noví učitelé (dnešní mileniáni) budou potřebovat a požadovat prostor, uvolnění opratí, destandardizaci a možná i přehodnocení konceptu RVP-ŠVP. Novinkou pro mě bylo, že myšlenka uvolňování kvalifikačních předpokladů má možná rostoucí podporu. Zákon o pedagogických pracovnících začíná být vnímán jako kontraproduktivní krunýř. Zkusil jsem si odpovědět na ústřední otázku diskuse „Kdo má učit na českých školách?“. Úvahy mi sklouzávaly do těch vyjetých standardizačních kategorií: měl by znát, umět, být schopen… Včerejší diskuse mi nabídla ještě jeden pohled na tuto otázku: Zaplaťme nadstandardně učitelům, mějme trpělivost, a oni se v profesi prosadí ti lidé, kteří děti a školy posunou dál. Napadlo mě, co když už je z těchto důvodů myšlenka učitelských standardů, kariérních řádů překonaná, zdržující a kontraproduktivní. Co když je i OP VVV nastaven chybně, protože pro bývalé potřeby? Měl jsem z diskuse dojem, že tu sílí jiné nastupující paradigma, z jehož pohledu je úsilí paní Valachové pomoci učitelům sice chválihodné, ale včerejší. Co když těch 10% k platu, které ministerstvo vymůže, zablokuje změnu? Co když přivýdělky učitelů v projektech OP VVV zablokují potřebnou změnu? Co kdybychom dobře zaplatili učitele, každému dali spravedlivý roční rozpočet na vlastní rozvoj, liberalizovali DVPP a přestali učitele zdržovat od výuky účastí v projektech?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
9. března 2016 v 14:50  

"Zaplaťme nadstandardně učitelům, mějme trpělivost, a oni se v profesi prosadí ti lidé, kteří děti a školy posunou dál."

Vítejte pane Veleto. A Vás výše uvedená věta nikdy nenapadla? Vy nečtete českou školu 5 - 10 - 15 - 20 :-) let?

Kolik je Vám? 21?

To jste se mohl zeptat a panelisté také. Mizerné peníze nevyřešíte tisícem reforem, jak se tu někteří domnívají...

Ale to "my tady" víme dávno. Jenomže jsme jenom ti učitelé a ty samozřejmě nikdo neposlouchá.

Unknown řekl(a)...
9. března 2016 v 15:18  

Proč píšete "samozřejmě neposlouchá"? Vždyť to není samozřejmost, že vás nerespektují. Že učitelé v Česku mají malý politický vliv, je sice pravda, ale nemuselo by to tak být. Je možné, že za vámi učiteli stojí mnohem více vlivných lidí z různých sektorů, než se zdá. V reálu se ale prosazují jiné investice, než do lidí v pomáhajících profesích. Učitelé jsou sice asi nespokojeni, ale navenek spíše jednají jako stabilizovaná opora. Člověk, když vidí, kolik berou učitelé, sestřičky, sociální pracovníci, by čekal, že to bude v těchto profesích vřít. Toto se ale neděje, je to asi nějaká rezignace, nebo co. A mladí, kteří teď a zítra budou volit svoje kariéry, míří jinam. Pomáhající profese mají myslím zanedbaný lobbing.

Eva Adamová řekl(a)...
9. března 2016 v 15:31  

"...co do výsledků žáků, které jsou chápány jako jeden z nástrojů, jak měřit kvalitu učitelů a stav školství a vzdělávání, od 90. let je zde patrná klesající tendence." řekl prý pan Kysilka

Bylo by fajn, kdyby panelisté argumentovali pravdivými údaji v souvislostech. Ano, je pravda že zejména v matematice se v 90. letech výsledky žáků v mezinárodních srovnáních zhoršily. Nicméně se to dá snadno zdůvodnit tím, že z výborné matematiky jsme klesli na průměrnou, protože se přecházelo z osmileté ZŠ na devítiletou a matematické učivo se posunulo o rok do vyššího ročníku. Počínaje rokem 2000 jsou výsledky v matematice stabilizované, ba co víc, v posledních testech došlo k mírnému zlepšení. A o jiných srovnáních než je mezinárodní testování, která by takto dlouhodobě probíhala, nevím.

A na blbou otázku: Kdo má učit v našich školách?, blbá odpověď: Učit by měli přeci autobusáci, lékaři by měli šoférovat autobusy a učitelé by měli léčit.

Unknown řekl(a)...
9. března 2016 v 16:12  

Pravda, ta otázka "Kdo má učit na českých školách" vypadá divně, ale přesto dává smysl. Pokud dojde k uvolnění krunýře, pak je možné, že třeba týden bude učit matematiku risk manažer z komerčky, vedle ve třídě se bude občas místo dějepisáře objevovat pracovník místního muzea nebo archeolog - táta jednoho žáka, pár hodin těláku vezme místní trenér fotbalového klubu, výuku obrábění vezme na měsíc předák z místní fabriky, lékař převezme část výuky v biologii. Je možné, že se v učitelství prosadí částečné, sdílené, kombinované úvazky. Je také možné, že třeba polovina výuky nebude probíhat ve škole. Co my víme, kam se to vyvine? Je možné tyto vize prohlásit za naivní a zironizovat je v komentáři. Ale my přece naprosto nevíme, co se systémem udělají mileniáni, až se dostanou ke kormidlu. Různé úvahy o odškolnění vzdělávání dosud přicházely hlavně z akademické sféry, ale v posledních letech, se mi zdá, přicházejí i z míst, která mají skutečný vliv na hospodářství. Je tedy možné, že vzdělávání se rozpustí v životě společnosti, a pomůže mu to.

Jana Karvaiová řekl(a)...
9. března 2016 v 16:18  

T\ jo,Veleta, to jako že ti nemileniáni (nebo kdo že to) nechtějí prostor, svobodu a odstranění opratí? A kde jste to vzal,čéče? Já už mám leccos za sebou a jestli mě něco štve, je to právě svázanost miliony předpisů, kontroly papírů atd.

A že mají učit odborníci? Cha, tak dnes místo speciálních pedagogů budou učit diletanti - pardon, omlouvám se běžným učitelům, myšleno s neznalostí speciální pedagogiky. Takže to směřuje kam? Něco jak, pojato add absurdum, dělal jsem pokladní v supermárketu, můžu učit počty na prvním stupni? Nebo - od dětství píšu básničky, jsem češtinář. Nakonec to skončí tak, že bude učit každý, kdo umí psát na tabuli. Nejsem proti tomu, aby se zcela zreorganizovalo vzdělávání pedagogů.To by bylo potřeba jako soli. Kdo to nařídí? Ha?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
9. března 2016 v 16:29  

"Pokud dojde k uvolnění krunýře, pak je možné, že třeba týden bude učit matematiku risk manažer z komerčky"

Tak kolik je Vám? 21 to nebude. 14?

Budu si Vás pane Veleto muset progůglovat. To se hned tak nečte. Nejste Vy nějaký sociolog, novinář, dramaturg?

Co vím jistě, tak praktikující učitel matematiky nebudete.

LEDA ještě - nepsal jste to o vysokých školách?

tyrjir řekl(a)...
9. března 2016 v 16:47  

Z pohledu aktuálních problému českého veřejného školství je pan Veleta dost mimo, když to, co naznačuje má myslím v očích mnohých dost neblahý neoliberální kontext, který ad absurdum dotaženo říká: Zlikvidujme učitele, do veřejných škol dejme jen nekvalifikované asistenty, aby si lidé zvenčí mohli slíznout veřejné (rozpočtové a dotační) peníze určené na vzdělávání?!?

Richarde, tohle jsi myslím trochu přehnal:)))

J.Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. března 2016 v 16:48  

místo speciálních pedagogů budou učit diletanti

Ano. Diletant = nevzdělaný v oboru, samouk. Není nic hanlivého, ale je to nepatřičné.
Problém spočívá v tom, že je tu zase pokus o další devastaci veřejného školství. Jako že dostat do škol už konečně nějaké ty na slovo vzaté odborníky, aby tam nakonec místo učitelů nalezl kdejaký konzultant a průvodce.
A nebo se tu projevuje pro potřeby čerpání fondíků neblahý nedostatek nových témat.

Jiri Janecek řekl(a)...
9. března 2016 v 17:11  

Ja si myslim, ze chyba je v tech zvastech o zkompetentnovani a z nich vyplyvajici obecne prijimane predstave, ze skola ma deti necemu naucit. At uz to je zemepis Afriky, vyjmenovana slova nebo Pythagorova veta na jedne strane, nebo kriticky myslet, chtit se ucit a respektovat jine na strane druhe...(a z toho plyne nekonecna debata o redefinovani smyslu, o 21. stoleti, o verzich 2.0 a vyssich, milenianech...)

Mozna by meli tradicni pedagogove lehci zivot (a - muj subjektivni nazor - spolecnost mnohem vetsi uzitek), kdyby se ke skole pristupovalo jako k instituci, ktera deti roztridi na ty se zajmem/nadanim (2 castecne zavisle dimeze) pro matematiku, pro cizi jazyky, fyziku, peci o druhe, vareni, obrabeni... Nic vic...

(ono to tak totiz ve skutecnosti funguje, akorat by bylo dobre to zabalit do nejakych obecne prijatelnych slov a nekam napsat a z toho vychazet... A ne z toho vytvareni kompetenci a rozvijeni zpusobilosti)

Ondřej Šteffl řekl(a)...
9. března 2016 v 17:30  

Richard Veleta řekl(a)...
9. března 2016 16:12
Co my víme, kam se to vyvine?
Ano.

Různé úvahy o odškolnění vzdělávání dosud přicházely hlavně z akademické sféry, ale v posledních letech, se mi zdá, přicházejí i z míst, která mají skutečný vliv na hospodářství.
Ano

Je tedy možné, že vzdělávání se rozpustí v životě společnosti,
Ano

a pomůže mu to.
I to je možné.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
9. března 2016 v 17:37  

Jiri Janecek řekl(a)... 9. března 2016 17:11
...kdyby se ke skole pristupovalo jako k instituci, ktera deti roztridi


Bývali doby, kdy lidé chtěli být učiteli hlavně proto, že vychovávali a vzdělávali děti, a měli tudíž vliv na budoucnost národa. To byla mise učitele. To se již zřejmě nenosí, viz debaty zde o tom, jaký podíl lze přičíst škole za současný stav společnosti. Když žádný, tak tedy asi "vliv na budoucnost" není nosnou ideou učitelství.

A teď pan Janeček dokonce navrhuje rezignovat i na vzdělávání.
(ono to tak totiz ve skutecnosti funguje,

Na besedě se mluvilo i o tom, že již existuji roboučitelé, až během pár let přijdou do škol... A roztřídit děti, to umíme i testem, že. Takže to bude roboučitel umět.

tyrjir řekl(a)...
9. března 2016 v 17:47  

Robotizace naloždožlabismu je samozřejmě možná. Robotům nebude aspoň cukat oční koutek... Jde o to, jestli je to to pravé :)))) J.Týř

Pavel PEŠAT řekl(a)...
9. března 2016 v 17:51  

...Pokud dojde k uvolnění krunýře, pak je možné, že třeba týden bude učit matematiku risk manažer z komerčky, vedle ve třídě se bude občas místo dějepisáře objevovat pracovník místního muzea nebo archeolog - táta jednoho žáka, pár hodin těláku vezme místní trenér fotbalového klubu, výuku obrábění vezme na měsíc předák z místní fabriky, lékař převezme část výuky v biologii. Je možné, že se v učitelství prosadí částečné, sdílené, kombinované úvazky. Je také možné, že třeba polovina výuky nebude probíhat ve škole.... Jen prosím, bylo by to možné nejprve vyzkoušet na nějaké ověřovací škole? Myslím, ze pokud by se to dostalo do nějakého volebního programu, tak to tady máme v další novele školského zákona a byl by nejvyšší čas poohlednout se po exilu.

poste.restante řekl(a)...
9. března 2016 v 18:55  

a byl by nejvyšší čas poohlednout se po exilu.

Pane Pešate, rezervujte mi místo v autobuse.

Že se školy mohou otevřít i odborníkům z praxe, o tom není sporu.
Že speciálně odborné školství potřebuje mít v řadách pedagogů i odborníky z praxe, to je snad jasné.
Ale, prosím pěkně, pedagogicky vzdělané odborníky.


Pokud dojde k uvolnění krunýře, pak je možné, že třeba týden bude učit matematiku risk manažer z komerčky, vedle ve třídě se bude občas místo dějepisáře objevovat pracovník místního muzea nebo archeolog - táta jednoho žáka, pár hodin těláku vezme místní trenér fotbalového klubu, výuku obrábění vezme na měsíc předák z místní fabriky, lékař převezme část výuky v biologii.

Popsaná představa je natolik fantasmagorická, že by snad mohlo i průměrně inteligentnímu člověku dojít, že je to pitomost.

Ale kdyby snad někdo neměl dost vlastní soudnosti, pak doporučuji k opakovanému shlédnutí pohádku "Byl jednou jeden král".
Zde totiž král po neúspěšném pokusu upéct lívanec na půl hektaru dospěje ke zmoudření a poznání:
"Odbornou práci mají dělat odborníci."

Jiri Janecek řekl(a)...
9. března 2016 v 18:58  

Mozna se obcas vyjadruji trochu zkratkoviteji, ale myslim, ze pri trose dobre vule by se dalo pochopit, kam mirim.

Na zakladni skole jsme nekde ve fyzice probirali paraleni a seriove zapojovani odporu. Pochopilo nas to pet, prakticke zapojovani cudliku bavilo dalsich pet, nejak se to nabiflovalo dalsich pet, deset to v pripade potreby opsalo, pripadne se blysklo necim jinym, co jim dovolilo projit... Kdyby tu latku vykladal praktik z CEZu nebo mistni radioamater a elektrokutil, byly by ty vysledky - v nejlepsim pripade - obdobne.
Kdybychom se sesli dnes, tak ti z byvalych spoluzaku, kteri v te elektrine nezakotvili, maji dneska poneti o tom, co je proud nebo napeti, stejne, jako kdyz jim bylo tech 12 let. A nikomu to nechybi.
Pricemz v te elektrine (nebo jine fyzice) zakotvili prave jen nekteri z tech z tech prvnich 10, ktere na tom neco bavilo. (a podobne to je s kazdou kapitolou tehdy z osnov, dnes s kazdou odrazkou v RVP...)

Takze asi tolik k tomu trideni.
----
Spis nez "rezignace na vzdelani" bych ten svuj prispevek charakterizoval jako nazorova pozice proti tvrzenim typu "nema smysl ucit deti to, co je nebavi", "u kazdeho je mozne probudit zajem o danou vec" apod...

A jeste poznamka - pokud date dejme tomu 15-letym detem tridici test z fyziky (at uz jsou ji nepolibeni a nebo nenasilne a zajimave provedeni), vyskytlo by se asi rada konfliktu mezi predstavami deti a vysledky testu. Ty pripadne tri roky tapani, neuspechu ci nezajmu, umozni podstatne hlubsi sladeni zajmu a ocekavani zaka s realitou...Unknown řekl(a)...
9. března 2016 v 19:01  

V odborném školství je prostupování školy a hospodářství "moderním" trendem, staronové modely vyzkoušel celkem dobrý projekt POSPOLU, za který je potřeba pochválit Národní ústav pro vzdělávání. Je to sice trochu drahé vracení se k věcem, o které jsme přišli v devadesátých letech, ale dobře nám tak. V odborných školách již vyučují specialisté z praxe. Na ZŠ a na gymplech by se to vyzkoušet mělo.
Co se týče roboučitelů - nezabývejme se tím, pan Kysilka to na debatě myslel jinak. Živého učitele nic nenahradí a s postupnou digitalizací jich nebude ubývat. Budou mít asi různá označení a budou na různých místech, ve škole i mimo ni.
Je také jisté, že se budeme s učiteli setkávat, aniž bychom věděli, že jsou to učitelé. Byla totiž založena tajná organizace, která vysílá do terénu tajné učitele dobra a těží z faktu, že se nejvíce učíme, když nevíme, že se učíme.
K tomu, aby učitelství bylo perfektní kariérou a prací snů, chybí jediné: dobré finanční ocenění.
Ještě bych dodal, že v oboru vzdělávání dospělých si na kvalifikaci už nehrajeme. Lektorem může být kdokoliv, jen velmi zřídka chce někdo vidět papír. Mladá generace tuto věc uchopila celkem vtipně - podívejte se na www.naucmese.cz .

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
9. března 2016 v 19:17  

Pánové, teď bude vhodná doba k cestám autobusem nebo letecky na jih. Tam prázdné, zpět s imigranty. :-)

tyrjir řekl(a)...
9. března 2016 v 19:30  

...Byla totiž založena tajná organizace, která vysílá do terénu tajné učitele dobra a těží z faktu, že se nejvíce učíme, když nevíme, že se učíme... To jsou mi novinky - jako kdybychom to nevěděli :))))) J.Týř

Unknown řekl(a)...
9. března 2016 v 19:33  

Sím, tady jsem si teď všiml v naší diskusi názoru, že pedagogické dovednosti mají zejména učitelé. Má zkušenost je ale širší. Umění vysvětlit, popsat, instruovat, strukturovat informace, vizualizovat, pochválit, motivovat, dát zpětnou vazbu, prodiskutovat, vyhodnotit, ocenit atd. – tedy toto umění má nevídané množství lidí ze všech koutů národního hospodářství. Je to totiž čím dál tím běžnější součást práce mnoha profesí. Navíc, mnoho lidí si trénuje pedagogické dovednosti, když se doma učí se svými dětmi. Nemysleme si, že odborníci z praxe jsou pedagogická polena. Já bych se je nebál pustit do škol. Potřebovali by ale samozřejmě podporu, no oni by si o ni řekli.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
9. března 2016 v 19:52  

Nemysleme si, že odborníci z praxe jsou pedagogická polena. Já bych se je nebál pustit do škol. Potřebovali by ale samozřejmě podporu, no oni by si o ni řekli.

Polena nejsou, podporu by potřebovali a když si řeknou, tak ji dostanou. Jasně, učitelům nasrat, ti nemají nárok na nic, ale ODBORNÍKŮM podporu, to musíme.

Jak budete ty odborníky platit? KDE je vezmete? Kolik odborníků budete mít na matematiku ZŠ, když nemají ponětí, co se už probralo a co ne, nemají ponětí, koho mají před sebou (sžití chce nějaký čas), ale bude to kauf jako prase. Víte vůbec co to píšete?

Ježíši kriste, kde se všichni berete a proč zrovna rozesírat školství. Nemůžete rozrýpa třeba doly, stanice technické kontroly nebo zemědělská družstva?

Josef Soukal řekl(a)...
9. března 2016 v 20:00  

Nevím, jestli existuje resort, kde se jako výrazná cesta ke zvýšení efektivity uplatňují týdenní stáže externistů, kteří převezmou zodpovědnost standardních zaměstnanců. Zřejmě si v pondělí po cestě do práce stačí nastudovat všechny potřebné předpisy, dokumenty, seznámit se se skladbou spolupracovníků či klientů, odbornými specifiky, chodem firmy, úřadu či instituce... Kdo jsou ti nadlidé?

tyrjir řekl(a)...
9. března 2016 v 20:13  

Hm, a jak by to chtěl pan Veleta, eduíni a ti z té tajné organizace udělat, když učitelé mají ty malé platy a když v MŠMT a jím řízených organizacích jsou lidé, kterým dělá problém poctivě odpovědět i na jednoduché otázky rodičů, učitelů, zřizovatelů škol atd?

Docela mě teď zajímá, zda pan náměstek Štech odpoví na dvě jednoduché otázky a také zda zveřejní své berlínské vystoupení - viz

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/stanislav-stech-inkluze-zadny-blaznivy.html

J.Týř

Unknown řekl(a)...
9. března 2016 v 20:33  

Prosím, neberte to, jako že budou na jedné straně my učitelé a na druhé straně odborníci z praxe. Bude to jedna barevná skupina učitelů, část úvazku budeme ve škole a část v provozu. Budou mezi námi někteří, kteří budou ve škole většinu času, někteří z nás zas budeme většinu času v provozu. Zeměpisář bude třeba půl roku na cestách, pak si střihne jedno pololetí ve škole. Občas budeme učit ve dvou (tandem), některé hodiny odučí žáci, některé rodiče.
Neberte mě za slovo, hodně věcí myslím v nadsázce. Mám ale tušení, že příští kormidelníci některé nadsázky překonají.
Pro ty, kteří budou chtít učit více než polovinu úvazku, zůstane povinnost získat pedagogickou kvalifikaci. Nebude však nutné, aby absolvoval pedagogické studium, pokud dovednosti dokáže předvést u zkoušky podle hodnoticího standardu z Národní soustavy kvalifikací. Nebude to brnkačka, zkouška bude rozložena do 15 nenavazujících dnů a bude uchazeče stát asi 25 tisíc.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. března 2016 v 20:37  

...nemají ponětí, koho mají před sebou...
...resort, kde se jako výrazná cesta ke zvýšení efektivity uplatňují týdenní stáže externistů, kteří převezmou zodpovědnost...


To jsou dva supervýznamné postřehy. Vlastně není co dodat. Důvtipný se dovtípí.
Snad jen k tomu prvnímu, že to platí obosměrně. Tedy i ze strany žáků.
Odborníky z praxe ano, ale s trochou nadsázky asi tak nějak jako výchovný koncert.

poste.restante řekl(a)...
9. března 2016 v 20:56  

Nemysleme si, že odborníci z praxe jsou pedagogická polena. Já bych se je nebál pustit do škol. Potřebovali by ale samozřejmě podporu, no oni by si o ni řekli.

Představa, že se svým platem budu poskytovat pomoc a podporu "odborníkovi z praxe", který má násobně vyšší plat, je typickým způsobem jak vyřešit "problém".

Schopnost vysvětlovat je fajn, ale samo o sobě to ještě z nikoho pedagoga nedělá. Což takhle už jednou zmiňované studium pedagogiky, psychologie, atd.? Myslí si někdo snad, že znalost vývojových poruch, metod práce s hendikepovanými, atd. lze nahradit nějakým víkendovým kurzem, nebo přátelskou radou kolegy učitele o přestávce?

Trvám na tom, že je dobré, aby do škol vstupovali lidé z oblastí mimo školství, ale po absolvování příslušného profesního studia. (O jehož kvalitě bychom také mohli a měli diskutovat.)

Kromě toho.
Veškeré "knížecí rady" "odborníků na vzdělávání" jak zabránit negativním jevům ve školách mají jeden společný jmenovatel a tím je systematická a dlouhodobá práce vyučujícího s třídním kolektivem i s jednotlivci.
Opravdu si neumím představit, jak toho lze dosáhnout, když například fyziku bude každých 14 dní učit někdo jiný.

A mimochodem.
Já jsem odborníkem z praxe. V mém profesním životopise zatím pořád práce mimo školství trvala déle, nežli ta ve školství.
A právě proto souhlasím s názory kolegů Soukala a Anonymního z 21:30.
Být učitel, to chce trochu víc, než "trénovat pedagogické dovednosti, když se doma učí se svými dětmi."

poste.restante řekl(a)...
9. března 2016 v 21:06  

Nebude však nutné, aby absolvoval pedagogické studium, pokud dovednosti dokáže předvést u zkoušky podle hodnoticího standardu z Národní soustavy kvalifikací. Nebude to brnkačka, zkouška bude rozložena do 15 nenavazujících dnů a bude uchazeče stát asi 25 tisíc.

Takže až do téhle úrovně rozpracováno?
Tak to smekám.
Mám jen otázečku.
Nač potom tvrdnout 4 - 5 let na fakultě a platit mnohonásobně víc?
Těch 25 tisíc jsou náklady na dva, tři měsíce studia.
Neberte to za ty peníze.

Skoro se nabízí další otázka.
To chce někdo úplně rozložit systém pedagogického vzdělávání v tomto státě?
Co bude další?
Zkouška podle hodnoticího standardu z Národní soustavy kvalifikací na profesi pediatr nebo neurochirurg?

Unknown řekl(a)...
9. března 2016 v 21:25  

Asi jen výjimky půjdou k této zkoušce rovnou, tj. jen po samostudiu a praxi, většina uchazečů o učitelskou kvalifikaci bude muset některé oblasti dostudovat na prezenčních kurzech nebo jejich částech. Jde o tzv. uznávání výsledků předchozího učení, které je zakotveno jako nové občanské právo v zákoně 179/2006 Sb. Vláda se zavázala, že Národní soustavu kvalifikací bude využívat ve situacích, kde jsou nějaké kvalifikační nároky. Proto se pravděpodobně bude tvořit i hodnoticí standard pro učitele, podle kterého se pak budou přezkušovat zájemci o práci učitele, kteří zvládli nároky profese mimo formální studium, tedy v praxi, samostudiem a prostřednictvím kurzů.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. března 2016 v 21:31  

systematická a dlouhodobá práce vyučujícího s třídním kolektivem i s jednotlivci

No právě! Jak třeba špiškový čtrnáctidenní externista rozpozná, kampak nám dítko spěje. Jestli spíš mezi inventář vědeckého ústavu, a nebo spíš poblíž šibenice. A co třeba duch školy? Kdo jej spoluvytváří? Míhající se, každou chvíli jiný expert?
Mně třeba velmi vyhovovalo, když jsem na průmyslovce věděl, že se s žáky prvního ročníku budu vídat až k maturitě. Letos mi byli žáci komplet ve skupině prohozeni měsíc před koncem prvního pololetí. To je pak smysluplná prácička, panečku!

Unknown řekl(a)...
9. března 2016 v 21:42  

My starší si na to budeme asi zvykat hůř. Mladší budoucí kolegové učitelé to dávat budou (ostatně jejich ročník teď nastupuje do ZŠ) a budoucí žáci ty staré jistoty vyžadovat nebudou. Rodiče se s tím smíří, pokud to nebude přinášet bezpečnostní rizika. Školy budou bzučící úly, kde budete potkávat furt nové lidi, nějaký kolega třeba na rok odejde do fabriky, pak se zase potkáte. Třídní kolektivy pravděpodobně zaniknou, skupiny se budou prolínat, i věkově. Takový je svět venku už dnes, škola se tomu přizpůsobí. Přinese to i nové pracovní pozice - jednou z nich bude Koordinátor šrumce.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
9. března 2016 v 21:54  

Já jsem se mýlil (stane se to nejvýše jednou za 10 let). Tipoval jsem mluvení/psaní z cesty pana Velety jako důsledek nízkého věku.


Možná to není nízkým věkem, ale vysokou hladinou. Kolik jste toho pane Veleto vypil? Stačí zaokrouhleno na litry...

Nééééébo - chcete vyhrát titul komik roku. To bych ještě taky věřil.

Josef Soukal řekl(a)...
9. března 2016 v 21:55  

Koordinátor šrumce? No, to jste mohl napsat hned, že tady jen tak šprýmujeme. Skoro jako ti experti.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. března 2016 v 22:14  

Koordinátor šrumce by mohl být školníkovic pes. Zavrčí, a děti budu v lati.

tyrjir řekl(a)...
10. března 2016 v 3:26  

KOORDINÁTOR ŠRUMCE a Národní soustava kvalifikací (NSK)

Jsou to užitečné a prospěšné věci ty uznávací procesy podle NSK, pokud ovšem zapadají do ústavního a právního rámce školského a sociálního systému v ČR podle představ většiny občanů. Jde o to, jestli rodiče, učitelé, ředitelé a zřizovatelé škol a všichni další občané vědí, jaký ten rámec je a jaké jsou jeho možnosti ...

http://www.narodnikvalifikace.cz/

Praktická realizace NSK je myslím průšvih a to z více hledisek

Zmíním se zde o jednom z nich z pohledu středních škol a jejich učitelů:

- Střední školy byly ze strany MŠMT donuceny pracovat podle neohrabaného systému RVP/ŠVP, který tvořivé učitele svazuje a znesnadňuje jim práci.

- Naproti tomu rovněž z vůle MŠMT NSK umožňuje relativně snadno získat kvalifikaci podle tzv. standardů, které jsou v podstatě jakýmisi velmi přehlednými, striktními a minimalistickými, osnovami (taxativním seznamem kritérií a podmínek pro vykonání závěrečné zkoušky) umožňujícími i velmi efektivní samostudium a formální i neformální výuku. Každý zájemce o vykonání kvalifikační zkoušky má podle zákona možnost nechat se přezkoušet každým, kdo má tzv. autorizaci k uspořádání závěrečné zkoušky (viz r. Veleta 9. března 2016 21:25). Po jejím absolvování získá člověk osvědčení, které má váhu např. výučního listu.

Z pohledu systémem RVP/ŠV svázaných, mizerně organizovaných a hrubě podfinancovaných SŠ je NSK a zákony o uznávání otevřením možnosti vstupu dalších vzdělavatelů (např. nevládních organizací) na trh vzdělávání nezávisle na síti veřejných škol v Česku. Tito další vzdělavatelé si přitom často najímají za nevelký a zpravidla sociálně neošetřený plat i učitele z veřejných škol (DPP nebo méně často DPČ). Tím vlastně NSK a uznávací procesy oslabují síť veřejných škol a profesně i sociálně poškozují jejich učitele...

Pan Veleta výše popsaný stav v zpracovaný v NSK pro SŠ futurologicky rozvádí i směrem k uznávání VŠ kvalifikací včetně kvalifikace učitelské. Nemluví bez znalosti věci. Mluví o VĚCECH, NA KTERÝCH SE UŽ LÉTA PRACOVALO V BALÍKU TZV. SYSTÉMOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ DOTOVANÝCH Z EU.

V případě zabedněnosti učitelů, ředitelů a zřizovatelů škol, MŠMT a ČESKÉHO STÁTU vůči možným důsledkům výše popsaného stavu může být osud sítě veřejných škol případně i dost smutný. Vzdělávání je i byznys a vzdělávací byznys si chce sáhnout na veřejné peníze i na peníze od vzdělávaných lidí.

KOORDINÁTOR ŠRUMCE - to je myslím už dnes dost výstižný název pro mnohé dnešní pracovníky v resortu MŠMT. Neuvědomí-li si učitelé, ředitelé a zřizovatelé škol a zodpovědní pracovníci MŠMT NYNÍ v jaké objektivní situaci se s nástupem těch tzv. uznávacích kvalifikačních procesů jdoucích mimo veřejné školy vlastně české veřejné školy ocitly, bude možná ten kvalifikační šrumec ještě mnohem větší než ten současný inkluzivní šrumec...

J.Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. března 2016 v 6:24  

Tak koordinátorem srumce jsem byla již několikrát.Dekuji nechci již.Never more.

mirek vaněk řekl(a)...
10. března 2016 v 7:37  

Diskuze je o ničem, pokud diskutující nezmíní, o jakém typu školy mluví. Odborník v mateřské školce bude stejně platný jako primář mezi dlaždiči.Zato odborníkna na VŠ zas není moc potřeba, protože tam by to tak mělo fungovat už dnes.Pokud se budeme bavit o výběrových gymnáziích s vysoce motivovanými studenty, tam teorie p. Štefla a Velety mohou docela dobře fungovat. Ale na ZŠ a učilištích a školách s nenadanými žáky je opravdu odborník jen zpestření typu výchovný koncert. Může motivovat, ale nemůže nahradit kvalitní vzdělávací strategii a učitele, který žáka zná a přizpůsobuje mu cestu k poznání.
Vzdělávací strategie musí začít v Mateřské škole a pokračovat po celou dobu studia. Ne že každá škola si dělá něco svého, bez ohledu na žáka.
Pokud budou mít ve školství hlavní slovo lidé, kteří žáka vidí jen v televizi a mají dojem, že všichni žáci jsou jako jejich Pepíček, kterému zlí učitelé ubližují tím, že mu nedovolí střílet potvory na mobilu v hodině, nebude to nikdy za nic stát.
Vzdělavatelé mimo školství jsou dnes opravdu mimo. Učitelé už na ně kašlou, protože zjistili, že jejich teorie v praxi nefungují.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.