Ondřej Neumajer: Licence Creative Commons pro podporu otevřeného vzdělávání

pondělí 14. září 2015 ·

Článek popisuje autorskou licenci Creative Commons využívanou při tvorbě výukových materiálů, u nichž má být umožněno volné sdílení. Je na nich založeno i otevřené vzdělávání.


Mezi brzdy otevřenějšího vzdělávání a šíření příkladů dobré pedagogické praxe v podobě různorodých učebních materiálů patří omezení dané autorskými právy. Již třináct let si ale mohou všichni autoři vybrat pro svá díla některou z veřejných licencí Creative Commons, které umožňují uživatelům těchto děl jejich další volné použití.

Soubor licencí Creative Commons je pro oblast vzdělávání skvělým nástrojem, jak umožnit dalším zájemcům využívat autorská díla mnohem volněji a vhodněji, nežli jsme na to běžně zvyklí. Tím, že sám autor rozhoduje, za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno, posilují licence Creative Commons pozici autora.

Co je to Creative Commons

Zjednodušeně řečeno, Creative Commons je balíček veřejných licencí, ze kterých si autor vybírá, která práva na užívání díla nabídne veřejnosti a která práva si naopak zachová. Autorem může být například učitel, který vytvořil zajímavou přípravu na vyučovací hodinu nebo nějaký digitální učební materiál. Pokud by daný materiál zveřejnil bez dalších specifikací, má se za to, že jej vzhledem k autorskému zákonu nemohou další učitelé bez domluvy s autorem dále šířit, natož do něj zasahovat například tím, že nějakou jeho část poupraví k obrazu svému a použijí ve výuce. A přitom právě takové použití a další sdílení může mít pro šíření vzdělávacích inovací a příkladů dobré praxe velký význam.

Podle zvolené licence s daným materiálem mohou další učitelé zacházet. Mohou ho nejen dále šířit třeba tím, že jej vystaví na školní web či vlastní blog, ale například do něj mohou i zasahovat a v některých případech třeba i komerčně využívat.

Licence Creative Commons nejsou obcházením autorského práva, naopak, využívají pouze efektivně jeho nástroje. Původem pochází ze severoamerického prostředí, ale dnes jsou plně v souladu s českým Autorským zákonem. O Creative Commons se stará stejnojmenná nezisková organizace působící v USA od roku 2001. Členem pracovní skupiny Creative Commons Česká republika je Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Národní technická knihovna a Iuridicum Remedium, o. s. Oficiální stránky veřejných licencí Creative Commons pro Českou republiku jsou dostupné na adrese http://www.creativecommons.cz/, mezinárodní pak na https://creativecommons.org/.

Základní vlastnosti díla

Balíček licencí Creative Commons, dnes již ve čtvrté verzi, je tvořen jednotlivými licencemi, které jsou kombinací čtyř základních pravidel pro užívání díla:
  •  CC-BY Uveďte autora: Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze při uvedení autora. Povinnost uvést autora a původ díla je součástí všech verzí licencí Creative Commons.
  •  CC-NC Nevyužívejte dílo komerčně: Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze pro nevýdělečné účely.
  •  CC-ND Nezasahujte do díla: Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat pouze dílo v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená.
  •  CC-SA Zachovejte licenci: Umožňuje ostatním rozšiřovat odvozená díla pouze za podmínek zachování stejné licence.

Licence Creative Commons

Výše uvedené čtyři licenční prvky svými kombinacemi tvoří šest prakticky použitelných variant licencí Creative Commons:

 Uveďte původ – CC BY
Tato licence BY opravňuje ostatní k šíření, upravování, vylepšování a vytváření dalších děl na základě tohoto díla, a to i komerčně, pod podmínkou, že uvedou autora původního díla. Tato licence je nejvíce benevolentní a je doporučená pro maximální sdílení a využívání licencovaných materiálů.

 Uveďte původ-Zachovejte licenci – CC BY-SA
Licence BY-SA umožňuje ostatním upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla, a to i pro komerční účely, za předpokladu, že uvedou autora původního díla a nově vzniklá díla budou zveřejněna pod stejnou licencí. Tato licence je například využívána známou encyklopedií Wikipedie pro veškeré texty. Odvozená díla, která je využívají nad rámec běžné citace, tak musí být licencována také pod touto licencí CC BY-SA.

 Uveďte původ-Nezpracovávejte – CC BY-ND
Licence BY-ND opravňuje ke komerčnímu i nekomerčnímu šíření díla, pokud je dílo šířeno v nezměněné, neupravené podobě a jako celek, a zároveň je uveden jeho autor a původ díla.

 Uveďte původ-Neužívejte komerčně – CC BY-NC
Licence BY-NC umožňuje ostatním nekomerčně šířit, upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla využitím takto licencovaného díla, a přestože tato nově vzniklá díla musí být také nekomerční a musí u nich být uveden původní autor, nemusí být zveřejněny za stejných podmínek - a dokonce ani pod některou z licencí Creative Commons.

 Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci – CC BY-NC-SA
Licence BY-NC-SA umožňuje ostatním nekomerčně šířit, upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla, pod podmínkou, že uvedou autora původního díla a tato nově vzniklá díla budou zveřejněna pod stejnou licencí.

 Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte – CC BY-NC-ND
Licence BY-NC-ND je ze všech šesti hlavních CC licencí nejpřísnější - nejvíce omezující. Umožňuje ostatním pouze stahovat vaše díla a sdílet je s ostatními za podmínky, že vás uvedenou jako autora, nesmějí však dílo nijak upravovat, ani ho užívat komerčně.

Z přehledu licencí je zřejmé, že u všech licencí je vždy nutné uvádět původního autora (vlastnost BY), což je i pravidlo, které by měli učitelé svým žákům vštěpovat, vyžadovat jej a kontrolovat.
K možnostem komerčního využití – jak je uváděno u některých licencí – v prostředí českého školství je vhodné doplnit, že pokud učitel například vytvoří nějaký digitální učební materiál (tzv. DUM) a získá za tuto činnost finanční odměnu z nějakého projektu financovaného z operačních programů EU, tak se nejedná o komerční charakter. Komerční charakter se týká užití díla nikoli způsobu financování jeho vytvoření. Naopak, takto vzniklý DUM by měl být šířen pod některou z výše uvedených licencí Creative Commons, ideálně pod některou z licencí otevřeného obsahu (BY a BY-SA), blíže viz dále.

Počet děl licencovaných pod některou licencí Creative Commons dosáhl v roce 2014 celosvětově neuvěřitelných 882 milionů. Například Metodický portál RVP.CZ začal Creative Commons pro DUMy využívat již v roce 2009, kdy byla dokončena lokalizace souboru veřejných licencí Creative Commons do českého jazyka. Následně byly různé licence Creative Commons použity pro další moduly RVP.CZ, jako například Články, Blogy či AudioVideo.

Interaktivní průvodce volbou licence

Na adrese https://creativecommons.org/choose/?lang=cs je v českém jazyce dostupný jednoduchý interaktivní průvodce, který autorovi díla umožní zvolit dle jeho zájmu vhodnou licenci Creative Commons a zároveň vygenerovat odkaz, který je možné společně s některou z ikonek symbolizujících příslušnou licenci umístit na webovou stránku nebo do nově vzniklého výukového materiálu. Důležité je, že název této licence nebo i ikonka funguje jako hypertextový odkaz na web Creative Commons s plným zněním licenčních podmínek, tedy v angličtině tzv. Legal Code, který mají rádi právníci.

Svobodná licence

Online průvodce autora informuje, zda jím zvolená licence umožňuje označení jeho výtvoru jako díla Svobodné kultury. Anglická značka Approved for Free Cultural Works, se kterou se pojí i speciální ikonka, označuje taková díla, která mohou být nejsnáze použita, sdílena, a remixována ostatními uživateli a vyzdvihuje tím klíčovou vlastnost volně opakovaně použitelných materiálů. V praxi se jedná o ta díla, která spadají pod dvě nejliberálnější licence Creative Commons: Uveďte původ (BY) nebo Uveďte původ-Zachovejte licenci (BY-SA). V oblasti vzdělávání a výzkumu jsou takové materiály označovány jako otevřené výukové zdroje, případně jako otevřené vzdělávací materiály v angličtině se používá zkratka OER pocházející ze slovního spojení Open Educational Resources.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.