Petr Chaluš: Standardizované testy na tříděné děti

čtvrtek 14. května 2015 ·

Další novela školského zákona počítá s větším využitím standardizovaných testů. Ze zahraničí se přitom můžeme poučit, že to není zrovna bezproblémová varianta vzdělávání.

Na aktuální téma pořadu Johna Olivera mě upozornil můj maturující syn. Jak příznačně zveřejněné právě v době dalšího ročníku státních standardizovaných testů v České republice - státních maturit. Standardizované testy v USA podobně jako u nás třídí děti jako odpad, některé jsou označeny jako odpad téměř doslova.

Věnujte osmnáct minut svého času a pochopíte, pobavíte se a vyděsíte se. Veselou opičku, která přesvědčuje děti, aby si užili standardizovaný test jako soutěž o svou budoucnost, nahrazuje u nás politik argumentující zářivým ekonomickým rozvojem, zajištěným směrováním masy dětí do veselé budoucnosti v automobilkách a jiných továrnách.

Rodičů a jejich u maturity neúspěšných dětí se představitelé současných i minulých českých vlád alibisticky ptají: „Proč jste tam vůbec lezli na ten obor s maturitou, když na to nemáte?“. Z videa se dozvíte pod jak ušlechtilými hesly (nejen prezidenta Bushe) se rodí v naší civilizované společnosti dehumanizované postupy ve vzdělávání. Paradoxně místo nárůstu humanistických hodnot a svobod čím dál více přistupujeme k dalším generacím dětí jako k mase, které testováním určujeme další cesty vzdělávání a profese.

Připomíná to českou komedii, kde životní partnery lidem vybíral stroj. Ta komedie vyznívá velmi rozumně a humanisticky (kupodivu na tu dobu), a sice tak, že to prostě není možné. Zcela stejně nemožné je využití standardizovaných testů pro směřování budoucnosti dětí. V jaké době to žijeme, že jsme ochotní přijímat tyto formy třídění lidí, které pro nás a naše děti stát organizuje i v České republice a dokonce se chystá rozšířit je na další úrovně vzdělávání?

Česká novela

V České republice se plánuje s další novelou školského zákona větší využití standardizovaných testů a to pro mnohem masověji a pro mladší děti, než již probíhající problematické třídění maturantů. Čeká nás nová zákonná povinnost standardizovaného testování ve formě elektronického testování dětí během základní školy (organizovaného Českou školní inspekcí). V chystané novele školského zákona je bod stanovující povinnost škol a stanovující povinnost dětí se účastnit testů. Podobně jako u maturit se chystá mnoho paragrafů ke standardizovanému testování s názvem „přijímací zkoušky na střední školy“, který slouží zejména k rozdělení dětí na střední školy s maturitou a bez maturity.

V patnácti věku se rozhodne o tom, které dítě půjde studijní cestou, které bude mít možnost jít později i na vysokou školu a které ne. Děti, které test nezvládnou nebo neabsolvují, budou muset jít na obory bez maturity, tím se jim zavře cesta nejen maturitě a zaměstnáním vyžadujícím maturitu, uzavře se ji i cesta na vysokou školu. Jeden „dokonalý“ test tak vyřadí „nedokonalé“ děti. Lze snadno očekávat vysokou míru stresu pro děti i riziko nespravedlivého odsunutí na vedlejší kolej.

Státní maturita

V současnosti je jedinou formou standardizovaného testování v České republice státní maturita. A ukazuje, jak deformuje přístup škol ke vzdělávání a vztah dětí ke vzdělávání. Vlastně jaké vzdělávání? Jde přece hlavně o to nacvičit se na test. Co ten test měří a proč, to sami žáci (a často ani učitelé) netuší, to je přece věcí expertů (na státních úřadech nebo na výrobcích testů). Sami experti by často tento test možná sami nezvládli; třeba proto, že neznají rozdíl mezi literárními styly byronismus a biedermeier.

Otázky v testech jsou „tupé“, musí takové být, jinak by se nedaly levně a rychle vyhodnocovat. Děti jsou pro stát jen čísla, která někdo hodnotí podle nic nevypovídajících kritérií. Pro tisíce dětí je už dopředu (sociálními inženýry na politické pravici i levici) naplánován neúspěch u maturity nebo jiného standardizovaného testu. Děti jsou zastaveny na cestě k případnému dalšímu vzdělávání, k mnoha možným profesím.

Mám pro tvůrce letošních maturit, jednu zásadní otázku. Jsou naše děti po maturitě „nabité“ znalostmi nebo „nabyté“ znalostmi? Příprava na jakékoli standardizované testy (a na pochopení „tupého“ systému toho testu) vám lépe umožní jím projít. Tato příprava se stává lukrativním byznysem: jen někdo má na to platit si drahé přípravné kurzy. Všechny standardizované testy jen posilují nerovné příležitosti na vzdělání (ačkoli zaváděny jsou s přesně opačnou pozitivní rétorikou).

Můj syn se díky maturitnímu testu naučil, že když „havran usedá na Paladiny prsa“, jsou to prsa Atény a ne Afrodity (jak vtipné od autorů testu a jak perverzní v kontextu, že jde o budoucnost maturujícího mladého člověka). Nejde vymyslet dokonalé ani dobré otázky do masových testů. Dobré otázky jsou vždy spíše ty otevřené (u kterých je standardizace ještě více problematická než u uzavřených) a nejlepšími odpověďmi jsou nové otázky.

Vzdělávání nelze standardizovat, je postaveno na hodnotách, postojích, komplexních situacích, kompetencích, lidském dialogu. Vzdělávání i procesy hodnocení v jeho rámci by měly stát na profesionalitě, profesní etice a hrdosti (kterou učitelům a školám standardizované testy berou) a na důvěře a lidském vztahu k těm, kteří se vzdělávají.

A zejména směřování dětí v jejich vzdělávání a přípravě na profese má vycházet z komplexního poznání, z vnímání rozmanitého talentu, z poradenství v řízení vlastní životní cesty a z dalších mnoha možných nástrojů.

Standardizované testy mohou být možná dobrou výukovou hrou pro rámcové, nezávazné, autonomní a anonymní sebehodnocení, jako okrajový doplněk vzdělávání. Masové standardizované testy sloužící k hodnocení dětí, učitelů a škol nechme cvičeným opicím, které pak mohou (jako v Oliverově videu) případně zklamané organizátory takových testů a na ně napojený byznys obveselit.

Psáno pro Deník Referendum

10 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
14. května 2015 v 9:17  

Pane Chaluši, abyste prošel standardizovaným testováním, neměl byste v textu použít takové perly jako: "Otázky v testech jsou „tupé“, musí takové být, jinak by se nedali levně a rychle vyhodnocovat." Standardizované testy totiž fanaticky vyznávají shodu podmětu a přísudku.....

Simona CARCY řekl(a)...
14. května 2015 v 9:44  

A ještě přípodotek - neměl byste zamlčovat, že vámi adorovaný příspěvek je z kanálu HBO Comedy, protože jinde by nemohl prostor dostat. To u nás jsme jiní frajeři, u nás v seriózních mediích může vystupovat i O. Botlík v roli komika.

BoBr řekl(a)...
14. května 2015 v 10:43  

Tak úplně o komedii se nejedná - Aféra se sledováním žáků během testů PARCC v New Jersey - http://spomocnik.rvp.cz/clanek/19897/

Simona CARCY řekl(a)...
14. května 2015 v 11:51  

Pane Brdičko, souhlasím, že sledování žáků v USA, je pro Ameriku velké téma. Tento článek však neatakuje téma sledování, ale téma jiné. Pokud bychom chtěli zavést téma podobné vámi zmíněnému, pak by jím mohlo být "NESLEDOVÁNÍ" žáků během zkoušek zadavateli, nápadně shodná řešení, totožná chybná řešení, totožné písemné práce z cizích jazyků atd. v České republice. Zatímco v Americe kontrolní mechanizmy možná zbytněly, v české kotlině jsou stále nepostačující.

Jenyk řekl(a)...
14. května 2015 v 20:38  

Já myslím, že problém je, že Petr Chaluš neví, co je standardizovaný test.
Testy nejsou vždy skvělé. Ale vidíme-li problém v tom, že test někomu zabrání jít v 15 na gymnázium, není pak stejně nelidské někomu zablokovat v 19 testem cestu na medicínu?

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. května 2015 v 21:06  

vidíme-li problém v tom, že test někomu zabrání jít v 15 na gymnázium

pak to může zkusit v šestnácti letech.
No jo, spíš v sedmnácti, protože v šesti mu vlastní rodiče zabránili jít do základní školy.

Tajný Učitel řekl(a)...
14. května 2015 v 21:49  

Standardizované testy jsou z hlediska vypovídajícího nefunkční, jelikož zkoušejí pouze pouze specifickou část dovedností/intelektu žáka/studenta. Tato specifická část je dnes, z nějakého perverzního důvodu, považována za dostatečný indikátor k predikci úspěchu uchazeče v dalším akademickém snažení. Ovšem jak statistika ukazuje, není možné na základě standardizovaných testů predikovat úspěch žáka u konce studia a domnívám se, byť nemám důkazy, že totéž platí pro studium na vysoké škole.

Toto však zarputilé přesvědčení některých zdejších diskutéru o benefitech standardních testů, ani za mák nepodlomí. Je to jakoby jste chtěli po součástce, aby začala kriticky přemýšlet o své roli v motoru.

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. května 2015 v 0:11  

Je to jakoby jste chtěli po součástce, aby...

To je ale špatně!

Petr Chaluš řekl(a)...
16. května 2015 v 0:25  

Já děkuji za opravy češtiny, už jsem ji vylepšil, pokud tam vidíte ještě nějakou chybu, prosím dejte mi vědět :-). A ano jsou různé druhy standardizovaných testů a záměry, míra standardizace je zásadní pro míru nebezpečnosti testu, zkoušky. Při jakémkoli typu standardizovaném testování musíme být velmi opatrní. Bezpečné jsou například jakékoli nestátní dobrovolné elektronické standardizované testy zdarma jako nástroje zábavného sebehodnocení se zcela soukromými výsledky, určenými jen pro toho, kdo si test pod anonymní identitou dělá. A standardizace typu např. rámcových standardů etiky chování úředníků MŠMT, ČSI, školy, učitelů mi přijde velmi užitečná. K trendům v novele - v 15 letech na konci ZŠ může nějaký nový dokonalý přijímací test vyřazovat ze všech maturitních oborů všech různých odborných škol, nejde zdaleka jen o Gymnázia. Některé možná "jinak" než "testově" chytré a nadané děti (neproškolené drahými kurzy chudými rodiči) budou zařazeny do nějaké nové dělnické třídy? Nebo, co že to potřebují ty nadnárodní podnikatelé, kteří daní zisky mimo ČR za pracovní síly od našich škol?

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. května 2015 v 17:45  

pokud tam vidíte ještě nějakou chybu, prosím dejte mi vědět

To tedy rozhodně NE!!!
Chcete-li kázat, naučte se kázat správně!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.