Co si myslí o jednotných přijímačkách ředitelé středních škol

středa 24. září 2014 ·

Nabízíme obrazový a zvukový záznam kulatého stolu SKAV a EDUin, který se věnoval záměru ministra školství zavést jednotné přijímací zkoušky na střední školy. V rámci debaty, jíž se účastnili především ředitelky a ředitelé středních škol, padly argumenty podporující jednotné přijímačky i ty, které vysvětlují, proč jejich zavedení spíše zhorší kvalitu vzdělávání. EDUin tyto argumenty shrnuje a předkládá je pro startující debatu o smyslu projektu, která během podzimu velmi pravděpodobně proběhne jak mezi odbornou veřejností, tak v médiích.


Na videozáznam debaty se podívejte ZDE

Zvukový záznam kulatého stolu v délce 120 minut si můžete stáhnout ve formátu mp3 ZDE.

Argumenty diskutujících PRO zavedení jednotných přijímacích zkoušek:

 • Jednotné přijímací zkoušky zvýší motivaci žáků na základních školách pracovat i v devátém ročníku.
 • Je třeba postavit hráz příchodu žáků s mimořádně špatnými známkami na maturitní obory středních škol.
 • Jednotné přijímací zkoušky zvýší kvalitu výuky na základních školách a na učiliště přivedou kvalitnější absolventy.
 • Stát nebude vynakládat peníze na studium lidí, kteří nakonec neodmaturují.
 • Jednotné přijímačky zrovnoprávní z hlediska zájmu žáků a rodičů ty školy, které dnes přijímačky konají a které přijímají bez nich.
 • Jednotné přijímačky omezují pravomoci a kompetenci ředitele přijímat ke studiu žáky, pro něž je jejich škola vhodná.

Argumenty diskutujících PROTI zavedení jednotných přijímacích zkoušek:

 • Jednotné přijímačky nejsou schopné rozeznat, který žák je schopen odmaturovat a který ne. Dokládají to data z šetření společnosti Scio, která dlouhodobě zkoumá v projektu Vektor žáky v 1. a 4. ročníku střední školy.
 • Mezi výsledky v deváté třídě a u přijímacích zkoušek a výsledky u maturity je velmi slabý vztah. O úspěchu na střední škole mnohem více rozhoduje motivace a schopnost učitelů probudit v žácích chuť na sobě pracovat.
 • Střední školy, které přijímají na základě pohovoru, nebudou moci přijmout ke studiu ty žáky, kteří neuspějí v některém z testů, byť jinak vykazují mimořádné předpoklady ke studiu.
 • Zavedení jednotných přijímaček je v jasném rozporu s nedávno přijatou Strategií vzdělávání do roku 2020.
 • Velká část dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude při přijímacím řízení znevýhodněna, byť mají předpoklady zdárně dokončit studium.

Zajímavé poznámky a tvrzení v diskusi:

 • Je velmi důležité, jak bude nastavena hranice pro přijetí k maturitnímu studiu. Zda bude jen jedna nebo dvě různé úrovně pro gymnázia a průmyslové školy.
 • Je možné uvažovat i o řešení, kdy přijímačky budou povinné, ale nebudou jednotné a administrované státem.
 • Stejně tak by bylo možné, aby střední školy přijímaly podle svého uvážení a pak měly možnost přeřadit žáky, které vyhodnotí jako slabé, na vhodnější typ studia.
 • Kraje chtějí využít jednotné přijímačky k rušení některých škol. K tomu by ale nemělo být přijímací řízení využíváno.
 • Poslat na učiliště, která Strategie 2020 popisuje jako prostředí, kde je mimořádně nízká motivace ke studiu, ještě více dětí než dnes, nedává smysl. A pokud by tam mělo jít více žáků, musí se učiliště nejdříve změnit.
 • Ministerstvo by mělo dříve, než rozhodne o zavedení jednotných přijímaček předložit argumentaci na základě dat z výběrových šetření a státní maturity, která doloží, že je opravdu možné dosáhnout těch cílů, o něž usiluje.
 • Tvrzení odpůrců jednotných zkoušek, že zamezuje části žáků dosáhnout maturity, není pravdivé. O studium mohou usilovat i po dosažení výučního listu.
 • Proti tomuto tvrzení stojí argument, že právě absolventi nástaveb usilující o maturitu patří k nejméně úspěšným u státní maturity.
 • Odsunutím větší části žáků na učiliště stát neušetří, protože rok studia na učilišti je nákladnější než rok studia na všeobecně vzdělávací škole.
 • Důležité je změnit systém financování regionálního školství, aby školy nebyly nuceny brát žáky jen kvůli platbě na hlavu.

Tomáš Feřtek, moderátor debaty, řekl: „Při přípravě kulatého stolu pro nás bylo do značné míry překvapením, že většina školských asociací nemá k zavedení jednotných přijímacích zkoušek ještě jasné oficiální stanovisko. Obvykle o něm budou jednat během podzimu. Proto nám přijde důležité předložit co nejvíce informací a argumentů k debatě, aby konečné rozhodnutí, zda jednotné zkoušky zavést či ne, bylo učiněno na základě všech dostupných fakt a s odpovědností náležející tak zásadní změně ve vzdělávací politice.“

10 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...
24. září 2014 v 12:49  

Argumenty diskutujících PROTI zavedení jednotných přijímacích zkoušek:
 Jednotné přijímačky nejsou schopné rozeznat, který žák je schopen odmaturovat a který ne. Dokládají to data z šetření společnosti Scio, která dlouhodobě zkoumá v projektu Vektor žáky v 1. a 4. ročníku střední školy.“

 Data Scio nic nedokládají, především proto, že maturitní výsledky jsou nespolehlivé.
 -
 „Mezi výsledky v deváté třídě a u přijímacích zkoušek a výsledky u maturity je velmi slabý vztah. O úspěchu na střední škole mnohem více rozhoduje motivace a schopnost učitelů probudit v žácích chuť na sobě pracovat.“

 To nic nemění na tom, že na střední školu by měl v danou chvíli jít jen ten, koho nebude potřeba doučovat základní věci.
 -
 „Střední školy, které přijímají na základě pohovoru, nebudou moci přijmout ke studiu ty žáky, kteří neuspějí v některém z testů, byť jinak vykazují mimořádné předpoklady ke studiu.“

 Velmi nepravděpodobný případ.
 Nicméně je třeba počítat s tím, že někteří žáci zvládají testy hůře, zejména kvůli stresu. Nikoho však snad nenapadlo nenechat si určitý „polštář“ pro přijetí, nikdy nebudeme přijímat v měřítku 1 ku 1 (počet přijatých rovná se počet maturantů).
 -
 Zavedení jednotných přijímaček je v jasném rozporu s nedávno přijatou Strategií vzdělávání do roku 2020.

 V čem?
 Poskytovat vzdělání jen formálně s touto Strategií v rozporu není?
 -
 „Velká část dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude při přijímacím řízení znevýhodněna, byť mají předpoklady zdárně dokončit studium.“
-
Pokud tyto problémy umíme zohlednit při maturitě, dokážeme je řešit při přijímacím řízení.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. září 2014 v 16:55  

Pane Soukale,
několik připomínek.

"Data Scio nic nedokládají, především proto, že maturitní výsledky jsou nespolehlivé."

Do jaké míry jsou nespolehlivé? Můžete toto tvrzení něčím doložit? Třeba přehledným grafem?

"..že na střední školu by měl v danou chvíli jít jen ten, koho nebude potřeba doučovat základní věci."

To je nějaký befel nebo váš subjektivní názor? Mám na sš ve svém předmětu několik prváků, kteří nikdy ten předmět na zš neměli a za 4 roky úspěšně státně maturují.

"Nicméně je třeba počítat s tím, že někteří žáci zvládají testy hůře, zejména kvůli stresu. Nikoho však snad nenapadlo nenechat si určitý „polštář“ pro přijetí, nikdy nebudeme přijímat v měřítku 1 ku 1 (počet přijatých rovná se počet maturantů)."

Nerozumím, jaký polštář? Bude jasně stanovený minimální počet bodů pro přijetí? Jinak by jednotné přijímačky asi nebyli jednotné, ne?

"Poskytovat vzdělání jen formálně s touto Strategií v rozporu není?"

Nevím jak vy, ale já vzdělání neposkytuji ani nehodlám poskytovat "jen formálně".

Josef Soukal řekl(a)...
24. září 2014 v 18:55  

Tajný Učiteli,

k závěrům uváděným O. Štefflem jsem se před několika dny vyjádřil na EDUinu a své příspěvky překopíroval i na Českou školu, nebudu je uvádět znovu. Nespolehlivé jsou už z principu, neboť jednotlivá hodnocení písemných prací a ústní zkoušky není možno objektivně srovnat. U testů se s velkou pravděpodobností podvádí, což netvrdím jen já, ale mj. i lidé ze Scia; jinak se stačí začíst do maturitních diskusí.
Takže je to naopak - nejprve by O. Šteffl musel doložit, že výsledky maturit jsou spolehlivé.
Testy budou z češtiny a matematiky, takže vaše další replika jde úplně mimo.
K „polštáři“: Limit bude nastaven tak, aby ke studiu mohlo nastoupit více žáků, než kolik jich nakonec odmaturuje.
K formálnímu vzdělání: Můžete poskytovat smysluplné vzdělání, ale to ještě neznamená, že odpovídá maturitní úrovni. Budu-li se držet svého oboru, tak si troufnu odhadnout, že při metodicky správném vedení zkoušky a ošetření nebezpečí podvodu by se procento neúspěšných maturantů zvedlo několikanásobně.

Jan Hučín řekl(a)...
24. září 2014 v 19:49  

>>Jednotné přijímačky nejsou schopné rozeznat, který žák je schopen odmaturovat a který ne. Dokládají to data z šetření společnosti Scio, která dlouhodobě zkoumá v projektu Vektor žáky v 1. a 4. ročníku střední školy.“
Data Scio nic nedokládají, především proto, že maturitní výsledky jsou nespolehlivé.


Pane Soukale, souhlasím, že maturita je u přijímaček nepředpověditelná, ale nemůžu souhlasit s tím, že data Scio k tomu nemají co říct. Jestliže ani při testování podobnými testy na začátku 1. a 4. ročníku nejsme schopni dostatečně spolehlivě předpovědět z prvního testu výsledek u druhého (což ukazují právě data Scio), tím spíš to nejsme předpovědět ve chvíli, kdy je státní maturita navíc zatížena šumem podvodů. Data Scio jsou referencí (v tom smyslu, že ukazují nízkou předpověditelnost i za poměrně dobrých parametrů jako reliabilita nebo korelace 1. a 4. r.).

Zdravím z Budapešti :)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
24. září 2014 v 20:15  

"Jednotné přijímačky nejsou schopné rozeznat, který žák je schopen odmaturovat a který ne. Dokládají to data z šetření společnosti Scio, která dlouhodobě zkoumá v projektu Vektor žáky v 1. a 4. ročníku střední školy."

A jistě to nejsou schopné rozeznat ani současné přijímačky. Nebo ano? Co s tím?

Josef Soukal řekl(a)...
24. září 2014 v 20:35  

Pane Hučíne,

právě od toho je "polštář". A i když mohu jen odhadovat, považuju za pravděpodobné, že poctivá maturita by "postihla" především ty studenty, kterým bychom při zavedení jednotného prvku studium údajně upřeli.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. září 2014 v 20:42  

"...poctivá maturita by "postihla" především ty studenty, kterým bychom při zavedení jednotného prvku studium údajně upřeli."

Nefér spekulace. Nevíme do jaké míry je maturita nepoctivá. Nevíme, zda podváděli právě tito studenti.Nicka Pytlik řekl(a)...
24. září 2014 v 21:02  

Pokud se někdo hodlá zabývat otázkou, jestli přijímací testy jakéhokoli typu na střední školu mají/nemají či mohou/nemohou rozpoznat, jestli uchazeč hodlá/nehodlá či je schopen/neschopen uspět u maturity, měl by svoje úvahy nasměrovat spíše k roztřiďovacímu Moudrému klobouku v Bradavické škole čar a kouzel.
Jakýkoli test může rozpoznat právě a jen, jestli testovaný v daný čas a na daném místě u testu uspěl nebo ne. Všechno ostatní jsou jen dohady, i kdyby se experti, konzultanti a mluvčí k smrti upočítali, což jim nepřeju.

Josef Soukal řekl(a)...
24. září 2014 v 21:30  

Vždyť píšu, že mohu jen odhadovat. Snad ale není tak těžké přijít na to, na základě čeho tak činím. Možná nám ze Scia napíší, proč považují podvádění za pravděpodobné, a na jakých typech škol se podvádí. Připomínám ovšem, že jsme zatím jen u testů.

Mira řekl(a)...
25. září 2014 v 15:53  

Navrhuji zavést jednotné přijímačky (konkursy) na pozice na ministerstvu školství - budou z matematiky a češtiny. Tak se přece jednoznačně pozná, co v daném člověku je. Na vyšší úředníky bude potřeba o něco více bodů, než na vrátného.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.