Bez digitálního vzdělávacího obsahu se školy využívající tablety a interaktivní tabule neobejdou

čtvrtek 29. května 2014 ·

Digitalizace škol je v České republice spojena především s interaktivními tabulemi a díky nedávno zveřejněné výzvě také s čerpáním evropských peněz pro nákup tabletů a školení pro pedagogické pracovníky. Jak však naznačují zkušenosti z okolních států, dalším potřebným pilířem digitalizace je také profesionálně zpracovaný digitální vzdělávací obsah.


I když v České republice prozatím neexistuje jednotná koncepce digitálního vzdělávacího obsahu, již nyní se o profesionálně zpracovaný digitální obsah zajímají aktivní školy. Aktivity a osvětu v oblasti digitalizace škol realizuje Program podpory digitalizace škol, po jehož odstartování rapidně vzrostl zájem škol o digitální obsah. Z dat společnosti EDULOGY, partnera programu a provozovatele vzdělávacího portálu eKabinet.cz, vyplývá, že o využívání digitálního obsahu mají zájem školy napříč všemi kategoriemi – státní i soukromé, školy speciální, malotřídky i mateřské školy. Obecně největší zájem o digitální vzdělávací obsah podle analýzy Programu pro podporu digitalizace škol mají školy z Vysočiny, Moravskoslezského kraje a Prahy.

„Učitelé si uvědomují, že bez interaktivního a profesionálního digitálního obsahu nemohou naplno využít potenciál zařízení, kterými jsou školy v poslední době vybavovány. Digitální vzdělávací obsah výrazně rozšiřuje možnosti využití moderních vzdělávacích technologií ve školách. Jeho zavádění do vyučovacího procesu přinese českému školství řadu výhod, například názornost při vysvětlování probírané látky, což z digitálních materiálů dělá vhodný doplněk ke klasickým učebnicím,“ říká k digitalizaci Richard Valenta, ředitel společnosti EDULOGY.

Program byl odstartován v říjnu 2013 a spolupracuje na něm Konto BARIÉRY, společnost EDULOGY a další partneři. Do programu se zapojilo na 500 škol z celé republiky. V rámci analýzy škol zapojených do programu se ukázalo, že největší zájem o digitální materiály projevují základní školy (52 % zapojených škol), následují školy střední (25 %) a mateřské (23 %). Regionálně pak digitální obsah, který je přizpůsoben interaktivním tabulím, oceňují především školy z Vysočiny (17 %), Moravskoslezského kraje (16,6 %) a Prahy (10,2 %). Školy v rámci benefitů programu využívají např. bezplatný přístup na vzdělávací portál eKabinet.cz. Ten obsahuje přes 40 tisíc digitálních materiálů nejrůznějších úrovní a předmětů. Učitelům nabízí profesionálně vytvořená interaktivní cvičení, videa, animace, simulace, 3D modely, fotografie, obrázky a doplňkové materiály.

Učitelé na digitálním vzdělávacím obsahu nejvíce oceňují interaktivitu

Učitelé, kteří využívají digitální obsah, vítají tyto materiály především jako vhodný doplněk k současným přípravám na vyučovací hodiny. Oceňují názornost a interaktivitu, která děti baví. Některá vyjádření a názory učitelů na digitální vzdělávací obsah na portálu eKabinet.cz uvádíme níže. Celý rozsah referencí naleznete zde.

„Je zde mnohem více materiálů než na webech s DUMy (Digitální Učební Materiály, které vznikaly v rámci projektu EU Peníze školám) a kvalita je také výborná. Vyhovuje mi, že materiály jsou názorné. Na portálu eKabinet.cz používám materiály pro chemii, matematiku a fyziku, vybírám si podle potřeb výuky a jednotlivých žáků. Je to trochu jiné pojetí a to mají mladí rádi, takže reagují kladně.“

Ing. Zita Valentová, učitelka chemie, Masarykova střední škola chemická, Praha 1

Materiály jsou uzpůsobeny celé věkové skupině dětí v MŠ. Plusem je jednoduchá obsluha, přehlednost, děti rády řeší úkoly na tabuli. Výhodou jsou i pracovní listy u některých úkolů. Děti je mohou zpracovat jednotlivě u stolečku a společnou kontrolu udělat u tabule, nebo si každý může zkontrolovat úkol sám dle tabule. Pozitivně hodnotím, že úkoly jsou namluvené, takže děti si můžou materiály samy pouštět. Byly také nadšené z motivačních obrázků u splněných úkolů.

Šárka Rummelová, učitelka, MŠ Sbíhavá, Praha 6

„Materiály si vybírám podle aktuálního učiva a podle toho, co by žáci z daného celku potřebovali procvičit a tudíž prohloubit. Používám to, co považuji za dobře zpracované. Žáci jsou na práci s PC v matematice zvyklí. Materiály z portálu používám pro zjednodušení svého výkladu, pro lepší vizualizaci.“

Mgr. Dagmar Kocichová, zástupkyně ředitele, učitelka matematiky a IVT, Gymnázium Hladnov, Ostrava

„V lednu 2014 jsem začala pracovat s digitálními vzdělávacími materiály angličtina Nicole and Tommy. Uvítala jsem, že je mohu využívat bezplatně díky zapojení naší školky do Programu podpory digitalizace škol. Pro děti jsou snadno pochopitelné, hned napoprvé zvládly jejich ovládání. Tato angličtina děti baví, líbí se jim i odměna v podobě animací za splnění úkolů. Pozitiva vidím v tom, že děti slyší výslovnost jednotlivých slov po kliknutí na obrázek, vnímají slovní hodnocení či zdůvodnění v angličtině.“

Věra Latislavová, učitelka, MŠ Kraslice

„Využívám žákovské lekce a animace z fyziky pro SŠ. Materiály volím jako doplnění učiva, které momentálně probírám v hodinách. Srozumitelně vysvětlují daný jev, videa či animace ukazují použití daného jevu v praxi či v běžném životě, příklady vedou k pochopení vysvětlovaného jevu. Určitě jsou zpestřením výuky a pomáhají pochopit vysvětlované fyzikální jevy.“

Mgr. Svatava Danihelová, učitelka matematiky a fyziky, Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín

Více o portálu eKabinet.cz

eKabinet.cz je vzdělávací portál, který obsahuje více než 40 000 profesionálně vytvořených digitálních vzdělávacích materiálů pro mateřské, základní a střední školy. Jsou na něm k dispozici materiály z matematiky, fyziky, chemie, biologie, přírodopisu, přírodovědy, anglického jazyka a předškolního vzdělávání. Tvoří je multimediálně zpracovaný obsah ve formě videí, animací, simulací, 3D modelů, fotografií, obrázků, interaktivních cvičení a doplňkové materiály. Vzdělávací materiály jsou k dispozici online rozdělené podle předmětů a úrovní. Na jejich přípravě pro školy se podílí tým expertů z řad pedagogických a akademických pracovníků. Portál eKabinet.cz má přehlednou navigaci a vyhledávání materiálů podle klíčových slov a kategorií.

Provozovatelem portálu je česká společnost EDULOGY, která působí v oblasti elektronického vzdělávání. Věnuje se tvorbě digitálního vzdělávacího obsahu a e-learningovým technologiím pro mateřské, základní a střední školy, instituce, společnosti a širokou veřejnost. Produkty a technologie společnosti jsou zaměřené na podporu celoživotního vzdělávacího procesu. EDULOGY dlouhodobě spolupracuje s renomovanými tuzemskými a mezinárodními partnery, což jí umožňuje neustálé zkvalitňování svých produktů a poskytovaných služeb. EDULOGY se společně s Kontem BARIÉRY podílí na realizaci Programu podpory digitalizace škol, jehož hlavním cílem je digitalizace škol a jejich dlouhodobá podpora ze strany soukromého sektoru a neziskových organizací. V současné době jsou do něj zapojeny tisíce pedagogů z mateřských, základních a středních škol z celé České republiky.

5 komentářů:

Unknown řekl(a)...
29. května 2014 v 11:19  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
29. května 2014 v 11:22  

V mateřské škole ... děti rády pracují na tabuli...
Děti předškolního věku rády pracují na místech, kde jim činnost umožníme. Jsou spokojené tam, kde se něco děje... Učí se prostřednictvím navázaných vztahů, bezprostředními zážitky, vzorem a nápodobou.
Práce s dětmi v MŠ je o vzdělávání, o jejich výchově ke svobodě.
Copak je práce s technikou vzdělávání? Je obsluha přístroje vzdělávání? Jakákoliv činnost na počítači je předem naprogramována,za určité fukce dále nemůžeme. Dítě se pohybuje ve virtuálním světě, který se skutečností nemá nic společného. Děti se potřebují setkat s reálným světem, aby mu mohly rozumět, aby mohly řešit nastalé problémy reálného života. Ve školkách mají být děti připravovány na život.

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. května 2014 v 16:02  

Copak je práce s technikou vzdělávání?

'Nevidím jediný důvod, proč by si dítko v mateřské škole nemohlo pomocí tablítku vygůglit na jůťubu instruktážní video o tom, kterak si vytřít zadek, a že v pěti letech je už nejvyšší čas.'

Učí se prostřednictvím navázaných vztahů, bezprostředními zážitky, vzorem a nápodobou.

To je naprosto přesné, a přidržel bych se toho co možná nejdéle.
Otázkou ovšem zůstává, kde vzít ty vzory.

krtek řekl(a)...
29. května 2014 v 18:28  

Pro zobrazení materiálu je nezbytné mít platnou licenci.
Pro prvních 400 škol je registrace zdarma.
Nevyužijte to, když je to tak levné.
---
A kde je živá osoba za tím? Jakési s.r.o. jakýchsi lidí.
Jak získávají autoři zpětnou vazbu?
Jaké zkušenosti mají s výrobou digitálních materiálů?
A kolik to skutečně bude stát?
---
Dohledal jsem i video z první třídy.

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. května 2014 v 19:17  

16. dubna 2014 asi tak ve třičtvrtě na jedenáct jsem, už ani nevím při jaké příležitost, napsal:

Kvůli rychle rostoucímu počtu uživatelů portálu

Vskutku? Dalo by se to přirovnat k lavině?
Na portálu eKabinet se mi líbí ty hezké, kultovované ohlasy pedagogů z celé čr. Kompetence, motivace, zpětná vazba... výstavní skříň 'každé dobré školy'.
Jen mne trošku mate, že jsem na portálu nikde nezaregistroval žádné jméno někoho, kdo do týmu Edulogy patří. Ale možná jsem něco přehlédl.
Takže až na rejstříku firem:
- jednatelé
Milan Procházka - Daně raz dva s.r.o., Edulogy, s.r.o., LITOREUS, s.r.o. v likvidaci, Společenství vlastníků jednotek Na Zájezdu 18a/2554, Praha 10, Topelex s.r.o.
Richard Valenta - Edulogy, s.r.o.
- společníci
Vojtěch Jirků, Milan Procházka, Vladimír Schmalz, Martin Šamaj, Richard Valenta, Ján Trubač

A teď ještě dodávám:
Kolikrát čtyřista se už těch prvních škol přihlásilo, aby se při případné žádosti o čerpání případných dotací dalo argumentovat nevšedním zájmem škol o nabízené služby.
To video je ovšem až nezřízeně inspirativní. Jeden žáček něco píše na tabuli za pár desítek tisíc, a ostatní dětí lítají po třídě.
Holt moderní technologie jsou moderní technologie. Ty neoželíš.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.