Jan Horáček: Otevřený dopis Mgr. Františku Dobšíkovi, předsedovi ČMOS PŠ

úterý 18. února 2014 ·

Z dopisu vybíráme: „Asi nejsem sám, kdo má pochybnosti, zda jste muž na správném místě. I pokles členské základny ČMOS PŠ o něčem vypovídá. Proto také volím formu otevřeného dopisu, protože Vás již nepovažuji za odboráře, ale za politika (sprostší nadávku v tomto státě bych těžko hledal).“


V Chebu dne 14.2.2014

Otevřený dopis Mgr. Františku Dobšíkovi, předsedovi ČMOS PŠ


Vážený pane předsedo Dobšíku,

vlastně bych měl v oslovení vynechat slovo „vážený“, protože si Vás příliš nevážím stejně, jako si Vy nevážíte mě. Patřím totiž do skupiny učitelů bez potřebné kvalifikace, tedy k těm, které jste v úterní (11.2.2014) debatě Studia 6 na ČT24 označil za „jednotlivý problém, který zaspal, riskoval a spoléhal na výjimku“. Uvedl jste zde, že 10 let je dostatečně dlouhé období na doplnění kvalifikace. Působil jste konečně jako odborář, který ví, co chce, a který si hodlá stát na svém. Škoda, že tak činíte až nyní a navíc proti vlastním lidem. Jedna z mála věcí, v které nejsme v rozporu je tvrzení potřeby vysokoškolského vzdělání pro učitele. Ovšem v obsahu toho pojmu a zejména v možnostech jeho realizace a v důrazu na praxi se zřejmě lišíme.

Jako dlouholetý předseda svazu jste měl příležitosti navštívit naší oblast a získat aktuální a skutečné informace k této problematice. V mém okolí je poměrně dost nekvalifikovaných kolegů, ale neznám žádného z nich, který se nepokouší nebo nepokoušel kvalifikaci doplnit. Jsem dlouholetý člen a předseda postupně dvou základních organizací a osobně se neznáme, takže jste příležitostí k získání informací očividně nevyužil. Navíc v uvedeném rozhovoru matete nepřesnostmi. Např. jistě víte, že 10 let je doba daná zákonem, nikoli však doba skutečných možností doplnění kvalifikace. V tomto období VŠ nabízely pouze magisterské studium pro 1. stupeň ZŠ. Studia pro vyšší stupně škol otevíraly daleko později a většinou je pouze označovaly (a označují) nálepkou „kombinované“, v praxi však jde o studia typu „zařiď si sám, možná se dohodneš…“, která jsou pouze zřídka slučitelná se souběžnou prací ve škole. To jste měl zřejmě na mysli, když jste řekl „tam, kde byla vůle, to ředitelé podporovali“. Měl jsem takového ředitele, celý úvazek mi dal do čtyř dnů, abych pátý den mohl jezdit přes půl republiky na fakultu. Vůle i moje možnosti skončily, když bylo třeba být na fakultě další dva dny v týdnu. Není to jen má zkušenost, ale běžný stav „kombinovaného“ studia.

Dalším problémem, o kterém jistě víte, je samo magisterské studium. Školský zákon ani zákon o pedagogických pracovnících nezná pojem bakalář. Přesto dnes všechna učitelská studia (s výjimkou zmiňovaného prvostupňového) jsou výhradně bakalářská a následně navazující magisterská. Zde je ovšem třeba zdůraznit, že ne na všechna bakalářská studia navazují příslušná magisterská! Takže takový absolvent, který začal jako nekvalifikovaný, skončí po několika letech úmorného dvojstavu učitel-student opět jako nekvalifikovaný. Jak paradoxní to je, uvědomíme-li si, že jeho kvalifikovaný kolega (např. češtinář) může učit poté předměty tohoto bakaláře (např. fyzikáře) plně kvalifikovaně, byť z nich nemá ani maturitu! Čistě jen proto, že zmiňované zákony neznají pojem aprobace. A tomu Vy říkáte, že jsme my zaspali? To je ta „ochrana profese“, o které mluvíte? O to jste „celá 90. léta usilovali“? Nespí tady náhodou někdo jiný?

Pročpak se věta „ČMOS PŠ bude podporovat rozšíření studijní nabídky VŠ, aby učitelé měli možnost doplnit si vzdělání.“ objevila až v Programu ČMOS PŠ na léta 2011-15?! V předešlém programu byly pouze nejasné věty o profesním růstu prostřednictvím dalšího vzdělávání a o rozšiřování nabídky distančního studia. Kdo tedy zaspal?

Za vtipnou vložku ve vašem projevu považuji zmínku o atestacích a kariérním řádu. Tomu se snad musí zasmát každý učitel, protože tyto řeči posloucháme přes dvacet let. Smích však trochu trpkne: smějeme se přitom politikům, ministrům, Vám, odborům nebo sami sobě a své bezmoci? Já mám pocit, že je to ze strany politiků a Vaší výsměch všem učitelům. Dále v debatě upíráte ředitelům odpovědnost, ale nebojíte se ji předat komisi, která – jak říkal pan Werich – jistě již hledá budovu. Vaše zmínka o školské radě je rovněž k poveselení a budí otázku, zda jste vůbec školský zákon četl.

Konec legrace nastane, když si posluchač uvědomí, že moderátor pan Václavek se bere za zaměstnance více než proti němu sedící odborářský boss. Dokonce i čerstvý pan ministr projevuje snahu se v problému orientovat – viz například České noviny.cz nebo Impulsy V. Moravce 13.2.2014 (doufejme, že ministrovy proklamace neskončí tak jako u jeho předchůdců – totiž prázdným duněním). Velmi zvláštně vypadají Vaše výzvy směrem k ministerstvu, aby se spočítaly skutečné stavy. Pan ministr to možná činí z nevědomosti, ale Vy si musíte nutně dělat z lidí legraci! Víte velmi dobře, že čísla se pravidelně vykazují a jsou tedy známá. Že byste potřebovali nahnat čas na politikaření?

Vy jste proti pravomocím ředitelů, které se dají ohlídat na místě prostřednictvím základních organizací? Tedy řadovým členům svazu a učitelské obci vůbec nedůvěřujete? Nezaměňujete Váš post s postem pana Chládka? Jste vůbec ještě zástupcem odborů nebo nějakým čekatelem na politickou funkci? To považujete za plnění bodu Programu ČMOS PŠ na léta 2011-2015, který zní: „ČMOS PŠ bude hledat další možnosti zvýhodnění svých členů.“? Vaším jednáním se tedy cítím tak „zvýhodněn“, že se ptám: proč bych měl být členem takového spolku? Na tuto otázku již odpověď mám a z ČMOS PŠ vystupuji.

Neměl byste se pokusit o návrat zpět na zem, abyste se trochu přiblížil k problémům lidí, které chcete zastupovat? Marně jsem pátral po Vašem podrobnějším profesním životopise. Podle Deníku.cz jste absolventem pedagogické fakulty, několik let jste učil výtvarnou výchovu na ZŠ a od konce 90. let jste profesionálním odborářem. Nechtělo by to přizemnění? Asi nejsem sám (viz např. otevřený dopis pana Dancso ze ZO Litvínov-Janov), kdo má pochybnosti, zda jste muž na správném místě. I pokles členské základny ČMOS PŠ o něčem vypovídá. Proto také volím formu otevřeného dopisu, protože Vás již nepovažuji za odboráře, ale za politika (sprostší nadávku v tomto státě bych těžko hledal).

Pro výše uvedené problémy, které z většiny odhalují Vaši nečinnost nebo pochybení a které považuji i za Vaše osobní selhání, Vás, pane Dobšíku, vyzývám k rezignaci na funkci předsedy ČMOS PŠ.

Jan Horáček

předseda ZO ČMOS PŠ při ISŠ Cheb (do 28. 2. 2014)

nečlen ČMOS PŠ a jakýchkoli jiných odborových seskupení (od 1. 3. 2014)

31 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
18. února 2014 v 0:27  

Nekonečný příběh. Máme učit žáky předvídat. Orientovat se.
Je tu asi několik tisíc "předvídavých" maturantů, kteří dvacet let vědí, že mají mít VŠ když chtějí učit ve škole, ale nedocvaklo jim to. Doufám, že první, co od nich žáci slyší je varování před studiem s papírem.
Doporučeny budou učební obory, ideálně záškoláctví a škola života.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
18. února 2014 v 0:48  

"že jeho kvalifikovaný kolega (např. češtinář) může učit poté předměty tohoto bakaláře (např. fyzikáře) plně kvalifikovaně, byť z nich nemá ani maturitu!"

Především je poměrně humorné i to, že maturanty z fyziky a matematiky připravuje maturant, který možná z fyziky nebo matematiky ani maturitu nemá...

Možná by nebylo špatné celé vzdělávání přehodnotit:
Na kterém stupni učíš, takové vzdělání ti stačí.

Nicka Pytlik řekl(a)...
18. února 2014 v 1:11  

Já vím, paní profesorko, Radunka moc chytrosti nepobrala. Tak jsme si s tátou mysleli, že aspoň na tu učitelku ve zvláštní škole by mohla.

Eva Adamová řekl(a)...
18. února 2014 v 7:22  

Vážený pane Horáčku!

Vidím zde několik zásadních problémů.

1. Urážíte každou druhou větou.

2. Na nedostatek potřebných možností studia na VŠ je upozorňováno až teď po deseti letech, kdy už je pravda dost pozdě. Proč jste na tento problém a i na další problémy, které v otevřeném dopise zmňujete, tak razantně neupozorňoval dřív? Nejlépe hned před těmi deseti lety? Zřejmě jste jako většina nekvalifikovaných očekával, že se to zase nějak "vsákne".

krtek řekl(a)...
18. února 2014 v 8:47  

Otevřený dopis by měl být srozumitelný a já nerozumím pasáži: " jeho kvalifikovaný kolega (např. češtinář) může učit poté předměty tohoto bakaláře (např. fyzikáře) plně kvalifikovaně, byť z nich nemá ani maturitu!"
Pokud jsem jako matematik poslán zastupovat hodinu předmětu, na který nemám klasifikaci, jsem tam poslán jako dozor, ne vyučující.
Na zbytek nereaguji, už je toho v diskusích hodně.

Unknown řekl(a)...
18. února 2014 v 11:09  

Samozřejmě je chyba primárně "akademicky svobodných" pedagogických fakult a sekundárně ministerstva školství, že vzdělávání učitelů není efektivně zorganizované a nenaplňuje potřeby vzdělávacího systému.

Ale je i chybou učitelů - všech dohromady i každého zvlášť, včetně p. Jana Horáčka, že jsou schopni se 10 let (v tomto případě, v jiných i více) dívat, jak je něco s jejich profesí hrozně špatně, a nedělat s tím sami nic a jen čekat, někdy i požadovat, ať jim to nějaká "věrchuška" (politici, státní správa, tj. ministerstvo či zřizovatelé, ale třeba i odbory) zařídí, zorganizuje, nalajnuje, poručí.

Nebude v našem školství lépe, dokud každý učitel (no, spíš skoro každý...) nebude sebevědomým profesionálem, který bude vzdělanost svých žáků/studentů považovat v prvé řadě a bez výhrad za SVOJI odpovědnost.
A není na nikom jiném, než na samotných učitelích (od MŠ po PedF), aby si to sami takto zařídili. Sám nejsem teď učitel, tak můžu jen zvolat: Založte si pedagogickou komoru (je to věc, která se už mnoho let osvědčuje většině ostatních špičkově kvalifikovaných a odpovědných profesí) a chopte se své skutečné role a odpovědnosti! Už proto, že byste měli být svým žákům a studentům příkladem v tom hlavním - v přístupu k životu.

(Jen na okraj k odborům - ty jsou jednak na něco jiného, na ochranu práv učitele jako zaměstnance, jednak je i v jejich případě jen a jen na učitelích, jaké je budou mít.)

Nicka Pytlik řekl(a)...
18. února 2014 v 11:34  

dokud každý učitel... nebude sebevědomým profesionálem

Víc než dvacet let sbírám, zaznamenávám a pečlivě archivuji podklady pro svoji plánovanou knihu o dopadech 'sebevědomých profesionálů'.
Mám například celý regál šanonů živé korespondence snad se všemi stupni řízení státní správy a samosprávy ve školství a šuple plné sešitů poznámek a postřehů ze školského kvasu.
Nevylézá mi z toho ovšem nic jiného než panoptikum figurek a taškářů.

Unknown řekl(a)...
18. února 2014 v 13:00  

pro Adamová:
Jste si jistá, že se na nedostatek možností upozorňuje až teď?Celých více než deset let to bylo všem(MŠMT, VŠ) úplně jedno.
Podle vašeho komentování si začínám myslet, že jste ten nejdokonalejší tvor na místě učitele.Kde Vás můžeme vidět v praxi?

Eva Adamová řekl(a)...
18. února 2014 v 13:11  

Pane Datle. Zkuste to prosím bez urážení a vyrukujte s nějakými argumenty! mohu-li skromě poradit tak např. kde a kdy bylo na tento problém upozorňováno.

Unknown řekl(a)...
19. února 2014 v 8:26  

pro Adamová:
Nevím proč se cítete uražena?Jinak cca 10-11 let zpátky .PF CB, PF Plzeň - katedry M,F a Tp - proč bychom to dělali, nikdo to nechce, nemáme akraditaci atd.

Unknown řekl(a)...
19. února 2014 v 9:01  

Pro Pytlik Blaha:

Konstatuji, že máme každý jinou definici pojmu "sebevědomý", možná i "profesionál", asi i spojení obou.

Asi to ale bude tak, že ta Vaše definice je ovlivněna Vaší mírnou tendencí k "sranda musí bejt, i kdyby fotra věšeli".

Tohle ale fakt sranda není.
(Viz notoricky známá věta "Toto není cvičení!" ;-)

Eva Adamová řekl(a)...
19. února 2014 v 9:06  

Já se uražena necítím, bo lidé vašeho typu mne ani urazit nemohou.

A nemáte pocit, že těch iniciativ bylo asi dost málo a byly málo důrazné? Rozhodně dost málo důrazné ve srovnání s téměř sprostým otevřeným dopisem pana Horáčka.

Eva Adamová řekl(a)...
19. února 2014 v 9:06  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
19. února 2014 v 9:35  

pro Adamová:
Nedá mi to a ptám se lidé jekého typu?

Nicka Pytlik řekl(a)...
19. února 2014 v 9:52  

každý učitel... bude vzdělanost svých žáků/studentů považovat v prvé řadě a bez výhrad za SVOJI odpovědnost

NE!
NE!!
NE!!!

Jirka řekl(a)...
19. února 2014 v 14:31  

každý učitel... bude vzdělanost svých žáků/studentů považovat v prvé řadě a bez výhrad za SVOJI odpovědnost

V tomto ohledu bych rodiče považoval za sobě rovnocennější a hrozně nerad bych omezoval jejich nezadatelná práva, natož pak profesionalitu a mistrovství, ke kterému v běhu životů dospěli.

Unknown řekl(a)...
19. února 2014 v 17:26  

"V prvé řadě a bez výhrad" znamená, že klidně hned druzí (co do významu či objemu) mohou být rodiče (téma na dlouhou diskusi, jestli to tak při dnešním obsahu pojmu vzdělanost reálně je či vůbec může být, jestli náhodou na druhém místě není neinstitucionalizované vzdělávání typu média, hry, atd... - ale budiž), nicméně že v tom, za co je odpovědný učitel, se na ně nebude vymlouvat.

Eva Adamová řekl(a)...
19. února 2014 v 18:14  

No, když to chcete pane Datel slyšet:

Od počátku diskuze se tady více či méně podobným způsobem jako já vyjádřilo více diskutérů. Vy jste se ve svém příspěvku z 18. února 2014 13:00 zaměřil na mne, a to vcelku trapně. Připadá mi, že jde především o to, že Vás dráždí sukně, protože na podobné příspěvky gatí, jste tak podrážděně nereagoval.

poste.restante řekl(a)...
19. února 2014 v 19:12  

Vít Pátek
My se v mnoha věcech shodneme, ale v tomto bodě musím dát za pravdu kolegovi Blahovi.
Učitel nechť je zodpovědný za svou kvalifikaci, za svou přípravu, za svou vzdělanost a za kvalitu své práce. Přičemž podobnou zodpovědnost nechť mají i jeho nadřízení a příslušní kontrolní orgáni.
Ale učitel nemůže žádným způsobem převzít zodpovědnost za vzdělanost žáka. Pak by ji totiž musel v nějaké formě garantovat a to není možné. To je a musí být zodpovědnost žáka a jeho zákonných zástupců.
Podobně byste mohl chtít, aby policie převzala zodpovědnost za to, že Vás nevykradou, i když si nezamknete vchod.

Přičemž sám pojem "zodpovědnost za vzdělanost" můžeme chápat spíše v etické, morální rovině.
Vaše úvaha má příliš blízko k právní rovině pojmu zodpovědnost a to nelze přijmout.
Pak se dostaneme do roviny zodpovědnosti za výrobek a pojmů jako záruční lhůta a podobně. Doufám, že chápete, že to není možné.

Jirka řekl(a)...
19. února 2014 v 20:01  

Já vidím největší problém dnešního školství v chtění. Pokud bychom zjistili, kde vzniká stále se rozšiřující nechuť poznávat a učit se, znali bychom recept, jak české školství léčit. Pak už by jen záleželo na vůli dočasně vládnoucích. Jako dítě jsem pro obtížné a neoblíbené úkoly hledal motivaci v rodině. Chtěl jsem rodičům udělat radost. Zatím mám pocit, že mi to vlastní děti vrací.
I proto jsem přesvědčen, že jako rodič nesu mnohem větší zodpovědnost za vzdělání svých dětí. Navíc v dnešní době, když dítě narazí na špatné učitele, tak díky vzývaným technologiím může zadarmo získat učitele výborné (Help for English atd.) Jen musí chtít a někdo ho v jeho chtění podporovat. Už na druhém stupni je pro učitele téměř nemožné jejich demotivaci zlomit a vyburcovat je k práci. Střední a vysoké školy se pak podřizují poptávce po snadném "studiu". I proto se školství musí začít měnit odshora.

Unknown řekl(a)...
19. února 2014 v 20:11  

pro Adamová:
Jak jste přišla na to, že reakce byla podrážděná?O nedostatečné možnosti studia jste tady hovořila pouze Vy.A trochu mi uniká smysl poznámky o dráždění sukní.
Myslím si, že naopak spousta vašich komentářů a poznámek uráží poměrně dost nekvalifikovaných kolegů.

Nicka Pytlik řekl(a)...
19. února 2014 v 21:04  

To je... zodpovědnost žáka a jeho zákonných zástupců

Přesně tak. Zodpovědnost za sebe sama. To už se dnes nějak nepěstuje. Musíme najít někoho, kdo je za nás zodpovědný, a případné problémy hodit na něj.
To je jako s tou zodpovědností za zdraví žáka. Pořád jim říkám, že když si sami nebudou na sebe dávat pozor, tak mne nejspíš zavřou, protože jsem z poučení o chování se žáků o prázdninách neučinil záznam v předepsané formě. Ale pak mne zase pustí. Mrtví budou v lepším případě oni. Ten horší případ je trvalé poškození zdraví. I to jsem zažil.
Máme to nějak pomotané. Vyrukujme kromě policistů i na lékaře se zodpovědností za náš zdravotní stav. Nejspíš nám řeknou, že jsou odpovědní za svoji práci, za kvalitu zákroku a tak. A že to mimo jiné závisí ne možnostech zdravotnického zařízení, solventnosti pojišťovny, naší zanedbanosti a především na naší spolupráci. Viz 'Ty vaše prášky nepomáhají, doktore. Pořád jsem tlustý jako prase.'
A tak i já vnímám zodpovědnost za svoji práci, za to, jaké podmínky pro zkompetentnění v rámci svých možností dětěm vytvořím. Ale jak s tímto darem ony naloží, je právě a jen jejich věc.
A tak shtrňme to pořadí:
01. žák
02. zákonný zástupce
03. státní správa a samospráva v oblasti školství
04. Gůgl a Fejzbůk
05. ředitel
06. školníkovic pes
07. jakákoli vyšší moc
...
43. učitel
44. macešky na školní předzahrádce

Unknown řekl(a)...
24. února 2014 v 17:27  

>poste.restante
Doteď jsem byl na tom, že moje "v prvé řadě učitel" má zcela jiný význam než "jedině a pouze učitel" - což by pak opravdu mohlo - pořád ještě vzdáleně - připomínat tu právnicko-technickou "záruku".
A jasně, že i to "v prvé řadě" má nějaké okrajové podmínky. A klidně tomu budu spolu s Vámi říkat "jen" morální odpovědnost.
Mimochodem si také myslím, že srovnání s odpovědností lékaře za "zdraví" silně kulhá, když tak bych srovnával s odpovědností za vyléčení, to by snad kulhalo o něco méně.

Jde mi hlavně o tohle:
Přál bych si, aby alespoň ubylo, když ne zmizelo vymlouvání se na všechno okolo a s ním spojená "c.k.monarchicko-úřednická" pasivita a švejkovství.
Přál bych si, aby učitel (a zároveň učitelé jako profese) říkal(i): "Já jsem ten (my jsme ti), kdo má za dnešních poměrů největší možnost a příležitost na vzdělanost děti působit. Ani většina rodičů ji takovou nemá, nejen (často) z časových důvodů, ale mj. i proto, že nemají moje (naše) pedagogické vzdělání, případně odbornou praxi. A přitom je na to učitel s žáky ve třídě v drtivé většině sám, bez nějaké nápovědy, dopomoci či "tlačítka F1", jen s tím co si nachystá nebo nechá nachystat předem. Chci (chceme) z toho vyplývající odpovědnost nést jaksepatří a chci (chceme), aby ji ostatní (včetně například státní správy) respektovali a nedělali z učitele subalterního úředníka tupě plnícího jakýsi "osvícený" foršrift a naopak z úředníků na ministerstvu či z nějakého zástupce zřizovatele školy původce vzdělanosti.
Když budete moji (naši) reálnou odpovědnost popírat (aniž byste základní "pravidla hry" jako je např. povinná školní docházka zrušili), budu (budeme) se bránit.
Když mě (nás) budete respektovat a příslušně z veřejných prostředků podporovat, budu (budeme) všemi cestami a způsoby, které známe a umíme, každý zvlášť i všichni dohromady, usilovat o to, abychom měli v téhle zemi nejvzdělanější děti na světě, a nebudu (nebudeme) řešit, že či proč to nejde.

Unknown řekl(a)...
24. února 2014 v 17:56  

P.S.:
Nesouhlasím s tím, co naznačuje Pytlik Blaha (nebo jeho příspěvek alespoň tak vyznívá), že to jak moc chce či nechce být žák vzdělaný (resp. cítí za svou vzdělanost odpovědnost), na učiteli nezávisí a žák s tím musí do školy přicházet výhradně z domova od rodičů. Vždycky to může učitel o nějaký kus změnit a jeho odpovědnost je využít ten kus celý.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. února 2014 v 20:53  

Nenaznačuji, tvrdím. Ano učitel, jako ostatně každý, kdo na dítě působí svým vlivem, může mnohé pokazit, ale také vylepšit.
Čím je dítě menší, tím je nebezpečí pokažení větší. Proto také trvám na tom, že učitelé malých dětí musejí mít vynikající pedagogické vzdělání a mimořádné lidské vlastnosti. A musí za to být odpovídajícím způsobem zaplaceni. Tak těch čtyřicet tisíc, bych to viděl asi tak. A za každé speciální dítko, speciální příplatek. Tak od dvou do čtyř tisíc.
Ale primární potřeba či touha po vzdělání, a také odpovědnost za to, jak si to dítě a rodič zařídí, musí vycházet z nich.
Takže to zopakuji znova.
Říkal chlapec, nic mne v té škole nenaučili.
Ty jsi se tam, blbe, nic nenaučil, řekli mu zkušení, a vyrazili s ním dveře.
Vy totiž, pane Pátku, dohromady motáte učitelovu odpovědnost za vytvoření podmínek ke studiu, v rámci možností samozřejmě, s žákovou odpovědnostáí za to, jak s těmi podmínkami naloží. A já odmítám nést odpovědnost za něco, co mohu jen velmi těžko ovlivnit. Kdykoli jsem se o to pytlíkově pokusil, byl jsem podražen a důsledně skolen, a dokonce i z vlastních řad. Víte? A páchat na někom dobro proti jeho vůli se mi ale doopravdy nechce už z podstaty.

Unknown řekl(a)...
25. února 2014 v 9:45  

To ne, pane Blaho,
nemotám. Jen se trochu lišíme v názoru na to, nakolik může či nemůže učitel změnit (zlepšit) motivaci k učení, tj. na žáka i v tomto ohledu působit, a zda je odpovědný za to, že všechny své možnosti i v tomto ohledu využije.

Možná se pohybujete v prostředí, kde prostor pro učitele se v tomto ohledu limitně blíží nule (rodiče soustavně působí "v protisměru" apod.) a tím pádem jaksi nestojí za řeč.
Umím si to snad teoreticky představit, věru nezávidím a jsem rád, že sám jsem měl to štěstí, že jsem vždy pedagogicky působil v prostředí příznivějším. (A samozřejmě si vůbec nejsem jist, zda jsem celý svůj prostor k té motivaci k učení využil...)

poste.restante řekl(a)...
25. února 2014 v 11:35  

Vít Pátek
Když už takhle pitváme Váš výrok, pak to zkusím naznačit jinak.
Rozdíl v našem pohledu nespočívá v tom "v první řadě", nebo "jedině a pouze", jak jste asi pochopil. Problém mám s tím slůvkem "vzdělanost".
Učitel může (musí) převzít odpovědnost za výuku. To je jest za svou část práce.
Ale dost dobře nemůže zodpovídat za vzdělanost žáka, protože k jejímu dosažení je nutná žákova (nejen) součinnost. A tu už učitel garantovat nemůže, jakkoliv i svým působením pro ni může vytvářet předpoklady. (Ponechme stranou nevyhraněnost pojmu "vzdělanost" jako takového, protože si pod ním každý může představovat něco jiného.)

Stejně jako Vy souhlasím s potřebností vzniku Pedagogické komory a s tím, aby učitelstvo převzalo spoluzodpovědnost za vzdělávací systém ve státě.
Ale nikdy nebude moci žádná komora za stav vzdělanosti zodpovídat, notabene jej garantovat, protože na stav vzdělávací soustavy mají vliv i podmínky a okolnosti, které jsou naprosto mimo kontrolu učitelského stavu. Třeba to mizerné procento HDP, které alespoň papírově, tát na vzdělání vynakládá.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. února 2014 v 14:03  

Jen se trochu lišíme v názoru

Jakkoli se, pane Pátku, obracíte na mne, nepovažuji za nezbytné, aby tu byly mnohé názory uváděny dvojmo. Proto Vás, s Vaším i jeho dovolením, odkáži na texty svého apoštola, pana Poste.restanta.

Unknown řekl(a)...
26. února 2014 v 10:24  

Už to leží někde za odkazem na historii blogu, ale nedá mi to, neb se, jak říkal Švejk "rád bavím se vzdělanejma lidma".

Možná se nejlépe přiblížíme ke shodě formulací, že zodpovědnost za vzdělanost je a vždycky bude sdílená, ale že (za současných poměrů) její největší "ideální díl" (nelze oddělit ani přesně rozlišit, jako u nemovitostí :-) má učitel a i když je tam ten problém s oddělením a rozlišením, přijímat svou odpovědnost za ten svůj nehmatatelný a neuchopitelný díl musí... to je prostě úděl, bez jeho přijetí to skončí ve výmluvách jeden na druhého, druhý na třetího... a jako společnost se nikam k lepšímu nehneme.

A moc díky za vyjádření souhlasu s potřebností pedagogické komory. Až si ji jednou naši učitelé (ale opravdu od MŠ až po PeF, včetně studentů alespoň na Mgr.) vytvoří, bude to pro mě signál, že ten úděl společně přijali.

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. února 2014 v 12:46  

Bez té naší komory
nebudeme donory.

Anonymní řekl(a)...
26. února 2014 v 15:53  

1. Je jen dobře, když člověk, co píše o nemožnosti vystudovat, nemůže prznit naše děti.
2. Pan politik Dobšík ať si dělá co chce, je to jeho boj a předpokládám, že ho do funkce musel někdo zvolit. Tak si odboráři teď nestěžujte.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.