Právní podpora rodičů a škol, které odmítnou účast na testování

sobota 19. května 2012 ·Prohlášení České školní inspekce (ČŠI):

Výtah z argumentace ČŠI z textu Reakce České školní inspekce na dezinformační kampaň k testování, zveřejněném na webu ČŠI dne 11. 5. 2012. ČŠI konstatuje: „zjišťování výsledků vzdělávání ve školách je na základě ministerstvem vyhlášeného programu (§ 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) součástí vzdělávání podle školského zákona. Přitom podle § 22 odst. 1 písm. a) školského zákona jsou žáci povinni docházet do školy a řádně se vzdělávat. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou podle § 22 odst. 3 písm. a) školského zákona povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy a podle § 22 odst. 3 písm. d) školského zákona dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování. Nepřítomnost (a její omluva) přitom nesmí být v rozporu s povinností vzdělávat se a současně musí být důsledně chráněn zájem dítěte (§ 31 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů).“

Právní rozbor:

(Vytvořila JUDr. Jaromíra Sedláčková, rodič zapojený do iniciativy. Iniciativa rodičů dále rozbor upravila do zjednodušené podoby pro potřeby rodičů a konzultovala s Českým helsinským výborem. Český helsinský výbor nabízí rodičům a školám podporu v případě postihů v důsledku odmítnutí účasti na testování.)

ČŠI nesprávně a účelově vykládá ustanovení § 171 odst. 2 školského zákona, který doslova říká:

„Ministerstvo vyhlašuje rozvojové programy ve vzdělávání a programy zjišťování výsledků vzdělávání, včetně podmínek a kritérií pro jejich financování ze státního rozpočtu.“

Toto ustanovení jednoznačně pouze opravňuje MŠMT k „vyhlašování programů zjišťování výsledků vzdělávání“, neříká nic o tom, že je zjišťování výsledků vzdělávání ve školách součástí vzdělávání.

Nesprávná logika výkladu ČŠI je:

  1. plošné testování = zjišťování výsledků vzdělávání = součást vzdělávání
  2. vzdělávání = povinná školní docházka
  3. odmítnout plošné testování = narušování povinné školní docházky

Česká školní inspekce, která podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona „vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb“ možná sama zákony porušuje.

Je věcně nesmyslné, když výklad ČŠI odkazuje na ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) „Žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat.“.

(Poznámka iniciativy rodičů: Žák bude řádně ve škole v době testování, pouze odmítne rodič jeho účast na testování, žák může dělat jinou vzdělávací činnost.)

České školní inspekci lze připomenout, že Ústava České republiky jako základní zákon země stanoví v Čl. 2 odst. 3 a 4:

„(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

Pokus vynucovat účast na testování výhrůžkami, bez opory v zákonech, je proto možno napadnout žalobou u Nejvyššího správního soudu, v případě prokazatelně neblahých dopadů na kterékoliv testované dítě však zakládá dokonce i možnost obrátit se na orgány činné v trestním řízení. Mimo jiné už i proto, co nám říká ustanovení zákona o rodině, které sama ČŠI připomíná:

§ 31 odst. 2

„Při výkonu práv a povinností uvedených v odstavci 1 jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. (...)“

Citované ustanovení opravňuje rodiče k odmítnutí takového testování. Lze mít za to, že obavy z ohrožení zájmu dětí chráněného zákonem mohou být, při svolení k testování, opodstatněné.


(Poznámka redakce: Připomínáme, že nyní jde pouze o generální zkoušku plošného testování, která i vzhledem k řadě prohlášení ČŠI má být pouze ověřením technologií a i vzhledem k absenci kvalitních standardů, testových úloh a systému jejich přípravy tedy ani nemůže být zjišťováním výsledků vzdělávání. Navíc podle § 171 odst. 2 školského zákona nelze ukládat školám žádné povinnosti. Podobně i generálka státních maturit nebyla pro školy povinná.) 9 komentářů:

kamínek řekl(a)...
20. května 2012 8:10  

Osobně považuji jako učitel na ZŠ celé plošné testování za zbytečné (moc dobře vím, co mí žáci neumí a žádné centrální testy na to nepotřebuji), na druhou stranu ale musím říct, že nějakou formu tlaku na současnou generaci stát vyvolat musí, neboť současný vzdělávací systém je nastavený tak, že žáky nenutí a neinspiruje k učení. Podle mne je ale jednoznačně správnou (a levnější) cestou omezení počtu SŠ a povinné přijímací zkoušky (nikoliv ve stylu SCIO testy) tak, aby slabí žáci nemohli nastupovat na maturitní obory a aby nabídka volných míst na SŠ byla mírně pod počtem žáků na ZŠ. Kvalita vzdělávání pak půjde nahoru zcela automaticky a bez větších finančních nákladů. Ale samozřejmě opět s protesty rodičů.

http://stopplosnetestovani.webnode.cz řekl(a)...
20. května 2012 11:57  

pro "kamínek": Rodiče neprotestují proti poskytování zpětné vazby dětem a rodičům, jak jsou na tom s výsledky učení. Rodiče protestují proti změně škol na školy, které pouze budou testovat a nebudou motivovat děti k učení jinými účinnějšími metodami.

Výše uvedený právní rozbor má především ochránit rodiče před vynucovaným souhlasem, před nepravdivou informací, že je jejich povinnost souhlasit s plošným srovnávacím testováním dítěte, ačkoli netuší jak s výsledky bude kdo zacházet.

Rodiče stojí plně na straně učitelů, považují je za kompetentní partnery k dialogu o výsledcích dítěte ve škole, bez nutnosti nějakého centralizovaného srovnávání všech dětí v úzce zaměřených znalostech, a zjednodušenou metodou univerzálního testu, která nevyhovuje všem dětem.

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 12:45  

20. května 2012 8:10
Co Vám k tomu můžu říci, souhlasím s Vámi na 100%. Mám úplně shodné názory! Ignorant

kamínke řekl(a)...
20. května 2012 15:28  

A můžu sse prosím zeptat, které metody považujete za účinnější??? Učím skoro 25 let, ale to co zabíralo na žáky před cca. 10 lety, již současná generace vůbec nebere v potaz.Snahu o "zlidštění" výuky jsou schopné pobrat jen schopné děti, ostatní bohužel rozumí jen "síle". Pokud se mnou nesouhlasíte, zkuste si naši profesi (které samozřejmě rozumí úpně všichni, a rodiče obzvláště) sami na vlastní kůži ... Možná pak změníte názor. Ale souhlasím, že tento způsob testování je opravdu mrhání peněz poplatníků a bude měnit školy jen na cvičiště testů ... :-(

Protiva řekl(a)...
20. května 2012 15:39  

kamínek, 20. května 2012 8:10

Vážený pane, děkuji Vám za vyvážený a především naprosto logický a pravdivý příspěvek.

Takových odborníků jako jste Vy je tady ovšem jako šafránu...

poste.restante řekl(a)...
20. května 2012 16:05  

kamínek
Jako učitel s 25 lety praxe určitě víte, že "Verba movent, exempla trahunt." Takže určitě existují účinější metody, nežli strach z přijímaček. Koneckonců, pochybuji, že žák 3. třídy se učí do školy kvůli přijímačkám za 6 let.

Ale jinak s Vaším názorem souhlasím.
Po povinných přijímačkách tady volám už několik let.
K redukci středních škol dochází a dojde. Ale nebylo by lepším řešením navýšení normativu na žáka, které by umožnilo vzdělávat menší třídy a zlepšit tak často kritizovanou kvalitu výuky?

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 17:21  

"nebylo by lepším řešením navýšení normativu"

To víte, že by to bylo výhodnější. Problém je ale v tom, že současná vláda se vzhlédla v úsporných opatřeních, která vedou ke snížení spotřeby, menšímu výběru daní a větší inflaci. V inflaci jsme spolu s Poláky na čtvrtém místě, v růstu na předposledním místě (za námi jen Maďarsko). Potom si směle můžeme říci, kde nic není..........Zaráží mě jen ta věc, že tato situace nevadí bankovnímu systému, peníze se přece musí točit. Chybí mi tedy prorůstová opatření, především rozhýbání spotřeby v ČR.

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 17:25  

20. května 2012 8:10

Ano, toto je jediná možná cesta. K tomu však žádná politická reprezentace nenajde bohužel odvahu, pač jsou srabi.

hana magdalena řekl(a)...
22. května 2012 12:23  

Každá generace si ztěžuje na mláděž, myslím, že toto téma není výhradně pedagogické. Je to téma pro:sociology, psychology - psychoterapeuty, historiky, religionisty, ... (a čky).

Pokud má testování sloužit jako potvrzení těm, kteří toto nereflektují, vnímám to jako zneužívání dětí!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.