Vzor dopisu rodičů škole ohledně neúčasti žáka na plošných testech

sobota 19. května 2012 ·
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

sdělujeme vám, že naše dítě …............................ se nezúčastí plošných testů organizovaných Českou školní inspekcí. Nesouhlasíme s jeho účastí v testování plánovaném ve školním roce 2011/2012 na 21. 5. - 8. 6. 2012.

Důvody tohoto rozhodnutí jsme s naším dítětem probrali. Chtěli bychom Vás požádat, aby naše dítě v době testování mělo jinou vzdělávací činnost.

Ověřili jsme si, že tento náš nesouhlas není v rozporu se zákony České republiky, a že nepoškozuje ani školu, ani naše dítě.

S přátelským pozdravem


Dne ……………….. ………......................…………………………… rodiče (zákonní zástupci)

26 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
19. května 2012 21:54  

Vážení rodiče,

v době testování si dohled nad svým dítětem zajistěte sami.

http://stopplosnetestovani.webnode.cz řekl(a)...
19. května 2012 22:45  

ftipné :o)

Hana Chalušová

Ondřej Šteffl řekl(a)...
20. května 2012 0:12  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Ondřej Šteffl řekl(a)...
20. května 2012 0:23  

Mně přijde poslední věta dopisu zcela nadbytečná.

Když už, tak bych ji spíše formuloval takto:

Doporučujeme škole, aby si ověřila, že účast žáků v jakémsi ověřování funkčnosti jakéhosi systému namísto řádné výuky není v rozporu se zákony České republiky. (víte někdo jistě že není?)

Celé to píšu, jen abych posiloval právní vědomí a vyvracel rozšířený omyl, že stát má pravdu a občané nebo rodiče nebo školy se mají podřídit.

Osobně tu iniciativu podporuji především proto, že rodiče se konečně začínají zajímat o to, co se ve školách skutečně děje - nejen o známky. A dokud se rodiče o vzdělávání nezačnou zajímat, do té doby bude pro politiky také okrajové.

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 1:17  

Rodiče nemají moc důvodů se zajímat o to, co se ve škole skutečně děje, pokud děti nosí jedničky a tváří se, že všechno je v pohodě. Stejně tak já nekontroluji pravidelně elektrospotřebiče, dokud se nerozbijí. Jaké pak bylo překvapení některých rodičů, když jsem jim na první třídní schůzce ukázal vstupní testy jejich dětí a oni si mohli prohlédnout, že jejich jedničkáři ve skutečnosti umí matematiku na pětku nebo čtyřku. A co teprve zděšení jejich dětí, když se ukázalo, že matematika nespočívá v přepisování nových čísel do řešení předchozího příkladu. Za kým pan Štefl vlastně stojí? Za rodiči, kteří nerozumí matematice jako on a nejsou schopni zkontrolovat, zda známky jejich dětí nejsou pouhé mazání medu kolem huby nebo za "učiteli", kteří objevili, že stačí dávat jedničky a pak už není důvod se mořit s nějakou smysluplnou výukou? V pětce a devítce je sice dost pozdě, ale lepší něco než nic.

http://stopplosnetestovani.webnode.cz řekl(a)...
20. května 2012 1:51  

Před zavedením plošného testování mohly školy od MŠMT dostat za úkol informovat přesně rodiče o průběhu testování o zacházení s výsledkem jejich dítěte. Rodiče pak mohli více vědět o tom jak ovlivní výsledek testu jejich hodnocení na vysvědčení, o tom že určitě neovlivní případné přijetí na střední školu. Mohl být dále připraven formulář, kde rodič podepíše, že je informován a souhlasí s tím, jak bude dále výsledek testu jejich dítěte zpracován pro účely hodnocení vzdělávacího systému. A v případě, že rodič nesouhlasí mohl být ujištěn, že z toho neplynou žádné sankce pro něj ani pro dítě. To se nestalo. Proto nabízíme školám, ověřte si souhlas rodičů například písemnou formou, označením souhlasím/nebo/nesouhlasím rodičem a jeho podpisem, a rodičům radíme požádejte školu o informace k testování a v případě jakýchkoli obav z důsledků testování využijte zde zveřejněný vzor dopisu.

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 6:13  

A co takhle zákon č. 561/2004Sb.(ŠZ), § 164 Ředitel školy a školského zařízení, odst. (1)

"d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,

g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,"


a bod d) v návaznosti na § 174 ŠZ (o ČŠI) odst. "a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,"

Tak nevím, když to ředitel nezajistí, co se stane??
Navíc pokud vím, tak testovat může i pár náhradníků, takže funkčnost si asi odzkoušejí tak nebo tak. A abych pravdu řekl, tak nechápu co se toho všichni tak bojí, když se tady píše, že jde jenom o odzkoušení jakési funkčnosti a nejde o výsledky.
O ty půjde a to kdoví jestli až v roce 2014 a to už může být dávno zrušené, nebo třeba se bude testovat plošně SCIO, až pan Štefl bude třeba ministrem školství :-)

Petr

PS.
až budou inspektoři ČŠI ve školách testovat žáky v rámci zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání, tak taky rodiče zakážou svým dětem chodit do školy?
Zatím, pokud je mi známo, ČŠI při tomto hodnocení vychází dost často i z testů SCIO, pokud ho škola dělá. Až budou mít ale svoje testy, vyvinuté mimo jiné i odborníkem-bývalým zaměstnancem SCIO, tak výjdou ze "svého", to je přece logické.
Ono je to vlastně podobně jako s některými učiteli, taky v době inspekce záhadně onemocní:-)
Jen ten ředitel to musí všechno ustát :-(

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 7:48  

20. května 2012 1:17

Stále nám uniká podstata. Jak přinutit žáka k tomu, aby testy vůbec napsal (a pokud možno smysluplně a ne jako piškvorky). Žákům je totiž absolutně šumafuk (možná fuck) zda je udělají nebo ne. Pokud žák nebude na testech přímo zainteresován, tak se nic dít nebude. Což takhle motivovat i žáky. Mám pocit, že pak tyto testy nic neřeší. Zbytečně vyhozené peníze daňových poplatníků.

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 7:52  

20. května 2012 6:13

Co tomu řediteli jinak zbývá? Srovnej plat učitele a plat ředitele. Podstatný rozdíl a zároveň podstatná odpovědnost. Nutil snad někdo z nás tyto lidi ředitele dělat? Je to jejich svobodné rozhodnutí.

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 9:50  

"d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,

g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,"

- jenomže letos jde o generální zkoušku, která i vzhledem ke stavu standardů zcela určitě NENÍ výkonem inspekční činnosti, natož zjišťováním výsledků vzdělávání.

Takže si trhněte nohou, Dobešovi poskoci!

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 10:15  

Ach jo,

tak ještě dnes jednou a už opravdu naposledy:

V předminulém školním roce proběhla na středních školách generální zkouška maturit, před ní jejich pilotáž na omezeném vzorku škol.
ČŠI též chodila do škol, monitorovat v rámci své činnosti, tak jak chodí (bude chodit letos) na to testování 5.a 9.

Umožňuje jim to totiž zákon:
§ 174 ŠZ (o ČŠI) odst. "a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,"

Tak fakt jsem zvědavý, který pan ředitel je vyžene ze školy s argumenty, že si mají trhnout nohou :-)

Petr

PS.

Co třeba nový pan ministr, ten to třeba všechno zruší a bude zase dobře :-)

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 10:17  

Posaďme se prosím zpátky na zem. 99,99999 % rodičů v této zemi netuší, že nějaké testování proběhne. Mají prostě důležitější starosti, mnozí z nich existenční. 90 % kantorů v této zemi netuší, že nějaké testování proběhne. Mají prostě jiné starosti, mnozí z nich ... . A na naší škole o něm v podstatě vůbec nic neví ani ředitel, protože na naší škole všechno dělá zástupkyně.

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 10:22  

Ten, ale existenční problémy nemá, tak proč by dával svou funkci všanc, kvůli takové blbosti. To by udělal leda blázen. Jediné, co by snad ředitelé mohli udělat, je, že ti, co to mají na školách na starosti by za práci měli dostat zaplaceno, když NIQES je projekt hrazený z ESF.

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 10:24  

§ 174 ŠZ (o ČŠI) odst. "a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,"

Generální zkouška ale přeci ničím takovým není, sama inspekce tvrdí, že zkouší technologii.

A pokud přijdou, nainstalují aplikace a ohlídají děti při testech, proč ne. Rádi jim vytvoříme podmínky i kafe uvaříme.

http://stopplosnetestovani.webnode.cz řekl(a)...
20. května 2012 11:28  

Činnost inspekce byla dosud zaměřená na kontrolu činnosti škol a ne na kontrolu vzdělávacích výsledků dětí. Kontrolu dětí má na starost učitel, škola, která k tomu má všechny předpoklady, aby to zvládla i bez plošných testů. Plošná kontrola všech dětí je tedy zásah do kompetence školy a učitelů ze strany ČŠI. A pokud inspekce jedná přímo s dětmi, co ji k tomu opravňuje? Komunikovala o tom s rodiči dětí? Ředitel školy určitě musí vyjít inspekci vstříc v její kontrole jak probíhají testy, pokud všechni rodiče vyjádří nesouhlas s účastí dítěte na testech, bude ČŠI moci kontrolovat školu, ve které v době testů probíhá normální výuka.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
20. května 2012 15:12  

§164 (1) Ředitel školy a školského zařízení

b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,


Co ředitel dělá, když se písmeno b) dostane do rozporu s písmenem d)?

Podle mého soudu by měl dát přednost vzdělávací činnosti. Navíc, jak již několikrát uvedeno, to co se chystá příští týden, ani není výkonem inspekční činnosti, ale jakýmsi technickým testem, ve kterém jsou žáci zneužiti jako pokusní králíci. A to na úkor řádné výuky.

Soudím tedy jako právní laik, že umožněním chystané pilotáže plošného testování ředitel vlastně porušuje své povinnosti podle zákona. A co když to nějaký starosta využije k odvolání ředitele, třeba i jako záminku.

Protiva řekl(a)...
20. května 2012 15:32  

Pan Šteffl

Podle toho, jak tady to testování pan Šteffl podává, mi šestý smysl poněkud neurčitě napovídá, že tentokráte na tom testování Scio nic netrhne.

Zjišťovat výsledky vzdělávání je nezbytné, a to nevyhnutelně.

Že se tomu kantoři brání nepřekvapuje.

poste.restante řekl(a)...
20. května 2012 16:12  

Protiva
Dvakrát omyl.
Ten první vysvětlí pan Šteffl jistě sám.
Ten druhý předpokládá, že učitelé mají mít obavy z testování žáků.
Promiňte, ale pokud nebudou výsledky OVĚŘOVACÍCH TESTŮ ŽÁKŮ použity k hodnocení učitelů ani škol,(protože tak není nikde psáno) tak z čeho by měli mít strach?

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 17:36  

tak z čeho by měli mít strach?

On totiž nějaký žebříček zákonitě vzniknout musí. Inspekce již avizovala, že se školám na chvostu bude v inspekční činnosti maximálně věnovat. Po loňské maturitě to bylo jinak? Navštívili nějakých posledních 30 škol. Přestože bylo avizováno, že po loňské maturitě žádné žebříčky nebudou, tak opak byl pravdou. Dokážete si představit, když se takový žebříček dostane do rukou starostovi-traktoristovi? Ignorant

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 18:05  

jako učitel Inf jsem vše nainstaloval, testy stáhl, na webu pro ředitele jsem zaškrtl políčka, učitelům jsem poslal harmonogram testování v učebnách s počítači. Ředitel to považuje za (sice zbytečnou) povinnost, učitelé za ztrátu času (v době výletů, sportovních soutěží atd.). Ráno vstanu dřív, pošlu přístupová hesla a odjíždím na týdenní školu v přírodě s deváťáky. Počítač doufám uvidím jen na recepci v hotelu. Pěkný den a týden.

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 18:47  

Víte co? Já jim docela fandím, ať to dotáhnou i přes ty vaše poněkud ukvapené nářky. Když to bude fungovat, nechť pod ten systém přejde Cermat s maturitami a ušetříme 400 milionů ročně třeba na platy. Dívím se, že to tu nikoho nenapadne. Nebo je pravda, co se říká, že Česká škola dostala bakšiš za to, že nebude do maturit kopat? Protože to je nepochybně mnohem větší zvěrstvo než frustrovaný rodič páťáka.

Evžen Mayer řekl(a)...
20. května 2012 18:55  

Českou školu si vydržuje NÚV, který sem lije neustále reklamu. Všechny přímořízenky sem ukládají 10 % ze všech projektů. Wagnerovi se proto říká Mr. 10 %!

A teď vážně: co se sem najednou nahrnulo PR zmrdů z ČŠI a MŠMT. A nedaj pokoj a nedaj pokoj!

Prosím redakci, mažte ty jejich zvratky!

http://www.youtube.com/watch?v=8VleMlMb-XI řekl(a)...
20. května 2012 20:46  

frustrovaní rodiče a jejich ukvapené nářky :o)

http://www.youtube.com/watch?v=8VleMlMb-XI


hana magdalena

Anonymní řekl(a)...
20. května 2012 22:51  

Pan Evžen Mayer je na první přečtení velmi slušný člověk, že?

Petr Koubek řekl(a)...
21. května 2012 10:21  

Komu prospěje testování?

Prospěje společnosti, která testy připravuje a bude je provozovat.

Kdybychom však OPRAVDU chtěli zjistit, co se ve školách děje, a vyvodit z toho relevantní závěry, musíme, vědět, co požadujeme, aby se dělo! Dá se to státem nadirigovat? Nedá! Proto potřebujeme komplex sond, které půjdou do vyučovacích hodin, podívají se, jak žáci komunikují, jak spolupracují, jak třídí, vyhodnocují a využívají informace, jak se chovají k slabším a odlišným, jak řeší problémy a navrhují a obhajují řešení před ostatními (!!!) - k tomu je úpřeci vhodné využít prostředků strukturální pomoci a buďto v rámci výzev, nebo národními projekty vytvořit prostor pro takový monitoring. Lepší projetky s větší přidanou hodnotou pro učitele i stát. Takové projekty vysokých škol a dalších orgánů ale ministerstvo donedávna bohužel odmítalo; hloupě, ideologicky - nejlepší projekty dělá přeci soukromý byznys!

Chceme racionální rozhodování a standardní, účelné metody práce? Já rozhodně ano, neboť jsem ještě pořád naivní a myslím si, že i škola má ve vzdělávání své místo.
Rozsvítí se nyní v Karmelitské, moc o to prosím?

hana magdalena řekl(a)...
22. května 2012 12:24  

Každá generace si ztěžuje na mláděž, myslím, že toto téma není výhradně pedagogické. Je to téma pro:sociology, psychology - psychoterapeuty, historiky, religionisty, ... (a čky).

Pokud má testování sloužit jako potvrzení těm, kteří toto nereflektují, vnímám to jako zneužívání dětí!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.