Reakce České školní inspekce na dezinformační kampaň k testování

pátek 11. května 2012 ·

V uplynulých dnech byl zaznamenán pokus o zahájení dezinformační a nátlakové kampaně ve vztahu k první generální zkoušce systému testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, a to formou vybízení rodičů k písemnému vyjádření nesouhlasu s testováním jejich dětí a k nátlaku na ředitele škol, aby rozhodli o neúčasti školy v generální zkoušce systému testování.


Česká školní inspekce důrazně prohlašuje, že není v žádném vztahu k iniciátorům těchto aktivit a zásadně odmítá v nich použitou argumentaci jako naprosto nepodloženou a zavádějící.

Organizace průběhu generální zkoušky byla pečlivě konzultována a připravena tak, aby co nejméně narušila běžný chod školy. Testy samotné jsou fakticky jen jednou z forem běžného písemného zkoušení, jakých žáci absolvují v průběhu školního roku celou řadu. Je výhradně na rozhodnutí školy a konkrétního učitele, zda vůbec a případně jakým způsobem zohlední výsledky testu, absolvovaného v rámci generální zkoušky systému, při celkovém hodnocení žáka na závěr školního roku. Základním smyslem testů je strukturovaná informace pro žáka, jeho rodiče a učitele, do jaké míry již zvládl základní potřebnou sumu znalostí a dovedností, případně v čem ještě potřebuje pomoci. Žádný jiný vliv na další působení žáka ve škole testy mít nemohou, a tudíž ani mít nebudou.

Česká školní inspekce si je vědoma hypotetických rizik spojených s plošným zjišťováním výsledků vzdělávání. Ačkoli o vhodnosti, prospěšnosti a využití testování žáků jsou vedeny diskuze, můžeme Vás ujistit, že pojetí, které uplatňuje a ke kterému směřuje Česká školní inspekce, se snaží tato rizika eliminovat. Zaváděný systém bude uvolněn a využit nejen pro plošné, ale i pro výběrové, školní a domácí testování. Široká využitelnost a široký přístup do systému včetně možnosti zadání vlastních úloh, znamená širokou škálu úloh (eliminuje riziko unifikace typů testových úloh). Zároveň Česká školní inspekce zdůrazňuje nutnost multikriteriálního hodnocení (výsledky testování mohou být pouze dílčím podkladem pro jakékoliv další rozhodování na jakékoliv úrovni).

Dodáváme, že zjišťování výsledků vzdělávání ve školách je na základě ministerstvem vyhlášeného programu (§ 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) součástí vzdělávání podle školského zákona. Přitom podle § 22 odst. 1 písm. a) školského zákona jsou žáci povinni docházet do školy a řádně se vzdělávat. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou podle § 22 odst. 3 písm. a) školského zákona povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy a podle § 22 odst. 3 písm. d) školského zákona dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování. Nepřítomnost (a její omluva) přitom nesmí být v rozporu s povinností vzdělávat se a současně musí být důsledně chráněn zájem dítěte (§ 31 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů).

Chápeme, že zejména dosavadní mediální interpretace přípravy systému plošného zjišťování výsledků vzdělávání přinesla celou řadu nepřesností, zkreslení a subjektivních spekulací, jež mohly u některých rodičů vyvolat sice pochopitelné, ale ve skutečnosti zcela zbytečné obavy. Proto prosíme všechny ředitele škol i ostatní pedagogy, kteří jsou v přímém kontaktu s rodiči svých žáků, aby se v rámci svých možností pokusili společně s námi vyvracet různé fámy a mýty a trpělivě vysvětlovat skutečný stav věcí.

Závěrem dodáváme, že k pravidelnému ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol se zavázala Vláda České republiky ve svém programovém prohlášení.

V Praze dne 11. 5. 2012

57 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
11. května 2012 v 21:04  

Ve svém programovém prohlášení se vláda zavázala k lesčemus... Dokonce se stalo to, že už máme vládu, v níž nejsou Věci veřejné! Jde tedy o programové prohlášení staré vlády, kterou už nahradila jiná...

poste.restante řekl(a)...
11. května 2012 v 21:13  

Tak a máte to, pisálkové pracující v žoldu vrahů z Wall Streetu. ;-)

Opravdu by mne překvapilo, kdyby ČŠI uznala oprávněnost některých výhrad. Bylo by to známkou toho, že jde o svéprávný a sebevědomý subjekt, vědomý si svého postavení v systému vzdělávání.
No a když je něco ve vládním prohlášení, tak to už je víc než desatero přikázání.

Teď věcně. Chápu, že ČŠI je orgánem, který jen plní zadání. Dokonce bych řekl, že se v rámci možností snaží o řešení věcné a nikoli ideologické.

Proto nechápu, proč se uchyluje k demagogické argumentaci vůči některým oprávněným výhradám, které snad máme právo vznášet.

Kromě toho, zatím stále jsem nikde nedostal záruku, že nedojde k zneužití výsledků testů.

Anonymní řekl(a)...
11. května 2012 v 22:07  

Celá ta akce je tragikomicky amatérská. Poté, co byly publikovány ukázkové testy a pouhé tři týdny před "ostrým" testováním se na webu ČŠI (NIQUES) objevila nenápadná zprávička, kde je mimo jiné uvedeno:

"Zásadní novinkou v koncepci testů je diverzifikace obtížnosti. Základní úrovní jsou elementární požadavky povinné pro každého žáka, který projde pátou nebo devátou třídou. Pokud dostatečně úspěšně vyřeší první část úloh, zobrazí se jim zbytek testu sestavený z úloh vyšší úrovně."

Neboli test bude mít ÚPLNĚ JINOU koncepci a zcela odlišnou podobu než testy ukázkové. Velmi odvážnou koncepci, která se prakticky nikde ve světě nepoužívá, neboť nastavení prvotního síta ("teprve když splníš základ, pustím tě dál") vyžaduje opravdu důkladné mnohaleté ověřování a skutečně precizní a opakovanou standardizaci na nesmírně početném vzorku, a přesto v sobě skrývá obrovské riziko chyby. Tak veliké, že se ho nevyplatí podstoupit.

Vzhledem k tomu, že testy se šijí horkou jehlou za pochodu kdesi v útrobách ČŠI, je nepochybné, že půjde o metodologický paskvil. Nezbývá než doufat, že v průběhu testování dojde k tolika průšvihům, že se nikdo neodváží v tak diletantském díle pokračovat.
Maturitní testy Cermatu jsou připravovány na mnohonásobně vyšší odborné úrovni, a přesto se v nich objevila tak fatální chyba, jako jsou úlohy, které se místo "motivačního uklidnění" staly stresujícím časovým bičem (tohle se profesionálům opravdu nesmí stát a nespraví to žádný dodatečný "harmonizační" švindl-koeficient). Testy NIQUES vznikají v mnohem diletanštějších podmínkách a podle toho také zákonitě dopadnou.

Anonymní řekl(a)...
11. května 2012 v 23:14  

Ještě ale s tím rozdílem, že testy se budou provádět ne na dospělých jedincích, ale na 11letých dětech!

Vl.Václavík řekl(a)...
12. května 2012 v 0:51  

Mile jsem se vrátil do mladých let, kdy Právo (tehdy Rudé) úderně bojovalo s různými dezinformačními kampaněmi imperialistů a domácích zaprodanců. Proč ČŠI reaguje tak podrážděně a dělá blbce z lidí, kteří se připojili k dopisu s požadavkem na zastavení plošného testování? A proč vyhrožuje paragrafy, kdyby náhodou některého rodiče napadlo, že na den testování nechá své dítko doma? Jen utvrzuje v názoru, že svěřit cestu ke kvalitě vzdělávání ČŠI je stejný lapsus, jako svěřit vzdělávání straně vv. Základní chyba je v zadání úkolu - "Centralizovaně zlepšovat výsledky žáků plošnými testy". A kdo tomu nevěří, že to tak jde, je vůl. Přikládám testovou otázku pro deváťáky (kompetence "zdravý selský rozum"):
ČŠI v tiskové zprávě uvedla: Testy nebudou dokonalé (viz včerejší zpráva). Je správné
a) Akci plošné testování pozastavit.
b) V akci pokračovat.
c) Uvalit na akci informační embargo.

BoBr řekl(a)...
12. května 2012 v 9:22  

Překvapuje mě, že se nikdo nepozastavuje nad tím, že ČŠI najednou začíná tvrdit, jak se snaží eliminovat rizika testování. Poté, co se snažila eliminovat všechny odborníky (včetně zahraničních), kteří o tomto problému mluvili, bude teď tvrdit, že je jednoznačným zastáncem multikriteriálního hodnocení a že výsledky testů rozhodně nesmí být použity jako jedíné vodítko k rozhodování. Přitom se tak děje dokonce již během testů samotných. Vznik žebříčků škol bude zákonitě dalším důsledkem. ČŠI si ovšem myje předem ruce. Oni za nic nemohou.
Že by se tak rychle začaly projevovat změny ve vedení MŠMT? Člověku je jich skoro líto. Musí to být hrozný pocit, dělat něco, o čem vím, že to musí špatně dopadnout.

poste.restante řekl(a)...
12. května 2012 v 9:58  

Souhlasím, pane profesore.
Ačkoliv se vyskytuji jen na periferii a nikoliv v Praze, informace mám jen zprostředkované, nemohu se zbavit dojmu, že část lidí v ČŠI tuší, že jsou uvrtáni v něčem, co prostě nemůže dopadnout dobře. A tak se alespoň (někteří) snaží eliminovat škody. Mají za to mou úctu.
To ale nijak nezbavuje odpovědnosti vedení projektu, ČŠI i MŠMT.
Bohužel důsledky dopadnou zase jen až na učitele. A nikoliv na ty, kdo průšvih zavinili, navzdory opodstatněným a podloženým varováním. Ani nevíte, jak rád bych se pletl.

Hausenblas řekl(a)...
12. května 2012 v 10:12  

Ministerstvo ani ČŠI dnes nedokáže napravit maléry, které si obě instituice navařily za minulá léta (a nejen v éře kotrmelců p. Dobeše). Muselo by totiž zasáhnout do koncepce, a tu bohužel nemá, a obvykle o ní ani neuvažuje. Co ale může dnes ČŠI udělat, když konečně snad někomu došlo, že testování není nesporné, že testování má významná rizika? Že je to pouhopouhý záměr vládních programů a nikoli věc plynoucí ze zákona?
ČŠI může aspoň trochu odlehčit škodám, které by plošné testy způsobily, kdyby vyloučilo jejich použití plošné. Dá je prostě na volbu škole nebo dokonce učiteli. I při dobrovolnosti státních testů se negativně projeví to, že test přichází "shůry", že je státní: Testy provedou a mechanicky výsledky "vyhodnotí" ti učitelé a ředitelé, kteří dosud nepřivykli svobodě a přes všechny diskreditace ministerských aktivit podléhají poslušnosti vůči pánům.
Ale aspoň ty školy, které už dnes opustily socialismus, budou mít možnost si zvolit nebo samy vytvořit své diagnostické nástroje. Všichni tvůrci testů u nás opravdu potřebují konkurenci, jinak se nevyhrabeme z té usmrkanosti testovaného obsahu a té nedomyšlenosti cílů testování.
O tom, jakým stylem se ČŠI pustila do svých oponentů, je zbytečno mluvit. Diskredituje dost jasně to, co snad chtěli jeho autoři na ČŠI vůbec říct.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 v 10:25  

poste.restante:
Nedávno jsem o testování krátce mluvil s několika lidmi z jednoho krajského inspektorátu ČŠI, včetně jejich ředeitele/ky (bližší lokalizaci pochopitelně zamlčím). Jednomyslně se shodli, že chystané testování je nesmyslné, nedomyšlené, špatně připravené a kontraproduktivní. Jenže "paní ústřední školní inspektorka si ho vzala své, aby se zalíbila tehdejšímu ministrovi".
Ano, jsou to drby, ale věřím, že jsou pravdivé. A nijak to neomlouvá ony pracovníky ČŠI, protože část viny na průšvihu má i ten, kdo ví a mlčí.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 v 10:37  

Co to tady melete? Co se vám na stanovisku ČŠI nelíbí? Já teď nechci hodnotit testování jako takové, ale když jsem si přečetl militantní a arogantní prohlášení těch rodičů a teď zcela věcnou, neútočící a korektní reakci inspekce, nedá se to srovnat. Se vzpamatujte a než tady v sobotu blbě pindat, běžte radši na procházku ven.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 v 10:57  

Nejvíc mě na tom čtení tady baví názory "zastánců učitelů", kteří by museli prý se svou kůží na trh. Víte co?
Státní školství spěje ke zmaru. Nedokáže-li zajistit a garantovat kvalitní vzdělání (hlavně od základního stupně), protože se bojí, aby některé špatnosti neprosákly na veřejnost, tak je rovnou zrušme. Ono se už teď ruší samovolně, cítím jako učitel, že je mnohem větší poptávka po soukromých vzdělávacích subjektech než tahle státní příšernost, která polyká peníze a nevydává žádnou kvalitu.
Budoucnost v Česku patří soukromému vzdělávání, a přijde to rychleji než si někdo myslí. Kdo na to doplatí především, hádejte, učitelé ze základek?

Hausenblas řekl(a)...
12. května 2012 v 11:06  

Asi bychom měli víc mluvit o tom, a taky to prosazovat u svých poslanců :-), že v civilizovaných zemích to bývá tak, že vládní úřad nesmí sám, z hlav svých úředníků, náměstků, ba ani pana ministra, rozhodovat o podstatě věcí - tedy nesmí mít právo stanovit, jaké bude testování a k čemu povede, ani jaký bude třeba systém profesního růstu, nebo co bude v RVP a jak se bude zavádět.
Tohle u mnoha laiků u nás budí hrůzu a úžas - a kdo tedy by to rozhodl, když ne císař pán nebo soudruzi nahoře?
Ale MŠMT a jeho údy jsou v demokracii pouhá moc výkonná, která má provádět to, co dostane nařízeno od Parlamentu, anebo smí si podle vládního volebního programu objednat koncepci, systém zjišťování a rozvoje kvality, systém profesního růstu atp. - od nezávislých odborněji zdatnějších institucí - například od univerzit, od učitelských asociací, jakýchkoliv subjektů schopných to vyprodukovat - na výběr několika takových dodavatelů ovšem musí být veřejně kontrolovaný konkurz, aby to kamarád nedal kamarádíčkovi nebo sám sobě, že. (Tou mírou zaprodanosti kámošů se právě civilizované státy liší od divokého Východu - krade se v nich míň a víc se to veřejně hlídá...)

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 v 11:40  

Ať už to inspeketoři vědí, nebo nevědí, že je to pr...r, nezastaví "to", už kvůli těm (kolika vlastně) milionům, které za "to" dostanou.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 v 11:43  

"...prosazovat u svých poslanců ..."
Kteří to vlastně jsou, ti NAŠI poslanci? V momentě, kdy dosednou do funkce, stávají se z nich prachožrouti bez zodpovědnosti a bez tváře. Už jenom to, že na schůze, tedy do práce, prostě nechodí a nikdo je za to nepohání k odpovědnosti... Představte si, že bych se já, učitelka, chovala jako poslanec.

Hausenblas řekl(a)...
12. května 2012 v 11:51  

No právě, že oni to nezastaví. Ale měli by cítit tlak od nás, že to aspoň mají poněkud opravit, zmírnit. Já neříkám, že tomu tlaku ustoupí, i když bych rád. Taky neříkám, že máme nějaké extra inteligentní a pracovité poslance - však kdo je tam asi zvolil, jak uměl myslet? A kde v té vzdělané populaci jsou lidé schopní dělat politiku líp, a dokonce přitom nebýt prohnilí?
Ale když na to úplně rezignujeme, budeme my sami jako mužici v Rusku.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 v 12:20  

12. května 2012 10:57

Toto skutečně mohl vyplodit jen člověk s nižším IQ. Musíte nám vysvětlit, kde na to soukromé školství vezme 85% populace. Píšete nenávistně a nabývám přesvědčení, že Vy jste ta neustále něco kritizující osoba. Asi máte nějaký osobní problém, tak si ho vyřešte. Rodič

poste.restante řekl(a)...
12. května 2012 v 12:57  

Hausenblas
Souhlasím, pane profesore, že jediné, co v tuto chvíli můžeme udělat, je nemlčet a vyvíjet tlak - na poslance, na ty rozumné v ČŠI, na zřizovatele,...

Ale nemohu jinak, nežli opět přihřát své oblíbené téma - Pedagogická komora.
Koncepci, strategii a také výstupy a testy jejich prověřování by nemělo stanovovat ministerstvo, ale profesní orgán. Státní aparát má plnit funkce výkonného nástroje.
A jak to dopadá, když koncepční materiály sestavují politici, to vidíme dnes a denně.

poste.restante řekl(a)...
12. května 2012 v 13:06  

Anonymní 10:25
Potvrzujete mé informace, děkuji.
Mnohokrát jsem zdůrazňoval, že lidi z ČŠI neobviňuji. Prostě chtějí jen dostat svůj měsíční plat, jako my všichni.
Pokud by se ale mezi nimi našel člověk s odvahou vystoupit a věcně problémy pojmenovat, hodně by to věci pomohlo.
Dokud se nenajdou i ve školství lidé, jako je třeba ředitel Úřadu práce Vilím z Litoměřic, nepohneme se dál.

Pytlik Blaha řekl(a)...
12. května 2012 v 13:26  

byl zaznamenán pokus o zahájení dezinformační a nátlakové kampaně

pokus o zahájení
Kdo to napsal? Todleto?
To je jako ze Startreku, když se Romulané v kvadrantu Delta pokoušeli narušit časoprostorové vlákno.

Závěrem dodáváme, že ... se zavázala Vláda České republiky ve svém programovém prohlášení.

To se mělo sdělit hned na začátku a mohl se ušetřit inkoust i brka.
Kaněc razgavórky, tavárišči, pará na rabótu.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 v 13:38  

Co to proboha melete...o eliminaci rizik spojených s testováním ČŠI mluví a píše všude už od počátku přípravy. Omíláte tu věci, které už byly stokrát vysvětleny.
A vy pane Hausenblasi už s odpuštěním sklapněte. Jako nepřítel testování jste za statisíce pro ČŠI vyvíjel testy pro čtenářskou gramotnost, tak nechápu ty vaše "konzistentní" postoje.

Pytlik Blaha řekl(a)...
12. května 2012 v 13:58  

nemlčet a vyvíjet tlak

Jediný účinný tlak, pane Poste.restante, kterému se v dnešní době činovníci ještě podvolí je ten, který vzniká v jejich zažívacím traktu. Ten nevokecají.

Náš školní kvas nového tisíciletí dostává zase nový rozměr k pobavení publika. Čši si oprátku sama upletla, hlavu prostrčila a teď balancuje na štokrdleti jak tajtrlik z Karibiku na ráhnu Černé Perly.
Jednomu by jich bylo až líto.
Ale není.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
12. května 2012 v 14:21  

Anonymnímu 12. května 2012 11:43
Kteří to vlastně jsou, ti NAŠI poslanci? i kolegovi Hausenblasovi.

Kolikrát jste kdo byl na zasedání školského výboru parlamentu? Tam se to peče. Kolikrát jste kdo navštívil konkrétního poslance, např. zpravodaje novely zákona. Kolikrát jste kdo hledal na stránkách parlamentu konkrétní návrhy zákonů? A pak k nim poslal připomínky. Kolikrát jste si kdo vyžádal podle zákona 106 materiály z vlády, z ministerstva či z CERMATU (vladá posílá obratem)?

To jsou cesty, které vedou ke změně mnohem účinněji, než debaty na stránkách České školy.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
12. května 2012 v 14:23  

a malá poznámka. Když se to zatím jen ověřuje. Proč se tak činí plošně. Na to by nepochybně stačil reprezentativní vzorek. Že?

poste.restante řekl(a)...
12. května 2012 v 14:53  

Ondřej Šteffl
Zdravím a souhlasím.

Pokud se mne osobně týče, mám v bodech, které jste zmínil svědomí čisté. Tedy až na tu účast na zasedání školského výboru, či parlamentu. Mám to do Prahy fakt dost z ruky. :-)

Je to moje prokletí. Prostě neumím jen sedět a držet hubu a krok.
(Hm. Držet krok vsedě. - Zajímavá metafora. Kolegovi Blahovi by se mohla líbit.)

Pytlik Blaha řekl(a)...
12. května 2012 v 14:57  

než debaty na stránkách České školy

Úplně se mi zhroutil svět.
Ono se to peče jinde?
A tak je to se mnou pořád. Myslel jsem si původně, že tu na "kresbách" "pracují" školští zednáří.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 v 15:09  

Pane Šteffle, vzhledem k tomu, že musím hlavně učit (a vše, co je spojené s třídnictvím a švp a projekty), činím tak přes SKAV. To jsou lidé k tomu fundovaní a ochotní věnovat svůj čas odbornému (často i politickému) boji. A stejně to není moc platné...
OU

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 v 16:35  

"To jsou cesty, které vedou ke změně mnohem účinněji, než debaty na stránkách České školy".

Odpovědní v této republice jedou podle stále stejných not, které nemíní měnit. Zářným příkladem těchto názorů a politiky byl Dobeš, ale možno mrknout i na Nečase,Drábka a další. Tito lidé nejsou nakloněni dialogu a v tom je ten problém. Jsou přesvědčeni o své jediné nedílné pravdě. Narodili se možná ve špatné době. Možná by jim vyhovoval středověký absolutismus nebo nějaký novodobý totalitní systém? Dospěl jsem k závěru, že demokratické přístupy jsou jim cizí. Názory plné arogance a ignorance.

obyčejná učitelka řekl(a)...
12. května 2012 v 16:45  

16:35
Kdyby většina nemlčela, ale trvala na smysluplném dialogu o konkrétních změnách a cílech, nic jiného by politikům nezbylo. To jí je příjemný status quo...

Ondřej Šteffl řekl(a)...
12. května 2012 v 17:09  

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 16:35

Zajděte na ten výbor do parlamentu! Dílčí změny jsou možné určitě. Když nás tam přijde víc, možná i větší...

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 v 19:00  

Co je třeba k triumfu zla? Jediná věc: aby dobří lidé mlčeli...

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 v 23:10  

...aby dobří lidé mlčeli...

A řekne mi někdo, co jsem zač - dobrý nebo zlý?
Poznávací znamení: těším se na testování.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
13. května 2012 v 0:30  

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 23:10
A řekne mi někdo, co jsem zač - dobrý nebo zlý? Poznávací znamení: těším se na testování.

Vy budete spíš naivní a hodně optimistický, když si po těch letech zkušeností myslíte, že to může dopadnout dobře.

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 v 6:43  

"těším se na testování."

Vy jste doposud netestovali? Vy jste doopravdy nikdy tímto způsobem nezjišťovali nedostatky? Zpětná vazba na vaší škole neexistuje? Převážná část škol tyto činnosti provádí a je to zcela běžná praxe. Význam tohoto plošného testování však nechápu?
1) Chápal bych ho, pokud by testování proběhlo v březnu, dubnu a mělo vliv na přijetí žáka na SŠ.
2) Děsí i obrovská suma vyčleněna na tento projekt.
3) Výsledkem budou žebříčky škol? Vždy bylo sděleno, že ne, ale kdo by tomu věřil. Po maturitách 2011 se jich objevilo přehršel. Má vůbec někdo představu, jak by takový žebříček rozhodil regionální školství ?
4) Argument bývalého ministra o doučování žáků, kteří test nezvládli ještě stále platí? Nedokážu si totiž představit lemply a flákače, kteří se doučují dobrovolně o prázdninách před nástupem na SŠ. To je snad již ošetřeno, žák jednoduše propadne.
5) Jediným výsledkem snad bude jen statistika, že na severu v sociálně vyloučených lokalitách jsou výsledky horší než v Praze.
6) Pochopil jsem, že v tom proklamovaném žebříčku škol se ČŠI zaměří ve své činnosti na školy na chvostu. To by mohlo být za normálních podmínek taky přínosem, ale pouze v případech srovnatelných škol. Málokdo si však uvědomuje fakt, že je opravdu velký rozdíl mezi Horní,Dolní v sociálně vyloučené oblasti a běžnými školami.
7) Také mi není jasná reakce zřizovatele ke kterému "neexistující" žebříček doputuje.

obyčejná učitelka řekl(a)...
13. května 2012 v 8:22  

Jsem přesvědčená, že právě ty školy, které se na testování těší a věří, že dopadnou dobře, budou mezi prvními, kteří žebříček budou požadovat a využijí ho k tlaku na zvýšení prostředků od zřizovatele. Takže - ano, inspekce žádný žebříček sestavovat nebude, sestavíme si ho sami.
A jenom dodatek - mezi odpůrci nejsou jen školy s větším podílem sociálně slabých dětí, ale i "dobré" školy, které jsou však PŘESVĚDČENY o škodlivosti takového způsobu zjišťování výsledků vzdělávání (o tom už byly napsány tisíce argumentů, ale inspekci, resp. MŠMT to zřejmě nezastaví).
O penězích nemluvě...

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 v 9:59  

Tak ještě jednou a už naposledy:

1. Plošné testování je záležitostí programového prohlášení vlády z r.2010, tedy jde o politické rozhodnutí, jehož realizaci dostalo za úkol MŠMT a nositelem je ČŠI (potažmo jedním z členů realizačního týmu a odborníků na testování je pan Suchomel-bývalý zaměstnanec fy. SCIO; software tvoři fy. SAPCON).

2. Momentální generálka letos je jen "jako" výsledky určitě nepůjdou nijak moc využít, protože jak vím, testy určitě ještě nebudou na 100% a navíc nejsou standardy. Takže jde zatím jen o logistiku a odzkoušení aplikace.

3. Jestli do budoucna v r. 2014 pokud budou standardy a doladěné testy tak, že to půjde spustit "naostro" - toť otázka kdesi v nedohlednu. Na kom a na čem bude záležet to asi všichni tušíme. Jestli se to opravdu realizuje, nebo ne, tak to nikdo neví??? Záleží to asi na momentálních okolnostech v tom určitém čase.

4. ČŠI má s projektem NIQES vlastní záměr (ta plošná záležitost je pro ni jen práce na zakázku, tak jako pro SAPCON, a.j. externí firmy) takže bych to na ně vyloženě neházel. Pokud by to nedělali oni, tak to třeba za ty prachy mohlo dělat SCIO. Po pravdě řečeno, pokud si někdo u mě něco obědná a zaplatí to, taky nebudu přemýšlet k čemu to využije. (Teď prosím mě neberte za slovo, samozřejmě kromě výrobků v rozporu se zákonem).

5. Vlastní projekt NIQES má sloužit k ověřování výsledků vzdělávání žáků v jakémkoli předmětě a jakékoli třídě, nikoli plošnému, ale v souvislosti s inspekční činností - institucionálním hodnocením školy, která jak jistě všichni vědí se uskutečňuje každé tři roky. Navíc to má obsahovat možnosti sebetestování samotnými žáky, nebo to může využívat i škola pro svoji autoevaluaci.

Tak tomu rozumím já Petr :-)

PS.
k nevhodnému termínu testování pro deváťáky bych jen špitl svoji domněnku: třeba ti tvůrci testů nestíhají, tak proto až takový pozdní termín.
a ke zneužití: kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 v 10:17  

Pane Štefle, dívím se, že se k tomu pořád tak vyjadřujete, když jste v jasném střetu zájmu. Vaše srovnávací testy jsou daleko škodlivější, míň vypovídající a nepoměrně dražší.
Pamatuju si vaše vyjádření, že vy máte mercedes a inspekce buduje předraženou felicii. Pak jste je zase obvinil, že dělají testy moc levně. Předtím že váš eskalátor už to všechno dávno umí za 18 milionů. Potom, že totéž zvládnete za 15 milionů ročně, což je dvakrát víc než inspekce. Pak nechápu, proč jsou vaše stávající testy tak drahé, protože těch 15 milionů mi nějak na těch 200000 žáků nějak nevychází vzhledem k tomu, jak draho testy prodáváte teď. A vrcholem všeho je, že začínáte kopírovat některé moduly toho jejich systému.
Myslím, že nedokážete unést to, že vás páni inspektoři během necelého roku předstihli a nabourali ten váš poklidný byznys. Tak běžte radši makat, ať to doženete.
Z naší školy už neuvidíte ani korunu. Jako ředitel oceňuju státní testy pro nás zadarmo, respektive za těch pár hodin informatika a pedagogického dozoru.
Ředitel

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 v 10:27  

Připojte se ke těm, kteří chtějí další diskusi s ČŠI, s MŠMT, s vládou o "povinnosti" plošného testování, o "plošnosti" testování, o tom zda povede děti k přemýšlení, k motivaci k učení, ke schopnosti formulovat myšlenky, k dovednosti práce s informacemi a jejich aplikaci v reálných situacích, zda podporuje všestranně rozvoj osobnosti, zda respektuje různorodé styly učení a typy inteligence. Připojte se k diskusi zde nebo na http://stopplosnetestovani.webnode.cz/ nebo kdekoli jinde.

hana magdalena řekl(a)...
13. května 2012 v 11:26  

Reaguju na argument, že se rodiče o výseledky svých dětí starají, až když dostanou špatnou známku. Jsem rodič, který to tak nemá, komunikuju s učitelkou o výsledcích svého dítěte PO CELOU DOBU JEHO ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - ale hlavně, můj zájem není zaměřen pouze na školní výsledky (nabyté vědomosti) mého dítěte, zajímán mě rovněž, jak je moje dítě ve škole spokojené, jak se zapojuje ve skupině (třídě), jak dokáže s nabytými vědomostmi zacházet dál, jestli si dokáže na věc vytvořit vlastní názory a jak o nich dokáže s druhými komunikovat a tak dále. Proto jsem aktivní v iniciativě rodičů Dopis Stop plošné testování viz http://stopplosnetestovani.webnode.cz/. Domnívám se, že POVINNÉ PLOŠNÉ testování dětí podporuje školství zaměřené na výsledek oproti procesu a takto koncipované školství neskýtá prostor pro aktivnější zapojování se rodičů. O TO JDE? TO JE JEHO CÍLEM (toho testování?)? Pak opravdu rodičům zbude již jen reagovat na výsledky (ať už dobré nebo špatné). Jak reaguje Čši na iniciativu rodičů? Je to snad vzorový příklad toho, jak mají v budoucnu ředitelé škol a potažmo učitelé reagovat na aktivní rodiče, kteří nedejbože budou míst svůj vlastní názor? Je to snad předzvěst toho, že cílem vzdělávání v budoucnu v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nebude vzdělaný člověk s vlastním názorem na svět?

Tomáš řekl(a)...
13. května 2012 v 11:58  

11:26

testování dětí podporuje školství zaměřené na výsledek oproti procesu

A odkud to prosím Vás víte? Někde to psali v novinách, někde to "vytestovali" ve výzkumech? A jste si jistá, že zrovna v našem domácím školství to takhle bude? Školství, jeho proces a výsledky, jak říkáte sama, je naprosto nepředvídatelný systém, v každé zemi za stejných podmínek jsou zcela odlišné výsledky - tak jak to můžete vše tak striktně vědět, když u nás nikdy nic plošně neproběhlo? Nechcete si raději počkat aspoň na první kolo?

Podle mé celoživotní učitelské praxe mám jasno v tom, že co škola, to naprosto odlišný svět. Jiné přístupy k učivu, jiné metody a strategie, jiné chování k žákům. A zřejmě i jiné výsledky - ale jak to můžeme vědět či tvrdit, když to vlastně nevíme jistě, nemůžeme se o tom nijak přesvědčit, stále jenom plácáme a plácáme, jak to u nás jde/nejde, děti se učí/neučí, všechno umí/neumí vůbec nic, učivo je/není přiměřené, učebnice jsou/nejsou efektivně napsané.... tisíce názorů, tisíce hodnocení, ...
Z té džungle je jediná cesta, změřit aspoň to, co se dá, a analyzovat dostupnou technikou výsledky. Aspoň něco málo z toho snad vyvodit lze. Díky za to málo.

Proč by mělo v dlouhodobém měřítku pravidelné didaktické testování, jaké u nás přece dělají běžně soukromé firmy, nějak negativně ovlivňovat výukový a výchovný proces? Cožpak se to děje? Nevím o ničem. Naopak, školy, které nechávají své žáky testovat na znalosti, mají o výsledky ze strany rodičů mnohem větší zájem než tam, kde se o měření výsledků škola nezajímá. To si může dovolit např. škola waldorfská, kde je zajištěna kvalita výukových procesů (aspoň doufám, podle toho, jak si nechají záležet na výběru učitelů a jejich neustálému školení, vybavování škol, atd.). Běžné státní školy jsou často tak nízké úrovně ..., že kdyby rodiče znali realitu, radši by dítě vozili jinam. A nic se s tím neděje. Není lepší i tyto školy "donutit", aby ukázaly, k čemu děti vedly a dovedly? Dle mých zkušeností - když škola umí dělat dobrý PROCES, má i adekvátní, dobré VÝSLEDKY. A navíc tam často chodí děti rády.

obyčejná učitelka řekl(a)...
13. května 2012 v 11:59  

pro Petra
Standardy jsou zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/standardy-vzdelavani

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 v 12:20  

pro Tomáš
změřit aspoň to, co se dá,

To se bohužel změřit nedá, nejsou to fotbalové, .... tabulky. Nevěřte na nějakého Boha na MŠMT. Ignorant

poste.restante řekl(a)...
13. května 2012 v 12:41  

Tomáš
co škola, to naprosto odlišný svět

V této zemi fungoval systém metodických poradců, seminářů, setkání oborových i metodických, systém přenosu příkladů dobré praxe mezi ostatní. Myslíte si, že pár testíků, TOHLE dokáže nahradit?

Změřit, co se dá
Fajn. Tak si můžete vzít metr a váhu a začít měřit a vážit žáky a nazákladě zjištěných údajů řídit školství. Bude to mít zcela setjný efekt, jako výsledky testů deváťáků, pořádaných v červnu.

Pane kolego, školství je MĚKKÝ SYSTÉM a takové se nedají řídit podle tvrdých výsledků. Jako člověk s celoživotní učitelskou praxí by jste to měl vědět.

Opakuji znovu a dokola.
Jednotné přijímací zkoušky na střední školy + změna systému financování a nikoliv celoplošné a zmatečně organizované testy.

poste.restante řekl(a)...
13. května 2012 v 12:46  

hana magdalena
Samozřejmě že šlo o zjednodušující a zevšeobecňující tvrzení.
Já se taky zajímám o výsledky svých ratolestí průběžně. Ale kolik procent takových rodičů je?

Krom toho jsem měl na mysli známkování průběžné a to přece je jakýmsi jednoduchým prostředkem komunikace mezi učitelem a rodičem, ne?

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 v 13:00  

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy + změna systému financování a nikoliv celoplošné a zmatečně organizované testy.

Stále přemýšlím nad tím, proč tato naprosto jasná věc již dávno není na pořadu dne na MŠMT. Ignorant

Tomáš řekl(a)...
13. května 2012 v 13:12  

to poste.restante

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy + změna systému financování a nikoliv celoplošné a zmatečně organizované testy.

1. Jednotné přijímačky - absolutní priorita, zcela souhlasím, ptám se - proč ještě nejsou zavedeny?! Neměla by se celospolečenská diskuse a referenda ve školství vést právě a především tímto směrem?!? Vyřešily by mnoho problémů. (a nebo politici tuší, že to ještě u nás bude trvat....)

2. Změna systému financování - není o čem diskutovat, už dávno mělo být. Zřejmě se neujme ani financování na třídu, nevím, kdo vymyslí a odsouhlasí nějaký nový, přijatelný způsob. Že by sobotáles?

3. Proč ne zjistit, jak na tom jsou žáci a školy aktuálně? Proč ne testy, prověrky, zkoušky? Vždyť školství je dělá, co svět světem stojí, tak co vám vadí?
Nevadí nám testy, ale žebříčky, že?

Nevěřím, že by jim někdo přikládal takovou váhu, jako u středních škol, když se udělaly po loňské maturitě. Každý u nás (přece!!) ví, jak ošidné a šalebné je školské prostředí, odpovědnost se svede na spoustu faktorů, vybruslí se z toho. Proč testy některé školy chtějí, jiné nechtějí? I po více letech realizace? Něco v tom nehraje.

A mimochodem, proč se stejnou vehemencí nebojujete, odmítači testování, proti dosud prováděnému způsobu kontrol škol, jak ji dělá ČŠI? Formálně, necitlivě, protože mnoho věcí prostě nemůže vědět a znát, proč jsou učitelé často naštvaní, jak je z jejich pocitu zcela nespravedlivě a neobjektivně zhodnotila inspekce? Nebudou testy aspoň objektivnější, než tato hodnocení?

hana magdalena řekl(a)...
13. května 2012 v 13:55  

A mimochodem, proč se stejnou vehemencí nebojujete, odmítači testování, proti dosud prováděnému způsobu kontrol škol, jak ji dělá ČŠI? .... Já bojuju proti čemu chci, aktuálně proti POVINNÉMU PLOŠNÉMU testování. Proč proti tomu nebojujete vy s jakou chcete vehemencí, když Vám to vadí?

poste.restante řekl(a)...
13. května 2012 v 14:36  

Tomáš
Ad 1 a 2. Nemám co dodat.
Na téma formalismu a nesmyslnosti některých postupů a hodncení ze strany ČŠI zde i jinde bylo napsáno mnohé. I mou maličkostí například. Stačí si jen dohledat. Takže v tomto případě střílíte mimo.

Čemu kdo věříme, nebo ne, co se stane a co nestane, to je naprosto nepodstatné. Důležité je, že na mé straně je argument negativní a opakované zkušenosti.
Zatímco na Vaší straně jen víra, či spíše naděje, že TENTOKRÁT nikdo výsledků testů nezneužije, protože přece každý ví, jak je to ve skutečnosti složité.
A před rokem a ještě dříve to nevěděli, pani politici a novináři?
Opakuji. Znám školu, kde jsou učitelé finančně hodnoceni podle výsledků testů. Vím o odvolaném řediteli, který jako jeden z důvodů pro odvolání slyšel argument, že došlo ke zhoršení žáků v testech. Vy si vážně myslíte, že tohle se dít nebude?
Nezlobte se, ale to je tak naivní, že se zdráhám uvěřit, že to myslíte vážně.

Ad 3. Ale mně přece nevadí testy. Čtěte pozorně. Mně vadí zmatečná organizace, nejasné účely a hlavně absence záruk jejich zneužití.
Především mi ale vadí jasná a veřejně deklarovaná záruka, že výsledků testů nebude zneužito při financování, rušení, hodnocení škol a učitelů.
Vadí mi nepokryté vyhrožování ředitelům i rodičům, kteří si dovolili vyslovit nesouhlasný názor.
Vadí mi, že projekt financovaný z ESF nepočítá s odměnou učitelů a správců škoní sítě, kteří, na rozdíl od jiných, mají svou práci navíc dělat zadarmo.
Kromě toho mi vadí i "filosofie školství zaměřeného na výsledky testů", což povede k dalším, jinde popsaným negativní důsledkům na žáky a vzdělávací proces vůbec. Ale to je na jinou a odbornější debatu, která v tuto chvíli není na pořadu, protože o konání testů již bylo rozhodnuto.
A bylo by toho víc.

poste.restante řekl(a)...
13. května 2012 v 14:39  

Chybí mi samozřejmě ABSENCE jasné a veřejně deklarované záruky.:-)

(I dalších pár překlepů by se našlo. Ach jo.)

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 v 14:57  

Pro paní určitě (ne)obyčejnou učitelku :-)

samozřejmě vím, i když neučím na ZŠ, že MŠMT "něco" uveřejnilo, viz Váš odkaz.

Ale: 1. jsou už standardy ve školském zákoně?
2. jsou už podle standardů upraveny RVP (ZŠ a Víceletá_G)?

Tedy: toto má údajně platit až od šk. r. 2013/2014 a kdo ví jestli,
když jsem v Otázkách V.M. dnes slyšel nového pana ministra školství :-)

Pro pana Tomáše:

A mimochodem, proč se stejnou vehemencí nebojujete, odmítači testování, proti dosud prováděnému způsobu kontrol škol, jak ji dělá ČŠI? Formálně, necitlivě, protože mnoho věcí prostě nemůže vědět a znát, proč jsou učitelé často naštvaní, jak je z jejich pocitu zcela nespravedlivě a neobjektivně zhodnotila inspekce? Nebudou testy aspoň objektivnější, než tato hodnocení?

Asi máte na mysli institucionální hodnocení školy v tříletém cyklu, protože kontrola dodržování vybraných ustanovení ŠZ je něco úplně jiného.
Pokud je mi známo, tak učitel, pokud o to inspektora vyloženě nepožádá se ani nedozví hodnocení své hodiny. Navíc klasické rozbory hodin inspekce už oficiálně nedělá aspoň 5 let. Pokud si přečtete jejich metodiku, tak hodnocení průběhu vzdělávání (opírající se mimo jiné o hospitace v hodinách) je v Inspekční zprávě silně zobecněno a ani se mnohdy nepozná jaké předměty, natož potom kantory inspekce vlastně hodnotila.
Něco jiného je, co pak řekne ředitel jednotlivým kantorům, které inspekce navštívila. Tam už záleží poměrně dost na panu řediteli, nebo paní ředitelce, jestli si náhodnou něco tzv. nepřidá, nebo naopak neubere.
Ale ČŠI je partnerem ředitele školy, proto jedná a měla by jednat, z hlediska oznamování výsledků své činnosti výhradně s ním.

No a ještě k tématu testů - ty by právě měly pomoct ČŠI k hodnocení výsledků vzdělávání, protože dosud a to sami oni přiznávají jsou "na vodě".
Takže pokud bojujeme proti testování (ne plošnému, ale v rámci inspekce), tak vlastně podporujeme současný stav, tedy že ČŠI hodnotí výsledky vzdělávání na základě svých pocitů.
A to se nám přece nelíbí, nebo ano?

Petr

Tomáš řekl(a)...
13. května 2012 v 15:12  

pro p. Petra

Děkuji za upřesnění, máte pravdu. Přesto jsou zřejmě v realizaci inspekčních hodnocení rozdíly, jedna věc je, co se řekne ústně, druhá, co je pak v zápisu (bývá měkčí, obecnější). U nás letos hloubková inspekce proběhla a některé kolegyně byly zdrcené z rozhovoru s inspektorkami, kdy jim bylo např. vytknuto, že počet jedniček v žákovské knížce z předmětu neodpovídá počtu jedniček na pololetní klasifikaci třídy, že málo pracovaly s některými žáky při hodině, připomínky k některé užité metodě, atd. - výtky byly z hlediska učitelek nemístné a neopodstatněné, ale vysvětlení se od nich ani nečekalo. U hodnocení hospitací byl i ředitel, který vše vyslechl. To jen na upřesnění, co jsem měl na mysli.
ČŠI to v současném stavu vzdělávání rozhodně nemá lehké.

obyčejná učitelka řekl(a)...
13. května 2012 v 17:07  

pro Petra
citace: MŠMT s platností od 1. září 2012 mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, do kterého se doplňují Standardy pro základní vzdělávání.
(viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-2)

Stejně tak se mluví o zakotvení testování do školského zákona.

obyčejná učitelka řekl(a)...
13. května 2012 v 17:10  

A ještě k inspekční činnosti - učím už skoro patnáct let, ale živého inspektora jsem ještě neviděla. Jenom se vždycky mluví o tom, že ve škole byli (spíše byly) a tři dny ležely v dokumentaci. U nás tedy do hodin rozhodně nechodí...

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 v 18:05  

Další testování už stejně v příštích letech nebude, protože celá tahle komedie je tu jen proto, aby něco proběhlo a nemusely se vracet prašule z EU, které si tam pánove nahoře rozdelili.

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 v 19:13  

13. května 2012 17:07
OU

Standardy ještě neprošly schvalovacím řízením MŠMT. Nevím, kdo to na stránky MŠMT umístil, narazíte tam jen na RVP 2007. Ministerstvo se zavázalo, že standardy do konce června 2012 dodělá a dá potom ke zpracování školám v jejich ŠVP. Podle těchto zpráv se uváděly 2 roky na změny v ŠVP. Platné by měly údajně být od září 2012. Tato informace je stará tak 14 dnů, ještě před příchodem ministra Fialy. Vše ale může být zítra naprosto jinak. Ignorant

Pytlik Blaha řekl(a)...
14. května 2012 v 13:32  

živého inspektora jsem ještě neviděla

Ne všichni už zažili blízká setkání třetího druhu.
Buďte ráda, paní obyčejná kolegyně.
Inspektoři nepřicházejí proto, aby Vám poradili, jak to dělat správně, ale proto, aby Vám sdělili, že to děláte špatně.
Tedy pardon, že to neděláte v souladu s nejnovějšími nápady ministerstva školství.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2012 v 16:19  

Tak ale já už fakt nevím. V projektu ČŠI NIQUES žádné plošné testování 5. a 9. tříd obsaženo NENÍ! To nemáte k dispozici ani schválený popis toho projektu, když chcete protestovat? Jsou tam jen výběrová šetření výsledků žáků pro potřeby ČŠI a proti tomu snad nikdo nic mít nemůže. Protože ten testovací systém ale umožní i plošné testování čehokoli a vláda to má v prohlášení, nařídil Dobeš vyvíjet testy pro plošné páté a deváté třídy v tomto systému! Není to součást projektu, takže na to nemá vliv EU a pro plošné testování nemusí být žádná udržitelnost. Není to tedy věcí ČŠI, musíte přemluvit ministra a vládu. Je to politické rozhodnutí.Mně je testování úplně jedno (ale spíše se přikláním k jeho zavedení), mé děti to zvládnou a pokud ne, budou se prostě víc učit. Ale je mi úplně jedno, jestli to pak bude povinné nebo to skončí po těch generálkách. Ale pláčete na špatném hrobě a nadáváte školské inspekci úplně zbytečně.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2012 v 19:09  

budou se prostě víc učit.

a potom přijdou maturitní testy z matematiky, vyšší verze a vaše děti jsou v zadeli.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.