EU peníze školám: Odpovědi MŠMT na dotazy ze škol 17.

úterý 4. října 2011 ·

Dalších několik otázek a odpovědí k projektu EU peníze školám, součástí článku je i formulář pro další dotazy!

V jakém formátu (DOC, XLS, PDF atd.) musí být DUM? 

V jakém formátu má škola  zpracovány originální DUM, se kterými budou pedagogové a žáci pracovat, záleží pouze na ní.


Škola zasílá vytvořené DUM jako přílohy monitorovací zprávy na CD v následujících formátech:

  • PDF, nebo PDF/A – doporučeno pro vícestránkové skenované  dokumenty a dokumenty převáděné z MSWord, MSExcel apod.
  • JPEG – doporučeno pro jednostránkové skenované dokumenty, fotografie apod.
  • PNG, TIFF, MPEG-2 (doporučeno pro videa), MPEG-1, GIF, MP3 (doporučeno pro zvukové záznamy), MP2 nebo WAV.
  • Pokud mají výstupy (učební materiály) charakter www stránek nebo e-learningu, příjemce v rámci MZ doloží odkaz na příslušné stránky a přihlašovací údaje umožňující vstup, pokud to aplikace vyžaduje.
  • Pokud mají výstupy (učební materiály) charakter materiálu vytvořeného softwarem pro provoz interaktivní tabule, příjemce v rámci MZ doloží tento materiál na CD ve formátu PDF.
Platí  pro oblast podpory 1.4 i oblast podpory 1.5. 

Škola zpracovává v EU peníze školám pro obor fyzika 3 x 20 DUM. Učivo je však dle vlastního ŠVP rozděleno mezi 6. a 9. ročníkem do 16 témat. Je možno zpracovat v rámci jedné šablony více témat daného oboru, nebo si musí vybrat pouze 3 témata (viz příručka pro příjemce) a pro každé z nich zpracovat 20 DUMů?

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy. Fyzika patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, spolu s chemií, zeměpisem a přírodopisem, jde o vzdělávací obory této vzdělávací oblasti. Škola tedy může buď vytvořit 3 x 20 DUM v kombinaci všechny tři sady pro jeden vzdělávací obor až po kombinaci každá sada pro jiný vzdělávací obor této vzdělávací oblasti. Pokud škola bude tři sady po 20 DUMech vytvářet pro vzdělávací obor fyzika a to průřezově do všech ročníků druhého stupně, vzniknou tři sady ve třech tematických oblastech - škola si tedy vybere 3 témata ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru fyzika a pro každé z nich zpracuje 20 DUMů. 

V rámci projektu EU peníze školám chceme financovat některé volitelné  předměty, které budou pro žáky daného ročníku nové, ale již se vyučovaly v jiných ročnících. Je to v pořádku?

V rámci projektu lze podpořit pouze nadstavbu, tedy aktivity nové, nad rámec již realizovaných aktivit na škole. V tomto případě lze vytvořit volitelné předměty pro žáky těch ročníků, pro které do doby zahájení realizace projektu nebyly tyto volitelné předměty k dispozici. Je nutné stanovit kritéria, na základě kterých budou žáci do těchto volitelných předmětů zařazeni. Nelze hradit volnočasové a zájmové aktivity. 

V šabloně  II/ 2  pro cizí jazyky lze rozdělit početnou třídu na 2 menší  (12 a 11 žáků)  ve všech třech hodinách týdně nebo to lze jen v 1 hodině týdně?

Podmínkou této šablony je 72 odučených hodin povinného nebo volitelného předmětu během realizace projektu. Žáci musí být zapsáni do jednoho povinného či volitelného předmětu výuky cizích jazyků v rozsahu nejméně 36 hodin ročně, z toho vyplývá, že lze individualizaci realizovat ve 3 hodinách týdně a výstupy této šablony tedy splnit v kratší době. 

Jak je to s finančním ohodnocením učitele, který bude hodiny v rámci individualizace vyučovat?

Odměňování  pedagogických pracovníků za práce v rámci projektu je plně v kompetenci ředitele školy. Možné způsoby odměňování viz. Příručka pro žadatele a příjemce.

Co je myšleno v oddíle Cizí jazyky II/ pojmem tematický celek?

V oblasti podpory 1.4 se tento pojem u šablon Cizí jazyky v Přiručce nevyskytuje.


V oblasti podpory 1.5 pracuje Příručka pouze s pojmem tematická oblast. Tematická oblast je ucelená část - logický celek - učiva.


Zaměření  tematické oblasti se uvádí vždy ve formuláři záznamového archu, který slouží jako příloha monitorovací zprávy.


Tematická  oblast, ve které jsou inovativní vzdělávací materiály vytvářeny, musí být navázaná na ŠVP. Pokud škola nemá  zavedený ŠVP, postupuje se obdobně ve vazbě na platný  vzdělávací dokument školy.


Při  členění podle RVP pro SOŠ a SOU může být tematická oblast ucelenou součástí jednoho obsahového okruhu, vyučovacího předmětu nebo modulu.


Při  členění podle RVP pro gymnázia může být tematická  oblast ucelenou součástí tematického okruhu, celku, tématu nebo vyučovacího předmětu.


Tematická  oblast může být i ucelená část průřezového tématu, případně  může být logicky propojena jinými kritérii, která odpovídají  potřebám školy.  


Příklad pro jazyky: jedna tematická oblast - reálie cizích měst, zemí, návazné pracovní listy, druhá tematická oblast – anglická gramatika 

Kdo rozhoduje o finanční odměně za vytvořené výukové materiály?

Odměňování  pedagogických pracovníků za práce v rámci projektu je plně v kompetenci ředitele školy. Možné způsoby odměňování viz. Příručka pro žadatele a příjemce.

Je možné zařadit do projektu učební pomůcky pořízené v rámci přípravy projektu EU 2. 6. 2011, tzn. došlá faktura zavedená do účetní evidence s dobou splatnosti  v měsíci 09/2011, když zahájení čerpání projektu z EU připadá na 1. 9. 2011? 

V případě projektů Unit cost (oblast podpory 1.4 a 1.5) se dokládají pouze výstupy z projektu a nejsou stanovena pravidla pro způsobilost účetních dokladů.  Příjemce samozřejmě musí dodržovat ustanovení zákona 218/2000 Sb. nebo zákona 250/2000 Sb. 

Odkazy:
Kontaktní adresa MŠMT pro dotazy esf@msmt.cz.

1 komentářů:

Vašek řekl(a)...
4. října 2011 v 20:59  

Dobrý den, dovolím si přidat informaci o tom, že materiály vytvořené pro interaktivku je možné k MZ přiložit i v původním formátu. Nemusí se tedy jednat o pdf. Oficiální mail z MŠMT: Dobrý den,

Od 20.6.2011 je možné u inovovaných učebních materiálů, u nichž došlo ke znehodnocení obsahu převodem do formátu *.pdf, doložit jejich obsah navíc také interaktivní verzí ve formátu *.flp, *.notebook. Tato možnost se týká materiálů vytvořených softwary pro práci s interaktivní tabulí. Další možností je obsah znehodnoceného materiálu doplnit anotací. Upozorňujeme, že všechny soubory doložené na CD v MZ stále musí být v požadovaných formátech uvedených v příloze Souhrnný přehled příloh a způsob jejich předložení.
(viz sekce Aktuality na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/aktuality-1)

S pozdravemMgr. Ivana Hakenová
Projektový poradce OP 1.4 a 1.5

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
tel.: +420 800 228 229
e-mail: esf@msmt.cz

http://www.msmt.cz

Kontaktní adresa: Corso IIa, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8
Korespondenční adresa: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.