Ondřej Hausenblas: Nezdržujte se diskusemi o výsledcích maturity

pondělí 8. listopadu 2010 ·

Zprávy a diskuse nad číslicemi z maturitní generálky jsou zavádějící: o tyhle výsledky přece vůbec nejde. Samy ty testy nejsou v pořádku, a celá koncepce toho, že o kvalitu vzdělávání a vzdělanosti budeme pečovat koncovým přeměřením žáků a škol, je vadná. Takhle se ve vzdělaných zemích o vzdělanost nepečuje. Kvalitu dělá učitelova práce se žáky ve třídě, a tam je potřeba poslat pomoc, podporu, informace, peníze. Ne do papírových testů, které nějaký podnik na státní zakázku vyrobí a bez kontroly prožene nešťastnými školami.


Jak že ty testy nejsou v pořádku? Nevím, jaké byly testy z matematiky, té nerozumím, ale vím, jaké byly z češtiny. Podrobně jsem rozebral ty na „základní“, tj. nižší úrovni, a z 32 úloh jich 18 má v sobě chybu! Nikoli chybu v studentově řešení, ale chybu v tom, jak je úloha vymyšlena a napsána! Prostě Cermat nedokázal vytvořit sadu úloh, v níž by většina úloh byla v pořádku. A mé výhrady nejsou jen nějaké obecné, jde i o konkrétní chyby v nabídce odpovědí a v tom, která má být podle Cermatu správná. Jsou tam i chyby ve formulaci, i chyby věcné… Ucelenou kritiku dávám novinám, a podrobně ji příští týden nabídnu na www.ucitelske-listy.cz.

Tedy zaprvé – nebavme se vůbec o výsledcích, o číslech z generálky na maturitu, protože ta čísla jsou nutně vadná – úlohy byly chybné v takové míře, že si ani nemůžeme dovolit je nějak sčítat a čísla publikovat. – Ale přece se ta čísla vypočetla a publikovala! Co to znamená? Že si ministerstvo vůbec nedalo pozor, že si nedbalou práci svého ústavu nedalo ke kontrole, že si MŠMT samo uřízlo ostudu tím, jak na tu generálku naletělo. To je nejen smutné, ale je to pro školství nebezpečné. Jak se na tomhle ministerstvu asi pracuje, když se mu tohle stane? Kdo to tam posuzuje a rozhoduje? A jak máme důvěřovat jiným nápadům, které se z MŠMT hrnou? Ty jsou také tak málo důkladně uvážené, tak nepromyšlené, s budou taky tak málo ohlídané a zkontrolované, až k nim přes všecku kritiku dojde?

Máte pravdu, chybička se vloudí vždy. Jenomže – a to je ta horší, druhá zásadní výtka: maturita nesmí být vadná, protože to je a vždy bude zkouška OSUDOVÁ. To znamená, že v zlomovém bodě žákovy kariéry rozhoduje o jeho dalším životě: bez maturity jsou jiná zaměstnání, nedostat se na vysokou může znamenat, že někdo talentovaný a pilný bude muset dělat všelijaké práce, které méně využijí jeho nadání a on nebude dost šťasten nebo bohat nebo užitečný rodině a národu! Tak to bývalo, a dosud je: špatná maturita je křivdou na žákovi, ať jde o maturitu školní nebo státní. Kdopak si to chce vzít na svědomí? Máme riskovat všecky školy a všecky žáky najednou tím, že systémově svěříme tuhle lidskou odpovědnost nějakému úřadu, který rozhodne o žákově životě plošným testem, tedy něčím, kde není prostor, čas ani schopnosti vzít v potaz skutečné žákovy možnosti a výkony? Anebo je přece jen menší nebezpečí křivdy tam, kde není centralizace, kde si každá škola může uříznout ostudu nanejvýš jen sama pro sebe a pro svých pár desítek žáků? I těch je mi líto, ale náprava bude snazší, než když se to pokazí na celé populaci žáků. A hůř: když se to pokazí na celé generace žáků. Podívejte se za chvíli níže na bod c).

Opravdu jste o tomhle už dost přemýšleli, a berete na sebe tu zodpovědnost – když přitakáváte státu k právu testovat povinně a plošně všecky maturanty písemným testem a centrálně zadanými slohovkami s centrálně, nedomyšleně nastavenými kritérii pro hodnocení? (Na ty písemky jsem se taky díval, a z deseti zadání ani jedno není moudré vzhledem k úkolu, že se jím má zjistit studentova připravenost na dospělou komunikaci v mateřštině!)

Já vím, že mnoho lidí má spravedlivě starost o to, aby se maturita nedávala kdejakému nedoukovi jen proto, že jeho tatíček zaplatil, nebo že škola nechce přijít o žáky a tím o dotace. Jenomže tohle se systémově řeší jinak než přeměřením žáků na konci studia. Když opravdu chcete, aby ze škol vycházeli vzdělaní absolventi, starejte se o to, aby se ve škole dobře vyučovalo! Demonstrujte před MŠMT za to, aby státní peníze tekly do profesní podpory učitelů, do moudrého systému profesního a platového růstu – a ne do kapes „měřičů“ vzdělanosti.

Cožpak si představujete, že tím, že se škola dozví, že jejích 40 % studentů neudělalo testy, se nějak zlepší výuka? Buď škola líp vyučovat neumí, pak se nezlepší nic, nebo nechce přestat vyučovat žáky, kteří na studium nemají IQ, aby neztratila dotace a nemusela propouštět učitele. Vypadá to, že takovou školu stát prostě zavře a tím se jednak ušetří, jednak se přestanou rozdávat maturitní vysvědčení neschopným.

Ale a) znáte Čechy? Už jste zažili, že to nějak neočů…jí?

A za b) – vy si neuvědomujete, jak bude primitivní obsah těchto testů, když mají vydat přesná a silná čísla, aby se jim nikdo ani soudně neubránil?

A za c) – vy nevidíte, jak učitelé okamžitě začnou vyučovat těm testovým úlohám, a veškerá vzdělanost půjde stranou? Vždyť oni už s tím začali! Na mnoha školách už vyučují tak, jak pochopili z dosavadních „Sond Maturant“ a podobných nepodařenin. V zahraničí, kde se testuje už desítky let, tohle moc dobře vědí. A moc těžko s tím sami zápasí, protože politici a ministři nikde nejsou dost moudří, aby nechtěli tlouct o stůl seznamy statistických číslic, když chtějí prosadit svou představu, své kamarády a poradce a svou vrstvu voličů. Civilizované země se však od nás liší tím, že mezi lidmi poučenými je tam mnohem více obezřetnosti a silnější hlas kritiky toho, co se ve školské politice dělá nedomyšleného nebo překrouceného.

Každý učitel ví, jak těžké je dávat žákovi na konci roku jednu známku za celý předmět a za všecku jeho práci. Ti zdatnější mezi učiteli už přišli na to, že musejí pilně střádat pozorování a hodnocení žákových výkonů během roku, aby mohli nakonec říct „za touhle trojkou se skrývá, jak se žák usilovně dostával kupředu a pokročil v práci s XXX, jak opakovaně nezvládá YYY, jak se mu daří nacházet souvislosti mezi BBB a CCC, ale také že by měl dát víc času a úsilí do GGG…“ atd. Jakou cenu ale pak má ta jedna souhrnná známka? Když je užitečnější a přesvědčivější říct to všecko žákovi k té jeho práci, aby věděl, o co může opírat svou důvěru ve svůj příští pokrok, na čem by měl zapracovat, co zlepšit a jakými postupy se mu to daří a nedaří…

A přesně tak u toho hodnocení středoškolských studií. Dneska při přijímačkách na VŠ nehledíme k výsledkům na maturitním vysvědčení (nebo jen minimálním počtem bodů), protože víme, jak nesourodé jsou kvality středních škol a maturit. Jenže když budeme mít číslice ze státních testů – z těch neumětelských, nebo z nějakých vyspravených, ale zase testujících jen ty spíše primitivní složky vzdělání, jež jdou testovat na „a-b-cé je správně!“, to myslíte, že budeme dávat víc bodů? Jsme snad padlí na hlavu?

A jestli půjdou na VŠ skoro všichni, tak zase nějaké státní maturity nepotřebujeme.

Ovšem, je možné zlepšit kvalitu školní maturity, vymoci od škol zodpovědný přístup, podporovat veřejnou informovanost o tom, která střední škola vyučuje všeobecnou vzdělanost inteligentně, a která to mastí podle zaostalé učebnice nebo která předpotopními metodami dělá ze studentů budoucí poddané. Zajímavé je, že nejen já, ale i řada dalších lidí o tom píšeme už skoro deset let, jenomže to v Česku nikoho nezajímá. Je zajímavé, že jsou střední školy, kde se maturuje inteligentně, ale nikoho jejich model neláká. Jaktože vlastně u nás nejprve – v 90. letech – se MŠMT tolik bránilo proti Baccalaureat International (viz http://www.ibo.org/). A dodnes to školy nepřejímají, protože by se to nevešlo pod RVP? Atd. – Co to tady hnije?

(Již osm let visí různé alternativní podoby maturity na webu http://cz-21.sweb.cz/ . Ale od té doby už vyšlo dalších n článků všude možně. Přece jste četli rozbor testování od Jany Strakové v Respektu č. 44, s.16 minulý týden, tj. 25.10.2010?)

Převzato z autorova blogu na RVP.CZ.

16 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
8. listopadu 2010 v 6:50  

Netuším, jakou krizí prochází autor či kdo mu šlápl na kuří oko. Podobně plačtivý článek na ČŠ už dlouho chyběl. Autor už o tom píše deset let a nikdo si toho nevšímá, tak s tím něco dělejte!

Anonymní řekl(a)...
8. listopadu 2010 v 8:16  

To dělá ten podzim :-)

Anonymní řekl(a)...
8. listopadu 2010 v 8:24  

Krizí neprochází autor, ale celé školství pod vedením MŠMT za pomoci Cermatu.

Anonymní řekl(a)...
8. listopadu 2010 v 9:04  

Autor velmi dobře chápe nesmyslnost celé té maturity. Celá ta mašinérie jede hlava nehlava. Bude to trvat celý cyklus (5 let?), než MŠMT a politici objeví, jaká ta maturita v sobě nese úskalí, a začnou ji opět měnit. Dneska to nikdo odpovědný neposlouchá.

Anonymní řekl(a)...
8. listopadu 2010 v 11:40  

Ad 8.11. 6:50

Mně tedy šlápl na kuří oko Cermat. První verzi protokolů jsme dostali a rozdali 3.11., rozdali 4.11., Druhá "aktualizovaná" verze vyšla 5.11. a Cermat nás na to upozornil. Třetí verze vyšla 7.11. a nikdo se už ani neobtěžoval nám něco oznámit. Jako bychom vydávali postupně tři verze maturitního vysvědčení...

Prérie řekl(a)...
8. listopadu 2010 v 16:31  

"... nejen já, ale i řada dalších lidí o tom píšeme už skoro deset let, jenomže to v Česku nikoho nezajímá."

Z přítmí vysokoškolského kabinetu se věci vidí všelijak a psát se nechá leccos. Zkuste si, pane autore, stoupnout před třídu osmáků a deváťáků a svými skvělými metodami je vzdělávat, aby pak na středních školách měli češtinu za jedna či dvě. Pak mi řeknete, zda neměníte názor na potřebnost iniciovat "cokoli, co těmi lenochy pohne".

Anonymní řekl(a)...
8. listopadu 2010 v 18:47  

Kolega Hausenblas slibuje, že se v samostatném článku detailně podívá na češtinu v nové maturitě, protože je na ni odborník. Doporučuji ale, aby se podíval právě na matematiku (možná z ní i kdysi maturoval jako já...). Nejsem odborník na matematiku, ale když si přečtu úkoly, kde se jen řeší příklady bez jakéhokoliv vztahu k realitě - tedy bez jejich praktického použití, zdá se mi, že je celá maturita z matematiky k ničemu. Matematika přece není o tom, že vypočítáváme x a upravujme mnohočleny - je o řešení problémů, které lze spočítat (aritmetika) či narýsovat (geometrie). Takových úloh ovšem v nové maturitě mnoho nenajdeme.... (Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
8. listopadu 2010 v 21:37  

12 000 chybně opravenýcch testů - poslední zpráva. Jednoduše pane ministře - generálka se hrubě nepovedla ! "Děkuji" !

Anonymní řekl(a)...
9. listopadu 2010 v 21:29  

Roztrpčení z MAG je značné a oprávněné. Ale - ať je jak je, bez měření výstupů vzdělávání se již déle neobejdeme.

A jak známo, nezapomeňme, každý začátek je těžký. Za nos se snad chytne Cermat, studentíci a někdy i, pardon, pedagogové. A vše se posune do poživatelného stavu.

K maturitě v učilištích a soukromých školách: Ať se na mě někteří učitelé klidně zlobí, vidím mimo jakoukoliv pochybnost, že učitel, který např. 20 let učil češtinu na učilišti, ztratil (kromě sebeúcty) tak dokonale kontakt s realitou a zčásti také i odbornost, že není schopen porevoluční nově zřízené maturanty na SOU k maturitě připravit. Nebo snad někdo osobně zná učně, při vší úctě k jiným jejich kvalitám a dispozicím, kteří čtou knihy? A z čehopak jakože tedy maturují, když nemají nic načteno?
Totéž se obdobně týká většiny škol soukromých.

Nástavbové studium: snad si ještě pamětníci vzpomenou, že za okupace (té ruské) bylo nástavbové studium vyučováno výhradně v dálkové formě vzdělávání, a to jen pro vyvolené? A že vyučenci si mnohem častěji museli „dodělat“ maturitu od piky v pětiletém večerním studiu. (viz „Marečku, podejte mi pero“ a mé osobní zkušenosti z příbuzenstva). A, světe div se, dělal se tam také rozbor větný, rozbor básní a psaly diktáty. O Století páry nemluvě…

Hlavním viníkem dnešní tristní situace je mimo jakoukoliv pochybnost MŠMT. Totálním rozvolněním podmínek a zpřístupněním maturitního studia pro kohokoliv a v jakémkoliv ústavu, nejčastěji nově založeném, za centrálně neměřených výstupů, se od cca roku 1994 zaváděly maturitní obory jak houby po dešti. Více než 60 obory s názvem „Management něčeho“ počínaje a oborem „Rodinná škola“ konče. Poměr učňů a maturantů se obrátil z předsametového poměru 72:25 k dnešnímu poměru 28:72, je to možné?!

A proč na nic nepřišla ČŠI? Právě proto, že vždycky sledovala jen POSTUPY vzdělávání a nikdy VÝSTUPY vzdělávání. Závadou dle inspekčních zpráv tak byla a zůstává nevyvětraná třída, poškrábaná tabule, malá jiskra v oku pedagoga…. Kdo chce, může si počíst v inspekčních zprávách: http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy

Vinit ministry školství je poněkud nespravedlivé, i když jistě jen málokterý si soucitu zaslouží. Hlavní vinu totiž nesou úředníci MŠMT, kteří příchozího vítěze voleb postavili před „hotovou věc“. A tito volení zástupci lidu, ledva vyměnili své náměstky a vrchní ředitele, zase zanedlouho skončili na příslovečném smetišti dějin. Ne tak úředníci, ale to je jiný příběh. Long story…

Petr S.

Anonymní řekl(a)...
9. listopadu 2010 v 21:32  

Roztrpčení z MAG je značné a oprávněné. Ale - ať je jak je, bez měření výstupů vzdělávání se již déle neobejdeme.

A jak známo, nezapomeňme, každý začátek je těžký. Za nos se snad chytne Cermat, studentíci a někdy i, pardon, pedagogové. A vše se posune do poživatelného stavu.

K maturitě v učilištích a soukromých školách: Ať se na mě někteří učitelé klidně zlobí, vidím mimo jakoukoliv pochybnost, že učitel, který např. 20 let učil češtinu na učilišti, ztratil (kromě sebeúcty) tak dokonale kontakt s realitou a zčásti také i odbornost, že není schopen porevoluční nově zřízené maturanty na SOU k maturitě připravit. Nebo snad někdo osobně zná učně, při vší úctě k jiným jejich kvalitám a dispozicím, kteří čtou knihy? A z čehopak jakože tedy maturují, když nemají nic načteno?
Totéž se obdobně týká většiny škol soukromých.

Nástavbové studium: snad si ještě pamětníci vzpomenou, že za okupace (té ruské) bylo nástavbové studium vyučováno výhradně v dálkové formě vzdělávání, a to jen pro vyvolené? A že vyučenci si mnohem častěji museli „dodělat“ maturitu od piky v pětiletém večerním studiu. (viz „Marečku, podejte mi pero“ a mé osobní zkušenosti z příbuzenstva). A, světe div se, dělal se tam také rozbor větný, rozbor básní a psaly diktáty. O Století páry nemluvě…

Hlavním viníkem dnešní tristní situace je mimo jakoukoliv pochybnost MŠMT. Totálním rozvolněním podmínek a zpřístupněním maturitního studia pro kohokoliv a v jakémkoliv ústavu, nejčastěji nově založeném, za centrálně neměřených výstupů, se od cca roku 1994 zaváděly maturitní obory jak houby po dešti. Více než 60 obory s názvem „Management něčeho“ počínaje a oborem „Rodinná škola“ konče. Poměr učňů a maturantů se obrátil z předsametového poměru 75:25 k dnešnímu poměru 28:72, je to možné?!

A proč na nic nepřišla ČŠI? Právě proto, že vždycky sledovala jen POSTUPY vzdělávání a nikdy VÝSTUPY vzdělávání. Závadou dle inspekčních zpráv tak byla a zůstává nevyvětraná třída, poškrábaná tabule, malá jiskra v oku pedagoga, nedostatek meotarů…. Kdo chce, může si počíst v inspekčních zprávách: http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy

Vinit ministry školství je poněkud nespravedlivé, i když jistě jen málokterý si zaslouží soucitu. Hlavní vinu totiž nesou úředníci MŠMT, kteří příchozího vítěze voleb postavili před „hotovou věc“. A tito volení zástupci lidu, ledva vyměnili své náměstky a vrchní ředitele, zase zanedlouho skončili na příslovečném smetišti dějin. Ne tak úředníci, ale to je jiný příběh. Long story…

Petr S.

Anonymní řekl(a)...
9. listopadu 2010 v 21:33  

Roztrpčení z MAG je značné a oprávněné. Ale - ať je jak je, bez měření výstupů vzdělávání se již déle neobejdeme.

A jak známo, nezapomeňme, každý začátek je těžký. Za nos se snad chytne Cermat, studentíci a někdy i, pardon, pedagogové. A vše se posune do poživatelného stavu.

K maturitě v učilištích a soukromých školách: Ať se na mě někteří učitelé klidně zlobí, vidím mimo jakoukoliv pochybnost, že učitel, který např. 20 let učil češtinu na učilišti, ztratil (kromě sebeúcty) tak dokonale kontakt s realitou a zčásti také i odbornost, že není schopen porevoluční nově zřízené maturanty na SOU k maturitě připravit. Nebo snad někdo osobně zná učně, při vší úctě k jiným jejich kvalitám a dispozicím, kteří čtou knihy? A z čehopak jakože tedy maturují, když nemají nic načteno?
Totéž se obdobně týká většiny škol soukromých.

Nástavbové studium: snad si ještě pamětníci vzpomenou, že za okupace (té ruské) bylo nástavbové studium vyučováno výhradně v dálkové formě vzdělávání, a to jen pro vyvolené? A že vyučenci si mnohem častěji museli „dodělat“ maturitu od piky v pětiletém večerním studiu. (viz „Marečku, podejte mi pero“ a mé osobní zkušenosti z příbuzenstva). A, světe div se, dělal se tam také rozbor větný, rozbor básní a psaly diktáty. O Století páry nemluvě…

Hlavním viníkem dnešní tristní situace je mimo jakoukoliv pochybnost MŠMT. Totálním rozvolněním podmínek a zpřístupněním maturitního studia pro kohokoliv a v jakémkoliv ústavu, nejčastěji nově založeném, za centrálně neměřených výstupů, se od cca roku 1994 zaváděly maturitní obory jak houby po dešti. Více než 60 obory s názvem „Management něčeho“ počínaje a oborem „Rodinná škola“ konče. Poměr učňů a maturantů se obrátil z předsametového poměru 75:25 k dnešnímu poměru 28:72, je to možné?!

A proč na nic nepřišla ČŠI? Právě proto, že vždycky sledovala jen POSTUPY vzdělávání a nikdy VÝSTUPY vzdělávání. Závadou dle inspekčních zpráv tak byla a zůstává nevyvětraná třída, poškrábaná tabule, malá jiskra v oku pedagoga, nedostatek meotarů…. Kdo chce, může si počíst v inspekčních zprávách: http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy

Vinit ministry školství je poněkud nespravedlivé, i když jistě jen málokterý si zaslouží soucitu. Hlavní vinu totiž nesou úředníci MŠMT, kteří příchozího vítěze voleb postavili před „hotovou věc“. A tito volení zástupci lidu, ledva vyměnili své náměstky a vrchní ředitele, zase zanedlouho skončili na příslovečném smetišti dějin. Ne tak úředníci, ale to je jiný příběh. Long story…

Petr S.

Anonymní řekl(a)...
10. listopadu 2010 v 8:27  

Petr S.

Za činnost a výsledky MŠMT je ale odpovědný ministr, stejně jako ředitel školy je odpovědný za školu, s tím snad musí každý ministr počítat.

A k výstupům vzdělávání: každému je jasné, jak odlišné jsou na gymnáziu a na učilišti. Srovnávat je prostě nelze;nejen z důvodů rozdílných studijních předpokladů, rozdílných hodinových dotací, ale především proto, že učiliště jsou zaměřené odborně s důrazem na praxi. Nechť se MZ na učilišti jmenuje úplně jinak, nebo ať se zruší úplně, ale klást na učně stejné požadavky nelze.

Navíc uvedu příklad z včerejší MF Dnes: studentka gymnázia se rozhodla maturovat ve státní části z ČJ a AJ a v profilové části, protože je humanitního zaměření, z ČJ a AJ, dohromady tedy 4 zkoušky ze 2 předmětů. Studenti učiliští většinou maturují - kvůli odbornosti - z 5 maturitních předmětů, přičemž díky praxi mají teoretické výuky za dobu studia okolo 2,5 roku ze 4 let. A potom srovnávejte! Srovnávat veškeré studenty bylo možné na konci ZŠ, tam ještě měli všichni stejné podmínky. Snad.

Unknown řekl(a)...
12. listopadu 2010 v 14:21  

Dovolím si připomenout zásadní problém, kolem kterého se diskuse točí: nikdo není schopen obhájit, proč by se problémy, které školství a úroveň vzdělávání dnes má, muselo řešit jakýmsi "srovnáváním" žáků a studentů.

Upozornil jsem i na další problém, a tím je to, že u nás neumíme (nebo Cermat neumí...) psát ani číst testy.
Oba problémy se však zmenšují (neodstraní), když testování aspoň není státní, centrální, závazné. Koneckonců, jestli se chcete se sousedovic Pepou poměřit, kdo lépe znáte věty podmínkové a jejich spojky, poslužte si! Kupte si na to test, třeba od Scia nebo Nescia. Ale nechtějte na to dotaci 500 milionů od státní (čili od Vaší i mé) kasy!

Srovnávání plus to, jak málo o něm přemýšlejí ti, kdo ho požadují, způsobí mnohem horší úpadek vzdělanosti než to, že starší generace u nás neumí moc přemýšlet o tom, jak zacházet s generacemi mladšími. Domýšlet důsledky, to by byl hezký cíl pro vzdělávání od 1. do 9. třídy, ale zdá se mi, že tomu se nikdo u nás ve škole neučil, a rodiny tomu naučí děti ještě méně než podobně potřebnému čtení s pochopením smyslu. Obojí bbohužel vidíme moc často i ve veřejné diskusi - v rádiu, na chatu k České škole a kdekoliv jinde.
To se to pak snadno dělá politika v národě, kde je tak málo lidí, kteří přemýšlejí o důsledcích, nebo kteří dokonce už si některých stačili všimnout a dokážou uvést i příčiny k nim vedoucí. Nestačí mít pár ministrů a jejich poradců, ale museli bychom mít zhruba tolik moudrých, poučených lidí, kolik je ředitelů škol plus ke každému tým aspoň pěti moudrých spolupracovníků, aby to ve vývoji školství převážilo.
Důsledkem srovnávání pomocí testů i známek a čehokoliv jiného je to, že mezi lidmi vládne buď poraženectví (u těch, kteří neuspívají), nebo nevědomé vytahování a sobecké elitářství (u těch, kdo uspěli). Dalším důsledkem je to, že se ve škle a pak i ve společnosti seskupují a k sobě zahánějí nejen děti nadané a dobře vedené, ale právě bohužel i děti bez sklonu k myšlení a bez slušného vychování - a jejich množství je pořád větší a samo sebe plodí, nevšimli jste si? Když "chudé" seženete do jednoho stáda (ať chudé penězi, nebo duchem), vznikne tzv. kultura chudoby, tj. prostředí, v němž zavládne přesvědčení, že "oni" jsou proti nám, že z nás stejně nic dobrého nebude, že nás taky pořád okrádají a nechtějí nám dát naši zaslouženou podporu v nezaměstnatelnosti. V kultuře chodby vládne tradice, že syn nemá mít vyšší vzdělání než táta, aby se nad něj nevyvyšoval. A že vůbec člověk nemá vystrkovat hlavu, aby přes ní nedostal. Taková pěkná normalizace.
Takoví občané se jistě budou hodit příštím samovládcům. Ale vy vládcem nebudete, na to máte moc skrupulí. Na to budeme mít zase nějaké "Gottwaldovy kluky", co vládě zakroutí krky. Anebo novodobé kamarády tunelářů. A u moci je budou držet nikoliv pušky jejich bezpečnostních agentur, nýbrž právě mizerně vzdělané a nemyslící většinové občanstvo, čtoucí maximálně tak bleskové noviny.
Čím lépe porovnáte populaci v srovnávacích testech, tím spíše ji školy rozdělí na zatracené a spasené, a tím dříve nastane střet. A aby nenastal, budou muset i ti, kdo byli vychováni pro elitu, své pozice hlídat nedemokraticky a násilím.
Druhá možnost je nečekat na srovnání mezi dětmi, ale podávat pomocnou ruku tak brzo, jak si toho učitel všimne při práci (učení) u jednotlivého žáka (ne až při srovnávacím testu na konci kteréhokoliv ročníku). Ovšem to je mnohem obtížnější, i proto, že žáci již pokažení špatnou výchovou se pomocné ruce umějí bránit. A též proto, že (jak tak pozoruji) o pomáhání se u nás vůbec nediskutuje. Všichni chtějí přeměřovat (ovšem ty druhé, že, kdyby přišlo na standard učitelské práce, to byl řev!).

Anna S. řekl(a)...
14. listopadu 2010 v 18:29  

Pane autore, mám po přečtení Vašeho příspěvku dojem, že jste snad ještě nikdy neučil, tedy aspoň ne ve všeobecně vzdělávací škole. Myslíte si, že by v dnešních podmínkách, kdy se žáci v hojné míře brání i sebemenším dávkám vzdělávání, ještě někdo ve školství zůstával z jiných důvodů - než chtít přes toto všechno stále ještě pomáhat, aspoň těm pár, kteří o to stojí? Některé děti chodí do školy rády proto, že si s nimi učitel/ka popovídá líp než máma nebo táta, kteří nemají čas. Dennodenně mám na mysli, když jdu do školy nebo dělám přípravy, jak to s žákem udělat, abych mu aspoň nějak pomohla - myslím to zcela neironicky. -- Ale spíš nám poraďte, jak tedy to pomáhání zaonačit, když jsou ve třídách elementy, kteří všechnu dobrou vůli a snahu rozbijí dotazem typu "A k čemu mi to na traktoru bude"? Z pětek ani poznámek si nic nedělá. Co byste udělal Vy?

Unknown řekl(a)...
14. listopadu 2010 v 20:02  

Vážená kolegyně S., myslím, že dobře rozumím tomu, co píšete - do škol chodím pořád, s učiteli konzultuji jejich výuku a problémy, jen občas si zaučím mezi malými dětmi. Jistě neznám provoz výuky tak dobře jako Vy. Chtěl jsem jen zdůraznit, že srovnávací plošné testy Vám nepomůžou od zabedněných odpíračů vzdělávání. Co s nimi učitel může dělat, to není na chat pod článekm, ale na dlouhodobý kurs profesního vzdělávání. Takové jsou, učitelé chodí do nich rádi, jenomže rychlou zázračnou radu nemá nikdo - ani testovací ministr. Abych se nevyhnul odpovědi, napíšu k Vašemu dotazu článek a dám ho sem na Českou školu.

Anna S. řekl(a)...
14. listopadu 2010 v 22:45  

Vážený pane Standarde,

děkuji za nabídku, ale jsem proškolená až až. Jako metodik Pedag. centra jsem už toho viděla a zažila, u nás i v zahraničí, víc než si umíte představit. A pořád mi vychází, že naše školství je příliš benevolentní k těm, kteří nechtějí nic dělat. A takoví jsou jak na straně učitelů (často je to rezignace), tak - a to ponejvíce - žáků.

Testování či jakékoli jiné aspoň trochu objektivní hodnocení vítám jako nastavené zrcadlo - nám všem, kdo jsme součástí soukolí škola - rodina - žák.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.