Antonín Mezera: Jak se (ne)učí začínající středoškoláci?

pátek 2. února 2001 ·

Klíčem ke školním úspěchům na střední škole nejsou zdaleka jen rozumové schopnosti. Dobré výsledky jsou u každého středoškoláka výrazně ovlivněny učebními návyky při samostatném studiu. Jaká je však dnešní realita? Porovnejte své žáky alespoň s výsledky dotazníku z jedné pražské školy.

V jedné americké anketě z roku 1992 měli studenti středních škol za úkol odpovědět na otázku, jak si sami představují úspěšného středoškoláka. Výsledky byly velmi překvapivé, protože jen část z nich zdůrazňovala vliv inteligence na úspěšnost ve vlastním studiu. Studenti poměrně shodně uvedli pět následujících charakteristik, které jsou typické pro úspěšného středoškoláka:

  • systematické studium na kvalitní škole
  • sebedůvěra ve vlastní schopnosti
  • vysoká studijní motivace
  • zařazení vlastního vzdělání na prvé místo v systému osobních hodnot,
  • dobré studijní dovednosti a návyky.
Život středoškoláků je zejména v prvním ročníku spojen s mnoha změnami, které se nevyhnou ani stylu jejich studia. Po ukončení základní školy začnou studovat na střední škole a již tato skutečnost v jejich životě vyvolá řadu výrazných změn. V průběhu dalšího studia se ovšem najednou ukáže, že styl a techniky učení, které jim na základní škole nejednou vyhovovaly, jsou na střední škole naprosto nevyhovující. Jádro problému v řadě případů spočívá často i v časovém rozvrhu studia, který musí radikálně změnit. Úspěšné studium na jakékoliv škole vyžaduje především dobré studijní dovednosti, ale i některé praktické znalosti, jak studovat různé předměty. Tyto úkoly musí úspěšně vyřešit každý žák, chce-li dosáhnout ve studiu úspěšných výsledků.

Pro vaše srovnání
Úvodní besedy se začínajícími středoškoláky v prvých ročnících a administrace jednoduchého dotazníku jsou přitom schopny odhalit řadu velmi zajímavých poznatků. Následující výsledky byly získány u žáků prvých ročníků jedné pražské obchodní akademie. Jsou na tom vaši žáci lépe nebo hůře?

ANO (%) NE (%)
Připravují se žáci 1.ročníků střední školy každodenně na následující den vyučování? 29.9 70.1
Trvá jim každodenní mimoškolní příprava déle jak 2 hodiny? 18.2 81.8
Učí se žáci 1.ročníků střední školy často ve večerních hodinách? 71.4 28.6
Učí se žáci 1.ročníků střední školy v pravidelnou denní dobu? 20.8 79.2
Mají tendenci odkládat mimoškolní přípravu na pozdější dobu? 62.3 37.7
Oddalují žáci 1.ročníků střední školy mimoškolní přípravu na další den? 63.6 36.4
Studují žáci 1.ročníků střední školy doma podle přesně zvoleného programu ? 22.1 77.9
Daří se jim pevně stanovený program domácího studia dodržovat? 23.4 76.6
Jsou žáci 1.ročníků střední školy schopni své školní a mimoškolní aktivity plánovat? 41.6 58.4
Mají tendenci k rychlému a povrchnímu domácímu studiu? 44.2 55.8
Jsou schopni se učit nové učivo až do úplného pochopení učební látky? 68.8 31.2
Doplňují si žáci nezvládnuté učivo v co nekratší možné době? 67.5 32.5
Preferují žáci 1.ročníků střední školy mechanické učení nazpaměť bez porozumění? 44.2 55.8
Snaží se v průběhu mimoškolní přípravy pochopit význam neznámých slov? 53.2 46.8
Učí se žáci 1.ročníků střední školy s pomocí poznámek a dalších pomůcek? 92.2 7.8
Vytvořili si žáci nějakou techniku ke kontrole zapamatování nově osvojeného učiva? 71.4 28.6
Považují se žáci 1.ročníků střední školy za dobré čtenáře? 70.1 29.9
Studují žáci 1.ročníků střední školy nové učivo z různých informačních zdrojů? 23.4 76.6
Mají žáci 1.ročníků střední školy tendence k "biflování" učiva bez jeho porozumění? 58.4 41.6
Opakují si žáci 1.ročníků střední školy nové učivo po jeho prvém výkladu ve škole? 22.1 77.9
Užívají žáci střední školy některých pomocných studijních technik (podtrhávání, vypisování, aj.)? 89.6 10.4
Mají žáci 1.ročníků střední školy návyk nejprve napsat domácí úkoly a pak se učit z učebnic? 76.6 23.4
Učí se žáci 1.ročníků střední školy novou učební látku v kontextu s předcházejícím učivem? 74.0 26.0
Vyhledávají si žáci další informace o studovaném tématu z jiných pramenů? 51.9 48.1
Mají žáci 1.ročníků střední školy tendenci k pasivnímu osvojování nových poznatků? 49.4 50.6
Mají žáci 1.ročníků střední školy tendenci k častému přerušování domácí přípravy jinými činnostmi? 36.4 63.6
Trpí žáci 1.ročníků střední školy při domácí přípravě subjektivně pociťovanými poruchami pozornosti? 77.9 22.1
Vykazují žáci výrazné projevy nesoustředěnosti při domácím studiu nového učebního textu? 71.4 28.6
Provádějí žáci 1.ročníků střední školy samostatnou domácí přípravu na vyučování bez dohledu rodičů? 96.1 3.9
Přečtou si žáci 1.ročníků střední školy své studijní poznámky po návratu ze školy? 11.7 88.3
Mají žáci tendenci dohánět školní učivo až těsně před písemnou či ústní zkouškou? 57.1 42.9
Mají žáci 1.ročníků střední školy vlastní systém opakování učiva zabraňující rychlému zapomínání? 41.6 58.4
Zvládají žáci 1.ročníků střední školy techniku rychlého čtení (scanning) 68.8 31.2
Zvládají žáci 1.ročníků střední školy studijní techniky obsahového a významového čtení 75.3 24.7
Zvládají žáci strategie osvojování nového učiva s pomocí kontrolních nebo vlastních otázek? 64.9 35.1
Zvládli žáci 1.ročníků střední školy již studijní techniku písemné excerpce a vlastních poznámek? 66.2 33.8
Mají žáci 1.ročníků střední školy představu, že se mají dobré studijní návyky a strategie učení? 46.8 53.2
Mají žáci 1.ročníků střední školy dobré domácí podmínky k mimoškolní přípravě na vyučování? 81.8 18.2

Studijních návyky se v dalších letech studia postupně mění, ale stěžejní úlohu trvale sehrává především vhodná organizace studijního a volného času. Jaká je však dnešní realita? Jaké jsou studijní návyky dnešních středoškoláků na počátku jejich studia? Kolik středních škol či výzkumných pracovišť se touto otázkou skutečně systematicky zabývá?

Kvalita studijních návyků totiž nevypovídá jen o kvalitě samotných středoškoláků, ale i o kvalitě samotných středních škol. Co jsou platné nové metody vyučování, jestliže přesně nevíme, jaké jsou studijní techniky a strategie učení dnešních středoškoláků.

Antonín Mezera

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.