Ondřej Andrys: Vybraná doporučení pro zvýšení efektivity distanční výuky

středa 16. prosince 2020 ·

Mnoho škol, jejich ředitelů a učitelů odvedlo na jaře i v rámci podzimní distanční výuky mnoho velmi dobré a náročné práce, kterou je třeba ocenit a za kterou je potřeba jim poděkovat. Současně však z komentovaných dílčích zjištění vyplývá, že pro efektivní zajištění distančního vzdělávání žáků stále existuje řada podstatných výzev. 


Ondřej Andrys (csi.cz)
Namátkou jde o problematiku organizace distančního vzdělávání, míry aktivizace žáků při výuce na dálku nebo o otázky týkající se redukce vzdělávacího obsahu. Pro podrobnosti si dovolím odkázat na obsah našich tematických zpráv. 

Smyslem tohoto textu je totiž něco jiného – jeho cílem je nabídnout několik konkrétních doporučení, která by mohla v případě další realizace distančního vzdělávání pomoci zvýšit jeho efektivitu a udržitelnost.


Organizace distanční výuky 

Velkou pozornost je potřeba věnovat nastavení organizace výuky ve všech třídách, kde probíhá nebo bude probíhat distanční on-line výuka tak, aby byla maximálně efektivní pro žáky a současně vstřícná k rodičům a zároveň aby umožňovala i psychohygienu učitelů. Jedním z vhodných přístupů je zvolit pevnou organizaci distanční výuky – rozvrh, včetně časů, kdy je učitel k dispozici, tak, aby byl dostatečný prostor pro výuku a aby čas zároveň vyhovoval většině rodičů (a zejména u žáků na prvním stupni). Informace je pak dobré přehledně zpřístupnit rodičům i žákům a dohodnout se na efektivním využívání komunikačních platforem a periodicitě zasílání informací. Určitě není vhodné překlápět prezenční rozvrh do distančního režimu v poměru 1:1 ani se snažit probírat s žáky příliš často nové učivo. 

On-line výuku v celých třídách je vhodné nahrazovat nebo alespoň doplňovat on-line výukou v menších skupinách a v kratším rozsahu. Současně je vhodné upravit rozsah on-line výuky tak, aby odpovídal možnostem žáků pro daný stupeň. 

Možné je i zvážit zapojení učitelů neprofilových nebo výchovných předmětů do spolupráce s učiteli, na něž je vyvíjen větší tlak, a využít propojení tvořivých činností s naukovými předměty. 

Důležité je pravidelně získávat o průběhu realizovaného distančního vzdělávání zpětnou vazbu od žáků i jejich rodičů, funkčnost a udržitelnost nastaveného systému průběžně vyhodnocovat, získané informace využívat pro poskytování pravidelné zpětné vazby učitelům k realizaci distanční výuky a pro případné úpravy pravidel či obsahu vzdělávání. 

Zaměření distanční výuky 

Doporučujeme cíleně se věnovat rozvoji klíčových kompetencí včetně jejich reflexe, on-line výuku obohacovat o aktivity rozvíjející spolupráci žáků, a tím systematicky podporovat rozvoj jejich sociálních kompetencí (zařazovat např. společné on-line aktivity, sdílené úkoly, skupinové práce apod.). Spolupráce může navíc probíhat i napříč ročníky, a může tak být využíván např. efekt pomoci starších žáků těm mladším. Dále je možné využít mezipředmětových vztahů k zadávání miniprojektů, které je možné realizovat i ve skupinách v on-line prostředí, případně využít možností, které poskytuje žákům domácí prostředí (vaření, péče o domácí zvířata, zahradu apod.) nebo příroda. Určitě je vhodné cíleně rozvíjet a reflektovat dovednosti žáků organizovat si své povinnosti a své učení a také posilovat a rozvíjet u žáků schopnost sebehodnocení. 

Velmi důležité je udržovat a rozvíjet sociální kontakty, věnovat se sociálnímu kontaktu žáků se všemi vyučujícími ve třídě, zvýšit intenzitu komunikace třídního učitele s žáky a jejich rodiči a cíleně se zaměřit na komunikaci s rodiči nejmladších žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Doporučujeme také hledat cesty k interaktivním on-line setkáním třídních učitelů s žáky, která nebudou zaměřena jen na organizační záležitosti, ale povedou také k posilování vzájemných vztahů nejen mezi učiteli a žáky, ale i mezi žáky navzájem. 

Obsah distanční výuky 

Za velmi důležité považujeme využít získané zkušenosti k efektivní redukci obsahu vzdělávání především v naukových předmětech. Doporučujeme stanovit prioritní dovednosti a znalosti a věnovat jim pozornost, byť to bude na úkor dalšího vzdělávání. On-line výuku je pak vhodné doplňovat praktickými úlohami, které s ní souvisí a jsou koncipovány tak, aby při jejich řešení nemuseli být žáci neustále přítomni u počítače nebo nemuseli neustále psát do sešitu, ale aby se mohli při plnění úkolů pohybovat např. po bytě a v optimálním případě využít i pobyt v přírodě. Doporučujeme stále zapojovat žáky do on-line výuky a umožnit při výuce jejich aktivní vystupování, a to i za cenu upozadění plánovaného vzdělávacího obsahu. Současně je vhodné zajistit monitoring úprav obsahu vzdělávání tak, aby byly tyto zkušenosti využitelné pro případné úpravy školních vzdělávacích programů. 

Doporučení pro rodiče 

Rodiče by se měli snažit o pochopení složitosti situace spojené s distanční výukou i směrem k postupům a přístupům jednotlivých škol a aktivně s učiteli spolupracovat. Učitele by měli vnímat jako osobnosti, které se i v náročných a mimořádných podmínkách snaží konat maximum možného pro vzdělávání žáků. V případě jakýchkoli nejasností, pochybností či nesouhlasu (např. v oblasti časového rozsahu realizované výuky, technických požadavků, rozsahu distančně pojímaného učiva či jeho zaměření, hodnocení výkonů a poskytování zpětné vazby k jejich plnění apod.) ihned a intenzivně o daných záležitostech komunikovat s učiteli, případně s vedením školy, v snaze nalézat řešení akceptovatelné pro všechny zúčastněné. 


Celý text naleznete zde

8 komentářů:

Unknown řekl(a)...
17. prosince 2020 v 22:34  

To jsou ale moudra, to by nás bez Vašich rad opravdu nenapadlo.

Petr Portwyn řekl(a)...
17. prosince 2020 v 23:47  

a velmi důležité považujeme využít získané zkušenosti k efektivní redukci obsahu vzdělávání především v naukových předmětech
Tak se těším, až zas někdo bude psát, že podezírat "ty nahoře" z toho, že chtějí, aby děti uměly méně, je spiklenecká teorie...

Petr Portwyn řekl(a)...
17. prosince 2020 v 23:48  

Tedy pardon. Myslím, že to znělo "velmi vážné obvinění". Od obou těmito slovy :o)

Zdeněk Brom řekl(a)...
18. prosince 2020 v 6:49  

Pane Špíno,

možná trochu umíte matematiku, ale pochopení textu Vám dělá dost velké potíže.

Ten rozhovor je o distanční výuce, ne o standardní výuce, o které šla řeč minule.

U učitele gymnázia bych očekával bych očekával vyšší úroveň práce s textem.

Pavel Doležel řekl(a)...
18. prosince 2020 v 7:37  

No jo no. Ono se po vás chce, abyste jako členové instituce přinášeli nějaké rady, směrovali vzdělávací proces a teď jak to máte dělat, když jste sámi prakticky bez zkušeností - z celé řady zkušeností z nejrůznějších rad, spolků, statutárních orgánů apod., které má pan Andrys uvedené na LinkedInu, ty skutečné zkušenosti s výukou dětí jsou shrnuty do jediného bodu - Pedagogical, translation and interpreting activities, secondary schools, language schools, different clients (2003 – 2010). Dříve dělali školní inspektory, co já pamatuji, lidé s desítkami let praxe s výukou. Dnes jsou to tito politicky aktivní ambiciózní mladí muži. No a teď máte politicky produkovat a ono není moc kde brát. No tak se napíše to, co všichni vědí, aby novináři nemohli říci, že nebyla vykázána činnost a chybí dokument. Udělá se čárka a jede se dál. A že to je učitelům z praxe k smíchu a je jim to úplně k ničemu, protože sami jsou v chápání distanční výuky, s níž mají přímou osobní zkušenost, dlouhé míle před panem inspektorem? A koho to dnes zajímá, že jo...

Petr Portwyn řekl(a)...
18. prosince 2020 v 9:09  

Vážený pane Brome,
tak jestli se ještě chytí ten druhý :-)
Že to bylo míněno o výuce obecně, jsem Vám dokázal minule. Vaše reakce zněla "No a co?" nebo tak nějak, tudíž jste to nepopřel. To jen pro připomenutí, ona se na tom waldorfu paměť asi moc netrénovala.
Teda pokud je ten medailónek jen zastaralý a není nepravdivý, na to jste myslím ještě jasně neodpověděl ;o)

mirek vaněk řekl(a)...
18. prosince 2020 v 9:23  

Poslední dobou když špičky ČŠI něco zveřejní, je to praktikujícím učitelům k smíchu. Bohužel ani tohle není výjimkou. Chápu, že inspekce nechodí po školách a maká na home office. Ale tohle jako výstup při dnešních možnostech ICT je poněkud málo. Kdo vlastně monitoruje průběh výuky a dává ministerstvu zpětnou vazbu?

Petr Portwyn řekl(a)...
18. prosince 2020 v 9:26  

Pan Doležel, pan Vaněk
Ale ten ideologicko-úřednický newspeak tam je zvládnutý dobře, ne?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.