Zástupci škol: Výuka online je problematická, snad nepotrvá déle

úterý 13. října 2020 ·

Zástupci ředitelů a učitelů škol doufají, že dnes oznámený přechod na výuku na dálku bude platit od středy skutečně jen do 1. listopadu, jak oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Distanční vzdělávání mladších školáků je podle nich problematické a také u starších žáků je pomalejší než, když se učí ve škole. Řadě základních škol navíc zatím chybí vybavení na dálkovou výuku, protože jim zatím nedošly objednané počítače. Vyplývá to z vyjádření zástupců školských spolků, které oslovila ČTK. 
Celý text naleznete zde

8 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
13. října 2020 v 4:17  

Když se na včerejší tiskovce ptali premiéra Babiše na dosavadní chyby vlády v koronavirové krizi, dost nesrozumitelně se podle mne vykrucoval. Nařízená distanční výuka je podle mne zásadní chyba jak vyšitá:

Nařizovat rodičům a dětem distanční výuku ve státě, který má snad nejdražší internetové připojení v EU, je podle mne dost pochybná věc, která je zřejmě i v rozporu se základním lidským právem na bezplatné počáteční vzdělávání. Když ji chce vláda nařizovat, ať dá alespoň těm nejchudším rodinám počítač a připojení zdarma. Ne všichni podnikatelé mají "vatu" podle představ paní Schillerové. Ne všichni rodiče mají na počítač a drahé připojení kvůli plnění "povinné školní docházky" svých dětí. Jakmile skončí nouzový stav, bude podle mne nařízená distanční výuka z výše uvedeného důvodu v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Divím se, že k tomu učitelé i Tripartita mlčí. Doufám, že na to učitelé, ředitelé a zřizovatelé škol, Parlament a kraje vládu dost důrazně upozorní.

J. Týř

Eva Adamová řekl(a)...
13. října 2020 v 6:45  

Babiš je všehoschopný a Plaga neschopný. Copak ty predikce vývoje, které ho teď údajně tak vyděsily, se od pátku do pondělka nějak zásadně změnily? O tom silně pochybuji.

Arnošt řekl(a)...
13. října 2020 v 15:40  

ZAvřít školy je nutné, možná budou nutná i další opatření (omezení dopravy apod.) Je to rozjetější, než si lidi představují. V takové situaci je možné k věci přistoupit různě, ale při katastrofě se řeší katastrofa a ne výuka.

Na konci války byl předčasně ukončen ročník. Po válce se muselo narychlo dokončit studium českých vysokoškoláků. Pokud to dosáhne určité úrovně, tak by mělo smysl aby děti, které ten ročník od jara do jara nezvládly ho zopakovaly. Něco jako postupné zkoušky do 2. pololetí letošního roku.

Silvie A. řekl(a)...
13. října 2020 v 17:52  

Pokud "zástupcům škol" připadá výuka online problematická, NYNÍ je vhodná doba aby se snažili učinit výuku online NEproblematickou.

Odsud to ale vypadá, že "zástupci škol" budou hlavně vymýšlet záminky, proč to či ono "nejde".

Paní Evo, Babiš opravdu JE všehoschopný. Avšak nikoho lepšího IMO nemáme. Zejména se raduji, že nemusím spoléhat na "experty", kterým "by se tohle stát nemohlo".

Ivo řekl(a)...
14. října 2020 v 7:07  

....důrazně upozornit pana Týře, že i on může v krajním případě skončit jako Vážený klient v některém z ARO oddělení v ČR...Takže tak

tyrjir řekl(a)...
14. října 2020 v 13:29  

Premiér Babiš to nemá snadné. Lavíruje mezi konzervativními a liberálními přístupy, jak umí, a nemůžeme mu možná příliš zazlívat ani ten strejcovský styl, ke kterému se někdy pod mnohostranným tlakem uchyluje (nejen on, ale i například V. Klaus ml.:). Naposledy to, myslím, včera docela jasně vyjádřil např. Milan Uhde:

https://ct24.ceskatelevize.cz/3205876-milan-uhde-interview-ct24

Mnohem věcnější argumentaci předvedl včera ve 20.00 ministr zdravotnictví Prymula:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zive-televizni-projev-ministra-zdravotnictvi-prymuly/1944907

S ministrem zdravotnictví souhlasím. Řekl zcela jasně, že žáci 1. stupně ZŠ se BEZPODMÍNEČNĚ vrátí do školy začátkem listopadu. Za necelé dvě hodiny to ale v Událostech a komentářích ČT výslovně popřel ministr školství Plaga, který řekl, že ten návrat je podmíněný poklesem reprodukčního koeficientu korónaviru:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/220411000371013/video/795116

Je to podle mne docela pochopitelný spor mezi konzervativním a neoliberálním přístupem, kterému jsme všichni, včetně premiéra, vystaveni. Ten spor je nutný a jen v něm se "narodí" dobrá řešení problémů. Ministr Plaga je podle mne jednoznačně představitelem neoliberálního přístupu, kterému se ministr Prymula snaží od jara mnohdy marně čelit. K tomuto problému bude, tuším, dnes v 17.45 pořad v TV Nova věnován zvláštní pořad...

Ta patálie s korónavirem je vážná věc, ale neospravedlňuje potlačování základních lidských práv a svobod, mezi nimiž je základní lidské právo na bezplatné počáteční vzdělávání jedno z nejdůležitějších. Ministr Plaga namísto toho, aby v případě pokračování nouzového stavu mluvil například o navýšení vzdělávacího rozpočtu na jinde obvyklé procento z HDP, o povolání studentů a absolventů pedagogických fakult do škol, o možném pokračování prezenční výuky alespoň pro žáky 1. až 3. tříd atd. mluví radši o možném pokračování úplné uzávěry základních škol. PROČ? Proč je to pak o patra níže spojeno například s vydíráním typu:

1) Rodič: "Nemáme doma počítač ani internetové připojení."
Učitel: "Distanční výuka je povinná, jste proto jako rodiče povinni dětem počítač a internetové připojení pořídit."

2) "....důrazně upozornit pana Týře, že i on může v krajním případě skončit jako Vážený klient v některém z ARO oddělení v ČR...Takže tak" (napsal v České škole Ivo 14. října 2020 7:07)

Kde to, prosím pěkně o odpověď pana Ivo nebo pana Komárka, jsme? Odkdy smějí učitelé nebo nějací anonymové v České škole urážet a vydírat ty, kteří se důvodně dovolávají dodržování práva na bezplatné počáteční vzdělávání?Silvie A. řekl(a)...
14. října 2020 v 16:22  

Ten spor je nutný a jen v něm se "narodí" dobrá řešení problémů.

Spor mi nepřipadá nutný (ve smyslu "potřebný"), ale v současné rozdělené společnosti možná nevyhnutelný. Pokud se objeví nějaká dobrá řešení, tedy spíš podobným nesmyslným sporům NAVZDORY.

Ministr Plaga je podle mne jednoznačně představitelem neoliberálního přístupu

Předpokládám, že "neoliberální" je pro pana Týře je invektiva (stejně jako pro mne).

Odkdy smějí učitelé nebo nějací anonymové v České škole urážet a vydírat

Hodně záleží na tom, ve které třídě je ten žák bez počítače. A je-li dokonce na SŠ, klidně to jeho rodičům řeknu já, možná maličko krotčeji.

tyrjir řekl(a)...
14. října 2020 v 18:37  

PROJDE PLAGOVA NEOLIBERÁLNĚ DILETANTSKÁ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2020+ PARLAMENTEM ČR?

Až skončí nouzový stav, možná i dřív, pokusí se neoliberálně orientovavý ministr Plaga "protlačit" Parlamentem svou, podle mne, diletantsky neoliberální státní Strategii vzdělávání 2030+ jejíž součástí nebo důsledkem je i přejmenovávání učitelů na pouhé vychovatele ("pedagogy"). Doufám a věřím, že mu to neoliberální diletantství v Parlamentu jen tak neprojde.

http://www.ceskaskola.cz/.../zaci-1-stupne-se-vrati-do...

K tomu viz dále např:

http://www.ceskaskola.cz/.../ministerstvo-skolstvi...:

Ta Strategie je podle mne aktivisticky vytvořený, odborně i prakticky pochybná a právně nezávazný dokument. Jakési ideologické dílo, kterým se pokouší MŠMT docela hloupě nahradit školským zákonem určený Národní program vzdělávání, který by musel projít širším odborným posouzením a schválením Parlamentem ČR.

Viz i

http://www.ceskaskola.cz/.../on-line-konference-strategie...
http://www.ceskaskola.cz/.../robert-plaga-zvladnout-to...
http://www.ceskaskola.cz/.../oldrich-botlik-uloha-z...
http://www.ceskaskola.cz/.../ondrej-steffl-proc-nestaci...


David Harvey vydal před více než deseti lety publikaci Stručné dějiny neoliberalismu...

Vždy jsem neoliberalismus považoval za politický projekt, který firemní kapitalistická třída používala proto, že se od konce šedesátých a v sedmdesátých letech cítila silně politicky i ekonomicky ohrožená. Zoufale si přála spustit politický projekt, který udrží na uzdě moc zaměstnanců. V mnoha směrech byl tento projekt kontrarevoluční. Měl v samém zárodku potlačit tehdejší revoluční hnutí ve velké části rozvojového světa (třeba v Mozambiku, Angole a podobně), ale také zarazit rostoucí vlnu komunistického vlivu v zemích jako Francie a Itálie a v menší míře hrozbu jejího nového vzedmutí ve Španělsku...

Domnívám se, že dnes velká část levice, jelikož je velmi autonomní a anarchická, vlastně nahrává koncové hře neoliberalismu. A hodně lidí na levici to nerado slyší...

Takže v takové situaci byla moc firemní kapitalistické třídy globálně ohrožena, a tudíž se vynořila otázka, co s tím dělat. Vládnoucí třída nebyla vševědoucí, ale došlo jí, že musí bojovat hned na několika frontách: na ideologické i politické, aby všemi možnými prostředky omezila moc práce. Z toho všeho vznikl politický projekt, který jsem nazval neoliberalismem...


https://a2larm.cz/2016/08/co-je-vlastne-neoliberalismus/

Neoliberalismus (řecky neo – nový, nedávný; latinsky liber – svobodný) je termín vytvořený počátkem 20. století, který označuje ideje ekonomického liberalismu a jeho tržní taktiky laissez faire (francouzsky „nechat být“).[1][2] Nejpodstatnější z těchto myšlenek je snižování účasti státu na chodu ekonomiky, čehož chtějí zastánci tohoto směru dosáhnout prostřednictvím privatizace, deregulace ekonomiky, strohostí státního aparátu a sociálního státu, volným trhem, snižováním daní a státních výdajů s cílem posílit roli soukromého sektoru jak v ekonomice, tak celkově ve společnosti...

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismus

J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.