Tomáš Feřtek: Ministerský návrh proměnil inkluzi v past na důvěřivé slony

neděle 27. září 2020 ·

„Pobouřená vlna debaty o návrhu ministerstva školství na úpravu pravidel podpory inkluzivního vzdělávání proběhla během týdne médii. Názory jsou vyostřené. Je vyhláška diskriminační a vrací společné vzdělávání o pět let zpátky, jak tvrdí část odborné veřejnosti a rodiče dětí s nějakým postižením? Nebo jde o rozumnější využití investovaných peněz, jak opakuje ministerstvo školství?,“ píše Tomáš Feřtek pro Respekt. 


Tomáš Feřtek (foto: Lenka Hatašová)
Feřtek také píše: 

Novela zužuje druhy postižení, na něž je možné asistenta přiznat. Už ho nelze přiznat na poruchy učení, fyzické hendikepy a další kategorie postižení. Tedy asistentů by zásadně ubylo. Druhý problém: opět by se neposuzovala situace konkrétního dítěte, ale vycházelo by se z diagnózy. Tedy nálepky jako autismus, závažná porucha chování či kombinované postižení, která ne vždy vystihuje, co dítě opravdu potřebuje a nepotřebuje... 

Tedy tato „racionalizace inkluze“ by opravdu měla za následek návrat před rok 2015. V té době iniciativní a o nutnosti společného vzdělávání přesvědčení ředitelé sháněli peníze na asistenty po sponzorech a grantech. Rodiče obíhali školy s odmítaným dítětem a dokola poslouchali, že tahle škola jejich dítě vzít nemůže, protože na jeho individuální výuku nemá peníze ani lidi. 

A co je nejhorší – ministerstvo by fakticky nastražilo past na ty školy, které uvěřily, že stát opravdu chce společné vzdělávání podporovat. V roce 2016 je nalákalo na sloní stezku, a když se po ní vydaly, o čtyři roky později se na ní z ničeho nic objeví jáma jen zlehka přikrytá řečmi o nutné racionalizaci a šetření. O co víc školy uvěřily, o to hlubší bude jáma, do níž se propadnou. Což je nejen neracionální, ale i nemravné. Tahle vyhláška je opravdu zralá na reparát. 


Celý text naleznete zde

96 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
27. září 2020 v 9:18  

Myslíte pane Feřteku? Past na důvěřívé slony to přece je od samého začátku.

rváčkazvesela řekl(a)...
27. září 2020 v 12:01  

A bylo by celkem dobré definovat a vyslovovat, kdo tu past políčil a proč jsme se chytili, když většina odborníků byla proti!!

Petr Portwyn řekl(a)...
27. září 2020 v 14:04  

Tedy tato „racionalizace inkluze“ by opravdu měla za následek návrat před rok 2015.
No to by bylo rozumné, ale ve skutečnosti byl v roce 2015 nějaký systém rozbit pod záminkou, že teď se přejde na asistenty a že to bude pro všechny lepší. Proběhla mediální propaganda.
Diskuze byla zideologizována a námitky odmítnuty jako tmářství.
No a teď to dopadlo tak, jak předvídali lidé, kteří tomu rozumějí (což já nejsem, aby nedošlo k omylu).
Děti s poruchami budou hozeny do normálních tříd bez pomoci - vzdělávací možnosti se všeobecně zhorší.
A reformátoři se mohou tvářit, že oni nic, a kritizovat to, co vlastně prosadili.

Robert Čapek řekl(a)...
27. září 2020 v 14:43  

Pane Portwyne. Nebudu komentovat obsah, ale jen jednu maličkost. Vy používáte slovo "reformátoři" stejně jako jiní používaí Kalouska, sluníčkáře, imigranty a podobně. To nikdy neukazuje příliš velký rozum. Vůbec nerozlišujete, že to slovo vám často nahrazuje část odborníků, školní byrokraty, úředníky MŠMT nebo jiné skupiny lidí. Někdy i na úplně opačném pólu, než reformátoři školství.

Reformátoři jsou obecně řečeno lidé, kteří chtějí pro školu (potažmo vzdělávání) změnu ke kvalitě, která často spočívá v systémových krocích nebo déledobých plánech.

Vám suplují všechno, co je podle vás špatně. Kdo může za to, že je výuka na školách tak mizerná? Podle vás reformátoři, že? Tím, jak "reformují" a uvádějí vás do zmatku :-D Jo a ještě nezapomeňte na neziskovky a ilumináty.

Silvie A. řekl(a)...
27. září 2020 v 14:56  

Proč by reformátoři nenavrhovali a neprosazovali "reformy", když je to beztrestné? Naopak, mainstreamová a sluníčkářská media je za to chválí, Soros je za to platí ...

Reformátoři ovšem nesou jenom menší část viny. Základní nesnáz spočívá v tom, že politici, kteří o podobných "reformách" rozhodují, za svá rozhodnutí nenesou žádnou odpovědnost.

Inkluze po česku byla přijata politickým rozhodnutím, navzdory varováním od učitelů, a politickým rozhodnutím bude zase zlikvidována. Miliardy vyhozené z oken zůstanou vyhozené ...

Michal Komárek řekl(a)...
27. září 2020 v 15:01  

Silvie A.

Co to je "sluníčkářské medium"? A která platí Soros? A Vy byste za navrhování reforem navrhovala tresty? Jaké?

Petr Portwyn řekl(a)...
27. září 2020 v 15:09  

Pane Čapku,
ano, slovo "reformátoři" byla zkratka. Nicméně nějak jsem vaši "názorovou skupinu" nazvat musel.
Ono by bylo fajn, kdyby všichni reformátoři opravdu chtěli školství zlepšit. Nicméně na základě zkušeností o tom nejsem přesvědčen. Někteří je jistě zlepšit chtějí, jiní se chtějí pomstít za domnělé či skutečné křivdy, někteří chtějí vydělat peníze či posílit svůj vliv a další prostě jen nevědí, o čem mluví a píší.

Trvám na tom, že diskuze o inkluzi byla zideologizovaná (ostatně která "kritika školství" v médiích ideologií prolezlá není) a že jsem slyšel řadu hlasů, které předpovídaly, že po nějaké době budou asistenti dětem odebrány a vše bude hozeno na krk učiteli, čímž se pochopitelně zhorší jeho možnost pracovat s ostatními dětmi.

Petr Portwyn řekl(a)...
27. září 2020 v 15:12  

Jinak "reformátoři" jsou, jak už jsem psal výše, heterogenní skupina.
Legislativní změny dělají politici, ale ti politici odněkud berou informace. Ano, pokud si politik vybere jako poradce Bohumila Kartouse, tak je to selhání politikovo, nikoli Kartousovo, to je pravda.
Politici zdá se často vnímají svět přes křivé zrcadlo médií - nejenom co se týká školství.

Petr Portwyn řekl(a)...
27. září 2020 v 15:14  

Ještě panu Čapkovi

Já ani náhodou netvrdím, že školství je v této podobě ideální.
Potřebujeme změny.
Ovšem některé z těch změn by měly být přesně opačné, než co prosazují pánové Feřtek a spol. (např. kvalifikace učitelů). A jiné změny jsou naprosto zmatené a míří mimo cíl, protože vycházejí z falešných představ o fungování žáka a školní třídy.

Eva Adamová řekl(a)...
27. září 2020 v 15:27  

"Někteří je jistě zlepšit chtějí, jiní se chtějí pomstít za domnělé či skutečné křivdy, někteří chtějí vydělat peníze či posílit svůj vliv a další prostě jen nevědí, o čem mluví a píší."

Naprosto přesný popis skupiny reformátorů. Jen bych dodala, že těch, kteří se na reformy lepí jen s cílem vydělat prachy a posílit svůj vliv, bohužel přibývá.

Petr Portwyn řekl(a)...
27. září 2020 v 15:57  

Paní Adamová
těch, kteří se na reformy lepí jen s cílem vydělat prachy a posílit svůj vliv, bohužel přibývá.
To je podle mne důsledkem většího množství peněz, které do školství tečou, a množství různých dotačních programů a grantů.
Ono se taky v posledních desetiletích nehodnotí, co se udělalo, ale kolik se na co (zde na školství) vynaložilo peněz. Zda jsou vynaloženy smysluplně, se mnohdy moc nezkoumá.

Petr Portwyn řekl(a)...
27. září 2020 v 15:59  

...asistenti odebráni... Pardon.

Eva Adamová řekl(a)...
27. září 2020 v 17:12  

Přesně tak, pane Portwyne, dotace a granty pokřivily už ledacos, a to nejenom ve školství.

Silvie A. řekl(a)...
27. září 2020 v 17:35  

Co to je "sluníčkářské medium"? A která platí Soros? A Vy byste za navrhování reforem navrhovala tresty? Jaké?

Je skvělé, že vás to zajímá, pane Komárek. Tak pěkně popořadě:
Co to je "sluníčkářské medium"? -- Postačí vám příklad? Třeba takový web, kde administrátor je sluníčkář, podporuje sluníčkářské postoje, poskytuje prostor autorům, kteří sdílí jeho názory a postoje a naopak příspěvky nesouhlasné maže.

A která platí Soros? -- To jste špatně pochopil. Netvrdím, že Soroš media neplatí, ale mně šlo o "reformátory" v Sorošově žoldu.

A Vy byste za navrhování reforem navrhovala tresty? -- Za hospodské kecy u piva ne. Ale za mediální kampaň doprovázenou politickým nátlakem, se zřejmým cílem poškodit Česko (např. narušením fungování školství), ano.

Jaké? -- Při prvním prohřešku jeden rok s podmínkou na pět let. Za opakované prohřešky by se to stupňovalo a za třetí pokus by byl trest smrti.

Michal Komárek řekl(a)...
27. září 2020 v 17:55  

Děkuji za odpovědi, věřím, že Vám nebude dělat problém být ještě konkrétnější:

Kdo jsou reformátoři v Sorosově žoldu?

A máte na mysli někoho konkrétního, kdo se podle Vás dopustil toho trestného činu "mediální kampaně doprovázené politickým nátlakem, se zřejmým cílem poškodit Česko (např. narušením fungování školství)."?

Silvie A. řekl(a)...
27. září 2020 v 18:15  

Kdo jsou reformátoři v Sorosově žoldu?

Neuvěřitelné, že vás to, pane Komárek, zajímá, a ještě neuvěřitelnější, že to - pokud vás to opravdu zajímá - NEVÍTE, pane Komárek. Zkuste třeba tento odkaz:
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Josef-Provaznik-Proklepli-jsme-si-Sorosovu-neziskovku-Open-Society-Fund-Praha-463200

A máte na mysli někoho konkrétního, kdo se podle Vás dopustil toho trestného činu "mediální kampaně doprovázené politickým nátlakem, se zřejmým cílem poškodit Česko (např. narušením fungování školství)."?

Co si tak vzpomínám, hodně aktivní v tomto směru jsou "neziskovky" Lhář v tísni a Edu-čertvíco.

Michal Komárek řekl(a)...
27. září 2020 v 18:18  

Odkaz na PL i styl Vaší odpovědi jsou, bohužel pro Vás typické. A na ČŠ rozhodně nepatří. Jestli máte zájem diskutovat na ČŠ, diskutujte slušně a věcně. Děkuji!

Silvie A. řekl(a)...
27. září 2020 v 18:34  

Odkaz na PL i styl Vaší odpovědi jsou, bohužel pro Vás typické. A na ČŠ rozhodně nepatří.

Důležité je, že vy, pane Komárek, jste obsah sdělení pochopil.

Robert Čapek řekl(a)...
27. září 2020 v 18:59  

Asi takhle. Je to zajímavé, ale dává to smysl. Lidé, kteří mají pomýlené názory, které se týkají vzdělávání mají z 99% i naprosto směšné a hloupé myšlenky, které se týkají spolenosti a různých jevů. Můžete se vsadit o co chcete, že učitel, který se ohání pojmy "sluníčkář" a "neziskovkami", bude ve své třídě předvádět hodně mizernou práci, plnou konzervativních a zastaralých postupů. Ještě jsem se nesetkal s opakem. Česká škola je bohužel toho důkazem. A vždycky mě pobaví, jak se tihle zamrzlí zpátečníci houfují a jeden posiluje druhého jako nějací zapšklí důchodci, co nadávají na všechno kolem nich. Ale tím, že budou házet špínu na své okolí a všechny, co se o něco snaží, se realita nezmění a progres se nezastaví. Protože už je tak lidské přirozenosti jít dopředu a věci zlepšovat, ať si brblalové brblají, co chtějí.

A přímo na osobu, skrývající se pod názvem Sylvie A: ze Člověka v tísni udělat Lháře v tísni je už opravdové morální bahno, podobné Klausově rasitickému vtípku. Nejspíš váš oblíbený politik, že? Nebo je ještě málo "hnědý"?

Michal Komárek řekl(a)...
27. září 2020 v 18:59  

Nebylo nijak obtížné to pochopit. A platí: Pokud máte zájem diskutovat na ČŠ, diskutujte věcně a slušně. To je vše.

Petr Portwyn řekl(a)...
27. září 2020 v 19:04  

Namátkou:
https://www.eduin.cz/partneri/
https://eduzmena.cz/o-nas/
https://www.clovekvtisni.cz/kdo-jsme/darci-a-partneri

Petr Portwyn řekl(a)...
27. září 2020 v 19:06  

Paní Silvie
no a teď by mne fakt zajímalo, jak se pan Komárek zachová.

Michal Komárek řekl(a)...
27. září 2020 v 19:09  

A, pane Portwyne?

Petr Portwyn řekl(a)...
27. září 2020 v 19:09  

Nerozumím otázce.

Silvie A. řekl(a)...
27. září 2020 v 19:12  

Pokud máte zájem diskutovat na ČŠ, diskutujte věcně a slušně.

radí pan Komárek, a kdyby někdo nevěděl, co míní tím "věcně a slušně", velmistr to vzápětí předvede názorně:

opravdové morální bahno, podobné Klausově rasitickému vtípku. Nejspíš váš oblíbený politik, že? Nebo je ještě málo "hnědý"?

Michal Komárek řekl(a)...
27. září 2020 v 19:16  

Aha, tak tedy, co jste tím chtěl říci pane Portwyne? snad jste chtěl naznačit, že ty neziskovky se dopouštějí trestných činů a záměrně škodí školství? Nebo, že jsou v žoldu Sorose? Nebo obojí?

Nebo už raději ani nic moc nepíšete, aby se Vám snadněji vykrucovalo, kdyby Vás někdo konfrontoval s tím, co jste napsal, či alespoň naznačil?

Michal Komárek řekl(a)...
27. září 2020 v 19:19  

Silvie A.

V diskusi s Vámi pokračovat nebudu. Nicméně: Reakce pana Čapka je samozřejmě na hraně "věcnosti a slušnosti", ale vy jste opravdu napsala naprostou nehoráznost a zpětná vazba je na místě... Pokud sledujete ČŠ delší dobu, tak samozřejmě víte, že takové "ostřejší výměny", mají-li smysl a odehrávají se vzájemně mezi zkušenými diskutéry - typický příklad pan Doležel vs TU - občas nechávám proběhnout...

A to už je opravdu vše...

Petr Portwyn řekl(a)...
27. září 2020 v 19:35  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
27. září 2020 v 19:39  

snad jste chtěl naznačit, že ty neziskovky se dopouštějí trestných činů a záměrně škodí školství? Nebo, že jsou v žoldu Sorose? Nebo obojí?

Prosím??

Vy jste, pane Komárku, chtěl příklady organizací podporovaných George Sorosem (zde OSF).
Já tam vložil tři odkazy z jejich vlastních zdrojů - bez jediného slůvka komentáře.

Můžete prosím doložit, kde jsem psal o nějakých "trestných činech"?
O žádném "žoldu" jsem nepsal.
Výmysly, podsouvání, argumentační fauly - prokazatelně.

A zatímco na mne vystartujete kvůli ničemu, urážlivého příspěvku s osobním útokem na paní Silvii si ani nevšimnete.
Nemá smysl nadále to komentovat.

Michal Komárek řekl(a)...
27. září 2020 v 19:55  

Pane Portwyne, myslím, že jste schopen vnímat kontext. Takže opět pouze vykrucování, jak jsem předpokládal. Dále to komentovat opravdu nemá smysl.

Anonymní řekl(a)...
27. září 2020 v 20:01  

Robert Čapek

(jak vidím, tak blahopřeji ke zdárnému vyléčení). Nesouhlasím však s mnoha vývody, které zde prezentujete. Nepochopil jste nástup průmyslové revoluce 4.0 a proces globalizace v oblasti ekonomiky a vzdělávání. Proces digitalizace, robotizace, růst chytrých továren vyžaduje především absolventy zdatné v M,F,CH a přírodních vědách. Jdete evidentně proti těmto světovým trendům. Služby již nelze více nafouknout, zemědělství a průmysl taktéž směřuje ke snižování manuální práce. Finsko, Švýcarsko, Španělsko zkouší systém, že nezaměstnaní budou pobírat jistou pevnou částku (přepočteno na Kč asi 13-15 000), nebudou muset pracovat, budou zrušeny jakékoliv další dávky od státu. Zkouší se, co to udělá se vztahy ve společnosti. Viděl jsem takovou chytrou továrnu (TV) - 7 zaměstnanců (ještě před několika desetiletími by obsluhu zvládlo okolo 250-300 lidí). Nějaké velké týmové práce není třeba. Robot se nemýlí, neonemocní a je schopen pracovat 24 hodin denně. Je třeba se zaměřit na to, co bude potom (problém spíše filozofický). Návrat zpět není možný. "Hnutí rozbíječů strojů" nevyřeší vůbec nic, stejně jako dříve.

Michal Komárek řekl(a)...
27. září 2020 v 20:04  

Unknown

Ne, že by Vaše téma nebylo zajímavé, ale - nespletl jste si diskusi?

Anonymní řekl(a)...
27. září 2020 v 20:26  

Pane Komárku, jde čistě a jedině o metody a formy práce, které prezentuje Robert Čapek. Ty jsou v procesu průmyslové revoluce 4.0 z velké části nepoužitelné. Je tedy třeba si uvědomit, že současnost je jiná, než změny, které už nastávají. Vše souvisí se vším.

Robert Čapek řekl(a)...
27. září 2020 v 20:45  

Unknown: Asi jste nic mého nečetl nebo jste to nepochopil. Tvrdíte, že jdu "evidentně proti těmto světovým trendům"? Totální nesmysl. Nevíte vůbec, která bije. Nic, co se u nás ve vzdělávání dělá, není tak blízko opravdovému světu práce, jako moje výukové strategie. Myslíte si, že na "průmyslovou revoluci 4.0" připravuje frontální vyučování? Anebo kombinace problémového vyučování, projektů, prakticky zaměřených úkolů s plnou odpovědností žáka? Možná si myslíte, že vyučování v mém stylu jsou nějaké prezentace před pomalovaným papírem... naivní a mylná představa :-)

Anonymní řekl(a)...
27. září 2020 v 20:57  

Robert Čapek

Vaše názory znám, znám velmi dobře i Vaše názory na výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Vy jste je nikdy neučil delší časové období a vůbec nechápete jejich význam pro další rozvoj myšlení. A to je fakt škoda. Jste schopen sebereflexe v této oblasti vzdělávání?

Robert Čapek řekl(a)...
27. září 2020 v 21:24  

Aha, tak to stačilo. Nevíte o mé edukační strategii nic, jen útržky z debat. A píšete: "Vy jste je nikdy neučil delší časové období". Podobná práce s fakty, jakou jste tím předvedl, to je přímo diskvalifikace v jakékoliv debatě. Takže vážnost vašich názorů tím spadla úplně ke dnu. A o moji sebereflexi se nestarejte, od anonymního pisatele to opravdu sedí.

Anonymní řekl(a)...
27. září 2020 v 21:30  

"Vy jste je nikdy neučil delší časové období"."

Zase manipulace, přečtěte si celou větu porozumění textu!!!!) a nevytrhávejte ze souvislosti. To se fakt v diskuzi nedělá.

Michal Komárek řekl(a)...
27. září 2020 v 21:46  

Unknown

Stačí, prosím. Děkuji!

h.o.p. řekl(a)...
27. září 2020 v 22:57  

Člověk, který nejenže čte Parlamentní listy, ale ještě ke všemu jim i věří, nepatří za katedru.

Petr Portwyn řekl(a)...
27. září 2020 v 23:39  

...nepatří za katedru.
A už se kádruje... Ještě by to chtělo ideové prověrky.
Samozřejmě taky zrušit tajné volby, co kdyby náhodou nějaký učitel špatně volil a nevědělo se to.
Taky nějaký ten filtr na internet, aby pustil jen ty ideově prověřené weby. A komu se to nelíbí, je dozajista agent cizí mocnosti!

Robert Čapek řekl(a)...
28. září 2020 v 1:53  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Robert Čapek řekl(a)...
28. září 2020 v 1:54  

P. Portwyne, kdyby se měli určit lidé, kteří tu opakovaně kádrují... nebyli by to ti, kteří mají hned po ruce "sluníčkáře", "reformátory" a "neziskovky"? Jistá osoba by je tu dokonce málem zavírala a stavěla ke zdi. Opatrně s tím, co kritizujete. Aby to náhodou nebyli ti "vaši" ;-)

Tajný Učitel řekl(a)...
28. září 2020 v 7:07  

P.Portwyn. Strašák. Číst může kdo chce co chce. Ale myslíte, že třeba rasista, nácek, paranoidní konspirátor apod., za katedru nepatří? Nebo je to už kádrování? Jinými slovy, pustil byste tam v zájmu svobody kohokoli? Byl byste spokojen kdyby vaše dítě učil flatearth pošuk? Člověk, který evidentně není schopen prokouknout primitivní hoaxy a manipulace?

Eva Adamová řekl(a)...
28. září 2020 v 9:48  

Jo, jo, kádrování. To je to, na co dojel na školách všech typů Čapek?

Robert Čapek řekl(a)...
28. září 2020 v 9:59  

Já jsem na něco dojel, Adamová? Mě by zajímalo, na čem jedete vy teď :-)

Michal Komárek řekl(a)...
28. září 2020 v 10:09  

Tento styl diskuse tu dál pokračovat nebude, děkuji!

fandamoudry řekl(a)...
28. září 2020 v 11:04  

Ano pane Komárku, měla to být diskuze o inkluzi po česku, nějak se to zvrtlo.

Petr Portwyn řekl(a)...
28. září 2020 v 14:16  

Pane Čapku,
nejsem si jist, koho tou "jistou osobou" máte na mysli, a rovněž přesně nevím, kdo mají být "ti moji".
Já jsem přesvědčen, že nikomu není nic do toho, co učitel čte nebo nečte ve volném čase. Naopak politická propaganda vedená ve škole je nejen neetická, ale rovněž porušuje pravidla. Takže pokud někdo ve škole vede politickou činnost ve prospěch libovolné politické formace, porušil podle mého názoru pravidla.
Pravidla musí platit univerzálně, pro každého. Myslím, že na tom bychom se mohli shodnout.

Jinak členem žádné politické skupiny nejsem a žáci absolutně netuší, koho volím (pokud volím, ono někdy není koho). Možná si dokonce myslí, že když mám rád zelenou barvu a rád chodím po lese, volím Zelené :o)

Petr Portwyn řekl(a)...
28. září 2020 v 14:23  

No a pokud někdo prohlásí, že když někdo čte nějaký časopis a věří tomu, co je někde napsáno, tak "nepatří za katedru", silně mi to připomíná dobu 31 let minulou.

Tajný Učitel řekl(a)...
28. září 2020 v 18:03  

Roušky jsou konspirace, abychom nemohli dýchat.
Covid je Bildeberg konspirace nás dostat do roušek a zakázat volný pohyb, shromažďování, atd...
Navalnyj se otrávil sám.
Trump je spasitel světa.
Putin je spasitel světa.
Andrej je reptilián.
Deep state řídí všechno.
Vypouští na nás chemtrails.
Komunismus je odpověď na vše.
BLM je teroristické hnutí proti bělochům.
Greta je zmanipulovaná mimozemšťany.
Oteplování je fake news.
Dvojčata si amíci vybouchli sami.
Na měsíci nepřistáli.
Rasismus v čr je fake news.

Co když se vás zeptají?

Petr Portwyn řekl(a)...
28. září 2020 v 19:11  

Roušky jsou konspirace, abychom nemohli dýchat.)
Covid je Bildeberg konspirace nás dostat do roušek a zakázat volný pohyb, shromažďování, atd...
Navalnyj se otrávil sám.
Trump je spasitel světa.
Putin je spasitel světa.
Andrej je reptilián.
Deep state řídí všechno.
Vypouští na nás chemtrails.
Komunismus je odpověď na vše.
BLM je teroristické hnutí proti bělochům.
Greta je zmanipulovaná mimozemšťany.
Oteplování je fake news.
Dvojčata si amíci vybouchli sami.
Na měsíci nepřistáli.
Rasismus v čr je fake news.

1) Není otázka primárně politická, ale odborná. Odpovím, že tohle nechám na odbornících.
2) Že jsem to nikdy neslyšel a nemám důvod si to myslet.
3) Že se o politice mají pobavit jinde.
4) dtto. Totéž na "Trump je arciďábel".
5) dtto. Totéž na "Putin je arciďábel".
Mimochodem na spasitele světa ani na arciďábly mezi současnými politiky nevěřím. Což jim klidně řeknu.
6) Že nevím, co je reptilián, a kterého Andreje mají na mysli.
7) Že to je na diskuzi na občance. Já po nich taky nechci, aby na Ov řešili kvadratické rovnice a zrychlený pohyb hmotného bodu. Mimochodem pokud je "deep state" myšleno úřednictvo, tak to samozřejmě exituje, na hlubší rozbor tu není prostor... a už vůbec ne na hodině.
8) Není primárně politická otázka.Na delší diskuzi. Letadel létá hodně a čar je spousta, to vidím, nejsem slepý. Co přesně to dělá, by bylo na dlouhý rozbor.
9) Že si to nemyslím. Dál bych to nerozebíral.
10) Zda je teroristické, netuším, proti bělochům je snad otevřeně, vlastními slovy. Nicméně opět - na diskuzi na Ov.
11) Že nemám žádnou znalost, která by tomu nasvědčovala. Možná bych dodal, že na to, abyste se choval jako ona, nepotřebujete mimozemšťany.
12) Není primárně politická otázka. Oteplování je složitější problém. Něco jsou bláboly, něco je pravda, něco není prokázáno. Kolik hodin bych na to měl vynaložit?
13) Že nemám hodnověrné informace, že by to tak bylo. Nicméně diskuze probíhá a mohou se objevit další fakta.
14) Není primárně politická otázka. Hodnověrní lidé tvrdí, že přistáli. Kromě toho takový podvod by časem praskl.
15) Že to je špatně položená otázka. Ať jsou konkrétnější, a že paušálně obviňovat Čechy z rasismu je de facto taky rasismus. Dál bych se v tom nevrtal.

Petr Portwyn řekl(a)...
28. září 2020 v 19:18  

Víte, na všechny složité otázky existují jednoduché, stručné a špatné odpovědi.
Když jsem v roce 1991 začal studovat učitelství (za komunistů jsem nemohl, špatný kádrový profil), tak jsem si naivně myslel, že ideová zpitomělost jednou provždy zmizela. Byl jsem mladý a naivní.

Problémem těchhle diskuzí je jejich zideologizovanost.
Dám příklad Kaplického "chobotnice". Můžete mít prakticky spojitou škálu názorů od "Jasně, určitě jo, a vedle ještě jednu!" po "Fuj, to je hnus, nikdy!". A pak taky "jo, ale jinde", nebo "ne, protože to nesplňuje požadavky" atd. atd. Jenže jak se toho chytli svazáci, tak se z toho stal souboj extrémů, a lidi se vzájemně uráželi. Přitom člověku se to mohlo líbit a nemusel být feťák, a nemuselo mu to líbit, i když není komunista.
Jenže tohle není pro svazáky zajímavé. Ti potřebují REVOLUCI a BOJ.

No a se změnami klimatu je to podobné. Znám pitomé názory z obou stran barikády.
Nemám rád barikády.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. září 2020 v 19:21  

"Roušky jsou konspirace, abychom nemohli dýchat." Projev paranoidní poruchy.

"Covid je Bildeberg konspirace nás dostat do roušek a zakázat volný pohyb, shromažďování, atd..." Projev paranoidní poruchy.

"Navalnyj se otrávil sám." Navalného otrávil velmi pravděpodobně někdo, kdo chtěl poškodit Kreml. Pokud by se takto zbavovala lidí KGB, resp. její nástupnická organizace, tak by to mohla rovnou zabalit. Což neznamená, že KGB nikdy nikoho neodpravila. O CIA ovšem platí totéž.

"Trump je spasitel světa." Trump je blbeček. Pořád je ale tisíckrát lepší, než Clintonová, nebo Biden. Bohužel.

"Putin je spasitel světa." Putin je nejlepší prezident Ruské federace, jakého kdy měla. Spasitel světa určitě není. Rozhodně je velmi inteligentní a schopný. Rusko si může za takového prezidenta gratulovat.

"Andrej je reptilián." Paranoia.

"Deep state řídí všechno." Paranoia.

"Vypouští na nás chemtrails." Paranoia.

"Komunismus je odpověď na vše." Kdepak, multi-kulti zelená levičácká ideologie je odpověď na vše. Všichni se budeme mít dobře a všichni se budeme mít rádi.

"BLM je teroristické hnutí proti bělochům." BLM je ultraextrémistické rasistické politické hnutí.

"Greta je zmanipulovaná mimozemšťany." Gréta je uměle vytvořená prázdná modla, po které za deset let neštěkne pes.

"Oteplování je fake news." Oteplování samo o sobě, když ho nějak definujete, fake news být jistě nemusí. Tvrzení, že je způsobené člověkem, nebo převážně člověkem, není ovšem podle toho, co, o tom vím, tvrzením vědeckým. Což neznamená, že bychom neměli o přírodu pečovat a znečišťovat ji. Energetická potřeba na jednotlivce se v čase stále zvyšuje, takže buď budeme omezovat lidskou svobodu, nebo budeme muset říci, kde tu energii získáme. Zatím to ěláme převážně spalováním pevných a fosilních paliv.

"Dvojčata si amíci vybouchli sami." Paranoia.

"Na měsíci nepřistáli." Paranoia.

"Rasismus v čr je fake news." Rasismus v ČR existuje, stejně jako existují etnické menšiny, které mají významně nižší zaměstnanost, významně nižší vzdělání a významně vyšší trestnou činnost. A opravdu to není tím, že by byla rasistickou většinou diskriminována.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. září 2020 v 19:25  

Jo, ale s dětmi bych ani jedno z toho pochopitelně neřešil a už vůbec ne jako učitel ve škole. Do školy patří vzdělávání, nikoliv politika a ideologie. Proč to stále někteří nedokáží pochopit? Jo, já zapomněl, protože oni vzdělaní nejsou a myslí si, že vzdělání je schopnost vytvořit si názor na cokoliv, mít ty správné softskily a interpretovat cizí texty.

Petr Portwyn řekl(a)...
28. září 2020 v 19:26  

Mimochodem, pane Tajný, Vy VÍTE, jak je to s těmi letadly? Co přesně dělají chemické reakce v atmosféře?
Ne, nemyslím si, že na nás někdo něco naschvál tajně sype. Jenže ono to nemusí být naschvál... Zrovna tak nevíc, co přesně dělá kdejaké svinstvo, co se přidává do potravin, aby byly barevnější.
Ona je to zase ta černobílost. Věříš - nevěříš, 100 % ano, 100 % ne. Nic mezi tím. A čím méně o tom kdo ví, tím je radikálnější...

Petr Portwyn řekl(a)...
28. září 2020 v 19:31  

Pan Doležel
Hlavně ty otázky jsou položeny manipulativně. "Myslíte si, že Trump je spasitel světa?", vy řeknete ne (jasně že není) a druhý den je ve školním časopise "Doležel říká, že nesnáší Trumpa".
No a když o Putinovi odpovíte to, co jste odpověděl, tak jste agent a modlíte se k Putinovi a chcete se připojit k Rusku.

Takže skutečně s dětmi tohle neřešit, naprostý souhlas.

Petr Portwyn řekl(a)...
28. září 2020 v 19:38  

Jinak k tomu Navalnému: ono by určitě šlo ten jed uměle naředit tak, aby ho jen přiotrávil, nezabil. Ovšem jaksi mne nenapadá, proč by to Rusové měli dělat.

Michal Komárek řekl(a)...
28. září 2020 v 20:10  

Pane Portwyne a pane Doležele, Navalného řešte jinde, chemtrails také a zkuste se zamyslet nad tím, zda nemohla být přítomna alespoň špetka ironie a nadsázky. Děkuji!

Petr Portwyn řekl(a)...
28. září 2020 v 20:13  

Teda to muselo dát práce si nevšimnout, kdo ta témata otevřel...

Michal Komárek řekl(a)...
28. září 2020 v 20:17  

Ó nikoli, pane Portwyne, jde o to, jak jste se toho chopili. Ale tam by bylo třeba chápat ironii, a to bych asi chtěl příliš mnoho, že...

Petr Portwyn řekl(a)...
28. září 2020 v 20:48  

Podívejte, pane Komárku,
pan Tajný dal docela zajímavý podnět.
Víte, ona ta diskuze s věčným vzájemným napadáním se možná líbí Vám, ale mně ne. Tohle šlo glosovat bez napadání - srovnejte s diskuzí o rouškách. Otázky jsou smysluplné.
Pokud ten jeden z mála příspěvků byla jen provokace (ironie) a já intelekt pana Tajného přecenil, je to fakt škoda.

O Navalném byl JEDEN příspěvek (můj 19:38). Nemínil jsem v tom pokračovat, ono není co psát. O chemtrails jsem napsal v podstatě jen to, že nemám znalosti, a zda ty znalosti má pan Tajný.
Zásadní myšlenka byla v tom, že se nemá před žáky ideologicky plácat a sklouzávat k povrchnosti a předsudkům. Že se má nad věcmi přemýšlet z více stran a že se učitel nemá bát říct "nevím".

No ale když myslíte, že takové diskuze, kde se píše k věci a kde se lidé neurážejí, na ČŠ nepatří, asi máte pravdu. Už nepatří. Bohužel.

Jo, jasně. Vykrucuju se.

Michal Komárek řekl(a)...
28. září 2020 v 21:26  

Ne, tentokrát překrucujete, pane Portwyne.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. září 2020 v 22:07  

Je to přesně tak, jak píše pan Portwyn. Ta tvrzení záměrně prostřednictvím ironizování naprostých nesmyslů, implicitně ironizují i tvrzení o konkrétních politicích a konkrétních historických událostech, která jsou navíc záměrně nadsazena. A v tom je ta manipulace, to nebezpečí, ta demagogie a ta ideologizace. Nehrajte blbečka, pane Komárku. Do vzdělávání patří fakta. Jo, je možné, že Navalného nechal otrávit Putin. A je také možné, že ho nechal otrávit Komárek. A jestli se otrávil sám? Inu, nevím - dobře se oběsit, vyloučí možnost špatně se oženit. Snažit se navozovat jakousi představu, pokud chybí jakékoliv důkazy, je znakem čisté demagogické ideologie, nikoliv vědy, poznání a vzdělání.

Petr Portwyn řekl(a)...
28. září 2020 v 22:30  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
28. září 2020 v 22:32  

Pan Doležel
Ono se navíc klidně může stát, že se vás děti zeptají tak, jak to napsal pan Tajný. U inteligentních dětí je to provokace, takže je to úplně správná otázka "co odpovíte žákům na politickou provokaci"... S tímhle se časem člověk nejspíš setká, když učí na SŠ.

No a já bych právě odpověděl nějakým tím povídáním o "jednoduchých, rychlých a špatných odpovědích" a o ideologizaci diskuzí. Dokonce si myslím, že to má i souvislost s přírodními vědami, resp. se vzděláním ("Do vzdělávání patří fakta."). Odlišovat fakta a dojmy je právě jedna ze základních kompetencí, kterými se reformátoři tak prsí.
Jenže v něčí představě (setkal jsem se v praxi, bohužel) je fakt to, co vysílá jedna televize, a lež ("fake news") to, co vysílá jiná.
A tohle by bylo dobré téma na rozumnou diskuzi. Kdyby ovšem o ni byl na ČŠ zájem.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. září 2020 v 22:42  

Shodou okolností mám na LinkedIn profilu přesně toto jako své motto: "Every problem has its solution which is simple, clear and wrong."

Občas, když čtu některé komentáře, tak si zase vybavuji jistý citát: "Byla to kniha na zabití času pro ty, kteří ho mají raději mrtvý." Ten je taky pěknej.

Michal Komárek řekl(a)...
28. září 2020 v 22:46  

No, to jste se do toho pěkně zapletl, pane Doležele!

A pokud jde o pana Portwyna - jde o to, zda Vy dokážete posoudit, co je to "rozumná diskuse". Mnohdy se zdá, že nikoli. Hezký večer!

Pavel Doležel řekl(a)...
28. září 2020 v 22:50  

Hezký večer!

Petr Portwyn řekl(a)...
29. září 2020 v 6:24  

Na ten citát o mrtvém času jsem narazil v jedné z populárních knih o moderní fyzice a matematice, ale už nevím, ve které. Možná "Teorie všeho"... Je krásný :o)

Tajný Učitel řekl(a)...
29. září 2020 v 13:28  

"Do školy patří vzdělávání, nikoliv politika a ideologie."

Politika a ideologie není vzdělávání? Co třeba psychologie konspiračních teoristů? Aplikované principy kolektivní viny? Teorie šíření fake news? Existuje ještě pravda? Jak s něčím něco, cokoli udělat? Jak něco změnit? No přes politiku Madlo přece. A to se holt musí zabřednout do smrdutého a nádherného světa idejí.

Pavel Doležel řekl(a)...
29. září 2020 v 14:43  

"Politika a ideologie není vzdělávání?"

Pokud vydáváte normativní postoje za fakta, pak nikoliv. Pokud tyto postoje pozorujete, zkoumáte na ostatních a vytváříte o nich vědecké hypotézy, jejichž platnost ověřujete, pak se jedná o vědu - politologii, sociologii, psychologii, ekonomii apod. Ty do vzdělávání jakožto vědy pochopitelně patří. Propagace normativních soudů nikoliv. Nedělejte, že nerozumíte rozdílu mezi politikou a politologii, nebo mezi teologií a religionistikou.

"Co třeba psychologie konspiračních teoristů? Aplikované principy kolektivní viny? Teorie šíření fake news?"

Pokud jsou vědecké, pak jistě. Hypotéza, že Navalného otrávili agenti KGB, resp. FSB je vědecká pouze potud, pokud ji lze vyvrátit. A to se obávám, že u některých jedinců neplatí.

"Existuje ještě pravda? Jak s něčím něco, cokoli udělat? Jak něco změnit? No přes politiku Madlo přece."

Proč přes politiku, strejdo? Když si budu chtít vypěstovat mrkve, tak tím snad taky něco měním a nepotřebuji na to politiku. Vy jste jak praštěnej kyjem.

"A to se holt musí zabřednout do smrdutého a nádherného světa idejí."

No, anebo do smrdutého světa hnoje na mrkev. Chcete-li měnit společenské uspořádání, běžte do politiky. Chcete-li učit děti, tak si své politické názory a masírky laskavě vetkněte za klobouček.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. září 2020 v 15:30  

Co si kam vetknu mistře, ponechte laskavě na mém uvážení. Géniové vašeho ražení jsou důvodem proč žákům na dotazy odpovídat a to nikoli alibistickými odkazy na absenci názoru, jiné učitele a předměty.

"A opravdu to není tím, že by byla rasistickou většinou diskriminována." "BLM je ultraextrémistické rasistické politické hnutí." "Putin je nejlepší prezident jakého ruská federace kdy měla."Trump je blbeček. Pořád je ale tisíckrát lepší, než Clintonová, nebo Biden. Bohužel."

Vida, vida. To bude to oné vědecké myšlení.

Existuje nějaká pravda? Nebo je pravda to, co si myslí Doležel, páč to má spočítaný?

Michal Komárek řekl(a)...
29. září 2020 v 16:14  

Pánové, stačí, děkuji!

Petr Portwyn řekl(a)...
29. září 2020 v 17:31  

Pane Tajný,
dal jste původně docela zajímavý podnět, tak to zkusme konstruktivně. Jak byste na politickou provokaci odpověděl Vy?

Jinak názory samozřejmě máme každý. Jen to někteří z nás nechtějí míchat s výukou dětí, protože bychom třeba nebyli rádi, kdyby zas našim dětem nějaký politruk cpal něco o velikém *** (dosaďte si jméno Vám nesympatického politika).
Pokud platí pravidla, musí platit pro všechny.

Michal Komárek řekl(a)...
29. září 2020 v 17:43  

Pane Portwyne, myslím, že "mícháte" dvě podstatné věci.

1) Shodneme se: Škola není místem pro politickou propagandu, padni komu padni

Ale:

2) Myslíte, že škola není místem, kde se má mluvit o tom, že nacismus a komunismus byly zločinné režimy, že holokaust je něco, co už nechceme nikdy připustit, že rovnost je lepší než otroctví....?

Neboli: Jsou to dvě různé věci: Propagandu konkrétních politických stran a hnutí, nikoli. Elementární diskusi o základních hodnotách a lidských právech a demokracii a moderních dějinách, ano.

Co chcete učit v ZSV? Cosi "objektivního", hodnotově neutrálního?

Myslím, že jste ten "původně docela zajímavý podnět" TU vůbec nepochopil.

Pavel Doležel řekl(a)...
29. září 2020 v 17:55  

Tajnej, vy to nechápete. Já netvrdím, že je pravda to, co tvrdím já. Já pouze prezentuji své názory. Jestli jsou ty názory více, či méně postavené na znalosti fungování světa a systémů v něm, jestli více odpovídají skutečnosti, než třeba to, co vykládáte vy, to musí posoudit čtenáři. Co ale tvrdím je, že mé, ani vaše názory, do školy nepatří. Co je dobré a co špatné, co má jakou hodnotu, co je povrchní a co je hluboké, na to si studenti musejí přijít postupně sami poté, kdy si osvojí potřebné nástroje a naučí se nějaká fakta. Že se pak humanitní mozky nedomluví s těmi přírodními, protože jedni přikládají primární hodnotu emocím a druzí rozumu a myšlení, to už se "halt" nedá nic dělat.

Petr Portwyn řekl(a)...
29. září 2020 v 18:00  

Pane Komárku,
já bych se především vyhnul současné politice. O té totiž pan Tajný mluvil.
Historický odstup nikdy ničemu neuškodil, naopak.

Základní hodnoty Vámi uvedené klidně - ale bez manipulativního výběru příkladů, bez zamlčování částí historie, bez polopravd. Držel bych se faktů a byl bych VELM?I opatrný, aby to byla opravdu fakta.

Jinak např. "rovnost je lepší než otroctví" - to nepochybně. Jenže "rovnost" má pro různé lidi různý význam. Oni i ti komunisté se zaklínali rovností...
Krásná slova stála za hnusnými diktaturami. Mějme to na paměti.
Co myslíte, měli bychom i tohle dětem připomínat?
Měli bychom říci, že ve jménu boje proti vykořisťování se stavěly pracovní tábory? A co říci na otázku, zda takto nemůže skončit třeba hnutí MeToo nebo BLM?

Co se týká nacismu apod., tam soud dějin rozhodl.

Mimochodem - řekl byste dětem, že proti svržení Polpotovského režimu vietnamskou armádou protestovaly západní demokracie?
Ono to fakt není jednoduché.

Michal Komárek řekl(a)...
29. září 2020 v 18:02  

Pane Doležele, uvědomujete si, jaký je rozpor v tom, co píšete? Asi ne...

Ale zkusme:

1) co je povrchní a co je hluboké, na to si studenti musejí přijít postupně sami poté, kdy si osvojí potřebné nástroje a naučí se nějaká fakta

2) Že se pak humanitní mozky nedomluví s těmi přírodními, protože jedni přikládají primární hodnotu emocím a druzí rozumu a myšlení, to už se "halt" nedá nic dělat.

Neboli:

1) lidé se něco učí
2) je to jedno, protože tak jako tak mají nějaké mozky

Petr Portwyn řekl(a)...
29. září 2020 v 18:03  

Jinak můj známý (už je po smrti) se kdysi rozhodoval, zda učit dějepis nebo fyziku. Jeho otec mu řekl, že během jeho života se ten dějepis 3x měnil, zatímco fyzika je furt v podstatě stejná, jen se vylepšuje.

Jo a mimochodem - fakt by to nešlo bez těch hodnotících vět typu "to jste nepochopil"? Když už teda mluvíme o té demokracii, diskuzi, úctě a toleranci.

Michal Komárek řekl(a)...
29. září 2020 v 18:14  

Pane Portwyne, u Vás to bez hodnotících soudů nejde. Je opravdu příšerné, jak se chcete vyhnout jasné odpovědi, jasnému postoji...

Co znamenají ty narážky na MeeToo a BLM?

A je rovnost hodnota sama o sobě nebo ne? To, že se jí dá ideologicky zaklínat ji likviduje?

A prosím pěkně, co jsou "fakta" v historii? Vy jste, tuším o sobě psal, že se o dějiny zajímáte, tak byste mohl vědět, že to je pojem relativní....

A co chcete relativizovat zmínkou o polpotovském režimu? Ten režim nebo západní demokracie?

Jasně, že přiměřeně věku je dobře s dětmi mluvit i o diktaturách i o problémech současné demokracie...

Nebo myslíte, že ne? Že škola to má zamlčet?

A znova: Co bude učit v ZSV a v moderních dějinách?

P. Vršecký řekl(a)...
29. září 2020 v 18:22  

1) co je povrchní a co je hluboké, na to si studenti musejí přijít postupně sami poté, kdy si osvojí potřebné nástroje a naučí se nějaká fakta

2) Že se pak humanitní mozky nedomluví s těmi přírodními, protože jedni přikládají primární hodnotu emocím a druzí rozumu a myšlení, to už se "halt" nedá nic dělat.

Neboli:

1) lidé se něco učí
2) je to jedno, protože tak jako tak mají nějaké mozky


Tomu se říká Waterloo výrokové logiky. Nebo abych to převedl do výroků páně Doležala (myslet jako pan Komárek asi fakt nedokážu, pardon)

1. Lidé se naučí výrokovou logiku (aspoň za mých mladých let se na gymplu učila, nyní prý už nikoliv), nebo si to spíš spoň v některých případech jenom myslí.

2.Někteří ji stejně nepochopí a potom se snaží zcela jalově cosi třeba dovozovat z páně Doležalových tezí...

Michal Komárek řekl(a)...
29. září 2020 v 18:30  

Pane Vršecký, nevím, co říkáte, ale s výrokovou logikou to mnoho společného nemá. Já jsem měl to štěstí, že jsem ji měl 4 semestry u opravdu skvělých odborníků a učitelů... Hezký večer!

Pavel Doležel řekl(a)...
29. září 2020 v 19:00  

"2) Myslíte, že škola není místem, kde se má mluvit o tom, že nacismus a komunismus byly zločinné režimy, že holokaust je něco, co už nechceme nikdy připustit, že rovnost je lepší než otroctví....?"

Nemyslím si, že škola má být místem, kde se má mluvit o tom, že nacismus, komunismus, nebo třeba příslušenství k židovskému národu jsou zločinné a zaslouží potírání. Studenti, kteří mají evloučně správně vyvinutý mozek na to přijdou sami. Psychopat to nepochopí nikdy. A to samé platí pro rovnost před zákonem. Je to dáno tím, co je v dané populaci namíchané z různých typů vnímání, cítění, empatie, soucitu a myšlení evolučně dominantní. Úplně stejně, jako je to s těmi jestřáby a hrdličkami. Naštěstí pro každého jednotlivce, evolučně dominantní bývá to, co je velmi blízké maximalizaci pravděpodobnosti přežití jednotlivce. Jestli si někdo myslí, že když většina bude pro genocidu, že jí zabrání nějaké ty vaše "pojistky demokracie" typu Senát, tak je v lepším případě veliký idealista, v horším blbec. Pojistky demokracie fungují jen do té doby, kdy má demokracie větší sílu. Jakmile ji ztratí, není šance ji udržet.

"Neboli: Jsou to dvě různé věci: Propagandu konkrétních politických stran a hnutí, nikoli. Elementární diskusi o základních hodnotách a lidských právech a demokracii a moderních dějinách, ano."

S tím bych dokázal souhlasit. Ale i s tím vysvětlením, proč jsou tyto hodnoty obvykle většinově přijímány. Jaké je to pozadí v perspektivě evoluční teorie a teorie her. Protože jinak jen těžko někomu vysvětlíte, proč jsou některé hodnoty nadřazené jiným. Je velice důležité pro pozdější schopnost zobecňování a získání odolnosti proti manipulaci, uvědomovat si ty skutečné důvody, proč některé chování vítězí nad jiným.

"Co chcete učit v ZSV? Cosi "objektivního", hodnotově neutrálního?"

Jasně. Je toho spousta - státoprávní teorie, základy občanského, trestního a správního práva, základy ekonomické teorie a teorie výběru, volební mechanismy a systémy, atd.

Michal Komárek řekl(a)...
29. září 2020 v 19:08  

Pane Doležele, prosím, už tady s tím genetickým determinismem neotravujte prostor. Vždyt´ to je pro vzdělaného člověka naprosto nepřijatelné a dokonce směšné - "Studenti, kteří mají evloučně správně vyvinutý mozek". A taky hrozné a hrozivé...

Tajný Učitel řekl(a)...
29. září 2020 v 19:27  

Opět. Existuje něco jako univerzální pravda, jako dobro a zlo, nebo už máme každý vlastní? Rozhodnutí založená čistě na rozumu... Hmm. To měl vědět Churchill, než přesvědčil kabinet o odporu.

Petr Portwyn řekl(a)...
29. září 2020 v 19:46  

Že já blbec si myslel, že to chvíli vydržíte, pane Komárku.
No nic.

Nicméně děkuji za ukázku, co je podle Vás demokracie a rovnost. Hezký večer!

Michal Komárek řekl(a)...
29. září 2020 v 19:51  

A, pane Portwyne, něco jste chtěl napsat? Nepovedlo se, zřejmě... Zkuste být otevřenější a méně vyhýbavý, konkrétnější... Ale to Vám moc nejde, že?...

Pavel Doležel řekl(a)...
29. září 2020 v 21:50  

"Pane Doležele, prosím, už tady s tím genetickým determinismem neotravujte prostor. Vždyt´ to je pro vzdělaného člověka naprosto nepřijatelné a dokonce směšné - "Studenti, kteří mají evloučně správně vyvinutý mozek". A taky hrozné a hrozivé..."

Promiňte, mně opravdu nenapadlo, že to bude na vás příliš abstraktní. Tak tedy jinak:

Studenti, kteří netrpí žádnou poruchou osobnosti, demencí, ADHD, ani žádnou psychózou, kteří nemají porušený gen syntetizující monoamin oxidázu A (viz onen známý verdikt italského soudu o snížení trestu pro vraha na základě genetické predispozice), atd.

Uznávám, že pro vás a vám podobné to musí být hrozivé, uvědomit si, že si celý život jen vytváříte vzdušné zámky nemající prakticky nic společného s realitou. Těším se na dobu, až všichni ti milovníci humanitních šidítek budou chtě nechtě muset připustit, že věřili nesmyslům, které si sami vytvořili. Obávám se ale, že vy se tohoto ozdravného procesu už nedožijete a já také ne. Jednou to ale bude drtivé většině populace tak samozřejmé, jako je dnes to, že Země není placatá. A při pohledu na ty vaše ideologie si budou klepat na čelo.

Pavel Doležel řekl(a)...
29. září 2020 v 21:51  

oprava: ... mě opravdu nenapadlo ...

Pavel Doležel řekl(a)...
29. září 2020 v 22:01  

"1) lidé se něco učí
2) je to jedno, protože tak jako tak mají nějaké mozky
"

Přiznávám se bez mučení, že jsem také nepochopil ten údajný rozpor. V čem že tedy jako spočívá?

Petr Portwyn řekl(a)...
29. září 2020 v 22:45  

Pan Doležel
V minulosti jsem tady párkrát zmínil popperovské rozlišení vědy a víry.
Myslím, že tohle je jeden ze základních rozdílů mezi mozkem vybaveným kritickým myšlením a mozkem tímto nevybaveným - totiž uvědomění si, že je mezi nimi rozdíl. Že názor, který se mi líbí a je "správný", nemusí být nutně pravda, a že ani slovo pravda/nepravda u názorů nemusí mít smysl.
Já to asi nevidím až tak deterministicky jako Vy (ale možná jsem jen nerozuměl), přisuzuju daleko větší roli sociálnímu učení a významným druhým, včetně předávání hodnot a stylu myšlení. Nicméně očividný rozpor zde je, a je taky pravda, že se člověk se zaslepeností, "svazáckostí" setkává víc v humanitní sféře. Samozřejmě netvrdím, že humanitně vzdělaný člověk nemůže kriticky myslet - může a mnozí i myslí. Ale prostě ideová umanutost je tam buď častější, nebo se jí dostává většího prostoru. Nefunguje nějaký pojistný mechanismus, který nutí kriticky přezkoumávat závěry a odlišovat, co je fakt a co ne. Existují i "nevhodná fakta", o nichž se nemluví.
No a samozřejmě zatímco v přírodních vědách je výzva k čelení námitkám vůči hypotéze naprostým standardem (ano, i u slušných = vnitřně poctivých "humanitců"), u "nominálních mozků" se bere jako akt nepřátelství. Oponent přece je buď hlupák, nebo zločinec, a my to musíme sdělit světu, protože když zastáváme ten správný a pravdivý názor, jsme morálně a lidsky nadřazeni a máme právo, zatímco on právo nemá.
Přijde mi, že u přírodovědců je těch nominálních mozků méně díky tréninku k ověřování a experimentu. U "humanitců" je to necháno jen na vnitřní poctivosti, která někdy prostě v zápase s ješitností, předsudky, výchovou atd. prohraje.
Vlastně to mají v tomto ohledu mnohem těžší.

Petr Portwyn řekl(a)...
30. září 2020 v 8:19  

Pane Komárku, byl jsem dostatečně srozumitelný pro každého, kdo není zaslepen osobní záští, fanatismem, hloupostí.

Petr Portwyn řekl(a)...
30. září 2020 v 8:23  

A jinak - diskuzi, v níž jeden nechce diskutovat, ale okamžitě osobně napadat, nevedu.

Michal Komárek řekl(a)...
30. září 2020 v 8:41  

Obě ta tvrzení jsou nepravdivá, pane Portwyne.

Vy často napadáte, škatulkujete, vytváříte "barikády", přestože tvrdíte opak a vytváříte sebeobraz tolerantního chlapíka z venkova, kterému je jedno, zda má někdo titul, či pracuje rukama.

A opakovaně odmítáte převzít za svoje výroky odpovědnost, mlžíte a vykrucujete se.

Váš styl diskuse si pouze hraje na věcnost a slušnost, ale velmi často je nevěcný a agresivní.

A z mé strany v tom není ani náznak osobní zášti, neznám Vás. Pouze musím číst Vaše komentáře.

Mějte se hezky!

Jiri Janecek řekl(a)...
30. září 2020 v 12:25  

"A z mé strany v tom není ani náznak osobní zášti, neznám Vás. Pouze musím číst Vaše komentáře."

Myslim, ze ve vagnim jazyce pana Portwyna carka nenahrazuje 'a zaroven'...

poste.restante řekl(a)...
4. října 2020 v 16:06  

Smát se nelze a plakat nemá smysl.
Takže jen povzdechnutí a jede se dál.

Děkuji
Hezký den

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.