Prymula: Riziko, že děti někoho nakazí, je téměř nulové. Z otevírání škol není třeba mít obavy

úterý 12. května 2020 ·

V Česku se od začátku epidemie koronaviru podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly nakazilo 250 dětí z více než 8000 nemocných. Riziko šíření viru po otevření škol, které v omezené míře vláda plánuje od 25. května, pokládá proto za minimální… Například v Singapuru se podle statistik nakazilo 40 pedagogů, ani jeden se ale nenakazil od žáka ani sám žáka nenakazil, uvedl. Riziko, že se děti nakazí nebo že nakazí někoho dalšího, vidí Prymula "téměř jako nulové". Informuje ČTK.
Celý text naleznete zde

30 komentářů:

L.snirch řekl(a)...
12. května 2020 v 5:39  

Stránky Min. zdravotnictví uvádí zjištěných nakažených 485 dětí ve věku 0-14 let, 800 studentů ve věku 15-24 let.

Oldřich Botlík řekl(a)...
12. května 2020 v 7:31  

Prymulovi lze vyčítat leccos, určitě však ne přehnaný optimismus. Za ten ostatně ani není placen.

Těžko říct, kde se ve zprávě ČTK vzala informace, že v Česku se od začátku epidemie koronaviru podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly nakazilo 250 dětí z více než 8000 nemocných. Z čísel, která cituje p. Šnirch ze stránek MZdr (a která k termínu 15. května 2020 0:30 souhlasí), je nejblíže interpretace, že jde o úhrn za osoby ve věku deváťáků a žáků posledního ročníku středních škol. Dá se totiž předpokládat, že podíl nakažených mezi dětmi a mládeží s věkem roste.

Prymula má nejspíš k dispozici informace o počtech nakažených podle roku narození, což jen ukazuje, jak je škodlivé, když si státní instituce nechávají data pro sebe. Cermat nevyjímaje.

V článku Covid-19 a balvan zveřejněném na ČŠ 4. 5. 2020 jsem na oficiálních datech ukazoval, že i při silném nadhodnocení všech rizik nebude po 11. květnu ve školách více než 150 infikovaných (a neodhalených) žáků.

Podle dat, z nichž jsem tehdy vycházel, a dat, která citoval p. Šnirch, přibývali od té doby denně mezi osobami s pozitivním testem na covid-19 v průměru asi 2 deváťáci a asi 5 žáků v posledním ročníku střední školy. Vzhledem k hygienickými opatřením na školách má Prymula pravdu: Riziko, že děti někoho nakazí, je téměř nulové. Z otvírání škol není třeba mít obavy.

Jistý všeználek v diskusi pod článkem Covid-19 a balvan tehdy nicméně napsal: Divil bych se, kdyby se Botlík se Šnirchem ubránili dojmu, že jsou odborníky na virologii a epidemiologii. Já bych se zase divil, kdyby teď mezi "odborníky na virologii a epidemiologii" ironicky nezařadil taky Prymulu."

mirek vaněk řekl(a)...
12. května 2020 v 7:36  

Prostě pan Pymula zapomněl na 18 leté děti před maturitou.

Z otevírání škol je třeba mít obavy, pokud nebude virus pod kontrolou.
Rozporuplných informací o viru je víc než dost.

Demagogií o maturitách ještě více.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. května 2020 v 7:39  

Zajímavé stanovisko, které se objevilo cca 14 dní po zveřejnění nástupu do škol. proč ne zároveň? Proč se o toto stanovisko neopírala zpráva MŠMT?

Oldřich Botlík řekl(a)...
12. května 2020 v 9:02  

Proč se o toto stanovisko neopírala zpráva MŠMT?

Řekl bych, paní Karvaiová, že MŠMT přecenilo schopnost a ochotu vedení i prostých členů některých učitelských spolků vyhledat si odpovídající data, provést potřebné odhady a výpočty a vyvodit z výsledků příslušné závěry. Myslím si dokonce, že přinejmenším některým z těchto lidí vyhovovalo, že mohou zpochybňovat kroky ministerstva, vyvolávat paniku a zastrašovat ostatní: rodiče i učitele. Ministerstvo jim to umožnilo, a to zcela zbytečně. Opatření mají být odůvodněná - taková kancléřka A. Merkelová nebo kancléř S. Kurz jednají s občany úplně jiným tónem než naše "vrchnost".

Na druhé straně, každý člověk, který o to stál, si s trochou úsilí mohl udělat jasný obrázek o tom, co ho - jako učitele, případně rodiče žáků - od 11. května čeká. Je to názorná ukázka samostatné práce s informacemi: vstupní data se dají vygooglit, pracovat s nimi už člověk musí sám.

I kdyby chtěl jen zkontrolovat, zda ho Prymula, případně někdo další, nevodí za nos.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2020 v 9:46  

"Je to názorná ukázka samostatné práce s informacemi"

S tímto můžu jen souhlasit. Nechci však útočit do vlastních řad. Kdo z učitelů to dělá, popřípadě je toho schopen? A kdo skutečně pracuje s takto vyhledanými informacemi? Bohužel, je to tak v jednotkách procent. "Lid chce být klamán" a většinově věří státní propagandě. Mnozí novináři jsou na tom ještě hůř. Pak věřte masmédiím.

tyrjir řekl(a)...
12. května 2020 v 11:35  

OBNOVÍ VLÁDA ALESPOŇ DOBROVOLNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU DO VŠECH ROČNÍKŮ ZŠ A SŠ UŽ V KVĚTNU?

Když je to tak, jak se zcela nově od hlavního epidemiologa a náměstka ministra zdravotnictví dozvídáme, že se dospělý prakticky nemůže od dítěte ve věku povinné školní docházky tj. ZŠ nakazit, pak nebude ministerstvo zdravotnictví de iure oprávněno dle zákona na ochranu zdraví a ministerstvo školství již vůbec ne, po konci nouzového stavu v neděli 17. května, kdy automaticky končí i krizové opatření vlády č. 491 (které s výjimkou maturantů a deváťáků zakazuje docházku do školy a i pro maturanty a deváťáky jí stanovuje pouze dobrovolnou) žádným svým opatřením porušovat ústavní pořádek zakotvený v Listině základních práv a svobod (čl. 33 povinná školní docházka) a od pondělí 18. května de iure MUSÍ nastat povinná školní docházka dětí na ZŠ.
Zároveň se takto dozvídáme, že uzavření základních škol od počátku bylo naprosto zbytečné a chybou (což ovšem nikomu nevyčítám, ani epidemiologové koronavirus neznali) jenom konstatuji.


https://www.facebook.com/canovmichael/posts/2481921735452562

Souhlasím a znovu důrazně poznamenávám:

Korónavirus tu je a bude a budeme se s ním muset naučit žít. Hlavním problémem dneška je krize ekonomická. Na tom dílčí argumenty ministra školství ani ministra vnitra moc nezmění. Umožnění dobrovolné školní docházky do ZŠ a SŠ je podle mne na místě už před prázdninami...

Ministr školství několikrát jasně prohlásil, že počítá s možným obnovením školní docházky koncem května. Rozhodne-li česká vláda, že umožní docházku do školy, musí to splnit. Rodiče, zřizovatelé a ředitelé škol ani parlament tu nejsou kvůli tomu, aby omlouvaly neochotu nebo neschopnost ministra školství patřičně se o to postarat...

http://www.ceskaskola.cz/2020/04/urychli-se-i-otevirani-skol-ve-hre-je.html

Dovoluji si znovu upozornit, že omezení základního lidského práva na počáteční vzdělávání rozhodnutím ministestva zdravotnictví na delší než nezbytně nutnou dobu odporuje Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod:

ZÁKON O ZDRAVOTNÍ PÉČI JE PROTIÚSTAVNÍ, NEBOŤ UMOŽŇUJE OMEZIT ZÁKLADNÍ LIDSKÉ PRÁVO NA BEZPLATNÉ POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODNUTÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Základní a střední školy byly uzavřeny "z akutně naléhavého důvodu" zákazem školní docházky rozhodnutím ministra zdravotnictví na základě zákona o zdravotní péči tuším jeden den před vyhlášením nouzového stavu na základě krizového zákona.

Právo na bezplatné počáteční vzdělávání je ZÁKLADNÍ LIDSKÉ PRÁVO výslovně uvedené v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod. Základní lidská práva je dovoleno omezovat rozhodnutím vlády nebo jednoho ministerstva jen na nezbytně nutnou dobu 30 dnů. Případné pokračování jejich omezení podléhá schválení parlamentem na základě řádněho zdůvodnění takového mimořádného zákonného opaření:

MŠMT ČR NESMÍ NEDŮVODNĚ OMEZOVAT PRÁVO OBČANŮ NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROHLAŠOVAT PŘITOM CHAOTICKÉ NEPLNĚNÍ SVÝCH POVINNOSTÍ ZA POKROK.

http://www.ceskaskola.cz/2020/05/anketa-ceske-skoly-k-manualu-jana.html

J.Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. května 2020 v 12:08  

Ano,pane Botlíku, já si třeba data hledám A tak vím, že podle ČLK je třetí nejnakaženější skupinou skupina pedagogů. A jiné....
10.05.2020 | PREZIDENT
Česká lékařská komora zveřejňuje informace, které získala prostřednictvím ÚZIS na základě své žádosti od hlavní hygieničky MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D.

Informace o počtu nakažených zdravotníků bude ČLK zveřejňovat i nadále. Zdravotníci mají právo vědět, jak moc je v současnosti jejich práce nebezpečná.

K 29. 4. 2020 bylo infekcí Covid-19 nakaženo:

- celkem 169 lékařů, z nichž se již 83 vyléčilo

- celkem 344 zdravotních sester, z nichž se vyléčilo 110 a 2 bohužel v souvislosti s touto infekcí zemřely

- celkem 17 laborantů

- celkem 20 lékárníků a farmaceutů

- celkem 270 ostatních zdravotníků

Z celkového počtu cca. 7 580 prokázaných případů bylo 820 (cca. 11 %) mezi zdravotníky.

Pro srovnání další infekcí zasažené profese: učitelé 165, řidiči 115, sociální pracovníci 88, policisté 71, hasiči a záchranáři 54, vojáci 23.

Oldřich Botlík řekl(a)...
12. května 2020 v 12:38  

Paní Karvaiová,

má-li být údaj o 165 učitelích zasažených infekcí covid-19 relevantní pro současnou omezenou přípravu posledních ročníků, pak je třeba vaše data nejprve aktualizovat (jsme už o 2 týdny dál). Jestliže nakažených učitelů přibylo, nebylo to kvůli jejich práci. Tedy pokud se mnou souhlasíte, že přes internet může chytit vir počítač, ale ne jeho uživatel. Dále je třeba od uvedeného počtu odečíst ty, kteří se nakazili před zavřením škol. Jaké číslo dostaneme?

Zásadní rozdíl mezi zdravotníky a učiteli v době od vyhlášení nouzového stavu až do částečného zpřístupnění škol pro dvě věkové skupiny spočívá v tom, že zdravotníci byli v práci neustále v kontaktu s potenciálně nakaženými lidmi, zatímco učitelé se kvůli práci nakazit nejspíš nemohli.

Jak jsem napsal výše: vstupní data se dají vygooglit, pracovat s nimi už člověk musí sám.

tyrjir řekl(a)...
12. května 2020 v 13:02  

Nakazilo se asi jedno promile učitelů (asi jeden z tisíce). Stalo se to ve škole nebo jinde třeba při lyžování o jarních prázdninách? Podle mne B je správně.

Jana Maříková řekl(a)...
12. května 2020 v 13:15  

Ad pna Botlík - z debat, které jsem vyslechla ne německých televizích od nejrůznějších epidemiologů, podle dat, které má pravděpodobně i pan Prymula, je nákaza od malých dětí - kam až sahají malé děti, to se ovšem přesně neví - méně pravděpodobná než od teenagerů, u kterých je riziko značně větší. Za každou druhou větou ovšem zdůrazńují, že to nikdo přesně neví. Tedy ani pan Prymula, leda by měl věšteckou kouli. Ve všech spolkových zemích, stejně jako v Dánsku, kde otevřeli školy, došlo k mírnému nárůstu. Sice si rád šťouchnete do svých kolegů - pokud jsou to ovšem kolegové, když "neumí pracovat s daty", ale opravdu musí být každý učitel epidemiolog amatér? Data se dají kdykoli libovolně "upravit". A učitelé to vědí lépe než kdo jiný.

Oldřich Botlík řekl(a)...
12. května 2020 v 13:37  

... opravdu musí být každý učitel epidemiolog amatér? Data se dají kdykoli libovolně "upravit". A učitelé to vědí lépe než kdo jiný.

Mám tomu rozumět tak, že podle vás paní Karvaiová ta data "upravila"? Nebo někdo jiný? A "ve prospěch učitelů", nebo naopak?

Podívejte, paní Maříková, já chci, aby podobné úvahy a operace s daty týkajícími se například nákazy covidem-19 uměl provést například každý maturant. Pokud to neumí, pak je mi úplně jedno, jestli dokáže vyřešit kvadratickou rovnici nebo najít v textu všechna podstatná jména ve 4. pádu čísla množného, které se skloňují podle vzoru předseda.

To není žádná úroveň "epidemiologa amatéra", nýbrž v podstatě prosté užití znalostí běžného života, uplatnění základních poznatků o šíření určité infekční choroby a provedení primitivních kvantitativních úvah a operací nad číselným popisem situace.

Jestliže tohle nedokáže ani "každý učitel", jak z vašeho komentáře vyplývá, pak bychom snad měli omezit volební právo. Odtud by nám totiž hrozilo podstatně větší nebezpečí než ze současné pandemie. Nemyslíte?

Anonymní řekl(a)...
12. května 2020 v 13:52  

Pane Botlíku, co tak učitelky MŠ. Mnohé MŠ běží stále, uzavírá je zřizovatel a ne MŠMT. Kupodivu, tam je největší procento nakažených. proč asi?

Jana Maříková řekl(a)...
12. května 2020 v 14:05  

Ne, pane Botlíku, nerozumíte. Ale bohužel mě to nepřekvapuje. Jak může maturant spočítat něco, co nevědí epidemiologové? A data se upravují podle politické zakázky, to je to, co učitelé znají. Přesně počítat s nepřesnými údaji je cesta do pekel. Základní poznatky o šíření nakažlivých chorob mám, děkuji, mám 10 let zdravotnického vzdělání i praxi na infekci. Proto vím, o čem mluvím. O volební právo pak se starat nemusíte, myslím, vůbec.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. května 2020 v 14:42  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jaří Král řekl(a)...
12. května 2020 v 14:43  

Podívejte se na článek paní ředitelky ze základní školy v Litovli. Jak oblast dopadla všichni víme a na extrémním nárůstu nakažených mají děti velký podíl. Nemám paní ředitelce důvod nevěřit, vir se mezi dětmi šíří stejně rychle. V oblasti došlo k přenosu i v rámci sportovních kroužků... ve výsledku skončilo min. 8 tříd ze čtyř škol v karanténě. Na druhou stranu to bylo za běžných hygienických podmínek (roušky, vzdálenosti, dezinfekce, počty žáků)

https://olomoucky.denik.cz/ctenar-reporter/prava-ruka-hygieniku-reditelka-zakladky-v-litovli-telefonovala-denne-i-12-hodin-20200425.html

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. května 2020 v 14:43  

Pane Botlíku,
dělám spoustu jiných užitečných věcí, ňamrat se v datech na netu nemám chuť ani náladu. Toto jsou data ze začátku května. Pedagogové se opravdu nemůžou nakazit přes online výuku, jenže asi zapomínáte na to, že mezi pedagogy se řadí i učitelé z mateřských škol, které mnohé zůstaly otevřené. ČLK data stále aktualizuje, tudíž mají zpoždění. Alej jen 14 dní. Tušíte, že situace se dostala pod kontrolu a kvůli malým nárůstům není třeba aktualizovat častěji.

Oldřich Botlík řekl(a)...
12. května 2020 v 16:08  

ad Jaří Král
Na druhou stranu to bylo za běžných hygienických podmínek (roušky, vzdálenosti, dezinfekce, počty žáků)

Článek jsem si přečetl a vůbec nepotvrzuje to, co píšete. Ředitelka se o nakaženém žákovi dozvěděla podle článku od starosty dne 13. 3., kdy už byly školy dva dny zavřené. Roušky se povinně nosily až od 19. 3.

Je VELMI pravděpodobné, že k přenosu docházelo také mezi žáky ve škole, bylo to ovšem v době, kdy si - z hygienického hlediska - ve škole nikdo nepřipouštěl starosti. A děti i jejich rodiče, včetně těch, kteří si nákazu přivezli z Itálie, měli až do uvalení karantény jistě řadu dalších sociálních kontaktů mimo školu.

ad Jana Maříková
Jak může maturant spočítat něco, co nevědí epidemiologové?

Mně to jako ukázka vašeho uvažování stačí. Epidemiolog R. Prymula ví, že riziko nákazy od žáků ve škole je téměř nulové. A já jsem vám předvedl, jak se o tom může každý velmi jednoduše přesvědčit.

ad Jana Karvaiová
Když se nechcete v datech "ňamrat", tak o tom prosím nepište. Jenom zbytečně strašíte lidi. Pokud jde o učitelky mateřských škol, vaše kolegyně Maříková nás hodinu a půl před vámi ujistila, že podle německých epidemiologů je riziko přenosu od malých dětí značně menší než riziko přenosu od teenagerů. A to je, podle R. Prymuly i podle mě, téměř nulové.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. května 2020 v 16:25  

Pane Botlíku, když sdílím data ČLK tak straším lidi? Vy jste fakt srandovní člověk. já ta data netvořím. kdybych je dělala já,tak straším. Dělají je lékaři.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. května 2020 v 16:28  

A článek o kousek výše je taky stěžejní - https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vedci-nejvice-pomohlo-zavreni-skol-zavreni-obchodu-temer-vubec/1890058
Když ty děti nejsou nakažlivé, proč vědci z Německa uznávají jako dobré uzavření škol. Aha? Nejsou to náhodou ruští agenti, pane Botlíku?

Pavel Doležel řekl(a)...
12. května 2020 v 16:54  

Paní Karvaiová, zbytečně ztrácíte čas. Jestli chce pan Botlík nastoupit do školy jako učitel, tak bych mu nebránil. Alespoň konečně předvede své utopické teorie v praxi. Snad mu vyjde nějaká sídlištní základka. Držím mu palce, aby se na něm ta "skoro nulová pravděpdobnost" nevyřádila.

Oldřich Botlík řekl(a)...
12. května 2020 v 17:25  

Když ty děti nejsou nakažlivé, proč vědci z Německa uznávají jako dobré uzavření škol.

Můžete o tom přemýšlet, paní Karvaiová. Matematika má pro podobné situace standardní postup. Stačí si představit hraniční (limitní, singulární) situaci.

Když jsou děti tak nakažlivé, neměly by školy zůstat uzavřené už nadobro?

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. května 2020 v 17:31  

Ještě, že mám praxi na zvláštní.

Eva Adamová řekl(a)...
12. května 2020 v 19:38  

"Podívejte, paní Maříková, já chci, aby podobné úvahy a operace s daty týkajícími se například nákazy covidem-19 uměl provést například každý maturant."

A myslíte tím, pane Botlíku, i ty maturanty, jejichž čtenářská gramotnost je tak mizerná, že mají problém zmaturovat z češtiny a kteří nejsou schopni z grafu ani vyčíst, jaké hodnoty jsou zaznamenány na ose x a na ose y? Nemáte tak náhodou o současných maturantech trošku nadnesené představy?

Anonymní řekl(a)...
12. května 2020 v 21:02  

Pane Botlíku, o oblasti Uničova, Litovle, Červenky,...mám velmi přesné informace. Mám tam většinu příbuzných a mnozí pracují ve školství. Zmíněná informace je opravdu pravdivá. Říká se: "Vidět na vlastní oči".

Oldřich Botlík řekl(a)...
12. května 2020 v 22:31  

Zmíněná informace je opravdu pravdivá.

Mohl byste prosím zopakovat, kterou informaci přesně máte na mysli? To nemyslím nijak ironicky - jen se prostě ztrácím. Poukázal jsem jen na to, že mezi obsahem sdělení pana Krále a mezi informacemi v článku, na který odkázal, jsou zjevné rozpory. Nemyslím si ovšem, že pro uzavření zmíněné oblasti nebyly vážné důvody. Ty ostatně potvrdil i provedený následný průzkum "míry promořenosti".

Anonymní řekl(a)...
13. května 2020 v 7:55  

Pan Král napsal: "Jak oblast dopadla všichni víme a na extrémním nárůstu nakažených mají děti velký podíl. Nemám paní ředitelce důvod nevěřit, vir se mezi dětmi šíří stejně rychle. V oblasti došlo k přenosu i v rámci sportovních kroužků... ve výsledku skončilo min. 8 tříd ze čtyř škol v karanténě".
Pan Botlík odpověděl:"Je VELMI pravděpodobné, že k přenosu docházelo také mezi žáky ve škole, bylo to ovšem v době, kdy si - z hygienického hlediska - ve škole nikdo nepřipouštěl starosti. A děti i jejich rodiče, včetně těch, kteří si nákazu přivezli z Itálie, měli až do uvalení karantény jistě řadu dalších sociálních kontaktů mimo školu".

To slovo pravděpodobně není na místě, nákaza se tam už šířila převážně druhotně mezi lidmi navzájem. Na mnoha dětech, na rozdíl od starších, nebyla nákaza vůbec patrná a tak to šířili ve školních kolektivech. A nakažené děti pak své rodiče. A zahrnujme do tohoto problému i MŠ.

Slovo pravděpodobně je tedy pouze hypotéza. Vy ani já nejsme epidemiologové a kromě matematiky o tom nevíme skoro nic. Zavření škol epidemiology mělo své opodstatnění. A mám obavy, že svět, EU, ČR ještě nejsou zdaleka za vodou.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. května 2020 v 8:10  

Nejsem zastáncem ani zbytečného přehánění ani zbytečného bagatelizování. myslím, že i největší kapacity v oborech virologie a dalších přiznávají:vím, že nic nevím, a jsou opatrní v kategorických soudech.
Všechno se v podstatě uvidí a současné uvolňování je podáváno ve smyslu přípustných ztrát. Ono se prostě nějak začít musí. jen mi vadí, když jsou k tomu zbytečné doplňující komentáře typu komentář pana Prymuly, kdy najednou je to jinak. Raději bych uvítala slova typu - my víme, že víme houby, ale potřebujeme to zase rozjet. potřebujeme hlídání pro rodiče,aby mohli pracovat. Potřebujeme rozjet ekonomiku a připouštíme, že se to může za měsíc dva zvrtnout zpátky,ale taky třeba ne. Tyhle tanečky kolem mi vadí.

Oldřich Botlík řekl(a)...
13. května 2020 v 8:40  

ad Unknown
Děkuji za vysvětlení.

V celé této diskusi jsem měl na mysli (a nejspíš jsem to nevyjádřil dostatečně jasně), že v době, kdy došlo k zavření škol, byla úplně jiná epidemiologická situace než dnes. Divil bych se, kdyby na Litovelsku už před zavřením škol do nich pouštěli jen deváťáky a žáky posledního ročníku středních škol, a to ve skupinách po max. 15 žácích. Že by se vše včetně rukou pravidelně dezinfikovalo, žáci museli mít aspoň dvě roušky a igelitový pytlík na ty použité. A jsem si poměrně jist, že nikdo od rodičů nevyžadoval podepsané prohlášení o bezinfekčnosti...

Stát tehdy reagoval pozdě a naprosto zmateně: například karanténu pro lidi vracející se z Itálie vyhlásil tak, aby se prakticky všichni mohli vrátit dříve, než se na ně bude vztahovat. A také se vrátili... Navzdory ujišťování ministra zdravotnictví nebyl dostatek ochranných pomůcek ani pro nejdůležitější oddělení nemocnic, panoval především strach z toho, jak zdravotnický systém zvládne nával lidí, kteří budou nutně potřebovat pomoc. Pak stát nařídil všeobecnou povinnost nosit roušky (které se nikde nedaly koupit), ale nechal zavřené prodejny textilu a galanterie. Zkrátka, řídili to pitomci a řídí to i nadále...

Leccos šlo udělat výrazně lépe - například rektor ČVUT v Praze zakázal výuku i všechny zahraniční akce dříve, než to udělal stát. Nejspíš bylo možné od začátku posílit kapacity hygienických stanic provádějících trasování (třeba i přesunem hygieniků z méně postižených okresů - nemusel koneckonců proběhnout fyzicky) a začít pro pomoc při trasování urychleně školit třeba studenty vojenských lékařských fakult. Namísto toho náměstek Prymula v televizi "brečel", že víc než 100 nových případů denně už hygienické stanice trasovat nedokážou.

Je možné, že ještě nejsme "za vodou" - netroufám si to posoudit. Dnes u nás přibývají jen desítky pozitivně testovaných denně (a to zřejmě převážně v několika drobných ohniscích nákazy) a vláda tvrdí, že systém je připraven v těchto ohniscích okamžitě zasáhnout. Za těchto okolností už nebude možné dlouho udržet žádné plošné opatření. Ani ty zatracené roušky. Kvůli náladám obyvatelstva, ale i kvůli ekonomice...

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. května 2020 v 17:27  

https://blisty.cz/art/99800-sbohem-vase-promorenosti.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.