Štefan Klíma: Otevřený dopis pánům Hamáčkovi, Plagovi a Prymulovi

pondělí 6. dubna 2020 ·

Vážený pane Hamáčku, vážený pane Prymulo, vážený pane Plago, od víkendu sleduji obrovskou bouři nevole, která se vzedmula mezi rodiči a v učitelském stavu. Plánované zpřístupnění škol v polovině května vyvolalo značnou reakci. Rád bych se na situaci podíval očima obyčejného ředitele, učitele a rodiče žáků základní a střední školy v jedné osobě.Štefan Klíma (bakovnj.cz)
Roušky – umíte si představit mechanismy, jak bude zajištěna výměna roušek v průběhu vyučování? Je vám jasné, že v květnu a v červnu bývají teploty kolem 30 stupňů Celsia a že tyto teploty a mnohdy i vyšší jsou v učebnách? Ve školách nejsou instalovány klimatizace! Jak budou zajišťovat výměnu roušek paní učitelky v MŠ a na prvním stupni ZŠ? Pokud má běžný vyučovací den žáka 6 hodin, chápete, že bude žák potřebovat nejméně 12 roušek? Uvědomujete si, že řada vyučovacích předmětů se bude v roušce jen velmi těžce vyučovat? Odborný výcvik na střední škole například v horkých provozech pekárny a cukrárny si už vůbec nedokážu představit. Jak se bude řešit nošení roušek u žáků s astmatem a s dalšími nemocemi? Jak budou učitelé zvládat po zdravotní stránce mluvit na žáky šest hodin denně? To jsou otázky, na které je potřeba znát správnou odpověď.

Promoření učitelského stavu – chtěl bych podotknout, že průměrný věk učitelů je 47 let (statistický údaj nedávno zveřejněný). To znamená, že většina učitelů je v kritickém věku! Stejně tak je třeba si uvědomit, že velká část učitelů má zdravotní problémy související se školním stresem - vysoký tlak, či cukrovku. Již tak zdecimovaný učitelský stav může být tedy velmi ohrožen.

Promoření žáků – podle reakce rodičů je jasné, že se 90 % rodičů o své potomky bojí a většina z nich uvádí, že děti do školy prostě nepošle. I kdyby byla úmrtnost či smrtnost na koronavirus 0,2 % populace, vezmete si na svědomí životy dětí? Jen proto, že nechcete naslouchat názoru obyčejných lidí?

Organizace maturit – navrhuji, aby žáci zůstali doma a pokračovala distanční výuka. Oproti tomu maturantům umožněme odmaturování v červnu. Je třeba si uvědomit, že organizace maturit je velice sofistikovaná záležitost. Maturita, to není jen písemná a ústní část. To je také praktická maturita, která u některých oborů trvá více dní a realizuje se v odborných prostorech či u sociálních partnerů, a také to jsou obhajoby písemných maturitních prací z odborných předmětů. Školy mají připravené týmy zkoušejících. Obrovská lapálie však vypukne, pokud z těchto týmů vypadnou dva učitelé (například proto, že onemocní koronavirem kvůli promoření, či se dostanou do karantény). Nastává neřešitelná situace. Uvedu to na příkladu – ve škole se 400 žáky máme tři češtináře, kteří mohou zkoušet u maturit. Více učitelů ČJ škola nepotřebuje. Pokud onemocní jeden z nich, je situace řešitelná. Ale co budou školy dělat, pokud onemocní oba dva, nebo dokonce všichni tři budou v karanténě? Ta situace prostě nemá řešení. Může se tedy stát, že v jednom městě bude polovina škol schopna maturity zrealizovat, ale druhá polovina ne. A to neřešíme situaci, že celá škola bude v karanténě.

Organizace závěrečných zkoušek – jedná se o velmi podobný scénář, jako u maturit. Je třeba na závěrečné zkoušky nezapomínat. Nelze zvládnout maturity i závěrečné zkoušky zároveň. I závěrečné zkoušky mají několik částí. Písemnou, kterou žáci vykonávají na počítačích. Praktická část probíhá tři dny. A samozřejmostí je i ústní část závěrečných zkoušek. Další z důvodů pro zachování distanční výuky do konce června a energii a čas věnovat klíčovým úkolům závěru školního roku.

Organizace přijímacích zkoušek – jednotná přijímací zkouška je z našeho pohledu naprosto zbytným ale hlavně rizikovým faktorem. Tisíce žáků základních škol se promísí a navštíví střední školy. Virus je kapénková infekce a rizikovým faktorem není jen dýchání ale i dotyk. A cizí žáci se budou dotýkat ve škole všeho. To bude promořenost…. Většina škol je schopna realizovat přijímací řízení i bez JPZ. Optimálním se mi jeví řešení uvolnění rukou ředitelům škol a ponechání JPZ na dobrovolnosti. Jistě ji využijí gymnázia, kde mají například na jedno volné místo pět žáků se stejným nebo podobným prospěchem. Naopak, střední odborné školy rády využijí jiná kritéria, která lépe ukáží předpoklady žáků k přijetí na daný obor. Dalším faktorem pro zrušení povinnosti JPZ je i to, že bude v letošním roce sociálně nespravedlivá. Sociálně slabé rodiny nemají takové možnosti individuální přípravy. Nemají vybavení, někdy ani připojení k internetu a nemají ani finance na doučování. Podle posledních údajů věnuje průměrná rodina na přípravu k přijímacím zkouškám 8 tisíc korun! Problémem může být i logistika a zdravotní bezpečnost dopravy žáků do středních škol.

Upravený rozvrh, či místo v učebnách – naše školy nejsou uzpůsobené na to, abychom žákům vyčlenili odpovídající prostor. Ve většině klasických učeben o rozměrech 6x9 metrů se učí obvykle třicet žáků. Naše školství není schopno zvládnout prostorově podmínku vzdálenosti 1 – 2 metrů. Stejně tak není možné ze dne na den předělat rozvrhy. Víte vůbec, že část učitelů učí na více školách? Nebo mají i jinou práci. Je třeba všechny návrhy dobře zkonzultovat s lidmi z praxe.

Závěrem bych shrnul návrhy, jak by bylo možné organizačně a bez zbytečného stresu zrealizovat závěr školního roku.

Jednotnou přijímací zkoušku jakožto povinnou zrušit a dát pravomoc ředitelům, aby přijímací zkoušky do konce května vyřešili sami. Současná verze bude hygienicky dost problematická. Například 300 cizích žáků na malém prostoru, žáků, kteří navíc pocestují třeba i přes půl republiky. Navíc sociálně to rozhodně nebude přijímací zkouška spravedlivá.

Cermat má JZZ připravenou, nechte vybrat ředitel škol, jestli chtějí tyto testy využít. Ředitelé nesou odpovědnost za chod školy, za to, že škola prosperuje. Pak mají mít i kompetence a rozhodovací pravomoci.

Pro maturity a závěrečné zkoušky bych stanovil červen. Klidně i s přesahem do července. Pro mnohé SOŠ a SOU vůbec nebude jednoduché vše časově a organizačně zvládnout.

A všechny ostatní žáky nechat tento školní rok dokončit distančně. Hodnocení druhého pololetí ponechat v kompetenci škol s tím, že bude přihlédnuto k dosavadní klasifikaci v průběhu druhého pololetí. Zároveň by učitelé mohli přihlédnout k hodnocení žáků v uplynulém pololetí. Pokud by žák nebyl s hodnocením spokojen, měl by právo požádat o přezkoušení.

Takto by se to asi dalo stihnout a zvládnout bez totálního stresu a hygienického rizika. Školy distanční výuku zvládají. Někde na výbornou, někde dobře, ale zvládají. A zvládají ji i žáci.

Myslím, že je nezbytně nutné myslet na zdraví nejen žáků, ale i učitelů. Je třeba dokončit pololetí bez zbytečného stresu a bez riskování zdravotních komplikací u učitelů. Nezapomeňme, že věkový průměr učitelů je výrazně nad 47 lety. To znamená, že více než polovina učitelů je ve velmi rizikovém věku. A to nemluvě o zdravotním stavu učitelů.

Proč tedy proboha zbytečně riskovat? Školy, učitelé i žáci jsou schopni zvládnout tříměsíční výpadek. Na to dám krk.

Přeji Vám klidné dny a moc Vás prosím, zvažujte Vaše rozhodnutí. Naslouchejte prosím obyčejným lidem, kteří to myslí dobře.

Mgr. Štefan Klíma

ředitel školy – Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206


Zdroj: Otevřený dopis Štefana Klímy

12 komentářů:

Silvie A. řekl(a)...
6. dubna 2020 v 21:44  

Plagu lze vynechat a rovnou psát otevřené dopisy do Eduinu.

Co se týče pana vicepremiéra Hamáčka a pana profesora Prymuly, co z toho, co se píše v dopise, asi nevědí?

Chce pan Klíma předvádět, že pandemii rozumí více než prof.Prymula? Že řízení státu v krizi rozumí více než Hamáček? Hahaha.

Jana Karvaiová řekl(a)...
7. dubna 2020 v 8:43  

Ne Pan Klíma chce naznačit, že na rozdíl od Prymuly nebo Hamáčka rozumí školství. A i na rozdíl od Plagy.
Protože oni to opravdu nevědí.

rváčkazvesela řekl(a)...
7. dubna 2020 v 8:57  

Perfektně sargumentované!!
Jen mě štve, že jsme na to nepřišla já:-)
Super, "Pedagogická komora" (nebo žeby čš...pane Komárku?)by měla zahájit plošné hlasování učitelů.
Pracujeme online, za mě dobrý!!
Děti se učí konečně dovednosti, které jsou těmi známými kompetencemi z RVP, pamatujete?
Není žádný nedostatek, žádné "pozadu"!!

Tajný Učitel řekl(a)...
7. dubna 2020 v 9:22  

Pán Klíma pouze upozorňuje na zjevnou nedomyšlenost myšlenky otevření škol s rouškami a odstupy. Když už, tak bez roušek a "promořit" nás všechny, akorát je potřeba ochránit starší a nemocné, tzn udržet je nějak v izolaci, včetně starších a nemocných učitelů a učitelek, což by znamenalo podstatně omezený provoz. Takže září se v tomto světle nejeví zas tak špatný nápad, i když mi celý ten e-learning už leze krkem. Megabajty textu k opravě, tři děti doma na telefonech. Ale čo, člověk si zvykne.

Ivo Mádr řekl(a)...
7. dubna 2020 v 10:49  

A všimněme si počtu "zotavených" z koronaviru. Je jich po těch týdnech něco okolo 120. A to jsou ti, kteří měli jenom "rýmičku". Mrkněme na britského ministerského předsedu jak bojuje na jednotce intenzivní péče. A to je mu 55 let. Nekuřák a poměrně zdravý. Nedělal bych až zase takové promořovací pokusy na lidech.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. dubna 2020 v 12:20  

Je třeba všechny návrhy dobře zkonzultovat s lidmi z praxe.
Pravdivé.
Bohužel za zástupce lidí z praxe je ministrem považována Učitelská platforma, viz poslední diskuze u Václava Moravce.

Paní Silvie
Plagu lze vynechat a rovnou psát otevřené dopisy do Eduinu.
Pravdivé, leč zároveň z podstaty věci marné (viz "lidé z praxe").

Co se týče pana vicepremiéra Hamáčka a pana profesora Prymuly, co z toho, co se píše v dopise, asi nevědí?
Většinu?
Lidé se zpravidla o školství moc nezajímají.
Pokud bych byl ministrem jiného resortu, předpokládal bych, že ministr věci buď sám rozumí, nebo si dokáže sehnat lidi, kteří mu poradí.
Plaga si lidi sehnal. Jaké, jste napsala sama. Jak moc jsou dotyční z praxe a jak moc jsou ochotni opustit úzce ideologická hlediska, tu nechci rozebírat, abych nebyl smazán.

Plagova slabost (s tím souvisí i silácké hulákání o zrušení známek, když teda některé školy neposlechly jeho doporučení), neinformovanost a profesní nejistota jsou v současné situaci ještě nešťastnější, než v normální situaci. Zákonitě.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. dubna 2020 v 12:22  

Pan Mádr
Ono by taky bylo docela reálné, že by se školství spustilo, po týdnu by lehla polovina učitelů, a zase by se to zavřelo.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. dubna 2020 v 12:29  

I kdyby byla úmrtnost či smrtnost na koronavirus 0,2 % populace
Dovolil bych si připomenout, že i při tak malém procentu je to v průměru cca jeden člověk na každou školu.

Dana Nová řekl(a)...
7. dubna 2020 v 23:44  

Já bych tedy ráda měla červenci dovolenou, netoužím po maturitách v tom vedru, vyřízená po klasifikaci a opravování didaktických testů, které by na nás Cermat rád hodil. O nějakém poslání už nechci ani slyšet, to poslouchám celý život. Jak by se to proplácelo? Kdo by zajistil klimatizaci?

Petr Portwyn řekl(a)...
8. dubna 2020 v 14:18  

Paní Nová

opravování didaktických testů, které by na nás Cermat rád hodil
Nemám zprávy z CERMATu, ale o to, aby byly maturity opravovány na školách, přinejmenším na ČŠ vesměs usilují lidé, kteří CERMAT nenávidí.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. dubna 2020 v 14:36  

Cermať ať si opravuje své paskvily sám.

Silvie A. řekl(a)...
8. dubna 2020 v 17:55  

S drobnou výhradou, že Cermat nebude to lokální opravování komplikovat nějakejma svejma nesmyslama, pane Portwyn.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.