Petice rodičů za otevření škol do konce školního roku

úterý 14. dubna 2020 ·

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a ostatní kompetentní osoby o otevření škol po konci nouzového stavu, ideálně ještě tento školní rok. Cílem této petice je vyjádření nesouhlasu s bezprecedentním prodlužováním zavření škol na základě pouhé obavy do září 2020. Voláme po odborné platformě a hledání alternativ, které by všem dětem bez rozdílu umožnily kvalitní vzdělávání i v současné situaci. Není možné strašit veřejnost nepromyšlenými výroky o rouškách ve školách a rozestupech. Pojďme hledat konstruktivní řešení, které zajistí dobrovolný návrat do škol těm, kteří to potřebují.Školy v ČR navštěvuje přes milion žáků. Tito žáci mají právo na vzdělání a budování vztahů se svými spolužáky. Škola představuje důležitou platformu pro vzdělávání a setkávání se svými vrstevníky, toto je velmi důležité pro tvorbu kvalitních sociálních vazeb. V současné době jsou vytrženy ze svého přirozeného prostředí, bez možnosti kontaktu s kolektivem a stýská se jim po kamarádech a obvyklých aktivitách.

Samotná izolace s rodiči navíc pro mnoho z nich představuje velkou stresovou zátěž, stejně tak pro rodiče. Existuje velká část rodičů, kteří v současné době musí pracovat z domova a nestíhají se tak dětem plně věnovat. Pro mnoho lidí není z existečních důvodů možné být na ošetřovném a plně nahrazovat požadavky na pravidelné vzdělání svých dětí místo škol. Někteří rodiče k tomu nemají ani nutné vybavení či přístup ke vzdělávacím pomůckám, materiálům apod. Spousta škol doposud nebyla schopná zprovoznit výuku online a vzdělávání řeší jen zadáváním úkolů přes email a delegováním požadavků na rodiče. Mnoho rodičů nemá navíc schopnosti výuku nahradit, děti je v roli učitele nerespektují a odmítají spolupracovat. Trpělivost ztrácí jak děti, tak rodiče a roste počet rodinných konfliktů. Ve velkým městech jsou děti navíc celý den zavřené v bytech a pro mnoho rodin se tak aktuální situace stává neúnosnou.

Kritické skupiny, které to teď nemají lehké:

- samoživitelky, co nemají příjem, hlídaní a nemohou do práce
- rodiče pracující na DPČ, co nemají nárok na ošetřovné
- děti v rodinách, kde je domácí násilí
- děti s poruchami učení
- děti ze znevýhodněných rodin
- děti v rodinách bez možnosti přístupu k internetu či výpočetní technice
- děti v izolaci bez kontaktu se svými kamarády, blízkými apod.
- týrané děti
- děti z rodin na hranici chudoby, které nyní nemají na obědy
- děti, jejichž rodiče nemohou z pracovních důvodů být doma a učit se s nimi
- rodiče, kteří se po uvolnění opatření budou muset vrátit do práce a nemají pro své děti hlídání
- děti, které se cítí samy, mají psychické problémy a duševně strádají
- děti rodičů, pro které je příliš těžké se s dětmi danou látku učit a mnoho dalších

Pojďme se prosím řídit rozumem, dodržovat hygienické návyky a nenechme se zastrašit obavami z možné nákazy. Klíčem je zvážit nyní všechny možnosti a představit více variant současné situace.Zvažme dobrovolný přístup do škol těm, co to opravdu potřebují.

V dětském kolektivu se vyskytuje rozličné množství nemocí, kterými se děti od narození musí promořit. Zavření školy do září neřeší problém, covid-19 tu může být i na podzim a školy zavřené napořád zůstat nemohou.

Z výše uvedených důvodů žádáme o vytvoření diskuzní odborné platformy a projednání návrhu věnujícímu se otevření škol do konce školního roku 2019/2020 s možností dobrovolné docházky v případě, že dojde k uvolnění celkových opatření a skončí nouzový stav.

Děkujeme.Zdroj: Petice

56 komentářů:

Jana Maříková řekl(a)...
14. dubna 2020 v 13:59  

Kolik má petice podpisů? Já jen abych věděla, co převáží, až NERV rozhodne.

poste.restante řekl(a)...
14. dubna 2020 v 14:28  

Za otevření škol: 15 209
Za uzavření škol: 96 721
K 14.4.2020 14:20
Objektivně je nutno dodat, že obě petice nejsou otevřeny stejně dlouho.

Mám jednoduchý dotaz.
Školy byly uzavřeny proto, abychom zabránili nekontrolovatelnému šíření viru, následnému kolapsu zdravotnického systému a značnému počtu mrtvých, kteří by při náležité péči měli šanci přežít.
Tento důvod už pominul?
Anebo se lze na základě v tuto chvíli známých dat a informací domnívat, že pomine k 15. květnu?

Při vší úctě k autorům petice za otevření škol a jejich názorům, přijde mi, že jejich snaha je v tuto chvíli obdobného charakteru, jako domáhat se přítomnosti otce u porodu.

Michal Komárek řekl(a)...
14. dubna 2020 v 14:39  

Pro upřesnění: Rozdíl v době "otevření těch petic" je velký:

Petice za uzavření škol byla vytvořena 5. dubna
Petice za otevření škol byla vytvořena 11. dubna

tyrjir řekl(a)...
14. dubna 2020 v 16:25  

Petici jsem podepsal. Dovoluji si vyzvat ministra školství, předsedu vlády a parlament ČR, aby požadavku občanů na vytvoření odborné platformy a zajištění možnosti dobrovolné školní docházky na základě odborných hledisek vyhověli bez zbytečného odkladu.

Žáci, rodiče a všichni občané ČR mají právo na kvalitní bezplatné počáteční VZDĚLÁVÁNÍ dětí. Nemají povinnost podrobovat se "převýchovným experimentům" MŠMT ČR a s ním spojených aktivistů a suplovat při neplnění základních povinností MŠMT. Školy nechť především vzdělávají (například suplování výuky matematiky vyučované výchovně pojatou tzv. Hejného metodou je nad síly i mnohých vysokoškolsky vzdělaných rodičů). Prvotní úlohou školy je vzdělávání. Výchova je především věcí rodiny a celé společnosti.


Teď je tam přes 20 tisíc podpisů. Každou minutu jich přibývají desítky.

J.Týřtyrjir řekl(a)...
14. dubna 2020 v 17:01  

CO SE STANE, NEVYHOVÍ-LI VLÁDA POŽADAVKU NA ODBORNOU DISKUSI A DOBROVOLNÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠKOL?

Ujmou se toho obce a města, zaměstnavatelé, různé neziskovky atd.?

Ujmou se nespokojení žáci a rodiče svého legitimního práva projevit občanskou neposlušnost vůči MŠMT ČR například tím, že po ukončení nouzového stavu odmítnou "plnit povinnou školní docházku" do zideologizovaných škol?

Obrátí se nespokojení žáci a rodiče na své zastupitele nebo třeba rovnou na Ústavní soud, orgány EU atd.?

Nevím. Uvidíme, jak se s tím "Robotem na konci školského tunelu" MŠMT a vláda vypořádá.

DISTANČNĚ VZDĚLÁVACÍ ROBOT NA KONCI ŠKOLSKÉHO TUNELU
aneb
SMÍ MŠMT ČR NAHRADIT VÝUKU ZALOŽENOU NA POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM?

http://www.ceskaskola.cz/2020/03/robert-plaga-zvladnout-to-muzeme-jen.html
http://www.ceskaskola.cz/2020/03/eva-motykova-zadam-msmt-ucitele-o-mir.html
http://www.ceskaskola.cz/2020/04/ondrej-steffl-navrat-do-skol-nebo-nic.html

Dana Nová řekl(a)...
14. dubna 2020 v 17:03  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Dana Nová řekl(a)...
14. dubna 2020 v 17:12  

Pane Týři, promiňte, ale vy jste se musel zbláznit.

"Pojďme se prosím řídit rozumem, dodržovat hygienické návyky a nenechme se zastrašit obavami z možné nákazy. Klíčem je zvážit nyní všechny možnosti a představit více variant současné situace."

Opravdu už jsou obavy z možné nákazy zbytečné? Proč tedy všechny ty roušky a dezinfekce? Všechny ty zavřené obchody a hodiny pro důchodce? Vyhýbání se návštěvám a varováním před velikonočními zvyky?
To jste se rozhodl podpořit obětování několika desítek tisíc učitelů v rizikovém věku tomuto nelidskému experimentu?
Je mi hrozně, když musím něco takového číst. Je mi 52 let, mám astma a vysoký tlak a vy si asi představujete, že napochoduju do školy v sociálně vyloučené lokalitě a položím hlavu na špalek?
Co se stane, až lidé, jako já denně předstoupí před stovku lidí do vydýchaných tříd? Jak dlouho bude trvat, než se oslabená generace starších učitelů nakazí a rozjede se další karanténa? Nebo si snad myslíte, že dostaneme kvalitní respirátory, když se vláda nepostarala ani o lékaře? Lékařů si společnost alespoň váží, ale učitele jak vidno celkem snadno oželíme.
Roušky jsem šila, ale respirátor nevyrobím.
Kladete na misku vah nepohodlí a vážné ekonomické potíže řady rodičů proti ztrátám lidských životů. A to je pro mě otřes.

"Zvažme dobrovolný přístup do škol těm, co to opravdu potřebují"

Toho bych se držela. Já se nakazit opravdu nepotřebuji.

Q. E. D. řekl(a)...
14. dubna 2020 v 17:24  

Pokud vláda nechá školy zavřené, tak děti budou doma celkem 6(!) měsíců. V září se vrátí a pokud se znovu nakazí, budou další měsíc či dva mimo (hned na začátku školního roku). Buďme brutálně upřímní: raději ať se nakazí teď a odstonají to přes prázdniny.

Jana Maříková řekl(a)...
14. dubna 2020 v 17:38  

Q.E.D. brutální upřímnosti - čti sobectví - mám za poslední dobu plné zuby. V září už budeme díky testům vědět, jak na tom celkově jsme a jak to pokročilo v čase. Zdravotním stavem učitelů vás, zdá se, nedojmeme. Mnozí z nás by se po "odstonání" už nemuseli vrátit. Ale ti staří jsou stejně překážkou modernizace školství.

rváčkazvesela řekl(a)...
14. dubna 2020 v 18:07  

Na koronavirus umírají lidé v totální samotě a odloučení, kdo JIM zařídí právo na žití vztahu?
Ano děti mají právo se vzdělávat. Mají právo na budování vztahů se svými vrstevníky. Myslíte že toto nedoženou ? Pokud to ovšem přežijí....a nebudují vztahy pomocí mobilů a dalších technologií?
Mám pocit, že petenti "pro" by prosazovali otevření škol i během válečného stavu.
Otevřít školy chce jen člověk, který nadřazuje ekonomickou prosperitu (já říkám spíš mamon) nad lidský život.
Není teď ten pravý okamžik začít žít ekologicky? Běžte zrýt trochu země, zasaďte i s dětmi brambory - český brambory - a bude všem líp. A kolik se toho u toho ty děti naučí a jak vám to pospolu utuží vztahy. Cožpak nejsou nejdůležitější vztahy dětí s rodiči?

tyrjir řekl(a)...
14. dubna 2020 v 18:32  

Není teď ten pravý okamžik začít žít ekologicky? Běžte zrýt trochu země, zasaďte i s dětmi brambory - český brambory - a bude všem líp. A kolik se toho u toho ty děti naučí a jak vám to pospolu utuží vztahy. Cožpak nejsou nejdůležitější vztahy dětí s rodiči?

Jasně! Ať to udělá matka samoživitelka se dvěma třemi dětmi namísto toho, aby šla do práce a měla třeba na nájem, ovoce a další věci. Než ty brambory vzejdou, se jí na to a na další věci složí "ohrožené eko-vztaho-učitelky". :)))

Tajný Učitel řekl(a)...
14. dubna 2020 v 18:58  

"Otevřít školy chce jen člověk, který nadřazuje ekonomickou prosperitu (já říkám spíš mamon) nad lidský život."

Nikoli. Otevřít školy chce také člověk, který si uvědomuje celoživotní traumata, právě vznikající zavřením rodin v bytech na tři plus měsíce. Kdo chce, ať do školy přijde, kdo nechce, ať nechodí, (Pytlíkův sen) ale ať tam ta možnost aspoň je.

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. dubna 2020 v 19:19  

Pytlici by nejradši podepsali obě petice. Normálně se to v nich tříská.
Je jim líto žáků, že strádají nedostatkem náležitého zkompetentňování,
a současně je jim líto rodičů těch žáků, a především prarodičů, až je jejich dítka promoří.
Také náležitě...

Dana Nová řekl(a)...
14. dubna 2020 v 19:30  

Radši živí traumatizovaní, než mrtví v pohodě.

Petr Portwyn řekl(a)...
14. dubna 2020 v 19:52  

Tak ministr Plaga opět otočil, prý do prázdnin škola nebude.

rváčkazvesela řekl(a)...
14. dubna 2020 v 19:56  

Rodiny jsou traumatizované, pokud jsou delší dobu pospolu?
A matku samoživitelku určitě ošetří sociální síť!
Učitel nad šedesát má riskovat život jen proto, že děti samoživitelek nemá kdo hlídat?
Kde má ta samoživitelka rodiče? Rozbombardovali jsme fungování rodin a teď to máme. Každý chce vše a hned. A od státu.

Michal Komárek řekl(a)...
14. dubna 2020 v 20:26  

Kdy a kde to Plaga říkal, pane Portwyne?

poste.restante řekl(a)...
14. dubna 2020 v 20:36  

Otevřít školy chce také člověk, který si uvědomuje celoživotní traumata, právě vznikající zavřením rodin v bytech na tři plus měsíce.
Při vší úctě k "traumatizovaným" jedincům.
Když slyším mluvit psychology a "milující rodiče" o tom, jak jsou rodiny traumatizovány tím, že musí spolu trávit čas lidé, kteří si (prý) jsou ze všech nejbližší
a porovnávám to s traumaty, která zažívají například děti v zemích, kde probíhají válečné konflikty, nebo s tím, co zažívali třeba moji rodiče za 2. světové války,
nemohu se zbavit jistého pocitu trapnosti.

rváčkazvesela řekl(a)...
14. dubna 2020 v 21:33  

Než ty brambory vzejdou, se jí na to a na další věci složí "ohrožené ekoučitelky...nikoliv dostane podporu od státu!
Krom toho má někde nějakou širší rodinu, tam seniora, může hlídat dítě. Jaký je rozdíl mezi kontaktem starší učitelky a babičky s dítětem?

tyrjir řekl(a)...
14. dubna 2020 v 22:17  

Poslechl jsem si senátní diskusi ze čtvrtku 9.4.2020. Jeden "moudrý" senátor tam s vážnou tváří žádal vládu o roční generální daňový pardón pro všechny. Trapas nad všechny trapasy. Ministryně financí mu tam musela vysvětlovat, co je to stát, jaké má povinnosti, co jsou to daně atd. Mimo jiné řekla i to, že až se situace stabilizuje, zcela určitě nadejde období tzv. "účtování" veškerých nesrovnalostí, kterých by se případně vláda dopustila. Například Nejvyšší kontrolní úřad si zaručen posvítí na základní věci kolem hospodaření vlády a jednotlivých ministerstev. K tomu dodávám, že nejen on. Někteří advokáti už se obrátili na Ústavní soud s námitkou k vyhlášení nouzového stavu. Totéž nebo něco podobného udělají i další fyzické nebo právnické osoby, pokud se budou cítit závažně poškozeny. Tomu se nelze vyhnout i když vláda jako celek i podle mne jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Ministr školství a zpočátku i ministr vnitra se podle mne dali v médiích docela hloupě zpočátku vtáhnout do jakýchsi kompetenčních sporů. Ministr vnitra to pochopil dřív, ministr školství možná až dnes. Situace se vyvíjí a teprve když se některé věci vyjasní, se lze zodpovědně rozhodovat.

Ublížené kvákání "ohrožených eko-vztaho-učitelek" podle mne na výše uvedeném nic nezmění. Stát a školství tu není kvůli jejich kvákání či kdákání, že matky samoživitelky mají mít zahrádku, ochotné babičky atd. kvůli tomu, aby svými nesnázemi "odsuplovaly" jejich bezpečí. Nejde tu totiž jen o matky samoživitelky. Skupina ohrožená nefungováním školství je totiž mnohem větší. Jsou to např. i jednotliví živnostníci, malé, střední i velké podniky. Nebudou-li mít pracovníky a zaměstnance, nebudou ani ty daně, ze kterých stát platí, co má platit...

Petr Portwyn řekl(a)...
14. dubna 2020 v 23:12  

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/do-konce-skolniho-roku-se-vyuka-naplno-nevrati-maturity-ale-zrejme-budou-40320462

Předpokládám, že do toho ministr školství má co mluvit.

Dana Nová řekl(a)...
15. dubna 2020 v 0:04  

"Ublížené kvákání "ohrožených eko-vztaho-učitelek" podle mne na výše uvedeném nic nezmění. Stát a školství tu není kvůli jejich kvákání či kdákání, že matky samoživitelky mají mít zahrádku, ochotné babičky atd. kvůli tomu, aby svými nesnázemi "odsuplovaly" jejich bezpečí."

Laskavě si odpusťte nejapné řeči o kdákání a kvákání a uvažujte logicky. Pokud si stát zlikviduje učitele, zavře školy stejně.
Už delší dobu se zdá být jasné, že škola je služtička pro všechno, na kterou si každý houkne.Vlastně vždycky může za všechno, supluje výchovu a řeší sociální problémy, které jí nepřísluší.
Ale já ani mí kolegové tu nejsme od toho, aby se na nás prováděly experimenty a nejsme tu ani od toho, abychom dělali státem placené hlídače nebo suplovali širší rodinu, aby rodiče mohli do práce. Babička uvidí čtyři vnoučata, já sto cizích lidí denně.
Většina rodičů po vzdělání svých dětí většinu roku ani neškytne. Víte, kolik se jich průměrně ročně zajímá o prospěch o rodičovských schůzkách? Tři.

Michal Komárek řekl(a)...
15. dubna 2020 v 8:57  

Pane Portwyne, kdy a kde ministr Plaga prohlásil, že do prázdnin škola nebude? Zatím jste nedoložil nic.

Tajný Učitel řekl(a)...
15. dubna 2020 v 9:02  

Fajn, nebudeme chodit do školy. Jen se ptám, kdy už to bude bezpečné. Až bude covid pryč, jako že v září odletí na dovču na Madagaskar, nebo tak.

rváčkazvesela řekl(a)...
15. dubna 2020 v 9:24  

Pane Tajný, to neví nikdo...nedávno ani rodiče považte NEVĚDĚLI , jestli se jim narodím kluk nebo holka:-) kvák...
Ale poroučet větru dešti už někdy někdo ….no jak jste na tom se základním historickým přehledem?

rváčkazvesela řekl(a)...
15. dubna 2020 v 9:30  

Mimochodem, samoživitelky - známe život - mají často i nějakého přítele...určitě to není povinné a plošné ale často mají. No není to pravda?
A že by občas nevypomohl?
Ne, stará úča to půjde zachraňovat!kvák:-)

Ivo řekl(a)...
15. dubna 2020 v 10:41  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Ivo řekl(a)...
15. dubna 2020 v 10:47  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Ivo řekl(a)...
15. dubna 2020 v 10:55  

Pane Týři, předpokládám že jste ve věku 60+ a asi dychtíte být "promořen", je to Vaše volba - pokud lidé jako vy chtějí tuto volbu a následný skon na JIP a plicní ventilaci.
Drtivá většina zde diskutujících po tomto netouží.
Takže tak...

Michal Komárek řekl(a)...
15. dubna 2020 v 12:40  

Pane Týři, nehodnoťte diskusi ani diskutující a snažte se diskutovat věcně. Děkuji!

tyrjir řekl(a)...
15. dubna 2020 v 14:10  

O ČEM JE TATO DISKUSE?

Voláme po odborné platformě a hledání alternativ, které by všem dětem bez rozdílu umožnily kvalitní vzdělávání i v současné situaci. Není možné strašit veřejnost nepromyšlenými výroky o rouškách ve školách a rozestupech. Pojďme hledat konstruktivní řešení, které zajistí dobrovolný návrat do škol těm, kteří to potřebují.

Této petici vláda vyhověla prozatím tím, že

1) Rozhodla, že do konce školního roku nebude v ZŠ a SŠ obnovena povinná školní docházka, bude pokračovat vzdělávání na dálku, a školy budou za maximálních bezpečnostních opatřeních dělat jen nejnutnější věci potřebné k ukončení tohoto a zahájení příštího školního roku. V rámci toho

2) Rozhodla, že ředitelé ZŠ umožní podle konkrétních podmínek a za maximálních bezpečnostních opatřeních fungování DOBROVOLNÝCH maximálně 15 členných skupin žáků 1. stupně, o které se budou rovněž na základě DOBROVOLNOSTI starat dva učitelé. Bylo jasně řečeno, že vše je na základě DOBROVOLNOSTI a nikdo z žáků, rodičů nebo učitelů patřících do ohrožených skupin nesmí být nucen k něčemu, co by ho ohrožovalo.

Školy tedy byly vcelku rozumně pootevřeny jen o částečně a volitelně jen pro ty, kteří s tím souhlasí a potřebují to. Hysterie, která se v souvislosti s tímto rozumným rozhodnutím objevila v této diskusi, podle mne není na místě.

J.Týř


Michal Komárek řekl(a)...
15. dubna 2020 v 14:54  

Pan Týř opět zaplavuje diskusi SPAMem, omlouvám se za zahlcení rubriky "Diskuse" a připomínám, že nerušeně lze diskusi sledovat v rubrice "Komentáře" v horní liště. Děkuji!

Petr Portwyn řekl(a)...
15. dubna 2020 v 15:24  

Pane Komárku,
nebudu nic "dokládat", nejsem u soudu. Taky po Vás nechci, abyste "doložil" každou větu, kterou napíšete.
Stejně tak to nechci po panu Štefflovi, který Vám to "dokládání" vymyslel.

Nadále se odmítám zabývat takovou prkotinou, jakých se tady proženou stovky, a které byste si ani nevšiml, kdyby to napsal někdo jiný. Pokud se nudíte, zkuste nějakou práci.
Pěkný den.

Michal Komárek řekl(a)...
15. dubna 2020 v 16:58  

Pane Portwyne, napsal jste:

"Tak ministr Plaga opět otočil, prý do prázdnin škola nebude."

Zjevně jste si ten "výrok" ministra Plagy vymyslel, nebo jste se prostě spletl. Od člověka, který opakovaně útočí na novináře, že jsou neseriózní a vymýšlí si, je neochota cokoli doložit nebo přiznat, až trapná. Vím, že nejste novinář. Ale jste učitel a snažíte se věcně a slušně diskutovat...

Petr Portwyn řekl(a)...
15. dubna 2020 v 20:58  

Pane Komárku,
novinář je profesionál - tedy měl by být - a bere za svou práci peníze.
Já jsem komentátor ve svém volném čase. To za prvé. V principu si můžu psát co chci, třeba i jen sdělovat dojmy. Vy byste neměl.
Nejde o to, že jsem učitel. Ale jsem v úplně jiné pozici, než Vy.

A mimochodem pokud chcete konkrétní výrok ministra Plagy, který je lživý:
"Je to o penězích za ty placené kurzy."
Není. Když žák vyvine snahu a je talentovaný, může se připravit prakticky zadarmo.
Konkrétně všechny tři moje děti.
A znám samozřejmě i další.

Před chvílí to Plaga řekl na ČT24.

Petr Portwyn řekl(a)...
15. dubna 2020 v 21:24  

A když jsme u té konference:

Redaktorka ČT ani nepředstírá nezaujatost. Ta rovnou lobbuje za jeden přístup (neznámkovat). To je nekorektní, protože zastánci opačného přístupu (mimo okruh aktivistů a tátů parťáků spíše většinového) vůbec nedostali slovo.
Kdyby tam byl někdo jiného názoru, vysvětlil by jí, že se dá známkovat aktivita a snaha, nebo by se jí zeptal zda si je jistá, že popisovaná dívčina skutečně pět hodin sezení u PC věnuje výuce.
Jenže nemohl, protože nikdo jiného názoru nebyl pozván.
Tolik k tomu, jak si ČT představuje vyváženost.

Já jako jeden komentátor v diskuzi pod článkem si můžu nevyváženost dovolit, ale redaktorka by měla být profík. Nikoli profík propagandista, ale profík novinář.

Co se týká ministra Plagy, ten zareagoval pro mne překvapivě rozumně.
Chtěl bych být mouchou na zdi a slyšet, co mu na to později řekne Bohumil Kartouz.

Petr Portwyn řekl(a)...
15. dubna 2020 v 21:29  

Pardon, Kartous.

Michal Komárek řekl(a)...
15. dubna 2020 v 21:43  

Pane Portwyne, Vy se jen vykrucujete. A je to hodně trapné. Nedůstojné...

poste.restante řekl(a)...
15. dubna 2020 v 22:07  

Podle předpokladů ministerstva zdravotnictví jsou na stole tři možnosti otevření škol: polovina května, konec května nebo začátek června. Vždy počítají s tím, že by se děti do lavic vrátit měly.
Ministr Plaga, 23.3. v rozhovoru pro Deník.cz

Petr Portwyn řekl(a)...
16. dubna 2020 v 10:32  

Pane Komárku,
děkuji za ukázku, co si představujete pod pojmem "věcný příspěvek".

Petr Portwyn řekl(a)...
16. dubna 2020 v 11:10  

Jinak o názorové rotaci vlády (a "vláda" ve školství znamená ministra Plagu) píše redaktor Honzejk, jehož jste tu onehdy tak bránil:

http://www.ceskaskola.cz/2020/04/petr-honzejk-promorit-nepromorit-sundat.html

Předpokládám, že jste mu taky napsal, ať "doloží". Berete to přece férově, padni komu padni.

Michal Komárek řekl(a)...
16. dubna 2020 v 11:22  

Pane Portwyne, stále se jen nedůstojně a trapně vykrucujete. Plagu jste z "otočení" obvinil, aniž byste pro to měl jakýkoli doklad. A nejste schopen to přiznat.

Jakub Žytek řekl(a)...
16. dubna 2020 v 12:31  

Dobrý den, pane Komárku,
mějme nejprve dva titulky (a dvě zprávy) "Plaga: školy otevřou v druhé půli května" (IHned, 6/4) a "Výuka na školách do prázdnin v plném rozsahu nezačne" (IHned, 14/4).

Pokud nepostačí už toto, je třeba prozkoumat, co se detailněji míní "otevřením škol" a "výukou na školách". Vězíme tu trochu v pasti onoho napětí mezi vágností a exaktností jazyka (jak by možná řekl pan Lippmann), ale myslím, že většina českých mluvčích si pod otevřením škol nepředstavuje onu formu dobrovolné školní družiny pro první stupeň, kterou ministr ohlásil včera, nýbrž docela obyčejnou školní docházku.

Při pozorném čtení obou zpráv také zjistíme, že zatímco 6/4 ministr před potenciálním otevřením škol mj. zdůraznil nutnost vybavit je dostatkem desinfekčních prostředků a roušek a uvedl, že "školy se otevřou najednou, ne po stupních, jak navrhoval Babiš", předevčírem a včera už naopak ohlásil postupné otevírání škol (přesněji: jakési pootevírání a skupiny/ družiny), přičemž odpovědnost za dodržování hygienických předpisů elegantně delegoval na zřizovatele, ředitele a učitele.

Přichází mi tu na mysl věta ze Zahradní slavnosti: Než by jednou otevřel úplně a podruhé úplně zavřel, raději vždycky trochu otevře a trochu zavře. Takový otevírač se neztratí!

Michal Komárek řekl(a)...
16. dubna 2020 v 13:18  

Dobrý den, pane Žytku, děkuji. Necitujete ale korektně.

Zásadní je, že ministr Plaga vždy zdůrazňoval, že o otevření škol nerozhoduje on, respektive MŠMT, ale ministerstvo zdravotnictví, respektive krizový štáb a vláda. A také, jak si patrně pamatujete, jasně deklaroval, že je možné, že maturanti se do škol nevrátí do 1. června a tedy maturitní vysvědčení vzejde z průměru známek na vysvědčeních...

Dokládají to ostatně i citace z Vámi uvedených textů:

6.4.:

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v neděli v České televizi uvedl, že žáci a studenti by se mohli podle současných plánů do školy vrátit v druhé polovině května. Pro otevření škol je podle něj zásadní stanovení podmínek pro takový krok od ministerstva zdravotnictví − tedy třeba dostatek dezinfekce, roušek či teploměrů ve školách. Žádné variantní plány pro otevírání škol, které by vycházely z údajů ministerstva zdravotnictví a vývoje šíření nemoci, podle něj nejsou. Zopakoval, že pokud by se nepodařilo školy otevřít do 1. června, v případě maturit by za maturitní vysvědčení platil průměr tří posledních vysvědčení.

14.4.


V plném rozsahu se do července výuka do škol nevrátí. Stát je plánuje otevírat postupně. Nejméně počítá návrh na uvolnění škol a školských zařízení, který v úterý projednala vláda, s návratem žáků druhého stupně základních škol a středoškoláků nižších ročníků. Nejdřív by se už příští týden mohli studenti vrátit na vysoké školy, to ale pouze omezeně studenti posledních ročníků - při společných aktivitách v počtu nejvýše pěti osob. Mohly by se tak konat například státnice či rigorózní zkoušky, uvedl po jednání vlády ministr Robert Plaga (ANO).

Eva Adamová řekl(a)...
16. dubna 2020 v 13:57  

Vy jste, pane Komárku, opravdu nezaznamenal, že Plaga skutečně uvedl, že je proti tomu, aby se školy otevíraly postupně, čímž reagoval na vyjádření Babiše? Jeho vyjádření bylo logické, protože na datum otevření škol měl navázané termíny přijímacích zkoušek a maturit a byl si toho velmi dobře vědom. Koneckonců, současná vyhlášení, že přijímačky budou v květnu odporují schválené a uzákoněné variantě a bude se to muset ještě legislativně dořešit. Já nevím, pane Komárku, o co Vám jde.

Eva Adamová řekl(a)...
16. dubna 2020 v 13:58  

Pardon ....budou v červnu ...

Michal Komárek řekl(a)...
16. dubna 2020 v 14:02  

Netuším, oč Vám jde, paní Adamová. Co chcete dokázat tím, že Plaga odmítal otevírat školy postupně?

Je to snad to, co tvrdil pan Portwyn? Ne, není?

Je to snad v rozporu s tím, co cituji já? Že Plaga vždy říkal, že otevírání škol závisí na MZ a vládě a že neví, jestli se maturanti vrátí do škol před 1. červnem? Ne, není.

Tak vážně, nevím...

Pavel Doležel řekl(a)...
16. dubna 2020 v 16:35  

"Fajn, nebudeme chodit do školy. Jen se ptám, kdy už to bude bezpečné. Až bude covid pryč, jako že v září odletí na dovču na Madagaskar, nebo tak."

Kdy bude bezpečné nechodit do školy?

COVID na dovolené na Madagaskaru dávno je. S ohledem na to, že velká část učitelů je v rizikovém věku, bych ponechal otevření škol dobrovolné, ovšem nikoliv pouze ze strany dětí, ale hlavně ze strany učitelů. Teď nějaká tetka na ČT vykládala, jak to musí být dobrovolné, protože jsou třeba děti s cukrovkou a ty přece nemůže nikdo nutit chodit do školy, když je to pro ně velmi rizikové. O tom, že existují i učitelé s cukrovkou, o tom se zmínit jaksi pozapomněla. Čili, abych tak řekl - čété standard.

Pane Portwyne, ona ČT je tak krásně vyvážená hlavně proto, že je lapačem frustrátů. Když je někdo ve škole úspěšný a pálí mu to v matematice, ve fyzice a v přírodních vědách, tak určitě půjde dělat komentátora, nebo redaktora. To se přímo odpuzuje. A to říkám z vlastní zkušenosti - někteří mí spolužáci dělají dnes novináře - a vím, co byli zač a jak se chovali v době studií.

Petr Portwyn řekl(a)...
16. dubna 2020 v 17:34  

Takže jsem odpověděl, kde je ten výrok (odkaz na komentář kolegy poste.restante dnes v 11:27) a Vy jste mne smazal.
Proboha proč bych něco psal, když to stejně smažete?
Stokrát to mohlo být napsáno, a stejně to v diskuzi nezůstane, tak co bych se namáhal.
Ten Winston Smith to aspoň nedělal z vlastní vůle...

Michal Komárek řekl(a)...
16. dubna 2020 v 17:48  

Neodpověděl. Odkázal jste na SPAM, který nic nevysvětloval. Pokračujete ve vykrucování. Žádné argumenty, kterými byste podpořil svoje tvrzení jste prostě nenabídl. To je vše.

Petr Portwyn řekl(a)...
16. dubna 2020 v 17:49  

Jaký SPAM, proboha?
SPAM je nevyžádaná pošta.
Najděte si to, odborníku.

Michal Komárek řekl(a)...
16. dubna 2020 v 17:56  

Vím, co je SPAM a tuto diskusi s Vámi nepovedu. Zkuste diskutovat věcně a doložit svoje tvrzení, nikoli se pouze vykrucovat a útočit. Děkuji!

Petr Portwyn řekl(a)...
16. dubna 2020 v 18:02  

Pan poste restante doložil, Vy jste smazal.
Pan Zytek doložil, Vám je to málo.

Michal Komárek řekl(a)...
16. dubna 2020 v 19:00  

Pane Portwyne,

poste.restante nedoložil a nediskutoval věcně, pan Žytek nechť mluví za sebe, odpověděl jsem mu, podle mě nedoložil nic a citoval nekorektně. Pravděpodobně jste moji odpověď četl.

Hlavně: Vy jste nedoložil nic, jen se vykrucujete a útočíte...

Diskutujte věcně a můžeme pokračovat, jinak je to je ztráta času. Děkuji!

Petr Portwyn řekl(a)...
16. dubna 2020 v 20:51  

Pane Komárku,
já o žádnou diskuzi s Vámi nestál.
A nestojím.
Já se nebavím tím, že bych se do Vás navážel.

Michal Komárek řekl(a)...
16. dubna 2020 v 21:29  

Pane Portwyne,

to je irelevantní. Vy tady vstupujete na půdu diskuse, která se řídí určitými pravidly. Nemusí se Vám líbit ani ta pravidla - slušnost, věcnost - ani moderátor/redaktor. Ale kvůli tomu ta pravidla nepřestanou platit.

Neboli: Jestli na někoho útočíte, zkuste svá tvrzení doložit. Pokud je to jen nedoložená urážka, nepiště to sem. Děkuji!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.