Prestižní vědci založili institut, který má pomoci řešit problémy v měnící se společnosti. I ty, co mohou teprve přijít.

středa 5. února 2020 ·

Sedm významných profesorů přišlo s projektem, který má za cíl připravit se na zvládání problémů, které už dnes leckdo nazývá nestabilitou světa nebo krajním stavem. Založili Institut Equilibrium, protože podle vědců už nestačí pohlížet na problémy, které ještě přijdou, jen úzce zaměřenou odbornou optikou, ale je nutné propojit síly napříč vědeckými obory a hledat řešení problémů dnešních i budoucích. Informuje MF DNES.„Chceme získávat, formulovat a nabízet poznatky jak společnosti, tak jednotlivcům, protože nakonec to bude právě jednotlivec, kdo rozhodne o osudu naší společnosti. Chceme, aby lidé kriticky uvažovali,“ vysvětluje kybernetik Vladimír Mařík a připomíná, že svět se stal totálně zasíťovaným, propojeným internetem, kterým probíhá tolik informací, až lidé ztrácejí nadhled, vizi. „Nakonec se spokojí s maličkostmi a nepodstatnými věcmi a jsou neochotní se angažovat. Nastolil bych takové morální klima, aby každá informace, která není pravdivá, byla rozumnými lidmi odmítnuta a zapomenuta,“ dodává.

Institut Equilibrium nebude uzavřenou vědeckou platformou, vědci, kterým jde především o posun v myšlení lidí, mají v úmyslu do diskusí vtáhnout všechny. „Budeme pořádat semináře a diskuse pro odborníky i laiky k jednotlivým oblastem života. Velmi potřebná bude například diskuse o našem školském systému, který se bude pod tlakem vnějšího světa měnit,“ říká genetik Václav Pačes.


Celý text naleznete v MF DNES

5 komentářů:

Jiri Janecek řekl(a)...
5. února 2020 v 10:21  

Nezalozili uz jeden institut pred trema rokama? Myslim, ze se tehdy jmenoval "2080"...

Jinak spojeni "prestizni vedec" mi - nevim proc - prijde divne…

tyrjir řekl(a)...
5. února 2020 v 12:15  

Institut Equilibrium - pokus o komplexní vědecký pohled na problémy doby

Hlupců netřeba síti. Sami se množí. (staré české přísloví)

Po trpkých zkušenostech s ideologizujícími politicko pragmatickými přístupy některých "prestižních vědců" (ve školství viz např. prof. Kvasz se svým genetickým konstruktivismem úzkoprse ušitým po "pozitivních zkušenostech" s Hejného metodou, nebo po zkušenostech s prestižním vědcem Drahošem, který si oblíbil Eduin a vzal k sobě B. Kartouse) bych byl velmi opatrný, dokud se ta nová skupina neprojeví a neukáže se například i to, kým je ten nový institut financován.

http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html

Hejného metoda například je spjatá s firmou H-mat a tento podle mne pseudo vědecký aktivismus je podporován například pokrokáři z okruhu extravagantního miliardáře Janečka, který je angažován i v Eduzměně, jíž aktivisticky poklonkuje současné MŠMT tím, že v jejích orgánech jsou státní tajemník MŠMT a ústřední školský inspektor:

Poprvé v historii se stalo, že se čtyři velké české nadace spojily se společným cílem. Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF založily nový Nadační fond Eduzměna...

https://eduzmena.cz/o-nas/


tyrjir řekl(a)...
5. února 2020 v 12:16  

Poprvé v historii se stalo, že někdo založil Institut Equilibrium, který zdá se, má docela dobrý potenciál začít nazývat věci v souvislostech pravými jmény? Uvidíme.

https://rejstrik.penize.cz/08739625-institut-equilibrium-z-u

Cílem institutu je zkoumání společnosti a pravidel jejího vyváženého rozvoje s cílem nalézat dynamickou rovnováhu ve všech probíhajících procesech a hledat cestu k jejímu dosažení. Equilibrium sdružuje odborníky napříč nejrůznějšími obory, kteří budou interdisciplinárně propojovat své poznatky o vývoji společnosti a prostředí, upozorňovat na klíčové souvislosti a doporučovat praktické návody k nastolování rovnovážných stavů. Institut bude sdružovat další odborníky, připravovat občany na změny a přispívat tak ke zvyšování odolnosti (resilience) společnosti, státu a regionů vůči změnám, které zákonitě přicházejí nebo mohou přicházet.

K hlavním nástrojům činnosti IEQ patří semináře, přednášky, konference a cílené publikace. Činnost IEQ bude podporována poradním vědeckým sborem, dnes sestávajícím již z 12 dalších osobností.

„Budou-li lidé vědět, co může přijít či přichází, mohou jít pozitivním změnám v ústrety a nepříznivým změnám efektivně čelit,“ říká předseda správní rady IEQ prof. Vladimír Maříka dodává: „Transdisciplinárním přístupem, systémovým nadhledem a naprostou nezávislostí se chceme lišit od většiny diskusí, které jsou podle našeho názoru příliš úzké. Počítáme s vytvářením dočasných i permanentních odborných týmů pro formulování a řešení konkrétních problémů.“


https://zpravy.aktualne.cz/domaci/veda-novy-institut-propojovani-odborniku-equilibrium/r~c8ce8f10475911eab259ac1f6b220ee8/

Na závěr svého Manifestu jako základního dokumentu institutu zakladatelé uvádějí: „Jako občané postupně ztrácíme individuální, ale zejména společné cíle, vzájemnou důvěru, ztratili jsme schopnost oddělovat pravdu od lži, ztratili jsme morální a etický kompas, ztratili jsme vize, chybějí autority. Odnaučili jsme se spolupracovat. Žijeme nad poměry, spotřebováváme více, než vyprodukujeme. Nemyslíme na budoucnost. Chválíme sami sebe, ale přitom nemáme dostatečné vnitřní sebevědomí. Vycházíme z krátkodobých úvah od voleb k volbám, nebudujeme s dlouhodobým strategickým výhledem na budoucnost, nepřipravujeme se na nenadálé, neočekávané krizové situace na úrovni státu (ani o tom moc nepřemýšlíme), ale ani na úrovni regionů a lokalit. Převažují úvahy o momentálním či krátkodobém zisku.“

Institut, který se prezentuje jako nezávislý, je v současnosti financován z příspěvků členů a příznivců. Další peníze by podle členů správní rady měly plynout z prodeje publikací, workshopů či vypracování zpráv a stanovisek. Zmínili také možnost budoucí spolupráce se sponzory.


https://echo24.cz/a/S3aAZ/sedmicka-vedcu-predstavila-institut-equilibrium-problemy-spolecnosti-chteji-resit-komplexne

https://voda235.webnode.cz/prof-ing-peter-stanek-csc/

Prof. Peter Staněk - přednáška ve Štětí 13. 11. 2019
https://www.youtube.com/watch?v=1i6MmJqaGeg

J.Týř

renives řekl(a)...
5. února 2020 v 18:20  

Prof.Peter Staněk - super. Já si jen myslím, že dle vědců se nikdy život nevede a nevedl. Mimochodem, oni vždy udělají vše pro to, aby si našli projekt..to mají s politiky stejné.

tyrjir řekl(a)...
6. února 2020 v 8:01  

NĚVĚDECKÁ ROZHODNUTÍ eu: JSOU TZV. EVROPSKÉ RÁMCE ODBORNÁ ANEBO SPÍŠ POLITICKÁ ROZHODNUTÍ TYPU "PORUČÍME VĚTRU, DEŠTI"?

RÁMCOVÉ vzdělávací programy (RVP) nahradily v Česku v roce 2004 v RÁMCI tzv. kurikulární reformy tehdy ještě fungující a tudíž funkční systematickou výuku podle stručných a jasných osnov nefungujícím tzv. kompetenčně konstruktivistickým modelem, který od roku 2004 (v roce vstupu ČR do EU) do značné míry ochromil počáteční školní vzdělávání v ZŠ a SŠ v České republice. Stalo se to nejen v Česku, ale i v dalších státech EU. Jde tu o přístup fakticky diktovaný nám Evropskou unií, když např. systémové vzdělávací projekty "čerpající" vzdělávací EU dotace poskytované z tzv. strukturálních fondů jsou poskytovány podle kritérií z těchto evropských RÁMCŮ. Tyto evropské RÁMCE byly stanoveny nikoli na odborném základě. Byly zcela prokazatelně stanoveny politickým rozhodnutím Evropské rady ve Stockholmu v březnu roku 2000 přičemž šlo o "obecnou potřebu posílit ve vzdělávání evropský rozměr". Jako důkaz si dovoluji ocitovat tyto příslušné dokumenty:

Evropský RÁMEC klíčových kompetencí

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 149 odst. 4 a
čl. 150 odst. 4 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, s ohledem na stanovisko
Evropského hospodářského a sociálního výboru 1, s ohledem na stanovisko Výboru regionů
2, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 3, vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 dospěla k
závěru, že klíčovým opatřením reakce Evropy na globalizaci a přechod ke znalostním
ekonomikám by měl být evropský rámec, jenž by definoval nové základní dovednosti
získávané celoživotním učením, a zdůraznila, že hlavním aktivem Evropy jsou lidské zdroje.
Tyto závěry byly od té doby pravidelně nově formulovány, např. na zasedání Evropské rady
v Bruselu ve dnech 20. a 21. března 2003 a 22. a 23. března 2005 a v obnovené lisabonské
strategii, která byla schválena v roce 2005.

(2) Evropská rada na zasedáních ve Stockholmu (23. a 24. března 2001) a v Barceloně (15.
a 16. března 2002) schválila konkrétní budoucí cíle evropských systémů vzdělávání a
odborné přípravy a pracovního programu (pracovní program „Vzdělávání a odborná příprava
2010“), jež mají být dosaženy do roku 2010. Tyto cíle zahrnují rozvoj dovedností potřebných
ve znalostní společnosti, a to konkrétně podporu studia jazyků, rozvoj podnikavosti a
obecnou potřebu posílit ve vzdělávání evropský rozměr.

(3) Sdělení Komise nazvané „Vytvoření evropského prostoru pro celoživotní učení“ a
následné usnesení Rady ze dne 27. června 2002 o celoživotním učení 4 stanovily „nové
základní dovednosti“ jako prioritu...


http://www.nuov.cz/uploads/RVP/KK/Evropsky_referencni_ramec.pdf

Tato POLITICKÁ rozhodnutí pak byla opět především politicky rozpracováváno do dalších RÁMCŮ:

http://www.vctu.cz/inkluze/?q=system/files/klicove-kompetence-eu.pdf
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zahajeni-prezkumu-ramce-tykajiciho-se-klicovych-kompetenci

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.