Oldřich Botlík: Tajemná „analýza z Cermatu“ byla konečně zveřejněna – díl I.

čtvrtek 19. prosince 2019 ·

Dne 17. prosince 2019 zveřejnilo ministerstvo školství analýzu výsledků žáků v maturitních testech z matematiky zpracovanou Cermatem. Podle srpnového vyjádření ministra R. Plagy byl tento text, jehož vypracování si vyžádal, jedním z impulsů, proč navrhl zrušit povinnou maturitu z tohoto předmětu. Ve snaze dosáhnout zveřejnění analýzy jsem o ni požádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Průběh (ne)vyřizování žádosti skvěle ilustruje, jak si na MŠMT představují informovanost veřejnosti při přijímání školské legislativy.Oldřich Botlík (eduin.cz)
Abych předešel nedorozumění: rozhodnutí ministra Plagy (a také návrh skupiny poslanců) zrušit povinnou maturitu z matematiky upřímně vítám. Důvody, jež vágně zmínil ministr, odpovídají zjištěním soukromého testovacího projektu Kalibro, který je pro školy dobrovolný. Podílel jsem se na něm 25 let. Chtěl jsem ovšem znát přesné závěry zmíněné analýzy a porovnat je s podrobnými maturitními daty. Cermat totiž příliš dlouho poskytoval veřejnosti neúplné a zkreslené informace a každý jeho výstup je třeba kontrolovat. Příkladem je tvrzení, že test z matematiky dopadá špatně, neboť maturanti neumějí číst s porozuměním. Rozhodně nejde o argument pro povinnou maturitu z matematiky. Kdyby byl správný, měli by spíš učitelé matematiky přijít v každé třídě o hodinu týdně ve prospěch češtinářů. A především: maturitní test vždycky dopadá úměrně tomu, jak obtížný ho v Cermatu připraví, případně jakou formu mu dají.

(Ne)vyřizování žádosti a jeho důsledky 

Žádost byla podána 1. září 2019 a podle zákona č. 106/1999 Sb. (Infozákon) mělo ministerstvo poskytnout analýzu do 15 dní. Během následujících 15 dní ji potom mělo zveřejnit „způsobem umožňujícím dálkový přístup“. Když se měsíc nic nedělo, poslal jsem ministrovi stížnost na nečinnost jeho úřadu. Zůstala bez odpovědi. Po dalším měsíci nečinnosti jsem byl nahlížet do spisu – zase nic. V listopadu jsem na dvou akcích postupně mluvil se státním tajemníkem PhDr. Fryčem a s ředitelem Kanceláře ministra Mgr. Beranem. Seznámil jsem je se situací a oba přislíbili, že se na záležitost podívají. Dne 2. prosince jsem tajemnou analýzu z Cermatu konečně obdržel. Čekal jsem na její zveřejnění, k němu ovšem do 15 dní nedošlo. Teprve po mém upozornění, že ministerstvo školství porušuje Infozákon, ji obratem zveřejnila Mgr. Thérová, vedoucí oddělení všeobecného vzdělávání.

Jak už to bývá, ministerstvo bylo za průtahy záhy „potrestáno“. Právo zveřejnilo 17. prosince článek Magické legislativní zkratky ministerstva školství, který napsal S. Štech, předchůdce ministra Plagy. O návrhu zrušit povinnou maturitu z matematiky v něm píše mj. toto: Člověk by v případě tak ostrého obratu u tak zásadního oboru lidského vědění po téměř dvaceti letech příprav očekával obsáhlou veřejnou odbornou debatu a řádné připomínkové řízení. Nic z toho se nekoná. Jediné zdůvodnění v médiích, totiž, že se nejprve musí matematika kvalitněji vyučovat, a to již od základní školy, je nejen urážející vůči učitelům, ale především je nedoložené fakty. Jednostranně vykládá špatné výsledky žáků, kteří si matematiku zvolili (a mnoho z nich jako menší zlo oproti cizímu jazyku) při prvním pokusu o složení zkoušky. V podzimním termínu dvě třetiny z repetentů uspějí. Mediální útržky z rozhovorů s ministrem odkazují k „špatné výuce“ nebo k potřebě revidovat učivo a učinit ho pro žáky zábavnějším.

Štechova kritika procedurální stránky postupu ministerstva je zcela namístě, i když je pokrytecká. Zavedení povinné maturity z matematiky totiž nepředcházelo „téměř dvacet let příprav“, jak píše, ale téměř dvacet let neustálého handrkování bez relevantních veřejně přístupných informací. První zveřejnění agregovaných výsledků jednotlivých úloh maturitního testu z matematiky si vynutily stovky žadatelů až na jaře 2016, zhruba v době, kdy o povinné maturitě z matematiky rozhodoval Parlament. Neproběhla dokonce ani debata o smyslu použitých testových úloh. Anonymizovaná maturitní data z testů začala být zpřístupňována až později, a to pouze na základě žádosti, ačkoli bez nich je hlubší analýza výsledků vyloučena. Profesor Štech tohle všechno jistě ví, tím spíš, že možná ke zveřejňování dat sám přispěl. Byl v té době náměstkem ministryně Valachové a v e‑mailové korespondenci jsme se tenkrát oba shodli, že data mají zásadní význam. Chápu, že nedoložená tvrzení jsou problém. Proč to ovšem nyní vadí zrovna jemu? Veřejnost má přece při rušení státní maturity z matematiky rozhodně k dispozici mnohem víc dat, než měla při jejím zavádění, na němž se podílel. Není skutečná příčina jeho roztrpčení někde jinde?

R. Plaga navíc – alespoň podle mediálních útržků z rozhovorů s ním – interpretuje špatné výsledky maturantů a jejich příčiny správně. I to málo, co obsahuje právě zveřejněný dokument, totiž ukazuje, že velká část maturantů chybujících v jednotlivých úlohách je zcela „mimo mísu“. Je naprosto vyloučené, aby se jim „rozsvítilo“ během prázdnin, jak S. Štech naznačuje. Jenom se naučili na chvíli nějaké postupy a v testu se jim je podařilo reprodukovat. Nerozumějí ale tomu, co dělají, a proto ani nemělo smysl je těmi postupy trápit. Stejně je zase zapomněli. Kvůli nim už dnes matematiku umět nemusejí. To je fakt – ať je urážející vůči učitelům, nebo není.

Závěr: Zveřejněná „analýza z Cermatu“ se ve skutečnosti jmenuje Manažerské shrnutí. Není to žádné veledílo, podle mého názoru ale dává ministru Plagovi za pravdu. Obtížně ovšem hledám důvody, proč materiál nebyl zveřejněn hned poté, když se o něm ministr školství veřejně zmínil. Možná chtěl mít pro jednání s oponenty nějaké tajné trumfy v rukávu. Zadržování dokumentu vypracovaného státní institucí za prostředky státního rozpočtu, majícího významnou roli při odůvodňování změn týkajících se většiny maturantů a vyžádaného podle Infozákona je ovšem nezákonné. Každý žadatel by nakonec uspěl u Ústavního soudu – viz článek 17 odstavec 5 Listiny základních práv a svobod.

Zadržování je ale především velmi krátkozraké. Panu Plagovi by jako ministrovi přece mělo záležet také na zkvalitňování veřejné debaty o školství. Pouze takovou debatou totiž může dosáhnout trvalých pozitivních změn, o něž mu podle jeho slov jde. Takže kvalitní veřejnou debatu potřebuje. Bez relevantních dat zpřístupněných veřejnosti je ovšem vyloučená.


„Analýza z Cermatu“ je ke stažení na adrese http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-39668-2019-1-zadost-o-poskytnuti-informace-podle-zakona-1 pod označením příloha. Soubor odpověď_na_dopis.pdf obsahuje odkazy na další materiály, z nichž ministr vycházel.

6 komentářů:

Lenka Pokorná řekl(a)...
19. prosince 2019 v 21:04  

"I to málo, co obsahuje právě zveřejněný dokument, totiž ukazuje, že velká část maturantů chybujících v jednotlivých úlohách je zcela „mimo mísu“. Je naprosto vyloučené, aby se jim „rozsvítilo“ během prázdnin"

Musím s panem Botlíkem souhlasit, velká část maturantů je skutečně mimo mísu. A já se tomu ani nedivím, protože čverkaři a skrytí pětkaři ze základek, kteří se dnes pokoušejí hromadně o maturitu, byli mimo mísu po celou dobu docházky na základní školu a ani v průběhu osmi prázdnin, které v průběhu povinného vzdělávání, zažili, se jim nerozsvítilo. Ono totiž, když se nerozvítí, většinou "to" končí mimo mísu.

Simona CARCY řekl(a)...
20. prosince 2019 v 7:59  

...zveřejněná „analýza z Cermatu“ se ve skutečnosti jmenuje Manažerské shrnutí. Není to žádné veledílo, podle mého názoru ale dává ministru Plagovi za pravdu...

Nezapřahejte vůz před koně! Plaga svůj specifický názor POSTAVIL NA ANALÝZE CERMATU.
Tedy je nesmysl tvrdit, že analýza mu dává za pravdu.

krtek řekl(a)...
20. prosince 2019 v 8:41  

A to Manažerské shrnutí jen říká, že mnoha žákům nejdou některé typy příkladů. Tak co se s tím za osm let změní, když některým žákům pořád tyto typy příkladů nepůjdou?

Oldřich Botlík řekl(a)...
20. prosince 2019 v 9:27  

ad Simona Carcy

S panem Plagou jsem nikdy nemluvil, natož o tom, na čem postavil svůj názor. Na jiném webu uvádějí někteří diskutující svou domněnku, že ho postavil na přání hnutí ANO získat prvovoliče. Vy rezolutně tvrdíte, že nejdříve byla analýza z Cermatu, teprve potom přišla změna názoru. Ani k jejich, ani k vaší hypotéze se nemíním vyjadřovat.

Vy ovšem přikládáte informacím o výsledcích maturitních testů z matematiky zásadní význam pro rozhodování o tom, zda má být zkouška povinná, nebo ne.

V roce 2015 jsem začal usilovat o to, aby Cermat zveřejňoval maturitní data. Aby to dělal rutinně, tj. bez nutnosti o to žádat. Bylo to v době, kdy mi Cermat odmítl vydat agregované informace o výsledcích jedné své nevhodně zadané maturitní výběrové úlohy z matematiky.

Šlo o šestici čísel: A vybralo 780 žáků, B vybralo 9577 žáků, C vybralo 5054 žáků, D vybralo 1937 žáků, E vybralo 1497 žáků, žádnou položku nabídky nevybralo 451 žáků. Musel jsem se třikrát odvolávat k MŠMT a tuto informaci jsem nakonec po osmi měsících získal. Ano, takhle to u nás vypadalo ještě před čtyřmi lety. Poté jsem nechal udělat webovou stránku iniciativy Maturitní data – odtajněno a začal shánět dobrovolníky, aby každý z nich požádal o výsledky jedné maturitní úlohy z jara 2016. Teprve tato iniciativa způsobila průlom.

Vy jste se po celou dobu mému úsilí vysmíval(a) a hájil(a) domnělé právo Cermatu nechat si všechny výsledky maturitních testů pro sebe. A teď budete vykládat, jak zásadní význam to letní dílko Cermatu s výsledky několika úloh mělo. Běžte se vycpat! To, co Cermat v analýze prezentuje, bylo zcela zřejmé už v roce 2016 z prvních zveřejněných dat a já jsem to tehdy říkal asi třiceti přítomným novinářům na tiskové konferenci. Jenomže v našem školství není zvykem tvořit si názor na základě dat.

Nevím, jaký význam mělo dílko Cermatu ve skutečnosti. Jestliže však ministr Plaga veřejně prohlásil, že ho ke změně názoru na povinnou maturitu z matematiky přiměla analýza z Cermatu, bylo povinností jeho úřadu ji okamžitě zveřejnit – nikoli ji po několik měsíců nezákonně zadržovat. Článek 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod uvádí doslova: Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. Klíčovým zákonem, který podmínky a provedení stanoví, je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Měl(a) byste si ho nastudovat.

Pokud chce ministr Plaga dosáhnout ve školství trvalých změn k lepšímu, neobejde se bez kvalitní veřejné diskuse. I na tomto webu se ukazuje, jaké problémy s diskutováním k věci lidé mají, a to včetně některých učitelů. Bez veřejně dostupných dat, včetně anonymizovaných prvotních dat maturitních, je ovšem kvalitní diskuse o vzdělávání zhola nemožná. Ať jde o obsah a cíle výuky, o její pojetí, nebo o její výsledky. Zkuste se prosím nad tím zamyslet.

Simona CARCY řekl(a)...
20. prosince 2019 v 10:17  

Z myšlenkové dílny OB:
Běžte se vycpat! To, co Cermat v analýze prezentuje, bylo zcela zřejmé už v roce 2016 z prvních zveřejněných dat a já jsem to tehdy říkal asi třiceti přítomným novinářům na tiskové konferenci.

Tak když jste o tom mluvil už před válkou s panem okresním hejtmanem a všechno víte od roku 2016, proč zatěžujete státní správu šikanózními dotazy podle zákona č. 106?

Oldřich Botlík řekl(a)...
20. prosince 2019 v 13:39  

ad Simona Carcy

Kde že to uklízíte? V Cermatu, nebo na MŠMT?

... když všechno víte od roku 2016, proč zatěžujete státní správu šikanózními dotazy podle zákona č. 106?

Tak si to znovu vyjasněme, když jste to nepochopil(a) z předchozího vysvětlení.

(1)
Já to vím, ale zjevně to až donedávna nevěděla státní správa. A jak se zdá, stále to neví (případně tomu nerozumí) ani celá řada učitelů, včetně učitelů matematiky. Natož rodičů. Jde mi o to, aby se míra všeobecné informovanosti o výsledcích vzdělávání na našich školách výrazně zvýšila. A to včetně porozumění příčinám neuspokojivých výsledků a návrhům, jak dosáhnout zlepšení. Bez toho se totiž nepohneme z místa.

(2)
Každý pokládá za šikanózní něco jiného. Já například pokládám za šikanózní způsob, jakým Cermat a MŠMT přistupují k vyřizování některých mých žádostí o poskytnutí informace podaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jde mi o to, aby si v obou institucích konečně nastudovali příslušné zákony a judikaturu, která se na ně vztahuje, rozuměli svým povinnostem vůči žadatelům o poskytnutí informace a včas je plnili v souladu se zákonem. Nakonec přece jen pochopí, že nejrozumnější je žádostem předcházet. Toho dosáhnou včasným, úplným a přehledným zveřejňováním všech relevantních informací o své činnosti, na které má veřejnost nárok.

Anonymizovaná prvotní maturitní data k těmto informacím nepochybně patří.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.