Antonín Jančařík komentuje postoj akademických senátů pedagogických fakult k zákonu o pedagogických pracovnících

pondělí 2. prosince 2019 ·

Zástupci akademických senátů pedagogických fakult zásadně odmítají návrh novely zákona a o pedagogických pracovnících. Antonín Jančařík z Pedagogické fakulty UK k tomu píše: „Jsme si vědomi, že v současné době nelze zajistit výuku bez nekvalifikovaných učitelů. Kvalifikovaných učitelů je a bude málo, protože stát prostřednictvím MŠMT dlouhodobě omezoval jejich přípravu. Tento stav se v nejbližších letech nezmění. A osobně považuji za velmi pravděpodobné, že nedostatek nevyřeší ani tato novela a na školách se budeme stále častěji setkávat s učiteli nejen bez pedagogického, ale i bez vysokoškolského vzdělání.“Antonín Jančařík (pedf.cuni.cz)
Jančařík pokračuje: 

Pokud by zákonodárci změnili současnou podobu návrhu zákona tak, že nekvalifikovaného lze zaměstnat nejen na dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném (současná dikce), ale například až na tři roky (a bez omezení rozsahu), tak by nám toto znění nevadilo a mělo v praxi stejné důsledky.

Novelu odmítáme především z následujících důvodů:

1. Neexistuje žádná země a žádná profese, kde by o udělení kvalifikace k výkonu regulované profese rozhodoval zaměstnavatel a toto rozhodnutí nebylo navázané na plnění kvalifikačních předpokladů. (Jen v ČR je regulovaných profesí několik set.) Zákon slouží pouze k "falšování" statistik a matení veřejnosti. Přejmenování nekvalifikovaného učitele na kvalifikovaného vylepšuje statistiky, ale nemůže mít žádný vliv na kvalitu jejich výuky a dle našeho názoru nemůže mít ani významnější vliv na jejich ochotu na školách pracovat.

2. Zákon poškozuje studenty pedagogických fakult, kteří v průběhu studia již učí. (Jedná se o cca 4000 učitelů, kteří mají více než 2600 celých úvazků.) Tito studenti byli naroveň všem jiným nekvalifikovaným zájemcům o výuku. Po novele na rozdíl od nekvalifikovaných vysokoškoláků zůstávají nekvalifikovanými a ředitel za ně musí stále hledat náhradu.


Celý text naleznete zde

9 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
2. prosince 2019 v 11:33  

To je přesně ono.
Školství už si nemůže dovolit další špatný zákon. Je potřeba urychleně řešit současné problémy. Už teď je pozdě.

Jenže kde vzít lidi, kteří jsou schopni(rozumí tomu a jsou schopni naslouchat a i něco vymyslet) něco řešit.

Zatím se daří školství jen definitivně rozbít a předhodit vlkům.

rváčkazvesela řekl(a)...
2. prosince 2019 v 14:57  

Ale vždyť řešení je nasnadě: chceš učit, ano za dvě třetiny platu kvalifikovaného...a bylo by vymalováno. Nepedagogové se hrnou do škol pro peníze a taky pěkně "vyrostou", najednou jsou naroveň pedagogům, kteří obor pět let poctivě studovali. Že je jasně vidět v praxi, kdo diplom má a kdo ne, to je nabíledni.
Výjimky potvrzují pravidlo, já jich moc nepotkala. Na druhém stupni je nepedagog - třídní uč. často naprostá pohroma.

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2019 v 15:21  

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ NENÍ VÝHRADNÍ POVINNOST NEBO PRÁVO PEDAGOGICKÝCH FAKULT

Pedagogické fakulty se zejména v posledních deseti dvaceti létech z více závažných hledisek neosvědčily pro vzdělávání učitelů. Nevzpamatují-li se Pedagogické fakulty například ze svého pedagogického populismu (nadřazování výchovných cílů vzdělávacím cílům v didaktice, prohlašování učitelů za pouhé pedagogy atd.) může se, myslím, stát, že rektoři a děkani univerzit dojdou k logickému závěru:

Pedagogickým fakultám nutně nepřísluší provozovat katedry pro oborové didaktiky. Katedry pro oborové didaktiky mohou a měly by být provozovány i jinde (viz třeba matematika a fyzika na MFF UK). Pedagogické fakulty se pak mohou změnit na Pedagogicko psychologické fakulty poskytující kvalitní pedagogicko psychologický servis katedrám pro oborové didaktiky provozovaným v jiných odborně orientovaných fakultách.

Když si například hejnologicky vzdělávaní absolventi Pedagogických fakult hrají na "pedagogy" a pedagogické fakulty vzdělávají absolventy, kteří z velké části nejdou do škol natrvalo učit, nelze se divit, že zřizovatelé a ředitelé škol a stát hledají nouzová dočasná a účinná trvalá jiná řešení problému, jak vzdělávat učitele. Pro mne je doc. A. Jančařík jeden z typických viníků toho stavu:

http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/kvaternion-je-to-krizova-vyprava-proti.html
http://www.ceskaskola.cz/2018/04/otevreny-dopis-jednote-ceskych.html

J.Týř


tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2019 v 15:25  

Když si například hejnologicky orientovaní učitelé Pedagogických fakult hrají na "pedagogy" a pedagogické fakulty vzdělávají absolventy, kteří z velké části nejdou do škol natrvalo učit, nelze se divit, že zřizovatelé a ředitelé škol a stát hledají nouzová dočasná a účinná trvalá jiná řešení problému, jak vzdělávat učitele.

Tajný Učitel řekl(a)...
2. prosince 2019 v 15:29  

rváčko, to já zas viděl "nekvalifikované" učitele jejichž nasazení a talent dalece převyšoval standard. Chápu, že se pedagogické fakulty a pk otevření profese brání, nicméně ani ony nenabízí řešení nynější krize. Co se stane když v si čeští učitelé, podobně jako zdravotní sestry a lékaři uvědomí, že pokud se naučí trochu německy, jejich plat se za hranicí zečtyřnásobí, ví jen bůh. Němcům už dnes chybí 20 000 učitelů.

To řešení je během na dlouhou trať a tento fakt samotný v současném klimatu volebních šarád efektivnímu výsledku předchází. Je to Hlava 22. Možná je to symptom upadající demokracie, rozkladu důležitých hodnot, nástupu kultury ostrých loktů a žvance, kdo ví.

rváčkazvesela řekl(a)...
2. prosince 2019 v 16:04  

Jasný souhlas pane Tajnej! jenže já pamatuji ještě peďák, který nás zavedl do zákoutí vývojové psychologie a didaktiky. To je dle mého nezbytné! Obor samotný se naučí každý blb. No a právě ten obor umí ti laici, nadšenci...ale to není to nejdůležitější!
A že mají rádi děti? No, nemyslím, že zrovna toto je ta oslňující kompetence. Já bych se jich zeptala, budete mít rádi i toho nevychovanýho drzýho puberťáka, který si o Vás bude den co den "čistit boty?" A to on bude, to je jistý! Jednoduše může, protože jak už zde bylo řečeno, poslušnost se nenosí:-) Hlavně, že bude kreativní.
Jak já se těším do důchodu...a to jsem si s pub. vždy poradila celekm se ctí...až po mě brečeli, když jsme šla zas o dům dál, jak mám zvykem v našich bahnitých školních vodách.

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2019 v 16:17  

Pedagogické fakulty není nutné ani moudré rušit. Pokud ale nezvládají přípravu učitelů, je na místě jim to ulehčit a nechat je dělat, co umějí. Stát určuje, jak má být učitel kvalifikovaný. Nikoli pedagogicko populisticky zvlčilé pedagogické fakulty.

Tajný Učitel řekl(a)...
2. prosince 2019 v 23:07  

rváčkozvesela, nejde přeci jen o to zda má, či nemá někdo děti rád. Jen zda umí učit. Jak pravíte odbornost se lze naučit na koleně, navíc myslím, že vývojovou psychologii a didaktiku jakbysmet.

Co se nejde snadno naučit, je talent někoho něco naučit, nikoli kvůli testu či známkám, ale opravdu ze zájmu, trvale a použitelně. Tzn, reagovat hbitě na situaci, podněty otázky, nedisciplínu apod., tak, aby žáky to, co jim vykládáte, způsobem přiměřeným jejich věku zajímalo (pozor, ne bavilo) a aby v nich něco z toho zůstalo a aby to, co v nich zůstalo, rezonovalo se světem, jejich vnitřním i tím okolním.

Toho lze, z mé zkušenosti žáka, studenta i učitele, dosáhnout pouze a jen tím, že žáci mají do nějaké míry emoční/pocitový prožitek z vašeho výkladu, ať už je to humor, drama, nadšení z objevování, úžas, ale i prvopočáteční skepticismus vztek, frustrace vedoucí později k úspěchu atd. K tomu je potřeba mít určitý druh vypravěčského-vysvětlujícího talentu v kombinaci se schopností rychle a vhodně reagovat, jako základ, na kterém se domů veze přiměřená úroveň odbornosti.

Sylabus pedagogických fakult by mohl být doplněn o předměty, jako je vypravěčství, drama, hbitá improvizace, umění zajímavě zprostředkovat poznání různým věkovým kategoriím. Někdo to má od boha (já ne) a ten někdo často není "kvalifikovaný". Je to třeba školník, který hodně cestoval a dětem na dvorku vykládá o exotických zemích takovým způsobem, že žáci visí na každém jeho slovu. Nebo je to postarší prodavač z pekárny na náměstí, který vypráví o roce 89 a dvě hodiny je v narvané aule hrobové ticho, načež následuje smršť dobrých otázek a silných odpovědí.

Tohle vás nikdo snadno nenaučí. Jako adept musíte mít minimálně příležitost potkat někoho, kdo to sám umí a "čumět mu nějakou dobu na pazoury". Pokud si pamatujete vš skripta, anebo otevřete dnešní moderní:) učebnice pro zš a sš, je to pravý opak živého zájmu o vzdělávání a o předmět. Je to mozek vysávající, povrchní, trivialitou umrtvující nuda, založená na předžvýkaných pojmech, rádoby zpestřujících pitomostech, definicích a snadno testovatelných kusech odbornosti. Do té doby, než tohle pedfakulty vezmou na vědomí a podle toho zařídí přijímačky a sylabus, bude neveselo. Řešením je otevření profese.

mirek vaněk řekl(a)...
3. prosince 2019 v 9:53  

Tajný Učiteli. Výklad!!! A frontálně. Co to povídáte. Kdyby to viděl inspektor tak se zvencne. Kde je ta moderní metoda?

Plně souhlasím. Jenže musel by zde být někdo, kdo udělá selekci mezi dobrým a špatným. Dnes je to spíš není žádný - bereme vše. A to ani aprobovaný učitel nemusí stát za nic. Pokud se pustí do škol všichni skončí to tím, že zoufalý ředitel angažuje i školníka, který neumí vůbec nic na výuku matematiky a pak se budoou inspektoři divit, jakto, že děti neudělají maturitu.
A jinak didaktika za našeho mládí byla o něčem jiném než je dnes. Tehdejší didaktici měli žáka prozkoumaného. A psali metodiky, které za něco stály. Dnešní opisují zahraniční studie.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.