Petr Kain: Chcete vydělávat hodně peněz? Jděte studovat humanitní obory

čtvrtek 21. listopadu 2019 ·

„Absolventi humanitních oborů jsou budižkničemové, kteří v tom lepším případě skončí za přepážkou nějakého řetězce rychlého občerstvení, v tom horším z nich budou zaměstnanci některé z neziskových organizací placené z našich daní. Tohle není zase tak extrémní názor, v jen o trochu mírnější formě ho můžeme slyšet i z úst některých představitelů české politické scény či průmyslu. Není to ostatně jen české specifikum. Vůči humanitním oborům jsou kritičtí třeba i politici v Americe,“ píše Petr Kain v Hospodářských novinách.Kain mimo jiné píše: 

Jak ale doložila práce profesora veřejné správy na Harvard Kennedy School Davida Deminga , humanitně vzdělaní lidé nejsou zdaleka takoví nuzáci, jak si mnozí myslí (alespoň tedy ve Spojených státech).

Pravdou je, že absolventi oborů STEM, tedy Science (přírodní vědy), Technology (technika), Engineering (technologie) a Mathematics (matematika), skutečně vydělávají na začátku pracovní kariéry výrazně víc. Jenže s postupujícími lety se rozdíly ve výdělcích mezi nimi a absolventy oborů humanitních do značné míry stírají...

Čím to je, že výdělky humanitně vzdělaných lidí naopak rostou tak rychle? Samozřejmě za to nemůže vysoká poptávka po kunsthistoricích a archeolozích, ale skutečnost, že se absolventi humanitních oborů ve velké míře uplatňují v manažerských a obchodních pozicích. Jak se ukazuje, ono opovrhované humanitní vzdělání je dokáže na podobnou práci vybavit mnohdy lépe než studium technických oborů.


Celý text naleznete zde

48 komentářů:

laimes řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 3:50  

v zemi- montovně netřeba kontruktérů a technologů ani průmyslováků, potřeba jsou pouze dělníci

Tajný Učitel řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 7:42  

No toto. Doležele na barikády.

mirek vaněk řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 8:06  

Stačí dodat, jaký je poměr mezi počtem vydělávajících velké peníze a všemi s daným vzděláním a bude jasno. Takhle je to jen, kdo hledá najde.

Ivo Mádr řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 8:32  

Tajný Učitel

Nějak nám to toho nezapadají učitelé, ani v USA , ani ČR.

Tajný Učitel řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 8:36  

Ivo Mádr, učitelé ať už humanisté či přírodovědci tvoří v některých zemích deviaci od normálu, většinou je to podle toho, jak která země, její občané a politická reprezentace vnímá význam vzdělání.

Pavel Doležel řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 12:55  

Proč na barikády, tajnej?

Doporučuji zkušenosti ze skutečného českého trhu:

Zde

Článek je poněkud hloupý, když se spojí s jeho titulkem, neboť ve skutečnosti obsahem článku není tvrzení, že hodně peněz vydělá ten, kdo jde studovat humanitní obory, nýbrž že po dlouhých letech praxe se průměrné platy humanitně a technicky vzdělaných téměř srovnají. Čili: "Milé děti, jděte studovat humanitní obory. Po letech praxe, se znalostí dvou světových jazyků se na ty techniky skoro dotáhnete."

Popravdě, ani toto tvrzení není u nás pravda. A vy se, tajnej, naučte číst více, než jen nadpisy. A nebalamuťte děti nesmyslnými výplody člověka, který naprosto netuší, jak funguje korporátní sféra a jen o tom planě filosofuje a vytváří si domněnky na základě absolutní neschopnosti vhledu.

Robert Čapek řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 13:45  

Vždy když mám chuť se pobavit, čtu názory doktoranda Doležela. Ten ví o všem všechno, zatímco jeho názoroví oponenti nic o ničem. Navíc ještě prokazují sérii osobnostních nedostatků, na které zase jen doktorand Doležel umí poukázat. Napadá mě: bylo by možné, aby někdo věděl o všem všechno a nikdy se nemýlil? A odpovím si sám: ano, možné to je.

Ale jen v případě že si takový svět vytvoří onen člověk sám. A to je právě případ pana doktoranda. V jeho světě má jen on pravdu, výzkumy, které si vybere (a jeho interpretace těchto výzkumů), dávají za pravdu jemu, a když mu výzkumy odporují, jeho vlastní názor je přebije. On je na výši lidsky, intelektuálně i odborně - a to ve všech oborech, o kterých je řeč. Ostatním dává rady a kárá je. Neptejte se, proč takový špičkový člověk marní drahocenný čas na webu Česká škola, když může tolik tolik pomoci ve všem, čím se bude zabývat. Vysvětlení je prosté: Nebude a nechce nikomu pomáhat, v jeho světě je důležitý jen on sám a i pomocí tohoto webu si uvnitř svůj svět buduje.

Například nyní: článek je "hloupý", "neučte se číst", "nebalamuťte", "nesmyslné výplody", "naprosto netuší", "planě filozofuje", "absolutní neschopnost vhledu" - a tyto výtky nikdy nesměřují k vlastní, neomylné osobě. I když byl mnohokrát nechytán při omylu, ve světě doktoranda D. to nemá váhu, ostatní jsou totiž "frustráti". Pravda je ale ta, že sám si ze své frustrace vytvořil svět, kde vždy vítězí. Chcete důkaz, že to není reálný svět? Tady je: jak je statisticky pravděpodobné, že se ve všech těch megalomanských textech, ve kterých se věnuje mnoha oborům (ze kterých mnohé nezná ani na základní úrovni) nikdy nemýlí? Matematiku, počítej :-D


Pavel Doležel řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 16:16  

Čapku,

o všem všechno nevím, to je zase jen váš argumentační faul. To, že o všem všechno nevím ale neznamená, že v některých oborech se nevyznám. Ale opakovaně jsem psal, že o mě (nikoliv o mně, Mistře) zde rozhodně nejde.

Je na každém, aby si udělal názor na to, jestli bude informace o fungování komerční sféry čerpat od někoho, kdo se v ní celý svůj profesní život (téměř 15 let) pohybuje anebo bude čerpat moudra od jakéhosi tajného angličtináře, či samozvaného didaktika, kteří se oba celý svůj život pohybují toliko v "eráru" - ve světě grantů, čerpání, dotací a tabulkových platů a v nadnárodní korporaci v životě nepracovali, nanejvýše o ní slyšeli. Máte-li výzkum prokazující, že absolventi humanitních oborů vydělají více, než absolventi technik, tak sem s ním. Ten výzkum ale musí být reprezentativní. Ono stačí se podívat na průměrné mzdy podle profesí a člověk získá první náhled. No a další věc je, že vy pochopitelně se svým analytickým aparátem těžko pochopíte výstupy v podobě P-values jednotlivých statistických testů a tak jste odkázán na titulky a předžvýkané interpretace jiných umělců a tudíž o nějakém kritickém myšlení nemůže být řeči.

Nepsal jsem "neučte se číst", nýbrž "naučte se číst". Čímž se rozšiřuje relevance tohoto doporučení i na vás. Oceňuji nicméně vaši inovaci v provádění důkazů a v dokazovacích prostředcích. Důkaz sestávající z jedné tázací věty - toť vskutku světový unikát.

Až budete mít zase něco tak věcného, jako váš předchozí příspěvek, tak se přijďte pochlubit. I když já bych raději diskutoval k věci.

Robert Čapek řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 16:22  

"Důkaz sestávající z jedné tázací věty - toť vskutku světový unikát."

Ano, milý pane doktorande, díky, že jste mě peskováním ujistil, že se nemýlím. Anebo ano? Mou teorii - že víte vše o všem a nikdy se nemýlíte - můžete lehce vyvrátit. Prostě vyberte a napište z těch mnoha a mnoha vašich grafomanských výplodů, kde jste se mýlil a kdy vás oponent přesvědčil svými argumenty. Zkuste to, pokud se to stalo. Jednou, jedinkrát :-)

Jestliže to nedokážete přiznat, nestalo se to a pravdu mám já. Elementární, milý Watsone.

Pavel Doležel řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 16:58  

To víte, že se to stalo. Třeba v diskusi s panem Lippmannem jsem udělal chybu v označení chyby jistého pravopisného jevu, ale hledat to nebudu. A přiznal jsem to hned v diskusi.

"V jeho světě má jen on pravdu, výzkumy, které si vybere (a jeho interpretace těchto výzkumů), dávají za pravdu jemu, a když mu výzkumy odporují, jeho vlastní názor je přebije."

Byl by nějaký příklad? Dokážete rozeznat kvalitní výzkum od nekvalitního? Dokážete rozeznat marketingovou brožurku od výzkumu? Víte, jak se prokazují ve vědě hypotézy? Vaše vyjádření opravdu sedí od někoho, o kom oponent jeho disertace napsal: "V obecné rovině autor až na výjimky (výpočty korelací) při porovnávání výsledků dvou od sebe časově vzdálených měření vůbec nevyužívá průkazných statistických metod (analýza rozptylu, t-test, atd.) a přesto suverénně předkládá čtenáři tvrzení o výsledcích jejich porovnání. Obdobně lze hodnotit i text na str. 138 dole a 139 nahoře; i zde autor práce bohužel prokazuje minimální metodologickou dovednost, zkušenost, rozhled a nutnou dávku pokory a solidnosti."

Já myslím, že to sedí jak prdel na hrnec. Mě přesvědčíte skutečnými argumenty. Nikoliv tím, že prohlásíte, že je nemožné, abych měl vždy pravdu a to se snažil prodat jako "důkaz" toho, že nemám pravdu v dané konkrétní věci. To je manipulace. Ale od vás a vašeho kognitivního "aparátu" mě to nepřekvapuje.

Robert Čapek řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 17:15  

Přesně tak, milý Watsone, tedy doktorande.
Ve vašem neomylném světě uděláte jen chybu, která vlastně chybou není: jde jen o označení. Jinou si nepřiznáte. A nemůžete uznat, že jste sám přinesl důkaz o mém názoru - a přinesete je znovu a znovu.

Ve vašem neomylném světě nikdy nepřiznáte tu věc, které vám byla již vysvětlena: jaká je role oponenta v posuzování práce, jejíž odborné úrovně jste mimochodem vy nikdy nedosáhl. Ve vašem světě použijete jen oponentní posudek jako pravdu - a posudek vedoucího práce, jakož i mínění celé odborné pětičlenné komise pominete. To se ve vašem neomylném fantazijním světě nepočítá, protože je zkrátka jiné než váš názor. To platí o všem!

Vždyť i ten fakt, že jste po tolika letech neodevzdal disertační práci, jste tu vyložil div ne jako vaši vědeckou zásluhu. Vy přece v tomhle vlastním filmu hrajete roli hrdiny a ten nemůže být "věčný student" jako nějaký hlupáček :-D Ale dosti o tom, formální vzdělávání mě nezajímá. Je to jasné, v tomto svém světě musíte dominovat a proto své oponenty urážíte jako osobnostně, tak odborně i jejich vzdělání - sám pouhý magistr! :-D Jsou to ale jen představy deprivovaného kloučka, které kolem sebe bije pěstičkami, protože není po jeho a který si neumí se světem poradit. I obyčejný malý kluk ale ví, že okolí není figurkami z jeho dětského pokojíčku, vy ne ;-) Jen úplně malé děti, batolata, si myslí, že sluníčko "svítí pro ně". Přes tuhle fázi jste ještě nepřešel.

rváčkazvesela řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 18:06  

Pánové ale tohle? Jste jak uhádané báby.

rváčkazvesela řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 18:10  

Pan Kain má tak trochu hokej v tom, co jsou humanitní obory. STEM - jasně přírodní. Jinak určitě toto nebude platit u nás nebo v Kambodži , kde do kvartéru jde daleko méně zdrojů než kupř.(to je kupříkladu a je to můj termín, který jsme začala mít ráda) v USA, že?
Oproti Kambodži máme jedinou výhodu - jsme (zatím) členové dotační EU:-)

PP řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 22:17  

Ten Čapek je ale plný nenávisti i závisti. Vždycky mu vadilo, už na škole, že je někdo schopnější, nebo nedejbože něčemu doopravdy rozumí. Co, Bobe? :)
Fakt se to v české škole může?

Robert Čapek řekl(a)...
22. listopadu 2019 v 0:21  

Nenávisti? Ke komu, k rozumbradům? Ne, ti jen pobaví. Závisti? Komu mám co závidět, probůh? Tady na tom webu? :-D :-D :-D Někdo tady je schopnější? Ale schopnější k čemu? Ne, milý malý PP, nikdo ještě nebyl tak vedle, jako ty. Nevadí, že ti tykám? Jsi přece děcko, které se přikradlo tatínkovi k počítači, ne? Kdo jiný, než malý špunt, by dneska říkal Bobe? :-) PP zřejmě znamená Pink Panter, tvoje nejoblíbenější hračka:-D Tak a teď honem do postele, šup šup!

Michal Komárek řekl(a)...
22. listopadu 2019 v 6:38  

Už to stačilo pánové, prosím.

Pavel Doležel řekl(a)...
22. listopadu 2019 v 13:54  

Souhlasím, pane Komárku. Na druhou stranu prosím pochopte, že ta exposé mají svůj význam, byť možná skrytý.

Já nenabízím učitelům, ani nikomu jinému, že je naučím "softskily". Nepovažuji se za odborníka na řešení konfliktů, na komunikaci, na zlepšení atmosféry ve skupině, ani se nevydávám za psychologa a didaktika.

A tak si myslím, že je dobré, když se pan Čapek malinko odkope - byť nepochybuji, že většině je již podstata známa. I to je určitý přínos té diskuse - protože - upřímně - kdo si bude tohoto pána najímat ke zlepšení atmosféry, či klimatu, v jakékoliv skupině lidí? Vždyť z toho čouhá jako sláma z bot, kde je zakopán pes a kdo potřebuje ve skutečnosti pomoc.

Já bych se ovšem s dovolením vrátil k tématu článku. Uvedl jsem odkaz na zkušenosti odborníků na českém trhu - odborníků, kteří jako jedni z mála znají velikost nabízených mezd a mohou srovnávat a mají skutečné zkušenosti - nikoliv jen jakési vybájené předsudky, kterými si někdo snaží dovyhonit ego humanitního myslitele.

Nemám nic proti tomu, když bude nejvyšší mzdy na trhu mít právník, nebo třeba klasický filolog. Klidně. Když po tom bude skutečná přerozdělováním a dotováním nedopovaná poptávka, tak proč ne. Ale nelžeme, proboha, těm dětem, že studovat humanitní vědy, se jim finančně vyplatí. Když jim budeme podávat pravdivé informace, pravděpodobně řada z nich svou volbu nezmění, ale bude to dobrovolná volba založená na skutečnosti a ne na lži, vyprodukované navíc jakýmisi frustráty, kteří si potřebují jen potvrdit své předsudky a cítit se nadřazeni, ačkoliv pro to neexistuje jediný objektivně ověřitelný důvod.

Pavel Doležel řekl(a)...
22. listopadu 2019 v 13:57  

Pane Pelikáne, jen ho nechte. I ta Mistrova reakce na Vás je nádherná. Lepší reklamu bych nevymyslel. Takového Mistra všude touží mít (nikoliv "mýt", Mistře).

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
22. listopadu 2019 v 18:49  

No, když se tělocvikář uchytí na vysoké škole ekonomické, didaktik jako sociolog a chemik jako ekonom... nejsou humanitní obory špatnou volbou.

Brandtnerová řekl(a)...
23. listopadu 2019 v 13:56  

V ČR je úroveň studií humanitního zaměření celkově stejně dost tristní, takže co řešit. Ale fakt super článek, když nějaký výzkum, průzkum, dotazníkové šetření, anketa… (to se asi po dobrém nedozvíme) dojde k závěru, že „humanitně vzdělaní lidé nejsou zdaleka takoví nuzáci, jak si mnozí myslí“. Člověk přemýšlí, zda je mimoň autor článku, uvedený výzkumník nebo obé.

Tajný Učitel řekl(a)...
23. listopadu 2019 v 21:11  

Zdejší přírodovědci se lebedí ve své nadřazenosti, kterou mimo jiné dokazují lepším finančním oceněním. Pak se ukáže, že ze začátku sice více peněz ano, ale později už ne tak docela, což lze poměrně jednoduše vyzvědět jednoduchými otázkami, kolik bereš, cos vystudoval a kolik ti je. Proč je to ta obtížné akceptovat? No protože nám to malinko nakousává pečlivě zalévaný selfimage mozgových elit světa.

E.Kocourek řekl(a)...
24. listopadu 2019 v 15:37  

což lze poměrně jednoduše vyzvědět jednoduchými otázkami, kolik bereš, cos vystudoval a kolik ti je

Výši důvěřivosti lze panu Tajnému závidět. ////

Pokud vím, průzkumové agentury to obvykle jistí nějakými netriviálními kontrolními dotazy. Lhát na otázky pana Tajnýho je dosti snadné. ////

Brandtnerová řekl(a)...
25. listopadu 2019 v 16:56  

Pan Kocourek

Taky jsem chtěla původně do předchozího komentáře připsat něco podobného - že nějaký relevantní výzkum této problematiky by byl časově i finančně vysoce náročný, a jeho výsledky by navíc, předpokládám, nebyly nijak jednoznačné.

Pavel Doležel řekl(a)...
25. listopadu 2019 v 21:31  

"Zdejší přírodovědci se lebedí ve své nadřazenosti, kterou mimo jiné dokazují lepším finančním oceněním. Pak se ukáže, že ze začátku sice více peněz ano, ale později už ne tak docela, což lze poměrně jednoduše vyzvědět jednoduchými otázkami, kolik bereš, cos vystudoval a kolik ti je. Proč je to ta obtížné akceptovat? No protože nám to malinko nakousává pečlivě zalévaný selfimage mozgových elit světa."

Tajnej, myslím, že se stačí podívat na charakteristiky mezd třeba zde

Výběr:

1) Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech - 36508 Kč
2) Filozofové, historici a politologové - 34964 Kč
3) Sociální pracovníci specialisté péče o děti a mládež - 26486 Kč
4) Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci - 34129 Kč
5) Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté - 35215 Kč
6) Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech - 21427 Kč
7) Specialisté v oblasti propagace a reklamy - 38496 Kč
8) Podnikoví právnici, ostatní specialisté v oblasti práva - 66368 Kč (ale advokátní koncipienti pouze 20173 Kč)

9) Specialisté v oblasti ekonomie - 53086 Kč
10) Vývojáři softwaru - 63251 Kč
11) Systémoví analytici - 66491 Kč
12) Lékaři specialisté - 58552 Kč
13) Inženýři elektronici - 56964 Kč
14) Strojní inženýři - 51881 Kč
15) Fyzici a astronomové - 53067 Kč
16) Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky - 59074 Kč
17) Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté - 52719 Kč
18) Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté - 67374 Kč
19) Řídící letového provozu - 160408 Kč


Takže se, tajnej, uklidníme, s těma jeho představama a zpátky na zem. A dětem lhát co? Nebudeme, že jo. Jsme snad učitel, ne?

Pavel Doležel řekl(a)...
25. listopadu 2019 v 21:36  

Myslím, že situace je jasná. Jenom někteří mají nutkavou touhu lhát si do vlastní kapsy, aby si utišili frustraci. Čest těm, kteří žádnou nemají a vykonávají svou profesi s láskou a bez závisti a zášti k těm, kteří umí něco, co je na trhu více žádáno.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. listopadu 2019 v 7:59  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
26. listopadu 2019 v 8:01  

Doležel, zklidní se a přečtou si článek ještě jednou. Mimochodem, v korporátní sféře jsem 3 roky pracoval a vydělával podle toho. Ta ubíjející mozkomořící potřeba sedět 10-12 hodin denně u počítače, aby si jeden vydělal ty slavné velké peníze, ta potřeba šmejdovsky vymýšlet důvody proč lidé potřebují právě ten junk, který nabízíte, to vše za ty prachy nestojí. Ani za všechny prachy. Jednoho rána jsem se vzbudil a uvědomil, že se na smrtelné posteli se podívám zpět na můj život a kde nic tu nic, jen léta proseděná v blbém open plan kanclíku aby jeden napakoval šrajtofli. Tak jsem šel učit. Svou zkušenost rád sdílím se žáky ve čtvrťáku aby šmejdovské potírny jako ta vaše neměly mezi mladými tak snadnou sklizeň.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. listopadu 2019 v 21:30  

Aha, takže z doporučení jít studovat humanitní obory za účelem dosažení vysokého výdělku, se nám stává zase jen reakce frustráta, která, zřejmě nechtěně, vychází z toho, že ono doporučení neplatí.

Chápu, že ve vašem čerpačském světě, kterému, doufám, brzy odzvoní, žádná potřeba někoho přesvědčit o tom, že se mu nějaká služba, nebo produkt vyplatí a že si ho skutečně chce pořídit za danou cenu, neexistuje, protože kdo co potřebuje a kolik se za to načerpá si určí nabízející spolu s úředníkem. A je to na úkor tvrdě pracujících, mezi nimiž jsou i učitelé. A jak je vidět na vás, bohužel i mezi učiteli se najde pár užitečných idiotů.

Pokud jste chtěl snad naznačit (ale vzhledem k vašim kognitivních schopnostem to nepředpokládám), že mezi řídícími pracovníky je mnoho humanitně vzdělaných, neboť "jak se ukazuje, ono opovrhované humanitní vzdělání je dokáže na podobnou práci vybavit mnohdy lépe než studium technických oborů", tak se nenechte mýlit. Ono "se ukazuje" tak nějak samo, ale tak ňák bez dat. Drtivá většina šéfů podniků, bank a korporací má ekonomické, technické, nebo právní vzdělání. Většina nejbohatších lidí nejen u nás, ale i ve světě, má technické, nebo ekonomické vzdělání, včetně Kelnera a Babiše. Další pak jsou právníci (Křetínský, Vítek). Ekonomie a teorie práva jsou ale vědy společenské, nikoliv humanitní a při jejich aplikaci se uplatňuje matematika a exaktní logika. Při vydělávání peněz skutečně hraje mnohem důležitější roli schopnost řešit problémy (racionálně) a schopnost inovovat. Aparát humanitních věd je ovšem pro tyto účely velmi omezený. A proto také mezi bohatými lidmi je minimum filosofů, kunsthistoriků, historiků, sociálních antropologů, gender specialistů a politologů. Že se vám to nelíbí chápu, ale to je tak jediné, co pro vás v tomto ohledu mohu udělat.

Tajný Učitel řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 7:48  

"Drtivá většina šéfů podniků, bank a korporací má ekonomické, technické, nebo právní vzdělání." Uhm, nebo MBA.

Opakuji, ve vašem světě jsem pracoval. Není o co stát.

Tajný Učitel řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 8:22  

Tajemství vysoké výplaty. https://www.theguardian.com/careers/2017/oct/17/secret-to-high-salary-emotional-intelligence

Pavel Doležel řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 20:15  

A jste schopen udržet myšlenku alespoň mezi dvěma po sobě bezprostředně následujícími komentáři? nejprve jste tvrdil, že Doležel má jít na barikády. Pak jste tvrdil, že přírodovědcům se nelíbí, že "pak se ukáže, že ze začátku sice více peněz ano, ale později už ne tak docela". Když jsem ukázal, že je to alespoň v ČR nesmysl, tak jste se začal ohánět tím, že sice více peněz ano, ale že údajně není o co stát. No a na závěr jste tento krok stranou ještě zopakoval a přidal nějaké další nesmysly.

Čili ujasněme si to pro případné čtenáře z řad studentů - půjdete-li studovat humanitní obor, můžete očekávat v průměru podstatně nižší příjem, než pokud se z vás stane technicky, či přírodovědně zaměřený odborník. Neplatí to pouze na začátku kariéry, ale po celou dobu aktivního života. Ano, existuje poměrně zanedbatelná šance, že se z vás stane šéf nějaké firmy, ale to je spíše výjimka. Na pozicích v představenstvech firem samozřejmě už takové rozdíly v platech nebudou, jenže šance, že se tam dostanete jako kunsthistorik je velmi podstatně nižší, než že se tam dostanete jako ekonom, právník, účetní, nebo ajťák.

Čili, nenechte se zmasírovat rádoby filosofy, rádoby novináři a plkaly všeho druhu a nenechte se zmasírovat barevnou reklamou se známými xichty. Chcete-li mít velkou šanci, že budete mít velmi vysoký příjem, musíte makat a zaměřit se na IT obory, řízení letového provozu (ale tam je obrovský odpad, takže mizivá šance), matematiku, fyziku, inženýrství, nebo finance. A budete-li šikovní a myslí-li vám to, budete mít výrazně nadprůměrný příjem. Chcete-li si raději užívat volnějšího režimu, nechcete-li se poměřovat ve výkonu s ostatními, jste-li pomalejší (tajnej tomu říká pečlivější) a v matematice vám to moc nepálí a ztrácíte se v ní, podobně jako ve všem trochu abstraktním, běžte studovat humanitní obor, ale připravte se na to, že schopnost spolupracovat a znalost jazyků jsou sice super, ale musíte mít na čem spolupracovat a o čem hovořit. A těch míst, kde se žvaněním dá dobře živit zase není tolik. Snad diplomacie, politika, neziskovky a novinařina/redaktořina. Ale v politice moc dlouho nevydržíte a navíc budete mít nadobro z ostudy kabát.

PP řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 20:47  

Vlastně se můžete jít zahrabat i s těmi humanitními obory. Kdejaký přírodovědec trumfne ve vyjadřování a často i úrovní češtiny většinu "myslitelů" jak z jazykových oborů, tak žurnalistiky.
Paráda, PD.

Tajný Učitel řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 9:44  

"Čili ujasněme si to pro případné čtenáře z řad studentů - půjdete-li studovat humanitní obor, můžete očekávat v průměru podstatně nižší příjem, než pokud se z vás stane technicky, či přírodovědně zaměřený odborník. Neplatí to pouze na začátku kariéry, ale po celou dobu aktivního života. Ano, existuje poměrně zanedbatelná šance, že se z vás stane šéf nějaké firmy, ale to je spíše výjimka. Na pozicích v představenstvech firem samozřejmě už takové rozdíly v platech nebudou, jenže šance, že se tam dostanete jako kunsthistorik je velmi podstatně nižší, než že se tam dostanete jako ekonom, právník, účetní, nebo ajťák."

Doležel v tom má jasno. Jste-li chytrý a matematicky vám to myslí, jděte do přírodověd, čeká vás zářná budoucnost vydlážděná penězi. Zbytek populace je odsouzen k humanitám/monterkám a téměř živoření, protože tak je to dobře a tak to má být. Ručka trhu je bratru nemilosrdná.

Ale. Milí žáci a studenti. Chcete-li strávit život jako "ekonom, právník, účetní, nebo ajťák", připravte se na skutečnost, že dobrý výdělek je vykoupen neskutečnou ubíjející šedí každodenního smysl-postrádajícího otroctví vaší šrajtofli, v jejíž zájmu budete nuceni dělat věci, které z vás nakonec vysají chuť do života.

"Přírodovědně vzdělané elity nás povedou k zářným zítřkům, plným blahobytu, sociálního smíru a štěstí. Proto si je musíme hýčkat, co nejdříve je rozeznat a oddělit od masy průměrných. Musíme je vzdělávat ve výběrových školách, vést je ke zdravé soutěživosti a k absorpci co největšího objemu vědomostí.

Nebo?

Rapidní vývoj posledních desetiletí v oblasti technologií ukazuje, že takzvaný pokrok není vždy lidem ku prospěchu. Vizionáři, ajťáci a adolescenti objevují či zdokonalují technologie, které prý slouží k navýšení kvality života a k zefektivnění všeho. Vše bude k mání instantně, na klik a za malý poplatek. Manuální práce již nebude potřeba. Stáří oddálíme. Nemoc vymýtíme. Kdo by to nechtěl?

Zbývá odpovědět na otázky, co budou lidé dělat, když za ně práci obstarají stroje, jak budou děti vychované, když je vychovají smartudělátka a jak asi budou naše těla, byť dlouhověká, reagovat na absenci nutnosti a vůle hýbat se. Odpovědi na tyto otázky nám technokraté a scientisté nenabídnou. Nejsou zásadní. Zásadní je "pokrok". Namísto odpovědí nám, za slušný obnos, nabídnou robotickou, snadno omyvatelnou partnerku či partnera, nebo chytrou postel proti proleženinám."

http://tajnyucitel.blogspot.com/2018/05/inkluze-umeni-humanity-jako-stit-vuci.html

Pavel Doležel řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 19:01  

Ale to je úplně jiná debata. Vy jste začal tím, že "No toto. Doležele na barikády." a to s tím, že přírodovědci údajně nejsou ochotni přijmout, že se to s tím jejich finančním ohodnocením nemá v porovnání s humanitními obory tak dobře.

No, nejsou, protože to tak prostě není. Já vím, že se tady dlouhodobě, obzvláště mezi kecaly, pseudofilosofy a nejrůznějšími aktivisty, komentátory a jinými frustráty, včetně mistrů sedmdesatera sedmera umění, rozehrává taková marketingová hra s nebohými dětmi, že prý údajně babička strýce vnuka známého něčího souseda kdysi viděla na jakémsi stromě dalekohledem růst výplatu na základě social skills a soft skills a humanitnímu "porozumění světu" a "emotional inteligence" a že humanitní obory vybavují jakýmisi bájnými neměřitelnými a neporovnatelnými kompetencemi, které jsou ohromně hluboké, nevysvětlitelné a až magicky holisitcké. Jenže, bohužel, když přijde na lámání chleba, tak ten přízemní svět, který tvoří ti přízemní lidé, tyto kompetence oceňuje stejně, jako muzikant jitrnici, kterou svět neviděl. A podle těchto frustrátů je to špatně, protože svět by přece měl hodnotit především to, co umí oni. Respektive to, co si oni myslí, že umí (skutečnost je pochopitelně zcela jiná).

Čili z diskuse o tom, jak se to má s finančním ohodnocením, jste se, jako vždy, aplikací nejrůznějších zcestných úvah dostal k tomu, že sice ti přírodovědci a exaktně myslící lidé berou více, ale na druhou stranu vlastně stejně není o co stát. Nebyl byste to vy, abyste se sám pod jedním článkem alespoň dvakrát nepopřel, ale budiž. Rozhodnutí o tom, zda je, či není o co stát, je na každém jednotlivci. Mě by nebavilo učit, někoho zase nebaví sedět u počítače - obzvláště pokud ani netuší, co vlastně má dělat, nebo dělá jen nějakou administrativu, či marketing a tudíž nemá šanci pociťovat radost z objevování. Ta závist je z vás, tajnej, cítit na sto honů. Já nevím, proč se dostávám pravidelně do sporů jen s frustráty. Zřejmě je nějak přitahuju. Nebo přitahují oni mě svojí nehynoucí hloupostí.

PP řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 21:49  

A: "Pojďme investovat peníze do letu na Proxima Centauri!"
B: "Ale tam bychom letěli asi 70 tisíc let."
A: "Strč si někam ty svoje výpočty. EU na to má grant!"

nebo

A: "Pro snížení emisí EU rozhodla zakázat pěstování, skladování a konzumaci všech luštěnin, včetně sojových bobů. Předpokládá mimo jiné, že tento krok přinese výrazné zastavení zvedání mořské hladiny."
B: "Jak víte, že to bude fungovat?"
A: "Vědecký konsensus."
B: "Co to znamená?"
A: "No, všichni vědci se na tom shodli."
B: "Všichni?"
A: "No jasně, všichni z našeho grantového seznamu."

Možná proto jsou frustráti, protože ještě nezvítězili úplně. Ale až objeví, že máme (přírodovědci) strategické prvočíslo, které není dělitelné ani jedničkou, ani sebou samým, Bůh nás ochraňuj!

Tajný Učitel řekl(a)...
29. listopadu 2019 v 8:46  

Nikoli. Z původního článku je patrné, že rozdíl mezi příjmy přirodovědců a humanitníků se časem vyrovnává. Pouze dodávám, že práce v humanitních oborech má přidanou hodnotu smysluplnosti a pocitu naplnění na rozdíl od, tak koho a jak dneska za ty velký prachy vojedeme.

Například
Repeatedly fix what you repeatedly break: IT Director

Learn laws created ages ago so that I can tell engineers why I'm smarter than they are while complaining how it's a travesty that they get paid more: Physics major

Make people who are already filthy rich somewhat richer by duping poor people into buying stuff they don't need: Corporate Software Engineer

Help people hate each other: Divorce Lawyer

https://jobmob.co.il/blog/funniest-short-job-descriptions-ever/

Pavel Doležel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 12:24  

Ano, tajnej. Z původního článku to je patrné. Ale ten článek vůbec neposuzuje situaci v ČR. To zaprvé. Za druhé z něj není zřejmé, co to vlastně znamená "humanitní obor". V USA, a to byste mohl jako angličtinář, který má světové zkušenosti a v nenáviděné kotlince mezi čecháčky skončil tak nějak omylem, vědět, existuje celá řada studijních plánů, které nejsou ostře oddělené. Je to i většina velmi rozšířených MBA programů - něco na úrovni našeho všeobecného gymnázia, kde se studuje matematika, business, ale i historie, politologie, ekonomie, právo, zkrátka takový slepenec. Pak je otázka, jak je takovýto poměrně rozšířený studijní program do těch výpočtů zařazen. Čili to je druhý detail, který hraje podstatnou roli a který vám zřejmě unikl a uniká. No a třetí, ale o nic méně podstatný detail je samotná metodika posuzování těch "rozdílů". Já vím, že detaily a nějaké myšlenkové operace nejsou vaší doménou, že podstatné jsou nadpisy, ale zkuste se alespoň chviličku soustředit, ju?


Tak tedy. Řekněme, že chceme poměřovat to, jak se k sobě mají platy ve dvou různých populacích a chceme zkoumat i jejich vývoj v čase. Tak si určíme, že se podíváme na nástupní platy v těchto dvou populacích a tak si spočítáme průměrný hrubý nástupní plat v první a označíme jej jako np1 a průměrný nástupní plat ve druhé jako np2. Potud snad jasné. No a za čas si ve stejných populacích změříme platy dejme tomu deset let po nástupu a označíme si je ap1 a ap2. No a teď si řekneme, no tak při nástupu byl podíl np1/np2 roven dejme tomu 20% (schválně to z didaktických důvodů, jako didaktik amatér, pro vás zveličuji, aby to bylo lépe vidět), zatímco po deseti letech je podíl ap1/ap2 už jen 25%. Sláva, můžeme prohlásit vítězoslavně - první skupina v průběhu času tu druhou dohání. Průměrný plat v první skupině v porovnání se skupinou druhou roste, tj. (jak se praví v onom nádherně ideologickém článku - první skupina tu druhou dohání). Logické, řekl by tajný myslitel. No a teď se na to podívejme v tom vámi nedosažitelném detailu. Ten stav odpovídá situaci, kdy np1=20000 Kč měsíčně a np2=100000 Kč měsíčně a ap1=30000 Kč měsíčně a ap2=120000 Kč měsíčně. Ano, z uvedeného pohledu skutečně první skupina tu druhou "dohání". Skutečnost je však taková, že ta druhá skupina dostala v uvedeném období přidáno víc. Absolutní rozdíl tedy zvesela roste.

A proto, tajnej, nestačí číst titulky ideologických článků, aby si jeden tajnej učinil jasný závěr (ačkoliv sám vlastně nevěda, co že to je vlastně za závěr, či uzávěr). Je třeba si zjistit, co vlastně studie tvrdí, jaká je přesně metodika a co z toho vyplývá. Já vím, že pro vás je to nedosažitelné, ale právě proto byste měl být alespoň schopen připustit, že tato omezení máte a nepouštět se do výkřiků typu "Doležel na barikády." v domnění, jak jste to zase vyhmát a jak "data" zase podpořila váš světonázor. Přesně v tom totiž spočívá základ kritického myšlení, které nemáte. I když v tom na zdejším dvorečku nejste sám.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 12:58  

"Pouze dodávám, že práce v humanitních oborech má přidanou hodnotu smysluplnosti a pocitu naplnění na rozdíl od, tak koho a jak dneska za ty velký prachy vojedeme."

No, ale to mluvíte o sobě a svých preferencích. Problém ve vztahu k technikám spočívá v tom, že technicky a přírodovědně vzdělaní lidé práci humanitně vzdělaných poptávají podstatně méně, než je tomu naopak. A to navzdory těmto ideologickým a prázdným deklaracím, které jste předvedl. Humanitně vzdělaní lidé (a teď malinko zevšeobecňuji, ale snad z toho bude patrné, co chci sdělit), si rádi, tak jak to předvádíte vy a třeba Lippmann, rádi hrají na takové strážce humanity, morálky a duchovna, ale ve skutečnosti se tak vnímají pouze oni sami a ten jejich "produkt" se jim prostě nedaří zbývající části populace prodat. Byť se o to pokoušejí všelijakými údajně bohulibými neziskovkami. Takže zatímco humanitně vzdělaný kulturní antropolog ráno jede tramvají po kolejích, nebo autem/autobusem po silnici, či vlakem, nebo dokonce letadlem do práce, kde si sedne do postavené budovy, svítí mu světlo vyrobené z elektrické energie, která je získána třeba v jaderné elektrárně, pustí si počítač, aby mohl poučovat na dálku on-line ostatní o tom, jak je společnost zkažená a jak je třeba se zbavit Benešové a Babiše a vyrábět elektrickou energii z biomasy a hraje si na to, že přináší veliké hodnoty celé populaci, tak ten technik všechno toto, co ten humanitčík ve skutečnosti poptává (ale pořádně o tom ani neví) musí vymyslet, navrhnout, vyprojektovat a pomocí strojů i vyrobit. Ale ten technik není tím o nic méně humanista. Není to strašák, kterého se z něj snaží udělat část těch humanitně vzdělaných, aby si odůvodnila svůj smysl a utišila svoji frustraci z toho, že její "produkty" vlastně skoro nikdo nepoptává, nebo že ta poptávka je podstatně nižší, než jaká je její poptávka po produktech té technicky a přírodovědně vzdělané části populace. Je to takový kompenzační mechanismus. Jenže, bohužel, trh se ideologií a marketingem tak snadno ošálit nedá a proto ho musí někdo znásilnit. Třeba dotačními programy, granty, čerpačstvím a čerpací turistikou apod. No a jak jsem psal mnohokrát, já vidím příčinu úpadku nejen ve školství v tom, že ta část humanitčíků roste, hojně podporována hlupáky a užitečnými idioty všeho typu, právě pod těmi ideologickými žvásty, které jste předvedl, a tak vzniká stále větší a větší tlak na přerozdělování ve formě všelijakých těch dotací. A tak pak máme Čapka a Kartouse a Laurenčíkovou a další, kteří už umí jen čerpat a ještě si myslí, že když to pro ně načerpá jejich "klient", tak že to je volný trh.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 12:58  

Ten technik samozřejmě bude poptávat kulturu, bude chodit do muzeí, bude číst, takže on do sebe tu tzv. "humanitní odbornost" také dostane - alespoň částečně. Jenže zatímco kulturní antropolog většinou ani netuší, co to je vlastně henten onen logaritmus, tak ten technik většinou zná historii, četl F.L.Věka, četl Čapka (myslím teď Karla), chodí do divadla, zajímá se o filosofii, takže od Pythagora a Euklida, přes Spinosu, Kanta, Leibnitze, Descarta až třeba po Wittgensteina, Husserla, Gödela, Fregeho, Rortyho, Chomskyho to má načteno, protože se to týká i jeho oboru. Ta snaha některých humanitčíků o získání jakési komparativní, či dokonce absolutní výhody v domnělých morálních principech je marná a jde proti skutečné žité realitě. Proti skutečně existující poptávce a nabídce. A snažit se to nějak ublábolit je zbytečné. Jsem si této zbytečnosti vědom, pokud jde o to, že by bylo možné ublábolit reálný trh a principy fungování společnosti a světa. To také není důvod, proč proti tomu vystupuji. V tom prostě nemáte šanci, kdybyste se rozkrájel. Důvod proč proti tomu vystupuji je ten, že ublábolit se dá skupina lidí, kteří jsou nejvíce oroženi tímto blábolením a to jsou děti. Jim tím škodíte a budete škodit. Každý kdo uvěří té vaší propagandě a těm báchorkám o vyšších humanitních ideálech, které humanitní vzdělání činí smysluplným, zatímco to ostatní je nesmyslné honění se za prachama, je obětí vaší hlouposti, omezenosti, povrchnosti a frustrovanosti.

Tajný Učitel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 13:08  

Doležele jsem ohromen. Absolutní rozdíl mi samým vzrušením vzrostl. Ti dostali přidáno víc, ti míň, a i kdyby tak v kotlince to neplatí, pač tady platí leda lex Doležel. Podívaj, když je výplata po čase cca stejná u vystudovaných humanistu a přírodovědců, je jim fuk zda je absolutní rozdíl takový či makový, šrajtofle, pokud jí chcete poměřovat úspěch, štěstí, prospěšnost společnosti naplnění apod, je stejně naditá, že. Připočítejte přidanou hodnotu smysluplné práce s lidma, neřkuli pro lidi, méně stresu, lepší zdraví a ono to začne být zajímavé. Tak a teď už můžou z tý barikády dolů. Hodnej kluk.

Tajný Učitel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 13:26  

"Jenže zatímco kulturní antropolog většinou ani netuší, co to je vlastně henten onen logaritmus, tak ten technik většinou zná historii, četl F.L.Věka, četl Čapka (myslím teď Karla), chodí do divadla, zajímá se o filosofii, takže od Pythagora a Euklida, přes Spinosu, Kanta, Leibnitze, Descarta až třeba po Wittgensteina, Husserla, Gödela, Fregeho, Rortyho, Chomskyho to má načteno, protože se to týká i jeho oboru."

Tý jo. Já bych se neodvážil techniky takhle škatulkovat, jakože neznají nic, než tú techniku a nuly jedničky, půlka jsou rainmani a druhá půlka nashové. To bych se tedy neodvážil. Esli nemluvíte o sobě a svých preferencích;).

Mimochodem ten kulturní antropolog, pokud chodil na střední s maturitou, ten logaritmus tuší.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 13:32  

Vtip je v tom, že výplata po čase stejná není. Podívaj se na sebe.

O šrajtofli byl článek a i váš "argument" o barikádách. Já jsem sem šrajtofli nezanesl. Takže mi laskavě nepředhazujte vaši frustraci, ju?

Prospěšnost je relativní pojem. Lékař je prospěšný jednotlivci, ale z pohledu státu produkuje nemocnou a starou populaci. To, že vy se nevím proč domníváte, že smysl je dán a určen tím, v čem vidíte smysl vy a ty ostatní smysly jsou podřadné, méněcenné, zatraceníhodné, apod. to je váš osobní problém. A nutno dodat, že také celoživotní zdroj vaší frustrace projevující se v marném tlachání a snaze pomlouvat ty, kteří vidí smysl v něčem jiném. To je právě ten problém pražské kavárny a sluníčkářů.

Já vám neubírám vaše právo vidět smysl v narovnávání startovních čar deprivantů a těch "pečlivějších", či v přípravě nových frustrátů, aby se lépe hodily do profilu "školy". Já v tom smysl nevidím, ale to je každého věc. Jen vám vysvětluji, že vaší jakkoliv bohulibou, smysluplnou a prospěšnou činností tu šrajtofli nenaplníte. A také vám vysvětluji, že já tu vaši činnost ani za bohulibou, ani za smysluplnou a už vůbec za prospěšnou ne-po-va-žu-ji.


A než příště něco napíšete, zkuste se před tím alespoň na chvilku zamyslet. Vím, že je to náročné, ale zkuste to. Reagovat nesmyslně v situaci, kdy jste nepochopil sdělení, není argument.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 13:36  

A vy jste chodil na střední tajnej? Já že bych vám dal nějaký příklad na logaritmus. Ono "tuší" samozřejmě nebylo myšleno v Lippmannově smyslu, tj. umí kdákat o logaritmovosti a smyslu logaritmu v kontextu doby a vlivu logaritmu na běh dějin, či na ducha Ústavy.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 13:56  

A ještě doplním - to, že se student na prahu dospělosti rozhodne jít studovat kulturní antropologii na základě pravdivých skutečností, je jeho volba. Musí to být ale skutečně na základě pravdivých skutečností a nikoliv na základě nějaké hloupé propagandy, která je jen důsledkem frustrace jedné skupinky záštiplných lidí ohánějících se jakousi bájnou humanitou a bájným univerzálním vzděláním - čili v zásadě bezobsažnými nálepkami.

Tajný Učitel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 14:22  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 14:25  

Myslíte pravdivých skutečností jako, klidně jsi tu humanitu jdi studovat, ale smiř se s tím, že tady v té naší malé číně, budeš dřít bídu s nouzí a navíc se nad tebe budou povyšovat šmejdi, kteří si spočítají profit vnucování přitoublým masám drahé nepotřebné věci.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 16:19  

Jo, v zásadě jo. Já vím, že zbavovat se frustrace je extrémně náročná a dlouhodobá práce pro odborníky. Takže co vlastně čekat od typického představitele frustráta, že jo?

Na volném trhu nikdo nikomu nic nevnutí, protože ten je založen na dobrovolné směně. To je jeho předpoklad, jinak to není trh. To, co trhem není, je vnucování "pomoci" z řád vám podobných. Vnucování nesmyslných, hloupých, prázdných, ideologických školení ze stran nejrůznějších neziskovek a "odborníků" typu Čapek. To vskutku není ani trh, ani dobrovolná směna.

No a že mají lidé jiné preference a jinou poptávku, než se líbí tajnýmu, no ... tak to je problém tajnýho. Jo, může si dodávat vlastní velikosti tím, že je označí za přitroublou masu. Otázka je, jestli mu to opravdu pomůže s tou frustrací. Jak se ukazuje, tak spíše ne.

Tajný Učitel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 18:41  

"Na volném trhu nikdo nikomu nic nevnutí, protože ten je založen na dobrovolné směně. To je jeho předpoklad, jinak to není trh."

To vysvětlete té k zvracení horlivé bankéřce, která mi hodinu intenzivně vnucovala jejich pojištění a pak ještě investiční fondy, jinak že umřu a nedostanu ty opraudu vééélký peníze.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.