Negativní stanovisko spolku Pedagogická komora k novele zákona o pedagogických pracovnících

středa 27. listopadu 2019 ·

Vedení spolku Pedagogická komora zcela zásadně nesouhlasí se změnami, které jsou součástí vládního návrhu zákona, kterou se mění zákon o pedagogických pracovnících. Poslanecká sněmovna by měla o této novele hlasovat na schůzi, která začíná 26. listopadu 2019. Doporučujeme všem poslancům, aby příslušnou novelu odmítli již v rámci prvního čtení a aby ji vrátili vládě a ministerstvu školství k přepracování.Spolek Pedagogická komora považuje vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících v její současné podobě nejen za naprosto zbytečnou, ale dokonce za velmi problematickou, protože znevažuje profesi učitele. Pokud by byla tato novela přijata, bude mít nedozírné negativní dopady – především na snížení prestiže učitelství jakožto povolání vyžadujícího splnění náročných kvalifikačních předpokladů. Výsledkem přijetí novely by bylo výrazné snížení kvality českého školství. Novela přináší školám a vzdělávacím institucím jen další zbytečnou administrativu navíc. Na rozdíl od předchozích návrhů tato novela nepočítá s žádným nárokovým příplatkem pro uvádějící učitele. Začínající učitelé v tzv. adaptačním období budou nově po dobu prvních dvou let zařazeni do nižší platové třídy.


Celý text naleznete zde

37 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 9:15  

"Spolek Pedagogická komora považuje vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících v její současné podobě nejen za naprosto zbytečnou, ale dokonce za velmi problematickou, protože znevažuje profesi učitele."

Hádám, že PK má problém s otevřením učitelství širšímu spektru uchazečů. Zbytečné to není, neboť učitelé nejsou. Učitelskou profesi znevažují samotní učitelé svou línou neochotou pořádně prosadit své zájmy.

"Pokud by byla tato novela přijata, bude mít nedozírné negativní dopady – především na snížení prestiže učitelství jakožto povolání vyžadujícího splnění náročných kvalifikačních předpokladů."

Pokud považujete studium na pajdě za "splnění náročných kvalifikačních předpokladů" pak jste spadli z višně.

"Výsledkem přijetí novely by bylo výrazné snížení kvality českého školství."

Proč? Učitele dnes dělá Mgr z pajdy, odbornost a talent učit. Talentovaný učitel se odbornost doučí za pochodu. Odborník z pajdy, pokud jím už není, se talentovaným učitelem nestane, ani kdyby se rozkrájel. Hlavně dýchat. Nikdo vám nesahá na tituly.

Petr Portwyn řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 9:53  

Pane Tajný, já třeba titul nepoužívám a ani v občance ho nemám.
Nicméně jsem se setkal s názorem, že "učiteli stačí umět to, co učí děti" (tj. elementaristce zřejmě stačí umět číst a psát).
Nic proti "odborníkům z praxe", ti odbornost dávno umějí a obvykle to i nějak vysvětlí, ale kolik jich půjde učit třeba fyziku nebo chemii? Spíš to ale vypadá tak, že se do školství nacpou absolventi srovnávací kulturologie nebo gender studies, co se nechytili v neziskovkách... a kteří nepochopí ani tu páku.
Odborností jsou i základy didaktiky. Vím, že někomu ne, ale mně byla metodika předmětu užitečná.

Jana Maříková řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 10:51  

Je naprosto nepochopitelné, že někdo, kdo se honosí titulem byť i tajný učitel, je pro to, aby učil každý, protože každý přece chodil do školy. A ty staré zkostnatělé totalitní učitelky si nic jiného, než pedagogické smetiště nezaslouží, že? Za svůj profesní život jsem mnohokrát viděla, že ten, kdo neprošel didaktickou přípravou a šel učit, pohořel a vyhořel daleko snadněji než ten, kdo přece jen ví, jakou strukturu má mít vyučování a jaké nástroje jsou pro kterou skupinu vhodné. Všichni víme, že to širší spektrum budou z větší části lidé, kteří jinde práci neseženou. Skuteční odborníci mohou učit už dnes. Novela se tedy jeví jako zbytečná - a tím je podezřelá. Značka - hlavně levně.

Petr Portwyn řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 11:01  

Snažíme se, aby učitelé nebyli jen odborníci na předměty, které vyučují, ale hlavně aby dokázali správně pracovat s dětmi. Důležitou součástí jejich vzdělávání je pedagogická psychologie. Naše školství je založeno na výsledcích výzkumu o tom, jak se děti učí a jak vstřebávají nové informace.

Článek o Mekce reformátorů, božském Finsku. Jestli oni ti Finové nakonec nejsou tmáři, když chtějí u učitelů pedagogické vzdělání...

Paní Maříková
Ano, například představy k výuce ukecaných inženýrů, co znamená "učit počítače", byly někdy dosti specifické - nahraju dětem materiál v PDF a odcházím do kabinetu. Následně dotyčný všude vykládal, jaká je to učení flákárna.

Jana Maříková řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 11:20  

Ano, inženýři - bez paušalizace - jsou specifická skupina "odborníků". Zažila mockrát... neplatí samozřejmě o všech. Ten článek o finském školství je zajímavý tím, jak moc ukazuje, že k deklarovaným finským cílům nelze dojít přesně opačnými prostředky než Finové.

Radek Sárközi řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 11:59  

Doporučuji přečíst si celé to stanovisko. Upozorňuje především na to, že novela je nekvalitní a nebyla řádně projednána se sociálními partnery.

Jinak někteří politici už navrhují, že by mohli vyučovat i lidé bez VŠ. Senátor Jiří Drahoš už prý připravil příslušný návrh na změny v legislativě...

Tajný Učitel řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 12:57  

Moment, jedná se o uvolnění míst pro penzisty, nebo se jedná o to najít lidi z praxe, kteří by chtěli učit? Promiňte, ale viděl jsem příliš mnoho kolegů učitelů, kteří by v českých podmínkách byli nekvalifikovaní, jít příkladem těm ouplně kvalifikovaným, abych věřil ve význam pajdy (krom odbornosti - v některých případech).

Dobré učitelování vás jednoduše na vysoké škole nenaučí. Naučí vás psát puntíky a šest klobouků bos, rvou do vás vš level odbornosti, neřeknou vám už však, jak to naučit lidi, i ty pomalé, nechápavé a zblblé médii, nestrčí vás na měsíc do třídy něco samostatně bez pomoci naučit. Existuje k tomu mnoho vyjádření zkušených ředitelů i učitelů.

Dobrý učitel se jednoduše rodí s talentem, ať je magistr, řidič náklaďáku, prodavač nebo pošťák. Pokud se mu otevřou dveře, dostane se eventuálně k učení a bude excelovat. Finsko se tahejte až když budou finské peníze. Mimochodem, víte že máme v průměru více kvalifikovaných učitelů ne Finsko?

Petr Portwyn řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 14:22  

Ale kdepak puntíky.
Naučí vás jak udělat pokus, naučí vás jak vést děti při řešení úloh, jak udělat zápis z hodiny atd. Ukážou vám experimenty a metody, které byste musel klopotně hledat. Seznámí vás s literaturou, dokopou vás k výzkumu (diplomka) a seznámí vás s lidmi, kteří jsou v pásmu geniality.
Jasně, leccos by člověk dokázal sám. Ale takhle je to jednodušší.
Taky vás vedou při praxi (resp. tenkrát vedli), takže kdo na tu práci nemá, pozná to dřív, než po třech letech výuky. Učit samostatně ve třídě byla povinnost o souvislé praxi.

Důležitost talentu nikdo nezpochybňuje. Nicméně bylo by naprostým nesmyslem stavět dichotomii "škola nebo talent".
Ono to spíš bývá tak, že kdo k učení přirozeně tíhne, tak tam jde. A kdo k tomu tíhne a baví ho to, talent obvykle má.

Petr Portwyn řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 14:23  

"tak tam jde" = vystuduje si učitelství
Jasně, dnes je jiná doba, vše je o penězích. Mluvím o své generaci. Přinejmenším u mužů bylo zoufalců, co se na to nehodili a přesto šli učit, velmi málo.

Petr Portwyn řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 14:42  

Jana Maříková
Souhlasím. Nicméně pokud myslíte inkluzi, tak silně pochybuji, že cíle skutečně byly tak bohulibé, jak zněla oficiální verze. Spíš mi přijde, že cílem bylo ušetřit peníze a vykázat poslušnost "trendům" bez ohledu na následky.
Vývoj v praxi tomu i odpovídá.

Tajný Učitel řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 15:07  

"Ono to spíš bývá tak, že kdo k učení přirozeně tíhne, tak tam jde. A kdo k tomu tíhne a baví ho to, talent obvykle má."

Ano protože uchazeči o studium na pedf k učení dětí přirozeně tíhnou a baví je to. Proto se nemohou dočkat až vlezou do tříd učit.

Tenkrát, to je to klíčové slovo. Jako dichotomii to nikdo nestaví, spíše pedf je podmínka zatím nutná, nikoli postačující.

Petr Portwyn řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 15:28  

"Podmínka nutná, nikoli postačující" - v pohodě. Nebo nějaká adekvátní náhrada.

Ovšem tady se hraje o to, že by měli nastoupit na místa učitelů ti, kteří tuto "nutnou podmínku" nesplňují ani náhodou.

Jana Maříková řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 15:48  

Dotaz pro Tajného - vy sám jste pedák studoval? Že tak dobře víte, že je k ničemu... Jsme rádi, že experti, kteří jsou na rozdíl od nás pouhých učitelů v jednom kuse v různých televizích, umí tak hezky vysvětlit veřejnosti, že pedagogické vzdělání není třeba. Natož k tomu, abychom měli úroveň školství stejnou jako ve Finsku, kde učí POUZE učitelé... prostě po zpackané inkluzi se zpacká i další novela zákona. Tady přece vůbec nejde o kvalitu učitelů nebo vyučování. Jde jen o to, nahradit učitele, kteří se začínají domáhat platů odpovídajících vzdělání, někým levnějším. Skutečný odborník za stávající učitelský plat učit nepůjde - ale to vy dobře víte. Tím hůř vyznívá vaše snaha o deprofesionalizaci učitelského povolání. Jistěže to hlásáte zcela nezištně.

Lenka Pokorná řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 17:01  

Já myslím, že se dohadujete úplně zbytečně. Oni ti inženýři z praxe do škol učit matematiku, fyziku a technické odborné předměty stejně nepůjdou, a o zbylé odborníky z praxe ve školách nikdo nebude stát. Proč by ředitel zaměstnával odborného historika, když dějepisářů je dost.

Jana Maříková řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 18:51  

Lenka Pokorná - za menší plat snadno

tyrjir řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 19:45  

Pedagogickým fakultám ponechat vzdělávaní vychovatelů (pedagogů),studium pedagogického minima pro odborníky a specializační studium pro učitele. Učitel není pedagogický (výchovný) pracovník. Učitel je učitel - odborník na vzdělávání v určitém oboru.

Lenka Pokorná řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 20:03  

Paní Maříková, neznám jediného ředitele, který by zaměstnal nekvalifikovaného, pokud má po ruce kvalifikovaného učitele. V mém okolí se tak děje jen při doplnění úvazku, jako např. když družinářka na malé škole učí pár hodin výtvarné výchovy.

Jana Maříková řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 20:35  

Tak to já jsme před přijetím zákona ministra Chládka zažila mockrát. Ředitelé místo jazykářek zaměstnávali studentky...prý jsme moc drahé

Pavel Doležel řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 20:59  

"řidič náklaďáku, prodavač nebo pošťák"

Ahá. A vy račte být, tajnej, co z nabízeného? Já bych tipoval toho řidiče náklaďáku (nikoliv typoval Mistře Čapku).

Radek Sárközi řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 22:39  

Líbí se mi ten optimismus, že když se v zákoně legalizuje výuka nekvalifikovaným,okamžitě se do škol nahrnou přirozené talenty bez pedagogického vzdělání z lépe placených oborů. Už nyní netrpělivě přešlapují před branami škol, že? :-D

Robert Čapek řekl(a)...
27. listopadu 2019 v 23:30  

Celé tohle bědování a kvákání obhájců pedagogické odbornosti nemá smysl ve státě, kde pedagogické fakulty nedávají žádnou přidanou hodnotu - ba přesně naopak. Mnoho dobrých učitelů si muselo hlavu vyčistit od těch nesmyslů a antipedagogických tezí z peďáku. Znám mnoho příkladů odborníků, kteří i intuitivně řídí třídu lépe než vystudovaný pedagog - a což teprve, když se odborník, který je opravdu zvyklý na sobě pracovat, začne sebevzdělávat! A znám mnoho aprobovaných učitelů a absolventů z peďáku, kteří o pedagogiky a pedagogické psychologie neví nic. Příkladem je třeba Radek S. - i když vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP, myslí si, že české školy vzdělávají moderně "protože je v nich technika, moderní" a "internet" :-D

tyrjir řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 0:35  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 8:54  

Paní Maříková, nesnažím se o deprofesionalizaci učitelské profese, právě naopak. Dobré učitelství je talent a talent se musí ocenit, neboť se nedá naučit, dostává se vínku vod Boha. Sylabus pedagogických fakult se tváří jakoby se zvládnutím jeho obsahu a zopakovaním u zkoušky člověk stával učitelem. Jakékoli přípravny učitelů by měly dělat talentové zkoušky, finové to dělají pěkně.

Jenomže to by pedfakulty nejprve musely mít převis uchazečů, což nebudou, dokavád nebude nástupní plat učitele nějakých 40, možná 50 tácků čistého; do té doby se bude na učitelství hlásit to, co se hlásí, prodchnuto pedagogickým chtíčem neučit, tudíž nelze bazírovat na papírech, ale lze lovit dobré učitele jinde a jinak, otevřít profesi a spoléhat na přirozenou gravitaci učeníchtívých a TALENTOVANÝCH lidí do škol.

Radek Sárközi řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 11:15  

Pedagogické fakulty v ČR mají převis uchazečů. To nevíte? Na některé obory až desetinásobný!

Radek Sárközi řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 11:19  

Cituji Antonína Jančaříka z Pedagogické fakulty UK:

Provázat teorii více s praxí umožňuje i další novinka této fakulty. „Podporujeme a ve větším rozsahu zavádíme podobu, kdy výuka odborných předmětů reflektuje to, že připravujeme budoucí učitele. Když se studenti učí odborný předmět, zároveň se při tom již seznamují s tím, jak danou látku budou učit. A to nejen po stránce teoretické, ale i praktické, například využíváním různých forem výuky, jako jsou skupinové práce či projekty, které nahrazují výuku frontální,” vysvětluje Jančařík. „Díky tomu může oborová didaktika jít do větší hloubky a porozumění procesu učení,“ dodává.

Dnes už také zdaleka není tak samozřejmé se na pedagogickou fakultu dostat a úspěšně ji absolvovat. „Na některých oborech, jako je speciální pedagogika či kombinace základy společenských věd – angličtina, to rozhodně není tak, že by se tam dostal každý, ten převis je až desetinásobný.

„Kolik může a musí být praxe během studia učitelství, si nemohou vysoké školy zvolit libovolně, to stanovuje ministerstvo. Konkrétně v programech učitelství na střední školy je určeno, že praxe mají být v rozsahu 8 až 10 procent z celkové doby studia. Při přípravě programů limit respektujeme – držíme se horní hranice předepsaného objemu. Mně osobně to přijde málo, byl bych rád, kdyby praxí mohlo být více,“ říká docent Antonín Jančařík, předseda Akademického senátu Pedagogické fakulty v Praze.

Jiri Janecek řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 11:39  

"Provázat teorii více s praxí umožňuje i další novinka této fakulty. „Podporujeme a ve větším rozsahu zavádíme podobu, kdy výuka odborných předmětů reflektuje to, že připravujeme budoucí učitele. Když se studenti učí odborný předmět, zároveň se při tom již seznamují s tím, jak danou látku budou učit. A to nejen po stránce teoretické, ale i praktické, například využíváním různých forem výuky, jako jsou skupinové práce či projekty, které nahrazují výuku frontální,” vysvětluje Jančařík."


No, napsat toto v roce 1960, bylo by slovo "novinka" mozna na miste… Pokud tomu tak dosud nebylo, bylo by asi lepsi taktne mlcet.

Tajný Učitel řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 11:56  

Převis až desetinásobný? Proč tedy chybí cca 6000, příští rok prý až 10000 učitelů? Někde v průběhu studia většina zjistí, že nechtějí? Byli tedy dobře vybráni? Mají Pedfakulty malou kapacitu? ČO se děje?

Tajný Učitel řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 14:44  

"Podle statistik ministerstva školství a tělovýchovy dokončilo magisterské studium na jedné z  osmi pedagogických fakult v  České republice v  minulém roce přibližně 2600 studentů. Absolventi tím získali nejen magisterský diplom, ale především pedagogické minimum, které je pro práci učitele nezbytné. I přes to všechno téměř třetina nových kantorů přemýšlí o odchodu z  pedagogického prostředí. Důvodem jsou nejenom nízké platy začínajících učitelů, ale i prvotní šok z reality, která na ně ve třídách čeká."

Více na https://www.e15.cz/the-student-times/zoufalstvi-a-pocity-zmaru-bylo-to-drsne-rikaji-mladi-ucitele-o-svych-zacatcich-za-katedrou-1364568

No toto!!!!

Radek Sárközi řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 16:32  

Proč chybí učitelé? Studuje jich učitelské programy na VŠ (nejen pedagogických fakultách) málo? Ano, studuje jich málo. Obecně na všech VŠ bakalářské studium nedokončí polovina přijatých... To je tedy jedna část problému. Počet studentů pedagogické fakulty navýšit nemohou, protože na to nedostanou z MŠMT peníze...

Druhý problém je, že i když učitelství nakonec úspěšně vystudují, do škol za 28 000 hrubého a s perspektivou minimálního růstu platu v příštích 32 letech, raději ani nenastoupí, nebo brzy prchnou za lepším.

Současné platy ve školství jsou na úrovni mzdy lidí s maturitou, nikoliv s VŠ vzděláním!

Tajný Učitel řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 16:39  

Ano. A proto je nutné:
a) vymáčknout z vlády větší - ale opravdu větší peníze
b) v případě neúspěchu v bodě a) otevřít profesi

protože jaká je alternativa?

Antonín Jančařík řekl(a)...
28. listopadu 2019 v 21:23  

Ad tajný učitel. Učitelé chybí, protože fakulty vzdělávající učitele měly dlouhodobě nastavená limity, kolik smějí přijmout uchazečů. Pedagogické fakulty letos přijaly několik set uchazečů navíc, i když na ně nedostanou ani korunu finančních prostředků. Udělaly to proto, aby pomohly v situaci, kdy učitelé chybí. Nemohou to však dělat dlouhodobě.
V situaci, kdy pedagogické fakulty upozorňovaly na to, že počet učitelů nebude stačit na pokrytí potřeb škol MŠMT uplatňovalo finanční sankce za přijetí studentů nad limit. Díky za to, že je nyní můžeme učit zdarma a nemusíme dotace vracet.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. listopadu 2019 v 8:34  

"V situaci, kdy pedagogické fakulty upozorňovaly na to, že počet učitelů nebude stačit na pokrytí potřeb škol MŠMT uplatňovalo finanční sankce za přijetí studentů nad limit."

Z uvedeného vyplývá, že úředníci na mšmt jsou vlastně rádi, když se trefí prdelí na prkýnko, což mnoho důvěry ve vedení resortu vzdělávání neinspiruje.

Radek Sárközi řekl(a)...
29. listopadu 2019 v 19:28  

Věřím, že se k negativnímu stanovisku Pedagogické komory připojí i další organizace.

Jana Maříková řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 17:14  

MŠMT neví, co chce. Hlavně ví, co nechce - kvalifikované učitele. A dělá pro to opravdu všechno, s nasazením hodným lepších cílů.

Tajný Učitel řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 18:43  

Podle výše zmíněného nechce mšmt žádné učitele.

Radek Sárközi řekl(a)...
30. listopadu 2019 v 22:31  

Tak už se připojila první organizace, jen to tady nemohu odkázat, protože je to na webu, který se zde bohužel nemůže ani zmínit :-(

Tajný Učitel řekl(a)...
1. prosince 2019 v 19:51  

Učitelů víc nebude, bude jich méně. PedFakulty své náruče třeba otevřou natolik, že přijmou o dvě třetiny více uchazečů než dnes, pak ta vytříděná jedna učení-chtivá třetina možná bude stačit, i když učení-chtivých přírodovědců bude pomálu vždycky. Peníze nahoru dostatečně nepůjdou; koblihář by možná ustoupil týdenní/měsíční stávce, ale jinak ne. Co my na to? Negativní stanovisko udržíme, zpátky ni krok. Profesi udržíme uzavřenou až vyprázdněnou. E-learning to jistí. Ženiální.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.