Učitelům chybí vize školství. Překotné změny jejich práci škodí

čtvrtek 24. října 2019 ·

Náhlých změn, které učitelé a ředitelé neočekávají a najednou na ně dopadnou, je mnoho. „U všech významných aktérů ve školství je hlavním obecným pociťovaným problémem neexistence koncepce rozvoje českého školství,“ píše se v Analýze výzev vzdělávání v České republice od sociologů Daniela Prokopa a Tomáše Dvořáka. Tématu se věnují Hospodářské noviny.Neustálé změny i malá shoda na tom, kam by mělo české školství směřovat, negativně ovlivňují práci učitelů a ředitelů. Těm se pak obtížně plánuje výuka. Nemohou vědět, jaký důraz bude současná politická reprezentace klást třeba na využití moderních technologií ve výuce nebo jaký postoj bude mít k alternativním přístupům ve výuce.

Aby vize nezůstala na papíře, mělo by podle Miroslava Hřebeckého z think-tanku EDUin na ministerstvu školství vzniknout oddělení zabývající se analýzou a koncepcí vzdělávání, které by mimo jiné dohlíželo na to, zda se strategie skutečně naplňuje. „Centrální úřad by měl být schopen vygenerovat vizi ověřenou za pomoci robustních dat, porovnání různých modelů a vyhodnocení dopadů. Měl by to být jeden z nejdůležitějších orgánů, který by měl mít čas a peníze na to, jezdit se dívat, jak se školství dělá v úspěšných státech, následně to analyzovat a navrhovat funkční modely přenositelné do naší soustavy,“ dodal Hřebecký.

„Důležité je, aby vznikl plán provedení, který bude obsahovat konkrétní kroky včetně jejich finančního nacenění a proveditelnosti. Díky tomu, jak je poskládán tým odborníků, kteří na strategii pracují, vím, že píší dokument, který je proveditelný. Školství je ale oblastí, kde je největší zpoždění implementace. Trvá, než se jednotlivé věci objeví ve vzdělávací soustavě. Bude řada kroků, které nemusí čekat a mohou být rovnou realizovány, a pak takové, které přinesou efekt v horizontu pěti deseti let,“ uvedl ministr školství Robert Plaga na dotaz Hospodářských novin, jak chce zajistit, aby další vize nezůstala na papíře.


Celý text naleznete v Hospodářských novinách

36 komentářů:

laimes řekl(a)...
24. října 2019 v 10:57  

učitel nemá mít žádné vize,ty má mít parlament a realizuje je vláda

Petr řekl(a)...
24. října 2019 v 11:59  

Údajná neexistence koncepce rozvoje českého školství je mantra, kterou někteří učitelé a ředitelé opakují pořád dokola už drahně let. Je to ten nejpohodlnější způsob jak genericky vyjadřovat nesouhlas, aniž by se člověk musel obtěžovat přemýšlením.

Zároveň to tvrzení prostě není pravdivé - v oblasti vizí, myslím, nemáme o moc větší problém než jiné státy. Problémy máme spíš jinde - s chronickou nedůvěrou mezi různými aktéry ve vzdělávání (zdaleka nejen mezi státem a učiteli), s komunikací reforem, s koordinací kroků, které by vizi (jakoukoli) uvedly v život. To při vší úctě je něco úplně jiného než "nemít vizi".

tyrjir řekl(a)...
24. října 2019 v 16:18  


To, co učitelům dává MŠMT, není, myslím, vize, ale nesourodá pokoutně patlaná sbírka jakýchsi odborně i ideově ušmudlaných cosi. Cosi, co není ani řádným Národním programem pro vzdělávání, ani řádným Rámcovým programem vzdělávání, ani inkluzí, ani řádným kariérním nebo platovým řádem a ani řádnou Strategií vzdělávání 2030+. Viz třeba tento aktuální příklad:

Konference k tzv. představení Strategie vzdělávání 2030+ bude 7. listopadu 2019:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/konference-predstaveni-hsvp-2030-dne-7-11-2019

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 proběhne na Magistrátě hl. m. Prahy konference k představení textu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Dokument vypracovala pro MŠMT externí expertní skupina pod vedením prof. Arnošta Veselého a bude sloužit jako základní podkladový materiál pro tvorbu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Seminář shrne a symbolicky uzavře první etapu a zároveň otevře druhou fázi přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která se zaměří na proces implementace, tj. plán konkrétních kroků a opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů. Registrace a další informace budou zveřejněny cca. 14 dnů před konáním akce.

Do zahájení zbývá už méně než dva týdny, ale informování registrace, pokud vím, veřejně neprobíhá. Asi je to zase nějaká "komorní akce", na jejímž základě pak budou veřejnost, vláda a parlament oklamávány, že ta Strategie byla řádně s veřejností projednávána? Podobně jako to bylo u inkuze, kariérního řádu atd.?

TĚŠÍTE SE, VÁŽENÍ UČITELÉ, NA TOHLE NOVÉ "PŘEDSTAVENÍ" MŠMT ČR?


J.Týř

Viz též

MŠMT: Máme cíle Strategie 2030+ k diskusi aneb Aktivistický kozel si zase zazahradničil?
MŠMT ČR JE NEZODPOVĚDNÝ AKTIVISTICKÝ SPOLEK?

http://www.ceskaskola.cz/2019/05/expertni-skupina-nabizi-cile-strategie.html

Petr Portwyn řekl(a)...
24. října 2019 v 17:16  

Oni chtějí mít nějaké vize?
Jako že z lysohlávek nebo z čeho? tak ať si dají, horší už to stejně nebude.

Ovšem učitelům žádné "vize" nechybí, naopak. Jestli by něco bylo potřeba, tak konec permanentní reformy školství (viz "Teorie nevzdělanosti") a trochu systému. Jen proboha ne další "vize" obluzených reformátorů... Všechny "vize" ohledně školství zatím vedly do větších a větších ******.
Jo, chápu, neziskovky a expertní agentury (koukám, že jedna z nich už je "think-tank" ;oP ) musí z něčeho žít. Přece ti experti nepůjdou učit, žejo.

rváčkazvesela řekl(a)...
24. října 2019 v 17:53  

odborně i ideově ušmudlaných cosi ...moc hezké, dala bych to do osnov a zákona - je to přesné:-)

Petr řekl(a)...
24. října 2019 v 19:06  

Tak netvrďte, že stát nemá koncepci. Jen se vám prostě to, co dělá, nelíbí.

Btw. ministerstvo si v souvislosti se Strategií 2030 dává velkou práci, pořádá nižší desítky kulatých stolů po celé ČR, expertní tým transparentně sbírá podněty všeho druhu a řekl bych (i když to sleduji z velké dálky), že se jimi poctivě zabývá. To, že lidé jako pan Týř umí na všechno jen plivat, ale žádnou příležitost k opravdové diskuzi nikdy nevyužijí, s tím bohužel ani ministerstvo nic moc nenadělá.

poste.restante řekl(a)...
24. října 2019 v 20:03  

Problém není to, že někdo vytváří vize.
Problém je to, že v naprosté většině jde o "vidiny".
Ideologické, na vzdušných zámcích postavené fantasmagorie, které nemají s realitou pranic společného.
A že to stojí peníze, které mohly být utraceny mnohem užitečněji.

A učitelům "vize" opravdu v ničem nechybí.
Obzvláště ty pořád dokola a zbytečně vytvářené šílenosti, které se pak s velkou pompou někde odprezentují a tím veškerá práce na nich skončí.

Učitelé jsou totiž tak úplně a po krk ve s---kách reality, že na nějaké květnaté fráze prostě nemají čas.

Petr řekl(a)...
24. října 2019 v 20:50  

A myslíte, že každodenní rutina Vás ze sraček reality dostane?

poste.restante řekl(a)...
24. října 2019 v 21:08  

A Vy si myslíte, že nás z "exkrementů" současné reality školství snad dostanou ty vize, kterých už mají na ministerstvu několik polic?
Nebo si snad myslíte, že "Strategie 2030" je nějaká strategie?

Běžnému žákovi trvá cca 12 - 20 let, než projde vzdělávacím systémem.
To znamená, že nějaké "strategické" změny nestihnou současní prváci ani zaznamenat.

Podle mého skromného názoru by většině učitelů úplně stačilo, kdyby je všichni "stratégové" nechali prostě v klidu učit a slušně je za to zaplatili.
A jestli na tohle zjištění je potřeba vypracovávat "vize" a "strategie", tak je to s naším školstvím ještě horší, než se zatím zdálo.

Obecně ovšem proti vytváření vizí a dlouhodobých strategií nic nemám.
Jenže to by musely být formulovány a především vytvářeny úplně jinak.

tyrjir řekl(a)...
24. října 2019 v 21:08  

TUTLANÁ KONFERENCE KE STRATEGII VZDĚLÁVÁNÍ 2030+?

Ti, kteří momentálně sedí v MŠMT a ti, kteří jim nechávají mnohdy zmatečné věci ve vládě a v parlamentu projít, nejsou stát. Stát je něco jiného, než tahle parta nezodpovědných lidí.

Myslíte si, že je to příliš tvrdé hodnocení? Obávám se, že nikoli. Jak to mezi MŠMT, vládou a parlamentem doopravdy u složitějších školských věcí mnohdy chodí? Například takto:

Na jedné straně zaměstnavatelé straně říkají, že potřebují exaktně vzdělané tvořivé lidi, aby se národní ekonomika mohla rozvíjet. Mnozí vzdělávací aktivisté ale na druhé straně požadují tzv. svobodné školní vzdělávání respektující především aktuální potřeby dítěte, přičemž své ideje nejsou schopni nebo ochotni reálně dovést k uspokojení potřeb zaměstnavatelů ani k možnostem učitelů, kteří pracují v rozpočtově podfinancovaných základních a středních školách. Zdá se, že MŠMT ČR je pod vlivem vzdělávacích aktivistů a uplatňuje jakýsi IDEOvě dogmaTICKÝ (IDEOTICKÝ) přístup zdůrazňující sociální stránku práce škol na úkor kvality vzdělávání.

Slovo idiot je podle Wikipedie odvozeno z řeckého idiōtēs, které znamenalo "soukromník" a v městských státech antického Řecka označovalo muže, kteří se starali jen o své soukromé záležitosti a vyhýbali se účasti na veřejných věcech. Později se toto slovo stalo lékařským a pak i urážlivým označením lidí s nízkou inteligencí. Pro lidi, kteří ideově dogmaticky (ideoticky) prosazují z hlediska veřejného zájmu ne dobře uskutečnitelné změny, se proto dnes nabízí používat slovo IDEOT:

- Vzdělávací ideoti sice hovoří o potřebě technického vzdělávání, ale dobré podmínky pro něj z dnešních podfinancovaných a v průměru více než 85procentně zfeminizovaných základních škol téměř zmizely. Vzdělávací ideoti dnes hovoří o svobodném vzdělávání a lepší humanitní výchově, ale jak tyto věci mají vypadat, aby tím neutrpěla kvalita výuky neřekli. Vyhověním jejich požadavkům se posiluje sociální úloha škol na úkor kvality vzdělávání.
...

· Lukáš Peticha, jablonecký poslanec a člen sněmovního ústavního výboru, seznámil přítomné se svým názorem na přístup Sněmovny ke školským věcem:

- Na školství je mnoho různých a mnohdy protichůdných požadavků z mnoha stran. Jednota názoru není přitom mnohdy ani v samotném sněmovním školském výboru. Nutně tedy dochází k tomu, že sněmovna jako celek neřeší mnohdy odbornost, ale řeší hlavně schůdnost návrhů. U některých věcí přitom zůstává rozum stát. Například požadavek tzv. inkluze nepochází z MŠMT a její zavedení je důsledkem nátlaku vzdělávacích aktivistů a důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora. Pojem ideot se proto zdá být pojem přiléhavý...


https://www.hradek.eu/page3.aspx?zaz=440-20683

Stát není ani samotné MŠMT, ani samotná vláda a ani samotný parlament. Stát je soustava zahrnující např. kromě moci zákonodárné a vládní i výkonnou moc kontrolní a soudní, kromě výkonné moci správní i výkonnou moc zastupitelskou atd. Některé aktivistické vzdělávací neziskovky (Eduin, Eduzměna) stojící jakožto nevolené soukromé organizace institucionálně mimo hlavní rámec orgánů zastupitelské demokracie byly MŠMT pověřeny účastí na vypracování Strategie vzdělávání 2030+. Jsem zvědav, jak se s tím wellbeingem (wellbeing = blahobyt, pocit pohody, pohodička...) vzdělávacích aktivistů z MŠMT a jemu podivně přidružených soukromých neziskovek Český stát jako celek vyrovná.

Ano. Český stát má možná teď někde v něčím šuplíku nebo na něčím utajovaném stole jakýsi aktivistický návrh° určité vize pro vzdělávání. My ho zatím zhruba deset dní před konferencí nemáme. Jsem zvědav, jak se s ním na té prozatím informačně tutlané konferenci, která bude 7.11.2019, a pak v MŠMT, vládě a parlamentu Česko vyrovná.

°
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/prubezny-stav-prace

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
24. října 2019 v 21:08  

PS: Pane Komárku, nemohl byste si od MŠMT vyžádat ještě před tou konferencí ty slibované (viz výše v 24. října 2019 16:18) avšak dosud neposkytnuté (tutlané) informace k návrhu Strategie vzdělávání 2030+ a zveřejnit je v České škole?

Petr řekl(a)...
24. října 2019 v 22:38  

"Podle mého skromného názoru by většině učitelů úplně stačilo, kdyby je všichni "stratégové" nechali prostě v klidu učit a slušně je za to zaplatili."

Zapomínáte na takovou drobnost. Stratégové vás neplatí. Platí vás společnost, která za to po vás něco chce. To, co za to chce, se pomalu, ale přece jen proměňuje. Proto si najímá stratégy, aby zkusili vymyslet, jak dát do souladu pomalu se proměňující poptávku s ještě pomaleji se měnící nabídkou.

Petr řekl(a)...
24. října 2019 v 22:41  

A něco mi říká, že pokusy přesvědčit společnost, aby na nové položky ve své objednávce zapomněla a spokojila se s tím, co je, úplně nebudou fungovat.

poste.restante řekl(a)...
24. října 2019 v 23:15  

Zapomínáte na takovou drobnost. Stratégové vás neplatí. Platí vás společnost, která za to po vás něco chce. To, co za to chce, se pomalu, ale přece jen proměňuje. Proto si najímá stratégy, aby zkusili vymyslet, jak dát do souladu pomalu se proměňující poptávku s ještě pomaleji se měnící nabídkou.

Zapomínáte na takovou drobnost.
"Společnost" si nikoho nenajímá.
Najímá si když tak MŠMT, což je sice úřad, který prostřednictvím politicky dosazeného ministra by měl realizovat společenskou objednávku, ale zda to opravdu činí, o tom lze diskutovat. A velmi pravděpodobně by se dal prokázat opak.

Kromě toho zmiňovaní "stratégové", jsou velmi často nikoliv skuteční odborníci, ale obvykle spíše zástupci nátlakových skupin, které "své lidi" do podobných orgánů protlačily.
Aktivistické spolky typu EDUIN, ČOSIV a podobní.
No a přesně podle toho také jejich "strategie" vypadají a přesně o tom tady celou dobu píši.
:-)

tyrjir řekl(a)...
24. října 2019 v 23:52  

Platí vás společnost, která za to po vás něco chce. To, co za to chce, se pomalu, ale přece jen proměňuje. Proto si najímá stratégy, aby zkusili vymyslet, jak dát do souladu pomalu se proměňující poptávku s ještě pomaleji se měnící nabídkou.

Jedna větší hloupost než druhá:

"Platí vás společnost ... Proto si najímá stratégy, aby zkusili vymyslet, jak dát do souladu pomalu se proměňující poptávku s ještě pomaleji se měnící nabídkou."

Učitele neplatí společnost, ale zaměstnavatel přičemž podmínky k tomu určují MŠMT, vláda a parlament strategicky pochybným, odborně i eticky vadným, způsobem popsaným v diskusi výše.Petr řekl(a)...
25. října 2019 v 0:03  

V diskusi výše pouze dokládáte, že jako politolog amatér byste úplně neobstál.

tyrjir řekl(a)...
25. října 2019 v 0:30  

Titulní stránka ⁄ Vzdělávání ⁄ Školství v ČR ⁄ Strategické a koncepční dokumenty ⁄ Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ ⁄ Konference - představení HSVP 2030+ dne 7.11.2019


KONFERENCE - PŘEDSTAVENÍ HSVP 2030+ DNE 7.11.2019

SAVE THE DATE! Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 proběhne na Magistrátě hl. m. Prahy konference k představení textu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Dokument vypracovala pro MŠMT externí expertní skupina pod vedením prof. Arnošta Veselého a bude sloužit jako základní podkladový materiál pro tvorbu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Seminář shrne a symbolicky uzavře první etapu a zároveň otevře druhou fázi přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která se zaměří na proces implementace, tj. plán konkrétních kroků a opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů. Registrace a další informace budou zveřejněny cca. 14 dnů před konáním akce.


http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/konference-predstaveni-hsvp-2030-dne-7-11-2019

Všímáte si, vážení přátelé České školy, té do očí bijící pokoutní informační nedostatečnosti informací na stránkách MŠMT ČR? Nejenom u této jakoby informace, ale i u většiny informací na stránkách msmt.cz platí, že informace jsou nedatované, neúplné a nepodepsané. Proč tam vůbec takovéto informace neinformace jsou? Pro koho a proč takovéto informace jsou, jaké jsou? Kdo vlastně tu konferenci pořádá? Kdo se jí bude smět účastnit? Kdo a jak se na takhle avizovanou konferenci dostane? Jen členové a příznivci jakéhosi tajného společenství, která ty nesmysly v MŠMT před očima nás všech beze studu a proti všeobecně platným úředním, odborným a etickým zásadám v českém školství páchá?

Ťuk, ťuk, ťuk, pane ministře školství, pane předsedo vlády a parlamente České republiky. Víte vůbec, co se vám v MŠMT, které takto informuje o své práci, děje?

J.Týř


tyrjir řekl(a)...
25. října 2019 v 0:56  

Doufám, že ta pozvánka na konferenci k VŘSR 2030+ (Velká Říjnová Strategická Revoluce 2030+:) konanou 7.11.2019 doputuje alespoň k panu premiérovi a ze sněmovny třeba k poslanci V. Klausovi ml., že oni pak tu konferenci navštíví a řeknou tam svůj názor k výše popsaným nesrovnalostem v práci MŠMT ČR.

mirek vaněk řekl(a)...
25. října 2019 v 7:45  

To je ten problém, který pan Petr nepochopí.

Když konají konferenci či debatní setkání ke školským problémům je to často dopoledne, kdy učitelé učí.

"E-mailové pozvánky cílily zejména na relevantní aktéry a aktérky vzdělávacího systému na místní, regionální a především celonárodní úrovni."

Učitelé nejsou bráni za relevantní aktéry. Mnohdy ani odborníci na školství. Nemyslím samozvané experty na šklství.

Proč v dnešní elektronické době neproběhne veřejná diskuze. Jediné co jsem zaznamenal byl článek prof. Veselého na České škole ke kterému se přítomní diskutující vyjádřili. A to bylo všechno.

Je hezké, že máme vizi levného špičkového školství plného ideálních dětí a učitelů. Ale to za vizi nepovažuji. To je sen.

poste.restante řekl(a)...
25. října 2019 v 8:11  

Vzpomínáte si na elektronickou diskusi ke Kariérnímu řádu?
Stovky podnětů a příspěvků od učitelů, často propracovaných a relevantních.

Spláchnuto do stoky (víceméně) a vytvořen paskvil, proti kterému se musela zvednout petiční akce.

TAKHLE se po desetiletí "zpracovávají podněty od učitelů".
A TAKHLE se vytváří "chronická nedůvěra mezi různými aktéry ve vzdělávání".

Znovu a stručně:

Keců už bylo dost a dost.
Posloucháme je 30 let.
Kdo nás chce přesvědčit, musí předvést činy.

Petr řekl(a)...
25. října 2019 v 8:29  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

Jak je možné se zapojit?
Budeme velmi rádi, pokud se zapojíte, ať už na některém z kulatých stolů, anebo využijete online diskuzi na

https://www.facebook.com/Edu2030plus,

Samozřejmě je možné i zaslat e-mail na adresu: edu2030@msmt.cz.

Informace o přípravě Strategie 2030+ můžete rovněž sledovat i na facebooku, twitteru a instagramu MŠMT.

Petr řekl(a)...
25. října 2019 v 8:31  

Myslím, že budou rádi, když jim tam napíšete, pokud máte co říct.

Petr řekl(a)...
25. října 2019 v 8:32  

"Keců už bylo dost a dost.
Posloucháme je 30 let.
Kdo nás chce přesvědčit, musí předvést činy."

Ano, zhruba toto si asi říká ve vztahu ke školství leckterý daňový poplatník.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. října 2019 v 9:44  

"Keců už bylo dost a dost.
Posloucháme je 30 let.
Kdo nás chce přesvědčit, musí předvést činy."

"Ano, zhruba toto si asi říká ve vztahu ke školství leckterý daňový poplatník."

...který prošel školstvím, které mu umožnilo vzdělat se najít práci a platit daně, poté, co mu nedoplacení stávkující učitelé nechají děťátka týden v domácí výchovně vzdělávací péči.

Petr řekl(a)...
25. října 2019 v 10:38  

Ano, to je docela trefný komentář a souhlasím. Stávka samozřejmě JE čin, kterým si učitelé mohou vymoci jednorázové zvýšení platů. Proč ne. Ale zvýšení platů na nějakou opravdu důstojnou úroveň se nedá vystávkovat. To by předpokládalo, že stát i učitelé vylezou ze svých zákopů a dohodnou se zhruba takto: stát dá do platů mnohem více prostředků, učitelé dají do své práce více profesionality.

Na to by daňový poplatník třeba slyšel, i když nevím. Dle sociologických šetření je společnost se školstvím dlouhodobě tak nějak víceméně spokojená. Ale chápejme dobře, co ta spokojenost znamená: je to tichý konsenzus na tom, že za podprůměrné platy generuje školský systém průměrné výsledky. Dokud se tuto rovnici nepodaří rozbít, platové podmínky se nijak dramaticky nezmění.

Samozřejmě nevím, jak toho dosáhnout, protože z bezpečí zákopů se nikomu moc nechce. Učitelé se cítí historicky ukřivdění, subjektivně to chápou tak, že už státu několikrát sedli na lep a vždy byli oklamáni. Takže se do žádné nové společenské smlouvy nepoženou. Jak to chápe stát, těžko říct. Podle mě se například vláda snaží udělat první vstřícný krok a paradoxně to od učitelů dostává sežrat za všechny předchozí vlády, které neudělaly ani to a proti nimž nikdo neprotestoval. Čím víc se budou učitelé betonovat ve svých zákopech, tím menší bude vůle vlády hledat nějaké dlouhodobé kvalitativně pokročilejší řešení. Nakonec si spočítá, že uhasit jednorázově jednou za čas platový problém je politicky mnohem méně riskantní, než se snažit vymyslet něco, co by nahradilo starou známou rovnici průměrné výsledky za podprůměrné náklady.

Kvalitativní změna je podle mě pravděpodobná jen v případě, že by česká veřejnost začala být výrazněji nespokojená s průměrnými výsledky.

Nestavím se úplně na žádnou stranu, jen se snažím popsat, jak ta situace vypadá z nadhledu. V detailech to je samozřejmě složitější, ale detaily ve skutečnosti celospolečenská témata tohoto typu nerozhodují.

laimes řekl(a)...
25. října 2019 v 11:12  

kdo z politiků se odváží říci učitelům pravdu,nedejbože ji zrealizovat:
1/abyste se stali učiteli budete se muset více učit
2/budete muset pracovat mnohem vice nežli dnes za relativně více peněz v konečném součtu za méně
3/budete se muset permanentně vzdělávat
4/všichni budete muset být kvalifikovaní a 1/5 je vás nedbytečných
5/přestože budOU jednotné tarify vaše platy budou velmi rozdílné
OPRAVDU BYSTE TOHLE CHTĚLI ?

tyrjir řekl(a)...
25. října 2019 v 12:58  

POSVÍTÍ SI VLÁDA A PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY NA AKTIVISTICKÉ MŠMT?

Edu2030+
8. října v 16:48 ·
SAVE the DATE!
7. listopadu bude představen dokument externí expertní skupiny "Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+", a to v rámci konference na Magistrátě hl. m. Prahy.
Podrobný program a registrační formulář zveřejníme zde dva týdny před konferencí ��

Janek Wagner Fakt hezký, ale ve zvacím mailu mě zarazilo: "Pro Vaši organizaci budeme rezervovat vzhledem k velkému počtu pozvaných aktérů 1 místo v sále." Normální by bylo zajistit větší sál, ne? - 2 týdny

Edu2030+ Dobrý den, jednací sál na magistrátu jsme zvolili mimo jiné právě proto, že má větší kapacitu než sál Národní technické knihovny, kde se konala úvodní konference. V rámci snahy o co největší transparentnost se snažíme zajistit místo všem relevantním aktérům, kterých je v oblasti vzdělávání opravdu velmi mnoho. V rozesílaných pozvánkách jsme oslovené instituce informovali o počtu pro ně „garantovaných“ míst. Další část míst nabídneme ve volných registracích veřejnosti a tato volná místa budou samozřejmě k dispozici i dalším účastníkům z pozvaných institucí.
2 t

Jeanne Bočková Tak právě dnes měl být zveřejněn podrobný program a registrační formulář a stále nic nemohu najít!!!
21 h

Karel Gargulák Jeanne: Vážená paní Bočková, všechno bude. Prosíme o trpělivost. Děkujeme vám za Vaši aktivitu! S pozdravem za edu2030+ Karel Gargulák

https://www.facebook.com/Edu2030plus

Teprve potom, po těchto a dalších připomínkách viz výše - až včera večer, se tam pozvánka na tu alibisticky tutlanou cca čtyřhodinovou "konferenci" objevila. Jenom jako fotografie, v textově nekopírovatelném stavu.

Viz i fotka v
http://www.ceskaskola.cz/2019/10/konference-hlavni-smery-vzdelavaci.html

Jsem názoru, že aktivistický ministr školství Plaga

- svěřil přípravu státní Strategie vzdělávání 2030+ aktivistickému expertnímu týmu a nevyužil řádně odborného potenciálu útvarů MŠMT a dalších ministerstev, učitelských profesních organizací, krajů, pedagogických fakult atd.,
- toleruje zaměření expertního týmu na aktivistické soukromé neziskovky Eduzměna a Eduin, ve kterých sekunduje státní tajemník MŠMT a ČŠI a
- pokoutně tutlá spolu s jím angažovanými aktivisty nesrovnalosti v práci MŠMT včetně nesrovnalostí při přípravě státní Strategie vzdělávání 2030+.

K tomu viz i

http://www.ceskaskola.cz/2019/05/nadacni-fond-eduzmena-predstavil-sve.html

EDUZMĚNA = AKCEPTOVANÝ SOUKROMÝ SUPLENT ODPOVĚDNOSTI AKTIVISTICKY PANÁČKUJÍCÍHO MŠMT ČR?

VÍTE, KTERÉ MINISTERSTVO JE DNES NEJJEDNODUŠŠÍ ŘÍDIT?
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ.
MINISTROVI TOTIŽ POSTAČUJE ZAMLČOVAT NESCHOPNOST ČI NEOCHOTU MŠTMT VYKONÁVAT SVÉ POVINNOSTI A DOVOLIT MŠMT SKRÝVAT SE POD STŘECHOU AKTIVISTICKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ.

V současné době by se, myslím, patřilo položit Parlamentu, Vládě a MŠMT tyto otázky znovu a důrazněji. Společně s otázkou, proč tak v důležitých věcech, jaké nastolila (nejen) Eduzměna, nekonají MŠMT a PedF, jak mají, a do značné míry často jen pokoutně přicmrndávají (ministrují či ministrantují s druhými houslemi v ruce) soukromým organizacím.* Vina za tento stav není na straně těch soukromých organizací. Vina je, myslím především na straně státu, který ten nepořádek v MŠMT dopustil, na straně Pedagogických fakult, které se tomu nepořádku nevědecky přizpůsobily, a na straně občanů včetně učitelů, ředitelů a zřizovatelů škol, kteří ho až dosud do tolerovali.


http://www.ceskaskola.cz/2019/04/stale-vice-bohatych-lidi-firem.html

J.Týř

Petr řekl(a)...
25. října 2019 v 13:06  

LOL :-)))

tyrjir řekl(a)...
26. října 2019 v 11:40  

PTÁKA PO ZPĚVU A ZOBU, ČLOVĚKA PO ŘEČI A ČINECH POZNÁŠ
aneb
JAK MI PROZATÍM NEVYŠEL JEDEN PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR :)))


Když jsem před rokem 1989 jako občan a učitel zápolil s břichopasnými hlupáky, prospěcháři, pokrytci, povýšenci, zrádci a odrodilci, říkal jsem si někdy u některých, že bych chtěl vidět, pokud by tehdejší režim padl, jak by se změnil jejich slovník a činy.

V roce 1990 jsem omezil rybařinu a pořídil si včely. "Až přijdou Číňani, zbohatnu." říkal jsem si. "Včel mám totiž statisíce možná milióny. Na začátku pracovního týdne tihle lidé u mne nastoupí pro žihadlo mezi oči, já vyberu pětikorunu a budu v balíku."

To, jak se tito lidé "po sametu" změnili, předčilo veškerá má neblahá očekávání. Jen ti Čiňani nepřišli tak rychle. A tak tihle různí břichopasi zatím v Česku papouškovsky zobou jen angličtinu:

SAVE THE DATE! nikoli Zapamatujte si den!
Weelbeing! nikoli Pohodička!
BTW: nikoli Mimochodem:
WAU! nikoli Jú Hele!
LOL nikoli Směji se, až se za břich popadám


我笑了
Я так смеюсь, что хватаюсь за живот
Ich lache, als hätte ich eine Schmusetüte
Je ris comme si j'avais un sac de rire
:)))

tyrjir řekl(a)...
26. října 2019 v 12:20  

Žijeme v Česku
Bohatství vzniká z poctivé práce
Bráníme normální svět


Aktivistické pitvoření se nepatří do normálního života, do politiky, do legislativy ani do školství. Vezměte si třeba libovolný zákon České republiky, přečtěte si libovolnou jeho část a uvidíte, že čeština je použita vždy přednostně před všem lidem ne zcela srozumitelnými cizími slovy.

Proč se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nejen na svých internetových stránkách aktivisticky cizojazyčně pitvoří?

J.Týř

Petr řekl(a)...
26. října 2019 v 22:17  

Žijeme na Zemi
Vztahy mezi bohatstvím, prací a odměnou za ni jsou poměrně nahodilé
Normální je to, co se za normální považuje v daném místě a čase; z celosvětové perspektivy nedává úvaha o tom, co je normální, žádný smysl

tyrjir řekl(a)...
27. října 2019 v 1:20  

Žijeme ve Vesmíru
Na jeho části zvané Zeměkoule jsou hlupci (ideoti), kteří si myslí, že oblbnou zodpovědné občany České republiky a dalších států rádoby vizemi, že vztahy mezi bohatstvím a prací jsou nahodilé a že úvahy o normálnosti nedávají smysl.

Takovíto ideoti se, bohužel, nevyskytují jen jako anonymové v internetových diskusích. Vyskytují se i v politice. Viz například, podle mého názoru, jistý Petr Pavlík ze špidlovsko hámáčkovské ČSSD, jehož arogantně demagogický způsob argumentace je podle mých více než desetiletých zkušeností s ním velmi podobný argumentaci "Petra" v této diskusi.

tyrjir řekl(a)...
29. října 2019 v 6:03  

Vztahy mezi bohatstvím, prací a odměnou za ni jsou poměrně nahodilé.

Nejsou nahodilé ani náhodou. Nesrovnalosti v odměňování lidí jsou v podstatě vždy výsledek (projev) konkrétních politicko ekonomických poměrů uvnitř jednotlivých států a výsledek aktuálních zájmů tzv. "velmocí".

Ze zahraničních autorů v poslední době vysvětluje téměř beznadějnou situaci (zadluženost zakrývanou tiskem peněz nekrytých poctivou prací ani zlatem, jak tomu kdysi bývalo, doprovázenou přesunem bohatství do kapes oligarchie a ochuzováním celé střední i části tzv. vyšší třídy) některých zemí např. japonský ekonom R. Kiyosaki:

Finanční krize-I Vy máte druhou šanci-ROBERT KIYOSAKI
https://www.youtube.com/watch?v=_jsPFgnEOYs

k tomu viz třeba
https://www.kurzy.cz/zpravy/455784-rostouci-globalni-dluh-riziko-pro-cely-svet/

Hloupé zástupné kampaně a mediální manipulace kolem genderismu, multikulturalismu, inkluze, ekoaktivismu apod., cenzura a, bohužel, také ideologicky pojaté nekvalitní vzdělávání včetně aktivisticky (systémově idiotsky°) pojatého návrhu státní Strategie vzdělávání 2030+ zakrývají čím dál větší ochuzování těch, kteří poctivě pracují. Celé tzv. střední třídy. Včetně učitelů, v jejich "stavové likvidaci" je Česko jedním z nejhorších států v rámci EU i zemí OECD.

Ani špatné platové postavení učitelů v Česku není podle mého názoru nahodilé. Ti, kteří o něm rozhodují by asi přišli o svůj "wellbeing", kdyby si kvalitně vzdělávaní občané výše uvedené věci více uvědomovali. Zřejmě proto všichni o kvalitním vzdělávání jen hovoří, ale neudělají mnohdy ani některé základní věci pro to, aby mohlo být kvalitnější. Zřejmě proto máme v Česku školství tak mizerně koncipované a organizované.


Vztahy mezi bohatstvím, prací a odměnou za ni jsou poměrně nahodilé.

Nejsou nahodilé ani náhodou. Nesrovnalosti v odměňování lidí jsou v podstatě vždy výsledek (projev) politicko ekonomických poměrů uvnitř jednotlivých států a výsledek aktuálních zájmů tzv. "velmocí".

Ze zahraničních autorů v poslední době vysvětluje téměř beznadějnou situaci (zadluženost zakrývanou tiskem peněz nekrytých poctivou prací ani zlatem, jak tomu kdysi bývalo) některých zemí např. japonský ekonom R. Kiyosaki:

Finanční krize-I Vy máte druhou šanci-ROBERT KIYOSAKI
https://www.youtube.com/watch?v=_jsPFgnEOYs

k tomu viz třeba
https://www.kurzy.cz/zpravy/455784-rostouci-globalni-dluh-riziko-pro-cely-svet/


Michal Komárek řekl(a)...
29. října 2019 v 6:50  

Pane Týři, opírat se v argumentaci o Roberta Kiyosakiho, je hodně na pováženou. Jeho odbornost i etika podnikání jsou vysoce sporné.

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kiyosaki

tyrjir řekl(a)...
29. října 2019 v 12:25  

Souhlasím, že odbornost i etika podnikání R. Kiyosakiho ("japonský Američan") je "vysoce sporná věc". Viz třeba

ČT: Na plovárně, Robert Kiyosaki
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1093836883-na-plovarne/210522160100024/

:)))tyrjir řekl(a)...
29. října 2019 v 13:51  

Bohatý rohatý
U velkého jmění jsou dva darebáci. Jeden co je shráběl, druhý co utrácí.
(stará česká přísloví)

Lichva a penězokazectví bývaly trestné činy.

Jaká je etika tisku peněz nekrytých poctivou prací?

Nacisti nás chtěli zotročit a zavřeli v Protektorátu Čechy a Morava vysoké školy.

Vzdělávací aktivisti zprznili celé české podfinancované školství různými pitomosti...

Co je to kapitalismus? Jsou peníze nejvyšší hodnotou a skutečným bohatstvím? Proč se zbohatlíci tváří a jednají jakoby "socialisticky" a socialisté se prostřednictvím jejich peněz většinou jen brodí ve své pitomosti?

Co je to ta tzv. Liberální demokracie? Proč obě tyto skupiny zleva i zprava jen plkají o kvalitním vzdělávání a proč přitom v Česku neinvestují do toho kvalitního vzdělávání alespoň na úrovni průměru ostatních zemí EU či OECD? Proč dnes přihlížejí aktivistickému páchání státní Strategie vzdělávání 2030+ v odborně i eticky impotentním MŠMT ČR, které přitom zamazává stopy své neschopnosti rušením Revize RVP a rušením NÚV?

Oč je jejich etika lepší, než etika jistého pana Kiyosakiho, který říká, že vzdělání je vlastně k ničemu (viz jeho první kniha "Bohatý táta, chudý táta - Co bohatí učí svoje děti a chudí a střední vrstvy ne")? Pan Kioyosaki říká, že rozhodující je umět dostat se k penězům schopností "nasadit pro mne správnou páku ve správnou chvíli na správném místě", pro kteroužto schopnost je potřebná i určitá míra gaunerství, čemuž vzdělanost mnohdy spíš brání, než pomáhá...

Neříkají nám čeští politici a někteří vzdělávací aktivisti svým vztahem ke školství vlastně něco podobného?
Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.