Dopis školských odborů poslankyním a poslancům

čtvrtek 24. října 2019 ·

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, dovolte mi Vás informovat o krocích odborového svazu pracovníků ve školství při vyjednávání o platech pedagogických i nepedagogických pracovníků na rok 2020.Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2020, ve kterém je navýšen objem finančních prostředků na platy pedagogických pracovníků o 10%(11 095 165 000 Kč). Pro nepedagogické pracovníky se podařilo vyjednat zrušení platové tabulky č. 1 a převedení do tabulky č. 2, která bude navýšena plošně o 1 500,- Kč (cca necelé 2 mld Kč).

Kompromisem z naší strany bylo již akceptování 10% zvýšení objemu a ne 15%, jak doporučovala vládě původně i Poslanecká sněmovna ČR. Naším požadavkem je zvýšení platných tarifů pro pedagogy ve všech platových třídách a stupních v roce 2020 o 10 % (8 685 503 000 Kč). Z navrhovaného zvýšeného 10% objemu ještě zůstane asi 900 Kč na jednoho pedagogického pracovníka měsíčně na další složky platu (2 409 662 000 Kč).

Na jednání RHSD (tripartity) 16. 9. 2019 ministr R. Plaga bez projednání se sociálními partnery navrhl plošný příplatek tzv. „klik 1750 Kč“ měsíčně pro pedagoga ve všech platových třídách a stupních do tarifů a zbytek do nenárokových složek platu. Návrh i na další ,,klik 1900 Kč" zástupci odborů na jednání odmítli. Opakovaně jsme uváděli, že záměr uvedený ve vládním prohlášení nesporně znamená pozitivní posun ve vývoji výdělkové úrovně ve školství. Vychází ovšem z izolovaného pohledu, kdy opomíjí vývoj mezd a platů v jiných odvětvích. Platy pedagogů se sice zvýší oproti roku 2017 do roku 2021 o 50 %, podle predikce ministerstva financí průměrná mzda však naroste za stejné období o 30 %. Mnohokrát ministrem avizované zatraktivnění platu pedagoga a zvýšení zájmu o pedagogické profese nebude tedy dostatečné. Bylo dohodnuto mimořádné zasedání poradního týmu RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita) na 24. 9. Požadavek odborů tj. 10% úpravu tarifů ze zvýšeného objemu 10 % podpořili i zástupci zaměstnavatelů. Ministr R. Plaga trval na plošném příplatku, kdy přihazoval postupně až na částku 2 700 Kč. Vzhledem k nedohodě a nenaplnění očekávání pedagogické veřejnosti 10% navýšení tarifů ČMOS pracovníků školství vyhlásil 24.9. stávkovou pohotovost. Stávkovou pohotovostí se rozumí vážný signál, v jehož rámci se uskutečňují opatření nezbytná pro vyhlášení stávky a současně se dále vedou jednání za účelem splnění konkrétních hospodářských a sociálních požadavků.

MPSV dne 1. 10. zaslalo do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Požádali jsme MŠMT o další kolo vyjednávání. S ministrem jsme se sešli 3. 10., kdy jsme si chtěli vyjasnit hlavní vlivy na rozpočet ministerstva školství na rok 2020. Opět jsme se neshodli na východiscích propočtů rozpočtu kapitoly školství. Pokud v roce 2019 dosáhne plat pedagoga 38 200 Kč, navrhované průměrné zvýšení o 3600 Kč není 10 %. Ministr nově navrhl garanci úpravy tarifních platů pedagogů o 8 % v roce 2021 ze zvýšeného objemu na platy pro pedagogické pracovníky o 9 % ve střednědobém výhledu. Na pozvání na jednání předsednictva odborového svazu 11. 10. ministr nereflektoval. Na jednání předsednictva jsme všechny návrhy MŠMT projednali. Vzhledem k tomu, že kolegové z praxe vnímají již jako ústupek akceptaci 10 % místo 15 %, avizovali jsme připravenost porušit sociální smír a požádali jsme o jednání předsedu vlády A. Babiše. O výsledcích jednání jsme ministra školství informovali dopisem. Ministrem tolik zdůrazňovanou garanci jsme odmítli, jelikož jde o vládní nařízení, které jako celek pouze ministr školství nemůže dostatečně garantovat.

V úterý 15. 10. se konala konference Unie zaměstnavatelských svazů Školství 2020. Konference se zúčastnil premiér i ministr školství. Panu premiérovi bylo předáno stanovisko zaměstnavatelů ve školství (viz příloha), kde je podpořen požadavek odborového svazu.

Předseda vlády A. Babiš potvrdil naši žádost o jednání, které se bude konat v pátek 25. 10. V pondělí 21. 10. proběhlo vypořádání připomínek k vládnímu nařízení o platech. Za ministerstvo školství se bohužel žádný zástupce nezúčastnil. Zástupci odborů a zaměstnavatelů trvali na svém stanovisku. Vznikl tedy rozpor, který se bude se sociálními partnery vypořádávat na samostatném jednání.

V tomto okamžiku se nejedná o žádné další navýšení finančních prostředků. Jde nám o realizaci slibů ve vládním prohlášení a využití navýšení objemu 10 % pro pedagogické pracovníky. Přikládám naše vyjádření v připomínkovém řízení:

Stanovisko ČMOS pracovníků školství k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

ČMOS PŠ:

1) odmítá jako nepřijatelný návrh znění přílohy č. 4 k nařízení vlády, kde je stanovena stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky,

2) požaduje stanovit stupnici platových tarifů pro pedagogické pracovníky tak, že všechny platové tarify dosud uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády budou zvýšeny o 10 %.

Zdůvodnění: 

- Předpokládaný nárůst platů pedagogických pracovníků o 10 % v roce 2020 by měl být z významné části realizován zvýšením platových tarifů. Jejich výše je totiž rozhodujícím prvkem motivace zájemců o povolání pedagoga a stabilizace pedagogů, kteří ve školství působí. Posílení platových tarifů je pro pedagogickou veřejnost garancí, že školství je vládní prioritou.

- Navrhované rovnoměrně plošné zvýšení tarifů o 2 700 Kč představuje pro drtivou většinu pedagogů menší částku, než by činilo zvýšení o 10 %.

- Současnou podobu stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky považuje ČMOS PS za deformovanou. Realizace předloženého návrhu by tento neuspokojivý stav dále zhoršila a popírala by principy, na nichž je platový systém založen (třídění prací do platových tříd, kvantifikace jejich odstupňování, potřeba platové perspektivy na základě dosahované praxe atd.).

- V odůvodnění návrhu (část IV písm. A) jsou uvedena jeho východiska (jednání ministryně práce a sociálních věcí s ministryní financí a předsedou ČMKOS dne 9. 9. 2019, jednání 150. Plenární schůze RHSD dne 16. 9. 2019). ČMOS PŠ však konstatuje, že průběžně trval na svém požadavku růstu platových tarifů o 10 %.

ČMOS PŠ očekává, že bude preferován požadavek převážné části pedagogů včetně ředitelů škol před subjektivním názorem ministra školství.

V Praze 21. 10. 2019
František Dobšík - předseda ČMOS PŠ


Zdroj: Dopis svazu poslankyním a poslancům

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.