Ministr Plaga odvolal politického náměstka ČSSD Petra Pavlíka. Kvůli úsporám a nízké vytíženosti

čtvrtek 29. srpna 2019 ·

„Důvodem odvolání politického náměstka ministerstva školství za ČSSD Petra Pavlíka byly jednak úspory ve vedení rezortu, ale stejně tak jeho nízká pracovní vytíženost. Po dobu osmi měsíců jeho fungování totiž ministr školství Robert Plaga usoudil, že agenda, která byla náměstkovi Pavlíkovi přidělena, není tak obsáhlá, aby vyžadovala obsazení samostatného náměstkovského postu,“ sdělila mluvčí resortu Aneta Lednová. Informuje server Novinky.

Podle mluvčí ministerstva školství Plaga „o tomto svém déle zvažovaném kroku samozřejmě informoval předsedy obou koaličních stran tak, aby byla respektována koaliční smlouva, která byla mezi oběma politickými subjekty uzavřena“.


Celý text naleznete zde

4 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
30. srpna 2019 v 18:34  

MINISTR PLAGA SE PROBUDIL NEBO BYL PROBUZEN?

Novinky:

Na místopředsedy soc. dem., ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ministryni práce Janu Maláčovou, útočí poslanec Jaroslav Foldyna kvůli sebepropagaci, řekl Právu předseda pražské ČSSD Petr Pavlík.

V ČSSD se rozhořel spor, kdo může za mizerné preference. Poslanec Foldyna za ně viní ministra Petříčka a ministryni Maláčovou. Dlouhodobě kritizuje i pražskou soc. dem. Co vy na to?

Chtěl byste, aby ČSSD Foldynu vyloučila?


P. Pavlík:

Jarda Foldyna zastupuje v ČSSD jen sebe, nikoho jiného. Ale problém je, že pokud ho má někdo vyloučit, tak jeho Ústecký kraj. A ten je nyní rozvrkočen z vlády a vylučovat nikoho nechce. Kdyby ho vyloučilo předsednictvo, tak se odvolá ke sjezdu a bude tu rok a půl běhat a tvrdit, jak se cítí ukřivděn.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/sef-prazske-cssd-foldyna-siri-nesnasenlivost-40294700

Novinky:

Na odvolání náměstka nominovaného soc. dem. došlo krátce po zklidnění vládní krize, kdy si ČSSD v souvislosti s výměnou na postu ministra kultury stěžovala, že nemůže rozhodovat o svých ministrech a hrozila odchodem z vlády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v médiích tvrdí, že sociální demokraté nikdy z vlády odejít nechtěli, což zase špičky ČSSD popírají.

Pavlík i Hamáček mlčí

Podle mluvčí ministerstva školství Plaga „o tomto svém déle zvažovaném kroku samozřejmě informoval předsedy obou koaličních stran tak, aby byla respektována koaliční smlouva, která byla mezi oběma politickými subjekty uzavřena“.

Pavlík ani předseda ČSSD Jan Hamáček na dotaz Práva nereagovali.

Nepotřebný genderista, přisadil si Foldyna

Foldyna v prohlášení pro Právo uvedl, že „hysterickou reakci pana Pavlíka“ chápe a nezlobí se na něj.


https://www.novinky.cz/domaci/clanek/plaga-kvuli-usporam-vyhodil-politickeho-namestka-cssd-40294785

Myslím, že z hlediska školství ČR je škoda, že volebně úspěšný poslanec J. Foldyna nekritizoval vícenásobně volebně neúspěšného partajního aktivistu P. Pavlíka už v době, kdy byl P. Pavlík v MŠMT poprvé "odejit" z MŠMT pod ministrem Chládkem (2014), když pak byl ministr Chládek "odejit" z tzv. genderových důvodů (každý, myslím, ví, že skutečné důvody pravděpodobně byly zcela jiné), když tam pak byl P. Pavlík znovupovolán K. Valachovou (2015) a pak ještě nedávno znovu "připuštěn" ministrem Plagou.

Zajímavé je, myslím i to, že za Pavlíkova "školského účinkování" v MŠMT podivná inkluze v r. 2016 ještě prošla, podivný Kariérní řád pro učitele už ne (2017), Revize RVP se ani nenarodila a Strategie vzdělávání 2030+ je do značné míry víceméně "na kolenou v rukách aktivistů".

MINISTR PLAGA SE PROBUDIL NEBO BYL PROBUZEN? TO MÁLO DOBRÉ PRÁCE A POVÍCERO POCHYBNÉ PRÁCE ZAČAL MÍT ŠKOLSKÝ MINISTERSKÝ NÁMĚSTEK PAVLÍK AŽ TEĎ?

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
31. srpna 2019 v 9:55  

CO JE VLASTNĚ MŠMT ČR? VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNĚ (PŘE)VÝCHOVNÁ NEBO ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT, anglická zratka MEYS[p. 1]) je ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. Často bývá zkráceně označováno jen jako Ministerstvo školství. Sídlí v Karmelitské ulici v Praze 1-Malé Straně...

Historie

Do roku 1655 bylo školství řízeno superintendanty.[5] Později zde (se sídlem ve Vídni) byla Studijní dvorská komise (Studienhofkommission). Ministerstvo vzniká roku 1848 jako Ministerstvo veřejného vyučování (Ministerium des öffentlichen Unterrichtes), ale vzápětí je přejmenováno na Ministerstvo kultu a vyučování (Ministerium für Cultus und Unterricht). Roku 1918 byl zřízen Úřad pro správu vyučování a národní osvětu, který brzy nesl jméno Ministerstvo školství a národní osvěty. Od roku 1945 Ministerstvo školství a osvěty a od roku 1953 Ministerstvo školství (a zřízeno Ministerstvo kultury, pod které přešla osvěta). Od roku 1988 nese název Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V roce 2015 ministerstvo udělilo akreditaci programu „I ve mně je lídr“, který podle religionisty Ivana Štampacha vychází z mormonské nauky.[6]

Ve své veřejné výroční zprávě zpravodajská služba BIS varovala, že vliv sovětské verze moderních dějin a proruského panslovanství na výuku historie, českého jazyka a literatury na českých školách je součástí ruské hybridní strategie.[7] V lednu 2019 se kvůli výuce historie na školách sešel ministr školství Robert Plaga s ředitelem BIS Michalem Koudelkou.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

tyrjir řekl(a)...
31. srpna 2019 v 10:23  

,ODPOVÍDÁ STRUKTURA, PŮSOBNOST A PRAXE MŠMT ČR POŽADAVKŮM NA CELOŽIVOTNÍ UČENÍ V 21. STOLETÍ?

Koncepty CŽU

Celoživotní učení (CŽU) je získávání podnětů během celého života. Od roku 1996 je místo pojmu vzdělávání užíván pojem učení ke zdůraznění nutnosti aktivního přístupu jedince.[2]

MŠMT ve strategii definuje celoživotní učení jako nepřerušenou kontinuitu, která jde „od kolébky do zralého věku“. Vzdělávání od nejútlejšího věku tvoří jeho základnu. Cílem je naučit člověka učit se. Další vzdělávání rozvíjí jeho dovednosti a schopnosti řešit nové problémy.[3] CŽU staví jako nadřazený pojem počátečního a dalšího vzdělávání. Vytváří protiklad k tradičnímu vzdělávání zaměřenému na určité povolání.

Zatímco OECD (2000) definuje CŽU takto: Celoživotní učení spojuje individuální i společenský rozvoj ve všech směrech i prostředcích ve formálním vzdělávání, tedy ve školních institucích, v zařízení odborné přípravy, terciárním vzdělávání, vzdělávání dospělých, v neformálním prostředí – doma, v zaměstnání, dalších společenských celcích apod.[2] Zaměřuje se především na ekonomický růst, rozvoj a zaměstnanost, a k jejichž dosažení slouží jako prostředek celoživotní učení.[4]

Celoživotní učení zahrnuje počáteční vzdělávání a další vzdělávání.[3]

počáteční
primární vzdělávání
sekundární vzdělávání
terciární vzdělávání
další vzdělávání

Další vzdělávání následuje po dosažení jistého stupně vzdělání, tedy po vstupu na trh práce. Jde o připravenosti člověka učit se, které ale nemá organizovaný ráz, tzn. učení při práci, kultuře atd.

Charakteristiky CŽU

Neomezuje se na konkrétní fázi života, ale probíhá po celý život.
Není omezeno pouze na instituce, ale probíhá v různém prostředí.
Poskytuje příležitost všem.[4]

Formy celoživotního učení

Formální
Je realizováno ve vzdělávacích institucích – školách a vymezeno právními předpisy... rovněž o absolvování studia v rámci programu celoživotního vzdělávání ..

Neformální
Poskytují je soukromé instituce, neziskové organizace, školy, zaměstnavatelé atd.

Informální
Jde o získávání dovedností a schopností z každodenních aktivit běžného života, činností v práci, ve volném čase atd. Jde o sebevzdělávání. Jde o neorganizované, nesystematické a institucionálně nekoordinované vzdělávání.[3]

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Celo%C5%BEivotn%C3%AD_u%C4%8Den%C3%AD

tyrjir řekl(a)...
31. srpna 2019 v 10:45  

PROČ ZVLČILÉ MŠMT ČR VCELKU KAŠLE NA CELOŽIVOTNÍ UČENÍ, NEPLNÍ SVOU ŘÍDÍCÍ, KOORDINAČNÍ A K9NTROLNÍ ÚLOHU VE VZDĚLÁVÁNÍ A VĚNUJE SE PŘEVÁŽNĚ SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÝM A PŘEVÝCHOVNÝM (INKLUZE, Kariérní )ne)řád pro učitele, aktivistická Strategie vzdělávání 2030+ atd.), ZDRAVOTNICKÝM (INKLUZE a sociální a zdravotní péče o předškolní děti) A SPOROVNÍM AKTIVITÁM?

Doporučení k Evropskému rámci kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) je nástroj, který má zajistit jednotný přístup k otázce popisu kvalifikací a pomoci členským státům, zaměstnavatelům a jednotlivcům srovnávat kvalifikace získané v rámci různých systémů vzdělávání a odborné přípravy členských států EU.

Základem EQF je soubor osmi referenčních úrovní, které budou zastávat funkci společného a neutrálního kritéria pro orgány v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na národní úrovni a na úrovni odvětví. Těchto osm úrovní pokrývá celou škálu kvalifikací – od kvalifikací získaných při ukončení povinného vzdělávání po kvalifikace udělené na nejvyšší úrovni akademického a profesního vzdělávání. Roli národního rámce pro Českou republiku hraje Národní soustava kvalifikací.

http://www.ceskaskola.cz/2008/06/msmt-evropsky-ramec-kvalifikaci-pro.html

Dále viz např.

http://www.ceskaskola.cz/2018/02/nku-penize-na-praci-s-detmi-mladezi.html
http://www.ceskaskola.cz/2017/12/vice-nez-pul-miliardy-z-dotaci-na.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/02/reakce-msmt-na-zpravu-nku-k-sportu-v.html
http://www.ceskaskola.cz/2012/10/ministerstvo-skolstvi-nesouhlasi-s.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.