Daniel Münich: O dopadech vzdělání učitelů na výsledky žáků

neděle 17. února 2019 ·

Daniel Münich na svém facebookovém profilu zveřejnil „skvělý a zřejmě dnes nejlepší existující metapřehled vědeckých poznatků posledních 15ti let o dopadech vzdělání učitelů na výsledky žáků.“ Münich píše: „Dominantní většina empirických studií na tohle téma pochází z USA, něco málo z Holandska a Švédska. Zbytek Evropy včetně Česka to moc nezajímá. O to více je však každý druhý v těch zemích chytrý.“


Daniel Münich (youtube.com)
Münich píše:

* Obecná pedagogická certifikace pozitivní přínos nevykazuje. Oborově specifická certifikace, hlavně v matematice, přínosy vykazuje.

 * Přínos vykazuje oborově specifické magisterské vzdělání v oblasti matematiky a přírodních vědách.

 * Matematické schopnosti učitele se pozitivně promítají do matematických výsledků žáků. Neplatí to u znalosti a výuky jazyků.

 * Alternativní cesty k pedagogické aprobaci nemají negativní dopady na výsledky žáků.

 * Požadavek na magisterský titul u učitelů, při zanedbávání významu oborových znalostí (kdo co učí je důležité), je neefektivní přístup.

* Učitel by měl učit předmět resp. obor, který skutečně nejlépe zná, který skutečně vystudoval, a ne že každý učí všechno, kde je někdo potřeba.

 * Kvalita vysoké školy kde učitel studoval hraje roli, ale jen u učitelů na středních školách.


Další informace naleznete zde

31 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
17. února 2019 9:33  

Kdyby byl jeden úředníkem mšmt, mohl by z toho vyvodit závěr, že přírodovědy = certifikovaná pedagogická odbornost ano, zbytek = odbornost jakkoli získaná.

E.Kocourek řekl(a)...
17. února 2019 9:43  

Většinu v článku uvedených údajů by panu Münichovi prozradil každý druhý český učitel. Opravdu jsou tak chytrý, bez legrace. ////

Dovolím si interpretovat poznatky ohledně matematiky a přírodních věd. Kdo umí něco pořádného, matematiku nebo něco z přírodních věd, nebo ho ty věci baví, jde studovat svůj obor na VŠ, naučí se ho ještě důkladněji a pak to dokáže naučit studenty.
Naopak neználkové, kteří se matematiky bojí, jenom chtějí mít "vystudovanou" jakoukoli VŠ, jdou "studovat" nějaký humanitní obor. Na začátku neumí nic užitečného, na konci studia pořád neumí nic užitečného, tak samozřejmě nedokážou nikoho nic naučit. ////

Tajný Učitel řekl(a)...
17. února 2019 9:53  

Už aby se na školách učila jen přírodověda. To by bylo naráz géniů.

mirek vaněk řekl(a)...
17. února 2019 11:40  

Dovolím si polemizovat s některými objevy. Obecně ale souhlas, nic překvapivého.

"Dominantní většina empirických studií na tohle téma pochází z USA, něco málo z Holandska a Švédska."

Má pan Münich zmonitorovány výzkumy z východní Asie či Japonska? Protože práce v angličtině cituje kde kdo, a je logické, že jich nejvíc bude dostupných z anglicky mluvících zemí.

"Kvalita vysoké školy kde učitel studoval hraje roli, ale jen u učitelů na středních školách."

Trochu mě to zaráží. Protože didaktika zejména na prvním stupni je klíčová pro celou budoucnost dítěte. Ještě ze studií pamatuji staré bardy na fakultě, kteří měli pod kontrolou každé slovo, které žákovi říci, aby si vytvořil tu správnou představu o daném jevu. Vše ověřeno výzkumy a pilotováním.
Tedy všechny školy a ústavy či instituce vychovávající učitele pro ZŠ jsou stejně kvalitní či nekvalitní? Tedy v zemích, kde proběhly výzkumy to tak platí? A u nás už takě, nebo bude?

Radek Sárközi řekl(a)...
17. února 2019 12:24  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Nowak řekl(a)...
17. února 2019 12:28  

"Naopak neználkové ... jdou "studovat" nějaký humanitní obor."
Pane Kocourku, znám pěkných pár učitelů (včetně gymnaziálních) matematiky a přír.věd, které i po vystudování VŠ lze označit za neználky (já bych to teda formuloval tvrději). Na druhou stranu učit kvalitně filosofii na G není vůbec legrace a vyžaduje to opravdu něco umět.

Michal Komárek řekl(a)...
17. února 2019 12:44  

Pane Sárközi, nepochybuji o tom, že víte, proč jsem Váš komentář smazal. Stejně tak nepochybuji, že jste schopen citovat zprávu ČŠI nezprostředkovaně... Proti publikování té citace samozřejmě nic nemám.

Nowak řekl(a)...
17. února 2019 13:05  

Mírná oprava - mělo být spíše: "pěkných pár učitelů přír věd -Bi, přírodopisu, Ch (příp. i M)" - těch matematiků-neználků přece jen moc není.

Radek Sárközi řekl(a)...
17. února 2019 13:05  

Protože se tu zcela nesmyslně cenzurují některé konkrétní weby o školství?

Michal Komárek řekl(a)...
17. února 2019 13:12  

Pane Sárközi, jako pravidelný účastník diskusí na ČŠ víte, že tady nechci vidět odkazy na některé, například extremistické, konspirační... zdroje a na jeden web o školství. Důvody znáte a diskutovat o tom s Vámi nebudu. Diskutujte, prosím k tématu článku.

E.Kocourek řekl(a)...
17. února 2019 13:17  

Pane Nowak, pokoušel jsem se interpretovat ta statistická data. Ze statistických dat já jednotlivosti nevyvodím. I já znám jednoho "taky-učitele-matematiky" pro kterého je označení za neználka příliš krotké. ////

Článek zmiňuje matematiku, přírodní vědy a jazyky. bylo by zajímavé zjistit, jak si stojí filosofie, ale možná bude málo dat. ////

Netušil jsem, že se na G učí filosofie. Nepochybuji, že "učit kvalitně filosofii na G není vůbec legrace a vyžaduje to opravdu něco umět". Co se v tom vůbec učí a kolik je na to hodin? ////

Simona řekl(a)...
17. února 2019 13:19  

Co je na Pedagogickem infu extremistickeho?

Michal Komárek řekl(a)...
17. února 2019 13:21  

Simona

Nic takového jsem nenapsal. Ale napsal jsem, že v této diskusi nebudu pokračovat. "Diskusi o diskusi" tady rozvíjet nebudeme. Děkuji!

Jan Vybíral řekl(a)...
17. února 2019 17:07  

Tak pokud to nebude považováno za spam či závadné téma, tak bych rád udělal reklamu na záznamy přednášek z dvpp akce Matematika pro život o aplikacích matematiky pořádané 25. 1. 2019 na FJFI:
https://www.youtube.com/channel/UCMwjxViEHA9ADUlUr8A5Daw

Nowak řekl(a)...
17. února 2019 18:56  

Pane Kocourku, na G jsou Základy společenských věd (ZSV) - dříve asi ON. Zahrnují základy filos., psychologie, sociologie, politologie a ekonomiky (a možná ještě něco). Obsah znám z maturit, neučil jsem to. Má-li tohle trochu slušně učit jeden člověk, tak je to docela divoké.

E.Kocourek řekl(a)...
17. února 2019 19:06  

Pane Nowak, děkuji za vysvětlení. Při vší úctě a obdivu k tomu, kdo to učí - fakt divočina! - vybavuje se mi ten požadavek z článku, že "Učitel by měl učit předmět resp. obor, který skutečně nejlépe zná". ////

Tajný Učitel řekl(a)...
18. února 2019 11:43  

Pořád čekám na nějaké něčím podložené reakce zastánců plně aprobovaných a plně kvalifikovaných sil do každé třídy. A nic. Krom publikace zjištění čši ("kterou je ostatně třeba zrušit"), které se neshoduje s výzkumem publikovaným výše.

Pavel Doležel řekl(a)...
18. února 2019 12:46  

Do každé třídy ne, tajnej. Jenom k výuce matematiky a přírodních věd - jak vyplývá z výzkumů, které dal dohromady pan docent Munich. Chápou, nebo nechápou?

Tajný Učitel řekl(a)...
18. února 2019 13:43  

Velký posun od všichni musí magistři pedagogiky. Přijatelný?

poste.restante řekl(a)...
18. února 2019 16:49  

Tajný, neblábolte zase
Nikdy nikdo nechtěl, aby "všichni museli být magistři pedagogiky".
Ale aby ten, kdo chce učit, měl příslušné pedagogické vzdělání.

Přičemž je každému soudnému člověku jasné, že na prvním stupni má pedagogika větší váhu, nežli odbornost a na středních školách to může být i naopak. Záleží na oboru.

A opět. Na to, abychom věděli, že je lepší, když elektroniku učí na střední inženýr, nebo chemii chlapík, který strávil 20 let ve výzkumáku, nežli "čistokrevný pedagog", který/á vystudoval chemii pro 2 stupeň, na to nepotřebujeme výzkumy. Ale je fajn, když se něco zjevného potvrdí.

Vy můžete být v klidu:
Matematické schopnosti učitele se pozitivně promítají do matematických výsledků žáků. Neplatí to u znalosti a výuky jazyků.

Radek Sárközi řekl(a)...
18. února 2019 18:31  

Tak já to sem vkládám znovu. Ovšem nenašel jsem v pravidlech tohoto webu, že by se sem nesměly vkládat odkazy na nějaké konkrétní internetové stránky...

„Učitelé“ bez kvalifikace a aprobace české školství nezlepší…

„Přestože právní předpisy vyžadují pro výuku v základní škole pouze kvalifikaci pro 1., resp. pro 2. stupeň, ČŠI zjišťovala také aprobovanost pro výuku daného vyučovacího předmětu zejména na 2. stupni. Vliv kvalifikovanosti a aprobovanosti na používání metod a forem se projevil právě v zařazování různých forem a metod. Kvalifikovaní a současně aprobovaní učitelé využívali rozmanitější možnosti výuky. U kvalifikovaných neaprobovaných učitelů byla méně často využívána např. samostatná práce žáků nebo skupinová výuka a současně byla zaznamenána nižší účelnost zařazovaných forem a metod výuky. Problémové učení bylo celkově zaznamenáno v menším podílu hospitovaných hodin, obdobně však významně častěji v kvalifikované a aprobované výuce, tedy v hodinách vedených odborníky. Podobně aktivizující metody využívali v menší míře kvalifikovaní, ale neaprobovaní učitelé.“

Radek Sárközi řekl(a)...
18. února 2019 18:32  

A připojuji ještě jednu citaci k tématu:

"Ještě bych upřesnil svůj názor, že bezzubá kvalifikace, jak je nyní nastavena legislativně v ČR, není taky zárukou kvality, ale bylo by třeba se vrátit k definici kvalifikace, která zahrnuje i aprobovanost, jako de iure v USA, kde je out-of-field teaching (neaprobovaná) výuka zapovězená federálním zákonem NCLB." David Greger

Tajný Učitel řekl(a)...
18. února 2019 20:01  

pr, tyhle vaše cancy jsou únavné.

"Nikdy nikdo nechtěl, aby "všichni museli být magistři pedagogiky".
Ale aby ten, kdo chce učit, měl příslušné pedagogické vzdělání."

Co tedy znamená "* Alternativní cesty k pedagogické aprobaci nemají negativní dopady na výsledky žáků?

Tady se bavíme o výzkumem doložitelné nutnosti státem vyžadované kvalifikace pro výkon učitelské profese.

Lze konstatovat, že kdyby byl jeden úředníkem mšmt, mohl by z toho vyvodit závěr, že přírodovědy = certifikovaná pedagogická odbornost ano, zbytek = odbornost, jakkoli získaná?
Třeba v garáži? To zas můžete být v klidu vy. O IT ticho po pěšině.

Petr Portwyn řekl(a)...
18. února 2019 20:45  

K té odbornosti pedagogické a jiné.
Je fajn, pokud třeba IVT na střední učí inženýr-ajťák, ovšem s jednou výhradou: musí mít na to přirozený talent. Vím o případech, kdy na ívétéčka zaměstnali inžu, který ve skutečnosti neučil. Předložit žákům manuál v PDFku a odejít do sousední místnosti nepovažuju za učení...
Dotyční obvykle jevili nulový zájem o metodiku a byli přesvědčení, že když to chápou oni, tak to děti chápou taky.

Na druhou stranu jsem zažil výuku technikem z praxe, a to bylo fajn. Učit uměl.

Tajný Učitel řekl(a)...
18. února 2019 22:45  

Takže jsme tam, kde "všichni soudní" odedávna byli. Učit může každý, kdo má odbornost a umí učit / má přirozený talent. Třeba tajný školník.

poste.restante řekl(a)...
18. února 2019 22:47  

Tajný, Vám ty znalosti formální logiky vážně chybí.

poste.restante řekl(a)...
18. února 2019 23:00  

ovšem s jednou výhradou: musí mít na to přirozený talent
Pravda. To jsem zapomněl zmínit.
Považuji to tak nějak celou dobu za takovou samozřejmost, že to občas zapomínám uvést.

Schopnost učit je něco podobného, jako třeba herecký talent. Ne každý ho má. Dá se naučit "řemeslo". Ale talent umět vysvětlovat, nebo hrát divadlo, holt člověk aspoň trochu mít musí.

Speciálně pro Tajného.
Schopnost umět učit, je podmínkou nutnou, nikoliv postačující.

Petr Portwyn řekl(a)...
19. února 2019 8:56  

PR
Pravda :o) Já jsem profesně deformován, takže občas zdůrazňuju i samozřejmosti... Člověk neví (no... vlastně spíš ví), kdo všechno to bude číst.

Podmínka nutná, nikoli postačující.
Tak. Našly by se i další...

Tajný Učitel řekl(a)...
20. února 2019 17:50  

pr. Vám ten selský rozum opravdu chybí.

poste.restante řekl(a)...
20. února 2019 20:56  

Tajný, když tohle napíšete Vy, tak je to pro člověka téměř pochvala. :-)
Kdybych tedy někdy natolik propadl šílenství, aby mi na tom, co o mně soudíte, začalo záležet. :-)

V tomto ohledu to opravdu nechám na případných ostatních čtenářích těchto našich "intelektuálních výměn", aby posoudili, kdo z nás dvou má větší nedostatek selského, či zdravého rozumu.

Mně ale šlo o něco úplně jiného.
Vy jste totiž z výroků pana Münicha "vyvodil" závěry, které byste při znalosti alespoň základů výrokové logiky opravdu učinit nemohl.

No a právě na tento fakt jsem upozornil.
Vaše mentální schopnosti, či (ne)dostatek "selského rozumu" jsem opravdu hodnotit nechtěl.

Tajný Učitel řekl(a)...
21. února 2019 16:14  

pr. Jeden rád poslouží. Upozornil jste na fakt nelogického vyvození závěrů stejným způsobem, jako když napíši, "Vám ten selský rozum ale opravdu chybí" s dodatkem, kdybyste selský rozum měl, nikdy byste nemohl přijít k závěru, ke kterému jste přišel.

Pro jistotu dodávám, že to znamená bez vysvětlení.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.