Proč chtějí hejtmani zvýšit hranici pro přijetí na maturitní obory a ministerstvo ne? Jak by se přijímačky mohly změnit?

neděle 27. ledna 2019 ·

Zvýšením bodové hranice pro přijetí k maturitnímu studiu chce Asociace krajů ČR přimět méně talentované uchazeče k nástupu do učilišť. Redakce Hospodářských novin připravila přehled, co to cut-off score je a co se kolem klíčové podmínky pro vstup na maturitní obory v Česku děje.Asociace krajů ČR chce i přes odpor ministra školství prosadit ve sněmovně novelu školského zákona o zavedení cut-off score, tedy zvýšení bodové hranice pro přijetí k maturitnímu studiu. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) připravuje návrh zákonodárné iniciativy, který obsahuje také zmíněnou změnu přijímaček. Ministr školství Robert Plaga (ANO) však tvrdí, že má podporu vlády, prosadit návrh ve sněmovně tedy nebude pro kraje jednoduché.

Cut-off score by vyřadilo méně talentované uchazeče, kteří by se na školu jinak dostali jen díky benevolentním přijímačkám. Ministerstvo školství takový návrh odmítá s tím, že by šlo o omezení dostupnosti vzdělávání.

Kraje hovoří i o možnosti nastavit bodové hranice pro každou školu zvlášť a nasměrovat tak uchazeče na školy, o které není zájem. Hlavním účelem této regulace má být podle hejtmanů navýšení úspěšnosti maturujících studentů.


Celý text naleznete zde

14 komentářů:

Unknown řekl(a)...
27. ledna 2019 v 9:17  

Kraje hovoří i o možnosti nastavit bodové hranice pro každou školu zvlášť a nasměrovat tak uchazeče na školy, o které není zájem. Hlavním účelem této regulace má být podle hejtmanů navýšení úspěšnosti maturujících studentů.

Přiznávám, že ve světle této informace je stanovení cut-off-scoru totální nesmysl. Už vidím ten neskonalý zmatek žáků a jejich rodičů, když se budou snažit získat přehled, kde jsou nároky na přijetí jejich ratolesti nejnižší. Předpokládám, že snem krajských úřadů by bylo právo stanovení cut-off-scoru právě v jimi zřizovaných školách.

To by byla skutečně kuriózní situace, která by české školství ve světě skutečně zviditelnila a do Česka by pak jezdily delegace učitelů ze zahraničí na poznávací zájezdy s názvem „Get to know the school system where everyone is crazy”.

tyrjir řekl(a)...
27. ledna 2019 v 11:15  

,DIDAKTICKY I PEDAGOGICKY DEMENTNÍ MŠMT ZAKRÝVÁ SVOU NESCHOPNOST OČERŇOVÁNÍM KRAJŮ A HEJTMANŮ?,

Zvýšením bodové hranice pro přijetí k maturitnímu studiu chce Asociace krajů ČR přimět méně talentované uchazeče k nástupu do učilišť. Hlavním účelem této regulace má být podle hejtmanů navýšení úspěšnosti maturujících studentů.

To píší Hospodářské noviny. Jaká je pravda?

Rada Asociace krajů před časem jednohlasně schválila požadavek, aby se v rámci centrálního přijímacího řízení na všechny střední školy, státní i soukromé, zavedla minimální bodová hranice úspěšnosti jako podmínky pro přijetí uchazeče na všechny typy středních škol, tzv. cut-off score (COS). Opatření by se ve spolupráci se školami mohlo zavést od roku 2022. Hejtmany k tomu vedla neúnosná situace v regionálním školství týkající se stálého poklesu úrovně vzdělávání (!!!). Proti cut-off score se ale opakovaně postavil ministr školství Robert Plaga, na něhož hejtmani apelovali, aby především ministerstvo školství řešilo úroveň vzdělávání nejen na středních školách. Ministra k tomu navíc vyzvala i celostátní tripartita. Namísto konkrétních kroků ministerstvo zpracovalo analýzu o negativních dopadech COS v jednotlivých krajích. Hejtmany s výstupy ale neseznámilo...

...Úroveň vzdělávání klesla tak, že je pro nás zcela nepřijatelná, a protože se ze strany ministerstva školství stále nic neděje, byli jsme nuceni přijít alespoň s dílčím návrhem. A reakce? Místo, aby ministr představil konkrétní kroky, co chce udělat pro to, aby děti už na základní škole měly motivaci kvalitně se připravit k přijetí na střední školu a tu úspěšně absolvovat, nechá vypracovat analýzu dopadu cut-off score. Považuji za naprosto nekorektní, že nás se závěry analýzy neseznámil, že jsme neměli možnost o ní diskutovat. Kraje přece nemají a nemohou za ministerstvo řešit problémy ve školství, bez pomoci ministra a jasného návrhu kroků ke změně celého systému státního a soukromého školství se neobejdeme, řekla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/hejtmani-chceme-zmenu-ve-skolstvi-at.html

Hejtmanům a celostátní tripartitě jde evidentně především o zlepšení kvalizy základních a středních škol. Avšak DIDAKTICKY I PEDAGOGICKY ZVLČILÉ MŠMT na tento požadavek neodpovídá (!). A namísto odpovědi strká MŠMT ČR svou pštrosí hlavu do "utajovaného rádoby pedagogického písku" - nechali si vypracovat jakousi "tajnou analýzu" jen jedné dílčí části toho hejtmanského návrhu, kterou s hejtmany ani neprojednali? Odkdy se v pedagogice a didaktice řeší výchovné a vzdělávací problémy tím, že se školám a žákům odpouští to, co mají správně dělat? Takhle průhlednou PŠTROSÍ JEN RÁDOBY PEDAGOGICKOU MANIPULACI s hejtmanskými požadavky si může ministr školství Vlády České republiky dovolit? Povolají ho za to kraje a hejtmani k lepší zodpovědnosti?

Viz

ZVLČILOST MŠMT ČR a POŽADAVKY HEJTMANŮ
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/hejtmani-chceme-zmenu-ve-skolstvi-at.html

Škola je ze své podstaty VZDĚLÁVACÍ zařízení, ve kterém vyučují UČITELÉ. Nikoli pedagogové (vychovatelé, původně průvodci, kteří jen doprovázeli děti do školy a tam je předávali učitelům, vzdělávatelům).

MŠMT a NIDV, které tuhle základní věc nechápou nebo nechtějí pochopit, "nestojí za nic". ČŠI, která tuhle základní věc nechápe a mluví jen o pedagozích (vychovatelích), "nestojí za nic". NÚV, který si DEMENTNĚ plete v Rámcových VZDĚLÁVACÍCH programech DIDAKTIKU s pedagogikou a psychologií tím, ze didaktiku ZCELA OPOMÍJÍ a nahrazuje ji pedagogikou a psychologií "nestojí za nic".

Viz
Tornádo KAT a vládní jaderný výbuch
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290


DIDAKTICKÁ DEMENCE NÚV a MŠMT PŘI REVIZI RVP
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

tyrjir řekl(a)...
27. ledna 2019 v 11:28  

PĚT OTÁZEK PRO MINISTRA ŠKOLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY MUSÍ ODPOVÍDAT NEJNOVĚJŠÍM POZNATKŮM:
- vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat, a
- pedagogiky a psychologie o účinných metodách a organizačním uspořádání vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji vzdělávaného...


http://www.nuv.cz/t/rvp

Otázka 1: Proč se ve výčtu věd, které nelze při Revizi RVP (základního vzdělávacího tj. didaktického dokumentu) opomenout, ani v celém Návrhu revize RVP vůbec (ani jednou jedinkrát !) nevyskytuje nauka o výuce DIDAKTIKA? Proč jsou tam uvedeny jen "žákům zprostředkovávané vědy" a dále pak už jen pedagogika a psychologie (!)? Vědí vůbec pracovníci NÚV, že věda zabývající se primárně vzdělávací transformací vědy do podoby srozumitelné žákům (tzv. didaktickou transformací) se nazývá nauka o vzdělávání to jest DIDAKTIKA? Že učitel je primárně DIDAKTIK a ne pedagog nebo psycholog? Pokud to vědí, proč se ve výčtu neopomenutelných věd a v celém Návrhu revize RVP vyhnuli didaktice jako hlavnímu učitele profilujícímu vědeckému oboru?

Otázka 2: Odpovídá Návrh revize RVP a jeho Celkový rámec vypracovaný NÚV vědeckým a metodologickým požadavkům, když má jeho Celkový rámec a Návrh revize RVP výše popsané a další nedostatky?

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN PRACÍ (2017 – 2020)

Práce zahrnují přípravu podkladových studií, diskuse a připomínky v odborných skupinách, "vyčištění" obsahu vzdělávací oblasti a nakonec projednávání v oponentních skupinách...

Zpracování podkladových studií k jednotlivým vzdělávacím oblastem; cílem je charakterizovat stávající stav realizovaného a výsledného kurikula v dané oblasti, zachytit zahraniční trendy a formulovat návrhy na změny, jsou-li potřebné. Studie jsou diskutovány v NÚV, následně v odborných skupinách NÚV. Naší snahou je, aby po dopracování byly alespoň vybrané studie zveřejněny...

V současné době se pracují dvě odborné skupiny (matematika; ICT) v první fázi (bod c); ostatní se svou činností začínají (bod b).


Otázka 3: Budou ty Podkladové studie v pořádku, když při jejich tvorbě je ignorována didaktika jako hlavní věda profilující učitele a školní vzdělávání a když zřejmě vycházejí z didakticky vadného Rámce revize RVP?

Otázka 4: Proč mají být zveřejněny jen některé Podkladové studie, a to až po jejich dokončení? Proč nemohou být zveřejněny všechny podkladové studie? Proč mají být zveřejněny až po jejich úplném dokončení, tedy bez možnosti reagovat na připomínky širší školské veřejnosti?

Otázka 5: Máme už rok 2019. Revize RVP má být hotova v r. 2020 a v NÚV pracují jen dvě (!) z mnoha odborných skupin. PROČ? KDO A JAK ZA TO ODPOVÍDÁ?

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html#comment-3740796069520753736

Myslíte, vážení přátelé České školy, že se hejtmani domohou odpovědi MŠMT ČR na tyto zásadní otázky?

J.Týř

Unknown řekl(a)...
27. ledna 2019 v 16:06  

Hejtmani požadavek na zavedení „bodové stupnice“ pro přijetí žáků vznesli již 7. září 2018 a s ohledem na kritickou situaci očekávali urychlené řešení ze strany ministerstva školství. Ministra školství navíc pověřila přímo celostátní tripartita, aby do 19. listopadu přišel s návrhem, jak stav řešit.

Třeba pan ministr pochopil zadání tripartity¨tak, že konečným termínem je 19. listopad 2019.To je celkem ještě fůra času.

Unknown řekl(a)...
27. ledna 2019 v 16:15  

Hejtmani nyní čekají, že ministerstvo školství zareaguje co nejrychleji a předloží návrh „bodové stupnice“ pro přijetí žáků. „V zavedení tohoto tzv. cut-off score rozhodně nevidíme represivní nástroj pro uchazeče o studium, ale motivaci pro všechny vynaložit alespoň nějaké úsilí, aby se na střední školu dostali. Dám příklad z našeho kraje, střední školy nabízely pro školní rok 2017/2018 celkem 3447 volných míst, přijato bylo 2483 žáků, to je téměř 1000 volných židlí navíc pro vycházející žáky 9. tříd! Ti se tedy nemusejí příliš snažit, aby se na střední školu dostali, i když třeba nemají potřebné studijní předpoklady. To se pak samozřejmě odráží ve špatných výsledcích maturitních zkoušek, nehledě na neefektivní vynakládání finančních prostředků do regionálního školství,“ doplnila předsedkyně Rady Asociace krajů. Podle ní hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který je zároveň předsedou asociační Komise pro školství, dokonce zvažuje, že by jeho kraj podal ohledně cut-off score vlastní zákonodárnou iniciativu.
Společnost EDUin poukazuje na to, že by zavedení cut-off score mimo jiné omezilo přístup ke vzdělání zejména dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin.

„Tady už jsme v rovině rozdílných úrovní jednotlivých skupin žáků. Ti z lépe situovaných rodin mají jiný přístup ke vzdělání, ti ze slabších poměrů jsou znevýhodněni. Je to úloha státu, aby ten nepoměr zmírnil. A zavedení cut-off score v tom zásadní roli nehraje,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová. Ta také hájí jako hejtmanka Karlovarského kraje krajskou zákonodárnou iniciativu, na základě které by regiony měly možnost ovlivnit, jaké obory a s kolika žáky budou střední školy otevírat. „Vychází to z potřeb regionů, z požadavků trhu práce, z poptávky rodičů a žáků. Není to z kontextu vytržené opatření. Naopak chceme zabránit tomu, aby si například školy bez jakékoliv souvislosti otevíraly obory s atraktivními názvy, přičemž jejich absolventi pak nenajdou v kraji práci.“

Asociace krajů nyní věří, že bude mít v brzké době odezvu ministerstva školství, tedy návrh, který by zavedl centrálně stanovenou minimální bodovou hranici u jednotných přijímacích zkoušek pro přijetí na střední školy. Zatím není jasné, od kterého školního roku by opatření mohlo platit.

http://www.asociacekraju.cz/novinky/kraje-zodpovidaji-za-kvalitu-vzdelavani-a-chteji-ji-bez-odkladu-resit-1.html

tyrjir řekl(a)...
27. ledna 2019 v 19:13  

Pane Komárku, mohl byste čtenářúm České školy vysvětlit, proč jste k tendečně neobjektivnímu článku HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN dal jako ilustraci logo Asociace krajů České republiky, když ani u toho článku taková ilustrace není? Dáte snad k příštímu tendenčnímu článku Hospodářských novin třeba logo Tripartity, která požadavek Asociace krajů podporuje? Za vaši odpověď vám předem děkuji. J.Týř

tyrjir řekl(a)...
27. ledna 2019 v 19:32  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
27. ledna 2019 v 21:17  

"Dáte snad k příštímu tendenčnímu článku Hospodářských novin třeba logo Tripartity, která požadavek Asociace krajů podporuje?"
Pane kolego, asi jste se přehlédl. Tripartita vyjádřila bohužel poněkud jiné stanovisko.

Ministerstvo školství nebude připravovat návrh na zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí ke studiu maturitních oborů. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů došli v pondělí na jednání tripartity ke shodě, že takzvaný cut-off score čili nepodkročitelné minimum není správným nástrojem.

Unknown řekl(a)...
27. ledna 2019 v 21:48  

Týden v politice na ČT24 – 27. 1. 2019
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030667317-tyden-v-politice/219411058160003

Teprve po shlédnutí dnešního Týdne v politice jsem pochopil občas zaznívající volání po odvolání ministra školství za jeho nečinnost a váhavost.
Kdyby to nebylo smutné, bylo by to k smíchu. Pan ministr připravuje strategii školství do roku 2030, ale současné problémy regionálního školství ho moc nevzrušují a zjevně moc nekvaltuje. Na své židli bude sedět maximálně 4 roky, a to ještě bude-li mít velké štěstí. O rozhovoru není nutné se moc rozepisovat. Stačí rozhovor vyslechnout. To skutečně, pane ministře, stačí…

tyrjir řekl(a)...
28. ledna 2019 v 2:50  

TREFÍ MINISTR ŠKOLSTVÍ K DIDAKTICKÉ TABULI?
VÍ, ŽE VE ŠKOLÁCH PRACUJÍ UČITELÉ?
PROČ PODLE TOHO NEKONÁ VŮČI ČŠI A VŮČI NÚV PŘI REVIZI RVP?


Robert Plaga (* 21. července 1978 Brno) je český politik a vysokoškolský pedagog, od prosince 2017 ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR v první a poté i druhé Babišově vládě, předtím v letech 2015 až 2017 náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v roce 2016 krátce zastupitel Jihomoravského kraje, v letech 2014 až 2018 zastupitel města Brna, člen hnutí ANO 2011...

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Robert_Plaga

MYSLÍM, ŽE:

Ministr Plaga sedí v MŠMT od roku 2015 (jako náměstek K. Valachové a S. Štecha 2015-2017). Ministrem je déle než rok od prosince 2017. To, co nám 27. ledna 2019 řekl, má vážné věcné vady:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030667317-tyden-v-politice/219411058160003

Například:

1) Omlouvá aktivistickou didakticko dementní údajně nenávislou i když MŠMT přímo podřízenou ČŠI, kterážto řádně neplní svou základní úlohu - úlohu účelně a účinně kontrolovat kvalitu výuky ve VŠECH VÝUKOVÝCH PŘEMĚTECH VE VŠECH ROČNÍCÍCH ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL. Inspekci, která zřejmě neví nebo nechce vědět (!), že ve školách pracují učitelé, když o nich zhusta píše nikoli jako o učitelích ale jako o pedagozích tj. vychovatelích.

2) Toleruje úděsnou didaktickou demenci NÚV, který za celou dobu své existence nedal do pořádku didakticky dementní RVP, který v návrhu Revize RVP píše nikoli o školnim vzdělávání (tj. o didaktice) ale o vychovatelství (pedagogice) a psychologii, který v RVP nenazývá učitele učiteli ale pedagogy (vychovateli). NÚV má za v roce 2020 předložit Revizi RVP (čtyřletý projekt za 90 mil Ķč?), ale pracují tam jen dvě pracovní skupiny z mnoha. NÚV který před učiteli tají, co v té Revizi RVP chystá a NÚV, který by se měl nejspíš stydět za to, co o té revizi zatím zveřejnil.

3) Všechen tenhle zoufalý nepořádek omlouvá ministr školství jakousi "setrvačností", se kterou však měl jako náměstek i jako ministr možnost a povinnost něco zásadního udělat? Proč se nevysloví k aktivistiky pedagogicko populistické DIDAKTICKÉ DEMENCI ČŠI, NÚV a NIDV, která je podstatnou příčinou svrabu a neštovic českého školství - didakticko dementní nemoci, která je MŠMT i hejtmany a Tripartitou zřetelně vyčítána? Proč ministr školství neodpovídá na přímé dotazy ani hejtmanům krajů (!)? Proč jen kličkuje kolem podružných tj. méně podstatných věcí?

Myslím, že ministr Plaga by měl premiérovi a vládě jasně odpovědět na výše uvedené otázky hejtmanů a Tripartity. Myslím, že by měl nám všem odpovědét i na pět v této diskusi výše uvedených otázek (27. ledna 2019 11:28). Aparát na to má v MŠMT dost velký. Může tím, myslím, docela snadno pověřit například i vzdělávacího náměstka V. Pícla, který za ministryné Buzkové stál u zrodu RVP a který byl v roce 2015 jako vzdělávací náměstek i "zastupujícím" ředitelem NÚV.

J.Týř

Dále viz např.

Tornádo KAT a vládní jaderný výbuch
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290

DIDAKTICKÁ DEMENCE NÚV A MŠMT PŘI REVIZI RVP a PÉT OTÁZEK PRO MŠMT
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

mirek vaněk řekl(a)...
28. ledna 2019 v 9:36  

Jednu odpověď bych si domyslel.

Didaktiků je v republice jen pár a jsou vzácní. Ono to není žádná sranda a na výzkum nikdo peníze nedává. Tak skoro neexistuje. Jako učitel matematiky o pár z vysokých škol, kteří svými aktivitami přesahují hranice fakulty vím. A řada je v těžce důchodovém a předdůchodovém věku.
Pedagogy a psychology i sociology je možno přehazovat vidlemi. Těch opravdu dobrých je málo, ale ten zbytek se musí nějak živit. Proto nejvíc článků o školství píší právě tito lidé. Mají na to čas.

tyrjir řekl(a)...
28. ledna 2019 v 11:57  

DIDAKTIKA JE PODSTATA UČITELSKÉ PROFESE - KAŽDÝ UČITEL JE DIDAKTIK.
ZÁMĚRNÉ OPOMÍJENÍ DIDAKTIKY JE PROJEV IGNORANTSTVÍ (DIDAKTICKOU DEMENCÍ) NEBO DOKONCE PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍM.Jednu odpověď bych si domyslel.

Didaktiků je v republice jen pár a jsou vzácní. Ono to není žádná sranda a na výzkum nikdo peníze nedává. Tak skoro neexistuje. Jako učitel matematiky o pár z vysokých škol, kteří svými aktivitami přesahují hranice fakulty vím. A řada je v těžce důchodovém a předdůchodovém věku.
Pedagogy a psychology i sociology je možno přehazovat vidlemi. Těch opravdu dobrých je málo, ale ten zbytek se musí nějak živit. Proto nejvíc článků o školství píší právě tito lidé. Mají na to čas.
Napsal pan Vaněk.

Kdo se vyučí prodavačem a má v pracovní smlouvě napsáno prodavač, je prodavač a nikoli třeba reklamní agent.

Kdo se vystuduje lékařství a má v pracovní smlouvě napsáno lékař, je lékař a nikoli třeba mikrobiolog nebo léčitel.

Kdo vystuduje učitelství (didaktiku) a má v pracovní smlouvé napsáno učitel, je učitel (didaktik) a nikoli vychovatel (pedagog) nebo psycholog.

Pan Vaněk se, myslím, ve své "nedotažené" ironii mýlí. Aby to byla ironie dotažená, je nutné ještě říci, že VŠICHNI UČITELÉ ZE ZÁKONA JSOU/MAJÍ BÝT DIDAKTICI (odborníci na školní vzdělávání, které je založeno na tzv. didaktické fransformaci védy/vědění/odbornosti do vědomí žáků) (!). To, že různí aktivisté z "didakticky dementních" státních organizací MŠMT, ČŠI a NIDV tuto podstatu učitelství HRUBĚ DEFORMUJÍ (ZATEMŇUJÍ) tím, že ZÁMĚRNĚ opomíjejí didaktiku jako podstatu učitelské profese a výslovně (!) ji nahrazují pedagogikou a psychologií a tím, že beze studu ZÁMĚRNĚ nazývají učitele pouhými pedagogy (vychovateli) je SKANDÁL PŘINEJMENŠIM HRANIČÍCÍ S PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍM.Viz např. těch pět otázek k tzv. Revizi RVP pro ministra školství

Jinou výše popsaný skandál dokreslující věcí je to, že ti "didakticky dementní" deformátoři českého školství tím svým "pedagogickým populismem" (trapným protiprávním pokusem o právními předpisy nepodloženou tzv. změnu vzdělávacího paradigmatu) nepřímo a mnohdy i dost neurvale přímo vyštvávají dobré učitele ze škol i z veřejného mediálního prostoru. Viz například "šílený" humbuk, který spustila Katedra DIDAKTIKY (!) fyziky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy kolem důvodných námitek špičkových didaktiků, pedagogů, psychologů, rodičů, učitelů a politiků vůči pochybné Hejného (ne)metodě výuky základů matematiky:

http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/kvaternion-je-to-krizova-vyprava-proti.html

J.Týř

Unknown řekl(a)...
28. ledna 2019 v 19:01  

učitel = didaktik a nikoli vychovatel nebo psycholog

Už se, pane kolego, nerozčilujte. Klepne Vás pepka a nestojí to za to rozčilování.
Jasně, učitel je didaktik a všichni dále jmenovaní jsou ze zákona pedagogičtí pracovníci.

tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 v 7:40  

...Viz například "šílený" humbuk, který spustila Katedra DIDAKTIKY (!) MATEMATIKY Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy kolem důvodných námitek špičkových didaktiků, pedagogů, psychologů, rodičů, učitelů a politiků vůči pochybné Hejného (ne)metodě výuky základů matematiky:

http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/kvaternion-je-to-krizova-vyprava-proti.html...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.