Audit vzdělávacího systému: Rok 2019 může výrazně změnit kurz českého vzdělávacího systému

pátek 25. ledna 2019 ·

Český vzdělávací systém se ocitá v kritickém bodu. Spekulace o výměně současného ministra školství Roberta Plagy ilustrují celkově neutěšený stav vzdělávací politiky. Může se stát, že se české školství začne obracet proti vlastní přijaté strategii, podaří-li se z mocenských pozic prosadit takové nápady, jako je cut-off skóre v přijímacích zkouškách na SŠ. Může dojít také k demontáži inkluze. Ani současný ministr školství ale není schopen zajistit významnou strukturální změnu rozpočtu, která by zajistila tolik potřebné navýšení investic do vzdělávacího systému. Ani platy učitelů nejsou s ohledem na střednědobý výhled jisté. EDUin zveřejňuje aktualizaci Auditu vzdělávacího systému v ČR 2018/2019 v podobě obsáhlé analýzy, souhrnu a infografiky.Audit vzdělávacího systému v ČR je projekt mapující stav vzdělávání nejen z hlediska dostupných výkonnostních dat, ale i v rovině praktické vzdělávací politiky a dalších událostí, které jej významně formují. Jde o pátou aktualizaci v řadě.

Obsáhlá studie sestává z několika kapitol. V úvodním souhrnu poukazujeme na to, jak z hlediska vzdělávací politiky probíhal rok 2O18 a zároveň směřujeme k důležitým tématům roku 2019. Obojí v podrobnějším detailu rozebíráme v následujících dvou kapitolách. Poslední kapitolu tvoří SWOT analýza sumarizující pozitiva a negativa současného vzdělávacího systému.

Páteř auditu, SWOT analýza, je v průběhu let aktualizována a doplňována o postřehy externích oponentů. Tito se zároveň podílejí na komentářích a diskusích k oběma kapitolám věnujícím se uplynulému a následujícímu období.

Bob Kartous, autor konceptu a vedoucí komunikace EDUin, říká: “Ve více než 100 000 znacích, 269 poznámkách pod čarou a s 13 oponentkami a oponenty jsme vytvořili detailní snímek, z nějž lze vyčíst podstatné informace o stavu vzdělávání v ČR. A zároveň se nám podařilo ukázat na kontroverze, které nutně vznikají i v přísně expertní branži. Věříme, že audit bude rezonovat zejména tam, kde je toho nejvíce zapotřebí, tedy v exekutivě a legislativě.”


Další informace a celou studii ke stažení naleznete zde

5 komentářů:

Pavel Doležel řekl(a)...
25. ledna 2019 v 8:39  

Nechci ten "audit" lacině kritizovat. Je na tom odvedeno hodně práce - byť tedy si jej ve skutečnosti nikdo neobjednal, ale budiž. Je to pohled jedné názorové skupiny. Jak je ve skutečnosti velká, to je otázkou. Podle mého mínění se jedná o menšinový pohled.

Jen bych rád upozornil na několik drobností:

Problematiku vzdělávání nelze vytrhovat z celého hospodářství a řídit ho nezávisle na něm. Zejména pokud jde o financování a cíle. Pan Lippmann jistě bude souhlasit, neboť je to "praktická" aplikac toho jeho smyslu, kterýmžto je podle něj hledání souvislostí mezi částmi celku, které se vzájemně osvětlují a prostupují. Upozorňuji tedy na to, že vzdělávací politika není celek, ale jedna jeho část. Byť na sebe sama často ráda nahlíží jako na část nejdůležitější.

Pro ty, kdo nevědí, co to je ona SWOT analýza, tak vězte, že reálně nejde o žádnou sofistikovanou tvrdou analýzu. Je to víceméně marketingová metoda, založená na tom, že se sejde pár kapacitek a profesůrků a arbitrárně si vyberou pojmy, které pak přiřadí do 4 různých kategorií - Silné stránky (Strengths), Slabé stránky (Weaknesses), Příležitosti (Opportunities) a Hrozby (Threats). Jedná se o arbitrární výběr (co koho napadne) a arbitrární přiřazení (co jeden vidí jako hrozbu, jiný vnímá jako příležitost a naopak). Navození dojmu, že se jedná o něco sofistikovaného je dáno čistě marketingem a proto byl této triviální "metodě" přiřazen název obsahující pojem "analýza".

Se závěry a často ani s východisky údajného auditu nesouhlasím a věřím, že nejsem sám. Údajná nerovnost v přístupu ke vzdělání je pouze zbožným přáním autorů, kteří si musí nejprve problém vytvořit, aby ho pak mohli "řešit", resp. o něm neustále dokola psát, protože neřeší nic.

E.Kocourek řekl(a)...
25. ledna 2019 v 19:30  

Jenom sluníčkáři mají tolik drzosti, aby každou chvíli bombardovali MŠMT svými představami. Jelikož vládní koalice nemá ŽÁDNOU vlastní koncepci školství (což jim já ale chválím, stát nemá do školství vůbec strkat rypák), je jasné, že pokud dojde ve školství k nějakým změnám, NEBUDOU to změny k lepšímu. ////

God save us all! ////

PP řekl(a)...
25. ledna 2019 v 20:49  

Jestli za toto někdo bere peníze, pak musím uznat, že jsou peníze tvrdě vydřené.
Stejně jako každé, bezesporu velice vzdělané, slovo.

tyrjir řekl(a)...
25. ledna 2019 v 22:16  

Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky.[2][3] Základní práva a svobody dosažené v Listině v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Práv a svobod zakotvených v Listině se zpravidla může dopomoci každý[P 3], jen některá práva a svobody jsou vázané na státní občanství. Obsah Listiny vychází z principů právního státu – ze svrchovanosti práva a zásady možnosti zásahů státní moci do svobod jednotlivce jen na základě a v mezích zákona.[5] Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná, a že jsou pod ochranou soudní moci...

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Listina_základních_práv_a_svobod

Ani tato Listina, ani Ústava české republiky ani Kompetenční zákon určující působnost ministerstev nemluví NIKDE o VÝCHOVĚ, mluví vždy jen o základním právu na VZDĚLÁVÁNÍ. Občané tedy mají základní právo na bezplatné počáteční VZDĚLÁVÁNÍ, nikoli povinnost podrobovat se něčí převýchově. Ani té eduinské, ani té kterou nám, myslím, MŠMT ČR (a její ČŠI, NÚV, NIDV atd.) například zpackanými a dodnes packanými RVP a tolerancí nekvalitní výuky předvádí. To, co hejtmani požadují, to není požadavek reformy. Je to, myslím, snaha o odstranění deforem, mezi něž nepochybně nekvalitní RVP a špatná a zhoršující se kvalita výuky v regionálním školství nepochybně patří.

Nejjistější způsob, jak zničit konkurenci je koupit si ji a udělat z ní nesvéprávný pobočný závod nebo ji případně zcela zrušit (přenést výrobu jinam). Nejjistější způsob, jak dostat stát do nesvéprávného postavení, je pod ideologickými záminkami ovládnout resp. případně i zničit jeho hospodářství a školství. Například blábolem, že hlavním posláním školy není vzdělávání ale výchova. Že ve školách nepracují učitelé ale pedagogové a pečovatelé. Právě toto, se, myslím, do značné míry dělo (ministryní Buzkouvou a systémem RVP počínaje) a dosud děje (Inkluze a pečovatelsky vychovatelský Kariérní (ne)řád, neřád bez didaktiky ušitý v KS02 pro pečovatele a vychovatele a nikoli pro učitele). Bohužel i dnes pod ministrem Plagou, jehož MŠMT samo audit školství nezajistilo a poklonkuje prostřednictvím zástupce ČŠI eduinskému auditu. Uvidíme v nejbližších měsících, zda pan ministr dá, anebo nedá, české školství alespoň trochu do pořádku (ČŠI, NÚV, NIDV, Cermat atd.) a jestli přitom začne spolupracovat s hejtmany, kteří usilují o větší kvalitu vzdělávání v regionálním školství.

Audit školství České Republiky by, myslím, měli případně, nezvládne-li to MŠMT, udělat Parlament České republiky a příslušné vyšetřovací orgány. Nikoli Eduin, který k tomu nepořádku ve školství svou ideologicky pojatou zmatečností do značné míry přispívá.


J.Týř

E.Kocourek řekl(a)...
27. ledna 2019 v 20:49  

Ve většině věcí souhlasím s panem Týřem. Jenom ten úvod s jakousi listinou základních práv a svobod a s ústavním pořádkem je mimo mísu. Například co se týče svobody projevu a jejího rušení "jen na základě a v mezích zákona", ve skutečnosti to znamená, že občan Česka žádnou svobodu projevu NEMÁ. ////

Kdyby někoho, například české zákonodárce, zajímalo, jak se to dělá správně, doporučuji nahlédnout do U.S.A. ////

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.