Polemika: Má se na SŠ přijímat podle cut-off skóre? Jana Vildumetzová: Ano

čtvrtek 27. prosince 2018 ·

„Školy přijímají mnohdy žáky, kteří v testech zcela propadli, neznají základní učivo ze základní školy a nemají pro studium na střední škole předpoklady. Je to podobné, jako kdyby autoškoly prodávaly na potkání řidičské průkazy bez ověření znalostí pravidel silničního provozu, bez ostrého testu řidičských dovedností, a pak se divily, proč je tak vysoká nehodovost. Když řidiči neznají pravidla a neumí řídit, také je nepustíme na silnice. Když nemáte dostatečné základní vzdělání, těžko můžete na něčem stavět na střední škole,“ píše karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová v Hospodářských novinách.


Jana Vildumetzová (asociacekraju.cz)
Vildumetzová mimo jiné píše:

Kraje nechtějí dál nečinně přihlížet, jak se stupňuje migrace studentů mezi školami. Jak se s námi soukromé školy přetahují o studenty. Jak nahodile vznikají obory s "atraktivními názvy", ale obtížným uplatněním absolventů v praxi. Také proto chceme minimální bodovou hranici pro přijetí ke studiu zavést s tím, že musí platit pro všechny školy, tedy i školy soukromé. Kraje rovněž musí získat nástroje pro rozhodování o síti středních škol a dostupných oborů.

Cut-off skóre tedy musí být jedním ze souborů opatření, kterými pozvedneme úroveň českého školství. V jeho zavedení vidíme my hejtmani především posílení motivačního prvku, důraz na přípravu a vynaložení alespoň nějakého úsilí, aby se žák na střední školu dostal. A jestliže rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nadále zůstane jen na vedení škol, které si konkurují a mezi sebou o žáky soutěží, obávám se, že kvalita středního vzdělávání bude dál klesat.


Celý text naleznete zde

9 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
27. prosince 2018 v 11:22  

Kvalita vzdělávání se odvíjí od učitelů, nikoli od uměle nastavených překážek.

Pokud se ti přijatí uchazeči, kteří nemají základy ze základek, propracují úspěšně k maturitě, kdo může říct, že studovat neměli? Pokud neodmaturují, kdo může říct, že jim ty čtyři roky byly k ničemu?

Dokud bude škola financovaná na žáka, přetahování nejen soukromých škol o žáky bude.

Zasaďte se paní Vildumetzová i s kolegy o změnu financování škol a o navýšení výplat učitelů-pak se dočkáte lepší kvality vzdělávání. Smiřte se však s tím, že to nebude v politicky atraktivním časovém horizontu.

Karel Lippmann řekl(a)...
27. prosince 2018 v 21:08  

Je pozoruhodné, že nikoho z odpovědných politiků nenapadne položit si otázku, zda současný stav našeho školství lze řešit jen modifikací a dalším posílením příčin, kterými byl způsoben. Napřed měl o jeho kvalitě rozhodnout naprosto volný trh se vzděláním. Teď je to opět trh, jen s podstatně větším využitím vlivu trhu práce a síly potřeb podnikatelského sektoru. S tím souvisí další pozoruhodnost, totiž že nikdo z protagonistů těchto tržních tlaků nijak blíže nevysvětlí, co si pod pojmem vzdělání vůbec představuje. Vlastní předmět celého odvětví, které chtějí podřídit své ideologii, je zcela mimo jejich pozornost. Kompetence, katalogy požadavků, různé gramotnosti, myšlení v mezích strohých možností testů jako předpokladu pro stanovení odborně znějícího cut-off skóre? Tohle že je cesta ke kvalitnímu vzdělání technickému i humanitnímu, cesta k vysoké odbornosti v technických oborech? Nechť ti, kdo si tohle myslí, podrobně vysvětlí a přesvědčivými argumenty doloží, jak chtějí cestou, kterou prosazují, dospět k proklamovanému cíli.

tyrjir řekl(a)...
28. prosince 2018 v 1:00  

Souhlasím s panem Lippmannem: MŠMT i vláda využívají jen kouř z požáru českého školství mlží jádro problémůa a vytvářejí jen další kouřové clony z dalších požárů a průšvihů. na které dvou nezodpovědností zadělali a nechávají je volně kynout nebo hořet. Například:

Ministr Plaga: Nejsou učitelé? Tak pozveme do škol neučitele. Až bude nová krize, zachrání nás ti neučitelé?

Premiér Babiš a jeho vláda: V roce 2021 budou mít učitelé 150 % průmérného platu Z ROKU 2017(!). Co je tohle, pro pána krále za číselnou demagogii? Víme snad někdo, o kolik se do té doby zvednou ostatní platy?
Když se ostatní platy zvednou oproti roku 2017 třeba o 20 procent, budou ti ostatní mít 120 % a učitelé 150 %. Kolik procent pak tedy budou mít učitelé oproti průmérnému platu v tom roce 2021?

150/120 = 5/4 = 1.25 násobek

Učitelé tedy pak budou mít je o 25 % vetší plazy proti aktuálnímu platu. Nikoli o 50 %, jak by se mohlo přes to vládní kouřmo někomu neporornému zdát.

Otázkou pro mne zůstává, proč se premiér k takovéhlemu číselnému filištínství premiér Babiš uchýlil.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. prosince 2018 v 13:14  

"Kvalita vzdělávání se odvíjí od učitelů, nikoli od uměle nastavených překážek."

Ani kvalita vzdělávání, ani kvalita vzdělání se neodvíjí od učitelů. Podobně počet nehod se neodvíjí od výrobců automobilů. Ono vůbec to tvrzení, že něco se odvíjí od něčeho, je velmi zavádějící a povrchní. Vliv na kvalitu vzdělávání mají učitelé, studenti a do jisté míry i rodiče, ředitelé škol a další účastníci vzdělávacího systému až po ministra školství. Na kvalitu vzdělávání mají dominantní vliv učitelé a studenti. Obě strany jsou třeba, ale hlavní tíha procesu vzdělávání stojí na samotných studentech a nelze se z toho nijak vylhat. Na kvalitu vzdělání pak má zásadní vliv nejen učitel a student, ale také nastavený systém. V systému, kde lze všechno nějak okecat, nic se neměří, aby se nic nemohlo porovnávat, dochází k přirozené degeneraci, protože se jako "úspěšné" propaguje a replikuje reálný neúspěch. Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem se zadupává do země, což ideologové snesou, ale nedaří se jim donutit fyzikální a ekonomické zákony a zákonitosti, aby se jejich ideologiím také přizpůsobily. Rozevírají se nůžky mezi úspěchem skutečným a deklarovaným, mezi skutečností a marketingem.

Překážky jsou nastavované uměle, stejně jako významy všech pojmů. Jako třeba význam pojmu "lékař", "soudce", "policista", "jaderný fyzik", "programátor". Bohužel, někteří "myslitelé" to stále nepochopili. Stále nedokáží pochopit, že nejprve si musíme stanovit významy pojmů - třeba pomocí umělých stupnic, umělých překážek a umělých testů a až pak můžeme tyto pojmy smysluplně používat. Nelze si říci, že lékař je přece ten, co léčí lidi a je jedno, jestli je to místní idiot s IQ 79 a fajnovou pamětí, nebo renesanční člověk s obrovskými znalostmi a zkušenostmi, protože jak se ráčil vyjádřiti jeden myslitel - ono je to jedno, jestli mi škodu způsobí profesor DrCsc. (sic), nebo nějakej Franta z Horní Dolní. Chyba není v nastavování vznamů pojmů, v měření a v certifikacích. Chyba je v "myšlení" těchto velmi omezených "myslitelů", kteří už nevědí, jak by ještě tu svoji ideologii primitivismu zpropagovali a diví se, že je skoro nikdo nebere vážně.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. prosince 2018 v 13:19  

"Dokud bude škola financovaná na žáka, přetahování nejen soukromých škol o žáky bude."

A jak má být tedy škola financována? Fix na prkno? A podle čeho? Jako každá škola fix na prkno a děj se vůle boží? Pokud bude škola financována třeba na třídu, nebo počet odučených hodin, tlak na přijímání studentů se nesníží. Stále bude větší šance na přežití s větším počtem studentů, než s nižším. Jediný mechanismus, který tlačí na to, aby škola nepřijímala každého, je mechanismus ověřující kvalitu vzdělání, který zajistí porovnatelnost této kvality mezi školami navzájem a tedy je v tomto smyslu objektivní.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. prosince 2018 v 13:45  

"Je pozoruhodné, že nikoho z odpovědných politiků nenapadne položit si otázku, zda současný stav našeho školství lze řešit jen modifikací a dalším posílením příčin, kterými byl způsoben."

Nádherná otázka. Taková vědecky nezaujatá. Ona tak stupidní otázka napadne málokoho už proto, že odpověď na ni je zcela zřejmá a triviální - NELZE. Volný trh ve vzdělávání nefunguje - to víme a ti myslící, to věděli dávno před tím, než se s tím experimentem začalo. Proto se právě zavádí centrální plánování a centrální kontrola, protože to je tak nějak z definice právě něco úplně jiného, než volný trh, pane Lippmanne. A dovolte mi, abych vám připomněl, že jste to právě vy, kdo proti tomu centrálnímu - naprosto netržnímu způsobu kontroly a ověřování kvality bojuje.

"S tím souvisí další pozoruhodnost, totiž že nikdo z protagonistů těchto tržních tlaků nijak blíže nevysvětlí, co si pod pojmem vzdělání vůbec představuje."

Tak zcela zjevně já nepatřím mezi tyto protagonisty, takže mohu jen těžko sloužit, nicméně si dovoluji opět připomenout, že vaše "vysvětlení" pojmu vzdělání, jakožto něčeho, co 1) klade důraz, 2) nevnímá znalosti jako sumu, atd. vyjma jeho personifikace nepodává absolutně žádnou skutečnou informaci.

"Kompetence, katalogy požadavků, různé gramotnosti, myšlení v mezích strohých možností testů jako předpokladu pro stanovení odborně znějícího cut-off skóre?"

Ano, přesně tak. Škoda že ti myslitelé vašeho typusu, mají sice to pravé neomezené myšlení mimo strohé možnosti testů, zato ale v těch testech v onom omezeném myšlení, zvesela propadá.

"Tohle že je cesta ke kvalitnímu vzdělání technickému i humanitnímu, cesta k vysoké odbornosti v technických oborech? Nechť ti, kdo si tohle myslí, podrobně vysvětlí a přesvědčivými argumenty doloží, jak chtějí cestou, kterou prosazují, dospět k proklamovanému cíli."

Je to triviální. Odborník v technice, inženýr, musí rozumět pojmu logaritmus (alespoň reálný), goniometrickým funkcím a musí umět řešit alespoň lineární a kvadratické rovnice. O tom, proč toto musí ovládat si můžeme podebatovat separátně. A proto nepustíme na techniku nikoho, kdo tyto dovednosti neprokáže. Test ověřující tyto dovednosti pak na studenty působí jako překážka a získávají externí motivaci k tomu, aby se učili. A na VŠ páni profesoři nemusí již ztrácet čas doučováním SŠ látky, což je plýtvání jejich schopnostmi a dovednostmi asi jako bychom vás poslali dělat pomocného dělníka a navíc se sníží procento studentů, kteří na VŠ nastoupí a nedokončí ji. Je na tom něco nepochopitelného, nebo obtížně pochopitelného?

Karel Lippmann řekl(a)...
31. prosince 2018 v 8:32  

Míra Vaší nechápavosti, umocněná pouhým přečtením mého jména, je, pane Doležele, přímo úměrná Vaší "fyzické" drzosti. Exaktně, graficky vyjádřitelně.

E.Kocourek řekl(a)...
31. prosince 2018 v 8:52  

Dokud bude škola financovaná na žáka, přetahování ... -- Všechny ty problémy, které se pokoušíte řešit, pane Doležel, vyplývají z vašeho přesvědčení, že VŠECHNY školy musí být financovány přesně STEJNĚ. ////

V zemi, kde školy jsou buď soukromé (do všech důsledků) nebo obecní (a stoprocentně financovány tou kterou OBCÍ, ve výši podle uvážení obecních radních), problémy s přetahováním nemají. ////

Pavel Doležel řekl(a)...
2. ledna 2019 v 0:43  

Pane Lippmanne, až přestanete navrhovat téměř do dokonalosti dovedené zprznění našeho veřejného vzdělávacího systému, abyste vyráběl sobě podobné "myslitele", kteří budou naprosto nepoužitelní pro řešení jakýchkoliv reálných, či alespoň trochu složitějších teoretických problémů a až se tajnej přestane ve svých zbabělých sprosťárnách schovávat za svoji anonymitu, pak si můžeme podiskutovat o slušnosti a drzosti. Pro mě není podstatný ani tón, ani forma, ale obsah. Raději prdel do očí, než diamanty vykládaná kudlička převázaná růžovou mašlí v zádech.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.