Maďarské univerzity přestanou vyučovat genderová studia, už nesmějí

středa 17. října 2018 ·

„Někde se studují věci, jejichž obsah mi uniká. Například sociální ekologie. Některé studijní plány připomínají pohádku o pejskovi a kočičce, kteří pekli dort, i když tohle spíš vypadá na guláš. Obory, které nejsou vědecké ani ryze praktické, by neměly mít na vysokých školách místo. Asi za to budu někým hodně nenáviděn, ale třeba gender studies je pro mě méně kritický a více nátlakový obor, který vychovává především lobbisty,“ řekl v lednu minulého roku rektor jihočeské univerzity Tomáš Machula. Jeho radikální názor na některé obory není ani zdaleka ojedinělý. Nicméně situaci v Česku přece jen nelze, alespoň zatím srovnat s tím, co se stalo v Maďarsku – tam výuku genderových studií vláda zakázala.ČTK cituje zdůvodnění šéfa úřadu vlády Gergely Gulyáse: „Maďarská vláda je jasně přesvědčena, že lidé se rodí buď jako muži, nebo jako ženy. V životě si pak vedou podle svého uvážení co nejlépe, ale kromě toho maďarský stát nechce utrácet veřejné prostředky na vzdělávání v tomto oboru.“


Celou zprávu ČTK naleznete zde
Citovaný rozhovor s Tomášem Machulou naleznete zde

20 komentářů:

PP řekl(a)...
17. října 2018 v 10:23  

Už dlouho nebyl na české škole dobrý příklad z praxe. Kéž bychom rychle začali i u nás. Nebo spíše přestali.

Radek Sárközi řekl(a)...
17. října 2018 v 12:23  

Možná že v ČR postupně zaniknou přirozenou cestou...

https://brno.idnes.cz/genderova-studia-konci-masarykova-univerzita-f4o-/brno-zpravy.aspx?c=A180110_375406_brno-zpravy_krut

tyrjir řekl(a)...
17. října 2018 v 13:30  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Petr řekl(a)...
17. října 2018 v 15:12  

A proč by měly zanikat?

poste.restante řekl(a)...
17. října 2018 v 18:40  

A proč vůbec vznikly?

Petr řekl(a)...
17. října 2018 v 19:46  

Ze stejného důvodu jako vznikly obory jako geologie, pojistná matematika nebo speciální pedagogika.

PP řekl(a)...
17. října 2018 v 20:39  

Wow.
:D
:O

poste.restante řekl(a)...
17. října 2018 v 20:51  

"Genderová studia (z anglického, též používaného gender studies) je mezioborová vědní a studijní disciplína zkoumající kulturně vzniklé rozdíly mezi muži a ženami, tzv. gender.
Středem zájmu studia je genderová identita a genderově diferencovaná reprezentace. Zabývá se především různými podobami a proměnami mužství a ženství, jejich vzájemnými mocenskými dynamikami, zejména pak strukturami diskriminace na základě pohlaví. Zahrnuje tedy ženská studia (se zájmém o ženy, feminismus, gender a politiku), mužská studia a LGBT či queer studia. Někdy se s nimi pojí i studium sexuality.


Když pominu fakt, že až do nedávna jsem si myslel, že rozdíly mezi muži a ženami jsou vzniklé biologicky a nikoliv kulturně, pořád jaksi nechápu užitečnost a přínos tohoto studia.

Abych nebyl špatně pochopen, já sám sebe považuji za "kryptofeministu".
Souhlasím s názorem, že ženy byly a stále jsou v mnoha oblastech života diskriminovány a znevýhodňovány. Že je třeba případy nerovnoprávného přístupu (ke komukoliv) odhalovat, pojmenovat a eliminovat. (Tedy všude tam, kde je to možné.)

To ale nemění nic na tom, že mám poměrně jasně vyhraněný názor na "výzkum", jehož výsledkem je, aby v běžném slovníku byly používány pohlavně nevyhraněné pojmy, nebo vytvářeny ženské ekvivalenty "mužských" výrazů, jako třeba "moderující", místo moderátor, nebo host - hostka.

Výsledkem vědecké činnosti geologa, pojistného matematika, nebo speciálního pedagoga je přínos pro společnost a potažmo jednotlivce.

Výsledkem údajně vědecké činnosti mnoha "gender-studujících" je nesmyslná teorie o stejnosti - nikoliv rovnosti a mnoho život nijak neobohacujících, ale naopak otravujících deklarací a floskulí. - Pozor, neplatí to pro všechny. Ale ty přínosné informace byly často zjištěny už třeba v rámci sociologie, nebo etologie, dávno před vznikem "gender studies".

Pokud máte k dispozici přínosné příklady poznatků, které by bez GS nemohly být odhaleny, sem s nimi.

Radek Sárközi řekl(a)...
17. října 2018 v 20:57  

Možná zaniknou na nezájem studentů...

Gender přednáší na VŠ pan Petr Pavlík - bývalý náměstek na MŠMT a šéfporadce Kateřiny Valachové a hrobník pražské ČSSD při posledních volbách...

https://www.facebook.com/petr.pavlik.3154

tyrjir řekl(a)...
17. října 2018 v 21:19  Maďarské univerzity přestanou vyučovat genderová studia, v Brně samovolně zanikají atd.

Možná to bude tím, že lidé chápou neoliberálně zaměřená genderová studia jako genderisticky zaměřenou věc (homosexualisticky, hloupě feministicky, protirodinně apod.). Muži a ženy si podle biologických a psychologických principů nemohou být a proto ani nejsou ve všem rovni. Objektivně mají jiné biologické předpoklady a funkce a v některých ohledech i odlišnou mentalitu (psychiku). Mají se ve vzájemné úctě vzájemně doplňovat, podporovat a vytvářet dobré rodinné prostředí pro děti.
Právě tohle je na vztahu muže a ženy to nejkrásnější a taky nejobtížnější. Právě k tomu je tu manželství, které je svazkem muže a ženy. Stejnopohlavní páry tuto roli nemohou plnohodnotně mít a proto jim nenáleží institut manželství. Muži i ženy mají v České republice dostatecně zajišťenu rovnost před zákonem a tuto rovnost je možné a žádoucí i dále vylepšovat. Neměli přitom ale podléhat diktatuře bůhvíjakých menšin reprezentovaných některými bůhvíkým dotovanými tzv. neziskovkami, které mnohdy prosazují pochybné věci. Myslím tím například propagaci tzv. manželství stejnopohlavních párů. Stejnopohlavní páry mají institut registrovaného partnerství, který je možné vylepšovat, nikoli ho však stavět na roveň manželství.

Genderismu podléhá, myslím bohužel, do určité míry i MŠMT, vláda a možná i Parlament ČR*. Uvidíme to, myslím, například podle toho, jestli Parlament České republiky přijme vládní návrh na "manželství" stejnopohlavních párů.

*Viz např.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Genderové_stereotypy_v_českém_školství

J.Týř


Petr řekl(a)...
17. října 2018 v 21:30  

Že mezi ženami a muži existují anatomické rozdíly (sex), je banální zjištění, s kterým nikdo soudný nepolemizuje. O moc méně banální je zkoumat to, do jaké míry jsou ty biologické danosti obaleny kulturně podmíněnými významy (gender), které významně utvářejí naše představy o tom, co znamená být mužem, ženou, případně něčím jiným. Nejsem žádný veliký odborník na gender studies, ale zdá se mi, že je to prostě specifická odnož antropologie. Uznávám, že řada studentů oboru klade větší důraz na nějakou formu aktivismu než na vědecky nestranné pozorování. Ale to dost platí také o mnohých studentech lékařství, managementu nebo učitelství.

Pokud vím, Petr Pavlík se genderu akademicky věnuje. A z toho plyne...?

tyrjir řekl(a)...
17. října 2018 v 23:27  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
17. října 2018 v 23:42  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
18. října 2018 v 0:02  

...V nejnovější knize Zimbardo poznatky z tohoto svérázného pokusu připomíná – a dává si za úkol prozkoumat důvody, proč dnešní mladí muži selhávají ve studiu, společensky i po sexuální stránce. Zabývá se podmínkami, které k této situaci přispívají, jako jsou život v rodině bez otce, snadná dostupnost vzrušujících videoher a volný přístup k pornografii na internetu. Dále zmiňuje obecnější faktory, jako jsou fyziologické změny způsobené životním stylem a prostředím, kdy se v mužském těle snižuje množství testosteronu a roste množství estrogenu, dále dopad médií, nedostatek pracovních příležitostí způsobený ekonomickou krizí a všeobecný úpadek školství v mnoha zemích, které v chlapcích nedokáže vzbuzovat dostatečný zájem, podněcovat přirozenou zvídavost.

Zvláštní pozornost autoři Odpojeného muže věnují politickým a ekonomickým důsledkům právního systému, který uznává práva žen, ale nezohledňuje nijak speciálně práva mužů...


http://www.ceskaskola.cz/2017/07/odpojeny-muz-jak-technologie-pripravuje.html#comment-5631625029924097858

Viz též rozhovor ČT24 s autorem knihy Odpojený muž...
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/217411000370629/obsah/554440-exkluzivni-host

tyrjir řekl(a)...
18. října 2018 v 0:09  

V té knize Odpojený muž je, myslím, představen zajímavý i když trochu jednostranný pohled - pohled opomíjející zhoubný vliv genderististicko feministicky orientované ideologie i politické praxe (amorálního neoliberálního politického kalkulu) v některých zemích Západu.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
18. října 2018 v 14:23  

PODOBÁ SE NEOLIBERÁLNÍ ÚPADEK ZEMÍ ZÁPADU a EU ÚPADKU STAROVĚKÉHO ŘÍMA?

LGBT (dříve častěji také GLBT) je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby.[p 1] Zkratka tak zahrnuje osoby s menšinovým sexuálním zaměřením vůči heterosexuálnímu zaměření (LGB) a osoby s menšinovou sexuální či genderovou identitou (T, příp. též IQ).[1] Užívá se obvykle k souhrnnému označení komunit či hnutí těchto osob a termínů s nimi souvisejících.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/LGBT

Jedním ze znaků neoliberálního úpadku Západu je soustředěný útok na demokracii prostřednictvím nevolených menšin doprovázený rádoby vědecky podloženou propagandou obhajující mj. i tuto diktaturu menšin. Neoliberální diktatura LGBT menšin se projevuje například v požadavku na uzákonění manželství "nebinárních párů", v požadavku na jazykových a jiných změn vnucovaných menšinovou LGBT komunitou většinové společnosti i prostřednictvím tzv. politicky korektních médií. Jejich agresivita je zřejmá například v případu kanadského profesora Petersona, který se proti tomu postavil například svou knihou "12 pravidel pro život"

https://torontoist.com/2016/09/non-binary-students-react-to-u-of-t-prof-who-doesnt-think-theyre-real/

Výše naznačený úpadek demokracie, do legislativy pronikající výplach mozků realizovaný pomocí diktatury menšin, mi v některých ohledech připomíná úpadek starověkého Říma, který byl nakonec zničen realisticky jednajícími barbary (tzv. brebentily mluvícími "jinou řečí", v tomto případě Germány).

Zajímavé je i to, že neoliberální LGBT výplach mozků je doprovázen jakýmsi neoliberálním multikulturalismen podporujícím migraci (invazi?) muslimů do slepence EU. Zkuste někdo, prosím, vysvětlit, proč EU podporuje LGBT diktaturu menšin, úpadek vzdělávání atd. a současně podporuje i nedařící se tzv. integraci muslimů, po které je rodina posvátná věc a LGBT politika nepřijatelná.

Bude-li EU v tom pokračovat, může se, myslím, stát, že béhem deseti dvaceti let se stanou rozhodující silou země BRICS(T) (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a v budoucnosti možná i Turecko). Rozdíl proti Starověkému Římu přitom může být i ten, že EU postupně jaksi "vyplení sama sebe". Dej Bůh a dej rozum lidí v EU, aby se tak nestalo válkou.

J.Týř

Brandtnerová řekl(a)...
19. října 2018 v 17:51  

„A proč by měly zanikat?“

Inteligentní otázka od někoho, kdo tvrdil, že antropolog od sebe nerozezná etnika. Připojuji stejně inteligentní odpověď: Asi proto, že gender specialista stejně nepozná muže a ženu.

Už se ani nesměji…

Brandtnerová řekl(a)...
19. října 2018 v 18:01  

Gender studia – vlivem mnoha faktorů je zde velké riziko, že se může jednat o scestné teoretické konstrukty. K hodnotnému poznání se nedostaneme vyčleňováním a kompilací informací z různých oborů a praxí v neziskovkách. Pokud se týká poznatků některých reálných výzkumů v rámci současného trendu gender studies, vždy záleží na tom, kdo ho provádí, do jaké míry je odborník (sociolog, psycholog…) znalý a zodpovědný. Mám zkušenost, že není od věci podívat se i na to, kdo výzkum financuje.

„Gender“ je pouze reakcí na předchozí stav společnosti, kdy byly/jsou role ženy a muže zejména díky dlouhodobému vlivu náboženské doktríny často nepřirozeně vyhraněné. U těchto reaktivních postojů bývá bohužel většinou problém, že usilují o druhý extrém. Což je už dnes možné pozorovat. Příčinou může být zejména to, že genderová studia vycházejí z některých mylných teorií. Například: Pokud má jedinec patologicky závislý vztah s matkou, není příčinou absence péče otce (obvyklý postoj genderistů), ale osobnost a vliv matky.

Významný český psycholog Milan Nakonečný v závěru jedné ze svých knih píše, že ohledně mezilidských vztahů nám dosud mnohem více hodnotných postřehů přinesla literatura než empirický výzkum. Občas je dobré si něco takového připomenout.

Proto i v návaznosti na tuto myšlenku inteligentním čtenářům doporučuji (na odreagování – mimo jiné moc hezky a čtivě napsáno :-) knihu s antiutopistickou tématikou „Ten báječný den“ od Iry Levina. Zde je problematika genderu a rasy už vyřešena (= uni). Svět je krásný, báječný, laskavý, nesobecký; pouze občas někomu připadá poněkud nudný, omezující a úchylný. Když se hlavním hrdinům podaří dostat z „jediné možné reality“, kterou dosud znali, zeptá se jich kdosi: „Utíkáte od magorů?“ Tak ať víte, o co ta „naše sluníčka“ vlastně usilují.

tyrjir řekl(a)...
19. října 2018 v 22:03  

Istanbulská smlouva podporuje pod záminkou ochrany práv žen LGBT diktaturu menšin?

Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulská úmluva) je mezinárodní smlouva Rady Evropy posuzující především všechny druhy násilí vůči ženám jako formu historicky a kulturně podmíněné diskriminace. Úmluva se zaměřuje na prevenci, ochranu obětí a stíhání pachatelů genderově podmíněného násilí. Úmluva také nově definuje některé trestné činy (například: mrzačení ženského genitálu, vynucený sňatek, nebezpečné pronásledování (stalking), vynucený potrat a vynucenou sterilizaci)[1] a požaduje po státech, aby je zavedly do svého trestního řádu. Dne 14. března 2012 jako první ratifikovalo úmluvu Turecko, ke kterému se k březnu 2017 připojilo dalších 21 států. V platnost vstoupila 1. srpna 2014...

Proces přijímání v ČR

Za přijetí smlouvy se dlouhodobě zasazovala Česká ženská lobby společně s členskými organizacemi (proFem, Český svaz žen, Rosa). Přijetí úmluvy rovněž dlouhodobě podporoval bývalý ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, který v lednu 2016 přijal za vládu petici organizace Amnesty International za její přijetí. Česká republika nakonec podepsala smlouvu (jako jedna z posledních zemí EU) dne 12. května 2016. Podpis připojil její velvyslanec při Radě Evropy Emil Ruffer. Samotná ratifikace smlouvy by měla proběhnout do poloviny roku 2018.[5]...

Nesouhlasné hlasy

Ve společnosti není úmluva přijímána pouze kladně. V Česku nesouhlasný postoj vyjádřili například ministři vlády za KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a Marian Jurečka. Podle nich zákon pro naši republiku nepřináší nic nového mimo zavedení prvků tzv. genderové ideologie do školní výchovy. Podobné snahy vnímají spíše jako útok na tradiční podobu rodiny, definování třetího pohlaví a projev sociálního inženýrství. Podle Pavla Bělobrádka již zákony proti domácímu násilí máme, jen nejsou dostatečně využívány.[6]

Dne 13. května 2018 čeští katoličtí biskupové vydali pastýřský list, ve kterém kritizují rozmělňování přirozené identity pohlaví.[7]

Ústavní soud Bulharska rozhodl v červenci 2018 v poměru hlasů 8:4, že Istanbulská úmluva je neslučitelná s Ústavou Bulharska. Většina soudců vyslovila názor, že dokument stírá rozdíly mezi pohlavími, což boj proti domácímu násilí pouze ztěžuje.[8] Rozhodnutí bulharského ústavního soudu se stalo předmětem četné kritiky v odborných kruzích.[1]

Kritika Istanbulské úmluvy zaznívá zejména ze strany římskokatolické církve a národoveckých kruhů.[2] Např. kněz Mons. Petr Piťha ve svém kázání v katedrále sv. Víta u příležitosti svátku svatého Václava úmluvu ostře kritizoval. Následně na něj byla podáno trestní oznámení pro úmyslné šíření poplašné zprávy.[9]
*

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Úmluva_Rady_Evropy_o_prevenci_a_potírání_násilí_vůči_ženám_a_domácího_násilí

V důvodové zprávě k Istanbulské smlouvě je prý pohlaví člověka prohlašováno za nikoli biologický fakt ale za sociální konstrukt, klade se v ní důraz na nepřiměřenou ochranu páv LGBT komunit včetně například požadavku na uzákonění manželství stejnopohlavních párů, včetně stírání rozdílu mezi pohlavími (např. zavedení bezpohlavního označování lidí) atd.

Istanbulská smlouva podporuje pod záminkou ochrany práv žen genderistickou LGBT diktaturu menšin? Jak se k této věci (po)staví menšinová vláda ANO podporovaná ČSSD a KSČM? Bude nebo nebude přijata i Parlamentem České republiky?

* Viz
(9) Rodiny budou rozehnány, vezmou vám děti.‘ Za svatováclavské kázání čelí kněz trestnímu oznámení. iROZHLAS. Dostupné online [cit. 2018-10-12]. (česky)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/knez-kazani-katedrala-petr-pitka-istanbulska-umluva-kritika-trestni-oznameni_1810111951_pla

Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. - katedrála sv. Víta 28. září 2018 - Istanbulská úmluva
https://youtu.be/aqIWkTPfnvktyrjir řekl(a)...
20. října 2018 v 22:52  

PROČ VÉDCI MLČÍ K AGRESIVNÍ IDEOLOGII GENDERISMU?

Genderismus ... bojuje z neexistujícím patriarchátem a jako každá budovatelská ideologie se opírá o pseudovědu...

Západní civilizace patriarchát zrušila, ale radikální feministky na základě přirozených výjimek (homosexuality) a hormonálních oscilací prosazují totální záměnu společenské role mužů a žen, čímž popírají biologii. Z obavy před postihem politické korektnosti mlčí často i vědci. Zvláště neurologové by se měli k odlišným vlastnostem maskulinního a femininního mozku častěji vyjadřovat.

...ideologie libovolné sexuální orientace zato ohrožuje rodinu i plodnost, neboť je to právě onen napadaný přirozený „stereotyp”, jenž modeluje výchovu k manželství i rodičovství. Role otce jako otce a matky jako matky jsou nezastupitelné i v nepatriarchální společnosti.


http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-kazatelska-klani-0uq-/p_spolecnost.aspx?c=A181019_151522_p_spolecnost_wag
Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.