EDUin: Přílepek poslance Klause může odstranit hodnotové ukotvení ve školství a ochudit žáky o občanské vzdělání

pátek 19. října 2018 ·

Poslanec Václav Klaus předložil pozměňovací návrh k návrhu zákona o změně podmínek přijetí do přípravných tříd. Jeho navrhovaná změna ovšem nemá nic co do činění s původním návrhem na aktualizaci zákona, a jedná se tak o přílepek. Václav Klaus v něm navrhuje zrušit jeden z obecných cílů vzdělávání ukotvených ve školském zákoně týkající se pochopení evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku. Obecně prospěšná společnost EDUin varuje před zájmy odstraňovat nezbytné kulturní a hodnotové ukotvení ve vzdělávací soustavě, a naopak doporučuje se tématy evropské, jakož i globální integrace ve školách zabývat objektivním způsobem, který žáky vyzývá ke kritické úvaze.Česká republika jakožto členský stát Evropské unie a liberální demokracie má mít zájem na reprodukci kultury ve společnosti s hodnotami, které jsou pro její uspořádání klíčové. Jako všechny další moderní státy k tomu využívá školství, kde mladé občany seznamuje s východisky a ústavními principy státu. Běžně se tak děje v dějepise, společenských vědách nebo občanské výchově. S ohledem na globalizaci jak z pohledu ekonomického, tak demografického, je klíčové, aby škola zpřístupnila žákům poznání umožňující život v heterogenní společnosti.

Pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku – přesné znění klauzule, jíž chce poslanec Klaus odstranit – je nezbytné ve školách vyučovat v demokratické podobě, která umožňuje diskusi a kritické uvažování. Na konto odůvodnění poslance Klause přiloženému k jeho návrhu, že „není možné ze zákona ideologicky školit žáky…a hodnotit v otázkách politických názorů“, dodáváme, že škola je místem, které umožňuje svobodnou diskusi, jejímž kvalifikovaným moderátorem je připravený učitel. Jeho role ve výuce o evropské integraci a soužití v národním a mezinárodním měřítku zahrnuje vysvětlení výhod i úskalí, historické perspektivy a diskusi s žáky, v níž si budou moci vytvořit vlastní názor.

Spojovat současnou výuku o Evropské unii a integraci s „fungováním školství za nacismu či komunismu“, jak to činí poslanec Klaus ve své důvodové zprávě, je nepodložené a urážlivé vůči učitelům, kteří o tématech zodpovědně a kvalitně učí v otevřeném a demokratickém duchu.

V širším pojetí je nezbytné odmítnout snahu poslance Klause zcela odebrat politiku ze škol. Formální vzdělávání má poskytovat znalostní základ pro plnohodnotný občanský život, jehož součástí je rovněž informovaný úsudek o významu demokracie a politických stran a uskupení. Tento úsudek nakonec mladí lidé uplatňují u voleb krátce po skončení povinné školní docházky. Bylo by nezodpovědné tvrdit, že všechny rodiny jsou schopny dětem předat potřebné objektivní informace pro život v zastupitelské demokracii.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Na návrhu Klause ml. jsou tristní dvě věci: zjevné nepochopení faktu, že evropská integrace není ideologická záležitost, ale faktický stav světa, v němž žijeme a pevná součást našeho ústavního pořádku. Což pochopitelně nevylučuje kritický odstup, jenž je ve vzdělávání žádoucí. Tou druhou je nečestná snaha bez diskuse nad tématem prosadit absurdní návrh prostřednictvím průhledného legislativního triku. Ani jedno není důstojné a omluvitelné.”


Zdroj: Tisková zpráva EDUin

10 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
19. října 2018 v 12:30  

Evropská integrace je ve školském zákoně? Proboha proč? Že by inspirace vedoucí úlohou KSČ?

poste.restante řekl(a)...
19. října 2018 v 13:17  

Pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku

jestlipak mají podobnou klauzuli v svých zákonech a "RVP" také Britové?

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Na návrhu Klause ml. jsou tristní dvě věci: zjevné nepochopení faktu, že evropská integrace není ideologická záležitost, ale faktický stav světa, v němž žijeme a pevná součást našeho ústavního pořádku.
Na vyjádření pana Kartouse je tristní to, že zjevně doposud nepochopil, že evropská integrace JE ideologická záležitost.
Což neznamená, že je to špatně. Ony existují i pozitivní a přínosné ideologie.
Třeba ideové, tedy myšlenkové ukotvení českého státu v nadnárodní organizaci států, které sdílejí stejný hodnotový systém.
To ale nemusí být záležitostí "faktického stavu světa" navždy.

Petr řekl(a)...
19. října 2018 v 14:58  

Vy jste někdo viděl někoho, kdo by více či méně nečetl svět optikou nějaké ideologie? Kolik z našeho "vědění" je opřeno o osobní zkušenost, kolik o nezpochybnitelná fakta, kolik interpretačních mezer překlenuje nějaká teorie/ideologie/víra? Bez nějakého celkového výkladového rámce přežít teoreticky lze, ale prakticky to nikdo nedělá: lidé mají evolučně vyvinutou schopnost tvořit z izolovaných zkušeností příběhy a teorie, často i zcela mylné. I proto z principu nemůže existovat žádný vzdělávací systém, který by nebyl ideologický jak formou, tak obsahem.
Přináležitost k Evropě máme ve školském zákoně prostě proto, že takové je dlouhodobě naše oficiální politické směřování. Školství nikdy nebylo a nikdy nebude politicky neutrální, protože žádná politická neutralita v podstatě neexistuje. A určitě ne v instituci, jejímž základním posláním je pomáhat (mladým) lidem tvořit si nějakou celkovou představu o světě. Veřejné školství těžko může zaručovat absolutní výkladovou pluralitu, může se jen snažit s ní co nejvíc pracovat. Už to, že zřídíte školu, ještě než do ní přije první žák, je přece politický statement. Jen to nejsme zvyklí vidět.

Pavel Doležel řekl(a)...
19. října 2018 v 17:14  

Na blábolení o EU budou mít žáci později času habaděj v hospodě. Ve škole se mají učit. Diskuse je forma komunikace, nikoliv forma vzdělávání.

Učit se, učit se, učit se.

Příteli Petře, chápete alespoň rozdíl mezi religionistou a teologem?

poste.restante řekl(a)...
19. října 2018 v 17:40  

Sorry jako, pane Petře, ale blábolíte.
Ohmův zákon, Pí nebo distributivnost násobení jsou tak nějak mimo ideologii a politiku.

Jistěže samo zřízení školy je "politický statement", protože je to koneckonců "veřejný statek a služba". O tom žádná.
A jasně, že při výuce dějin nebo společenských věd jsme limitováni a ovlivňováni aktuální politickou situací. Tudíž jsou Němci během druhé světové války jednou "nenávidění fašisté" a podruhé na začátku "nevinné oběti ideologie čechoslovakismu, které chtěly uplatnit své právo na autonomii a posléze oběti krvavých divokých odsunů" na jejím konci.

To ale nic nemění na tom, že je rozdíl mezi výukou a indoktrinací.

E.Kocourek řekl(a)...
19. října 2018 v 18:14  

Na návrhu Klause ml. je těch tristních věci - z pohledu Kartouse, Eduinu a s nimi ideově a finančně spřízněných organizací - povícero. Už jenom to, že na tu povinnou demokratickou indoktrinaci "ze zákona" někdo upozornil. Že na to upozornil někdo, koho mohou neziskovky těžko označit za "nepovolaného". A hlavně, že Klausovy názory a postoje mívají obrovskou podporu veřejnosti. ////

Hrome, půjde-li to takhle dál, třeba se nepodaří zničit české školství ... ////

E.Kocourek řekl(a)...
19. října 2018 v 18:19  

Škola (...) umožňuje svobodnou diskusi ... -- přibližně stejně, jako svobodnou diskusi umožňuje Česká škola. ////

E.Kocourek řekl(a)...
19. října 2018 v 18:31  

Že prý spojovat současnou výuku o Evropské unii a integraci s „fungováním školství za nacismu či komunismu“, jak to činí poslanec Klaus ve své důvodové zprávě, je nepodložené a urážlivé vůči učitelům, kteří o tématech zodpovědně a kvalitně učí v otevřeném a demokratickém duchu. -- Není to nepodložené, je to výstižné. A zda je to urážlivé? Odhaduji, že "zodpovědně a kvalitně učí" znamená pro mne pravý opak toho, co to znamená pro Kartouse. A co jedněm připadá urážlivé, pro druhé je přesný popis reality. ////

Je naděje, že ne všichni učitelé, kteří programově nebo náhodou řeší se studenty problematiku EU, papouškují Kartousovu bruselskou propagandu. ////

Petr řekl(a)...
19. října 2018 v 18:40  

Mezi výukou a indoktrinací nepochybně nemusí (a ideálně nemá) být rovnítko.
Je taky zjevné, že různé oblasti lidského vědění jsou politickými ideologiemi prošpikovány v rozdílné míře. Určitě to bude znát mnohem víc v dějepise nebo v občance než v matematice. Nejsem matematik, ale předpokládám, že sama matematika je vůči nim poměrně imunní, protože je je k ničemu nepotřebuje (v typologie hard/soft, pure/applied, life/non-life je čistá matematika hard pure non-life obor).
Ale to, ŽE a v JAKÉM ROZSAHU se matemtika ve školách učí, je politické rozhodnutí, které je v souladu s nějakou politickou ideologií. Pokud vaše ideologie stojí na tom, že nejdůležitější pro blaho společenství je demokratická diskuze, péče o lidská práva a soužití různých kultur, budete tomu pravděpodobně chtít ve škole věnovat náležitou pozornost. Ergo budete matematiku muset zkrouhnout. Pokud je vaší politickou vírou nějaká forma technokratického autoritářství, asi nebudete chtít děckám ve škole propagovat politická práva a vést s nimi diskuze o nejlepší vládě. To se vám zas hodně pokročilá matematika může hodit k vyplnění času. Neberte to doslova, chci říct jen to, že samotné zařazení předmětů má i politický rozměr, i když málokdy je přímým odrazem nějaké ideologie. Spousta předmětů se učí proto, že se prostě učí už dlouho a nikdo neměl sílu je zrušit. Ale někdy když se zaváděly, někdo je zaváděl s nějakým úmyslem, který zapadal do nějakého politického projektu.

Petr řekl(a)...
19. října 2018 v 18:47  

Rozdíl mezi religionistou a teologem ideálnětypicky dobře chápu. Složité na tom je, že takhle ostře oddělené ty role v reálném světě často nebývají.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.