Spolek Pedagogická komora je proti zpřísňování jednotné přijímací zkoušky na SŠ

úterý 25. září 2018 ·

Spolek Pedagogická komora je proti omezování pravomocí ředitelů středních škol vybírat si své budoucí žáky. Plánované stanovení nepodkročitelného minima u jednotných testů z češtiny a matematiky, které organizuje Cermat, připravuje školy o další kousek svobody i zodpovědnosti. Jde o projev nedůvěry ze strany zřizovatelů i státu.


Radek Sárközi (pedagogicka-komora.cz)
Návrh Asociace krajů ČR je pravým opakem zahraničních zkušeností. Ani před rokem 1989 nebyly v ČR přijímací zkoušky tak striktní, jak je tomu v současnosti. Žák mohl být přijat na gymnázium nebo jinou střední školu s maturitním oborem i bez absolvování testů, když měl výborný prospěch na ZŠ nebo byl úspěšný například v olympiádě z matematiky.

Hrozí, že motivovaní zájemci o konkrétní obor nesloží přijímačky z matematiky, přestože se z ní na dané škole nemusí maturovat. Stát přitom v současnosti není schopen zajistit, aby na všech základních školách vyučovali matematiku aprobovaní učitelé. U jednotných přijímacích zkoušek jsou znevýhodněni žáci, které vyučoval nekvalifikovaný pedagog, nebo žáci se špatným rodinným zázemím.

Ministr školství Robert Plaga se před třemi týdny vyjádřil v pořadu Českého rozhlasu 20 minut Radiožurnálu, že si umí představit úplné zrušení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Další zpřísňování současných podmínek je ale pravým opakem.

Pedagogické komoře byla ze strany ministerstva školství přislíbena účast v pracovní skupině, která se zabývá změnami v přijímacím řízení na střední školy, ale tato skupina se doposud nesešla, a ani není znám oficiální termín nejbližšího jednání.

"Ministr Robert Plaga by měl svým podřízeným zadat zpracování analýzy, jak probíhá přijímací řízení na SŠ v ostatních členských státech EU, aby byla diskuze o změnách věcná a poučená," navrhuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.


Další informace naleznete zde

33 komentářů:

jir řekl(a)...
25. září 2018 v 14:54  

Nejsme v komoře a je nás asi dvacet, kteří zpřísnění uvítáme.

mirek vaněk řekl(a)...
25. září 2018 v 15:02  

Učitelé středníc škol také přijímačky vítají. Vidí rozdíl na žácích k lepšímu.

Ač jsem sympatizant PK, tak tohle prohlášení bylo ukvapené.
Srovnávat situaci před rokem 89 je mimo mísu. Zde PK trochu přestřelila. Dnešní situace ve školách je radikálně odlišná.

Janek Wagner řekl(a)...
25. září 2018 v 15:37  

1. Máte nějaký další argument pro PLOŠNÉ zpřísnění?
2. Vyjádření NENÍ pro jednotným přijímacím zkouškám, ale například pro omezení pravomoci ředitelů.
3. Máte něco proti pravomoci ředitele přijmout žáka bez přijímaček, pokud uspěl třeba v matematické olympiádě?
4. To srovnání je pro nás starší poměrně tristní: výsledky přijímaček jsem věděl už odpoledne ;-)

Petr řekl(a)...
25. září 2018 v 16:19  

U jednotných přijímacích zkoušek jsou znevýhodněni žáci, které vyučoval nekvalifikovaný pedagog,...

To je spekulace! Zažil jsem na vlastní kůži v roce 1969, kdy mě v osmé třídě učil matematiku "prvostupňař", tedy nekvalifikovaný pedagog pro výuku matematiky na druhém stupni ZŠ. Tento pán využíval běžně diferencovanou výuku, různé pomůcky, které si sám vyráběl ap. Lepšího kantora matiky jsem za celý svůj život nepoznal. Přijímačky na gympl byla díky tomuto učiteli "brnkačka".

K zpřísnění přijímaček:
Je to těžké dilema. Díky "přemnožení" středních škol a úbytku žáků bylo možno maturitu získat tzv. "za hubičku". Pak se někdo vzbudil a v r. 2011 zavedl státní MZ. Ta do jisté míry vyřadila žáky, kteří na MZ buď neměli, nebo na to kašlali a mysleli si, že to nějak vykřížkují (viz testy z matematiky). Na ZŠ byla pohoda, klidek a tabáček :-) Který žák si na kterou SŠ ukázal, tak se tam dostal. Tak se teď holt zas kdosi vzbudil a chce to zpřísnit i na ZŠ.
Je to v dnešní době, tak jako všechno "ode zdi ke zdi" :-)

Osobně jsem toho názoru, konečně si přiznat, že maturant před třiceti léty je na úrovni dnešního bakaláře. A tak základky i střední školy nechat tzv. "bejt svému osudu" a prosít to až na VŠ. Stejně co je dneska maturita, má ji skoro každý, kdejaký kominík, kosmetička a holič :-) :-)

Život je stejně o něčem jiném, jak známky ve škole.

PetrK

PS.
Pro ty, co to tady kontrolují: jsem jiný Petr než ten, co ho tu kritizujete :-)

Radek Sárközi řekl(a)...
25. září 2018 v 16:59  

Nejedná se o vyjádření proti přijímacím zkouškám obecně. Jen jsme se ohradili proti celostátně stanovenému nepodkročitelnému minimu. Myslím si, že ani není v kompetenci tripartity takto úkolovat ministra školství - ta se má zabývat platy a podmínkami k práci...

E.Kocourek řekl(a)...
25. září 2018 v 16:59  

Ano, plánované opatření připravuje školy o další kousek svobody i zodpovědnosti. Ano, jde o projev nedůvěry ze strany zřizovatelů i státu. ////

A také jde o opatření zcela konsistentní se všemi ostatními projevy nedůvěry státu vůči občanům. Někomu (třeba mně) to připadá, jako že stát vede proti občanům válku. ////

Etatisté a centralisté jsou dnes na koni. Jistě jsou přesvědčeni, že je to tak nafurt. ////

poste.restante řekl(a)...
25. září 2018 v 18:17  

Jádro problému se jako vždy skrývá pod vnějšími slupkami.

0. Že k debatě o cut-off score musí dojít, to bylo přece jasné už při zavádění jednotných přijímaček. Popravdě, bez něho tak trochu i postrádají část smyslu. Pořád ho mají, ale když kvalifikační laťka leží na podlaze ...?

1. Dokud nedojde ke změně systému financování, je debata o cut-off score naprosto nepřijatelná.
To jako, že se na gymnázium přihlásí 45 žáků, ale otvírá se jen jedna třída = 30 žáků.
Nad hranicí úspěšnosti bude ale jen 20 žáků.
Znamená to, že ředitel nesmí zbývajících 10 přijmout?
Kdo a z jakých prostředků pak bude dofinancovávat ekonomicky ztrátovou třídu?
To je prostě blbost.

2. Přijímací řízení musí být vždy komplexně pojaté. Když je někdo na prvních místech krajského kola matematické, nebo fyzikální olympiády, studuje průběžně s vyznamenáním, nejspíš se dá usoudit, že "jistý" studijní potenciál má a bazírovat na povinných přijímačkách je blbost taktéž.

3. Na druhou stranu, pokud řekněme z 50 bodů v matematice není na dvou termínech jednotných přijímaček žák schopen získat ani 5 bodů, opravdu má co dělat na maturitním oboru? Nemyslím si to. - Ale s pánembohem ať je přijat na konzervatoř. Snad mu v budoucnu hypotéku někdo spočítá.

4. Kromě toho. Umím si představit žáka, jednostranně nadaného. Například s literárním talentem, nebo talentem na jazyky, přitom matematický outsider. - Vítěz mezinárodní soutěže, autor oceňovaného blogu.
Nechť má ředitel pravomoc takový talent přijmout, i když cut-off score nepřekročí.

Ivo Mádr řekl(a)...
25. září 2018 v 18:40  

"A tak základky i střední školy nechat tzv. "bejt svému osudu" a prosít to až na VŠ."

To už se blíží americkému modelu. V 18 letech se pak teprve rozhodnout o budoucím směřování.

Docela vyčerpávající odpověď pak dává poste.restante a to včetně bodu č.3

Osobně jsem zastáncem současného stavu, protože ve změně cítím vliv průmyslové lobby. Tzn. zavřít část SŠ a žáky přesměrovat do učebních oborů.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. září 2018 v 19:16  

Jak víte, že cut off v testu z Ma bude 5 bodů z 50? Zas jen účelová "umělecká nadsázka"?

Tajný Učitel řekl(a)...
25. září 2018 v 19:26  

Když průmysl kecá do vzdělávání ve smyslu usměrňování "toků" žáků sem či tam, nemusí to být dobrá správa.
Průmysl se totiž řídí jen a pouze ziskem, což je pochopitelné a nelze mu to mít za zlé. Stejně jako se nelze ptát, proč jednomu komáři sají krev. Jsou to prostě komáři.

Proto bychom měli mít otevřenou a informovanou diskuzi o tom, co je to vzdělání, vzdělávání, komu má sloužit, proč a jak a na základě té diskuze se také rozhodnout o tom, zda je dobré selektovat pomocí centrálních sít či nikoli. Dotazníky mezi učiteli ohledem státních testů jsou slibným začátkem.

poste.restante řekl(a)...
26. září 2018 v 9:13  

Jak víte, že cut off v testu z Ma bude 5 bodů z 50?

Ach Tajný, Tajný.
Napsal jsem:
Na druhou stranu, pokud ŘEKNĚME z 50 bodů v matematice není na dvou termínech jednotných přijímaček žák schopen získat ani 5 bodů, opravdu má co dělat na maturitním oboru? Nemyslím si to.

Z toho, myslím, může i průměrný maturant usoudit, že to samozřejmě nevím, ale jen demonstruji určitý směr úvah.

Já přece nemohu vědět, jestli takový nový test bude bodován v součtu na 100 bodů, na 50 nebo na 200. Ale naznačuji tím, že pokud ze stanoveného rozsahu nesplní žák ani 10 %, pak je to pro maturitní studium prostě málo. A připomínám, že jedním z úkolů přijímaček je ověřit zvládnutí ALESPOŇ NEZBYTNÉHO MINIMA.
Osobně bych sice hranici viděl raději na 20 %, ale nebráním se diskusi.
Ono by nakonec asi taky hodně záleželo na typovém rozložení jednotlivých úloh.
Každý snad chápe, že určité procento se například u uzavřených testových úloh s výběrem možností dá prostě jen tipnout stylem "zaškrtnu všechna "c)".

mirek vaněk řekl(a)...
26. září 2018 v 9:15  

I školy se řídí ziskem. Každý žák jsou peníze. Což vůbec není dobrá zpráva. Nelze se zlobit, že sají státní prostředky i na žáky, které nejsou schopny vzdělat. Chtějí přežít ve vzdělávací džungli a to je dnes těžké.

Souhlasím s diskuzí o vzdělávání. ale musí tam být všichni, nejen učitelé. A musí se říct, kolik na to bude peněz a kolik si toho stát bude moci dovolit zaplatit.
Stále tu bude rozpor - vzdělání pro všechny i nekvalitní vstupy s vysokou zmetkovitostí a nutnost plošného školného, nebo investice do kvalitních polotovarů s kontrolou kvality s tím, že ostatní si to budou muset zaplatit třeba na soukromé škole. Je to jen o kvalitním nastavení systému.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. září 2018 v 11:09  

"Z toho, myslím, může i průměrný maturant usoudit, že to samozřejmě nevím, ale jen demonstruji určitý směr úvah."

Umělecká hyperbola stejná jako, tajný chce přijmout všechny a rozdat maturity všem zadarmo. Velmi tenká hranice k podsouvání hloupých extrémů, které se dobře vyvrací, že?

poste.restante řekl(a)...
26. září 2018 v 15:15  

Umělecká hyperbola stejná jako, tajný chce přijmout všechny a rozdat maturity všem zadarmo.
To si opět nemyslím.
Jde o to, že konkrétně Tajný to možná myslí dobře, to já nemůžu vědět. Ale pokud prosazuje určitý směr, měl by být schopen dohlédnout, jak cesta tím to směrem v důsledku dopadne.

Tajný třeba pořád operuje "důvěrou". Ale nikdy nenapíše, jak postupovat v případech, když tuto důvěru někdo nenaplní, nebo dokonce zneužije. No a pak to zákonitě musí vést k výsledku, který já uvedu jako sice argument ad absurdum, ale ve skutečnosti velice realistický důsledek. To, co Vy označujete za "uměleckou hyperbolu" je podle mého očekávatelný výsledek, který dokonce už třeba v minulosti nastal.

To je stejné, jako když stanovíte maximální rychlosti pro auta, ale nebudete je nikde kontrolovat. No tak většina lidí sice bude jezdit slušně, ale část se bude chovat jako hovada a občas taky někoho nevinného zabijí.
To zároveň neznamená, že když všude namontujeme radary a kamery, tak už nikdo na silnici nezemře. Ale mrtvých bude řádově méně.
A korektní debata se má ve společnosti vést o tom, jak udělat silnice bezpečné, aniž by vzniknul policejní stát.

Jenže potíž s Vámi je v tom, že na tuto úroveň debaty Vy nikdy z principu nepřistoupíte.
Testy jsou zlo, státní maturita je zlo, jednotné přijímačky jsou nelidská síta a zlo, kvalifikační požadavky na učitelskou profesi jsou zlo, …


Vy prostě odmítáte vidět a přiznat fakt, že když byla maturita čistě v gesci škol, tak zkrátka některé školy rozdávaly maturitní vysvědčení za nic, nebo za "školné".
Já jsem netvrdil a nikdy netvrdím, že musí být státní maturita. A už vůbec ne, že má vypadat tak, jako teď.
Ale když chcete vrátit maturitu do škol, tak se zákonitě ptám, jak chcete zabránit zneužití.
A na to jste nikdy nedokázal a ani nechtěl odpovědět.

Když se zeptám, jak chcete zajistit objektivitu přijímacího řízení, odpovíte: "Pohovorem." Tou nejméně objektivní, nejsnáze manipulovatelnou a naprosto neověřitelnou formou. Protože jen naprosto subjektivní proces je podle Vás "objektivní".

Když se zeptám, jak chcete dosáhnout aby na maturitní obory nebyli přijímáni žáci, kteří nezvládají ani učivo základní školy, odpovíte, že jednotné přijímačky jsou odporné síto a etatisté chtějí sortýrovat lidi, protože chtějí zabránit "plebsu" ve vzdělání. Neúspěch u přijímaček může zlomit žáka a pokazit mu celý život. Každý má přece dostat šanci studovat a když studuje špatně, tak je to proto, že měl, nebo má špatné učitele.
A tohle omíláte pořád dokolečka.

No a já s fanatiky prostě diskutovat nechci. Umím to, ale nebaví mne to. Stojí to moc času a nemá to smysl.
Takže Vaše "argumenty" poslední dobou jen "odbývám". Až je podpoří někdo rozumnější, pokusím se mu obšírněji a pečlivěji vysvětlit, proč s ním a s Vámi nesouhlasím.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. září 2018 v 17:57  

"Když se zeptám, jak chcete dosáhnout aby na maturitní obory nebyli přijímáni žáci, kteří nezvládají ani učivo základní školy, odpovíte, že jednotné přijímačky jsou odporné síto a etatisté chtějí sortýrovat lidi, protože chtějí zabránit "plebsu" ve vzdělání. Neúspěch u přijímaček může zlomit žáka a pokazit mu celý život. Každý má přece dostat šanci studovat a když studuje špatně, tak je to proto, že měl, nebo má špatné učitele.
A tohle omíláte pořád dokolečka.


Je fanatismem tvrzení, že je potřeba přijít na to, PROČ žáci-uchazeči nezvládají učivo základní školy před tím, než jim zabouchneme dveře?

Je fanatismem tvrzení, že žáci mají dostat příležitost ke studiu, protože pokud je na základě jednoho špatného skóre "přesměrujeme", nikdy už se nedovíme, zda by studovat mohli?

Nebude-li systém důvěřovat učitelům, nebudou učitelé důvěřovat systému. To znamená, že systém a učitelé NIKDY nepotáhnou za jeden provaz, ale systém bude v očích myslících, sebe-respektujících učitelů vždy byrokratický, neinformovaný prudič, který zavaluje nedoplacené učitele zbytečnými papíry a byrokratickými úkoly a posílá na ně otravné testy a inspekce. Učitelé zas jsou pro systém neobjektivní, nespolehlivé "lidské faktory", které je potřeba držet zkrátka a kontrolovat na každém kroku.

Vzniká dvoukolejná schíza, kdy je učitel nucen, v klíčových okamžicích, při vstupu a výstupu žáků do škol, hrát roli papouška administrujícího pochybné testy, vytvořené na základě diskutabilních dojmů, bez pevných filosofických základů, bez veřejného a odborného konsensu a bez dlouhodobě udržitelné vize. V tomto myšlenkovém vakuu pak dostanou zákonitě prostor průmyslové lobby, političtí šmajchlovači a přesměrovávači státních peněz.

Tohle je na hony vzdáleno úspěšné a časem prověřené vzdělávací politice, kterou lze vidět kolem nás, kde systém učitele pečlivě vybere, připraví, ohodnotí a vypustí páchat dobro do škol, bez kontrol a inspekcí.

Opravdu na to musíme jít z opačné strany, centrálními represemi, tříděním, laťkami, sankcemi a kontrolami? Potřebujeme stále, i 30 let po socialismu, silnou ruku a centrální strašáky? To nemáme na víc? Pokud je toto fanatismus, pak jsem fanatikem rád.

Radek Sárközi řekl(a)...
26. září 2018 v 18:49  

Přijímací zkoušky na SŠ v Radioforu

Kdo se hodí na maturitní obor? Studium s maturitou už by nemělo být pro všechny. Příslušný návrh chce v příštích týdnech předložit ministr školství z hnutí ANO Robert Plaga. Měl by to stát určovat?

https://plus.rozhlas.cz/kdo-se-hodi-na-maturitni-obor-7625500

Tajný Učitel řekl(a)...
26. září 2018 v 21:35  

Děkuji za odkaz pane Sárközi. Poučné.

tyrjir řekl(a)...
27. září 2018 v 9:30  

kKdyby se zodpovědné osoby v Parlamentu, vládě a MŠMTČR řádně staraly o to, aby tvůrce a kontrolor kurikula (Národní ústav pro vzdělávání a Česká školní inpekce) řádně plnili své povinnosti pečovat o to, aby se ve školách řádně vyučovalo ve všech výukových předmětech, nebyly by ty přijímačky a ani maturita takový strašák pro nebohé žáky, rodiče a učitele.

Zrušením Pedagogických center s metodickými kabinety (Zemanova vláda), sešupem resortní odpovědnosti za školy na obce a kraje a zavedením užvaněně konstruktivistického systému RVP/ŠVP (Špidlova a další vlády) nastal v podfinancovaném a mizerně resortně řízeném školství nekontrolovatelný fondočerpačský chaos. Na tyhle a další nesmysly se totiž bez valného výsledku čerpaly EU peníze. Za stavu, kdy čeští učitelé mají pořád nejhorší platy v OECD a školský rozpočet je jeden z nejnižších.

Školy se v důsledku těchto pitomostí mění ze zařízení vzdělávacích na zařízení (pře)výchovná. V jakési klubovny mající pro některé odpovědné i neodpovédné osoby hlavní funci jakési "pokud možno i nemožno především radostné úschovny na děti". Někteří učitelé už ani nevédí, že jsou učitelé a považují se za pedagogy. Neumí si asi přečíst ani svou vlastní pracovní smlouvu. Jinak by věděli, že jsou zaměstnáni jako učitelé a nikoli jako vychovatelé. Tento druh pitomosti projevuje a podporuje i tzv. Pedagogická komora. Svým názvem počínaje a odporem k jedinému, byť velmi ubohému, způsobu ověření znalostní úrovně absolventů základních škol konče.


J.Týř

Radek Sárközi řekl(a)...
27. září 2018 v 11:35  

Pedagogické komoře jde hlavně o to, aby případné změny v přijímacím řízení na SŠ nebo maturitách či RVP probíhaly transparentně. Dosavadní průběh tomu bohužel nenasvědčuje - vše se děje v režimu "přísně tajné"...

Záměrně jsme oslovili všechny naše členy s dotazníkem, který se ptá na tato témata. Potřebujeme podklady k jednání, pokud k nim budeme přizváni (což máme slíbeno z MŠMT).

tyrjir řekl(a)...
27. září 2018 v 12:44  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
28. září 2018 v 6:32  

"Když průmysl kecá do vzdělávání ve smyslu usměrňování "toků" žáků sem či tam, nemusí to být dobrá správa."

Správa čeho? Vozového parku, nebo snad bytového družstva?

Pavel Doležel řekl(a)...
28. září 2018 v 6:33  

"Je fanatismem tvrzení, že je potřeba přijít na to, PROČ žáci-uchazeči nezvládají učivo základní školy před tím, než jim zabouchneme dveře?

Je fanatismem tvrzení, že žáci mají dostat příležitost ke studiu, protože pokud je na základě jednoho špatného skóre "přesměrujeme", nikdy už se nedovíme, zda by studovat mohli?
"

Fanatismus snad ani ne. Spíše demence.

tyrjir řekl(a)...
28. září 2018 v 19:34  

VELKÁ PROJEKTOVÁ LEŽ V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ A ÚČELNOST PRÁCE HASIČŮ Z MŠMT ČR

Můj názor na omezení přístupu k maturitám je tento:

Úroveň výuky na základních školách prudce poklesla zejména v posledních dvaceti létech v důsledku nesystémových jevů v českém školstvi:

1) České školství je hrubě podfinancované a čeští učitelé mají nejmenší platy v EU i OECD. Za této situace byla práce škol ztížena sešupem odpovědnosti MŠMT směrem dolů - k obcím, krajům a jednotlivým školám. Stalo se tak evidentně i z tzv. fondočerpačských důvodů. MŠMT a jím řízené organizace si tím sešupem jaksi "uvolnily ruce" pro tzv. čerpání EU dotací. Výsledek čerpání dotací je ovšem žalostný. Učitelům ty tzv. systémové projekty práci znesnadnily (Systém RVP/ŠVP, Inkluze, pokus o Kariérní (ne)řád atd.)

2) Po vzniku krajů se prohloubil sešup odpovědnosti MŠMT ČR za školství:
- Zřizovatelské (zaměstnavatelské a řídící) pravomoci byly dány obcím a krajům. Tím však nezanikla resortní odpovědnost MŠMT za školství.
- Bez náhrady byla zrušena Pedagogická cetra, která předtím pečovala o úroveň výuky v jednotlivých předmětech. Kraje na to reagovaly vytvořením svých krajských vzdělávacích center, ale MŠMT ČR těm centrům nedalo koncepční ani materiální podmínky pro existenci (vč. podmínek pro čerpání EU dotací). Některá tato centra už i proto některé kraje zrušily. Kontrastuje to s tím, že se hloupě argumentovalo např. i tím, že malý školský rozpočet je kompenzován EU dotacemi. Tuto lež či něčí hrubý omyl jsem kdysi nazval takzvanou Velkou projektovou lží MŠMT ČR. Dnes v krajích vedle krajskýd center působí i pobočky NIDV, což je vedle NÚV další ministersky řízená rozpočto a fondočerpačsky orientovaná organizace bez valných výsledků v práci. Je to jakési slepé střevo MŠMT (o kurikulum se stará NÚV, ale o DVPP a kariérní řád se stará (zejména) NIDV).

Co je výsledkem? Myslím se, že především toto:

- Zdevastované školství České republiky je na kolenou. Na kolenou před neochotou politiků opustit bezobsažné proklamace a sliby, začít nazývat věci ve školství pravými jmény a přijmout účinná/systémová opatření k nápravě.
- Vysoké školy brečí nad úrovní středoškoláků. Střední školy brečí nad úrovní absolventů základních škol. Školy nemají dost peněz, resortní řízení kulhá, učitelé ze škol utíkají a mnozí absolventi pedagogických fakult do školy ani nenastoupí. Atd. atd.
- MŠMT tzv. fondočerpá, ale kvalita vzdělávání ve všech typech škol klesá. Školy čím dál víc podléhají tlaku na posilování jejich výchovných a pečovatelskych funkcí na úkor kvalitního vzdělávání.

A co v této situaci dělá současný Parlament, vláda a MŠMT České republiky?

ad 1) Školství nemá od státu ani příslib zvýšení školského rozpočtu na jinde obvyklou úroveň a učitelé nemají ani závazný příslib navýšení platů na téch mizerných 130 % průměrného platu.

ad 2) Resortní řízení ze srany MŠMT a jím řízených organizací je prachbídné. S malým školským rozpočtem a platy učitelů kontrastuje rozkošatělost, neúčelnost a neúčinnost dobře placeného fondočerpání z EU dotací. Například Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) si utrhl notnou ostudu se systémem RVP/ŠVP a s inkluzí. Víc než tři roky byl v důsledku korupce NÚV bez ředitele a nový ředitel NÚV se ještě výrazně neprojevil. NIDV si utrhl ostudu s Kariérním (ne)řádem. MŠMT samotné a ČŠI často jen pochybně flikují to, co by měly řádně dělat. Hasí hlavně ohně, které už vzplály, a ty jejich "řídící čůrky" přitom ani mnohdy nemíří správným směrem.

Jsem zvědav, jestli se MŠMT opravdu po tom všem, po té očividné, nezdráhám se říci, korupci, odhodlá/dovolí si administrativním omezením ztížit žákům ze základních škol přístup k maturitním oborům. Jsem zvědav, jestli si to lidé v krajích, obcích a zejména rodiče žáků nechají líbit.

J.Týř

http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/jiri-tyr-kdo-jak-przni-ceske-skolstvi.html
Tornádo KAT a Vládní jaderný výbuch
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290

tyrjir řekl(a)...
28. září 2018 v 19:42  

Je fanatismem tvrzení, že je potřeba přijít na to, PROČ žáci-uchazeči nezvládají učivo základní školy před tím, než jim zabouchneme dveře napsal nick Tajný Učitel.

Tajný Učitel má tentokrát pravdu. Je potřeba se důsledně ptát, proč je úroveň absolventů ZŠ tak mizerná. Za to děti ani rodiče nemohou. Nezaslouží si, aby na ministerskou neschopnost (viz předchozí komentář) nebo na něčí sociální inženýrství doplácely děti svým životním osudem.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. září 2018 v 22:19  

Pane Týři, analyzovat příčiny jistě můžeme. Otázka je jak.

Kvalita ministerských úředníků odpovídá jejich mzdám a tomu, jak byli sami vzděláni. Lippmann s tajným chtějí produkovat humanitní myslitele, jejichž stěžejní vlastností bude schopnost něco nějak interpretovat, tak nechápu, čemu se pak kdo diví. Že se produkují stohy nesmyslných papírů a nařízení, že se vytváří parodie na řízení firmy a vyplňování čáreček do lejstříček se nazývá statistikou. Tito lidé to za statistiku považují. Proč asi? Jak po nich může někdo chtít analytické myšlení a chápání fungování systémů, když po nich nevyžadoval ani znalost základních matematických operací a funkcí? Ani já nesouhlasím se stupiditou řízení a nesmyslnou byrokracií, ale nechť tím neopovrhují ti, kteří propagují principy, které umožnily jejich existenci.

E.Kocourek řekl(a)...
29. září 2018 v 0:24  

Když to ti ministeriálové NEUMÍ, tak by se do toho neměli montovat. ////

Pokud Ministerstvo (při známé kvalitě ouředníčků, nízkých mzdách, atd. apod.) nedokáže centrálně řídit školství (což IMO nedokáže), tak ať se o to nepokouší! Ať zruší státní maturity, ať přestane hrozit státními přijímačkami, ať zavře CERMAT a ať nechá zavřít veškerý personál CERMATu. Ať vrátí školám ukradenou samostatnost. ////

A nikdo nebude opovrhovat a řešit, co ten ministerský spolek nedouků umí či neumí. ////

Pavel Doležel řekl(a)...
29. září 2018 v 6:58  

No, vy tvrdíte, že to neumí. Ale on to zatím nikdo neumí lépe. Ostatně MŠMT není zřizovatelem škol, možná několika kusů. Takže výuka je decentralizovaná, metody jsou decentralizované a ponechané na školní úrovni. Jediné, co je státní a je to tak správné, jsou státní certifikační zkoušky. Stát financuje veřejný statek a chce pro ty, kteří jej k tomu angažují - daňové poplatníky, zajistit minimální kvalitu dodaných služeb. Úplně stejně, jako soudkyni si nemůže vybrat z lidu na základě vlastního uvážení každý starosta, stejně jako si nemůže zvolit, jaké zákony na území jeho obce budou a jaké nebudou platit. Maximálně může v mazích zákona nějaké povinnosti a omezení přidat. Nějak mám dojem, že váš primární problém, je nepochopení nezbytnosti existence veřejných statků a jejich nenahraditelnost v rámci čistého volného trhu.

Tajný Učitel řekl(a)...
30. září 2018 v 19:11  

Elitní expert na školství Doležel se zpovzdálí snaží uplatňovat principy z výroby do vzdělávání dětí a ještě přitom vypadat chytře.

E.Kocourek řekl(a)...
30. září 2018 v 21:02  

S tím nepochopením nezbytnosti existence veřejných statků jste to trefil dobře, pane Doležel. Třeba nějaké veřejné statky (v tom vašem celostátním centralizovaném chápání) jsou nezbytné a dokonce nenahraditelné. Ale školství mezi ně nepatří! ////

Školství lze organizovat na obecní nebo soukromé úrovni. Kecy, že to nejde, jsou nesmyslné - existují země, kde to tak je a funguje to. ////

"Stát financuje veřejný statek" -- neboť předtím okradl ty, kteří by si tento "statek" ochotně zaplatili sami,
"a chce pro ty, kteří jej k tomu angažují - daňové poplatníky," -- těch daňových poplatníků se nikdo na nic neptal a oni zajisté nikoho neangažují,
"zajistit minimální kvalitu dodaných služeb." -- stát neumí zajistit kvalitu čehokoli, natožpak kvalitu školství. ////

Odsud to vypadá, pane Doležel, že píšete nepravdy. ////

Pavel Doležel řekl(a)...
1. října 2018 v 9:54  

Tajnej, nikdy jsem se neoznačoval za experta na vzdělání, natož elitního. To si musíte posloužit u jiných souvěrců a soudruhů. Máte jich tady dost.

A nesnažím se uplatňovat principy výroby, ale principy racionálního řízení a zamezit těm politickým předvolebním žvástům, které tady trousí z hlouposti nejeden pseudointelektuál, včetně vašeho majestátu. Vzdělávání něco stojí. To je prostě fakt. A má nějaké přínosy pro společnost, to je také fakt. A úlohou je jej řídit v nějakém smyslu optimálně - to jest neplýtvat pod jakousi rouškou slepých a vysoce ideologických humanitních ideálů, ani jednotlivé jeho složky nepodceňovat. Pokud někdo volá po uplatnitelnosti absolventů, pak je to volání zcela racionální a relevantní. Nebránil bych se tomu, aby si každý zvolil svojí cestu a vzdělával se klidně i v něčem absolutně nepotřebném, jen pro svoji zábavu a kratochvíli, ale pak takový člověk musí počítat předem s tím, že nebude mít žádnou podporu ze strany státu, protože se chová čistě sobecky a stává se ve společnosti černým pasažérem.

Pavel Doležel řekl(a)...
2. října 2018 v 8:52  

A proč je pane Kocourku některý veřejný statek nezbytný a některý ne? Máte poněkud fajnové preference - jednou tak a jindy onak. Z mého pohledu pokud nepotřebujeme veřejné školství, stejně tak nepotřebujeme veřejné zdravotnictví a nakonec ani zákony. Princip je stejný - omezování svobody jednotlivců za účelem dosažení nějaké celospolečensky vyšší úrovně, které by se bez tohoto omezení nedosáhlo. Vám se to zřejmě někdy líbí a jindy ne. Proč? Protože některé omezování svobody vám nevadí a některé ano. Ale kdyby vám to nevadilo nikdy, nebylo by to omezování svobody.

Na obecní úrovni se kolektivisticky školství jistě řídit dá, ale u nás je tradice jiná - ostatně jsme relativně malý stát - narozdíl třeba od Spojených států. Fungovat může leccos, ale otázka je, jak dobře to funguje a čeho chceme dosáhnout. ČR měla historicky jednu z úplně nejnižších měr negramotnosti na světě. Měli jsme špičkové inženýry a lékaře a do jisté míry je máme stále, jen jsme začali zaostávat a přizpůsobovat se těm za hranicemi, protože soused má vždycky trávu zelenější. Místo abychom si věřili, tak se pořád díváme do talíře k sousedovi.

E.Kocourek řekl(a)...
2. října 2018 v 9:42  

To vy, pane Doležel, tvrdíte,že všechno (a hlavně školství) je veřejný statek a že je nezbytný. Já se o tu nezbytnost s vámi nepřu. Já pouze tvrdím, že školství NEMUSÍ být veřejným statkem. ////

A děkuji za připomenutí, ani zdravotnictví nemusí být veřejným statkem. ////

Že máme tradice jiné? To máte pravdu. Ale ty slavné "středoevropské tradice" nejsou žádná výhra. ////

Pavel Doležel řekl(a)...
2. října 2018 v 23:53  

No, já nevím, kolik let jste strávil v USA, ale ujišťuji vás, že to taky není až taková sláva.

Podle mě si nerozumíme. Tady nejde o volbu toho, co má, nebo nemá být veřejný statek. Ty statky prostě buď jsou veřejné, nebo nejsou. Například povinné očkování přináší proočkovanost populace a tím vymýcení některých nakažlivých chorob - to je veřejný statek. Zdravotní péče pro všechny, umožňující péči o každého člověka zamezuje tlejícím mrtvolám na ulicích, což je rovněž veřejný statek. Všeobecná gramotnost obyvatelstva je veřejný statek, efektivní využití lidského kapitálu je veřejný statek, zajištění minimální nepodkročitelné hladiny znalostí a dovedností lékaře, soudce, stavaře, to všechno jsou veřejné statky. Podobně státem certifikované tituly jsou také veřejným statkem, dokud jsou nositeli nějaké "informační hodnoty". Tím neříkám, že některé aspekty vzdělání není možné brát jako statek soukromý. A my se můžeme rozhodnout, zda ty veřejné statky chceme, nebo nechceme. To, co jsem se snažil říci i v jiné diskusi na stejné téma, je fakt, že Smithova neviditelná ruka trhu byla překonána tím, že byly nalezeny situace, kdy nefunguje. Ve skutečnosti totiž ta neviditelná ruka potřebuje mít splněny nějaké předpoklady pro to, aby mohla správně fungovat - vedla k Pareto-optimálnmu stavu. V nejjednodušší situaci tomu tak je. V realitě málokdy.

Nejsem zastáncem EU, naopak. Přerozdělování čerpačstvím, čerpačskou turistikou, i čerpačskou "konkurenceschopností" jsem totálně znechucen. Nejsem příznivcem levicových řešení. To ale nic nemění na to, že veřejné statky existují a že mnoho z nich může být standardní tržní cestou nedosažitelné. Ta úloha je prostě řádově obecnější, než to řešení prostřednictvím volné soutěže.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.