Petra Dočkalová: Nový školní rok: Aneb Učení a vzdělávání by nemělo být mučení

úterý 11. září 2018 ·

Svět se vyvíjí, děti, které nyní chodí do škol, budou mít podle odhadů sebeřízené zaměstnání a budou potřebovat pochopit samy sebe. Pracovat na sobě celý svůj život. K tomu budou potřebovat umět se prezentovat, komunikovat, plánovat, chápat své emoce a další, především tzv. měkké dovednosti.

Petr Dočkalová (facebook.com)

Škola ztratila funkci primárního vzdělávání. Děti, ale i dospělí se vzdělávají i mimo školu – na Skautu, chodí na kroužky, jezdí s rodiči na interaktivní výstavy, učí se na letních školách, táborech, odpoledne v jazykových školách, v kavárnách, učí se mezi sebou. Mají k dispozici videa, dokumenty, audio nahrávky. Chodit do školy pouze pro informace již nestačí. Kde ale tyto informace najít, jak s nimi kriticky zacházet, jak argumentovat by mělo být jedním z cílů učení.

Proces učení začíná už při výkladu tohoto slova. Je potřeba zpochybnit některé mýty, které jsme si předali – „učení – mučení, učíme se pouze ve škole u lavice. Učíme se pouze pod tlakem. Zbavit se porovnávání, kdo je nejchytřejší, nejlepší. Spíše se zaměřit na silné a slabé stránky, které máme všichni. “

Jak tedy reagovat na to, že se pohled na učení mění?

Rodiče si kladou otázky a ptají se na metody, programy. Montessori, Začít spolu, Waldorf, Intuitivní pedagogika, klasická matematika, Hejného metoda, Škola hrou – J. A. Komenský, FIE, Svoboda učení, Daltonův plán, Jenský plán. Co je alternativa, co ne. Všechny tyto metody mají společné to, že je kdysi vymysleli lidé, kteří s dětmi pracovali, pozorovali je a na základě pozorování vymýšleli metody, jak dětem učení přiblížit, aby je to bavilo a zároveň bylo efektivní. Je potřeba si připustit, že žádnou metodu nemohu „navléknout“ na dítě, člověka, který se učí. Učitel by ale metody měl znát, aby mohl přinejmenším možnosti zprostředkovat a dítěti umožnit více přístupů. Každý se učíme jinak, není jeden jediný mozek stejný, nejlepší učební podmínky neznáme. V praxi je potřeba pozorovat dítě, jakým stylem se učí, soustředit se na to, jak přemýšlí, komunikuje, pak jsme schopni ho v procesu učení vést.

Všechny skupiny, které se podílejí na procesu učení – Dítě-rodič, učitel si kladou otázky v souvislosti s učením.

Nejčastější otázky rodičů?

1. Jak zařídit, aby učení dítě bavilo, nejlépe, aby se do školy těšilo?

(mohu ho inspirovat, hledat i v tom, co mne nebaví něco, co se mohu naučit- příklad: vyjmenovaná slova – trénuji paměť, mohu trénovat vytrvalost, mluvit s dítětem, změnit otázky typu Jak bylo ve škole? na to – O čem jste dnes ve škole mluvili? Co jste řešili?)

2. Jak máme udělat to, aby nebyl jen na mobilu?

(přestat nadávat, že je na mobilu a přijmout technologii jako nástroj, nástroj, pomocí něhož se mohu učit – poznávání rostlin, GPS, podle zájmu dítěte)

3. Jak vymyslet, aby ve škole rozvíjeli jeho silné stránky, aby ho podporovali.

(komunikovat s učitelem, být v kontaktu, učit se spolupracovat, pokud kritika, tak konstruktivní a respektovat kompetence, učitel by měl být odborník na metody, učení, rodič by měl být odborník na své dítě, tyto pohledy jsou velmi obohacující)

4. Co máme dělat, když prostě nechceme každý den dvě hodiny trávit nad učením?

(pracovat se zpětnou vazbou, pořádat schůzky ve 3, dítě-rodič-učitel, pracovat s cíli, plánovat společně)

Učitelé pokládají tyto otázky.

1. Jak mám udělat, aby mne děti respektovaly?

(uvědomit si, že pokud budu respektovat já je, budu se o ně zajímat, bude to postupně oboustranné, pokud nebudou mít hranice, naučit se to společně)

2 .Jak mám přijmout to, že se mění role učitele a jak se k tomu postavit?

(vzdělávat se, účastnit se kurzů, konferencí o neurovědě ve vzdělávání, číst články, inspirovat se kolegy, přístupy, účastnit se debat o vzdělávání, stále se rozvíjet)

3. Jak především rodičům vysvětlit, proč zadávám domácí úkoly?

(pracovat na sobě a být odborníkem, vědět, jak funguje paměť, znát studijní techniky, vědět, jak pracuje oko v procesu učení, jak vnímat dynamiku skupiny, pracovat s cíli a dětem vždy říci, co se na tom daném příkladu mohou naučit)

Děti (zde velmi záleží na věku) se ptají

1. Proč se mám učit slovní druhy, k čemu mi to je?

(vést je v tom, aby se samy zamyslely, proč, kde to využiji, učit se násobilku jen proto, abych byla chytrá, je málo, násobilku potřebuji denně, například když si kupuji 15 rohlíků za 2 Kč)

2. Jak se mám učit? Přečtu si to a nic si nepamatuju.

(uvědomovat si, jak se učím, potřebuji na to klid, nebo se učím při hudbě, pamatuju si to, čemu rozumím, potřebuji při učení zkouknout i videa, mluvit o tom)

3. Proč musím opisovat výpisky? Stejně jim nerozumím.

(výpisky, pokud je opisuji pouze od učitele, mohou být výpisky jeho, může se stát, že potřebuji výpisky ve formě myšlenkové mapy, zjistit opět, co mne vyhovuje)

A kde tedy můžeme začít všichni, aby se stalo učení přínosné pro všechny? Jak navázat spolupráci?

1. Začít vnímat učení, jako oboustranně obohacující proces. Podpořit dobré vztahy a vytvořit spoluučící se skupinu. Nejsme soupeři, kdo bude mít víc jedniček, ale obohacujeme se navzájem, vnímáme, jak každý myslíme trochu jinak. Nehodnotíme, učíme se naslouchat. Učíme se chápat sami sebe.

2. Přizvat děti do procesu učení, aby se staly aktéry. Pracujeme s cíli. Učitel plánuje obsah výuky (například slovní druhy), děti mohou navrhnout, že se chtějí učit slovní druhy pomocí didaktické hry, skupinové práce, prací v centech vzdělávání)

3. Učíme se pracovat s různými nástroji v procesu učení.

Příklad: téma: Rodina

Dětem nabízím různé možnosti, nástroje k tomuto tématu. Slovník, počítač, učitel, knihy. Jsou vedeny k aktivnímu vyhledávání a zpracování témat jedinečným způsobem.

• Zaměřit se na učení ve společném sdílení, ale zachování jedinečnosti. Příklad: Počítáme příklad 23 + 9 – výsledek je 32. Poté debata, jak jste to počítali?

Možností je několik – např. rozklad přes 10 23 + 7 + 2

nebo 3+9 je 12 + 20

další 23 +10 je 33 -1. Toto vše si společně zprostředkujeme a bavíme se o výhodnosti.

• Při procesu učení hledat odpovědi na otázky – K čemu mi to je? Proč se to mám učit? Například obsah učiva: Slovní druhy. Forma je a díky tomuto tématu se naučím myšlenkový proces třídění, klasifikace.

• Zaměřit se na to, že pouze naučit se například vyjmenovaná slova nestačí. Je potřeba, abychom předávali i hodnotové vzdělávání – jako je respekt, svoboda, slušné chování, empatie.

• Zaměřit se na mentální operace jako je soustředěnost, práce s představou, sebekontrola, práce s emocemi, vytrvalost a další.

A možná to nejdůležitější. Zaměřit se na podporu příjemné, důvěryhodné atmosféry. Tam, kde se cítíme dobře a cítíme přijetí, tam chceme být.

Zde je uvedeno několik možností, směrů, je vždy na vás, abyste hledali a uvědomovali si smysl a cíl. Přeji vám všem do nového školního roku hodně trpělivosti, obohacení, respektu.

Citát pro vás: „Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazí dobrou náladu.“ A. Einstein

Inspirující literatura:

J.Holt – Jak se děti učí, Proč děti neprospívají
F.Vester – Myslet, učit se …a zapomínat?
Ph.Dr. V.Pokorná – Rozvoj vnímání a poznávání
T.Buzan – Použávejte hlavu, Myšlenkové mapy pro děti


Se souhlasem autorky převzato z jejího blogu

12 komentářů:

laimes řekl(a)...
11. září 2018 v 5:09  

"Svět se vyvíjí, děti, které nyní chodí do škol, budou mít podle odhadů sebeřízené zaměstnání a budou potřebovat pochopit samy sebe"

v naší zemi=montovně budou mít řízené zaměstnání v montovně a budou muset se s tím
vyrovnat,ukrajinci s mongolama to nezvládnou

" Pracovat na sobě celý svůj život." ano,kdo nebude chtít respektovat tempo pásu v montovně a makat na směny ,bude se muset učit novým profesím,když se neuživí jako tesař, bude se muset rekvalifikovat jako elektrikář a pak zase jako kuchař...

mirek vaněk řekl(a)...
11. září 2018 v 11:49  

"Svět se vyvíjí, děti, které nyní chodí do škol, budou mít podle odhadů sebeřízené zaměstnání a budou potřebovat pochopit samy sebe. Pracovat na sobě celý svůj život. K tomu budou potřebovat umět se prezentovat, komunikovat, plánovat, chápat své emoce a další, především tzv. měkké dovednosti."

Vaši jistotu bych chtěl mít.
Pokud bude většina populce na dávkách, pak máte pravdu.
Ti co budou vyrábět a řídit produkci budou potřebovat především tvrdé dovednosti.

Jiri Janecek řekl(a)...
11. září 2018 v 12:21  

Je potřeba zpochybnit některé mýty, které jsme si předali – „učení – mučení, učíme se pouze ve škole u lavice. Učíme se pouze pod tlakem. Zbavit se porovnávání, kdo je nejchytřejší, nejlepší. Spíše se zaměřit na silné a slabé stránky, které máme všichni. “

No, to jsou myty, ktere si predavaji jen permanentni reformatori a eduini... Ja - pedagogicka rychlokvaska - jsem behem dvouleteho kurzu nic podobneho neslysel.

Jinak docela by mne zajimalo, co je to to seberizene zamestnani...

laimes řekl(a)...
11. září 2018 v 13:01  

sebeřízené zaměstnání=chce se mně dnes nebo nechce se mně

Ivo Mádr řekl(a)...
11. září 2018 v 20:16  

Průmyslová revoluce 4.0 je rozhodující. V zemědělství a průmyslu bude pracovat minimum lidí a služby nebudou schopny vstřebat zbytek pracujících. Již nyní se v několika zemích zkoumá možnost, že část občanů nebude muset pracovat a dostane nezbytnou finanční částku na vlastní existenci. Zruší se veškeré sociální dávky a podpory. Nyní se to zkoumá třeba ve Finsku. Dle mého je to silně demotivující systém, který silně zasáhne i školství.Pro mnohé občany pak zbude pouze sebeřízené trávení volného času. Může se nám to líbit nebo nelíbit, ale náklady na robotizaci jsou nižší než na živou pracovní sílu. Robot neonemocní, nepotřebuje mzdu, může pracovat 24 hodin, nestávkuje, je rychlejší a přesnější než člověk. Prvotní náklady jsou brzy splaceny. Jak se s tímto v budoucnu vyrovná školství? "Babo raď".

BP řekl(a)...
11. září 2018 v 21:00  

Tak podle mě, pane Mádře, mnohé nové obory na humanitně zaměřených VŠ už připravují lidi na nové profese. Nám zatím ty nové obory nic neříkají, neumíme si představit, co ti lidé vlastně studují. Ale na VŠ už mají náskok. Vědí, že se lidé v klasicky zavedených profesích nadále všichni neuplatní. Takže jen houšť psychologů, sociologů, politologů, andragogiků, personalistů ap.

Ivo Mádr řekl(a)...
11. září 2018 v 21:34  

Psychologové a psychiatři, antidepresiva a léčebny, opravdu budou třeba za této nové situace.-

Pavel Doležel řekl(a)...
12. září 2018 v 2:44  

"Tak podle mě, pane Mádře, mnohé nové obory na humanitně zaměřených VŠ už připravují lidi na nové profese. Nám zatím ty nové obory nic neříkají, neumíme si představit, co ti lidé vlastně studují. Ale na VŠ už mají náskok. Vědí, že se lidé v klasicky zavedených profesích nadále všichni neuplatní. Takže jen houšť psychologů, sociologů, politologů, andragogiků, personalistů ap."

Problém je, že po jejich práci není poptávka. Už teď nastupují vesměs do státem zřizovaných institucí za velmi nízké mzdy. Paní BP, vy jste se asi nikdy moc ekonomickou teorií nezabývala, viďte? Jako asi může půlka populace pracovat v síbrťáku a druhá v něm být klienty, ale kdo to bude živit, to nevím. Snad tedy ti roboti. Jen nevím, kdo je bude opravovat, vylepšovat, opravovat a kdo jim bude rozumět, když všichni budou politology, kulturology a sociálními pracovníky.

laimes řekl(a)...
12. září 2018 v 4:47  

výroba se za uplynulých 30 let přenesla do asie a zemědělství do ameriky a zpět se to již nevrátí,marné snažení trumpa,v evropě pro třetinu až polovinu lidí práce prostě nebude a tak se zkoušejí dvě cesty: 1/zkrácení prac doby ,aby se v práci vystřídalo víc lidí nebo 2/fasování jedné sociální dávky

mirek vaněk řekl(a)...
12. září 2018 v 6:57  

Problém je v tom, že stále vnímáte pouze současnou realitu a zkreslenou médii.
Pokud chcete mít kvalitního inženýra,který vám bude řídit či sestavovat roboty, znamená to mnohaleté intenzivní vzdělávání v oboru. Nekvalitní inženýr je k ničemu. Kdežto i nekvalitní politolog i psycholog se někde upíchne a třeba reformuje školství.

Některá výroba je přesunuta do Číny. Jenže v okamžiku, kdy číňan bude požadovat určitou životní úroveň, vzrostou platy i cena čínského zboží. A situace se radikálně změní.Pokud začne sucho, tak i z obilnic světa se stane poušť. Vše bude jinak. Stěhování národů za vodou, potravou a lepším bydlem. Zapomeňte na klídek v Evropě a rozumování u šampíčka. Kdo se bude schopen otáčet, mít technologie, ten přežije. Zbytek bude živořit.

BP řekl(a)...
12. září 2018 v 20:29  

Pane Doležele, já jen konstatuji, co se ve společnosti děje. Také je mi záhadou, jak mohou USA být stále nejvyspělejší ekonomikou světa, když se u nich prakticky nic nevyrábí.

Pavel Doležel řekl(a)...
12. září 2018 v 23:26  

Paní BP, mrkněte se na to, jak je definován hrubý domácí produkt a jak se počítá. Pokud vnímáte výrobu jako produkci fyzických statků, tak to samozřejmě potom nesedí. I bohatá země toho nemusí moc vyrábět. To ale rozhodně není případ Spojených Států. Jinak obecně platí, že podíl terciálního sektoru na celkové produkci jde ruku v ruce (mi říkáme, že je pozitivně korelován) s celkovou produkcí na hlavu, tedy s tím, co lze nazvat ekonomickou vyspělostí země.

Pokud by poptávka po humanitně a sociálně vzdělaných pracovnících (tím teď nemyslím ekonomii, ale sociologii, politologii, mediální studia, novinařinu, kulturologii, gender studies, apod.) byla reálná poptávka komerční sféry, pak by bylo vše v pořádku, ale podívejte se, kde a za jakých podmínek tito lidé nacházejí uplatnění. Velká část se uplatní pouze ve státním sektoru, další velká část v projektech a institucích závislých na veřejných zdrojích, zejména pak na čerpání dotací a když už najdou uplatnění v komernčí sféře, tak v administrativních a pomocných profesích. Ovládají většinou dobře cizí jazyky. Jejich mzda je pak zlomkem mzdy lidí vzdělaných technicky, nebo exaktně.

Nespoléhejte na to, že budoucnost je v humanitních a sociálně orientovaných profesích. Není. Budoucnost je ve schopnosti analyzovat a řešit problémy. Veškeré vědecké obory stále více a více využívají matematiku a informatiku. A tento trend bude pokračovat.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.