Daniel Prokop: Pozitivní spojující příběh přestal fungovat. Funguje jen politika postavená na budování "obrazu nepřítele".

pátek 24. srpna 2018 ·

„Populismus má více definic. A ta myslím nejlepší říká, že hlavním aspektem populismu nejsou nějaké nepromyšlené sliby, ale vytváření distance, propasti mezi elitami a "běžným lidem". Je to snaha politicky spojovat a mobilizovat lidi tím, že je postavím do opozice vůči škodícím "elitám". Nedá se sice říci, že ANO je klasická populistická strana, která by čerpala jen z tohoto, ale Babišův argument s "elitami" populistický je. Snaží se spojit lidi, kteří jsou k němu často i v něčem kritičtí, proti někomu jinému, tedy proti elitám. A dát lidem pocit, že on může v tomhle kulturním střetu kvalitně hájit jejich zájmy, které ale už nejsou dále rozebírány. Je to účinná strategie, používá ji úspěšně třeba také prezident Zeman,“ říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny sociolog Daniel Prokop.


Daniel Prokop (twitter.com)
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Proč to v dnešní politice funguje?

Jde o to, jak spojit lidi, kteří mají dost odlišné názory. Se Zemanem například souhlasí ve všem jenom minimum lidí. Někteří jeho voliči se s ním neshodnou třeba v názoru na Rusko a Čínu, další v sociálních otázkách, jiní ve způsobu vykonávání úřadu. On je ale dokáže spojovat právě skrze odpor vůči "elitám". Proto například zkonstruoval pojem "pražská kavárna". Politici jako Trump nebo Zeman na této polarizaci vydělávají a stabilizují svou podporu. Trumpovi věří jen sedm procent demokratů, ale celých 84 procent republikánů. Zároveň má Trump se svými 40-44 procenty historicky nejstabilnější podporu. I Zeman z českých prezidentů nejvíce polarizuje vzdělanostní a politické skupiny a má vysokou stabilitu důvěry. Když udělá nějakou chybu, jako byl způsob přijetí bývalého premiéra Sobotky na Hradě, důvěra k němu trochu klesne, ale pak znovu stoupne. Podle mě je to dáno tím, že je symbolem, který spojuje proti něčemu "jinému" ve společnosti. Proti oněm elitám či skupinám, které "ohrožují" běžný lid zespodu - minority, cizinci, nepřizpůsobiví. Když svou podporu založíte na opozici vůči něčemu vnějšímu a jste symbolem, izolujete ji tím od vlastní agendy a činů.

Je tedy politika odsouzena k populismu? Nikdo jiný nemá šanci na úspěch?

Strany, které budou zastupovat jen jednotlivé části fragmentizované společnosti, budou na pěti až deseti procentech. Pokud chtějí výš, musí přijít s nějakým silnějším, sjednocujícím příběhem, který překryje rozdílné zájmy. Kdysi to býval příběh o zlepšení pozice pracujících, u nás po roce 1989 o návratu liberálního kapitalismu, pak o dohánění vyspělého Západu. Teď ale v liberální části společnosti žádný takový příběh nevidím. Asi by mohl být třeba o tom, kam jako Česko směřujeme. To chce ale velkou osobnost, která to zbaví obecnosti. Nebo by mohlo jít o silný apel na zkvalitnění veřejných služeb, jako je školství, které kulhají za růstem životní úrovně. Dlouhodobě bych nepodceňoval ani změnu klimatu. Dočasně jsme ji shodili ze stolu, ale tím, že ji začneme pociťovat - ať už klimaticky, nebo v podobě migrace -, se na stůl může vrátit.

Nedá se ale přece jen dělat politika jinak než skrze "obraz nepřítele"?

Musel by existovat nějaký pozitivní narativ, pozitivní příběh, kterému by lidé dokázali věřit. A ten já v Česku nevidím. Posledním velkým pozitivním příběhem byla konvergence k bohatým zemím Evropské unie. Jenže zaprvé ke sbližování životní úrovně nedochází tak rychle, jak si lidé mysleli. A za druhé sama Evropská unie ztratila přitažlivost a částečně i důvěryhodnost v době kolem finanční krize. Takže tento pozitivní spojující příběh přestal fungovat. Od té doby funguje jen politika postavená na budování "obrazu nepřítele". Kdo to chápe, vyhrává. Kdo ne, prohrává.


Rozhovor naleznete zde

61 komentářů:

laimes řekl(a)...
24. srpna 2018 v 9:55  

pane Komárku a jak to souvisí se školstvím?

Kvaternion řekl(a)...
24. srpna 2018 v 10:46  

Snad poprvé napsal laimes smysluplný příspěvek - to, že převládl populismus a tudíž nevyhnutelně končí svoboda a demokracie je sice strašné, ale se školstvím to přímo nesouvisí.

Michal Komárek řekl(a)...
24. srpna 2018 v 10:52  

Kvaternion

Nevím, co myslíte tím, že to nesouvisí se školstvím "přímo", nicméně je jasné, že to se školstvím souvisí volněji, než třeba diskuse o změně maturity. Nicméně považuji za důležité, že Daniel Prokop vidí teoretickou možnost v překonání populistické politiky například v tom, že se silný politik chopí podstatného tématu, jakým je třeba školství. Děkuji! Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
24. srpna 2018 v 14:08  

Prezident Zeman má podle posledního průzkumu SANEP 59% důvěru lidí. Není to výsledek jeho populismu. Je to výsledek toho, že řeší problémy a nazývá věci pravými jmény správněji a častěji než jeho konkurenti. Nesouhlasím se vším, co kdy M. Zeman řekl a udělal. Jasné však je, že mnohými svými schopnostmi a činy v politice M. Zeman významně převyšuje své konkurenty. Něco podobného, myslím, platí i pro A. Babiše. Političtí okopávači kotníků (lidé bez patřičné úrovně) odedávna nenávidí a pomlouvají to, co jejich úroveň objektivně převyšuje.

Josef Soukal řekl(a)...
24. srpna 2018 v 14:22  

Prakticky totéž by se dalo napsat o Hitlerovi a Stalinovi, tedy pokud se místo vyrovnání se s argumenty soustředíme na to, abychom jejich kritiky představili jako "okopávače kotníků".

Kvaternion řekl(a)...
24. srpna 2018 v 14:41  

Zemanova popularita samozřejmě JE výsledkem jeho populismu; tuto očividnou skutečnost popírají jen ti, kteří se tímto populismem nechávají ovlivnit (ba jej jako styl politiky přímo preferují), ale nechtějí si to přiznat, případně si to i přiznávají, ale konstatování této skutečnosti se kvůli poprávu špatné pověsti populismu brání. Je také typické, že tito lidé Zemanovo povrchní, zkreslující až lživé a nenávistné plácání považují za "nazývání věcí pravými jmény". Jedinými "schopnostmi", kterými Zeman převyšuje ostatní politiky, je bezskrupulóznost a totální absence morální integrity; jinak řečeno, kdekdo by byl schopen dělat to, co dělá Zeman, ale málokdo by to dělat chtěl a má na to žaludek. A je charakteristické, že nejbojovnějším zastánecm Zemana v těchto diskusích je místí trol a stalker.

tyrjir řekl(a)...
24. srpna 2018 v 14:56  

Představíte se nám někdy, nicku Kvaternione? Kde berete tu opovážlivost urážet z vaší anonymní pozice lidi s jiným názorem?

Ivo Mádr řekl(a)...
24. srpna 2018 v 17:42  

Jak tento příspěvek souvisí se školstvím? Pane M.Komárku, proč nám tady podsouváte tyto náhledy?

tyrjir řekl(a)...
24. srpna 2018 v 20:16  

Prakticky totéž by se dalo napsat o Hitlerovi a Stalinovi, tedy pokud se místo vyrovnání se s argumenty soustředíme na to, abychom jejich kritiky představili jako "okopávače kotníků".

M. Zeman se, pokud vím, nikdy nevyhýbal a nevyhýbá věcné diskusi. Totalitou zavánějící nálepkovací a očerňovací metody vyhýbající se věcné argumentaci používají, myslím, právě Zemanovi kritici. I když se Zeman někdy mýlí, v souhrnu si pak i mnozí jeho odpůrci nakonec řeknou: "Radši budu volit toho starého protivu, než abych volil falešníky, kteří se mu snaží oponovat a věcně ani lidsky na něj nemají".

Něco podobného se, myslím, týká i občasného nezakrývaného budování mediálního nepřátelství vůči A. Babišovi. Příkladů je mnoho. Například při červencovém jednání o důvěře vládě se v rozporu se zákonem konala demonstrace přímo u Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Někteří opoziční poslanci přitom s demonstranty přímo komunikovali a během jednání Sněmovny vyzývali A. Babiše k témuž. A. Babiš to vstřícně udělal tím, že před demonstranty předstoupil s dokumentem ukazujícím, že s KSČM chtěl kdysi přímo vládnout i M. Kalousek. Demonstranti mu to však neumožnili. Někteří poslanci včetně některých poslanců ČSSD nebyli až do tohoto jednání Sněmovny rozhodnuti dát té menšinové vládě důvěru. Když ale viděli ten "Festival hysterie", prohlásili nakonec, že volí menší zlo, a důvěru vládě dali. Paradoxně tak ta hloupě hysterická demonstrace přispěla nikoli k nevyslovení ale k vyslovení důvěry menšinové vládě ve Sněmovně.

Kdo výše uvedenému nevěří, má možnost znovu se podívat na záznam z výše popsaného jednání Sněmovny.

Mrzí mne, že pan Komárek výběrem některých článků těmto "majdanizačním praktikám", zdá se, poněkud přizvukuje. Klidně v tom, pane Komárku pokračujte. Přispějete tím, myslím, k tomu, že si mnoho dalších lidí uvědomí, kde je pravda.

J.Týř

Karel Lippmann řekl(a)...
24. srpna 2018 v 20:27  

Tato debata jen dokazuje, jak důležitá je mj. výuka literatury, filosofie a dalších nauk o člověku a společnosti. Výsledkem by měl být co nejméně předpojatý postoj. Tahle souvislost se školstvím je proto velmi úzká. To však bohužel svou úlohu neplní, racionálně argumentovat systémově neučí. Tak se rodí předpojaté, ideologické pohledy na skutečnost, která se v důsledku jeví černobíle. A to ve světě, který je až příliš "pestrobarevný".

tyrjir řekl(a)...
24. srpna 2018 v 20:42  

Tato debata jen dokazuje, jak důležitá je mj. výuka literatury, filosofie a dalších nauk o člověku a společnosti. Výsledkem by měl být co nejméně předpojatý postoj.

Tentokrát s panem Lipmannem plně souhlasím.

Josef Soukal řekl(a)...
24. srpna 2018 v 21:09  

"M. Zeman se, pokud vím, nikdy nevyhýbal a nevyhýbá věcné diskusi."
Dál nemá smysl číst - stačí vybavit si účast a "účast" MZ v předvolebních prezidentských diskusích a jeho parodie na diskusní pořady na Barrandově.

tyrjir řekl(a)...
24. srpna 2018 v 21:51  

Předvolebních diskusí celé množiny kandidátů se M. Zeman "kavalírsky" neúčastnil a dal tím prostor ostatním, aby se projevili. Z těch diskusí vzešel protikandidát J. Drahoš a ten v závěrečné diskusi s M. Zemanem i při volbě neuspěl.

Na Barrandovské diskuse s M. Zemanem už se většinou nedívám. I mě tu trochu irituje jeho "autoritativní přemoudřelost". To ale nic nemění na tom, že ten "starý protiva" má v mnohých zásadních otázkách zřejmou pravdu.

Zatleskal jsem mu za akci spálení trenýrek spojenou s exkurzí přítomných novinářů na výstavu o českém státu, když tam řekl něco jako "Je mi líto, že z vás musím tak trochu udělet hlupáky. Když však mnozí nevíte pro český stát nejsou důležité trenýrky ale myšlenky a činy státníků, tak tu výstavu máte zdarma i s odborným výkladem".

:)))


E.Kocourek řekl(a)...
24. srpna 2018 v 22:52  

Pánové Prokop a Komárek chtějí překonávat populistickou politiku, neboli obnovit požehnaný stav, kdy vrchnost dělala pravý opak toho, co si přáli voliči. ////

E.Kocourek řekl(a)...
24. srpna 2018 v 22:57  

Elitářům nejspíš teče do bot, a proto Prokop vyhlašuje za nejlepší tu definici, která nejvíc zamlžuje. Hlavně nepřiznat, že populismus je politika, která se snaží plnit přání voličů. ////

Kvaternion řekl(a)...
24. srpna 2018 v 23:52  

Pan Prokop "vyhlašuje za nejlepší" definici, která je dávno akademickým konsenzem, protože postihuje nejlépe realitu. Samozřejmě, příznivci populismu, kteří frázemi o "plnění přání voličů" popírají zjevný fakt, že populismus je dlouhodobě (ba i střednědobě) neslučitelný s demokracií a tedy i se svobodou, na definice, stejně jako na cokoli trochu abstraktního, nejsou zrovna disponováni.

E.Kocourek řekl(a)...
25. srpna 2018 v 10:35  

Všiml si akademický konsenzus Kvaternion zjevného faktu, že se svobodou je neslučitelná hlavně demokracie? ////

tyrjir řekl(a)...
25. srpna 2018 v 14:18  

Ta údajně akademicky konsensuální definice populismu je definice principiálně velmi pochybná:

Demokracie je v principu vláda většiny vzešlé ze svobodných voleb. Nezvolená menšina se v ní podřizuje vůli zvolené většiny. Ne(z)volení tzv. elit, které se zpronevěřují veřejnému zájmu (zájmům většiny lidí) je tedy základní princip demokracie. Prostředek který se uplatňuje ve svobodných volbách. Někteří politici, kteří nejsou schopni voliče přesvědčit o zvých záměrech a prohrávají proto ve volbách se pak vymlouvají na tzv. populismus těch, kteří to lépe dokázali. To, že někdo odhalí nečestnost (falešné cíle, falešnou argumentaci a činy) politického soupeře, není populismus, ale je to legitimní a nutný demokratický prostředek, který legitimně používaj í všechny demokratické strany.Kvaternion řekl(a)...
25. srpna 2018 v 18:05  

E. Kocourek: Mně se na rozdíl od Vás nestává, že bych si všiml zjevné nepravdy, natož abych ji označoval za zjevný fakt.

tyrjir řekl(a)...
25. srpna 2018 v 18:21  

"snaha politicky spojovat a mobilizovat lidi tím, že je postavím do opozice vůči škodícím "elitám"" NENÍ žádný nežádoucí populismus, jak o tom píše D. Prokop.

Snaha politicky spojovat a mobilizovat lidi do opozice vůči škodícím "elitám" je potřebný a legitimní demokratický postup.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. srpna 2018 v 10:35  

"Se Zemanem například souhlasí ve všem jenom minimum lidí."

Pan prokop říká triviality. Ať vezmu jakéhokoliv člověka, tak s ním ve všem bude souhlasit jen minimum lidí. Nejedná se tedy o žádnou specifickou vlastnost Miloše Zemana. Potřebuje pan Prokop k obhájení svého postoje takováto manipulativní tvrzení?

"Snaží se spojit lidi, kteří jsou k němu často i v něčem kritičtí, proti někomu jinému, tedy proti elitám. A dát lidem pocit, že on může v tomhle kulturním střetu kvalitně hájit jejich zájmy, které ale už nejsou dále rozebírány."

Ano, souhlasím s tím, že hlavním důvodem vízězství Zemana a Babiše je popsaný fenomén spojování "běžných lidí" proti "elitám". Jenže má to háček. Ten můj souhlas není úplný, protože já píši nejen běžné lidi v uvozovkách, ale i ony tzv. elity. Na rozdíl od pana Prokopa. Protože ony to elity nejsou. Ony si to o sobě pouze myslí. Máme zde skupinu lidí, která sama sebe staví do role elity a stěžuje si, že jí jako elitu nevnímá většina. Ta tzv. pražská kavárna, je hlavním volebním trumfem jak Miloše Zemana, tak Andreje Babiše. Již drahně let je pražská kavárna jednoznačným polibkem smrti. Jsou to všichni ti komárci, honzejkové, mitrofanové, zvěřinové, kartousové, sommerové a další, kdo mají pocit vlastní morální nadřazenosti nad lidmi, kteří tuto zemi živí. A pokud jde o przeidentské volby, tak si férově řekněme, že ta samozvaná elita nemá žádný jednotný volební program. Že jde o útržky jakýchsi nepropracovaných deklarací a moralizujících odsudků, jejichž jediným spojujícím prvkem je negativní vymezení proti někomu - jednou je to Zeman, jednou Babiš, jednou Klaus, a příště to bude zase jiná silná osobnost.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. srpna 2018 v 10:43  

"Prakticky totéž by se dalo napsat o Hitlerovi a Stalinovi, tedy pokud se místo vyrovnání se s argumenty soustředíme na to, abychom jejich kritiky představili jako "okopávače kotníků"."

Ano a také o Churchilovi, DeGaulleovi a mnozích dalších. To, že lze o Hitlerovi říci, že měl dvě nohy a dvě ruce, opravdu neznamená, že mít dvě ruce a dvě nohy je špatné.

Populismus, je především výmluvou neschopných. A na naší současné pravicové politické scéně je to vidět dvojnásob. Absence osobností a politická impotence soustředěná do nikdy nekončícího negativismu. Skoro jako by naše pravicové strany měly jen dvě témata pro voliče - Zemana a Babiše.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. srpna 2018 v 10:47  

"Zemanova popularita samozřejmě JE výsledkem jeho populismu; tuto očividnou skutečnost popírají jen ti, kteří se tímto populismem nechávají ovlivnit (ba jej jako styl politiky přímo preferují), ale nechtějí si to přiznat, případně si to i přiznávají, ale konstatování této skutečnosti se kvůli poprávu špatné pověsti populismu brání."

Nevím jak koho, ale mě vaše nálepky moc nezajímají a významy které jim přikládáte už vůbec ne. Jak začne někdo mlít o populismu, tak mám jasno - dochází věcné argumenty, je třeba nasadit marketing. Tak hodně zdravíčka a méně žluči.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. srpna 2018 v 10:51  

"Dál nemá smysl číst - stačí vybavit si účast a "účast" MZ v předvolebních prezidentských diskusích a jeho parodie na diskusní pořady na Barrandově."

Z toho, že se Miloš Zeman účastnil nevyvážených diskusí, neplyne, že se věcné diskusi vyhýbá. Ostatně Jiří Drahoš byl do pořadu zván a odmítl. Zeman ani Soukup nemají na sebe realistický náhled, nicméně ani všechny jejich špatné vlastnosti zkrátka nedokáží převážit nad všeobecnou "oblibou" pražské kavárny.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. srpna 2018 v 10:57  

"Pan Prokop "vyhlašuje za nejlepší" definici, která je dávno akademickým konsenzem, protože postihuje nejlépe realitu. Samozřejmě, příznivci populismu, kteří frázemi o "plnění přání voličů" popírají zjevný fakt, že populismus je dlouhodobě (ba i střednědobě) neslučitelný s demokracií a tedy i se svobodou, na definice, stejně jako na cokoli trochu abstraktního, nejsou zrovna disponováni."

V tom případě prohlašuji za populistickou pražskou kavárnu a myšlenkový pelech odpůrců Miloše Zemana a Andreje Babiše a za elitu podporovatele těchto pánů. A definici populismu to splňuje také. Pražská kavárna zcela jasně a zřetelně vytváří distanci, propasti mezi pracujícími elitami a "běžným (kavárenským, čerpačským, komentátorským a aktivistickým) lidem". Není dne, aby se tu propast nesnažila nějakými útoky ještě prohloubit. Fuj. Populisti.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. srpna 2018 v 10:59  

Kvaternion: "Mně se na rozdíl od Vás nestává, že bych si všiml zjevné nepravdy, natož abych ji označoval za zjevný fakt."

S tou první částí musím souhlasit. Jsem rád, že se alespoň na něčem dokážeme shodnout.

Josef Soukal řekl(a)...
26. srpna 2018 v 11:26  

Pane Doležele,

můj odkaz k Hitlerovi a Stalinovi nehodnotil M. Zemana, ale poukazoval na argumentační slabost tyrjirova vyjádření.

Josef Soukal řekl(a)...
26. srpna 2018 v 11:40  

Pane Doležele,

ohledně diskusí s Vámi zásadně nesouhlasím. To nebyly nevyvážené diskuse, to byl výsměch diskusní kultuře - šlo o předpřipravené nahrávky Zemanovi, o pokračování Zemanovy kampaně, samozřejmě doprovázené pokryteckými nabídkami konkurentovi, aby byl zakryt skutečný charakter těchto akcí. Průběh diskuse v ČT ukázal, že stačí lépe připravený moderátor (či moderátor s dobrým online zázemím) a z M. Zemana se občas stane panák, který neví, co říct, a kterému neprocházejí jeho manipulace. A to nepovažuji výkon moderátorky za tak skvělý, jak byl poté hodnocen, a současně považuji výkon M. Zemana - jakkoli provázený tím, o čem píšu výše - za překvapivě dobrý, výrazně lepší než výkon Drahošův. Kdyby měl M. Zeman odvahu postoupit několik standardních volebních diskusí, ukázaly by se mnohem více jeho slabiny a - jde o můj názor - nestal by se prezidentem.
Ostatně soudím, že podpora M. Zemana ze strany lidí schopných o věcech uvažovat je dána hlavně absencí schopných lidí (ať už na levici, či na pravici) ochotných ucházet se o nejvyšší posty. Ale to už jsme hodně daleko od vzdělávání.

E.Kocourek řekl(a)...
26. srpna 2018 v 12:17  

Kdyby se MZ choval jako pablb a svojí popularitou naháněl sledovanost svým okopávačům kotníků a trpaslíkům, jistě by se to panu Soukalovi líbilo. ////

Není chybou MZ, že musel "soupeřit" s trpaslíky. Kdyby měli presidentští kandidáti-trpaslíci špetku soudnosti, sebekritičnosti a vnímání reality, nemusel by se MZ obtěžovat presidentskou kampaní proti nim, a mohl by se účastnit debat s intelektuálně rovnocennějšími diskutéry. ////

Josef Soukal řekl(a)...
26. srpna 2018 v 13:25  

A právě diskusím se vyhýbá, protože jednak za standardních podmínek by se ukázalo, že je pouze jedním z řady, jednak mu dávno nejde o poměřování a tříbení myšlenek, ale jen o o moc.

Josef Soukal řekl(a)...
26. srpna 2018 v 13:28  

A nejde o to, aby se mi něco líbilo, ale o to, abychom si nemuseli zoufat nad opětnou degradací prezidentství, tak velkou, že je z toho zděšena i řada letitých Zemanových souputníků a příznivců.

tyrjir řekl(a)...
26. srpna 2018 v 13:43  

ony to elity nejsou. Ony si to o sobě pouze myslí. Máme zde skupinu lidí, která sama sebe staví do role elity a stěžuje si, že jí jako elitu nevnímá většina. Ta tzv. pražská kavárna, je hlavním volebním trumfem jak Miloše Zemana, tak Andreje Babiše. Již drahně let je pražská kavárna jednoznačným polibkem smrti. napsal v diskusi výše pan Doležel.

Není chybou MZ, že musel "soupeřit" s trpaslíky. Kdyby měli presidentští kandidáti-trpaslíci špetku soudnosti, sebekritičnosti a vnímání reality, nemusel by se MZ obtěžovat presidentskou kampaní proti nim, a mohl by se účastnit debat s intelektuálně rovnocennějšími diskutéry. napsal v diskusi výše pan Kocourek.

Souhlasím.


Kvaternion řekl(a)...
26. srpna 2018 v 13:47  

Je fantastické, jak chirurgicky přesně postoj k Zemanoviu rozděluje společnost. A není v nejmenším překvapivé, že ho v této diskusi podporují právě ti, kteří ho podporují - trolové, lháři, demagogové.

Michal Komárek řekl(a)...
26. srpna 2018 v 13:54  

Kvaternion

Zdržte se, prosím urážlivého hodnocení diskutujících. Děkuji!

tyrjir řekl(a)...
26. srpna 2018 v 14:29  

Překlad výrazu fake

přídavné jméno
falešný
false, fake, mock, bogus, phony, wrong
padělaný
counterfeit, forged, fake, bogus

podstatné jméno
padělek
fake, counterfeit, falsification, phoney, phony
podvodník
cheat, impostor, crook, swindler, deceiver, fake
napodobenina
imitation, fake, counterfeit
falzifikát
fake
šarlatán
charlatan, quack, fake, humbug, quacksalver, sciolist

sloveso
předstírat
pretend, fake, feign, simulate, make believe, sham
falšovat
doctor, forge, falsify, fake, adulterate, fabricate
filmovat
film, shoot, fake, play-act
padělat
forge, counterfeit, falsify, fake, fabricate


https://translate.google.cz/#en/cs/fake

Projekcí rozumíme v psychologii vědomé i nevědomé promítání a připisování vlastních žádoucích i nežádoucích psychických procesů a vlastností, záměrů a tendencí jiným osobám.

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/projekce-v-psychologii

Kdo je v této diskusi trol, lhář, demagog, šiřitel falešných názorů apod. nechť posoudí čtenáři.

J.Týř

Josef Soukal řekl(a)...
26. srpna 2018 v 20:45  

Už s ohledem na diskuse zde je poslední Kvaternionův komentář mylný.

E.Kocourek řekl(a)...
26. srpna 2018 v 21:14  

Naznačujete, avšak to zajímavé nedopovíte, pane Soukal. ////

"... postoupit několik standardních volebních diskusí" -- Kdy a kde v Česku proběhla taková standardní volební diskuse? Vždyť ta moderátorka na ČT byla tak velice kladně hodnocena právě proto, že radikálně vybočila z tradic ČT, že PŘEKVAPIVĚ umožnila víceméně férovou diskusi, kde moderátor nebrání jednomu z diskutujících vyjádřit názor a nevystupuje otevřeně PROTI jednomu z diskutujících - tak jak na ČT bylo do té doby zvykem. ////

"... je z toho zděšena i řada letitých Zemanových souputníků a příznivců." -- Prozradíte kdo? ////

Josef Soukal řekl(a)...
26. srpna 2018 v 21:44  

Myslím, že se s Kvaternionem ve vzdělávacích věcech málokdy shodneme.
-
Poznámkou k moderátorce se odkláníte od tématu - neschopnosti a neochoty MZ vést diskusi.
-
Odkazuji na vyjádření některých sociálních demokratů, nijak to ale nesleduji, takže odkazy neposkytnu. Pozoruji to ale i v okruhu lidí, které více či méně znám, a také mých studentů. okruh Zemanových voličů se od první prezidentské volby proměnil, p. Prokop by měl přesné informace.

E.Kocourek řekl(a)...
26. srpna 2018 v 22:24  

Z debaty o nesmyslné státní maturitě jste se vyvlékl tvrzením, že byste se opakoval. Tohle vaše "nijak to nesleduji" je také pěkné. O příznivcích mezi vašimi studenty, haha, se s vámi nepřu, ale ti "letití souputníci" by asi byly dosti známé osobnosti, že. Avšak vy to nijak nesledujete. Nevadí, jenom jsem si chtěl ověřit, jak moc máte ty vaše jedovaté plivance podložené. A už to vím, děkuji vám. ////

"P.Prokop by měl přesné informace." -- Hahahahaha! ////

Josef Soukal řekl(a)...
26. srpna 2018 v 23:16  

Pane Kocourku,

debatě o maturitě se věnuji nejméně sedm let a z mých příspěvků jen na ČŠ by se dala pomalu napsat kniha, tak si mohu dovolit vás na ně odkázat. Moje "jedovaté plivance" jsou věcným konstatováním, zkuste si dohledat vyjádření Z. Škromacha, M. Benešové nebo se podívat, jak se v průběhu let měnil vztah k Zemanovi předsedy Senátu či ústavního soudu; člověk musí být hodně zaslepený, aby tohle přehlédl. když jsem u plivanců, srovnejte, s čím přišel MZ na sjezd okamurovců a s čím na sjezd ČSSD - ostatně jedovaté plivance hrají v Zemanově slovníku o to větší úlohu, o co méně je schopen se vyjádřit věcně. A úsměšek k p. Prokopovi je váš gól do vlastní brány, dohledejte si jeho interpretace volebních výsledků (na základě informací získaných agenturou, kde působí).
Takže suma sumárum - tímto debatu s vámi končím.

tyrjir řekl(a)...
27. srpna 2018 v 2:17  

Pan Soukal zřejmě nechápe mnohdy vcelku přísnou věcnost významné části M. Zemanových "jedovatin". Osobně s mnohými z nich nesouhlasím, ale některé považuji za vcelku přiměřené povaze věci (viz například spálení trenýrek spojené s exkurzí novinářů na výstavu o české státnosti, viz např. poučení A. Merkelové, že když si pozve do Německa hosty na oběd, nemá je pak posílat k nám, atd. - je to hrubé a nediplomatické tak, že z toho jde mnohým mráz po zádech - na druhou stranu je to však, myslím, patřičně věcné, jednoznačné a výstižné). Proč se toho M. Zeman dopouští? Asi proto, aby dal jasně najevo, že s diskusí na určité zásadní téma nehodlá zbytečně ztrácet čas a energii, když jde o vcelku jasnou věc. Pokud by někdo chtěl přesto v této diskusi pokračovat, má připraveny další věcné argumenty. Druhá strana to ví a radši v diskusi nepokračuje, protože by pod tíhou věcných argumentů v té další diskusi neobstála. Chápu ty, kterým tento poněkud hrubiánský styl z nějakého důvodu vadí. Chápu i ty, kteří jsou za něj v některých případech rádi - například proto, že ho v dané situaci považují za přiměřeně hrubou záplatu na předtím předložený děravý a hrubý pytel.

Josef Soukal řekl(a)...
27. srpna 2018 v 7:58  

Netvrdil jsem zde, že všechny názory a všechna vyjádření M. Zemana jsou vadné. Ale zrovna pálením trenýrek se Zeman pouze zesměšnil, přičemž údajný výsměch kavárně či kritický šleh a bůhví co ještě se nekonaly, protože jeho oponenti nad tím jen nevěřícně kroutili hlavami a jeho příznivci si tuhle pubertálně-senilní exhibici museli nechat ex post vysvětlit. Aby byl Zeman nad věcí, nesměl by zaměňovat prostořekost se sprostotou a nedostatkem vkusu, nesměl by se tolika dalším věcem vyhýbat, nesměl by tolik manipulovat a nesměla by z jeho vyjádření a činů čpět pomstychtivost a malost na sto honů. Bohužel naopak přesně tohle se s lety zvýraznilo. A zahraničí nám Zemana určitě nezávidí, pochvalují si ho snad v Rusku za snaživost v kauze novičok aj., jinak s útrpností sledují, kohože jsme schopni strpět jako svého reprezentanta. Shodou okolností jsme na tohle téma narazili v diskusi se známými z Německa - v rozpacích ze Zemana byli všichni, a to někteří zastávají k Merkelové kritické postoje.
Beru ovšem jako fakt, že někteří spoluobčané jsou hrdí i třeba na Gottwalda, ačkoli se stal alkoholikem třesoucím se strachy z toho, zda sovětští bratři nešoupnou do kriminálu i jeho.

Josef Soukal řekl(a)...
27. srpna 2018 v 8:02  

Mimochodem, jako učitel bych měl velký problém obhajovat před žáky jako osobnost prezidenta, který se např. ožralý kývá u korunovačních klenotů. To je direkt národní, státní a společenské kulturnosti, který nelze rozdýchat.

E.Kocourek řekl(a)...
27. srpna 2018 v 8:12  

Pokud by byl pan Soukal tázán na důkazy pro "ožralý u korunovačních klenotů", jistě bych se dověděl, že to (pan Soukal) nijak nesleduje. ////

Jen tak dál, kulturní rozdýchávači. ////

Josef Soukal řekl(a)...
27. srpna 2018 v 9:28  

Tak ještě přípodotek: Záběry snad výmluvnější být nemohou. A vaše zpochybňování očividného také.

tyrjir řekl(a)...
27. srpna 2018 v 9:52  

Proč se tu nebavíme třeba o nevěcném, k politice vyhýbavém, populismu Zemanova protikandidáta J. Drahoše? Tenhle slušný člověk nám v prezidentské kampani sdělil například, že rád seká kosou, předvedl médiím, že umí stáhnout králíka, ale Zemanovu výzvu k politické diskusi, tuším jednou nepřijal a podruhé v ní neuspěl. Teď J. Drahoš kandiduje do Senátu a v minulém týdnu slavnostně vstoupil za pozornost médií ve svých 69 létech do skautské organizace. Nechal se přitom vyfotit přímo s vedením té organizace a prohlásil přitom, že to s volbami do Senátu nesouvisí. Je tahle Drahošova slušnost politickou kvalifikací anebo populismem?

tyrjir řekl(a)...
27. srpna 2018 v 10:04  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
E.Kocourek řekl(a)...
27. srpna 2018 v 10:24  

Populismus to zcela určitě není, neboť s přáními voličů nemá Drahošovo pinožení pranic společného. ////

O politické kvalifikaci dost pochybuji. Vidím to na politické zoufalství. ////

tyrjir řekl(a)...
27. srpna 2018 v 13:03  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
27. srpna 2018 v 13:16  

Populismus to zcela určitě není, neboť s přáními voličů nemá Drahošovo pinožení pranic společného. napsal pan Kocourek k otázce, zda J. Drahoš vstoupil za mediální asistence na počátku senátní kampaně do Skauta.

No, nevím. Možná se pan Drahoš domníval, že mu ten mediálně a vedením Skauta asistovaný vstup do Skauta u voličů pomůže. V tom případě by to asi populismus byl:

https://www.novinky.cz/domaci/481439-z-drahose-je-skaut-kvuli-volbam-do-senatu-to-pry-neni.html

PS: Pane Soukale, uznávám, že je OČIVIDNĚ pravděpodobné, že fyzicky se J. Drahoš na fotografii u toho článku o nic neopírá (není-li zezadu podepřen nějakou neviditelnou vzpěrou:). Ovšem politická opora vedení Skauta a médií tam, myslím, OČIVIDNĚ vidět je.
Napovídá tomu i jeden z komentářů uvedený v tom článku:

„Mohl se stát skautem třeba na jaře 68. A ne v důchodu před volbami, aby tím poukázal na svůj mravní kredit,“ píše jedna z přispívajících.

J. Týřtyrjir řekl(a)...
27. srpna 2018 v 13:25  

Neúspěšný kandidát na prezidenta Jiří Drahoš, který v nadcházejících volbách usiluje o křeslo senátora, složil ve čtvrtek skautský slib. Se svými příznivci se o to podělil na facebooku. Podle Drahošova týmu však nejde o účelový krok v rámci předvolební kampaně.

https://www.novinky.cz/domaci/481439-z-drahose-je-skaut-kvuli-volbam-do-senatu-to-pry-neni.html

Možná to doopravdy s populismem a volbami do Senátu nic společného nemá. Něčím ten facebook přeci J. Drahoš plnit musí. Před prezidentskými volbami stahoval králíka, teď před senátními zas vstupuje do skauta...

Josef Soukal řekl(a)...
27. srpna 2018 v 13:43  

Pokus zbavit se nepříjemných skutečností týkajících se MZ útěkem-výpadem k/proti jiným rovněž o něčem vypovídá.

E.Kocourek řekl(a)...
27. srpna 2018 v 13:49  

Odborník na útěky a výpady promluvil. No, hlavně na ty útěky ... ////

Pavel Doležel řekl(a)...
27. srpna 2018 v 18:20  

Myslím, že diskuse je zbytečná. Mě Jiří Drahoš neoslovil. Nedokázal jsem v něm objevit ani dostatečné charisma, ani dostatečnou sílu a ani dostatečný program. Na většinu otázek jsem od něj slyšel odpovědi vyhýbavé, nejasné, či prázdné. Mám obavu, že by byl prezidentem slabým a nechal by sebou orat.

Pokud někoho oslovil, dal mu svůj hlas. A v demokratických volbách vyhrál těsným výsledkem Miloš Zeman. Že je populistou, je totálně prázdná nálepka jeho odpůrců. Málokdo v naší politice si dokáže stát za svým názorem i přes nepřízeň médií tak pevně jako Miloš Zeman. A klidně i proti přesile. Problém je v tom, že někteří lidé se nedokáží smířit s tím, že jejich názory jsou menšinové a snaží se tak označovat ty většinové za populistické, rasistické, xenofobní, nepatřící do slušné společnosti, apod. Snaha je to logická, ale marná. A když to nejde s dospělými, tak se snaží alespoň nějak indoktrinovat děti - ideálně již ve škole. Propagací těch správných názorů, které jediné do slušné společnosti patří. A tak se pořádá vymývání mozků ze stran nejrůznějších neziskovek, které jsou majiteli znalosti toho, co je správné a co špatné. Které jediné vědí, že na státní svátek má člověk být s rodinou v kostele a ne v supermarketu. Které jako jediné vědí, jak se mají děti vzdělávat a co mají jíst a co naopak jíst nesmí. A tak se pozvolna z té pravdy a lásky stává totalita, v níž si menšina osobuje právo určovat většině, co je správné a co ne, co smí číst a co ne, co smí psát a co ne, co je správné si myslet, a co špatné, atd. Díky Bohu za Miloše Zemana v tomto prostředí.

Josef Soukal řekl(a)...
27. srpna 2018 v 20:14  

Pane Doležele,

to, zda MZ dokáže hájit své názory i proti přesile, neříká nic o jejich hodnotě a o tom, čím jsou podloženy. Obhajovat MZ kritickými poukazy k jeho odpůrcům je sice legitimní, ale ani kdyby největšími Zemanovými kritiky byli arciďáblové, nic to nemění na ubohosti a trapnosti některých Zemanových činů, názorů a samozřejmě vystupování. A co se týče vymývání mozků, tak např. Zemanův Barrandov je toho "pěkným" příkladem a ukazuje, že by u nás mohlo být vbrzku ještě hůř. Třeba ještě jednou budete vzpomínat na časy, kdy jste se mohl leckde svobodně vyjadřovat a psaní pod komárkovským vztyčeným ukazovákem bylo výjimkou, nikoli pravidlem.

Pavel Doležel řekl(a)...
27. srpna 2018 v 21:06  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
27. srpna 2018 v 21:10  

Pane Soukale, svůj postoj jsem vyjadřoval několikrát. Vážím si Vás, rozumím Vašemu postoji a respektuji jej. I já bych si přál prezidenta, který se chová slušně a působí reprezentativně. Rozhodně ale ne za cenu neobjektivity, poklonkování, přenechání určování našich zájmů někomu jinému, nebo pošlapání naší suverenity. Vítězství Zemana, Trumpa, Orbána, ale i rozložení sil v Polsku, nebo v Itálii, nepovažuji za náhodu, ale za důsledek něčeho. A nejde rozhodně primárně o migrační krizi. Je to důsledek postupujícího zneužívání demokracie určitou specifickou skupinkou lidí. Lidí, jejichž postoje v těchto diskusích opakovaně kritizuji. Lidí, kteří z pozice morální nadřazenosti chtějí ostatní mistrovat a omezovat na jejich svobodách pod nejrůznějšími záminkami. A z jejich hlouposti mám mnohem větší strach, než ze Zemana s Trumpem a Putinem dohromady. Ostatně, drtivá většina diskusí o Zemanovi je čistě nominální a pouze odpoutává pozornost od podstatných témat.

Josef Soukal řekl(a)...
27. srpna 2018 v 23:17  

Pane Doležele,

beru to tak, že v některých věcech se neshodneme. Postoje a praktiky příznačné pro Trumpa a spol. nejde vysvětlit a ani omluvit jen velkými chybami nebo pokrytectvím provozovaným pod rouškou demokracie. Ale polemiku tímto opouštím, byť se obávám, že nás téma populismu vbrzku dostihne třeba právě při posuzování rozhodnutí o maturitě.

tyrjir řekl(a)...
28. srpna 2018 v 0:00  

Vítězství Zemana, Trumpa, Orbána, ale i rozložení sil v Polsku, nebo v Itálii, nepovažuji za náhodu, ale za důsledek něčeho*. A nejde rozhodně primárně o migrační krizi. Je to důsledek postupujícího zneužívání demokracie určitou specifickou skupinkou lidí.** Lidí, jejichž postoje v těchto diskusích opakovaně kritizuji. Lidí, kteří z pozice morální nadřazenosti chtějí ostatní mistrovat a omezovat na jejich svobodách pod nejrůznějšími záminkami. A z jejich hlouposti mám mnohem větší strach, než ze Zemana s Trumpem a Putinem dohromady. Ostatně, drtivá většina diskusí o Zemanovi je čistě nominální a pouze odpoutává pozornost od podstatných témat. napsal pan Doležel.

Souhlasím a dodávám:

* To něco je pro mne neoliberalismus° označovaný často jako tzv. liberální demokracie, jehož vlivem v posledních deseti třiceti létech ztratily strany tvář (své voliče zradily jak levicové, tak i pravicové strany. ** To, že na to lidé reagují tím, že volí toho, kdo na tu zradu srozumitelně poukáže,. je vcelku pochopitelná věc.

°Viz např.
Neoliberalismus a korupce jako příčiny slábnutí a volební prohry ČSSD
http://www.ceskaskola.cz/2017/12/katerina-valachova-inkluze-neboli.html#comment-6234710782974892694Tajný Učitel řekl(a)...
28. srpna 2018 v 6:42  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
28. srpna 2018 v 7:05  

Jo. A v Německu už zase mají pogromy.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.