Bruno Marion: Evropský školský systém byl vytvořen proto, aby vychovával poslušné pracovníky pro centralizovaný stát

čtvrtek 12. července 2018 ·

„Vzdělávací systém je perfektní pro odcházející svět, ne pro ten dnešní. Vždyť evropský školský systém byl vytvořen proto, aby vychovával poslušné pracovníky, inženýry, holiče nebo kohokoli, koho bude centralizovaný stát potřebovat. Školy ve Francii jsou jen továrny na vytváření rozličných profesí, které už za dvacet let nebudou existovat. Je to ale stejné jako s politickými systémy: většina vzdělávacích systémů na světě časem zkolabuje sama. Protože současné děti a studenti už nechtějí chodit do velké třídy, sedět tam celý den a poslouchat hlouposti, jež jim nedávají smysl. Už je to nezajímá a nebojí se to říct,“ říká odborník na globální trendy Bruno Marion v rozhovoru pro časopis Reflex.


Bruno Marion (twitter.com)
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Jak si ten kolaps vzdělávacích systémů představujete?

Když máte děti ve školním věku, víc a víc se začne stávat, že je budou rodiče brát ze škol a učit doma. Budou se snažit cestovat s nimi po světě, sami je učit cizí jazyky… Nyní zatím děti ze školy vzít nemůžete, alespoň 95 procent lidí ne, ale už teď vzrůstá počet lidí, kteří se o to snaží: cestují s dětmi aspoň o prázdninách, umisťují je do alternativních škol, snaží se jim poskytnout individuální přístup. Velkou změnu můžou vytvořit jen malé, ale odvážné změny ve vašem vlastním životě.

A co ještě?

Čtěte. A čtením myslím knihy. Vždyť způsob, jakým dnes získáváme informace, je alarmující. Jen málo novin a časopisů si může dovolit dlouhé články. Měli bychom se stát lovci důležitých informací. Myslím lovci, jako byli před tisíci lety. Ne dnešní lovci. Lovci, kteří byli schopni uslyšet divný zvuk a okamžitě věděli, jestli je důležitý či podezřelý, nebo ne. Tuhle schopnost jsme ztratili. Jen teenageři dnes perfektně vědí, co je pro ně na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu důležité. Pokud je vám čtyřicet a více, budete se muset naučit hledat to, co je pro vás důležité, ne se uzavírat do vlastní ulity.

Celý rozhovor naleznete v týdeníku Reflex

20 komentářů:

Milan Keršláger řekl(a)...
12. července 2018 9:14  

Tvrzení v nadpisu je senzační konstrukce na téma "teorie spiknutí" a nemá nic společného s realitou. Nebo máme v Evropě samou totalitu/diktaturu?

Evropský vzdělávací systém vznikl jako funkční základ úspěšné technické revoluce. Můžeme se přít, jestli je ideální a co by se mohlo zlepšit/zhoršit.

E.Kocourek řekl(a)...
12. července 2018 11:56  

EU se totalitě a diktatuře zatím pouze jenom (usilovně) blíží, ale centralizovaných států je v Evropě naprostá většina. Není jím pouze konfederované Švýcarsko. ////

Čímž se nezastávám těch ptákovin v článku. ////

Karel Lippmann řekl(a)...
12. července 2018 18:36  

Oběma předchozím diskutujícím rád připomenu text z počátků našeho školského systému. V tereziánské studii Příspěvky k podpoře lidového vzdělání (1778), najdeme tento pokyn: „Nechť se učí dítě jen to, kolik potřebuje pro svůj budoucí stav. Všechno, co jde nad to, je od zlého a slouží pouze tomu, aby dítěti zamotalo hlavu a aby se z něj udělal, ne-li velký, tedy malý blázen, jenž pak už nikdy nevěnuje svoji pozornost záležitostem, které mu leží před očima, ale zabývá se naproti tomu spekulacemi, čímž je vymýcena pohoda a láska k povolání a k práci.“

Tímto pokynem se bohužel řídíme dodnes, jen jej technicky modernizujeme. O technickou revoluci se takto založený systém jistě zasloužil. Bohužel však také o všechny způsoby, jimiž byla a je technika zneužívána proti lidem. Na to nelze zapomínat!

Milan Keršláger řekl(a)...
12. července 2018 19:39  

Mát pravdu. Před rokem 1989 bych se na VŠ nedostal, protože jsem nebyl s režimem konformní. Jen nechápu, na co narážíte v současnosti. Kdo vám dnes bude upírat studium? Kdo vás bude ve studiu omezovat? Žijeme vůbec ve stejném státě nebo sem přispíváte z Činy, Severní Koreje, Ruska nebo odkud?

Vl.Václavík řekl(a)...
12. července 2018 19:49  

Se školským systémem souvisí i způsoby vzdělávání. V Evropě existuje značná variabilita. V rozhovoru se poukazuje na špatné způsoby, jichž se nějak nemůžeme ani u nás zbavit.
Pokud jde o pohled na Evropu, rád bych v roce osmiček připomenul, co znamenal rok 1968 pro školství v řadě vyspělých zemí. Studentská revolta (stávky, demonstrace, hořící auta ...) přinesla změny nejen ve vysokoškolském vzdělávání, ale novinky se postupně objevily i v základním a středním vzdělávání, Začátek 70. let je mezník ve Finsku, Nizozemsku ... U nás začínala normalizace, jinde se měnilo vzdělávací paradigma.
A dnes? Jakoby ta normalizace měla zase pokračovat.

Karel Lippmann řekl(a)...
12. července 2018 20:54  

Pane Keršlágere, pokud jste svou repliku adresoval mně (následuje po mém vstupu), je mi líto, ale vůbec jste nepochopil, o čem mluvím (skoro bych řekl, že jste to ani nečetl). A Vaše politické narážky jsou vrcholně nevkusné. Na FFUK jsem se dostal v roce 1966 a nebudu se tady obhajovat tím, co jsem dělal po roce 1971, kdy jsem školu skončil (náhlých odpůrců režimu tady vyrostlo ze země už dost). Pokud chcete zjistit, zda jsem by s režimem konformní, zeptejte se těch, kteří mě znali a do té doby si ony narážky odpusťte. Nevíte, o čem mluvíte.
Psal jsem o tom, že vzdělávání dosud (stejně jako za minulého režimu a třeba i v 19. století) pokračuje ve své podstatě v tom, co mu tereziánské reformy naordinovaly (viz "Příspěvky..."), dnes se tomu oficiálně říká "produkce lidských zdrojů". To je té Severní Korei rozhodně mnohem blíže než komeniánské vzdělání, které kromě technické vyspělosti požaduje i vyspělost obecně lidskou, protože technická vyspělost sama o sobě nerozlišuje objevy lidem prospěšné a lidem nebezpečné. Jednostranná dominance techniky je ve skutečnosti účinným vymýváním mozku. Spojovat mě svými otázkami se zeměmi, které jste uvedl, je nejen hloupé, ale i nehorázné.

Milan Keršláger řekl(a)...
12. července 2018 21:18  

Ano, pochopil jste to správně. Tvrdit, že EU dělá to, co jste ve svém komentáři napsal, je podivné (tj. jakási direktivní výroba poslušných občanů + omezování vzdělání). Je to jistě populistické, generalizující, šmahem odsuzující a ekvivaletní se spikleneckými teoriemi.

Nevšiml jsem si na žádné škole, tím méně na gymnáziu (ať už za mého studia nebo současného), že by se krátila humanitní výuka. Dokonce i na SŠ je humanitní výchova. Možná jen nevíte, že někomu jde lépe technika, jinému humanitní směr. A právě prosazovat humanitní výuku tam, kam se uchylují jedinci, kterým to moc nejde, zavání totalitou, direktivismem atd.

Také nevím, jak můžete udělat spojovník mezi technickou výchovou a vymýváním mozků. To je absurdní a mrzky hloupé. Řekl bych dětinské, ale z vašich úst to vidím spíše jako nebezpečné. Máte totiž evidentně dojem, že nejlépe víte, co by všichni ostatní měli dělat (učit se, čím být, co se učit atd).

BTW: Až budete třeba někdy v nemocnici, dobře si prohlédněte ty technické přístroje a uvědomte si, kolik jich od vašeho mládí přibylo. Zachraňují životy, ale vyžadují, aby jim někdo rozuměl (tj. ty techniky, které zřejmě z hloubi duše nenávidíte). Dřív byl kdekdo sedlák, dneska je situace jiná. Děti mých dětí to uvidí také jinak, což je život. Život je neustálá změna a volat po návratu něčeho, co je pryč, je neporozumění životu.

laimes28 řekl(a)...
13. července 2018 5:47  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
laimes28 řekl(a)...
13. července 2018 6:03  

v naší ekonomice dnes chybí 200 000 mlagých lidí

Karel Lippmann řekl(a)...
13. července 2018 12:20  

"Život je neustálá změna a volat po návratu něčeho, co je pryč, je neporozumění životu."
Abyste, pane Keršlágere, mohl toto na mou adresu tak suverénně aplikovat, musel byste si napřed dát tu práci a porozumět tomu, co říkám. Vkládáte mi totiž do úst pravý opak. Proč, to nevím, ale vůbec nejste sám.
Takže pokud jde o změnu, říkám naopak, že tradiční pozitivistické školství (mající kořeny už v představách tereziánských) se současnými a budoucími změnami stále více ztrácí krok. Redukce výuky na technické uvažování 19. stol. (podívejte se do učebnic) je dnes velice neefektivní a skutečně vymývá mozek. Jen neúměrně přetěžuje paměť, a to většinou něčím, co žáci nepotřebují a co z paměti rychle beze stopy zmizí. Navíc se jeho metody stále tvrději (viz maturita z češtiny) prosazují i do nauk o člověku a o jazyku a činí jejich výuku do značné míry zbytečnou. Jakákoli redukce myšlení o celku světa a života člověku, společnosti, vědě i technice škodí. To není návrat do minulosti, to je naopak obrat do přítomnosti a budoucnosti, které nabývají stále komplexnější povahy.
Výmluvným dokladem Vašeho absolutního nepochopení je tvrzení obsažené ve druhém odstavci Vašeho minulého vstupu. Nikdy jsem neřekl, že by se krátila humanitní výuka, klidně bych ji i hodinovými dotacemi omezil, vždy jen tvrdím, že zastaralé pojetí této výuky, které petrifikuje současná maturita, je stéle více neefektivní. Naopak např. při své výuce literatury, jazyka a společenských nauk neustále spojuji obsah těchto předmětů s matematikou a přírodními vědami, čímž naopak vztah žáků k těmto vědám posiluji hlubším porozuměním jejich přesahu do běžného života i historie.
Všechny Vaše výtky jsou nepatřičné, zejména pak tam, kde přecházejí v urážky. To, že něčemu nerozumíte, Vás neomlouvá. Sebevědomí Vám evidentně nechybí, s neobvyklou lehkostí jiný názor srovnáváte tu s totalitou, tu Severní Koreou. Asi si nepřipustíte, že tak nějak se kádrovalo v dobách mého dětství (tenkrát to byl imperialismus, revanšismus, strýček Sam atd.), pravda důsledky mohly být tenkrát mnohem horší. Ale konec konců i moje názory se Vám jeví jako nebezpečné. Co byste udělal jako můj případný ředitel s mou nebezpečností udělal?

laimes28 řekl(a)...
13. července 2018 14:43  

keršláger/ se mnou studoval zcela nekonformní nevlastní syn významného disidenta a polistopadového ministra,ktrá se později stal velvyslancem,,měl vlasy vzadu podsakem až do pasu,nadával na komunisty a byl z režimem zcela nekonformní,byl ale bedna na jazyky,jinak to byl pošahenej trotl

Milan Keršláger řekl(a)...
13. července 2018 21:59  

V mém kraji je od 80. let více než 2x tolik gymnázií (i tříd) a v příslušném věku je méně než polovina dětí (!!!). Naopak byly zavřeny nejméně 4 velké technické SŠ + učiliště.

Tvrdit, že technika vymývá mozek, je nesmysl už z podstaty. Tím více tvrdit, že by se mělo technické vzdělání umenšit, protože umenšeno bylo kolem roku 2000 (pan Buzková a její teorie "gymnázium + maturita pro všechny = jak říkala "vyhověla jsem zadání od voličů").

Tvrdit, že po nás chce EU bezmozky pro montovny je zoufalost, protože montovny si tady děláme sami! Viz vládní pobídky na automobilky i jejich subdodavatele. Smutnou pravdou je, že na víc nemáme, protože na to nemáme (technicky vzdělané) lidi! Nemůžete dělat vývoj a tvořit ideje, když nemáte s kým. Je hezké mít ideje, ale bez technika nikam nedojdete. Leda tak s nataženou rukou pro grant!

Promiňte, ale měli byste se alespoň trochu držet faktů. Generalizovat, šmahem odsuzovat dovede každý. Včetně populistů v parlamentu i v hospodě. Od vzdělanců bych očekával poněkud jiný přístup. Včetně vědomí toho, že učební programy SŠ byly v různých oborech OSEKÁNY o praktické/technické předměty!

Karel Lippmann řekl(a)...
14. července 2018 8:27  

Pane Keršlágere, už naposled. Vy si totiž ani pořádně nepřečtete, co jsem napsal, takže diskuse s Vámi nemá smysl. Dokládáte jen, že české školství objímající pozitivismus 19. století (ve své době byl pokrokem) postavil učitele do těžké role: přiznat chybu nelze. Jsem ale rád, že jste mě tentokrát alespoň nenařkl z totalitních choutek.
O žádných montovnách jsem nemluvil, takže toto téma přejdu. To podstatné tkví v tom, že jsem ani náznakem netvrdil, že technika vymývá mozek. Tento "úkrok stranou" je podstatou Vaší argumentace, ale bohužel nejen Vaší. Já naopak říkám, že rozum technický je důležitý, pro život člověka nezbytný, jen není nadřazen rozumu morálnímu a poetickému (viz mé předešlé články). Protože dialog těchto rozumů zvyšuje jejich kvalitu. Rozum člověka je totiž jenom jeden a uměle potlačovat jednu jeho složku na úkor jiné mu v souhrnu škodí (viz celostní psychologie). Pak jde, obrazně řečeno, o vymývání mozku. Kdyby tohle dělal rozum morální, vymýval by také.
Kde jste přišel na to, že bych tvrdil cosi o umenšení technického vzdělání, nevím. Já jsem totiž napsal tohle: "Nikdy jsem neřekl, že by se krátila humanitní výuka, klidně bych ji i hodinovými dotacemi omezil, vždy jen tvrdím, že zastaralé pojetí této výuky, které petrifikuje současná maturita, je stéle více neefektivní." Předvedl jste hezkou ukázku technicky exaktního přístupu k výkladu textu.
To, co říkáte o stavu odborného školství, je pravda. Jako učitel zdravotky jsem proti proti škodlivým tendencím protestoval už počátkem 90. let. Marně.

Pavel Doležel řekl(a)...
14. července 2018 11:53  

"Redukce výuky na technické uvažování 19. stol. (podívejte se do učebnic) je dnes velice neefektivní a skutečně vymývá mozek. Jen neúměrně přetěžuje paměť, a to většinou něčím, co žáci nepotřebují a co z paměti rychle beze stopy zmizí."

Redukce výuky je neefektivní? Nechtěl jste naopak napsat, že je efektivní a proto vymývá mozek? S vámi je to těžké, pane Lippmanne. S vašimi kognitivními schopnostmi je opravdu zázrak, že vůbec někdo pochopí, co chcete sdělit.

"Naopak např. při své výuce literatury, jazyka a společenských nauk neustále spojuji obsah těchto předmětů s matematikou a přírodními vědami, čímž naopak vztah žáků k těmto vědám posiluji hlubším porozuměním jejich přesahu do běžného života i historie."

Vy jste ale veselý chlapík. Jak může někdo posilovat hlubší porozumění přesahu přírodních věd do běžného života a historie, když o přírodních vědách prakticky nic neví? To si jen nalháváte něco, o čem všichni skutečně odborně vybavení přírodovědci a matematici vědí, že není pravda. Proto se s vámi také prakticky žádný exaktně uvažující člověk neshodne. Pan Keršláger je už minimálně čtvrtým diskutujícím, kterému dáváte ostentativně najevo, že vás nepochopil, že něčemu nerozumí a že mu nechybí sebevědomí. Skutečnost je ale jiná - jste to vy, kdo světu nerozumí a kdo myšlenkově zatuhnul někde na konci 19. století.

" Ale konec konců i moje názory se Vám jeví jako nebezpečné. Co byste udělal jako můj případný ředitel s mou nebezpečností udělal?"

Ano, mně se také jeví vaše názory jako nebezpečné. Máte na ně nárok, ale je třeba k tomu vždy dodávat, že vyplývají z vašich hlubokých mezer ve vzdělání v oblasti mimo vaši velmi úzkou a s reálným světem velmi málo spojenou odbornost.

Pavel Doležel řekl(a)...
14. července 2018 11:53  

"...protože technická vyspělost sama o sobě nerozlišuje objevy lidem prospěšné a lidem nebezpečné. Jednostranná dominance techniky je ve skutečnosti účinným vymýváním mozku."

Zajímavé. Tak se na to podívejme tedy ještě jednou - J.V.Stalin (teologický seminář), A. Hitler (bez vzdělání, aspiroval na studium akademie výtvarného umění), J. Göebbels (literatura, novinařina, filosofie), Mao Ce-Tung (novinář, knihovník), Kim Ir-Sen (bez vzdělání), H. Göring (vojenská akademie), Pol Pot (pokus studovat radiotechniku, ale neschopen dokončit - začal se zabývat poltikou a studium techniky nedokončil), Kim Čong-Un (vojenská akademie), Benito Mussolini (politický novinář a spisovatel), Kim Čong-Il (vystudoval anglický jazyk a na wikipedii jest uvedeno: "He pursued a programme of anti-factionalism and attempted to encourage greater ideological education among his classmates."), Sadam Hussein (nedokončil studium práv), Robert Mugabe (ekonomie, několik titulů z práva), Fidel Castro (nedokončil studium práv), Bashar al-Assad (medicína a vojenská akademie), Francisco Franco (vojenská akademie), Ho Či-Min (politické vědy), Muammar Kaddafi (nedokončil studium historie, vojenská akademie), Augusto Pinochet (vojenská akademie - vyučoval politkcké geografii, novinář)...

Nezlobte se, ale já mezi největšími diktátory 20. století nevidím žádné techniky, žádné matematiky, žádné fyziky, žádné přírodovědce. Říkám si - čím to asi bude. Že by ty vaše řeči o omezené technice a nutnosti lidského přesahu byly plané? Proč nemáme diktátory z řad těch údajně omezených techniků a přírodovědců? Proč neznám jediného matematika, který by byl diktátorem a někde rozhodoval o lidských životech? Vy o nějakém víte? Naopak, jeden z největších přírodovědců 20. století, Albert Einstein byl znám tím, že pokládal lidskost za ultimátní cíl všech svých činností - pokoušel se zabránit použití atomové bomby, intervenoval ve prospěch Milady Horákové, atd. Ono to toitž, zcela zjevně, není tak, jak byste to vy, pane Lippmanne, se svým omezeným rozhledem, rád viděl. Ono je to tak, že humanita a lidskost je dána celkovým stavem mysli člověka a pokud už platí nějaká závislost, pak spíše ta, že čím více je toho člověk pojmout - čím větší má mozkovou kapacitu, tím větší je také jeho schopnost dohlédnout důsledky. Jestli je tedy něco trapné, tak je to vaše neustálá snaha dělat z techniky něco omezeného a z podstaty špatného a z humaitních vzdělanců a právníků pak ty, kteří by těm omezeným technikům měli říkat, jak tu techniku mají používat, aby tito omezenci pochopili, co to znamená zabít člověka a že to je zlé a špatné. A přitom se jedná o jedno jediné - vaši špatně skrývanou nenávist k oborům, na něž nestačíte a jejichž smysl a způsob fungování jste nikdy nepochopil.

Pavel Doležel řekl(a)...
14. července 2018 12:12  

Pochopitelně, řada z mých vyjádření je obrazná. Ano, netvrdil jste, že právníci mají rozhodovat, ale stále se snažíte předstírat, že technika potřebuje jakési "humanity" k tomu, aby zabránily zneužití té techniky, která sama o sobě otázky svého použití neřeší.

Jenže, pane Lippmanne, to je zásadní nepochopení toho, co je to vzdělání. Vzdělání je skutečně pouze a jedině odbornost a znalost. To, co vy byste rád do vzdělání vnutil, je totiž politika, víra a ideologie. Patrně si toho nejste vědom, protože jednu ideologii považujete za tak nadřazenou ostatním, že už nejste schopen nahlédnout, že jde stále pouze o ideologii. A tuto ideologii se snažíte nacpat do vzdělání a tvrdíte, že jde o jeho inherentní součást. A ona tam prostě nepatří. Býti morálním se člověk nemá vzdělávat, anýbrž vychovávat. Výchova je ale disciplína zcela odlišná od vzdělávání a má úplně jiná pravidla a rizika.

Nejvíce lidských obětí nikdy neměla na svědomí technika jako věda, nebo přírodní vědy. Vždy šlo o následek ideologií. O následek cpaní ideologií do hlav nebohých dětí. Správný postup totiž není - nejprve nacpěte do hlav dětí jedinou správnou a aktuálně platnou ideologii a pak je odborně vzdělejte, aby své znalosti a vědomosti této ideologii podřídily. Správný postup je - nejprve děti vzdělejte, předložte jim principy fungování světa, nechte je ho zkoumat, nechte je ho pochopit a pak je nechte, aby si samy zvolily svoji ideologii, svůj životní postoj a politický názor. Ideologie dobra je špatná - jako každá jiná ideologie. Pepa Nos o tom krásně mluvil v diskusi v rádiu s ideologem Urbanem - poslem Dobra a spravedlnosti, když nedávno diskutovali o tom, zda by Jaromír Nohavica měl, či neměl dostat státní vyznamenání. Přiznám se, že jsem do té doby vůbec netušil, že Pepa Nos je tak kvalitní člověk, ale fakt je ten, že jsem se tím do té doby ani nezabýval. Bůh nadal člověka rozumem, aby rozeznal dobré od špatného. Rozumem, nikoliv emocemi, ideologií, vírou, či politikou.

Karel Lippmann řekl(a)...
14. července 2018 19:04  

Albert Einstein byl znám tím, že pokládal lidskost za ultimátní cíl všech svých činností - pokoušel se zabránit použití atomové bomby, intervenoval ve prospěch Milady Horákové, atd. Ono to toitž, zcela zjevně, není tak, jak byste to vy, pane Lippmanne, se svým omezeným rozhledem, rád viděl. Ono je to tak, že humanita a lidskost je dána celkovým stavem mysli člověka a pokud už platí nějaká závislost, pak spíše ta, že čím více je toho člověk pojmout - čím větší má mozkovou kapacitu, tím větší je také jeho schopnost dohlédnout důsledky."

"Býti morálním se člověk nemá vzdělávat, anýbrž vychovávat. Výchova je ale disciplína zcela odlišná od vzdělávání a má úplně jiná pravidla a rizika."
Marně si lámu hlavu, kde se v Einsteinovi ta humanita vlastně vzala. Ze vzdělání ne, z mozkové kapacity však ano... Asi bude pravda v tom, že prý měl velký mozek.

"To, co vy byste rád do vzdělání vnutil, je totiž politika, víra a ideologie."
To je však jen výklad, který si pan Doležel za každou cenu přeje, a toto jeho zbožné, posvátné přání je pak otcem jeho myšlenek. Jen s realitou nemá nic společného. Maličkost.

Einstein mj. také napsal, a to nechodil do školy dnes:
„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“
Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-rybach/

Proto se nebudu snažit panu Doleželovi opravovat svébytné výklady mých slov a posuzovat ho podle toho, jak umí šplhat na strom, pardon, jak těmto slovům rozumí. Netroufám si zpochybňovat jeho genialitu (ta stojí mimo jakoukoli pochybnost a zahrnuje, bez redukce, schopnosti všeho tvorstva). A jak hezky umí psát o škodlivosti ideologie (ovšem kromě té vlastní, neb ta je jediná, exaktní a na věky věků daná). Bude mi ale muset vyvrátit, když v ničem, ale vůbec v ničem nemohu a ze zásady nesmím mít ani smítko pravdy, proč s ním souhlasím ohledně názoru Pepy Nose. Věřím, že se mu to určitě povede. Samozřejmě "rozumem, nikoliv emocemi, ideologií, vírou, či politikou.

Pavel Doležel řekl(a)...
16. července 2018 14:20  

"Marně si lámu hlavu, kde se v Einsteinovi ta humanita vlastně vzala. Ze vzdělání ne, z mozkové kapacity však ano... Asi bude pravda v tom, že prý měl velký mozek."

Evoluce, kolego Lippmanne, evoluce. To si stejně tak můžete lámat hlavu s tím, kde se v něm vzal polykací reflex, nebo neschopnost sám o sobě létat.

Velikost mozku Alberta Einsteina nebyla nijak výjimečná. Snad struktura, snad počet gliových buněk na jeden neuron.

"To je však jen výklad, který si pan Doležel za každou cenu přeje, a toto jeho zbožné, posvátné přání je pak otcem jeho myšlenek. Jen s realitou nemá nic společného. Maličkost."

Vysvětlím vám rozdíl mezi ideologií a vědou. Součástí vědy je vždy inherentně vnořená vlastnost falsifikovatelnosti. Nejde jen o schopnost vědy, připustit, že její aktuální stav není finální, nepopisuje vše, nebo nepopisuje přesně, ale také existence alespoň teoreticky známých mechanismů, jak vědeckou teorii falsifikovat. Ideologie vychází z předpokladů, které nezkoumá a ani nepřipouští jejich zpochybnění. Tady možná stojí za to vysvětlit rozdíl mezi axiomem a nefalsifikovatelným předpokladem - axiom je tvrzení, které se za platné prohlásí a v tomto smyslu se nezpochybňuje, nicméně věda nezapovídá vytvoření různých, vzájemně nekonzistentních axiomatických systémů, pokud jsou každý vnitřně konzistentní. Věda neříká co je správně a co je špatně, co je Dobro a co je Zlo. Tato hodnocení jsou doménou ideologií. Věda obsahuje to, co zde celou dobu prosazuji i v hodnocení výkonů studentů - zpětnou vazbu. Její špatný výkon nejenže existuje, ale lze jej i detekovat a měřit a na základě toho potom přistoupit k potřebným korekcím a dalšímu vývoji. Systém bez dostatečně zpětné vazby je systém odsouzený k záhobě, pokud se mu nedaří parazitovat na nějakém systému životaschopném. A to je mimochodem přesně to, co si myslím, že se dnes děje ve velkém v procesu vzdělávání.

"Bude mi ale muset vyvrátit, když v ničem, ale vůbec v ničem nemohu a ze zásady nesmím mít ani smítko pravdy, proč s ním souhlasím ohledně názoru Pepy Nose. Věřím, že se mu to určitě povede. Samozřejmě "rozumem, nikoliv emocemi, ideologií, vírou, či politikou."

Myslel jste "vysvětlit" a nikoliv "vyvrátit", ne? Můžete mít pravdu v lecčems, ale i když se oba na něčem shodneme, tak to ještě zdaleka neznamená, že to je pravda.

Karel Lippmann řekl(a)...
16. července 2018 15:05  

"Věda neříká co je správně a co je špatně, co je Dobro a co je Zlo. Tato hodnocení jsou doménou ideologií."

Sdělil jste mi mj. toto:
"Ano, mně se také jeví vaše názory jako nebezpečné."
"A přitom se jedná o jedno jediné - vaši špatně skrývanou nenávist k oborům, na něž nestačíte a jejichž smysl a způsob fungování jste nikdy nepochopil."

Nevěřím svým očím, když si přečtu, jak přísný, vždy konzistentní, tu axiomatický, tu metodicky falsifikující vědec může napsat takto ideologické "bláboly".

P. S. Vaše vysvětlení původu Einsteinova humanismu je vskutku pozoruhodné. Zkrátka Einstein vzal tu evoluci hopem. Vy také? Alespoň vynalézavý způsob, jakým jste se vyvlekl z kontextu mé polemiky, by o tom svědčil.
Zdraví Vás evolucí zanedbaný a opomenutý K. Lippmann

Pavel Doležel řekl(a)...
16. července 2018 17:15  

Pane Lippmanne,

ty citované názory nevyprodukoval ani přísný, ani vždy konzistentní, ani axiomatický, ani metodicky falsifikující vědec, nýbrž já. Možná jste obětí nějakého omylu, ale vědci se vyjadřují v běžném životě také prostřednictvím přirozeného jazyka - prakticky bez výjimky. I vědci mají názory, ale jsou schopni je odlišit od vědeckých závěrů.

Disputace ale není a nebyla o tom, jaký já jsem vědec, ale o rozdílu mezi vědou a ideologií a to se mnou nikterak nesouvisí. A já jsem nikde nenapsal, že sem budu psát vědecké texty - ostatně většinou to ani není možné, protože chybí editor rovnic. Bavíme se o tom, co je to vzdělávání a zda obsahuje ideologie, názory, politiku a víru. Podle mě ne. Jak s tím přesně souvisí to, že já vyjádřím v diskusi nějaký názor? Téměř každý člověk něčemu věří a má nějaké názory. Proces vzdělávání ale nemá být procesem nabývání a přebírání názorů, ale proces seznamování se s tím, co je známo a dostatečně vědecky ověřeno - jinými slovy, nemá to být o tom co je správné a co je špatné, ale o tom, jak co je.

Mimochodem, "axiomatický vědec", stejně jako "metodická falsifikace" jsou pojmy, jejichž význam mi není znám. Zase malinko blábolíte.

Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, proč byl Einstein takový humanista. Vaše teze byla, že technika je nebezpečná a potřebuje regulaci ze strany humanitních oborů, které "řeší" dopady na člověka. Pokud jsem to chybně pochopil, tak mě opravte. Já naproti tomu říkám, že technika se sice dopadem na člověka sama o sobě přímo nezabývá, ale humanitní obory jí v tom nijak nepomohou. Podstatou zneužití techniky není nedostatek znalostí humanitních oborů. Připadá mi, že vy se snažíte vnucovat ostatním potřebnost studia literatury s tvrzením, že je nezbytné ke správnému chápání lidí, lidskosti a že tak nějak podmiňuje úctu k životu. A já s tím nesouhlasím a proto jsem sepisoval ten seznam světových diktátorů a jejich vzdělání. Humanitní obory jsou v tomto směru úplně stejně bezzubé, jako technika a přírodní vědy, i když kdyby se mě někdo zeptal, co je pravou příčinou druhé světové války, tak nemám pochyb - je to krach světové obchodní burzy. To je to, co umožnilo Hitlerovi získat většinu. Ani Hitler, ani dostupná technika, ani výzkum, ani existence psychopatů, ani filosofie ariosofismu a pangermanismu. To vše existovalo a v nějaké obdobné podobě existuje občas leckde. Ale k tomu, abyste získal většinu, potřebujete tuto většinu dostat do zoufalé situace. Druhá světová válka nevznikla proto, že by lidé méně studovali historii, nebo se zcela oddali technice a přírodním vědám - to je naprostý nesmysl. Druhá světová válka vznikla proto, že desítky milionů Němců nemělo co dát k jídlu svým dětem. Existence psychopatů, nejrůznějších pošahaných vizionářů a mašíblů všeho druhu, jest víceméně dána a těžko s ní něco dělat. Schopnosti techniky se zvětšují, vědecké poznání se rozšiřuje. Ani jedno ale není příčinou nelidskosti. Nejlepší způsob, jak zamezit budoucím válkám z mého pohledu tudíž není ani cenzura nepřípustných názorů (viz Komárek), ani studium literatury (viz Göebbels), ani studium humanitních oborů, či filosofie (viz von List, Nietzche, apod.), teologie (viz třeba Bartolomějská noc) ale hluboké studium matematiky a přírodních věd. To je to, co většině lidí dá to nejcennější, co mohou dostat - hlubší pochopení fungování světa. A s takovými lidmi se velmi obtížně manipuluje (byť pochopitelně i mezi nimi se najde spousta psychopatů, sobců, agresorů, egoistů, ...).Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.