Kvůli triku se smlouvami dostávala část učitelů znojemského gymnázia GPOA menší výplaty. (Aktualizace 4.6.)

pátek 1. června 2018 ·

Když se Alice Polášek vrátila před dvěma lety z rodičovské za katedru, dostala k podpisu kromě standardní pracovní smlouvy i méně výhodnou dohodu o provedení práce. Obojí na výuku angličtiny. „Divila jsem se a advokátka mi potvrdila, že od jednoho zaměstnavatele nemůžu mít dva typy smluv na stejnou práci. Ředitel mi řekl, že ví, co dělá. Že když jsem ve smlouvě uvedena jako učitelka a v dohodě jako lektorka, má to právnicky pokryto. Nezbylo mi nic jiného než podepsat,“ popsala Polášek v reportáži MF DNES. Aktualizace: K článku v MF DNES vydala stanovisko odborová organizace GPOA, tedy školy, o které se v reportáži píše.
Pedagogický sbor GPOA
Její příběh ilustruje, jak vedení znojemského gymnázia GPOA šikanuje minimálně osm pedagogů, což potvrdil i inspektorát práce. Reálně totiž kvůli této praxi mají na výplatní pásce až o několik tisícikorun měsíčně méně – nedostávají plně proplacené prázdniny ani svátky, když zůstanou na nemocenské, plynou jim peníze jen z úvazku na smlouvu. „O prázdninách jsem měla pouze deset tisíc čistého,“ přiblížila Polášek, která s platem musí vyjít jako matka samoživitelka.

Kromě vyučujících cizích jazyků je problém i u tělocvikářů. Ty zase ředitel Leoš Gretz vysílal na sportovní kurzy jako instruktory či vychovatele na dohodu místo toho, aby je dostali proplacené podle smlouvy. Za přesčasovou hodinu tak berou stokorunu, podle zákona by však mělo jít až o trojnásobek.

Vladislav Krčál, šéf školských odborů Znojmo a Vyškov, který na škole učí tělocvik, výhrady pedagogů na podzim předal Jihomoravskému kraji a inspektorátu práce. Následovala pětiměsíční kontrola. Zástupci inspektorátu se k případu odmítli vyjádřit. Z protokolu, který má MF DNES k dispozici, však vyplývá, že byl několikrát porušen zákoník práce.

Proč vlastně učitelé na nevýhodné podmínky přistupovali? Podle odboráře Krčála zkrátka důvěřovali řediteli, že finta se smlouvami je běžnou praxí. A báli se o práci. „Připravují se žaloby, ti lidé chtějí peníze zpátky. A nepůjde o malé, jen tisícové částky,“ dodává s tím, že někteří kantoři mohli přicházet až o třetinu platu.

Ani ředitel Gretz se nechce k závěrům inspekce vyjadřovat, protože proti nim podal námitky. A účastní se právě vyhlášeného konkurzu na ředitele školy.

Celý text naleznete zde

K článku vydala stanovisko odborová organizace GPOA. Mimo jiné v něm píše:

„V tomto článku je velmi neobjektivně a zkresleně popisována situace na naší škole, svým obsahem pak tento článek poškozuje dobré jméno naší školy i nás zaměstnanců. Zásadně se ohrazujeme proti tvrzení, že na naší škole probíhá jakákoli šikana zaměstnanců ze strany vedení školy, nebo že je dokonce škola rozdělená na nějaké dva tábory. Rovněž není pravdou, že jsou zaměstnanci placeni v rozporu s pracovními smlouvami.“

Celý text prohlášení naleznete zde

25 komentářů:

Q. E. D. řekl(a)...
1. června 2018 v 10:53  

"Alice Polášek"? Manžel je cizinec?

Q. E. D. řekl(a)...
1. června 2018 v 10:54  

"Připravují se žaloby, ti lidé chtějí peníze zpátky." Jaké peníze chtějí zpátky? Oni je řediteli dali a teď jim je má vrátit?

Michal Komárek řekl(a)...
1. června 2018 v 11:06  

Q.E.D.

Jak souvisí Vaše první otázka s tématem? Ostatně: Co je Vám do soukromí paní Alice Polášek? Hezký den?

Q. E. D. řekl(a)...
1. června 2018 v 17:53  

Jen mě to zaujalo. Nepřechýlené příjmení je možné u manželek cizinců, ale Polášek zní natolik česky, že mi to přijde nepravděpodobné.

tyrjir řekl(a)...
1. června 2018 v 18:34  

Nebyla ta dohoda o pracovní činnosti na pozici lektorky uzavřená v rámci EU projektu? To by možná vysvětlilo ty dvě smlouvy(v EU projektech je to obvyklé):

http://gpoa.cz/pro-studenty-a-rodice/nase-projekty/797-operacni-program-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost

Ať tak nebo tak, klasická pracovní smlouva měla, myslím, být uzavřená tak, aby paní Polášek nebyla znevýhodněná, jak se ve článku popisuje. Držím jí palec, aby se svého práva na dorovnání platu bez dalších problémů domohla.

tyrjir řekl(a)...
1. června 2018 v 18:50  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
1. června 2018 v 21:41  

Účelový a tendenční článek v MF Dnes vychází z doposud neuzavřeného kontrolního šetření. Správce stránek v souvislosti s použitou fotografií upozorňuji, že jim nebyl dán souhlas podle GDPR. Pavel Kolář, učitel GPOA Znojmo

rnov řekl(a)...
2. června 2018 v 10:52  

Lektor jazykové školy, placené z příspěvků studujících, přece není to samé co učitel na střední škole. Ta škola postupuje naprosto v pořádku. No a požadavek těch tělocvikářů, to je opravdu vrchol. Takže když jedu jako instruktor na lyžařský kurz, měl bych dostat zaplaceno 18 hodin pedagogické práce a během spánku ještě pohotovost? O jaké šikaně ta paní redaktorka vůbec mluví?

tyrjir řekl(a)...
2. června 2018 v 12:38  

V RPH EU (Revoluční Projektové Hnutí financované z dotací EU:) a také při některých dalších aktivitách školy je snaha "zaměstnávat" učitele na DPP (dohoda o provedení práce bez sociálního zaopatření vč. dovolených, důchodového pojištění atd.), v některých případech (tuším při platu kolem 10 tis. Kč a více měsíčně) na DPČ s částečným sociálním zaopatřením (s důchodovým pojištěním ale bez dovolené). Když je to jen přivýdělek k plnému úvazku, dá se to do určité míry vydržet.

Ubírat učitelům úvazek s ujištěním, že si to stejně výhodně vynahradí v souběžné dohodě o provedení práce (DPP) nebo v dohodě o pracovní činnosti (DPČ) je demagogie. Možná právě tohle se paní Polášek a dalším hořekujícím učitelům z té školy přihodilo, když ty dohody podepsali. Jednou podepsaná smlouva platí, pokud nebyla uzavřena v nevážně, v omylu nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Čert se v tom teď, myslím, vyznej. Ředitelé škol to nemají snadné, když mají dobře zajistit všechny funkce školy. Tu situaci žádné ze zúčastněných stran nezávidím.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
2. června 2018 v 12:50  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
2. června 2018 v 13:10  

Smlouva, při jejímž uzavření jeden z účastníků úmyslně předstíral určitou vůli se záměrem, aby tím vyvolal u druhého účastníka omyl nebo aby tím využil jeho omylu, není neplatná podle ustanovení § 37 odst. 1 obč. zák. pro nedostatek vážné vůle nebo podle ustanovení § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem. Podvodné jednání jednoho z účastníků smlouvy při jejím uzavření je důvodem neplatnosti smlouvy podle ustanovení § 49a obč. zák., jehož se může úspěšně dovolat jen druhý účastník smlouvy (§ 40a obč. zák.).

https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/neplatnost-pravniho-ukonu-72691.html

Jednou podepsaná smlouva, myslím, platí, pokud nebyla uzavřena v nevážně, v omylu nebo v tísni vyvolanými jednou ze smluvních stran, za nápadně nevýhodných podmínek, v rozporu s právními předpisy České republiky nebo v rozporu s jinými platnými smlouvami (například s Kolektivní smlouvou)...

tyrjir řekl(a)...
2. června 2018 v 16:21  

Takže když jedu jako instruktor na lyžařský kurz, měl bych dostat zaplaceno 18 hodin pedagogické práce a během spánku ještě pohotovost?

To přeci nikdo neřekl. Pokud budete dejme tomu vést osm hodin lyžařský výcvik a ve zbývající době se o děti postará někdo jiný, například kolega nebo pedagog volného času, který bude mít i tu noční pohotovost, můžete být placen jen za těch osm hodin. Pokud ale máte ředitelem školy nebo jinou odpovědnou osobou určenu odpovědnost za celodenní péči o děti, nějaký "příplatek za přesčasy" vám náleží. Nebo snad ne? Pokud ne, kdo by pak byl odpovědný za to, když se na takovém kurzu něco stane v době, za kterou není učitel placený?

Vícedenních lyžařských, poznávacích, turistických atd. kurzů jsem jako učitel s dětmi a kolegy absolvoval mnoho. Většinou to bylo tak, že jsem byl placen, jako kdybych učil ve škole, a k tomu pak byla nějaká další odměna. Za těchto podmínek jsem s tou celodenní odpovědností souhlasil. Byla to má dobrá vůle. Kdyby ta další odměna nebyla, nebyl by ani můj souhlas.


tyrjir řekl(a)...
2. června 2018 v 16:44  

Kromě vyučujících cizích jazyků je problém i u tělocvikářů. Ty zase ředitel Leoš Gretz vysílal na sportovní kurzy jako instruktory či vychovatele na dohodu místo toho, aby je dostali proplacené podle smlouvy. Za přesčasovou hodinu tak berou stokorunu, podle zákona by však mělo jít až o trojnásobek.

Vladislav Krčál, šéf školských odborů Znojmo a Vyškov, který na škole učí tělocvik, výhrady pedagogů na podzim předal Jihomoravskému kraji a inspektorátu práce. Následovala pětiměsíční kontrola. Zástupci inspektorátu se k případu odmítli vyjádřit. Z protokolu, který má MF DNES k dispozici, však vyplývá, že byl několikrát porušen zákoník práce.

Proč vlastně učitelé na nevýhodné podmínky přistupovali? Podle odboráře Krčála zkrátka důvěřovali řediteli, že finta se smlouvami je běžnou praxí. A báli se o práci. „Připravují se žaloby, ti lidé chtějí peníze zpátky. A nepůjde o malé, jen tisícové částky,“ dodává s tím, že někteří kantoři mohli přicházet až o třetinu platu.


Pan Krčál, myslím, dobře udělal.

tělocvikář řekl(a)...
2. června 2018 v 22:03  

Kolegové tělocvikáři, kdo je placen lépe a více než tělocvikář GPOA ? Na vícedenních kurzech je pedagog placen na základě pracovní smlouvy - přímá pedagogická činnost při výcviku, přednáškách plus odučené přespočetné hodiny a zbytek do osmihodinové pracovní doby práce související. V době osobního volna žáků na kurzu má pedagog druhý pracovně právní vztah, Dohodu o provedení práce na druhově odlišnou práci vychovatele za 100 kč na hodinu.Dále se platí noční pohotovost, cesťák a v případě LVK i permanentky na vlek. Práce na vícedenních kurzech je hodnotícím kritériem pro nenárokovou složku platu třikrát do roka.

tyrjir řekl(a)...
2. června 2018 v 22:54  

Pokud je to tak, jak nick tělocvikář píše, je postup vedení GPOA u těch kursů zřejmě v pořádku, pokud to vychovatelství bylo v režimu DPČ. U DPP bych viděl problém třeba u důchodového pojištění.

Horší to asi bude u zmenšování pracovních úvazků učitelů v důsledku jejich v zaměstnávání v projektech školy na základě DPP nebo DPČ. V případě paní Polášek asi půjde o zaměstnavatelem vynucené nedodržení podmínek pracovního poměru učitelky před a po mateřské dovolené, tedy o smlouvu uzavřenou v tísni zaměstnance způsobené zaměstnavatelem za nápadně nevýhodných podmínek pro zaměstnance. Taková smlouva by, myslím, měla být neplatná a paní Polášek by měla v rámci vypořádání rozdílovou částku dostat "zpět", když po mateřské měla nárok na podmínky podle smlouvy před mateřskou dovolenou. Nelze totiž z žádného rozumného důvodu předpokládat, by na takto nevýhodnou smlouvu paní Polášek přistoupila dobrovolně. To vypořádání zahrnující i náklady paní Poláškově na právní pomoc může být provedeno i smírnou dohodou bez soudu.

Unknown řekl(a)...
3. června 2018 v 18:58  

Co jste to za web, když takto nestoudně dehonestujete slušného člověka, ředitele neúspěšnější školy na okrese Znojmo!

tyrjir řekl(a)...
3. června 2018 v 19:35  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
3. června 2018 v 19:37  

Být paní Polášek, dal bych asi, pokud je pravda, co se ve článku píše, prostřednictvím advokáta panu řediteli tzv. předžalobní výzvu k nápravě újmy, která jí byla zmenšením úvazku po návratu z mateřské dovolené způsobená (viz článek a viz komentář 2. června 2018 22:54). Pokud by k nápravě nedošlo, postoupil bych tu věc soudu spolu s návrhem na vydání tzv. předběžného opatření. Ke smíru může dojít i z podnětu soudu v rámci tzv. přípravného řízení.

tělocvikář řekl(a)...
3. června 2018 v 20:18  

Vážený pane tyrjir,
v článku jsou účelově nepravdivé informace nejenom o jmenované učitlece A.P.

tyrjir řekl(a)...
3. června 2018 v 20:38  

Ředitelé škol to nemají ani trochu lehké a někdy se, bohužel, i z "donucení shora" pohybují tzv. na hraně zákona v zájmu toho, aby mohli učitelé relativně v klidu učit. Měl jsem většinou štěstí na takové ředitele. Ve článku popsanou situaci žádné škole nepřeji a všem stranám v GPOA přeji smírné řešení.

tyrjir řekl(a)...
3. června 2018 v 20:50  

Měl jsem většinou štěstí na takové ředitele, kteří obstáli i v náročných situacích, aniž by to učitele a výuku dětí negativně poznamenalo... Doufám, že to tak nakonec dopadne i GPOA.

tyrjir řekl(a)...
3. června 2018 v 23:50  

Ještě bych se chtěl zmínit o jednom z těch "tlaků" na ředitele škol shora. Nejenže mají nedostatečný mzdový a provozní rozpočet pro školu a platy neodpovídající náročnosti jejich funkce. Navíc jsou vystaveni i dalším tlakům. Někdy i na to, aby tzv. čerpali EU peníze. To sousloví Revoluční Projektové Hnutí financované z dotací EU a zkratka RPH EU se zrodily takto:

Téměř dvanáct let, od roku 2005 do roku 2016, jsem byl jako učitel střední školy členem školského výboru voleného krajským zastupitelstvem proto, aby do krajského zastupitelstva šly od odboru školství a náměstka pro školství věci posouzené i lidmi z praxe. Kolem roku 2010 jsem vedl pracovní skupinu, která posuzovala možnosti optimalizace sítě SŠ. Před šesti léty jsme v té školské komisi dostali návrh na kritéria, podle kterých budou probíhat znovu zavedené konkursy na ředitele SŠ. Když jsem se podíval na pět hlavních kritérií, viděl jsem tam mj. i "zapojení školy do čerpání EU dotací", ale kvalita vzdělávání v dané škole mezi nimi nebyla. Přihlásil jsem se o slovo a řekl jsem něco o tom, že to RPH EU tam sice je, ale kvalita vzdělávání chybí. Zasmáli jsme se a bylo to tam doplněno. O rok později v roce 2013 pak kraj uspořádal konferenci "Kvalita ve vzdělávání", jejíž částečnou organizační přípravou a částečnou moderací jsem byl pověřený. Byli tam přizváni i zástupci obcí, které jsou zřizovateli základních škol, zástupci SŠ a ZŠ a také přátelé z Německa. Konference i diskuse byly otevřené, pestré a "výživné", což i němečtí přátelé ocenili.

Liberecký kraj, si, myslím, v kvalitě vzdělávání i v odměňování učitelů vede dobře i zásluhou krajského úřadu, obecních zřizovatelů škol i zásluhou obětavosti ředitelů a učitelů škol. Přesto i u nás byly občas podobné problémy, jaké jsou dnes v GPOA. I podle toho vím, že když se protivné strany tzv. zaseknou, je zle. I proto jsem tehdy v úvodu té konference řekl s pohledem k hejtmanovi, náměstkovi pro školství a účastníkům konference "Diskutujme, prosím, otevřeně, ale nebuďme přitom zbytečně ve při". U těch posledních dvou slov jsem neudělal zbytečně velkou mezeru.:)

Přál bych si, aby se to "nebýt ve při" dařilo vždy a všude, i když ani mě se to ne vždy zcela dařilo a daří.

jarsva řekl(a)...
5. června 2018 v 12:23  

Ta paní tělocvikářka z článku MF DNES v zimě posílala po studentech rodičům žádost o písemný souhlas, že na lyžařském kursu si mohou studenti lyžovat sami a že rodiče netrvají na tom, aby lyžovali pod jejím dozorem. Je takový postup v pořádku? A pokud ano, může tato paní učitelka dostávat proplacenu od školy činnost instruktora, když na kursu děti lyžují bez ní?

tyrjir řekl(a)...
5. června 2018 v 12:44  

paní tělocvikářka z článku MF DNES v zimě posílala po studentech rodičům žádost o písemný souhlas, že na lyžařském kursu si mohou studenti lyžovat sami. si mohou studenti lyžovat sami a že rodiče netrvají na tom, aby lyžovali pod jejím dozorem. Je takový postup v pořádku?

Jestli je to v pořádku, to asi záleží na tom, jak, v jakém rozsahu a kdy toho daná učitelka případně využila. Mohou neznamená musí. V čase ušetřeném péčí o vyspělé lyžaře se učitelka mohla věnovat např. méně zdatným nebo dělat něco dalšího ze svých povinností.

Když jsem jezdil s dětmi ze SŠ na vícedenní kurzy, nechával jsem rovněž rodičům předem podepsat informaci a souhlas s organizací kurzu. Bylo to součástí jeho organizační přípravy, kterou jsem předkládal k nahlédnutí řediteli školy.

tyrjir řekl(a)...
5. června 2018 v 23:52  

MF Dnes píše o voze a odbory, školní rada a žákovský parlament o koze

Odborová organizace GPOA Znojmo, která aktuálně sdružuje téměř 50 zaměstnanců školy, vydává tímto své stanovisko k článku...

Zásadně se ohrazujeme proti tvrzení, že na naší škole probíhá jakákoli šikana zaměstnanců ze strany vedení školy, nebo že je dokonce škola rozdělená na nějaké dva tábory. Rovněž není pravdou, že jsou zaměstnanci placeni v rozporu s pracovními smlouvami...


http://gpoa.cz/56-ostatni-informace/1380-stanovisko-odborove-organizace-gpoa-znojmo

Pochybení podle inspekce
- Někteří učitelé dělali stejnou práci na dohodu o provedení práce i v pracovním poměru.
- Při konci dohod ředitel školy některým nevydal zápočtové listy.

- Nevedl přesnou evidenci pracovní doby na sportovních kurzech.
- Neposkytl příplatek za práci v sobotu nebo v neděli ve výši 25 % průměrného výdělku.


https://brno.idnes.cz/reditel-dvoji-smlouva-ucitele-penize-gymnazium-gpoa-znojmo-pq9-/brno-zpravy.aspx?c=A180601_405200_brno-zpravy_krut

Mladá fronta Dnes píše o jakémsi částečném "švarcsystému" spočívajícím tom, že některým zaměstnancům školy byly vnuceny nevýhodné Dohody o provedení práce (DPP), které učitelům neposkytují zdravotní a sociální zabezpečení (důchodové zabezpečení a dovolenou). Odbory k tomuto jádru věci píší jen to, že jakési "pracovní smlouvy" se ve škole (údajně) dodržují. Mladá fronta Dnes tedy píše o voze a zaměstnanecky menšinové odbory (škola má přes sto zaměstnanců) o koze?

Jsem názoru, že by odbory GPOA měly jasně odpovědět minimálně na tyto dvě otázky:

1) Jaké smlouvy jsou na škole dodržovány? Jsou to řádné pracovní smlouvy, anebo i DPP a DPČ, jejichž prostřednictvím někteří učitelé nesvobodně přicházeli/přicházejí o část úvazku, o řádný učitelský plat a o další náležitosti řádného pracovního poměru učitele?

2) Paní Polášek si jako učitelka a matka samoživitelka stěžuje neoprávněně (nedůvodně) na to, že jí po návratu z mateřské dovolené byl vnucen menší úvazek na pracovní smlouvu a vedle toho pro ni nevýhodná DPP, která jí a její dítě (děti) oproti tomu, na co měla po mateřské dovolené nárok, poškozuje?

J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.