Daniel Soukup: Hledět na školství optikou majitele automobilky je velmi krátkozraké

čtvrtek 22. února 2018 ·

„Představa o „neužitečnosti“ těch či oněch oborů pro praxi každopádně většinou vychází z pomýleného pojetí jak užitečnosti, tak praxe. „Praxí“ se totiž většinou míní momentální potřeby výrobních firem, anebo spíš jejich nejhlasitějších mluvčích – a „užitečné“ je údajně takové vzdělání, které má těmto firmám pomoci k co největšímu zisku,“ komentuje Daniel Soukup pro Český rozhlas Vltava.


Soukup pokračuje:

Tento postoj vyjadřuje třeba oblíbená průpovídka prezidenta Zemana „průmysl nás živil, živí a bude živit.“ Přičemž průmyslem má Zeman na mysli především ocelárny, automobilky, jaderné elektrárny a další velké podniky...

Zdaleka nejdůležitější ale je, že hledět na školství optikou majitele automobilky je velmi krátkozraké. Fungující společnost a stát totiž vznikají ze spokojených lidí – tedy takových, jejichž život má více rozměrů než jen ten úzce ekonomický.

Humanitní obory nám tyto další rozměry zpřístupňují. Často jakýmsi úkrokem: zabloudíme do zdánlivě odtažitého tématu, a díky němu se nám otevře nový pohled na naši žitou skutečnost. Zabýváme se kupříkladu dávnými mytickými představami o „středu světa“ – a lépe tak pochopíme lidskou potřebu harmonie a řádu. Čteme Shakespearovy historické hry – a pronikneme do mechanismů manipulace a moci. Zkoumáme dějiny nacionalismu v 19. století – a ujasníme si, jak funguje vymezování „my“ versus „oni“.

Dobrý dlouholetý učitel historie, literatury nebo filozofie za sebou zanechá tisíce lidí – našich spoluobčanů – s prohloubenějším myšlením, vytříbenějším vyjadřováním a rozrůzněnějším porozuměním světu. A mnozí z těch tisíců to vše dále šíří ve svém okolí.

Jistě, tyto dopady se počítají obtížněji než tuny vyrobené oceli. Jenomže právě ty nejpodstatnější věci v našich životech se zkrátka do puntíku spočítat nedají.

Celý text a komentář ke stažení naleznete zde

6 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
22. února 2018 9:51  

Takže nejlepší je ekonomická nezávislost pod mostem? Tam může rozjímat a užívat života úplně nezávisle a do školy nemusí vůbec. Kolik peněz by se tak ušetřilo.

Jiri Janecek řekl(a)...
22. února 2018 16:55  

Hledět na školství optikou absolventa FF UK a VŠ učitele je možná dalekozraké, ale ten pohled je stejně ovlivněn nějakou oční vadou...
Minimálně by si ti bijci za humanitní vzdělávání mohli odpustit to podsouvání, co myslí Zeman průmyslem...

Daniel Soukup řekl(a)...
23. února 2018 23:22  

Pane Janečku, ta věta v článku ("průmyslem má Zeman na mysli především ocelárny, automobilky, jaderné elektrárny a další velké podniky") je dobře podložená Zemanovými výroky a rozhodně se nejedná o nějaké "podsouvání".

Pro Zemana je jaderná energetika srdeční záležitostí (https://www.denik.cz/z_domova/jaderna-energetika-zvysuje-vasi-zivotni-uroven-rekl-v-dukovanech-zeman-20170629.html). Podniky Vítkovice Machinery Group a automobilku Hyundai označil za "ostrůvky pozitivní deviace". (https://ostrava.idnes.cz/milos-zeman-na-nasteve-severomoravskeho-kraje-fq5-/ostrava-zpravy.aspx?c=A131001_135136_ostrava-zpravy_jav) Je dlouholetým zastáncem Vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe. Atd.

tyrjir řekl(a)...
24. února 2018 14:17  

Dobrý dlouholetý učitel historie, literatury nebo filozofie za sebou zanechá tisíce lidí – našich spoluobčanů – s prohloubenějším myšlením, vytříbenějším vyjadřováním a rozrůzněnějším porozuměním světu.

Jste takovým nekrátkozrakým učitelem bez idelogických klapek na očích vy, pane Soukupe? Psal jste například někdy o tom, že Česko bylo do značné míry zaprodáno zahraničním zájmům? O tom, že vlastnictví většiny podniků, zemědělské půdy, nerostného bohatství a zisků z nich neefektivně uniká do zahraničí? Psal jste někdy o tom, že Česko je ve výše uvedených ohledech jakousi kolonií tzv. vyspělých zemí Západu? Jen na pouhých dividendách z "českých" podniků je to cca 300 miliard ročně. Pokud ano, ukažte nám, prosím, kde a jak jste o tom psal, abychom viděli, jakou stopu zanechává vaše humanitní působení. Za odpověď vám předem děkuji.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
24. února 2018 15:21  

Hledět na politiku humanitním filtrem je velmi krátkozraké


SLABÁ KONTROLA DOTACÍ? ŽÁDNÁ NÁHODA, ALE ZÁMĚR, ŘÍKÁ POLITOLOŽKA

...mezi projekty je vysoké procento těch, u kterých není možné ověřit, jestli šlo skutečně o malý a střední podnik. Tedy jde o potencionální Čapí hnízda. Politoložka Vladimíra Dvořáková v rozhovoru pro Neovlivní.cz říká, že to je selhání státní správy...

Neo: Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím ČMZRB poskytlo díky strukturálním fondům záruky na investiční projekty příjemcům, kteří měli vlastnickou strukturu anonymizovanou díky listinným akciím na majitele. Je podle vás v pořádku, že stát poskytuje podporu společnostem, u kterých není možné ověřit konečného majitele?

Neo: Jaká rizika v sobě skrývá poskytování dotací anonymním společnostem?

Ta rizika jsou obrovská. Nejen že jde o fakticky zneužití veřejných prostředků, jež se získávají od evropských či našich daňových poplatníků, že je malá efektivita realizace konkrétní politiky, ale rizika jsou také bezpečnostní. Praní špinavých peněz posiluje organizovaný zločin (domácí i mezinárodní), narušuje demokratický systém, protože netransparentním způsobem umožňuje financování některých politiků, jež poté ovlivňují další vyvádění peněz z veřejných prostředků. Stát je tak obsazen lidmi, kteří sledují jen zájmy úzké skupiny oligarchů (tzv. captured state). Je to vlastně začarovaný kruh...

Neo: Jak hodnotíte, že úřady anonymní vlastníky u dotací a úvěrů často neřeší a stačí jim pouze čestné prohlášení žadatele? Je formalistický přístup státní správy běžný a v pořádku?

Není to v pořádku. Je zajímavé, že v mnoha případech stát od občanů či firem vyžaduje naprosto zbytečné informace, které stát již má k dispozici a může sám dohledat, vytváří uživatelsky „nepřátelské” prostředí při vyplňování různých běžných žádostí a přitom při zásadních věcech ponechává otevřený prostor pro podvody. Není to náhoda a většinou ani nekompetence. Je to programově nastavovaná cesta přístupu k veřejným prostředkům a jejich zneužití...


https://neovlivni.cz/politolozka-slaba-kontrola-dotaci-zadna-nahoda-ale-zamer/

Víte, co je KLEPTOKRACIE, pane Soukupe? Psal a přednášel jste někdy o ní? Myslíte že v Česku neexistuje stranická, parlamentní a vládní kleptokracie neštící se třeba i likvidace nepohodlných lidí? Co třeba Alena Vitásková, která byla po upozornění na špatné hospodaření se "solárními dotacemi" nedůvodně vláčena po soudech?

Proč Parlament ČR už dávno ty anonymní akcie a jejich zneužívání nezakázal, jak je tomu v jiných zemích? Jedou v tom různí "zastupitelé lidu" taky? Co třeba vyjádření* F. R. Čecha, který je příznivcem prezidenta k té kleptokracii? "Slunce, voda, vzduch, půda pod nohama, střecha nad hlavou a slravedlivá odměna za vykonanou práci" jsou, myslím, ty nejdůležitější základní věci pořebné pro holé živobytí, které je základem každé humanitně hodnotné kultury.

Hledět na kleptokratickou politiku zúženým humanitním filtrem je, myslím, velmi krátkozraké. Jak se s tímhle vším jako učitel humanitních věcí vy a vaši kolegové z FF UK vyrovnáváte?


J.Týř

* Viz např.

František Čech o poměrech v politice
https://m.youtube.com/watch?v=nT1631rL_Qk

František Ringo Čech o české politice Na plovárně 2013
https://m.youtube.com/watch?v=_AuIBfpTYqw

tyrjir řekl(a)...
24. února 2018 16:26  

Kolik a jakých publikací o kleptokratickém ovládání státu pochází z FF UK?

Kleptokracie (ze starořeckého κλέπτειν (kleptein) = krást a obecné koncovky označující formu vlády -kracie κρατία (kratia) = vláda, tedy něco jako „zlodějovláda“, vláda zlodějů) je zřízení, ve kterém hraje klíčovou roli osobní obohacování držitelů moci. Veřejné prostředky jsou vyváděny na osobní účty mocných a jejich klientely. Vzniká tak vrchní vrstva („věrchuška“) mocných a bohatých, kteří „odkloněné“ bohatství používají k vlastnímu obohacení, eventuálně k udržení moci (získání přátel a spojenců).

Kleptokracie bývají většinou diktatury a oligarchie, ale mohou se skrývat i za fasádou demokratického zřízení. Kleptokracie je „ukradený stát“, který místo občanům patří zlodějům. V kleptokracii je korupční jednání normou a prostředkem udržení moci.


https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Kleptokracie

Ovládnutí státu korupčníky je projev kleptokracie

Ovládnutí státu je překladem anglického state capture. Jedná se o ovládnutí legislativního procesu, justičních a kontrolních mechanismů státu soukromými subjekty. V České republice se také používá výraz "rozkl/rádání státu", podle stejnojmenné knihy Vladimíry Dvořákové, která se systematicky zabývala problémem záměrného oslabování veřejných institucí klientelistickými strukturami.[1]

Ovládnutí státu se projevuje takto:

- kontrola veřejných institucí pro soukromý prospěch nebo trestnou činnost,
- formování koluzivních sítí, které omezují politickou soutěž,
- podkopání svobodných voleb skrytou reklamou a neprůhledným financováním kampaní,
- zneužití legislativní moci, korupce v soudních řízeních,
- zneužití auditu, vyšetřování a dozoru,
- užívání kompromitujících materiálů pro politické vydírání a nátlak,
- korupce médií.


https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Korupce

S výše uvedeným názorem pana Soukupa, že "Dobrý dlouholetý učitel historie, literatury nebo filozofie za sebou zanechá tisíce lidí – našich spoluobčanů – s prohloubenějším myšlením, vytříbenějším vyjadřováním a rozrůzněnějším porozuměním světu", souhlsím. Mysĺim, že v návaznosi na to by nám pan Soukup mohl a měl říci kolik a jakých publikací o kleptokratickém ovládání státu pochází z FF UK.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.