Radek Sárközi: Vadí nám, že mediální prostor obsadili „experti“, kteří neznají situaci a neptají se pedagogů na jejich názory

čtvrtek 18. ledna 2018 ·

„Za pět let by už měla být Pedagogická komora profesní komorou ze zákona. Učitelé, ředitelé škol a další pedagogičtí pracovníci si zaslouží mít svou silnou a všemi respektovanou stavovskou organizaci, jako ji mají například lékaři, advokáti nebo architekti,“ říká prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi v rozhovoru pro lednové číslo časopisu Řízení školy.

Radek Sárközi (facebook.com)
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Deklarujete, že chcete být společnou organizací učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků. Jaká je struktura členské základny? Převažují pedagogové ze škol mateřských, základních, nebo středních? Jsou to učitelé přírodovědných, nebo humanitních předmětů? Z kterých krajů?

Máme 80 % učitelů a 16 % ředitelů, zbytek jsou další pedagogičtí pracovníci. To je 260 ředitelů a 110 zástupců ředitele. 240 pedagogů je z mateřských škol, přes tisícovku ze základních škol a 330 ze středních škol. Ohledně krajů je rozložení rovnoměrné a odpovídá velikosti daného kraje, nejvíce členů je ze Středočeského kraje. Rozdělení podle předmětů nemáme statisticky zpracováno. Členové si mohou vytvářet odborné sekce. V tuto chvíli se soustředíme na vybudování krajské a okresní struktury.

Jaká je vaše motivace vést učitele? Pedagogickou komoru jste zakládali s vizí, že za učitele mají mluvit jen učitelé, ale v současném prezidiu jsou všichni tři představitelé komory „neučitelé“. Nevnímáte to jako rozpor?

Všichni jsme aktivní pedagogové. Pedagogická komora není jen pro učitele, ale pro všechny pedagogy. Postupujeme vždy takto: Nejprve se zeptáme v anketě, co si o daném problému lidé myslí. Máme tudíž dobře zmapované názory pedagogů. Pak už je jedno, zda tyto názory veřejně prezentuje ředitelka školy, učitel, nebo lektor. Spíše nám vadí něco jiného - že mediální prostor obsadili „experti“, kteří neznají situaci ve školách, neptají se řadových pedagogů na jejich názory a prezentují často názory odtržené od reality a možností běžných škol. Většinový názor učitelů pak vůbec nedostane prostor. Kromě tříčlenného prezidia, které má za úkol připravit valnou hromadu v lednu 2018, máme koordinační tým, kde je ještě učitelka a zástupce ředitele. Ve vedení jsou tedy zastoupeny různé pedagogické profese. Dále máme koordinátory sekcí a týmů, kterých je celkem šestnáct. Jednotlivé sekce už mají i krajskou strukturu.

Můžete být konkrétní a jmenovitě uvést, koho máte na mysli, když mluvíte o „expertech“, kteří neznají situaci ve školách a obsadili mediální prostor? Kdo je podle vašeho názoru kompetentní hovořit o vzdělávání?

Učitelé a ředitelé škol velmi rychle poznají, kdo v televizi hovoří kompetentně a se znalostí situace, běžný divák to ale rozpoznat nemusí. Málokdy vidím, že se v médiích ke školství vyjadřuje pedagog, většinou je tam někdo z neziskovky, novinář nebo politik. Jinak to samozřejmě záleží na tématu - někdy je kompetentní osobou ředitel, jindy učitel, někdy to může být výzkumník z vysoké školy.

V rozhovoru pro Učitelské noviny uvádíte, že s vámi tzv. kamenné asociace chtějí spolupracovat. Dotázala jsem se několika z nich a reakce byly odmítavé. Jak si tento postoj vysvětlujete a jak se vyrovnáváte s výtkami na hrubé a urážlivé chování vašich členů?

Máte na mysli školské odbory a organizace sdružené v CZESHA? Ty jsme opakovaně oslovili s nabídkou spolupráce. Nejprve před vznikem spolku a naposledy okamžitě po jeho vzniku. Většinou ani neodpověděly, což bych považoval za slušnost. Následně jsem si v médiích přečetl jejich usnesení, že prý Pedagogická komora není potřeba. Kdyby nebyla potřeba, nepřihlásilo by se nám za měsíc přes 1 600 členů. Komunikujeme s celou řadou organizací, například s předsedou Asociace speciálních pedagogů panem Martinem Odehnalem jsme našli hodně společných témat, na která máme podobný názor. Jako jediná organizace ve školství jsme oficiálně podpořili otevřený dopis Asociace krajů ČR adresovaný MŠMT, ve kterém požadovala dorovnání 25 milionů chybějících na navýšení tarifní části platů zaměstnancům škol. Tzv. „kamenných asociací“ jsou desítky - spolupráci odmítají zpravidla ty, které dosud mluvily jménem učitelů, aniž by k tomu měli mandát. Hrubé a urážlivé chování směrem k učitelům a řadu argumentačních faulů vůči iniciativě Pedagogická komora jsme zaznamenali u ministra Stanislava Štecha či jeho politického náměstka Petra Pavlíka i u představitelů některých asociací. Netuším, jaké „hrubé a urážlivé chování“ máte na mysli - oficiální vyjádření Pedagogické komory naleznete na našem webu a tam nic takového není.

Celý rozhovor naleznete v lednovém čísle časopisu Řízení školy (nakladatelství Wolters Kluwer)

14 komentářů:

Petr řekl(a)...
18. ledna 2018 17:09  

O, sancta simplicitas!

laimes28 řekl(a)...
18. ledna 2018 18:31  

učitel státní školy by měl být státním zaměstnancem,komora a podobné spolky jsou nesmysl

Radek Sárközi řekl(a)...
18. ledna 2018 19:09  

Pedagogická komora působí ve Finsku, Anglii, Austrálii...

Petr řekl(a)...
18. ledna 2018 21:12  

A to jste se dozvěděl kde? Nic takového podle mě ve Finsku ani v Anglii neexistuje, o Austrálii netuším.

tyrjir řekl(a)...
19. ledna 2018 2:40  

Česká vláda spolupracuje s mnoha zákonem zřízenými komorami. Jen MŠMT a jemu vazalské organizace popírají potřebnost Pedagogické komory v českém hrubě koncepčně, organizačně i rozpočtově zmrzačeném a neúčelnými a neúčinnými systémovými vzdělávacími projekty dotovanými z EU sužovaném školství. PROČ?

Profesní komory nově součástí legislativního procesu
Předseda vlády Bohuslav Sobotka společně s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedou Legislativní rady vlády Jiřím Dienstbierem jednali dnes se zástupci dvanácti profesních komor o jejich začlenění do procesu tvorby právních předpisů. Úspěšně navázaná spolupráce položila základ pro další pravidelná setkání.

Jednalo se o historicky první setkání zástupců státu s profesními komorami zřízenými zákonem. Jednání i předchozí kroky, které inicioval ministr Dienstbier, vychází vstříc žádostem profesních komor o užší spolupráci na chystané legislativě...

Předseda vlády Bohuslav Sobotka zdůraznil zejména oboustrannou potřebu nově navázané spolupráce: „Za klíčové pokládám, aby vláda profesním komorám naslouchala ...

Jednání se zúčastnili zástupci 12 profesních komor zřízených zákonem:

České advokátní komory;
České komory architektů;
Komory auditorů ČR;
Komory daňových poradců ČR;
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;
České komory patentových zástupců ČR;
České lékárnické komory;
České stomatologické komory;
Exekutorské komory;
Komory veterinárních lékařů ČR;
Notářské komory ČR;
České lékařské komory.


https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-zlepsuje-komunikaci-a-spolupraci-s-profesnimi-komorami--127296/

Zástupci profesních komor jednali na Úřadu vlády...

Dnes se v budově Úřadu vlády ČR konalo setkání zástupců profesních komor s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, ministrem Janem Chvojkou a dalšími členy vlády. Jednání bylo věnováno problematice neoprávněného výkonu činnosti, tzv. vinklaření.

Vedle premiéra Bohuslava Sobotky se setkání zúčastnil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka, pro něhož to bylo první setkání s profesními komorami ve funkci předsedy Legislativní rady vlády. Jako host byl přítomen ministr vnitra Milan Chovanec, ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a zástupci dalších ministerstev.


https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jan_chvojka/aktualne/zastupci-profesnich-komor-jednali-na-uradu-vlady-o-vinklareni-154651/

Profesní komory žádají Babiše o jednání: advokáti či notáři odmítají další byrokratizaci profesí

Před dalším neúměrným nárůstem administrativy schvalované vládou a poslanci, ale i před pokračujícím proudem nařízení z Evropské unie varují představitelé profesních komor ustanovených ze zákona. Vláda i poslanci by měli začít zvažovat dopady na chod českého hospodářství a bránit přijímání norem, které vedou k poklesu kvality výkonu svobodných právních profesí, ale také lékařů, auditorů, veterinářů nebo inženýrů a techniků.


http://www.ceska-justice.cz/2017/12/profesni-komory-zadaji-babise-o-jednani-advokati-ci-notari-odmitaji-dalsi-byrokratizaci-profesi/

Dělá si tu tajemný nick Petr, nikoli politický náměstek MŠMT - známý genderový specialista a "spolupachatel" inkluze a návrhu Kariérního řádu, z nás všech legraci?

Musí snad MŠMT s jeho pomocí nejdřív zamést stopy po dosavadním nepořádku, než budou mít i učitelé svou profesní komoru?


J.Týř

tyrjir řekl(a)...
19. ledna 2018 3:09  

Politický náměstek ministra školství jako zamazávač stop systémové korupce v MŠMT ČR?

tyrjir řekl(a)...
26. července 2017 12:57

Inkluzivisticky vyšinuté MŠMT?

Ministerstvo školství ani v nejmenším nedokázalo uspokojit kritiky, kteří tvrdí, že o věcech dostatečně nediskutuje s odbornou veřejností a že nemá celý projekt inkluze dobře promyšlený a připravený.

Souhlasím a dodávám:

- Zdá se mi, že bezradně tápající VYŠINUTÉ MŠMT a jeho ministr v rozporu s Listinou práv a svobod, Ústavou, Kompetenčním, Školským zákonem a veřejným zájmem České republiky i EU (inkluzivisticky vyšinuli české školství směrem od vzdělávání k vétšímu suplování sociální a zdravotní péče) prohlašují za jaksi "pomýleně posunuté" žáky, rodiče, učitele, politické partnery a veřejnost žádající kvalitní školní vzdělávání.
- MŠMT, které je odpovědné za to, aby učitelé ve školách žákům vysvětlovali, jak funguje svět, neumí učitelům vysvětlit, co a jak po nich chce. Neumí to, zřejmě, vysvětlit ani politickým partnerům a veřejnosti.

Týká se to, myslím, Inkluze i zamítnutého Kariérního řádu.

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/stanislav-stech-autori-petice-napsali.html


tyrjir řekl(a)...
29. července 2017 1:00

Politický náměstek ministra školství jako zamazávač stop systémové korupce v MŠMT ČR?

Po nástupu paní ministryně školství v roce 2015 se stal v zahraničí vystudovaný genderový specialista Petr Pavlík znovu hlavním poradcem ministryně Valachové, poté, co se s ním předtím předchozí ministr Chládek v této funkci rozloučil. Víme, že právě on dostal na starost Kariérní systém učitelů (viz. např. už Konference Budoucnost pro školu 1 v listopadu 2015) a později se stal i vedoucím kabinetu ministryně. Jsem, myslím, dost věcně podloženého názoru, že mnohé neuváženosti, kterých se ministryně dopustila ve věci Inkluze, Kariérního řádu a ve věci nesrovnalostí při čerpání dotací EU, jsou z valné části (i) jeho "dílem"...

Stal se pan Petr Pavlík politickým náměstkem ministra školství České republiky pro svoje objektivní schopnosti, pro své ideotické (ideově dogmatické) postoje nebo dokonce jako "zamazávač stop" systémových nesrovnalostí v předchozí práci MŠMT ČR?

tyrjir řekl(a)...
2. srpna 2017 17:27

Ministr Štech je zřejmě i tím jmenováním pana Pavlíka jakousi zpětnou vlnou Vládního Jaderného výbuchu, který doprovázel "řádění" Tornáda KAT.
Čeká nás možná ještě hřib aktivního prachu a jeho spad.

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.htmlViz
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/bezradne-tapani-na-tema-inkluze.html

Jsem zvědav, zda nová vláda a poslanecká sněmovna vyšetří nesrovnalosti v MŠMT ČR a podpoří vznik Pedagogické komory.

J.Týř

Petr řekl(a)...
19. ledna 2018 9:07  

Rád bych jen upozornil, že pedagogická komora v podobě, o které blouzní pan Sárközi a spol. pravděpodobně nikde v Evropě neexistuje. Ale klidně zase vymýšlejte nějakou "českou cestu" :-)

poste.restante řekl(a)...
19. ledna 2018 13:16  

No, když mohlo MŠMT vymyslet takové pitomosti, jako je "inkluze po česku", povinná mateřská školka, nebo "variace na kariérní řád", tak je vcelku logické, že vzniknou podobné iniciativy.
Už jen z pouhého pudu sebezáchovy.
Kdyby všechny "kamenné asociace" a především odbory dělaly pořádně to, co deklarují a plnily účel, ke kterému byly zřízeny, nejspíš by Pedagogická komora vůbec nevznikla a měla jen pramalou šanci na podporu ze strany učitelů.

Byla to jen a pouze neschopnost a především "všehoschopnost" zodpovědných osob, kdo vytvořil společenskou objednávku a donutil učitele, aby se ozvali.

pedagogická komora v podobě, o které blouzní pan Sárközi a spol. pravděpodobně nikde v Evropě neexistuje.
Tak neexistuje, nebo jen "pravděpodobně"? Poučte nás.

A i kdyby, co Vám na tom vadí?
Svobodné sdružování se občanů a zakládání spolků a profesních organizací je snad pro někoho problém?
Proč?
Nejsme snad dostatečně servilní?

Petr řekl(a)...
19. ledna 2018 20:11  

Ne, opravdu mi nevadí sdružování občanů na profesním základě. Ostatně, všemožných asociací jsou ve vzdělávání desítky, připadá mi to normální. Zásadně mi ale vadí usilovat o vytvoření komory ze zákona, s povinným členstvím, svěřenými pravomocemi a bandou pedagogických bafuňářů, kteří tomu bude šéfovat. Naštěstí tento pitomý nápad zůstane jen u facebookové skupiny, v nejlepším případě skončí občanským sdružením se zavádějícím názvem jako na Slovensku. A energii ušetřenou na přípravách projektu s nulovou perspektivou by učitelé mohli třeba věnovat úvahám o tom, jak líp učit. Ale ono je asi jednodušší remcat, že stát nemá koncepci, a utvrzovat se v přesvědčení, že všechno je problém a nic nejde.

Radek Sárközi řekl(a)...
19. ledna 2018 23:23  

Na Slovensku má komora učitelů 3 000 členů a prosadila spoustu pozitivních věcí. Ostatně s ní přímo spolupracujeme a je naším vzorem. Samo MŠMT vydalo tiskovou zprávu, že by existenci Pedagogické komory přivítalo...

poste.restante řekl(a)...
20. ledna 2018 1:13  

Ale ono je asi jednodušší remcat, že stát nemá koncepci, a utvrzovat se v přesvědčení, že všechno je problém a nic nejde.
A on stát má nějakou koncepci?
Myslíte, že lidé ochotní věnovat svůj čas a energii jsou ti, kteří neumí víc, nežli jen "remcat"?

Zásadně mi ale vadí usilovat o vytvoření komory ze zákona, s povinným členstvím, svěřenými pravomocemi a bandou pedagogických bafuňářů, kteří tomu bude šéfovat.
A lékařská či stomatologická komora Vám vadí také?
I komora daňových poradců? Navrhnete jejich zrušení?
A co třeba odbory? Taky zbyteční bafuňáři?

A energii ušetřenou na přípravách projektu s nulovou perspektivou by učitelé mohli třeba věnovat úvahám o tom, jak líp učit.
A který z těch pitomých ministerských projektů z poslední doby jste měl na mysli?
:-)

Radek Sárközi řekl(a)...
20. ledna 2018 11:05  

Mohu se zeptat, kdo se skrývá pod anonymem "Petr"?

Petr řekl(a)...
20. ledna 2018 13:14  

Můžete.

tyrjir řekl(a)...
20. ledna 2018 14:33  

Petr Pavlík byl včera zvolen předsedou celopražské ČSSD.
Jestli tahle parta v ČSSD sjezdově zvítězí a ANO se s ní nakonec vládně koaličně spojí, můžeme se asi ve školství těšit na velké a neutuchající radovánky. :)))Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.