Pedagogická komora pohledem „kamenných“ asociací

čtvrtek 18. ledna 2018 ·

„Spolek Pedagogická komora vešel ve známost především tím, že se výrazným způsobem zasadil o „pohřbení“ kariérního řádu, a tím i novely zákona o pedagogických pracovnících. Zda to nebylo vítězství Pyrrhovo, ukáže čas. Sama sebe představuje Pedagogická komora jako nejpočetnější školský spolek. Rozpaky však budí způsob komunikace a argumentace členů a také vyloučení části členské základny. To byla báze, na které vznikla Učitelská platforma. Dvě nová uskupení, dvě iniciativy, které si kladou za cíl hájit zájmy pedagogů. Jak se v současné situaci zorientovat?,“ ptá se redakce časopisu Řízení školy, která oslovila některé asociace pedagogů a odbory s otázkami, zda spolupracují anebo mají v plánu spolupracovat s Pedagogickou komorou a jaký je dle jejich názoru přínos tohoto spolku pro pedagogy.


Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS PŠ

Prezentované hlavní úkoly PK v nejbližším období nejsou nic objevného a postup a časová představa o jejich dosažení jsou neurčité. Plnění takových úkolů se pak reálně nedá kontrolovat.

Na posledním jednání Předsednictva ČMOS PŠ 1. prosince nezazněl podnět od jediného představitele krajské rady nebo profesní sekce na podporu vedení komunikace s PK, která se zbytečně vymezuje vůči školským odborům. Seriózní, uchopitelná výzva ze strany PK vůči odborům navíc nezazněla. V současné době, kdy jsou informace o PK velmi jednostranně prezentované a ne vždy zakládající se na pravdě, předsednictvo neschválilo žádné podpůrné usnesení o komunikaci s PK.

Ing. Jiří Zajíček, předseda Asociace středních průmyslových škol ČR, předseda Unie CZESHA, ředitel Masarykovy střední školy chemické, Praha 1

Národní rada Unie školských asociací CZESHA na svém posledním zasedání projednala současnou situaci a snahy či kroky vedoucí ke vzniku Pedagogické komory jako samosprávné profesní organizace pedagogických pracovníků s povinným členstvím pedagogů. Tento orgán považujeme v současném právním rámci za nadbytečný a nepotřebný. Potřeby škol i pedagogů, stejně jako zajištění kvality výuky jsou podle našeho názoru dostatečně garantovány stávajícím právním rámcem pro profesi pedagoga a sledovány a projednávány jednotlivými profesními asociacemi působícími v oblasti školství... Za těchto okolností tedy vznik dalšího subjektu nepovažujeme za potřebný a o vzájemné spolupráci neuvažujeme.

Mgr. Bc. Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů základních škol, ředitelka ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov

AŘZŠ ČR se spolkem Pedagogická komora nespolupracuje.

Zájmy Pedagogické komory jsou pro nás nejasné, nečitelné. Se zástupci PK jsme se zatím nesetkali při jednáních k věcným problémům školství, kde bychom mohli vnímat jejich postoje a záměry a sledovat, zda přispívají k řešení problematiky školství konstruktivními a reálnými návrhy. Zatím vnímáme pouze to, že se vyjadřují k již dojednaným záležitostem nebo vystupují veřejně k věcem a událostem ve školství, které před nimi vyzvedl někdo jiný, kdo také navrhoval řešení, a PK se buď dodatečně přidala, nebo řešení napadla. Naše asociace je pro konstruktivní jednání a hledání reálných řešení. Pokud se na jednáních k problematice vzdělávání a školství se zástupci PK setkáme a jejich návrhy řešení budou realistické a konstruktivní, posouvající naše školství kupředu, pak se takové návrhy setkají i s naší podporou, pokud však bude ze strany PK přicházet snaha napadat a bořit, těžko najdeme společnou řeč. I pro takovou spolupráci však vyžadujeme odpovídající způsob vystupování a jednání, hodný odborníků s vysokoškolským vzděláním; s návrhy prosazovanými hrubě, vyhrůžkami a napadáním jiných nechceme být spojováni.

Lenka Štěpánová, předsedkyně České středoškolské unie

Školské odbory bohužel nedokázaly využít své členské základny, a místo aby aktivizovaly učitele pro lepší platové podmínky, nejsnadněji identifikovatelný problém naší vzdělávací soustavy, spokojily se s velmi malým, až zanedbatelným nárůstem, který se pohybuje těsně nad ekonomickým růstem mezd v zemi a samotnému učitelství příliš pozitivního nepřinese. Není proto divu, že se mezi učiteli hromadí frustrace reflektující bídné pracovní podmínky. Iniciátoři spolku Pedagogická komora se této frustrace rozhodli využít a jejich činnost vyústila až v úspěšnou petici proti kariérnímu řádu. Ani to ale nepřineslo nic pozitivního a učitelskou veřejnost tím nespojili. Ve facebookové skupině, která se stala centrem dění Pedagogické komory, panovala po celou dobu velmi vypjatá atmosféra, jež charakterizovala přímý opak konstruktivní diskuse. Namísto hledání řešení společných výzev se jediným programem iniciativy stalo vymezení se bez existence nabídky kroků k pozitivní změně. Sami jsme ve věci spolupráce nebyli Pedagogickou komorou osloveni a o spolupráci z výše zmíněných důvodů ani neuvažujeme.

Celý text naleznete v lednovém čísle časopisu Řízení školy (nakladatelství Wolters Kluwer)

18 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
18. ledna 2018 7:38  

Ano. Tak se spoustu let dělá závislá žurnalistika. Osloví se asociace, které pedagogická komora kritizuje nebo které mají správný názor a jejich názor se vystaví.
Asi do té pedagogické komory přece jen vstoupím.

Michal Komárek řekl(a)...
18. ledna 2018 7:55  

Pne Vaňku, jak by vypadala "nezávislá žurnalistika"? Řízení školy přináší i rozhovor s Radkem Sárközim, (ČŠ také). Ty kritizující asociace by "nezávislí novináři" oslovit neměli? Měli by přinést jen pohled pana Sárköziho? Děkuji! Hezký den!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
18. ledna 2018 7:56  

"Rozpaky však budí způsob komunikace a argumentace členů a také vyloučení části členské základny. "

Článek záměrně lže. Žádný člen spolku vyloučen nebyl.

Janek Wagner řekl(a)...
18. ledna 2018 7:57  

Lež hned v perexu, opravdu nezávislá žurnalistika, pane Komárku!

Michal Komárek řekl(a)...
18. ledna 2018 8:07  

Nemyslím, že jde o záměrnou lež, ale souhlasím s vámi, že jde zřejmě o špatnou formulaci a že autorka článku má na mysli "vylučování" ze skupiny na Facebooku. Zeptám se jí na to a požádám jí o případnou korekci... Děkuji! Hezký den!

Radek Sárközi řekl(a)...
18. ledna 2018 8:42  

K tomu způsobu žurnalistické práce: Doporučuji se podívat na předchozí rozhovor v Řízení školy a porovnat si způsob kladení otázek Petře Mazancové a nyní mně. Petře Mazancové kladl v rozhovoru o Učitelské platformě velmi vstřícné otázky Michal Kaderka - redakce Řízení školy přitom čtenářům zatajila, že oba dva jsou zakladatelé Učitelské platformy - to je evidentní porušení novinářské etiky. Navíc v době, kdy rozhovor vyšel, nebyla Učitelská platforma ani registrována rejstříkovým soudem, takže právně neexistovala... Otázky kladené v Řízení školy mně jeho šéfredaktorkou obsahují různé nepravdy a útoky, takže v odpovědích jsem se musel soustředit na jejich vyvracení.

Michal Komárek řekl(a)...
18. ledna 2018 8:48  

Paní Eretová z Řízení školy na můj dotaz slíbila, že se odpoledne vyjádří, nyní je na semináři... Diskuse o novinářské práci je jistě zajímavá a děkuji za konkrétní podněty, prosím ale abychom se dále věnovali tématu - tedy vzniku nových učitelských spolků a vztahům mezi nimi, respektive vztahům mezi nimi a těmi kamennými, jejich smyslu... Což neznamená, že bych neuvítal text o kvalitě žurnalistiky, která se věnuje školství, či nějakou konkretizaci takového tématu třeba na dílčí zkušenosti, jak naznačuje Radek Sárközi. Hezký den!

Radek Sárközi řekl(a)...
18. ledna 2018 8:49  

Potvrzuji informace výše - žádný člen Pedagogické komory, z.s., nebyl ze spolku vyloučen - jedná se o šíření pomluvy. Zvažuji právní kroky proti takovému jednání.

Radek Sárközi řekl(a)...
18. ledna 2018 9:32  

Zkušenosti: Oslovil jsem všechny organizace sdružující učitele a ředitele škol ke spolupráci nejprve na jaře 2017 v rámci Iniciativy Pedagogická komora a následně znovu po registraci spolku na podzim 2017. Některé odpověděly, některé neodpověděly. S některými jsme dokonce navázali užší spolupráci. Z těch, co vůbec neodpověděly (ani v rámci slušnosti, že obdržely návrh na spolupráci a že se jím budou/nebudou zabývat) bych jmenoval ČMOS PŠ (školské odbory) a CZESHA. Spolupracující organizace zveřejňujeme na webu: http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/12/spolupracujeme-s.html

mirek vaněk řekl(a)...
18. ledna 2018 9:53  

Pane Komárku. To jsou všechny kmamenné asociace? Ve výběru na české škole jsou ty, které byly nejvíc kritizovány za nečinnost.
Já si myslím, že by se našla i spousta dalších. Tam by mě názor zajímal.

Michal Komárek řekl(a)...
18. ledna 2018 10:04  

Pane Vaňku, je to výběr z textu Řízení školy, celý text nemám právo převzít, vybírat musím... Ale rozhodně jsem čtenářům ČŠ při výběru z textu nezatajil nějakou asociaci, která by PK chválila a spolupracovala s ní. Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2018 10:43  

Výraz kamenné asociace se mi nelíbí. Myšleny jsou tím zřejmě se školsko ministerskou mašinérií oportinisticky konformní organizace (organizace uznávané představiteli MŠMT oportunistickými školskými odbory). Doufám, že toho uznání nakonec Pedagogická komora dosáhne. K tomu je potřebné, aby její práce byla soustavná a vytrvalá, což záleží i na tom, aby měla co největší počet členů.
J.Týř

Radek Sárközi řekl(a)...
18. ledna 2018 10:43  

Řízení školy oslovilo organizaci CZESHA + jednotlivé asociace ředitelů, které jsou členy CZESHA. Unie CZESHA vydala oficiální stanovisko proti vzniku Pedagogické komory ze zákona obecně, takže bylo předem jasné, jaké budou odpovědi. Reakce ve stejném duchu byly zveřejněny již např. v Učitelských novinách, nejde tedy o nic nového. Odpovědi se liší jen co do úrovně odpovídajících - některé odpovědi jsou korektní, v dalších jsou uvedeny nepravdivé informace o Pedagogické komoře nebo dokonce osobní útoky... Místo "kamenné" asociace bych doporučoval používat označení "zkamenělé", a to vzhledem k jejich neaktivitě.

tyrjir řekl(a)...
18. ledna 2018 10:48  

Zmiňuje se časopis Řízení školy o Asociaci ředitelů gymnázií? Pokud ne - PROČ?

Radek Sárközi řekl(a)...
18. ledna 2018 10:58  

Nezmiňuje. Asi protože AŘG není v CZESHA (kdysi z ní vystoupila...).

Radek Sárközi řekl(a)...
18. ledna 2018 11:15  

Je zvláštní, že senátoři a poslanci se zástupci Iniciativy Pedagogická komora a Pedagogické komory, z.s., osobně jednali a jednají, ale představitelé asociací ředitelů škol a školských odborů či bývalí ministři Valachová a Štech jednání odmítali a nadále odmítají a jen zveřejňují vzkazy přes média...

Simona CARCY řekl(a)...
18. ledna 2018 16:21  

Třeba vidí do problematiky víc (asociace ředitelů) než senátoři a poslanci....
Čím to?

Nepřísluší mi soudit, kdo je víc "komorový" - zda komora či platforma. Každopádně - tak jako v životě - často o zásadních věcech rozhodují maličkosti. Třeba první dojem. A ten se Iniciativě prostě nepovedl. To je třeba si přiznat.

Radek Sárközi řekl(a)...
18. ledna 2018 19:08  

Co je první dojem? Naše petice s 21.609 podpisy z 1.150 škol, díky níž poslanci neschválili kariérní řád? 1.650 členů během prvních dvou měsíců od založení spolku Pedagogická komora? 4.700 členů facebookové skupiny Pedagogická komora - diskuze o školství? Spolupráce se senátory a poslanci? Spolupráce s organizacemi učitelů?Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.