Stanislav Štech: Nechali jsme kázat bludy proti inkluzi

úterý 12. prosince 2017 ·

„V roce 2013 bylo jasně pro inkluzi 65 procent lidí, proti bylo jen zhruba 20 procent, v roce 2016 bylo naopak proti inkluzi 60 procent lidí. Nálada se totálně převrátila. Jde o to vyhodnotit, co se stalo, do jaké míry je to dané tím, že jsme udělali chyby, či jakou roli v tom hrála masivní dezinformační kampaň,“ říká končící ministr školství Stanislav Štech v rozhovoru pro Respekt.cz.


Stanislav Štech (msmt.cz)
V rozhovoru zazní i tyto otázky a odpovědi:

Není tohle přemýšlení spíš než o inkluzi právě o mechanismu dezinformačních kampaní?

O tom mluvím, Blesk hledal chyby inkluze osm měsíců, prakticky denně. Lidé jako Václav Klaus mladší říkali veřejně domněnky, třeba že děti ze speciálních škol budou masivně přecházet do škol běžných, a někdy i lži – jako že všechny děti musí do běžných škol povinně. A nikdo je nenutil to dokládat. My jsme neměli co říkat, čekali jsme na data. Teď už můžeme říci, že k žádnému masovému přechodu dětí nedošlo; a už vůbec ne dětí s mentálním postižením. Výrazně – asi o osm tisíc – naopak narostl počet dětí s poruchami učení a o 3 700 počet dětí s poruchami chování. Ale ty už v běžných školách v drtivé většině byly. Je to tím, že jsme řekli, že budeme identifikovat i nižší stupně poruch, na které je možné čerpat podpůrná opatření. Tahle skoková změna zahltila poradenská zařízení, to jsme nedocenili. A když konečně máte data, pokoušíte se diskutovat, ale už je pozdě – veřejné mínění už je ovlivněno dezinformacemi, že inkluze je škodlivá.

Dělal byste s touhle zkušeností něco jinak?

Zpočátku jsem váhal, jestli společné vzdělávání neodložit, nenechat delší dobu na přípravu a informování o něm. Pak jsem názor, že bychom mohli rok počkat, korigoval... Usoudil jsem, že by to bylo po roce odkladu v podstatě stejné. Ale dbal bych na profesionálnější a jednotnější informování lektorů v terénu: aby se nestávalo, že nějak informovali, pak přijel ministerský tým nebo inspekce a říkali něco jiného. Mezi učitele to vnášelo nedůvěru.

Co způsobuje jejich neklid kolem inkluze?

Především fakt, že se jedná o masivní zásah do přístupu, na jaký je zvyklá řada učitelů běžných škol, do jejich představ o tom, co je to vzdělávat.

Občas některý z politiků zmíní, že by inkluzi zrušil. Co si o tom myslíte?

Zrušit nejde, společné vzdělávání fungovalo i bez novely zákona, rodiče dávají děti čím dál častěji do běžných škol. Nikdo z těch, kdo říkají „zrušíme“, už neřekl jak. Modeloval jsem tedy za ně: jedna možnost je, že stát řekne, dělejte si, co chcete, ale nebudou na to peníze, částku snížíme, některá podpůrná opatření vyházíme. Jinou možností je novela zákona: necháme děti na vozíku či s poruchou učení, ale děti s poruchou chování už ne, ruší a jsou nepříjemné, a děti s mentálním postižením zakážeme úplně. Nebo je možné říci, že zachováme síť speciálních škol ve stávající podobě. Řekneme, že integrace v běžné škole se může zkoušet třeba rok dva, a když se nebude dařit, tak šup s ním do připravené sítě speciálních škol. Tahle poslední varianta je vlastně možná už dnes; uvidíme, jak se bude využívat. Cokoliv z toho by ale podle mě narazilo na odpor rodičů, ředitelů – z rozpočtu škol by jim ubyly dost velké částky - nebo na ústavu, konkrétně na rovné zacházení.

Celý text naleznete zde

18 komentářů:

vstek řekl(a)...
12. prosince 2017 v 6:42  

Takže za zpackanou inkluzi může Putin a jeho dezinformační kampaň. Konečně je to venku.

mirek vaněk řekl(a)...
12. prosince 2017 v 7:49  

V roce 2013 bylo pro inkluzi 65% a proti 20%.

To jako 65% ministerských úředníků a neziskovek bylo pro?
Kdo to zkoumal a na kom? Věděli dotazovaní co je to inkluze? Já si na žádný výzkum o inkluzi nevzpomínám. Co je to inkluze jsem se jako kantor dozvěděl až to začali zavádět.

Takže spíš si myslím, že promluvila výzkumníky neoslovená většina, která výzkumy otočila.

Eny Gma řekl(a)...
12. prosince 2017 v 8:54  

Ale vzpomínám si velmi dobře. Byl učiněn závazný "průzkum", který ať jste vyplnili jak chtěli, vyšel vždy pro všechny školy stejně "VAŠE ŠKOLA POTŘEBUJE INVESTICE ŠABLONAMI PRO INKLUZI!!!", (jinak nedostanete ani korunu!)

Radek Sárközi řekl(a)...
12. prosince 2017 v 9:44  

Nejdříve byli řadoví učitelé a ředitelé "textově negramotní", a teď z nich je dokonce"protiinkluzivní lobby"? :-o Jako bych četl román 1984...

Jana P. řekl(a)...
12. prosince 2017 v 11:30  

Děti s nějakým typem postižení nebo problémem ve škole jsou a vždycky byly.
Kdyby se mě někdo před 10 lety zeptal, jestli s tím souhlasím, tak samozřejmě ano -
pokud to zvládne dítě, pokud to bude zvládat škola. Pokud bude problém tak velký, že je pro dítě lepší jít na jiný typ školy, mělo by přejít.
A to je právě nyní problém. Tehdy i teď: nesouhlasím s pobytem dítěte se zvláštními potřebami v zš, když to nejde...

Unknown řekl(a)...
12. prosince 2017 v 13:49  

ruští hekři !

tyrjir řekl(a)...
12. prosince 2017 v 15:45  

Zpackaná Inkluze - nedbalost či úmysl? Vyšetří nová sněmovna a vláda důvodnost této otázky?

Hysterický dogmatismus "vztekle hyperaktivistické" exministryně a "výbušně skomírajícího" ministra školství, myslím, napovídá, že jejich nedbalost hraničí s úmyslným jednáním poškozujícím všechny děti a tím i budoucnost České republiky:

Zrušení přílohy RVP pro žáky s LMP znamená ukončení efektivního vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací založeném na dlouhodobém, systematickém a odborně metodickém a organizačním přístupu, vypracovaném generacemi speciálních pedagogů, psychologů a lékařů. Jeho tradice sahá do počátku dvacátého století a jeho cílem bylo dosažení maximálně možného vzdělání žáků s mentálním handicapem. A v důsledku naplnění tohoto cíle umožnění maximálně možného uplatnění těchto lidí ve společnosti.

Náhrada tohoto systému pseudovizí přirozeného přijímání žáků s handicapem běžnou populací a náhrada speciálněpedagogického přístupu ke vzdělávání těchto dětí podpůrnými opatřeními realizovanými asistenty pedagoga, přenesením odpovědnosti za jejich realizaci na učitele škol hlavního vzdělávacího proudu při zachování míry ostatních povinností při vzdělávání všech žáků je z historického hlediska krok zpět. Budou ho muset po pominutí těchto myšlenkových pochybení budoucí generace učitelů – speciálních pedagogů pracně odstraňovat s vědomím ztráty kvality života generace, či dokonce generací žáků...

Zrušením upravené přílohy LMP ve vzdělávání se ruší systematicky propracovaný, vysoce erudovaný a ve světě ojedinělý systém vzdělávání žáků s mentální retardací. Měli bychom uvažovat o jeho odborném využití, případně zdokonalení, a nikoliv o jeho prostém zrušení....

... Podpůrná opatření tento vysoce odborný materiál nemohou nahradit. S odborným vzděláváním žáků s mentální retardací nemá poskytování stupňů podpory žádnou přímou souvislost...

http://www.ceskaskola.cz/2015/09/jiri-tyr-spolecne-vzdelavani-dostava.html

Dosud ne zcela zodpovězenou otázkou, myslím, je, zda zrušení "Přílohy RVP žáky s LMP" za výše popsaných okolností a za stavu, kdy české školství je hluboce rozpočtově podfinancované, bylo jen nedbalostním nebo dokonce i úmyslným činem poškozujícím kvalitní vzdělávání všech děti a v důsledku toho všechny občany České republiky.

Viz též Tornádo KAT a Vládní jaderný výbuch - protiprávní pokus systémově nadřadit nekvalitně koncipované sociálně a zdravotně opatrovnické funkce veřejných škol jejich prioritní funkci (jádru školství) - kvalitnímu vzdělávání

http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html?showComment=1501591494685#comment-6280139516709541290


Viz
http://www.ceskaskola.cz/2017/09/jana-bradley-v-cr-inkluze-jeste.html

Nejen pan končící ministr školství by se, myslím, měl nad výše uvedenými otázkami hluboce zamyslet.

J.Týř

Radek Sárközi řekl(a)...
14. prosince 2017 v 10:52  

Shrňme si výroky pana Štecha na adresu učitelů: Máme tu "protiinkluzivní lobby textově negramotných póvlů". ;-)

Radek Sárközi řekl(a)...
14. prosince 2017 v 19:16  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Radek Sárközi řekl(a)...
14. prosince 2017 v 21:35  

Mě překvapilo, že v Parlamentních listech ministr Stanislav Štech publikuje svoje texty... Že by měl jiné informace?

tyrjir řekl(a)...
15. prosince 2017 v 14:19  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
15. prosince 2017 v 14:28  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
15. prosince 2017 v 14:32  

Přestaňte, prosím, pane Komárku, dělat ze čtenářů České školy hlupáky. V Parlamentních listech publikuje mnoho významných osobností. Za případné pochopení vám děkuji.

tyrjir řekl(a)...
15. prosince 2017 v 14:36  

A maže, a maže, a maže.

vstek řekl(a)...
16. prosince 2017 v 17:41  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
vstek řekl(a)...
16. prosince 2017 v 17:46  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
vstek řekl(a)...
16. prosince 2017 v 18:20  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2017 v 18:29  
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.