Výdaje na vzdělání v Česku jsou pod průměrem zemí OECD

úterý 12. září 2017 ·

Výdaje na žáka ve školských zařízeních v Česku jsou pod průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tento stav je podle výroční zprávy organizace patrně dán výrazně nižšími platy učitelů na všech stupních vzdělávání. Naproti tomu odborné vzdělávání a příprava je v tuzemsku mnohem rozšířenější než v ostatních zemích OECD. Mezi nejpopulárnější vysokoškolské studijní obory pak patří humanitní vědy a umění, společenské vědy, informatika, žurnalistika a inženýrství. Informuje ČTK.


Nelichotivě oproti ostatním zemím OECD vyznívá pro Česko statistika týkající se dospělých ve věku 30-44 let, jejichž rodiče nedosáhli vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání a kteří sami na vysokou školu nešli. V Česku činí tento podíl 85 procent oproti 69 procentům v OECD.

Organizace ve shrnutí své téměř 500stránkové zprávy uvádí, že absolventi oborů spojených s vědou mají lepší šanci najít si zaměstnání než lidé s diplomy z humanitních věd a uměleckých škol, což souvisí se společenskou poptávkou po inovaci. Nelze to ale podle OECD říct o všech disciplínách, horší uplatnění než inženýrům a absolventům ICT hrozí například studentům přírodních věd, matematiky nebo statistiky.

Organizace také konstatovala, že ačkoli jsou učitelé základním kamenem vzdělávacího systému, zájem o tuto profesi mezi mladými klesá. Příčinou jsou podle ní nízké mzdy učitelů oproti jiným zaměstnáním vyžadujícím podobné vzdělání. "Pedagogické sbory stárnou, především na vyšších úrovních školské soustavy," uvedla OECD. V roce 2015 bylo na základních a středních školách v zemích OECD v průměru 33 procent učitelů starších 50 let. Současně na školách stále působí více žen než mužů.

Celý text naleznete zde

7 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
12. září 2017 v 17:49  

Velká projektová lež a Balada o hloupém sedlákovi a hladové koze v českém školství

České školství je hrubě rozpočtově podfinancované a prachmizerně resortně řízené. Vláda ani Parlament s tím za posledních pětadvacet let mnoho neudělali. Chtějí ale po školách a učitelích další a další náročné věci, ze kterých mají prospěch často jen ti, kteří je vymýšlejí za velké EU peníze. Říkají u toho někdy, že EU peníza mohou a mají kompenzovat ostudně nízký školský rozpočet ČR. Nakonec se ale často ukáže, že proklamovaný výsledek se jaksi nedostavil. Pracovně tomu říkám Velká projektová lež v českém školství, jejíž důsledky jsou, myslím, horší než to bylo u tzv. Velké vlakové loupeže:

Aby hladová koza (mizerně placené školy a učitelé) tancovala po dvoře (podrobování se náročnému projektovému režimu práce), musí dostat nažrat (školský rozpočet, lepší řizení a platy učitelů). Jinak ta koza chcípne jako tomu hloupému sedlákovi, který šlechtil tak dlouho svou kozu, aby nežrala a ještě ji honil, aby tancovala po dvoře, až mu nakonec chcípla hlady.

Naše Vláda a Parlament ČR, myslím, toho hloupého sedláka notně připomínají...

http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vaclav-trojan-pise-signatarum-petice.html#comment-5127444542240210709

tyrjir řekl(a)...
12. září 2017 v 17:55  

Kvalifikovaný a hmotně zajištěný učitel v dobře řízené a rozumně vybavené škole umí učit. Potřebuje k tomu aspoň trochu rozumné osnovy a slušné organizační a materiální podmínky ve škole.

Učitelé nepotřebují pro kvalitní výuku dělat projektové křoví v pochybných projektech lidí, kteří se vymlouvají na to, že neměli dost času uvést svoje reformy v život, a vadí jim, že učitelé jejich projekty nechápou a děti na učení kašlou.

Zadavatelé, tvůrci, hodnotitelé a realizátoři projektů by myslím měli dodržovat jednu zásadu:

"Nemůžeš-li svým projektem prospět ostatním, snaž se prosím alespoň neškodit."


http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html

tyrjir řekl(a)...
12. září 2017 v 18:01  

S nástupem tzv. čerpání EU dotací se myslím cca od roku 2002 resortní instituce (MŠMT, VÚP, NÚOV, pak NÚV a NIDV i ČŠI) stávaly postupně čím dál víc takzvanými "čerpači EU dotací" a to i na úkor plnění některých svých základních povinností. Jejich koncepční, informační a osvětově mediální činnost se tomu "čerpání" zřejmě až moc podřídila. Skutečný přínos některých tzv. systémových vzdělávacích projektů je přitom myslím dost pochybný.


Informační servis a vzdělávací a pedagogická osvěta ze strany resortních institucí je v posledních cca 12 až 14 létech myslím nedostačující. Iniciativu ve vzdělávací, v často i nepedagogické osvětě a v informačním zpravodajství o vzdělávání myslím vlastně postupně převzala nevládní organizace Eduin. Kdo tomu nevěří, ať se podívá na stránky a rozsáhlá zpravodajství a mediální "osvětu" Eduinu a porovná to s informačním servisem a mediální osvětou MŠMT, NÚV a NIDV po stránce informačního a mediálního obsahu i rozsahu. Kdo tomu nevěří, ať si znovu poslechne vystoupení zástupce Eduin na podzimní konferenci MŠMT Budoucnost pro školu, kde zástupce Eduinu prohlásil nevládní organizace za tzv. hybatele pokroku ve vzdělávání. Kdo tomu nevěří, ať se podívá, jak často komentují události ve školství představitelé Eduin a jak často tam vystupují pracovníci MŠMT a jím řízených institucí, kterým to vlastně ze zákona a z titulu jejich poslání (vyjádřenému ve zřizovacích listinách a dalších dokumentech) přísluší.

Výše uvedené považuji za dost skandální projev rezignace resortních institucí na důležité části jejich poslání a za jakési "vyklizení pole" ve prospěch nevládní organizace Eduin. V důsledku toho myslím roste i opovážlivost Eduinských představitelů jak vůči školám, tak i vůči resortním institucím. Myslím, že by s tím měli paní ministryně a na základě jejího pokynu i pracovníci MŠMT a jím řízených organizací neprodleně něco udělat.

Doufám, že bude proveden důkladný nezávislý audit účelnosti a efektivnosti využívání EU dotací i s ohledem na výše popsaný názor na rezignaci resortních institucí a vyklizení pole v informačním servisu a mediální osvětě ve prospěch nevládních organizací vycházející i z otázek:

Proč například NÚV a NIDV nezveřejňují dostatek průběžných informací k systémovým koncepcím MŠMT a nepořádají k nim dostatečný počet doprovodných akcí pro školskou veřejnost?

Proč NÚV např. nezveřejňuje týdenní přehledy dění ve vzdělávání a nepořádá častěji informační semináře a konference pro pedagogickou veřejnost?
Proč to za MŠMT, NÚV a NIDV mnohdy vlastně dělá Eduin a proč to dělá tím způsobem, jakým to dělá?

Proč MŠMT neinformuje řádně veřejnost o svých koncepcích a přenechává tím zbytečně iniciativu a příležitost k mnohdy i vulgární kritice nevládním organizacím? MŠMT a jím řízené organizace se snad už vzdaly těchto svých základních funkcí a dají si líbit, že jsou společně s učiteli osočováni z prznění škol a podobných věcí?

http://www.ceskaskola.cz/2016/04/jiri-tyr-kdo-jak-przni-ceske-skolstvi.html

tyrjir řekl(a)...
12. září 2017 v 18:12  

HROZÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKU ŘECKÝ SYNDROM V DŮSLEDKU KLIENTELISMU PŘI ČERPÁNÍ EU PENĚZ?

... si dovolím hypoteticky přirovnat současnou situaci v tzv. čerpání vzdělávacích EU peněz s řeckým bankrotem:

- V Řecku byly klientelistickou sítí ze značné části promrhány EU peníze. K žádoucím strukturálním reformám řeckého hospodářství nedošlo. Ze značné části EU peněz se obohatila klientelistická síť a mlčení lidí bylo koupeno neopodstatněnými privilegii pro některé skupiny. Výsledkem je bankrot řeckého hospodářství vedoucí k postupnému ochuzování těch, kdo přihlíželi, a také k vynucené privatizaci řeckého státního majetku a dalšímu zadlužování státu.

- V Česku byly klientelistickou sítí ze značné části promrhány EU dotace na vzdělávání. K žádoucímu zlepšení vzdělávání v Česku nedošlo. Ze značné části EU dotací se obohatila klientelistická síť a mlčení lidí bylo koupeno neopodstatněnými privilegii pro některé skupiny. Výsledkem je úpadek jen 4% rozpočtově (pod)financovaného vzdělávání. Nezmění-li se to, povede to k dalšímu úpadku státem a jeho ústavou garantovaného vzdělávání, k ochuzování těch, kdo přihlíželi, a k tím zbytečným svrabem opodstatněné i neopodstatněné privatizaci některých segmentů vzdělávání v Česku. Tento trend nebyl myslím dosud překonán. Co se stane se vzděláváním v Česku, proběhne -li i to další a poslední období čerpání vzdělávacích strukturálních EU dotací podobně jako v dosavadních čerpacích obdobích? Zbude tu pak jen ta mnohdy neprávem obohacená menšina a vedle ní celé 4% (pod)financované veřejné školství s očima pro pláč?

Slovo bankrot si prosím v této hypotéze nahraďme slovem úpadek. Bankrot se totiž přiznává a následuje úřední příp. soudní vypořádání s těmi, kdo na něj doplatili. Úpadek se dá omlouvat a retušovat různými způsoby. Anebo ho začít poctivě napravovat...

http://www.ceskaskola.cz/2015/10/jaroslav-fidrmuc-zaci-budou-lepe.html#comment-1244748291321940980

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. září 2017 v 18:21  

A KOLIKRÁT SI TO JEŠTĚ NĚKDE PŘEČTEME A PRD SE STANE???????

mirek vaněk řekl(a)...
13. září 2017 v 6:28  

Přesně tak. Neboť nevzdělaný volič, dobrý volič. Politici sice budou hřímat, ale jinak je vzdělávání zajímá jen když dělá problémy.

Unknown řekl(a)...
14. září 2017 v 16:13  

a kde je nepál? předběhli jsme už od 89 ten nepál?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.