„Platforma nebo Komora?“, anketa České školy ke vzniku dvou ambiciózních učitelských sdružení. Zdeněk Sotolář: Mám-li si nyní vybrat, pak ani jednu z obou možností

čtvrtek 28. září 2017 ·

V posledních dnech ohlásily vznik dvě učitelské iniciativy: Pedagogická komora a Učitelská platforma. Oběma jde o posílení hlasu učitelů, o jejich větší jednotu, o vytvoření reprezentativní skupiny pro vyjednávání s politiky i kontakt s veřejností a médii. Jsou ale dvě… Budou si konkurovat nebo budou spolupracovat? Vedou učitele k jednotě nebo k dalšímu názorovému štěpení? Jako první v anketě odpovídá učitel a výrazná postava Učitelského profesního sdružení Zdeněk Sotolář.


Zdeněk Sotolář (archiv autora)
Zdeněk Sotolář:

O tom, že štěpení učitelských iniciativ znemožní vznik jedné silné organizace, není pochyb. Ale šance na organizaci reprezentativnější než jsou ty současné, ta zůstává. (Jsem zvědav, jak na to budou současné spolky reagovat.)

Mám-li si nyní ale vybrat, pak ani jednu z obou možností. Ani Pedagogická komora, ani Učitelská platforma.

Učitelská platforma je bezpochyby alternativou, která vznikla jako reakce na petici proti tzv. kariérnímu řádu a která zdůrazňuje přípravu kariérního řádu jako jeden ze svých hlavních programových bodů. V diskusi na Učitelé+ jsem zaznamenal názor, že Pedagogickou komoru iniciativa proti kariérnímu řádu dokonce poškodila. S tím nemohu souhlasit. Jako by 20 000 podpisů pod peticí nic neznamenalo, jako by tím pokračovala ministerská rétorika o negramotných a svedených učitelích. Naopak sympatický je důraz Učitelské platformy na členství učících učitelů.

Pedagogická komora vzniká podle mě velice těžkopádně (ohlášena byla na jaro, pak na červen), a dokonce neprůhledně (nikdy nebylo ustanoveno skutečné „kolektivní“ vedení). Nesmyslné je členství neučitelů, pedagogů v tak širokém pojetí, třeba asistentů pedagoga. Vidím v tom pouze honbu za dušičkami. Úvodní diskuse na Fb skupině o tom, co by mohla nebo měla komora dělat, mě varuje před povinným členstvím, o které Pedagogická komora usiluje. Ponechejme si svobodu volby. Naopak sympatické na Pedagogické komoře je odhodlání prosazovat věci důrazně.

Na zvyšování podílu HDP nebude mít Pedagogická komora nikdy sílu, na vytváření zbytečného etického kodexu bude Učitelská platforma jen ztrácet čas a energii. Jestli se boj těchto dvou klonů téže myšlenky změní ve skutečný dialog, to pochybuji. (Analogickou situaci zažívají češtináři, když souběžně vznikly dva spolky, rozdělené názorem na maturitu.) A nemilé překvapení je pro mě to, že ani v Pedagogické komoře, ani v Učitelské platformě nevidím zájem o to, co je aktuálně nejdůležitější: o revizi RVP, tedy v důsledku o pokračování nebo nepokračování reformy, o definování kurikula.

45 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...
28. září 2017 v 10:56  

Uvnitř Pedagogické komory razíme zásadu o všech důležitých rozhodnutích nejprve hlasovat. Hlasovali jsme např. o názvu spolku, co dělat a co nedělat, komu umožnit členství, jak vysoký by měl být členský příspěvek apod. Některá hlasování naleznete zde: http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/05/prehled-nejdulezitejsich-hlasovani-v.html

Tento postup znamenal i jisté zdržení během letních prázdnin - např. stanovy jsme dali veřejně k dispozici k připomínkování a tyto připomínky jsme museli do stanov zapracovat. Ale bylo to myslím ku prospěchu věci. Budovat něco zdola je časově náročné, což jistě ví i pan Sotolář ze svých zkušeností s Učitelského profesního sdružení, které vznikající Učitelská platforma vlastně kompletně kopíruje...

Myslím si, že vznik Učitelské platformy jen způsobí chaos. A ministerstvo školství bude moci nadále uplatňovat selektivní způsob, kdy s někým jedná a s někým nejedná - kritéria přitom žádná neexistují. Příkladem může být Platforma Comenius, kterou si ministerstvo samo vytvořilo. Učitelská platforma se jeví jako podobný projekt z dílny MŠMT, který má záměrně učitele rozdělit.

Petra Mazancová řekl(a)...
28. září 2017 v 11:26  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petra Mazancová řekl(a)...
28. září 2017 v 11:28  

Radku, MŠMT neřídí UP, ani neiniciovalo její vznik. Pokud by tomu tak bylo, asi bychom nezveřejňovali, že ke schůzce došlo. Nemyslíme si, že pozice "MŠMT je nepřítel" je konstruktivní a udržitelná.
Petra Mazancová

Radek Sárközi řekl(a)...
28. září 2017 v 11:44  

Konstrukce "MŠMT je nepřítel" je nám podsouvána ze strany Učitelské platformy. My jsme nic takového nikdy netvrdili. Ministryni Valachovou i ministra Štecha jsme opakovaně vyzvali k jednání, ale neobtěžovali se ani odpovědět. Veřejně na nás útočili skrze média. Tvrdili, že formálně neexistujeme. V případě Učitelské platformy to ale kupodivu ze strany MŠMT neplatí - i když formálně neexistuje, nejenom, že s ní ministr jedná, ale nabídl jí plnou podporu - viz zápis z jednání... Kolem vzniku Učitelské platformy jsou vážné otazníky - především vzhledem k tomu, že první zmínka o ní je až v zápisu z jednání s MŠMT. Nevzniká tudíž zdola jako Pedagogická komora.

Josef Soukal řekl(a)...
28. září 2017 v 11:46  

Připomínky ke stanovám byly zcela zásadní. Opravdu byly všechny zapracovány? Např. hospodaření spolku jsou věnovány necelé dva řádky a týkají se pouze výčtu možných zdrojů příjmu... To je u spolku, který může provozovat vedlejší hospodářskou činnost, dost na pováženou.

poste.restante řekl(a)...
28. září 2017 v 11:48  

Nemyslíme si, že pozice "MŠMT je nepřítel" je konstruktivní a udržitelná.
To je jistě pravda.

Otázkou ovšem je, zda je udržitelná pozice "Pedagogická komora" je nepřítel, kterou razí MŠMT.
Otevřené urážky ministra Štěcha směrem k signatářům petice proti KŘ a její ostentativní ignorování až napadání jsou toho jasným důkazem.
Na hodinách občanské výchovy nám říkali, že ministerstva mají sloužit zájmům svých resortů a nikoliv zájmům svých ministrů.

Při vší úctě, "Učitelská platforma" zde sehrává roli užitečných idiotů.

Pokud má být jakékoliv učitelské zastoupení skutečně reprezentativní, pak se jeho představitelé nejdřív musí vyrovnat se skutečností, že musí sdružovat lidi i s naprosto protichůdnými názory a nikoliv jen ty, kteří si hrají do noty. A dokonce se i smířit s možností, že mé vlastní stanovisko je menšinové.

Petra Mazancová řekl(a)...
28. září 2017 v 11:52  

poste restante - souhlasím.

Petra Mazancová řekl(a)...
28. září 2017 v 11:55  

UP nevzniká shora. Naopak. V našem výboru jsou POUZE učitelé, kteří aktivně učí.

Radek Sárközi řekl(a)...
28. září 2017 v 12:38  

Bohužel zakladatelé Učitelské platformy se nesmířili s tím, že bylo jejich stanovisko v rámci FB skupiny Pedagogická komora - diskuze menšinové. Zaráží mě ovšem, že nyní prezentují zcela opačné názory, než které prezentovali dříve... První zmínka o vzniku UP je v zápise z jednání na MŠMT, kde jí byla vyjádřena plná podpora shora, které proběhlo těsně po neschválení kariérního řádu poslanci. Načasování i způsob vzniku neukazuje, že by šlo iniciativu, kterou podporují učitelé zdola a která je založena na jejich názorech. Spíš na mě působí jako marketingový produkt - fotky z databank, prázdná hesla, podpora od slavných osobností, aniž by UP něco stihla udělat nebo dokonce formálně vzniknout... Doufám, že lidé ze škol budou rozumní a nenaletí na tyhle triky. :-)

Unknown řekl(a)...
28. září 2017 v 13:50  

21. stol již není století, stran,mspolků a uzavřených braterstev,žijeme globální době propojené internetem,žije v době volných společenství,hnutí a duševních pohnutí,je to o tom zainteesovat nebo přitáhnout pozornost lidí k nějakému nápadu,myšlence,tuto myšlenku se pokusit realizovat úspěšně či neúspěšně a jít zase dál k myšlence jiné,příklad= odmítnutí kar řádu,velký úspěch,dát si ho do vitriny vítězství a uchopit další problém,podstatou je ,že takových skupin,volně pulzujících,otevřených,svobodných by mělo být co nejvíce,pak může být dosaženo i velkého výsledku,z puzlátek tak může vzniknout i celý obraz

tyrjir řekl(a)...
28. září 2017 v 13:55  

UČITELSKÁ PROFESNÍ KOMORA - Zmatek na zmatek - Pedagog a učitel nejsou totožné pojmy

Pedagogika je společenská věda, která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formující osobnost člověka v nejrůznějších sférách života společnosti. (https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Pedagogika)

Učitel je pedagogem. Ne však každý pedagog je učitelem (profesionálním vzdělávatelem ve škole)!

"Pedagog" bez přívlastku, to NENÍ žádná profese, nemůže tedy mít PROFESNÍ komoru.
Učitel ve vzdělávacím zařízení zvaném škola, to JE profese a učitelé mohou mít profesní komoru.

Medicinman, šaman, ideolog apod. NEJSOU profese, nemohou tedy mít profesní komoru,
Lékař JE profese a lékaři mají LÉKAŘSKOU profesní komoru.

Co se ve ŠKOLSTVÍ České republiky stalo? Medicinmansko šamamsky orientovaní ideologové donutili UČITELE (profesionální vzdělávatele ve školách) k pokusu založit profesní komoru, ale učitelé ji věcně zcela nesprávně nazvali PEDAGOGICKOU, Odpůrci UČITELSKÉ profesní komory založili v reakci na to s podporou MŠMT lupkozudovazózně (Lup kozu do vazu!:) tzv. UČITELSKOU (sic!:) platformu. UČITELSKÉ profesní sdružení, myslím, tento rozporuplný stav vcelku důvodně kritizuje.

Doufám, že z toho všeho zmatku přeci jen nakonec, navzdory UČITELŮM odporujícím školským medicinmanům, šamanům a ideologům hlouposti ze všech tří výše jmenovaných UČITELSKÝCH organizací, vznikne UČITELSKÁ PROFESNÍ KOMORA se širokou, na společenském konsensu založenou, podporou.

J.Týř

Radek Sárközi řekl(a)...
28. září 2017 v 13:59  

Na úspěch s kariérním řádem chce tým Pedagogické komory navázat. Jde o jedno z pěti témat, které vzešlo z hlasování v naší skupině na FB Pedagogická komora - diskuze, co pedagogy nejvíce trápí - dalšími tématy jsou podfinancování českého školství a inkluze...

Unknown řekl(a)...
28. září 2017 v 14:13  

podfknancování není problém je to jen o penězích,kde se vezmou a kam se strčí , na stavu to nic nezmění,učitelé teď dostali přidáno,no fajn,budou veselejší vánoce ale školství se nezmění,zásadní reforma českého školství,to je ten zásadní problém

tyrjir řekl(a)...
28. září 2017 v 14:23  

Kdo chce zbourat králíkárnu, měl by umět postavit alespoň kurník

Zbourat králíkárnu není úspěch, když tu není shoda na tom, co místo ní bude. Platí to pro MŠMT i pro učitelské organizace. Vinu vůči UČITELŮM i veřejnosti na tom má, už svým hloupým názvem (viz výše 28. září 2017 13:55) a zřejmou absencí širší na konsensu založené koncepce a společenské podpory, i tzv. PEDAGOGICKÁ komora.

J.Týř

PS ad 28. září 2017 13:59:
Chtít, mocí a umět (něco (u)dělat, činit, konat). Tato tři tzv. způsobová slovesa spojující se s infinitivem "činného" slovesa vyjadřují tři nezbytné podmínky lidské schopnosti dosahovat různé cíle. Splňuje Pedagogická komora optimálně tyto tři podmínky?

tyrjir řekl(a)...
28. září 2017 v 14:30  Boural byste králíkárnu, Laimesi? Jak vypadá ten váš zásadně reformní kurník, když ani pravopis nehodláte respektovat? Nějak mi připomínáte MŠMT nebo Eduin... :)))
Radek Sárközi řekl(a)...
28. září 2017 v 15:06  

Pedagogická komora propojuje všechny pedagogy (nejen učitele). Vycházíme z definice a výčtu profesí, které obsahuje zákon o pedagogických pracovnících. Z 600 pedagogů, kteří vyplnili přihlášku do spolku Pedagogická komora, je 75 % učitelů, 15 % ředitelů a zbytek jsou další pedagogičtí pracovníci. :-)

tyrjir řekl(a)...
28. září 2017 v 16:40  

Jde o to, jestli takováto Pedagogická komora může anebo nemůže být ze zákona profesní komorou nebo jen jakousi platformou. Je v tom myslím dost zmatek, když platforma má přívlastek Učitelská a "profesní komora" má přívlastek Pedagogická.

Šamani, se, koukám, natřásají a tančí kolem UČITELSKÉHO ohně, sypou do něj různé příměsi a oheň různobarevně plápolá. Oklamávané becenstvo se baví a výsledkem může být, že učitelé shoří pro zábavu šamanů i oklamaného obecenstva (veřejnosti ČR).

Radek Sárközi řekl(a)...
28. září 2017 v 17:31  

Zákon budou muset odhlasovat poslanci a senátoři - to už bude na nich...

janak řekl(a)...
28. září 2017 v 17:37  

Hlavně bych vycházela z toho, že učitelé jsou pedagogové. Já osobně v tom žádný zmatek nevidím. A omezit komoru jen na učitele by nebylo příliš demokratické. Jsou morové rány, které dopadají na všechny pedagogické pracovníky bez rozdílu. Ještě k Učitelské platformě - založili ji ti, kteří se v diskusi ocitli v menšině a špatně to nesli. Tož se sešli s ministrem, který je nazval póvlem, a ještě jsou na to hrdí. Je jasné, proč jsou v menšině. Mediálně budou ale uričitě zdatní a podporovaní, zvláště když místo o penězích budou mluvit o etice.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
28. září 2017 v 19:02  

Zmatek v hlavě má podle počtu příspěvků pan Týř :-), který je rozdvojenou osobností - jako člen ČSSD musí vnímat přešlapy "jeho ministryně/ministra" velmi rozporuplně. Pak se to projevuje zvýšeným počtem příspěvků.

tyrjir řekl(a)...
28. září 2017 v 19:13  

Většina učitelů dostává nemilosrdnou nakládačku od ideologicky orientované menšiny, která pečovatelsko výchovnou složku učitelské práce systematicky nadřazuje prvotní vzdělávací funkci škol. Trpí tím kvalita vzdělávání. Společnost, která si tímhle zničí školství nic dobrého nečeká. Mediální zdatnost plynoucí z menšinových názorů je v tomhle případě dost podivná věc. I média by se měla držet demokratické zásady, že pozornost a podporu si zasluhuje zejména to, co prospívá většině.

Ono té ideotické menšině opravdu nejde o peníze, ale jen o prosazení sporného menšinového názoru? Inu, školské Tornádo KAT z toho možná má radost, ale Limonádový Joe by asi řekl "Bože, jak hluboko jste klesla."

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
28. září 2017 v 19:24  

ad 28. září 2017 19:02

Ano, přešlapy ideotů z ČSSD vnímám jako učitel i jako jeden z mnoha členů ČSSD, kteří s nimi zásadně nesouhlasí, a mluvím a píši o tom. Nic rozporuplného v tom není. ČSSD je, pokud vím demokratická strana, v níž se názory střetávají jako "všude" jinde, a není nic závadného o tom mluvit.

Radek Sárközi řekl(a)...
28. září 2017 v 20:37  

Je jisté, co sleduje ministr Štech nebývalou podporou Učitelské platformy - oslabit Pedagogickou komoru.

tyrjir řekl(a)...
28. září 2017 v 20:57  

...co sleduje ministr Štech nebývalou podporou Učitelské platformy - oslabit Pedagogickou komoru.

Souhlasím. Přesto, co kritického jsem řekl k Pedagogické komoře, si myslím, že její program je přínosnější než pseudo korektní proklamace Učitelské platformy.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
28. září 2017 v 22:30  

poste.restante:
Člověk jako Vy by byl pro spolek PK určitě přínosem. Možná už jste členem. Je to tajné? Jste?

Unknown řekl(a)...
28. září 2017 v 23:13  

Boural byste králíkárnu, Laimesi? Jak vypadá ten váš zásadně reformní kurník, když ani pravopis nehodláte respektovat? Nějak mi připomínáte MŠMT nebo Eduin... :)))

jistěže bych tu starou králíkárnu shodil,jistěže ván,jak postavit novou,jenže vy tady řešíte pidlovyny typu učitel/pedagog či komora/platforma apod protože na víc nemáte

tyrjir řekl(a)...
29. září 2017 v 2:34  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymni z 21:30 řekl(a)...
29. září 2017 v 6:36  

Pane Týři, jestli máte přezdívku poste.restante, pak je určena Vám...

Jinak Vám doporučuji věnovat se skutečným králíkárnám, pokud nerozeznáte, komu je text adresován.

tyrjir řekl(a)...
29. září 2017 v 10:25  

To, že vedle zatím krátce vzplanuvší Pedagogické "komory" vznikla Učitelská platforma, je v pořádku. Pokud opravdu vznikne skutečná zákonem ustanovená Učitelská nebo Pedagogická profesní komora, bude to výsledkem konsensu příslušných aktérů.

Josef Soukal řekl(a)...
29. září 2017 v 12:20  

S prvním odstavcem a s většinou textu ZS plně souhlasím. Jak ukázaly už diskuse ve FB skupině PK, jednotné sdružení určitě nevznikne; o ustavení komory ze zákona silně pochybuji, znamenalo by to předání podílu na rozhodování ve školství, a to si kromě části učitelů nepřeje nikdo. O možné spolupráci mezi skupinami v dané chvíli rovněž pochybuji - snad až Učitelská platforma svými činy smaže odér "užitečných ministerských idiotů" (viz poste.restante) a PK najde jiného, méně problematického frontmana; oběma sdružením bych to upřímně přál. Celkově se mi na první pohled jeví PK jako více "odborářská" (bude hájit zájmy učitelů tam, kde stávající odbory selhaly), UP jako více "eduinská" (věřím, že v tom lepším z eduinské činnosti). Každopádně jsem velmi rád, že učitelé skutečně ožili a příští ministr školství si bude muset mnohem více rozmýšlet, jak s nimi jednat.

Radek Sárközi řekl(a)...
29. září 2017 v 16:29  

Rozhodující bude, zda se spolku Pedagogická komora podaří získat vysoký počet členů - zatím jich máme 620 během necelého týdne. Za UP není vidět žádný výsledek jejich práce - kromě chaosu, kdy se učitelé nemohou rozhodnout, kam vstoupit, a proto raději nevstoupí nikam... Za PK je úspěšná petice proti kariérnímu řádu s 21.609 podpisy.

poste.restante řekl(a)...
30. září 2017 v 0:06  

Anonymní z 21:30.
Člověk jako Vy by byl pro spolek PK určitě přínosem. Možná už jste členem. Je to tajné? Jste?
Děkuji za uznání.
Ano, podal jsem přihlášku do PK. Už před mnoha lety a znovu i letos.
Vždycky jsem myšlenku profesní komory prosazoval a proto vcelku logicky považuji za nutné podpořit každý pokus o její ustavení.
Ale prozatím jsem spíše pasivním "členem".

Unknown řekl(a)...
30. září 2017 v 7:39  

vysvětlení pro ty,co stále nepochopili podstatu "prvotního hříchu" neboli vytvoření profesní komory ze zákona,vysvětlím na příklad lékařské komory,s příchodem kapitalismu do zdravotnictví,přišly do něj velké peníze,ti co chtěli tyto peníze obhospodařovat tj zdrav pojišťovny,výrobci léků a zdrav zařzení,majitelé zdrav zařízení,polit strany aj museli vytvořit systém "obhospodařování" miliard tekoucích do systému ze státní kasy,z eu,systémem procházejíci,propírající se,takže vznikl systém nasměrovaly se toky,již to jen spustit,když tu si někdo uvědomil ře systém potřebuje taky lidi,ve zdravotnictví nejlépe doktory i tak byl přijat zákon o lékařské komoře s povinným členstvím,aby všichni doktoři fungovali podle pravidel systému

Unknown řekl(a)...
30. září 2017 v 7:48  

do školství takové peníze jako do zdravotnictví netečou ani jím neprocházejí,ty "drobné", jak jsme viděli nedávno,zvládne přerozdělit jedna úřednice na ministerstvu a ze zbývajících "drobků" se pak živí tucet "expertních" neziskových spolků,
ti,kterým vytvoření komory právně náleží tj. poklitici=politické strany,nemají na komoře žádný zájem,k čemu by jim byla

Josef Soukal řekl(a)...
30. září 2017 v 8:01  

UP prý za sebou nemá žádný výsledek práce, jenom chaos. Kolik toho měla za sebou FB skupina PK po několika týdnech existence? Nehledě na to, že web Učitelé+, z nějž UP vzešla, není nezajímavý a nezajímavý nebude ani web UP.
"Chaos" mezi učiteli má evidentně více důvodů.

Unknown řekl(a)...
30. září 2017 v 8:19  

oba spolky jsou jen spolky facebookové,nic víc,nic míň,lidé se tam baví,debatují,nadávají si,dáv ají si infantilně lajky smajlíky,prostě síťový relax,
"komora" se pokouší nahradit odbory a po vzoru mudr rátha and his boys vytvořit jakýsi odborářský klub, místo klubu zatím máme pouze "two men show s+w ",
no a "platforma" jest malý spolek třicetiletých ještě nezralých pedagogů,pražáčků,vše znalých,kreativních,sluníčkově zářících a nekompromisních, kteří ani netuší, jak vypadá školský svět za počernicemi neřkuli přímo kolínem....

Michal Komárek řekl(a)...
30. září 2017 v 8:43  

laimes2
Zdržte se prosím urážek a znevažování ostatních diskutujících či kolegů, o nichž navíc zjevně nemáte dostatek informací. Děkuji! Hezký den!

Michal Komárek řekl(a)...
30. září 2017 v 8:44  

Oprava: laimes28

Radek Sárközi řekl(a)...
30. září 2017 v 11:13  

Přihlášku do Pedagogické komory během jednoho týdne vyplnilo 638 učitelů, ředitelů a dalších pedagogických pracovníků - zájem o ni je velký. :-)

Připojuji odkaz, které profese mají komoru ze zákona:
http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/03/jake-uz-jsou-profesni-komory-v-ceske.html

Můj názor je, že existence komory profesi prospěje, i kdyby nebyla zřízena ze zákona.

janak řekl(a)...
30. září 2017 v 14:15  

Opět prosím češtináře, aby se vykašlali na vzájemné osobní spory a přestali tříštit snahy o jednotnou orgnizaci zastupující učitele. Učitelská platforma vznikla jako trucpodnik, a tak se bude většinou chovat - chtít opačné věci než PK, zaskočit za učitelskou veřejnost, až bude třeba schválit další paskvil,budovat "učitelskou etiku" a spolupráci s ministerstvem, která je zatím pro učitele hrdého na svou progesi takřka nemožná, dokud se nevymění část politického personálu. Prosím pány, jejichž příjmení začínají na S, aby dospěli.

Josef Soukal řekl(a)...
30. září 2017 v 16:37  

Pane kolego, češtinářské otázky do toho netahejte. Doporučuji vnímat obsah kritických výhrad.

Petra Mazancová řekl(a)...
30. září 2017 v 21:45  

Laimes,

Je mu 41, učím v Ústeckém kraji na SOŠ.

Radku,

spolek se může jmenovat komora, ale skutečnou nenahradí.

Petra Mazancová

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. září 2017 v 23:26  

Možná, když budou dva spolky, bude to více než komora.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
1. října 2017 v 10:37  

Pánové na S mají aspoň příjmení.

Josef Soukal řekl(a)...
8. října 2017 v 10:18  

Anketa ASČ: http://www.ascestinaru.cz/anketa-ke-vznikajicim-pedagogickym-sdruzenim/

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.