Petra Mazancová: Učitelská platforma chce stát na silných a pozitivních základech nerezignovaných učitelů. Věříme v dialog se všemi, kteří mají na školství v ČR vliv.

čtvrtek 28. září 2017 ·

Jsme skupina učitelů, kteří nerezignovali a navzdory všemu mají svou profesi nesmírně rádi, proto vytvořili pracovní tým. Probírali jsme možnosti, jak dát učitelům silnější hlas a vliv. V posledních dvou měsících jsme intenzivně připravovali vznik nové organizace jménem Učitelská platforma. Naším mottem je: Učitelé pro budoucnost – budoucnost pro učitele.

Co jsme už stihli

- Sepsali jsme stanovy spolku Učitelská platforma, jehož řádnými členy budou aktivní učitelé a učitelky MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a VOŠ.

- Aktuálně běží proces registrace spolku. Náš tým jsme postupně rozšířili na 16 členné vedení spolku, ve kterém jsou pestře zastoupeni učitelé a ředitelé různých stupňů škol z různých regionů.

- Vyjednali jsme veřejnou podporu od řady zajímavých osobností a expertů působících ve vzdělávání. Lidé, kteří v českém školství něco znamenají a jejichž odbornosti a působení si vážíme se stali našimi ambasadory. Patří mezi ně např: paní profesorka Spilková, pan profesor Rýdl, pan docent Trojan a mnozí další…

- Vyjednali jsme oficiální spolupráci s organizacemi s podobnými cíli, konkrétně s iniciativou Otevřeno, Českou středoškolskou unií, Školou pro demokracii, Fórem rodičů, Vzdělání přede-vším a jednáme s dalšími.

- Dvakrát jsme se sešli k jednání s ministrem školství. Zatím jsme nemluvili o koncepci školství, ale o vyjednávací platformě a možných formách budoucí spolupráce.

- Vytvořili jsme a moderujeme facebookovou skupinu Učitelé + pro pozitivně naladěné kolegy, která slouží k výměně zkušeností z praxe a má již více než 1100 členů.

- Prezentujeme organizaci na webových stránkách, na Facebooku a na Twitteru.

Co nás čeká

- Nábor co největšího počtu členů z řad učitelů, protože tím je určena váha našeho hlasu při jakémkoli jednání.

- Vyřešit financování spolku a ustanovit jeho vnitřní organizační strukturu s ohledem na regiony a odbornosti.

- Sjednání spolupráce s dalšími organizacemi a individuálními podporovateli.

- Prosazení Učitelské platformy v mediálním prostoru jako výrazného hlasu učitelů v záležitostech jejich profese. Kontakt s novináři, psaní tiskových zpráv apod.

- Získávat informace od MŠMT a dalších úřadů, které mají na práci učitele zásadní vliv.

- Propagovat profesi učitele jako smysluplné a naplňující povolání s dlouhodobou perspektivou.

- Seznamovat politiky s cíli a vizemi Učitelské platformy, neslevovat v jejich naplňování, konzistentně a vytrvale je prosazovat.

- Propojovat učitele, pořádat pro ně akce – připravujeme odbornou konferenci o profesi učitele

Učitelská platforma chce stát na silných a pozitivních základech nerezignovaných učitelů, kterým upřímně jde o profesi, kterou vykonávají. Chtějí v ní být dobří a přejí si adekvátní podmínky pro svůj rozvoj. Principy, na kterých stavíme – svoboda, respekt, kvalita.

Proti Iniciativě Pedagogická komora se nijak nevymezujeme. Uvítali bychom spolupráci v mnoha otázkách. Zároveň se neshodujeme v některých cílech a způsobech, jak těchto cílů dosáhnout. Bytostně věříme ve vzájemný dialog se všemi, kteří mají na školství v České republice vliv. Aktuální výpady ze strany IPK nám nejsou lhostejné, nicméně je kontraproduktivní marnit čas zbytečnými půtkami a slovními přestřelkami. Čeká nás spousta práce, netřeba plýtvat silami na imaginárních barikádách.

5 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
28. září 2017 v 9:05  

"Proti Iniciativě Pedagogická komora se nijak nevymezujeme. Uvítali bychom spolupráci v mnoha otázkách. Zároveň se neshodujeme v některých cílech a způsobech, jak těchto cílů dosáhnout. Bytostně věříme ve vzájemný dialog se všemi, kteří mají na školství v České republice vliv. Aktuální výpady ze strany IPK nám nejsou lhostejné, nicméně je kontraproduktivní marnit čas zbytečnými půtkami a slovními přestřelkami. Čeká nás spousta práce, netřeba plýtvat silami na imaginárních barikádách."

Čím více spolků, tím větší síla. Naštěstí se spolky proti sobě nevymezují.

Radek Sárközi řekl(a)...
28. září 2017 v 10:41  

Více spolků neznamená větší sílu. To je velký omyl. Více spolků znamená minimálně zbytečné plýtvání energií.

Učitelská platforma se vymezila proti iniciativě Pedagogická komora velmi jednoznačně a negativně. Jednak její zakladatelé ve skupině na FB Pedagogická komora - diskuze nejprve kritizovali snad veškeré kroky, které jsme učinili - přestože ty kroky činíme vždy až po demokratickém hlasování. A když se ukázalo, že jejich názory jsou velmi menšinové (5 % proti 95 %), vytvořili UP. Překvapivě ale začali dělat pravý opak toho, o co usilovali původně - byli proti zakládání spolku, byli proti tomu, aby iniciativa PK něco dělala, byli proti tomu, aby se vystoupilo proti kariérnímu řádu... Vždy byli ale zásadně přehlasováni.

První veřejná zmínka o Učitelské platformě je až v zápisu z jednání na ministerstvu školství, které proběhlo ihned po neschválení kariérního řádu parlamentem (jen shoda náhod?). Nedávno jednala UP na ministerstvu znovu, přestože stále oficiálně formálně neexistuje (což nám bylo ministrem vytýkáno...). MŠMT tudíž podporuje UP, zatímco iniciativu Pedagogická komora záměrně ignoruje. Ministr ani zástupce ministerstva školství se nesešel k jednání s nikým z petičního výboru petice proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 21.609 učitelů.

Přestože (nebo snad právě proto), že budujeme spolek Pedagogická komora zdola bez pomoci a podpory MŠMT se nám během necelého týdne přihlásilo skoro 600 zájemců o členství vyplněním přihlášky. Je mezi nimi 15 % ředitelů škol, 75 % učitelů a zbytek jsou další pedagogičtí pracovníci. Již nyní jsme jednou z nejpočetnějších organizací ve školství. Pokud ji bude ministr Štech nadále záměrně ignorovat, ve prospěch Učitelské platformy, nemůže tvrdit, že jedná se zástupci pedagogické veřejnosti.

tyrjir řekl(a)...
29. září 2017 v 23:17  

Ministr přede vším, vši předou ministrovi?

Konference MŠMT "Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu" bude vysílána 19. listopadu online! (AKTUALIZOVÁNO)
čtvrtek 12. listopadu 2015 ·

http://www.ceskaskola.cz/2015/11/konference-msmt-skola-pro-budoucnost.html

Učitelská platforma MŠMT "Učitelé pro budoucnost, budoucnost pro učitele"

http://www.ceskaskola.cz/2017/09/petra-mazancova-ucitelska-platforma.html

Porovnejme si prosím programové téze a osoby té neslavné konference s frázemi a osobami Učitelské platformy MŠMT. Mám dojem, že Učitelská platforma omílá to, na čem ta neslavná konference skončila, když na ní i poslanci ČSSD ostře kritizovali MŠMT, ministryni Valachovou i jejího tehdejšího politického náměstka a dnešního ministra školství.

http://www.ceskaskola.cz/2015/11/video-1-rocnik-odborne-konference-skola_23.html

Mám dojem, že současný pan ministr opakovaně přede vším a Učitelskou platformu favorizuje jako konkurenta komory, která ukázala demagogii exministryně Valachové i ministra Štecha v plné nahotě.

S pozdravem Laj mi Lhu-li

J.Týř

Ivana Mia Málková řekl(a)...
17. října 2017 v 0:35  

Byla jsem u toho, když Kristina Zůbková přišla s nápadem přispět k založení Pedagogické komory. Dala jsem jí kontakty na osobnosti pohybující se ve školství, kteří by mohli mít o dřívějších pokusech založit PK informace. Měla jsem od ní pravidelně zprávy o tom, koho oslovila, s kým se spojila a co se dozvěděla. Jednoho dne mezi oslovenými byl i Radek Sarkozy. Telefonovala mi zaskočená poté, co pár minut po jejich rozhovoru založil Radek FB skupinu Pedagogická komora, stanovil se správcem a začal rozhodovat o tom, kdo a co tam smí či nesmí napsat. Vím, že žádala o spolusprávcovství a že psala mnoho komentářů, které nebyly zveřejněny. Pamatuji si, jak Radek zorganizoval první osobní setkání současných lídrů FB PK, aniž zveřejnil místo a čas setkání, ačkoliv o něj Kristýna opakovaně žádala. Následovala jednání na Ministerstvu, v Parlamentu, rozhovory s médii. Vše bez vědomí členů skupiny. Ti se o jednáních dozvídali zpětně.

Komunikaci ve skupině PK od začátku vnímám jako útočnou a nepřátelsky reagující na každého, kdo vyjádří jiný názor než měl správce nebo moderátor. Dokonce došlo i na vylučování „nepohodlných“ členů.

Jakkoliv nesouhlasím s formou, kterou se k „moci“ v této skupině dostala skupina jednotlivců, to, čeho dosáhli s kariérním řádem, ukazuje na schopnosti a sílu, s jakou dokáží jednat. Za to mají u mne velký obdiv. Ale formu, kterou toho dosahují, vnímám jako štvavý boj plný kritiky, osobních útoků, mocenských postojů, cenzury a zákulisních praktik.

Přijde mi přirozené, že se část učitelstva oddělila a založila skupinu Učitelská platforma. Jsem členkou obou skupin a mám tak možnost sledovat věcnost a zabarvení příspěvků.

To, co mi přijde důležité, je, aby se všichni pedagogičtí pracovníci spojili jednoho dne v jediném společenství - bez ohledu na tituly, funkce, místo výkonu práce a odlišnost názorů.

Učím se přijímat vše tak, jak je, a nacházet v tom smysl. Lidé, kteří jsou za Radkem jsou pro mne stejně důlěžití jako ti, co jdou za Kristinou. Obě větve vyrůstají ze stejného kmene a jsou spojeny kořeny. Je důležité, aby bylo možné vyslovit různorodé názory a aby ti, kdo je vysloví, byli v bezpečí, tedy aby za to nebyly napadání, zesměšňování a štváni proti sobě. Není třeba názory schvalovat, cenzurovat nebo mazat. Ať vidíme, jací lidé mezi učiteli a učitelkami jsou. Uvědomme si, že tito lidé komunikují s dětmi a působí na jejich utváření názorů a postojů. Nelze měnit druhé. To, co můžeme změnit, jsou naše postoje. To, že se budeme snažit rozkódovat, kdo je lepší, kdo má větší zásluhy a komu jde či nejde o prezidentské křeslo, ničemu nepomůže. Nechejme fungovat PK i UP a přkloňme se k té větvi, která více vyjadřuje naši podstatu. A pokud je na to čas ve společnosti zralý, jednoho dne se obě větve sejdou u jednoho stolu ve skutečné Pedagogické komoře.

Ivana Málková

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
17. října 2017 v 1:02  

"Přijde mi přirozené, že se část učitelstva oddělila a založila skupinu Učitelská platforma. Jsem členkou obou skupin a mám tak možnost sledovat věcnost a zabarvení příspěvků. "

"To, co mi přijde důležité, je, aby se všichni pedagogičtí pracovníci spojili jednoho dne v jediném společenství - bez ohledu na tituly, funkce, místo výkonu práce a odlišnost názorů."

Je důležitost důležitější než přirozenost?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.